UWAGA: SKANY KART KATALOGOWYCH DO 2015 R. DOSTĘPNE NA STRONIE. OD 2016 R. W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NA MIEJSCU.

ATLAS KOLEJOWY

Przegląd Prasy Technicznej 10/18

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

PAŹDZIERNIK 2018

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

PAŹDZIERNIK 2018

AUTOBUSY

DROGI GMINNE I POWIATOWE

EUROLOGISTICS

GEOINŻYNIERIA DROGI MOSTY TUNELE

LOGISTYKA

LOGISTYKA A JAKOŚĆ

MAGAZYN AUTOSTRADY

POLSKA GAZETA TRANSPORTOWA

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

RYNEK KOLEJOWY

WPROST

AUTOBUSY

Czapski Grzegorz, Stempnik Paulina: Satysfakcja pasażerów z jakości usług transportowych oferowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Siedlcach. (Satisfaction of passengers with the quality of transport services offered by Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Siedlcach.) Autobusy 2018, nr 9, s.33-36, bibliogr.poz.15.

Organizacja systemu transportu publicznego w Siedlcach. Ocena jakości usług miejskiej komunikacji zbiorowej na podstawie wyników badań ankietowych przeprowadzonych w 2018 r. wśród pasażerów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Siedlcach; zachowania komunikacyjne respondentów oraz poziom satysfakcji z usług komunikacji miejskiej.

Szymczak Piotr, Kozubek Paweł R.: System dynamicznej informacji pasażerskiej w radomskiej komunikacji miejskiej. (Dynamic passenger information system in Radom public transport.) Autobusy 2018, nr 9, s.28-32, rys.2; fot.3, bibliogr.poz.10.

Zadania i funkcje systemów dynamicznej informacji pasażerskiej (SDIP) stosowanych w transporcie miejskim. Budowa i funkcjonalność oraz efektywność wdrożenia SDIP w Radomiu. Wpływ SDIP na jakość usług komunikacji publicznej; analiza wyników badań punktualności autobusów, przeprowadzonych w lutym 2018 r.

DROGI GMINNE I POWIATOWE

Gogojewicz Przemysław: Bezpieczeństwo użytkowania maszyn – odpowiedzialność zarządcy drogi. Drogi Gminne i Powiatowe 2018, nr 5, s.21-25,

Wymogi bezpieczeństwa i higieny oraz ergonomii maszyn i innych urządzeń technicznych wykorzystywanych w budowie i utrzymaniu dróg. Montaż, eksploatacja i obsługa maszyn zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową.

Gogojewicz Przemysław: Sadzenie drzew przez zarządcę drogi. Drogi Gminne i Powiatowe 2018, nr 4, s.24-27,

Kształtowanie terenów zieleni przez zarządcę dróg zgodnie z przepisami. Charakterystyka obowiązujących przepisów; zieleń izolacyjna, dobór roślinności do nasadzeń, terminy nasadzeń.

Gogojewicz Przemysław: Usuwanie drzew przez zarządców dróg. Drogi Gminne i Powiatowe 2018, nr 4, s.9-13,

 Podstawy prawne do usuwania drzew i krzewów przez zarządców dróg. Charakterystyka wniosku o wycięcie drzewa, kiedy wycięcie drzewa nie wymaga zezwolenia, wymiar kar za usunięcie drzewa bez pozwolenia.

Kopta Tadeusz: Green Velo – co z tą nawierzchnią?. Drogi Gminne i Powiatowe 2018, nr 4, s.46-50, bibliogr.poz.3.

Szczegółowa analiza problemów związanych z nawierzchnią pojawiających się w przebiegu trasy Green Velo; propozycje ich rozwiązania.

Kopta Tadeusz: Pasy ruchu dla rowerów. Drogi Gminne i Powiatowe 2018, nr 5, s.3-8, fot.5, bibliogr.poz.2.

Pasy ruchu dla rowerów jako istotny element infrastruktury rowerowej. Zasady wyznaczania pasów ruchu dla rowerów: na jakich jezdniach i w jaki sposób je wyznaczać, kiedy należy z nich zrezygnować, jakich błędów unikać przy ich wyznaczaniu, jaką nawierzchnię zastosować na pasie ruchu dla rowerów.

Kopta Tadeusz: Rower na drogach ogólnodostępnych. Drogi Gminne i Powiatowe 2018, nr 4, s.3-8, fot.5,

Przesłanki do prowadzenia ruchu rowerowego na drogach ogólnodostępnych. Ułatwienia dla rowerzystów przy korzystaniu z dróg ogólnodostępnych. Rozwiązania zastosowane w strefach zamieszkania.

