UWAGA: SKANY KART KATALOGOWYCH DO 2015 R. DOSTĘPNE NA STRONIE. OD 2016 R. W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NA MIEJSCU.

ATLAS KOLEJOWY

Nowy Przegląd Prasy Technicznej (5/2017)

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

MAJ 2017

 

BJULLETEN OSŽD

EUROLOGISTICS

INŻYNIER BUDOWNICTWA

KURIER KOLEJOWY

NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE

NOWY PRZEMYSŁ

PRZEGLĄD LOTNICZY

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

TRANSPORT SAMOCHODOWY

TRANSPORT, LOGISTYKA, PORTY

TSL BIZNES

 

BJULLETEN OSŽD

Czăn’min’ Dun: Rol’ OSŽD v razvitii meždunarodnyh železnodorožnyh gruzovyh perevozok v soobšenii Kitaj – Evropa. (Rola OSŻD w rozwoju towarowych przewozów kolejowych Chiny – Europa.) Bjulleten OSŽD 2016, nr 4-5, s.12-18, fot.,

Realizacja i perspektywy międzynarodowych przewozów kolejowych – towarowych Chiny – Europa. Rola OSŻD w rozwoju transportu towarowego między dwoma kontynentami.

Gurbanov Džavid: Azerbajdžanskie železnye dorogi: na peresečenii Evropy i Azii. (Azerbejdżańska kolej na pograniczu Europy i Azji.) Bjulleten OSŽD 2016, nr 3, s.1-10, fot.,

Rozwój azerbejdżańskich kolei. Rozbudowa infrastruktury kolejowej. Modernizacja dworców. Przebudowa baskijskiego, międzynarodowego portu morskiego w celu zwiększenia transportu towarowego. Aktywne uczestnictwo w pracach OSŻD. (Artykuł okolicznościowy z okazji jubileuszu 60-lecia OSŻD, przedstawiony na Konferencji Ministrów Transportu.)

Nikitin Oleg: Povyšenie kačestva uslug dlă passažirov glavnyj orientir v deătel’nosti AO FPK. (Podniesienie jakości usług dla pasażerów – główne założenia AO FPK [Federalnej Spółki Pasażerskiej].) Bjulleten OSŽD 2016, nr 4-5, s.19-23, fot.,

Podniesienie jakości usług w przewozach pasażerskich w połączeniach krajowych (Rosja) i międzynarodowych. System zniżek – nowe taryfy przewozowe. Elektroniczna sprzedaż biletów. Internetowa informacja kolejowa. Bilet łączony kolej – autobus. Wprowadzanie nowych połączeń.

Otkrytie novyh železnodorožnyh linij v Central’noj Azii. (Otwarcie nowych linii kolejowych w centralnej Azji.) Bjulleten OSŽD 2016, nr 4-5, s.46-48, fot.,

Otwarcie nowej linii kolejowej Iran – Afganistan w 2016 r., która została zbudowana głównie dla przewozów kolejowych towarowych, wg nowoczesnych technologii i standardów. W 2016 r. Tadżykistan otworzył nową linię. Znaczenie tego odcinka jest duże. Łączy odległe rejony ze stolicą. W przyszłości połączy linie kolejowe Chin, Kirgistanu i Iranu. W 2016 r. także Uzbekistan uruchomił nową 123 km linię kolejową.

Reforma na železnodorožnom transporte v Kitae. (Reforma kolei w Chinach.) Bjulleten OSŽD 2016, nr 3, s.21-27, fot.,

Kolejna reforma administracyjna kolei chińskich (od marca 2013 r). Reorganizacja ministerstw, powołanie 7 regionalnych filii kolejowych. Zmiany w finansowaniu kolei. Wprowadzenie nowych taryf przewozowych.

Železnye dorogi Litovskoj Respubliki v kanun 60-letija OSŽD. (Koleje Litwy w przededniu 60-lecia OSŻD.) Bjulleten OSŽD 2016, nr 3, s.28-32, fot.,

Litwa kontynuuje z powodzeniem prace w celu dalszego rozwoju kolei dla zabezpieczenia zapotrzebowania przewozów kolejowych, zarówno wewnątrz kraju, jak i w połączeniach międzynarodowych. Plany rozwoju transportu kolejowego Litwy do 2030 r.

