UWAGA: SKANY KART KATALOGOWYCH DO 2015 R. DOSTĘPNE NA STRONIE. OD 2016 R. W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NA MIEJSCU.

ATLAS KOLEJOWY

Przegląd Prasy Technicznej 11/18

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

LISTOPAD 2018

AURA

AUTOBUSY

DROGI BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE

DROGOWNICTWO

INFRASTRUKTURA

INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO

MOSTY

NAMIARY NA MORZE I HANDEL

POLSKA GAZETA TRANSPORTOWA

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

PRZEGLĄD TECHNICZNY

PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY

RYNEK KOLEJOWY

SAMOCHODY SPECJALNE

SZKOŁA JAZDY

ŚWIAT KOLEI

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

AURA

Modrzejewska Katarzyna, Juszczak Magda: Mikrobiologiczny rozkład plastiku w morzach i oceanach. (Microbiological decomposition of plastic in seas and oceans.) Aura 2018, nr 11, s.10-12, tab.1,

Zagrożenia środowiska powodowane zanieczyszczeniem wód morskich odpadami z tworzyw sztucznych. Technologie i metody biodegradacji odpadów z wykorzystaniem mikroorganizmów i enzymów. Charakterystyka mikroorganizmów rozkładających poszczególne rodzaje plastiku.

AUTOBUSY

Mroczek Marta: Wizjonerskie realizacje i koncepcje rozwoju infrastruktury rowerowej w miastach. (Visionary realizations and concepts for the development of bicycle infrastructure in cities.) Autobusy 2018, nr 10, s.20-30, rys.3; fot.12, tab.5, bibliogr.poz.28.

Cele i przesłanki rozwoju infrastruktury rowerowej w miastach. Analiza rozwinięć istniejącej i przyszłej infrastruktury rowerowej w kontekście koncepcji „miast dla rowerów”. Założenia budowy sieci dróg rowerowych zintegrowanych ze środowiskiem. Możliwości wykorzystania wybranych elementów miejskiej infrastruktury w systemie transportu rowerowego; dostosowanie kładek i mostów do potrzeb ruchu rowerowego; drogi rowerowe wyniesione ponad przestrzeń ulic i zadaszone (Skycycle); drogi rowerowe wewnątrz budynków.

Pająk Anna, Orzeł Artur: Strategia zrównoważonego systemu transportu miejskiego Kielc w latach 2014 – 2020. (The strategy of sustainable public transport in the city of Kielce for the years 2014 to 2020.) Autobusy 2018, nr 10, s.38-40, tab.2, bibliogr.poz.13.

Cele i instrumenty polityki rozwoju infrastruktury transportu miejskiego w Kielcach. Priorytety inwestycyjne i plan działań na rzecz zrównoważonego rozwoju systemu transportu publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 – 2020.

Rusak Zbigniew: Mercedes-Benz Citaro C2 Light Hybrid – Autobus roku 2019. (Mercedes-Benz Citaro C2 Light Hybrid – Bus of the Year 2019.) Autobusy 2018, nr 10, s.12-19, rys.1; fot.17, tab.1, bibliogr.poz.8.

Charakterystyka techniczna autobusu miejskiego Mercedes-Benz Citaro C2 Light Hybrid. Podstawowe dane techniczne autobusu. Budowa i zasada działania hybrydowego układu napędowego. Innowacyjne rozwiązania konstrukcji nośnej. Wyposażenie techniczne oraz wnętrze dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych pasażerów.

Sterowanie sygnalizacją świetlną w celu szybkiego przejazdu pojazdów ratowniczych w akcji – potrzeby zmian w sterowaniu ruchem w miastach. (Control of traffic lights for the fast passage of rescue vehicles in action – the need for changes in traffic control in cities.) Autobusy 2018, nr 10, s.34-37, rys.4,

Problematyka przejazdu pojazdów ratowniczych w akcji w obszarach miejskich ze skrzyżowaniami sterowanymi sygnalizacją świetlną. Zadania, funkcje i zasada działania satelitarnego systemu sterowania umożliwającego stworzenie wolnego przejazdu dla samochodu ratowniczego- Sitraffic Stream. Wymagania dotyczące informacji wyprzedzającej dla pojazdów komunikacji publicznej uczestniczących w ruchu drogowych.