Krzyżański Michał: Zasady zaliczania dróg do poszczególnych kategorii. Starodroża. Drogi Gminne i Powiatowe 2018, nr 5, s.30-35, fot.3, bibliogr.poz.6.

Zasady zaliczania dróg do poszczególnych kategorii. Obowiązki zarządcy po przejęciu starodroża.

Rams Marcin: Czy zjazd jest częścią drogi?. Drogi Gminne i Powiatowe 2018, nr 4, s.14-18,

Problem właściwego zakwalifikowania zjazdów w orzecznictwie. Zjazd jako część drogi. Kontekst budowy lub przebudowy zjazdu z drogi powiatowej lub gminnej a pozwolenie na budowę.

Sochacki Tomasz: Jesienne remonty dróg i ulic. Drogi Gminne i Powiatowe 2018, nr 5, s.9-18, fot.5,

Przegląd uszkodzeń nawierzchni bitumicznych: miejscowe ubytki i wykruszenia, zniszczenia krawędziowe, spęczeniowe, uszkodzenia szczelin. Metody remontów powierzchniowych: frezowanie z nową nakładką bitumiczną, nakładka bitumiczna z siatką wzmacniającą, miejscowa naprawa większych ubytków, powierzchniowe utrwalenie jako naprawa tymczasowa, recykling metodą na gorąco.

Sochacki Tomasz: Oznakowanie dróg a ruch ciężarowy. Drogi Gminne i Powiatowe 2018, nr 4, s.35-40, rys.2,

Problem nasilenia ruchu ciężarowego na drogach lokalnych. Polityka ograniczania ruchu ciężarowego; zmniejszenie ruchu ciężarowego bez jego zakazu, zakazy ruchu pojazdów ciężarowych, wczesne ostrzeganie przed ograniczeniem, tabliczki podznakowe.

Stawowiak Michał: Jesienne roboty utrzymaniowe. Drogi Gminne i Powiatowe 2018, nr 5, s.57-62, fot.2, bibliogr.poz.3.

Charakterystyka jesiennych robót utrzymaniowych dróg: zapewnienie odprowadzania wody, konserwacja nawierzchni drogowej, odnowienie oznakowania poziomego, przygotowanie obiektów drogowych do eksploatacji w okresie zimy.

Ślusarska Monika: Uwaga! Zwierzęta na drodze. Drogi Gminne i Powiatowe 2018, nr 5, s.54-56,

Metody zapobiegania wypadkom z udziałem dzikich zwierząt. Odpowiedzialność zarządcy drogi w przypadku kolizji z udziałem dzikich zwierząt.

EUROLOGISTICS

Dyduch Janusz, Zielaskiewicz Henryk: Transport intermodalny szansą dla kolei. Eurologistics 2018, nr 4, s.62-64, fot.1,

Przesłanki i perspektywy rozwoju transportu intermodalnego w Polsce. Wytyczne polityki transportowej UE w zakresie transportu intermodalnego. Czynniki wpływające na konkurencyjność przewozów intermodalnych z udziałem kolei.

Hyperloop dla przewozów towarowych. Eurologistics 2018, nr 4, s.54-57, rys.3; fot.2,

Uwarunkowania i perspektywy zastosowania technologii kolei próżniowej w transporcie towarowym w Polsce. Wymagania dotyczące infrastruktury kolejowych przewozów ładunków w systemie Hyperloop. Koncepcja elektrycznego, autonomicznego systemu transportu z prędkością do 600 km/h – Inteligentna Platforma Logistyczna. Porównanie średnich prędkości różnych rodzajów transportu (Maglev, Inteligentna Platforma Logistyczna, system Cargo, samochód ciężarowy, kolej). Szacunkowe koszty i efektywność ekonomiczna wdrożenia systemu kolei próżniowej w Polsce.

GEOINŻYNIERIA DROGI MOSTY TUNELE

Bień Joanna: Małe miasta też mogą mieć metro. Polsce daleko do takiego scenariusza. Geoinżynieria Drogi Mosty Tunele 2017, nr 2, s.80-82, fot.9,

Przykłady realizacji metra w wybranych miastach na świecie: Brescia (Włochy), Lozanna (Szwajcaria), Bruksela (Belgia), Rennes (Francja), Porto (portugalia), Lille (Francja), Katania (Włochy), Bilbao (Hiszpania), San Juan (Portoryko).