 

EUROLOGISTICS

Kos Ewa: Jedwabny Szlak, Rozwój transportu kolejowego do Chin. Eurologistics 2016,2017, nr 6, s.68,70, fot.2,

Kierunki rozwoju przewozów ładunków transportem kolejowym z Chin do Europy, przez Polskę. Charakterystyka regularnych, kolejowych połączeń towarowych realizowanych między Polską i Chinami.

Kostecka Alicja: Polska potentatem transportowym. Kierowca na wagę złota. Eurologistics 2016,2017, nr 6, s.46-50, rys.4; fot.4,

Analiza stanu i potrzeb rynku pracy w zakresie zatrudnienia kierowców samochodów ciężarowych w Polsce. Trendy i uwarunkowania wzrostu pracy przewozowej i liczby taboru w samochodowym transporcie towarowym; statystyka pracy przewozowej wykonywanej przez polskie firmy w latach 2004 – 2015. Porównanie stanu zatrudnienia i wynagrodzenia za pracę kierowców zawodowych w Holandii, Wielkiej Brytanii, USA i Niemczech

Malinowska Maja: Gdański Terminal Kontenerowy. Brama na Bałtyk. Eurologistics 2016,2017, nr 6, s.66, fot.1, tab.1,

Znaczenie transportowe i parametry infrastruktury Gdańskiego Terminalu Kontenerowego, oddanego do eksploatacji w październiku 2016 r.

Malinowska Maja: Operator intermodalny Loconi jedzie do Chin. Eurologistics 2016,2017, nr 6, s.72-73, fot.1,

Działalność i usługi przedsiębiorstwa Loconi Intermodal w zakresie przewozów intermodalnych między Polską i Chinami. Perspektywy wzrostu polsko-chińskiej wymiany handlowej i jej znaczenie dla transportu towarowego.

Pomian-Biesiekierski Marek: Nowy Jedwabny Szlak…Czy czas kosztuje?. Eurologistics 2017, nr 1, s.54-55, rys.1; fot.1,

Analiza efektywności kolejowego transportu towarów Nowym Jedwabnym Szlakiem z Chin do Polski; wpływ czynnika czasu na koszty i realizację dostawy.

Wiśniewski Kryspin: Rozwój motoryzacji do 2030 roku. Rynek motoryzacyjny czeka rewolucja. Eurologistics 2016,2017, nr 6, s.22-25, rys.2,

Prognozowane trendy rozwoju rynku motoryzacyjnego w Polsce i na świecie. Kierunki wzrostu innowacyjności w zakresie technologii motoryzacji. Perspektywy zwiększenia popytu na samochody inteligentne, autonomiczne i elektryczne do 2030 r.

Wojcieszak Andrzej, Brudz Magdalena, Siedlecki Tomasz: Transport ropy naftowej. Rurociąg SUMED. Eurologistics 2016,2017, nr 6, s.80-81, rys.1; fot.2, bibliogr. poz.

Proces logistyczny przewozu ropy naftowej przez Kanał Sueski, przesyłanej rurociągiem SUMED (Suez-Mediterranean Pipeline). Charakterystyka infrastruktury terminalu Ain Sukhna. Statystyka przewozów surowej ropy naftowej przez Kanał Sueski i Rurociąg SUMED w latach 2009 – 2014.

Wojcieszak Andrzej, Osińska Aleksandra: Strategia rozwoju Kolei Rosyjskich. W kierunku Jedwabnego Szlaku. Eurologistics 2016,2017, nr 6, s.74-79, rys.2; fot.2,

Cele i założenia strategii rozwoju transportu kolejowego w Rosji, obejmujące m.in.: sieć linii kolejowych konwencjonalnych i dużych prędkości, międzynarodowe korytarze tranzytowe, infrastrukturę przeładunkową, transport surowców na potrzeby przemysłu.

 

INŻYNIER BUDOWNICTWA

Antoniak Joanna: Rowy drogowe jako urządzenia wodne. Inżynier Budownictwa 2017, nr 5, s.37-40, fot.2, bibliogr.poz.3.