DROGI BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE

Sołowczuk Alicja, Kacprzak Dominik: Skuteczność stosowania szykan na przejściu przez wieś (cz. I – szykany w osi jezdni). Drogi Budownictwo Infrastrukturalne 2018, nr 1, s.34-45, rys.12; fot.13, bibliogr.poz.9.

Metody i środki uspokojenia ruchu w mniejszych miejscowościach i wsiach. Analiza warunków ruchu na drogach w strefie wjazdowej i w centrum wsi, na których zastosowano szykany i zwężenia  jezdni. Wpływ stosowania szykan w osi jezdni na ograniczenie prędkości jazdy.

DROGOWNICTWO

Danielczyk Filip: Warszawski węzeł lotniczy 2018 – 2030. (Warsaw airports 2018 – 2030.) Drogownictwo 2018, nr 7-8, s.253-257, rys.3, bibliogr.poz.12.

Trendy wzrostu natężenia ruchu pasażerskiego w polskich portach lotniczych; liczba pasażerów odprawionych na Lotnisku Chopina w Warszawie w latach 2005 – 2017 oraz na lotnisku w Modlinie w latach 2012 – 2017. Ocena zdolności przepustowej portów lotniczych oraz inwestycje infrastrukturalne mające na celu zwiększenie przepustowości lotnisk. Projekt budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) oraz szacowany wpływ przedsięwzięcia  na działalność przewozową PLL LOT; statystyka przewozów pasażerskich PLL LOT w latach 2009 – 2017. Propozycje uruchomienia portu lotniczego w okolicach Warszawy do czasu oddania CPK do eksploatacji.

Salach Jakub, Walas Piotr: Inteligentny system wizyjny sterowania sygnalizacją świetlną na wlotach skrzyżowań. (Intelligent vision control system at traffic lights on intersection.) Drogownictwo 2018, nr 9, s.288-293, rys.11; fot.4, bibliogr.poz.11.

Rodzaje urządzeń detekcyjnych stosowanych do wykonywania pomiarów natężenia ruchu drogowego. Charakterystyka systemu wideodetekcji, który został wykorzystany w badaniach ruchu pojazdów i pieszych na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną na ulicy Mogilskiej w Krakowie.

Stańczyk Andrzej: Most Diabła przez rzekę Reuss w Szwajcarii. (The Devil’s Bridge aross the Reuss River in Switzerland.) Drogownictwo 2018, nr 7-8, s.264-266(okł.), fot.9, bibliogr.poz.1.

Historia mostów drogowych – nazywanych Mostem Diabła (Teufelsbrücke) – przez wąwóz Schöllenen w Alpach szwajcarskich od 1200 r. do chwili obecnej: most drewniany, mosty kamienne, współczesny most z przęsłem łukowym zbudowany w 1958 r.

INFRASTRUKTURA

Cembrzyńska Anna: Trwałe nawierzchnie dla aglomeracji. Infrastruktura 2018, nr 9-10, s.34-36, fot.4,

Zastosowanie innowacyjnej technologii STRABAPHALT do budowy nawierzchni zatok autobusowych komunikacji miejskiej; przykłady realizacji zatok i miejsc zatrzymań autobusów w Białymstoku.

Krawczyk Anna: Sekrety zarządców – część I. Infrastruktura 2018, nr 9-10, s.38-44, rys.3; fot.6, tab.3,

Koszty i finansowanie utrzymania dróg krajowych w Polsce w latach 2016 – 2020 na podstawie danych przekazanych przez zarządców dróg w badaniu ankietowym z 2018 r. Zakres i technologie prac utrzymaniowych. Oznakowanie i organizacja robót drogowych prowadzonych na drogach ekspresowych i autostradach. Zastosowanie przetworzonego destruktu asfaltowego w utrzymaniu dróg administrowanych przez GDDKiA.