Bień Joanna: Na budowie tuneli w Polsce. Przegląd realizowanych projektów. Geoinżynieria Drogi Mosty Tunele 2017, nr 2, s.78-79, fot.3, tab.1,

Założenia projektowe i realizacja tuneli drogowych w Warszawie, Zakopanem i Świnoujściu.

Januszek Magdalena: Drukowany most przetnie kanał w Amsterdamie. Geoinżynieria Drogi Mosty Tunele 2018, nr 2, s.50-51, fot.2,

Zastosowanie technologii druku przestrzennego (3D) w budownictwie komunikacyjnym na przykładzie budowy stalowej przeprawy dla pieszych i rowerzystów w Amsterdamie.

Januszek Magdalena: Pociągiem do chmur. Najwyżej położone linie kolejowe. Geoinżynieria Drogi Mosty Tunele 2017, nr 2, s.66-67, fot.4,

Przebieg najwyżej położonych linii kolejowych w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej i w Azji: Manitou i Pike’s Peak (USA), PeruRail (Peru), Rio Mulatos- Potosi (Boliwia), Ferrovias Central (Peru), Quingzang (Chiny).

Kaznowska Renata: Rozbudowa metra daje efekt miastotwórczy. Geoinżynieria Drogi Mosty Tunele 2018, nr 3, s.96-100, rys.rys.1; fot.4,

Wpływ inwestycji w zakresie transportu szynowego na rozwój przestrzenny aglomeracji warszawskiej – rozmowa z wiceprezydent Warszawy, Renatą Kaznowską. Plan rozbudowy sieci metra w Warszawie; schemat przebiegu I, II i III linii metra. Założenia koncepcji integracji metra z transportem kolejowym i tramwajowym.

Madej Łukasz: Kolej wraca do łask. Geoinżynieria Drogi Mosty Tunele 2018, nr 2, s.40-42, fot.3,

Kierunki rozwoju kolejowych połączeń aglomeracyjnych i regionalnych w Polsce; usługi przewozów pasażerskich oferowane przez przedsiębiorstwa: Poznańska Kolej Metropolitarna, Szybka Kolej Aglomeracyjna w woj. małopolskim, Podhalańska Kolej Regionalna, PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście, Szybka Kolej Miejska w Warszawie.

Sysik Paweł, Romaniak Damian: Projektowanie obiektów podziemnych. Odcinek wschodni-północny II linii metra w Warszawie. Geoinżynieria Drogi Mosty Tunele 2018, nr 2, s.62-68, rys.17, bibliogr.poz.7.

Zasady i metody projektowania obiektów podziemnych na terenach zurbanizowanych. Planowany przebieg trasy odcinka wschodniego-północnego II linii metra w Warszawie. Charakterystyka poszczególnych etapów prac projektowych: rozpoznanie podłoża gruntowego i warunków hydrologicznych; ocena oddziaływania głębokiego wykopu na powierzchnię terenu i istniejącą zabudowę; ocena ryzyka uszkodzenia obiektów budowlanych oraz drążenia tuneli; monitoring i weryfikacja założeń projektowych. Zastosowanie technologii modelowania BIM (Building Information Modeling) do projektowania budowli podziemnych.

Wilińska Joanna: Małopolska rozbudowuje infrastrukturę dla rowerzystów. Geoinżynieria Drogi Mosty Tunele 2017, nr 3, s.52-53, rys.1; fot.3,

Założenia budowy Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie Małopolskim (VeloMałopolska) do 2020 r.

Wilińska Joanna, Sumara Agata: [Budowa metra w Warszawie]. Geoinżynieria Drogi Mosty Tunele 2017, nr 3, s.76-79, fot.11, tab.1, bibliogr.poz.5.

Historia budowy metra w Warszawie w latach 1951 – 1957. Realizacja północno-wschodniego odcinka II linii metra wg stanu na 22 września 2017 r.

Wójtowicz Paulina: Kosztowna droga do wielkiego lotniska. Geoinżynieria Drogi Mosty Tunele 2018, nr 3, s.68, rys.1, tab.1,

Projekt układu połączeń kolejowych do Centralnego Portu Komunikacyjnego; szacowany koszt i efektywność budowy nowych linii kolejowych.

LOGISTYKA

Bednarski Hubert, Ciuraszkiewicz Jakub: Optymalizacja kosztów transportu drogowego za pomocą systemów telematycznych. (Optimising road transport costs through telematic systems.) Logistyka 2018, nr 4, s.61-66, rys.3; fot.1, tab.1, bibliogr.poz.8.