Regulacje ustawy Prawo wodne w zakresie kwalifikacji rowów drogowych i odwadniających jako urządzeń wodnych. Rodzaje robót budowlanych prowadzonych na rowach drogowych, wymagające uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Minister Żuchowski o problemach planistycznych. Inżynier Budownictwa 2017, nr 5, s.32,

Prace legislacyjne Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego; założenia i najważniejsze postanowienia projektu kodeksu urbanistyczno-budowlanego.

 

KURIER KOLEJOWY

Golik Mariusz: Ostatnie lata wojny – historia kolei i kolejarzy w odzyskiwanym kraju. Kurier Kolejowy 2017, nr 2, s.52-54, fot.1,

Organizacja polskich kolei w latach 1944 – 1945. Przewozy kolejowe na potrzeby wojska. Organy publicznej administracji kolejowej funkcjonujące do 1945 r. Odbudowa sieci kolejowej PKP.

Góra Ignacy: Wirtualna lokomotywa, realne umiejętności. Kurier Kolejowy 2017, nr 1, s.16-18, fot.2,

Regulacje prawne dotyczące przeprowadzania szkolenia maszynistów na symulatorach pojazdów kolejowych; wymagania odnoszące sie do symulatorów i programów szkoleniowych.

Jezierski Przemysław B.: Bananowa granica na wąskim torze. Kurier Kolejowy 2017, nr 1, s.51, fot.1,

Historia przeprawy Sixaola Bridge na granicy Kostaryki i Panamy. Projekt budowy nowego mostu drogowego na rzece Sixaola.

Jezierski Przemysław B.: Ekspresem Wara Wara przez Boliwię. Kurier Kolejowy 2017, nr 1, s.48-50, fot.6,

Oferta pasażerskich kolejowych przewozów ekspresowych realizowanych przez boliwijskie przedsiębiorstwa kolejowe; relacja z podróży na trasie Oruro – Villazón

Jezierski Przemysław B.: Pięć godzin na wąskim torze przez Bułgarię. Kurier Kolejowy 2017, nr 2, s.56-57, fot.3,

Infrastruktura i oferta przewozów pasażerskich koleją waskotorową na trasie Septemvri – Dobriniszte w Bułgarii.

Larczyński Tomasz: Dobry rok dla kolei w Europie Środkowej. Kurier Kolejowy 2017, nr 2, s.36-37, rys.6,

Uwarunkowania rozwoju rynku kolejowego w Polsce; analiza trendów sezonowości przewozów dalekobieżnych oraz przesłanki kryzysu transportu towarowego. Statystyka pasażerskich i towarowych przewozów kolejowych w latach 2010 – 2016.

Wilgusiak Rafał: Od przetargów do realizacji. Kurier Kolejowy 2017, nr 1, s.23-29, rys.4; fot.2, tab.5,

Zakres i aktualizacja inwestycji realizowanych w ramach Krajowego Programu Kolejowego (KPK) do 2023 r. Źródła finansowania i przewidywana efektywność inwestycji po aktualizacji KPK. Projekty współfinansowane z funduszy UE w latach 2014 – 2020.

Wilgusiak Rafał: Opóźniony pociąg inwestycyjny. Kurier Kolejowy 2017, nr 1, s.30-33, rys.2; fot.1, tab.2,

Podsumowanie realizacji Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych (WPIK) na lata 20111 – 2015. Koszty i finansowanie oraz efektywność projektów infrastrukturalnych. Wnioski na podstawie wyników kontroli NIK dotyczącej oceny wykonania WPIK.

Zemła Jacek: Dworzec na skarpie. Kurier Kolejowy 2017, nr 1, s.52-54, fot.6,

Historia budowy dworca kolejowego w Głogowie. Konstrukcja i architektura stacji kolejowej z wiszącym przejściem dla pieszych.

Zemła Jacek: Węzeł multimodalny w sercu Łodzi. Kurier Kolejowy 2017, nr 1, s.38-41, fot.9,

Konstrukcja i architektura dworca Łódź Fabryczna. Przebieg realizacji i znaczenie transportowe inwestycji.