Kędzierska Agnieszka: Zoptymalizowane nawierzchnie nowej generacji. Infrastruktura 2018, nr 9-10, s.24-26, fot.4,

Właściwości eksploatacyjne nawierzchni z asfaltów wysokomodyfikowanych. Parametry i przykłady realizacji długowiecznych konstrukcji asfaltowych z lepiszczem HIMA w Polsce. Zastosowanie asfaltów wysokomodyfikowanych i modyfikowanych gumą w remontach dróg wojewódzkich i miejskich.

Wilgusiak Rafał: Rekord na skalę europejską. Infrastruktura 2018, nr 9-10, s.28-29, fot.4,

Technologie i metody budowy mostów drogowych na obwodnicy Ostródy w ciągu drogi S7 i DK 16: most typu extradosed, most łukowy przez Drwęcę, most łukowy nad Kanałem Pauzeńskim. Wpływ inwestycji na poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego.

INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO

Biliszczuk Jan, Teichgraeber Marco, Volotsiuga Volodymyr: Feliks Pancer – polski inżynier, wizjoner i jego dzieło (1798 – 1851). Inżynieria i Budownictwo 2018, nr 11, s.553-555, rys.4; fot.2, bibliogr.poz.4.

Biografia zawodowa Feliksa Pancera (1798 – 1851), inżyniera budownictwa lądowego i wodnego. Konstrukcje mostów zaprojektowanych przez Feliksa Pancera: drewniany most łukowy przez Wieprz pod Kośminem, wiadukt w ciągu zjazdu do Wisły w Warszawie, żelazny most łukowy przez Wisłę w Warszawie.

Biliszczuk Jan, Teichgraeber Marco: O katastrofie wiaduktu Polcevera w Genui, we Włoszech. Inżynieria i Budownictwo 2018, nr 11, s.578-582, rys.9; fot.6, tab.2, bibliogr.poz.7.

Wybrane mosty łukowe i podwieszone zaprojektowane przez włoskiego inżyniera mostownictwa, Riccardo Morandiego (1902 – 1989). Historia budowy i konstrukcja wiaduktu drogowego Polcevera w Genui; przyczyny zawalenia się części wiaduktu w dn. 14.08.2018 r.

Soboń Andrzej: Dr inż. Józef Szulc (1912 – 1988) – wybitna postać polskiej inżynierii. Inżynieria i Budownictwo 2018, nr 11, s.556-561, rys.10; fot.10, bibliogr.poz.20.

Biografia zawodowa inżyniera mostownictwa, Józefa Szulca (1912 – 1988). Udział Józefa Szulca w odbudowie mostów w Polsce po zakończeniu II wojny światowej. Charakterystyka wybranych konstrukcji mostów i wiaduktów.

MOSTY

Gołaszewski Jacek, Cygan Grzegorz: Beton samozagęszczalny o niskim cieple hydratacji. (Self-compacting concrete with low hydration heat.) Mosty 2018, nr 5, s.51-55, rys.3, tab.2,

Uwarunkowania stosowania betonu samozagęszczalnego w budownictwie mostowym. Skład mieszanki betonowej do budowy konstrukcji masywnych. Skład i właściwości betonu samozagęszczalnego o niskim cieple hydratacji.

Kłosiński Bolesław: Badania podłoża do projektowania mostów – cz. I. (Site investigation for the design of bridge foundations – part I.) Mosty 2018, nr 5, s.28-31, rys.1; fot.1, tab.1, bibliogr.poz.26.

Metodologia analizy podłoża w projektowaniu mostów. Krajowe i europejskie regulacje w zakresie badań podłoża budowli. Problemy geotechniczne w poszczególnych fazach realizacji mostu. Dokumentacja badań podłoża gruntowego oraz opracowanie projektu geotechnicznego. Wytyczne dotyczące badań podłoża do potrzeb projektowania mostów zgodnie z Eurokodem7.

MS-4 – Most Niepodległości. Mosty 2018, nr 5, s.18-22, rys.1; fot.9,

Konstrukcja Mostu Niepodległości usytuowanego w ciągu drogi ekspresowej S7; parametry i technologia budowy mostu.

NAMIARY NA MORZE I HANDEL

Borkowski Maciej: Apetyt na polski rynek. Namiary na Morze i Handel 2018, nr 19, s.X-XI, fot.1,

Potencjał przeładunkowy i pozycja konkurencyjna polskich portów morskich na rynku europejskim. Wpływ dostępności transportowej portów na ich konkurencyjność. Czynniki wzrostu obsługi przewozów kontenerowych.