Główne obszary wykorzystania telematyki w transporcie drogowym. Korzyści wynikające ze stosowania technologii telematycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem transportowym; metody optymalizacji kosztów funkcjonowania firmy, gospodarki paliwowej i zarządzania flotą pojazdów.

Dyduch Janusz, Zielaskiewicz Henryk: Kolejowe przewozy towarowe i usługi logistyczne: razem czy osobno?. Logistyka 2018, nr 4, s.9-12, rys.1; fot.2,

Zasady sprawnej organizacji procesu przewozowego i łańcucha dostaw w towarowym transporcie kolejowym. Zmiany zakresu usług przewozowych oraz logistycznych. Organizacja kombinowanych przewozów kolejowo-drogowych. Kształtowanie relacji pomiędzy przewoźnikami, firmami spedycyjnymi i operatorami logistycznymi.

Korneta Piotr: Wpływ autonomicznych środków transportu na nieruchomości komercyjne. Logistyka 2018, nr 3, s.54-56, fot.1,

Uwarunkowania i efektywność wykorzystania pojazdów autonomicznych w transporcie miejskim. Możliwości i perspektywy automatyzacji dostaw realizowanych przez bezzałogowe pojazdy i samoloty (drony).

Kubala Caroline: Wykorzystanie Big Data w zastosowaniach transportowych na przykładzie danych pochodzących z automatów parkingowych. (Use of Big Data in transport applications on the basis of data from parking machines.) Logistyka 2018, nr 4, s.36-40, rys.1, tab.2, bibliogr.poz.9.

Analiza poziomu napełnienia miejsc parkingowych oraz dobowej rotacji pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania w Krakowie. Budowa modelu zachowań parkingowych kierowców na podstawie informacji pochodzących z bazy danych parkingowych; mapa lokalizacji automatów parkingowych, z których udostępnione zostały dane dotyczące wykupionych biletów parkingowych. Wnioski dotyczące korzyści ze stosowania technologii Big Data w zarządzaniu transportem.

Kurek Agata, Jużyniec Jakub: Inteligentne systemy transportowe jako narzędzie do usprawniania ruchu w mieście Gliwice. (Intelligent transport systems as a tool for streamlining traffic in the city of Gliwice.) Logistyka 2018, nr 3, s.69-75, bibliogr.poz.8.

Organizacja i funkcjonowanie inteligentnych systemów sterowania ruchem miejskim w Gliwicach. Ocena efektywności zastosowania inteligentnych systemów transportowych (ITS) w zarządzaniu ruchem miejskim. Wpływ wdrożenia ITS na poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych i rowerzystów.

Zielaskiewicz Henryk, Gniadek Agnieszka: Rozwój usług logistycznych w kolejowym transporcie towarów szansą na odzyskanie rynku. Logistyka 2018, nr 3, s.18-23, rys.2,

Czynniki warunkujące rozwój przewozów towarowych realizowanych transportem kolejowym w Polsce. Wpływ stanu infrastruktury na rozwój poszczególnych gałęzi transportu. Zmiany w udziałach rynkowych transportu lądowego według przewiezionej masy ładunków oraz według pracy przewozowej w latach 2008 – 2016.

LOGISTYKA A JAKOŚĆ

Jurczak Michał: Rosną ceny za transport. Logistyka a Jakość 2018, nr 5, s.58-60, fot.3,

Wpływ wielkości podaży przestrzeni ładunkowych na poziom cen na giełdach transportowych w latach 2017 – 2018 r. Korzyści z cyfryzacji usług giełd transportowych dotyczące efektywności współpracy między przewoźnikami i załadowcami.

MAGAZYN AUTOSTRADY

Bagińska Ewa, Kosmol Mateusz: Optymalny okres obowiązywania umów typu ‚utrzymaj standard’. Magazyn Autostrady 2018, nr 10, s.80-82, rys.3, bibliogr.poz.19.

Wpływ czasu trwania kontraktów typu ‚utrzymaj standard’ na kompleksowość umów, wymagania dotyczące umiejętności wykonawców oraz ryzyko kontraktowe. Długość kontraktów ‚wybuduj oraz utrzymaj’ wg wzorów warunków umownych opracowanych przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (FIDIC); wybrane przykłady zawierania umów na okresy dłuższe niż 6-letnie na świecie (Kanada, Estonia, Malezja).

Knaś Krzysztof, Szymanek Arkadiusz: Potencjał minerałów antropogenicznych. (Potential of anthropogenic minerals.) Magazyn Autostrady 2018, nr 10, s.61-67, rys.8, tab.16, bibliogr.poz.20.