 

NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE

Flaga Kazimierz, Flaga Przemysław, Kędzielska Joanna: XXII Europejska Wyprawa Mostowa. Północna Hiszpania – Pireneje 2016, cz.3. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2017, nr 2, s.100-106, fot. wiele,

Charakterystyka miast i mostów położonych w północno-zachodniej części Hiszpanii. Sieć nowoczesnych autostrad i mostów wyznacza trendy we współczesnym mostownictwie.

 

NOWY PRZEMYSŁ

Myszor Piotr: Rewolucja krok po kroku. Nowy Przemysł 2017, nr 2, s.110-112, fot.1,

Cele ekologiczne i trendy rozwoju przemysłu motoryzacyjnego. Innowacje w konstrukcji samochodowych napędów hybrydowych – plug- in. Perspektywy i kierunki rozwoju elektromobilności na świecie; szanse i bariery upowszechnienia samochodów osobowych z napędem elektrycznym.

Stefaniak Piotr: Gdańsk zabiera Hamburgowi. Nowy Przemysł 2017, nr 2, s.114-117, fot.1, tab.2,

Przesłanki rozwoju handlu morskiego oraz wzrost konkurencji między portami bałtyckimi. Przeładunki w największych portach nadbałtyckich i w Gdańsku w 2016 r. Statystyka przeładunków towarów w kontenerach w Hamburgu w relacji do i z Polski w latach 2014 – 2016. Działalność i strategia konkurencyjna głębokowodnego terminala kontenerowego w Gdańsku (DCT Gdańsk).

 

PRZEGLĄD LOTNICZY

Krawczyk Jacek P.: Mocno spóźniony sen o potędze. Przegląd Lotniczy 2017, nr 4, s.24-27, rys.1; fot.4, tab.2,

Analiza efektywności projektu budowy Centralnego Portu Lotniczego (CPL) w Polsce. Statystyki natężenia ruchu pasażerskiego na wybranych lotniskach w Polsce i w regionie w 2016 r. Przewidywane koszty i efektywność realizacji CPL oraz propozycje alternatywnych rozwiązań w zakresie poprawy przepustowości portów lotniczych.

Steen Hansen Ole: Polecieć Zeppelinem… Przegląd Lotniczy 2017, nr 5, s.26-31, fot.12, tab.1,

Historia budowy i przewozów pasażerskich sterowcami Zeppelin. Konstrukcja i dane techniczne sterowca Zeppelin NT 07-101, współcześnie eksploatowanego przez przedsiębiorstwo Deutsche Zeppelin Reederei w Niemczech.

 

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

Bździuch Paulina, Bogacki Marek: Autobusowy transport publiczny w Krakowie na tle najlepszych systemów komunikacji miejskiej oraz ocena wpływu jego modernizacji na wielkość emisji zanieczyszczeń. Transport Miejski i Regionalny 2017, nr 4, s.26-31, bibliogr.poz.34.

Przykłady najlepszych systemów transportu publicznego na świecie. Krakowska polityka transportowa. Ekologiczny aspekt modernizacji krakowskiej floty autobusów w latach 2000-2015.

Hanusik Andrzej: Charakterystyka kongestii transportowej w Katowicach. Transport Miejski i Regionalny 2017, nr 3, s.11-16, rys.6, bibliogr.poz.10.

Ocena kongestii transportowej występującej w Katowicach. Analiza szczególnych czynników wpływających na poziom kongestii transportowej w mieście. Planowany system centrów przesiadkowych w Katowicach. Propozycje rozwiązań przyczyniających się do zmniejszenia zjawiska kongestii transportowej w Katowicach.

Kołodziejczyk Krzysztof: Zmiany dostępności komunikacyjnej ziemi kłodzkiej wobec jej funkcji turystycznych – wybrane zagadnienia. Transport Miejski i Regionalny 2017, nr 4, s.18-25, tab.4, bibliogr.poz.19.

Ocena dostępności komunikacyjnej powiatu kłodzkiego. Dostępność zewnętrzna i wewnętrzna ziemi kłodzkiej w zakresie komunikacji kolejowej. Wskaźniki obsługi komunikacyjnej ziemi kłodzkiej.