Dyduch Janusz, Zielaskiewicz Henryk: Kolejowo-morskie łańcuchy transportowe. Namiary na Morze i Handel 2018, nr 19, s. XX-XXII, fot.2,

Czynniki rozwoju kolejowo-morskich łańcuchów logistycznych w państwach bałtyckich. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju transportu kolejowego intermodalnego w Polsce. Znaczenie żeglugi śródlądowej jako potencjalnego ogniwa intermodalnego łańcucha transportowego. Warunki poprawy konkurencyjności oraz zwiększenia udziału kolei w obsłudze przewozów towarowych do portów morskich.

Marciniak Radosław: Analiza rynków żeglugowych – lipiec-sierpień 2018. Namiary na Morze i Handel 2018, nr 17, s.24-25, fot.1, tab.4,

Analiza rynków frachtu morskiego na świecie w 2018 r.: przewozy masowe, przewozy kontenerowe, przewozy ładunków inwestycyjnych, break bulk/project cargo, offshore. Średnie stawki dla czarterów na czas masowców oraz ceny bunkru żeglugowego w okresie od lipca do sierpnia 2018 r. Sprzedaż i złomowanie statków oraz wzrost popytu na usługi recyklingu okrętowego. Plany biznesowe przedsiębiorstw ubezpieczeniowych z Wielkiej Brytanii.

Marciniak Radosław: Analiza rynków żeglugowych – październik 2018. Namiary na Morze i Handel 2018, nr 21, s.22-23, fot.1, tab.4,

Analiza rynków frachtu morskiego na świecie w 2018 r.: przewozy masowe, przewozy kontenerowe, przewozy ładunków inwestycyjnych, break bulk/project cargo, offshore, żegluga pasażerska i promowa. Średnie stawki dla czarterów na czas masowców oraz ceny bunkru żeglugowego w październiku 2018 r. Sprzedaż i złomowanie statków oraz wzrost popytu na usługi recyklingu okrętowego.

[Bezpieczeństwo na morzu i ochrona środowiska morskiego – raport]. Namiary na Morze i Handel 2018, nr 20, s.9-15, fot.3,

Rodzaje i źródła zagrożeń bezpieczeństwa informatycznego w obszarze morskim. Systemy i sieci teleinformatyczne podatne na ataki z cyberprzestrzeni oraz środki przeciwdziałania zagrożeniom. Koncepcja strategii cyberbezpieczeństwa w Polsce na podstawie przepisów ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa z 5.07.2018 r. Działania i prace legislacyjne Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego IMO w zakresie ochrony przed zanieczyszczeniami pochodzącymi ze statków morskich; nowelizacja i implementacja postanowień Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki (MARPOL) oraz Międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu z wodami balastowymi i osadami na statkach (BWM).

[Logistyczne zaplecze polskich portów morskich – raport]. Namiary na Morze i Handel 2018, nr 17, s.9-13,

Działania na rzecz poprawy dostępności transportowej portów morskich. Modernizacja infrastruktury zaplecza logistycznego portów. Ocena stanu połączeń kolejowych do polskich portów morskich. Inwestycje PKP S.A. dotyczące rozwoju sieci terminali intermodalnych w Polsce.

[Żegluga śródlądowa – raport]. Namiary na Morze i Handel 2018, nr 16, s.9-14,

Cele i założenia strategii rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej. Rządowy projekt strategii rewitalizacji dróg wodnych w Polsce. Plan działań mających na celu poprawę parametrów żeglugowych polskich dróg wodnych śródlądowych; zakres inwestycji infrastrukturalnych na Odrze i Wiśle do 2020 r. Cele i przedmiot regulacji ustawy z 7.04.2017 r. o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej.

Żegluga z niższą emisją. Namiary na Morze i Handel 2018, nr 19, s. XIX, fot.1,

Wpływ regulacji IMO dotyczących stosowania paliwa o niskiej zawartości siarki na ograniczenie emisji spalin ze statków morskich. Koszty zakupu i efektywność ekologiczna paliwa niskosiarkowego na podstawie doświadczeń armatorów.