Rodzaje minerałów antropogenicznych stanowiących produkty uboczne przemysłu wydobywczego i energetycznego oraz możliwości ich wykorzystania jako surowce w budownictwie. Analiza zmian tempa wytwarzania i masy minerałów antropogenicznych w Polsce w latach 2006 – 2016: minerały powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin, minerały z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych, mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych, popioły lotne węgla, minerały z wydobywania kopalin innych niż rudy metali, mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych.

Kędzierska Agnieszka, Okołotowicz Marcin: Nowe spojrzenie na asfaltowe technologie budowy chodników i innych ciągów pieszych. Magazyn Autostrady 2018, nr 10, s.28-35, rys.4; fot.8, bibliogr.poz.19.

Charakterystyka eksploatacyjna chodników o nawierzchni asfaltowej. Koszty i korzyści z zastosowania betonu asfaltowego do budowy ciągów pieszych. Porównanie kosztów budowy nawierzchni dróg rowerowych wykonanych z różnych materiałów: beton asfaltowy, beton cementowy, gruntowe, beton żywiczny, beton wodoprzepuszczalny, kostka.

Sochacki Tomasz: Jak szybko naprawiać drogi i ulice?. Magazyn Autostrady 2018, nr 10, s.38-43, fot.5,

Cele i zasady diagnostyki stanu nawierzchni i podłoża gruntowego drogi; sposoby oceny wizualnej uszkodzeń nawierzchni. Metody wykonania recyklingu nawierzchni asfaltowej: technologia recyklingu powierzchniowego metodą na gorąco; technologie recyklingu na zimno („in situ”, „in- plant”); recykling głęboki z użyciem mieszanki MCE. Potrzeby i zakres prac remontowych związanych z utrzymaniem poboczy gruntowych oraz chodników i dróg rowerowych.

POLSKA GAZETA TRANSPORTOWA

Grzybowski Marek: UNCTAD o transporcie morskim. Polska Gazeta Transportowa 2018, nr 42-43, s.8, fot.1,

Analiza trendów rozwoju transportu morskiego na świecie w latach 2018-2023 – na podstawie raportu Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD). Uwarunkowania rozwoju handlu morskiego; perspektywy wzrostu przewozów towarowych oraz przeładunki w portach morskich. Innowacyjność i informatyzacja żeglugi morskiej. Zagrożenia bezpieczeństwa w transporcie morskim.

Konwicki Jerzy: Rząd ogłosił Program Kolej+. Polska Gazeta Transportowa 2018, nr 42-43, s.7, fot.1,

Cele i założenia rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej (Program Kolej +); podział zadań i finansowanie inwestycji w ramach Programu.

Koprowski Krzysztof: Transport – pięta achillesowa Kubańczyków. Polska Gazeta Transportowa 2018, nr 40-41, s.9, fot.6,

Organizacja i funkcjonowanie transportu pasażerskiego na Kubie: środki transportu publicznego i indywidualnego w miastach; sieć dróg i transport drogowy; przewozy lotnicze i kolejowe.

Marszycki Mikołaj: Konsolidacja polskiego sektora lotniczego. Polska Gazeta Transportowa 2018, nr 42-43, s.2, fot.1,

Cele i strategia działania Polskiej Grupy Lotniczej (PGL), powołanej w styczniu 2018 r., w skład której wchodzą przedsiębiorstwa: Polskie Linie Lotnicze LOT, LOT Aircraft Maintenance Services, LS Aiport Services, LS Technics. Zasady współpracy między spółkami PGL. Plany inwestycyjne PGL oraz projekt utworzenia funduszu leasingowego. Perspektywy rozwoju działalności przedsiębiorstw lotniczych w Polsce związane z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Marszycki Mikołaj: Kłopoty przy inwestycjach infrastrukturalnych. Polska Gazeta Transportowa 2018, nr 40-41, s.1,7, fot.2,

Stan i perspektywy realizacji inwestycji infrastrukturalnych w Polsce przez włoską firmę Astaldi. Przebieg realizacji inwestycji drogowych i metra. Przyczyny zerwania przez Astaldi kontraktów na przebudowę linii kolejowych na trasie z Warszawy do Lublina (odcinek Dęblin – Lublin) oraz z Poznania do Wrocławia (Poznań – Leszno).

Marszycki Mikołaj: Malownicze Mini Metro w Perugii. Polska Gazeta Transportowa 2018, nr 42-43, s.9, fot.4,

Parametry i eksploatacja miejskiej kolei lekkiej w Perugii we Włoszech – Mini Metro; przebieg trasy i infrastruktura linii.