Kruszyna Maciej: Rozwój sieci tramwajowych w Polsce jako tło dla Wrocławskiego Programu Tramwajowego. Transport Miejski i Regionalny 2017, nr 3, s.24-28, tab.5, bibliogr. poz. 15.

Historia i stan obecny sieci tramwajowych w Polsce. Plany rozwoju sieci tramwajowych we Wrocławiu. Charakterystyka Wrocławskiego Programu Tramwajowego (WPT): cele, podstawowe efekty i kluczowe elementy planu. Dylematy związane ze skuteczną realizacją programu.

Malasek Jacek: Badanie sondażowe popytu na transport innowacyjny w Polsce. Transport Miejski i Regionalny 2017, nr 4, s.13-17, bibliogr.poz.9.

Analiza wyników sondażowych badań mieszkańców Warszawy pod kątem ich zainteresowania ofertą przemysłu innowacyjnego i skłonności do zmiany zachowań komunikacyjnych na bardziej przyjazne środowisku; popyt na samochody elektryczne, rowery i deskorolki, samochody autonomiczne, car- sharing

i e-usługi.

Malasek Jacek: Rozwój rynku pojazdów elektrycznych. Transport Miejski i Regionalny 2017, nr 3, s.3-4, fot.5; rys.2,

Charakterystyka światowego rynku pojazdów elektrycznych. Główne stymulatory rozwoju rynku pojazdów elektrycznych.

Starowicz Wiesław: Nowa polityka transportowa miasta Krakowa na lata 2016-2025. Transport Miejski i Regionalny 2017, nr 4, s.5-12, tab.2, bibliogr.poz.5.

Charakterystyka polityki transportowej miasta Krakowa na lata 2016-2025. Cele i założenia polityki transportowej. Struktura środków realizacji polityki transportowej.

Zawieska Jakub: Zachowania i preferencje komunikacyjne mieszkańców Warszawy w kontekście zmian społeczno-ekonomicznych w latach 1993-2015. Transport Miejski i Regionalny 2017, nr 3, s.17-23, tab.5, bibliogr.poz.39.

Analiza zachowań komunikacyjnych mieszkańców Warszawy w latach 1993-2015 oraz ocena stopnia realizacji koncepcji zrównoważonej mobilności, zwłaszcza w kontekście zmian społeczno-ekonomicznych zachodzących w tamtym czasie. Problemy i wyzwania dotyczące rozwoju zrównoważonego systemu transportowego w Warszawie i dalszych zmian w preferencjach komunikacyjnych mieszkańców.

Zdanowska Aleksandra, Bojke Izabela: System Roweru Metropolitarnego jako przyjazne środowisku rozwiązanie transportowe na terenie Trójmiasta. Transport Miejski i Regionalny 2017, nr 3, s.29-33, fot.1; rys.1, bibliogr.poz.10.

Charakterystyka Systemu Roweru Metropolitanego jako innowacyjnego i ekologicznego środka transportu; alternatywnego dla transportu samochodowego. Analiza stanu komunikacji rowerowej w Trójmieście ze szczególnym uwzględnieniem Gdyni i Gdańska. System Roweru Metroploitalnego jako jedno z narzędzi równoważenia mobilności miejskiej.

 

TRANSPORT SAMOCHODOWY

Brdulak Jacek, Krysiuk Cezary: Humanizacja sieci komunikacyjnej obszaru metropolitarnego Warszawy. (Humanization network communications metropolitan area Warsaw.) Transport Samochodowy 2016, nr 4, s.5-24, rys.9, bibliogr.poz.47.

Założenia teoretyczne i praktyka budowy oraz funkcjonowania systemu transportowego w miastach. Koncepcja zintegrowanego systemu transportu miejskiego. Metodologia badań ilościowych i jakościowych transportu miejskiego. Charakterystyka sieci transportowej Obszaru Metropolitarnego Warszawy.

Gis Wojciech, Menes Maciej, Waśkiewicz Jerzy: Przyszłość indywidualnej elektromobilności w Polsce w świetle badań użytkowników samochodów osobowych. (Future of the individual electromobility in Poland in light of the survey conducted among the passenger cars users.) Transport Samochodowy 2016, nr 4, s.25-34, rys.6, bibliogr.poz.3.