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

Analiza symulacyjna etapowej realizacji zachodnich odcinków III obwodnicy Krakowa i ich oddziaływania na układ transportowy. Przegląd Komunikacyjny 2018, nr 8, s.10-17, tab.2, bibliogr.poz.12.

Wyniki analiz symulacyjnych dotyczących realizacji zachodnich części III części obwodnicy Krakowa – tj. odcinków: Trasy Łagiewnickiej, Trasy Pychowickiej oraz Trasy Zwierzynieckiej. Docelowa koncepcja kształtowania układu drogowego Krakowa – 4 obwodnice drogowe uzupełnione połączeniami drogowymi radialnymi.

Bąk Iwona, Szczecińska Beata: Wydatki gospodarstw domowych 50+ na transport i łączność – analiza statystyczna. Przegląd Komunikacyjny 2018, nr 7, s.14-18, tab.5, bibliogr.poz.9.

Ogólna charakterystyka wydatków na transport i łączność w gospodarstwach 50+. Statystyczna analiza i modelowanie wydatków na transport i łączność w tych gospodarstwach. Wnioski.

Engelhardt Juliusz: Kalkulacja stawek dostępu do infrastruktury kolejowej w świetle prawa unijnego. (Calculation of access charges for rail infrastructure in the light of european union’s regulations.) Przegląd Komunikacyjny 2018, nr 6, s.44-48, tab.3, bibliogr.poz.5.

Analiza prawa UE w zakresie kalkulacji stawek dostępu do infrastruktury kolejowej (dyrektywa 91/440 z 29 lipca1991 r., dyrektywa 95/19 z 19 czerwca1995 r., dyrektywa 2001/14/WE z 26 lutego 2001 r., dyrektywa 2012/34 z 21 listopada 2012 r.). Konstrukcja i zasady systemu kalkulacyjnego stawek dostępu do infrastruktury kolejowej na podstawie uzasadnienia do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 30 maja 2013 r. w sprawie  przeciwko Polsce (C-512/10).

Jurkowski Wojciech: Integracja głównych dworców autobusowych i kolejowych w miastach wojewódzkich w Polsce. Przegląd Komunikacyjny 2018, nr 5, s.22-26, fot.3, tab.2, bibliogr.poz.23.

Ocena integracji głównych dworców kolejowych i autobusowych w Polsce w oparciu o badanie przeprowadzone w miastach wojewódzkich. Metodyka badań, wyniki, wnioski i rekomendacje.

Kaczorek Maciej, Falana Aleksandra: Zarządzanie majątkiem technicznym jako podstawa racjonalnego planowania rozwoju i utrzymania infrastruktury kolejowej – założenia i przegląd systemów. (Technical asset management as basis for rational planning of railroad infrastructure maintenance and development – assumptions and systems review.) Przegląd Komunikacyjny 2018, nr 6, s.39-43, rys.4, tab.1,

Istota i funkcje zarządzania zasobami (Asset Management) w procesie planowania rozwoju i utrzymania infrastruktury kolejowej. Budowa i cechy modelu zarządzania procesowego (Business Proces Management). Cele wdrożenia systemu zarządzania aktywami przedsiębiorstwa (Enterprise Asset Management – EAM) w organizacji zarządzającej infrastrukturą; rozwiązania informatyczne stosowane w zarządzaniu ryzykiem i procesami decyzyjnymi. Zestawienie wdrożenia systemów EAM u zarządców infrastruktury i przedsiębiorstw utrzymaniowych na świecie. Ocena stanu technicznego infrastruktury kolejowej w Polsce w latach 2010 – 2016 oraz finansowanie kosztów zarządzania infrastrukturą w latach 2013 – 2023.

Kociubiński Jakub: Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego z perspektywy prawa subwencyjnego. Przegląd Komunikacyjny 2018, nr 5, s.35-39, bibliogr.poz.20.

Ogólna charakterystyka koncepcji Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK). CPK z perspektywy prawa subwencyjnego; zasada inwestora rynkowego, możliwość kolejnego dofinansowania przedsięwzięcia, warunki dopuszczalności pomocy inwestycyjnej.

Kwiatkowska Ewelina: RAMS w zakresie rozjazdów kolejowych. Przegląd Komunikacyjny 2018, nr 7, s.19-22, rys.4, tab.1, bibliogr.poz.4.

Zagadnienie normowych specyfikacji niezawodności, dostępności, podatności utrzymaniowej i bezpieczeństwa (RAMS) w zastosowaniu kolejowym. Analiza zagadnień RAMS w zakresie identyfikacji źródła awarii, analizy cyklu życia rozjazdu w aspekcie procesu obsługi i utrzymania rozjazdów.

Lewiński Andrzej: Bezpieczeństwo systemów srk a nowe technologie informacyjne. (Security of Railway Control System and new information technologies.) Przegląd Komunikacyjny 2018, nr 6, s.29-38, rys.5; fot.1, tab.3, bibliogr.poz.34.

Analiza bezpieczeństwa systemów sterowania ruchem kolejowym (srk) wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjne. Zagadnienia bezpieczeństwa przekaźnikowych systemów srk, eksploatowanych od lat 40. XX w. Wymagania dotyczące niezawodności systemów srk w UE.

Makuch Jacek: Działania niezbędne dla uruchomienia atrakcyjnego systemu kolei aglomeracyjnej na przykładzie Wrocławia. (Activities indispensable for starting of an attractive suburban rail system on the example of Wrocław.) Przegląd Komunikacyjny 2018, nr 6, s.22-28, rys.3, bibliogr.poz.12.

Rola i zadania kolei w systemie transportu publicznego we Wrocławiu. Sieć kolejowa S-Bahn i model pasażerskiego transportu kolejowego w Berlinie. Autorska propozycja systemu kolei aglomeracyjnej dla Wrocławia.

Plucińska Elżbieta: Analiza infrastruktury i organizacji obsługi pasażerów komunikacji zbiorowej przy stacji kolejowej Poznań Główny. Przegląd Komunikacyjny 2018, nr 5, s.15-21, rys.6, tab.1, bibliogr.poz.19.

Charakterystyka Zintegrowanego Centrum Komuikacyjnego (ZCK) w Poznaniu, obejmującego dworzec kolejowy i autobusowy. Analiza zastosowanych rozwiązań; propozycja nowych w celu poprawy warunków obsługi pasażerów korzystających z transportu zbiorowego.

Spławińska Malwina: Analiza natężenia ruchu autobusowego na drogach zamiejskich. Przegląd Komunikacyjny 2018, nr 7, s.7-13, tab.9,

Wyniki analiz dotyczących zmienności dobowych natężeń autobusów w ciągu roku. Typowe grupy zmienności sezonowej i tygodniowej autobusów wraz ze sposobem podporządkowania do nich danego odcinka drogi klasy A lub S; szacowanie SDR (Średni Dobowy Ruch) autobusów. Wykorzystanie wyników do lepszego projektowania infrastruktury drogowej.

Stoeck Tomasz: Analiza rozwoju i bezpieczeństwa komunikacji rowerowej na terenie Szczecina. Przegląd Komunikacyjny 2018, nr 5, s.27-31, fot.6, tab.2, bibliogr.poz.21.

Uwarunkowania rozwoju komunikacji rowerowej w Szczecinie. Problem bezpieczeństwa ruchu rowerowego. Charakterystyka projektu obywatelskiego Szczeciński Rower Miejski „Bike S”.

Wontorski Paweł: Koncepcja zintegrowanego systemu transportu szynowego w Radomiu z tramwajami dwusystemowymi. Przegląd Komunikacyjny 2018, nr 7, s.23-31, rys.5, bibliogr.poz.28.

Koncepcja zintegrowanego transportu szynowego w Radomiu, opartego na tramwajach klasycznych i dwusystemowych z uwzględnieniem roli kolei regionalnej w obsłudze przewozów miejskich i aglomeracyjnych. Rozwój koncepcji sieci tramwajowej w Radomiu. Analiza uwarunkowań rozwoju miejskiego transportu szynowego.

Zajfert Michał: Wpływ czynników jakościowych komunikacji miejskiej w Polsce na substytucję środka transportu. Przegląd Komunikacyjny 2018, nr 8, s.2-9, tab.1, bibliogr.poz.18.

Charakterystyka transportu publicznego w aglomeracjach na obszarze Polski. Wpływ czynników popytowych i podażowych na przewozy komunikacją miejską w latach 2001-2016. Analiza czynników jakościowych opisujących usługi komunikacji miejskiej oraz ich wpływ na kreowanie preferencji komunikacyjnych mieszkańców. Wnioski.

Świątecki Piotr: Ustawa o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Przegląd Komunikacyjny 2018, nr 5, s.32-34,

Charakterystyka przepisów ustawy z 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (CPK); proces legislacyjny, pełnomocnik rządu ds. CPK, pojęcie obszaru specjalnego.