Wyniki badań zainteresowania użytkowników samochodów osobowych pojazdami elektrycznymi, przeprowadzonych w latach 2013 – 2014 przez Instytut Transportu Samochodowego w ramach europejskiego projektu ‚e-MAP’. Czynniki decydujące o wyborze samochodu oraz postawy konsumentów wobec elektromobilności. Instrumenty polityki państwa i inne środki oddziaływania na rozwój rynku samochodów elektrycznych.

Hitczenko Dorota: Porównanie znaków drogowych w Polsce na przestrzeni 60 lat. (Comparison of trafficsigns in Poland over 60 years.) Transport Samochodowy 2016, nr 4, s.35-44, rys.5, tab.1, bibliogr.poz.6.

Charakterystyka oznakowania pionowego dróg w Polsce od 1940 r. do chwili obecnej; porównanie rodzajów i liczby obowiązujących znaków drogowych.

Kaźmierczak Piotr, Cholewiński Sławomir: Akcesoria odblaskowe dla pieszych stosowane na drogach publicznych. (Retro-reflective accessories for pedestrians used on public roads.) Transport Samochodowy 2016, nr 4, s.57-63, rys.4, bibliogr.poz.7.

Regulacje prawne i normy dotyczące stosowania akcesoriów odblaskowych przez pieszych poruszających się po drogach publicznych w Polsce. Funkcje i zasady działania urządzeń odblaskowych oraz ich znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Szmidt Ewa: Mechanizmy działania systemów ITS i ich wpływ na BRD. (Mechanisms of the ITS systems’ operation and their impact on the road safety.) Transport Samochodowy 2016, nr 4, s.83-102, bibliogr.poz.78.

Zadania i funkcje inteligentnych systemów transportu (ITS) z punktu widzenia ich oddziaływania na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Teorie dotyczące wpływu różnych czynników na ryzyko wystąpienia wypadku drogowego (w tym m.in.: przypadkowa, statystyczna, przyczynowa, systemowa, epidemiologiczna, behawioralna). Mechanizmy oddziaływania systemów ITS na zachowania kierowców w ruchu drogowym. Rodzaje i ocena efektywności technologii ITS stosowanych w Polsce i innych państwach europejskich oraz USA.

 

TRANSPORT, LOGISTYKA, PORTY

Dziechciarz Mateusz: Zachodnie drogowe obejście Szczecina jako kluczowa inwestycja dla rozwoju Pomorza Zachodniego. Transport, Logistyka, Porty 2016, nr 1, s.11-14, rys.6,

Założenia techniczne i projektowe budowy zachodniego drogowego obejścia Szczecina; charakterystyka planowanych węzłów drogowych i przeprawy przez Odrę. Ocena efektywności realizacji inwestycji.

Niedzielski Piotr, Downar Wojciech: Wykorzystanie matrycy logicznej w zarządzaniu projektem na przykładzie budowy linii kolejowej Ahlbeck Granica Państwa – Świnoujście Uznam. Transport, Logistyka, Porty 2016, nr 1, s.4-10, rys.3, tab.1, bibliogr.poz.3.

Ocena zastosowania matrycy logicznej w planowaniu, realizacji i monitorowaniu projektów transportowych. Cele i założenia projektu budowy stałego połączenia kolejowego między Świnoujściem i niemieckim miastem Ahlbeck (matryca logiczna dla projektu). Schemat sieci kolejowej na wyspie Uznam. Oferta przewozowa oraz kierunki rozwoju Uznamskiej Kolei Kąpieliskowej (UBB).

Wiktorowska-Jasik Anna: Rozwój transportu drogowego w ujęciu historycznym – najważniejsze osiągnięcia światowej motoryzacji. Transport, Logistyka, Porty 2016, nr 1, s.15-19, bibliogr.poz.11.

Historia rozwoju transportu drogowego w Polsce i na świecie. Najważniejsze wydarzenia i osiągnięcia techniki, które wpłynęły na rozwój transportu drogowego. Historia motoryzacji oraz wybranych modeli pojazdów osobowych i ciężarowych.