RYNEK KOLEJOWY

Jasiński Rafał: Lubelska integracja transportu publicznego. Rynek Kolejowy 2018, nr 7, s.62-64, fot.3,

Inwestycje realizowane w ramach Programu Inwestycji Dworcowych dla województwa lubelskiego. Projekt budowy zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy dworcach kolejowych.

Litwin Michał: Czego uczy nas RASTATT?. Rynek Kolejowy 2018, nr 7, s.52-54, fot.1,

Szkody transportowe i skutki ekonomiczne zamknięcia w 2017 r. odcinka linii kolejowej w dolinie Rastatt pod Karlsruhe (Niemcy), wchodzącego w skład korytarza towarowego Ren – Alpy. Utrudnienia w realizacji przewozów towarowych oraz oszacowanie strat poniesionych przez przewoźników i klientów kolei.

Malinowski Łukasz: Polska ciągle czeka na sprawny system transportowy. Rynek Kolejowy 2018, nr 7, s.76-77, fot.1,

Wpływ inwestycji infrastrukturalnych na rozwój systemu transportowego w Polsce. Modernizacja infrastruktury i efektywność funkcjonowania transportu kolejowego.

Rydzyński Paweł: Finansowanie kolei – kukułcze jajo?. Rynek Kolejowy 2018, nr 7, s.72-74, fot.1,

Podstawy prawne i praktyka funkcjonowania pasażerskiego transportu kolejowego w województwach. Organizacja i finansowanie kolejowej komunikacji publicznej przez samorządy.

Szymajda Michał: Koleje regionalne w ofensywie. Ale nie wszędzie. Rynek Kolejowy 2018, nr 7, s.32-41, rys.2; fot.4, tab.1,

Rozwój kolei regionalnych w Polsce w latach 2010 – 2017. Oferta przewozowa i udział w rynku transportowym przewoźników regionalnych. Wielkość i struktura kolejowych przewozów pasażerskich w poszczególnych województwach w Polsce w 2017 r.

Urbanowicz Witold: Odolany: czy da się pogodzić przemysł z zabudową mieszkalną. Rynek Kolejowy 2018, nr 7, s.56-58, fot.1,

Organizacja obsługi transportowej osiedli mieszkaniowych i obiektów przemysłowych na terenach administrowanych przez PKP S.A., na Odolanach w Warszawie. Problemy związane uciążliwością ruchu ciężarowego na obszarze zabudowy mieszkaniowej oraz propozycje przebudowy układu drogowego.

Urbanowicz Witold: Warszawska układanka PKP PLK. Rynek Kolejowy 2018, nr 7, s.48-51, fot.2,

Plan modernizacji linii średnicowej podmiejskiej i dalekobieżnej w Warszawie. Inwestycje infrastrukturalne dotyczące przebudowy stacji Warszawa Główna, Warszawa Gdańska i Warszawa Zachodnia.

WPROST

Lubin Andrzej: Na niebie i na ziemi. Wprost 2018, nr 37, s.60-61, fot.1, tab.1,

Zadania i funkcje transportowe Centralnego Portu Komunikacyjnego. Przewidywany wpływ lotniska na rozwój miast i przedsiębiorczości w regionie. Statystyka ruchu pasażerskiego w największych portach lotniczych w Polsce w 2017 r. (Lotnisko Chopina w Warszawie, Warszawa-Modlin, Kraków, Gdańsk, Katowice-Pyrzowice, Wrocław, Poznań).

Lubin Andrzej: Zielone światło dla kolei. Wprost 2018, nr 37, s.62-63, rys.2; fot.1,

Stan i perspektywy realizacji Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r. Planowane inwestycje kolejowe związane z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego. Statystyka kolejowych przewozów pasażerskich i towarowych w latach 2015 – 2017.

Wachowski Miłosz: Porty na fali. Wprost 2018, nr 37, s.s.66-67, fot.2,

Warunki zwiększenia potencjału przewozowego polskiej żeglugi. Ocena zdolności przeładunkowej portów morskich. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju żeglugi śródlądowej oraz portów rzecznych.

Wasilewski Karol: Drogi do nowoczesnej Polski. Wprost 2018, nr 37, s.64-65,

Opinie i wnioski dotyczące problemów rozwoju budownictwa drogowego w Polsce. Ocena sytuacji na rynku budowlanym oraz poziom rentowności przedsiębiorstw budowlanych.

Komentowanie wyłączone.d.