 

TSL BIZNES

Borkowski Maciej: Problemy z nadmiarem i niedostatkiem. TSL Biznes 2017, nr 2, s.34-37, rys.4; fot.3,

Charakterystyka infrastruktury przeładunkowej polskich portów morskich. Wpływ inwestycji na wzrost potencjału przeładunkowego terminali. Dostępność komunikacyjna zaplecza lądowego portów. Przeładunki kontenerów w portowych terminalach (Gdańsk, Gdynia, Szczecin-Świnoujście) w latach 2010 – 2017.

Borkowski Maciej: Żegluga układa się na nowo. TSL Biznes 2017, nr 5, s.38-39, rys.3; fot.2,

Kierunki rozwoju europejsko-azjatyckich przewozów kontenerowych drogą morską; udział aliansów żeglugowych (Ocean Alliance, THE Alliance, 2M) w rynku przewozowym na szlaku Azja – Europa. Czynniki konkurencyjności polskich portów w obsłudze transportu kontenerów. Przeładunki w głównych portowych terminalach kontenerowych (BCT, DCT, GCT, DB PS) w latach 2014 – 2017.

Haber Elżbieta: Przyszłość Odry. TSL Biznes 2017, nr 2, s.38-40, rys.1; fot.4,

Znaczenie transportowe i infrastruktura Odrzańskiej Drogi Wodnej. Założenia strategii rozwoju żeglugi na Odrze w ramach sieci międzynarodowych szlaków wodnych AGN i TEN- T. Inwestycje mające na celu przywrócenie żeglowności Odry do 2030 r.

Nietz Franciszek: Nowy Jedwabny Szlak. TSL Biznes 2017, nr 5, s.21-23, rys.2; fot.2,

Uwarunkowania i czynniki rozwoju przewozów towarowych Nowym Jedwabnym Szlakiem na terytorium Polski. Rola i znaczenie transportowe Polski w przewozach między Chinami i Europą. Perspektywy rozbudowy sieci transportowo-logistycznej w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku; oczekiwane korzyści z realizacji projektu terminala przeładunkowego w Łodzi. Kierunki rozwoju współpracy polsko-chińskiej w zakresie transportu kolejowego; struktura kolejowych połączeń bezpośrednich obsługiwanych przez PKP Cargo.

Nietz Franciszek: Rekordowy intermodal. TSL Biznes 2017, nr 5, s.43-45, rys.4; fot.1,

Trendy i czynniki wzrostu kolejowych przewozów intermodalnych w Polsce w 2016 r. Wielkość przewozów kontenerów koleją oraz liczba przewoźników wykonujących przewozy towarowe na sieci PKP PLK w latach 2007 – 2016. Wpływ polityki państwa na poprawę wyników transportu kolejowego; porównanie stawek dostępu do infrastruktury kolejowej w latach 2010 – 2016; strategia rozwoju infrastruktury kolejowej do 2023 r.

Nietz Franciszek: Transport przyszłości. TSL Biznes 2017, nr 2, s.42-44, fot.4,

Cechy i funkcjonalność systemu ultraszybkich przewozów w tunelach pneumatycznych – Hyperloop. Projekty budowy Hyperloop w Europie i USA.

Nietz Franciszek: Zapowiada się udany rok. TSL Biznes 2017, nr 2, s.28-31, rys.1; fot.4,

Uwarunkowania rozwoju kolejowego transportu intermodalnego między Polską i Chinami. Przewozy intermodalne realizowane przez PKP Cargo. Projekt budowy terminalu przeładunkowego w Łodzi.

Projekt ustawy uderza w przewoźników. TSL Biznes 2017, nr 2, s.24-26, fot.4,

Przedmiot i zakres regulacji projektu ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów z 24.01.2017 r. Zasady kontroli, gromadzenia i przetwarzania danych o przewozie towarów; rodzaje ładunków objętych systemem monitorowania; obowiązki przewoźnika dotyczące zgłoszenia danych o przewożonym ładunku. Opinia Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych na temat projektu ustawy.

 

Komentowanie wyłączone.d.