POLSKA GAZETA TRANSPORTOWA

Hryniewicz Hubert: Testy autonomicznego ruchu w Monachium. Polska Gazeta Transportowa 2018, nr 44-46, s.3, fot.2,

Projekt badań ruchu elektrycznych pojazdów autonomicznych w Monachium, obejmujących testy samochodów osobowych i autobusów, infrastruktury oraz oprogramowania.

Konwicki Jerzy: 68 mln pasażerów w roku 2030? Powstała Strategia Rozwoju Przestrzeni Powietrznej dla Polski. Polska Gazeta Transportowa 2018, nr 47-48, s.2, fot.1,

Priorytety Strategii Rozwoju Przestrzeni Powietrznej dla Polski, opracowanej przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej (PAŻP) i Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Transportu Powietrznego (IATA). Założenia budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Marszycki Mikołaj: Transport w Wiecznym Mieście. Rozbudowany system i sporo różnych problemów. Polska Gazeta Transportowa 2018, nr 44-46, s.9, fot.7,

Organizacja systemu miejskiego transportu publicznego w Rzymie; infrastruktura transportu szynowego i autobusowego; główne problemy związane z bezpieczeństwem w środkach komunikacji zbiorowej.

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

Dyduch Janusz, Zielaskiewicz Henryk: Układ sieciowy terminali warunkiem dalszego rozwoju przewozów intermodalnych. (The network layout of terminals is a condition for the further development of intermodal transport.) Przegląd Komunikacyjny 2018, nr 9, s.28-31, bibliogr.poz.2.

Czynniki rozwoju infrastruktury transportu intermodalnego w Polsce i w Europie. Tendencje integracji usług i usieciowienia kolejowych przewozów intermodalnych. Wpływ jakości usług i czasu dostawy na ocenę efektywności procesu przewozowego przez klientów. Budowa i kierunki rozwoju sieci terminali intermodalnych w Polsce. Uwarunkowania lokalizacji obiektów infrastruktury logistycznej. Zakres i źródła finansowania inwestycji w zakresie transportu intermodalnego.

Kruszyna Maciej: Jak rozwiązać Węzeł Bielański. (How to terminate the Bielany Interchange.) Przegląd Komunikacyjny 2018, nr 11, s.6-9, rys.7, bibliogr.poz.6.

Historia i budowa węzła ‚Bielany Wrocławskie’. Analiza sytuacji ruchowej na Węźle Bielańskim. Autorska propozycja zmiany lokalizacji węzła.

Szydło Antoni, Mackiewicz Piotr: Analiza kosztów budowy i utrzymania nawierzchni sztywnych i podatnych. (Analysis of the costs of construction and maintenance of rigid and flexible pavements.) Przegląd Komunikacyjny 2018, nr 11, s.14-19, rys.16, bibliogr.poz.6.

Metody analizy kosztów budowy oraz przyszłego utrzymania dróg ekspresowych i autostrad. Założenia techniczne analizy przyjęte dla  różnych typów nawierzchni. Koszty utrzymania i eksploatacji nawierzchni  o konstrukcji podatnej oraz nawierzchni sztywnych.

Ziółkowski Robert: Identyfikacja parametrów drogowych wpływających na prędkość odcinkową pojazdów samochodowych na drogach zamiejskich. (Identification of road parameters affecting the sectional speed of motor vehicles on rural road.) Przegląd Komunikacyjny 2018, nr 11, s.2-5, rys.4, tab.4, bibliogr.poz.11.

Analiza wyników pomiarów prędkości odcinkowej przeprowadzonych na zamiejskich odcinkach dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych. Ocena wpływu wybranych parametrów technicznych i geometrycznych dróg na prędkość pojazdów.

[Bezpieczeństwo i niezawodność w lotnictwie]. Przegląd Komunikacyjny 2018, nr 9, s.2-27, rys.23; fot.29, tab.7, bibliogr.poz.45.

Zagadnienia bezpieczeństwa ruchu lotniczego i naziemnej obsługi lotniskowej. Zadania i funkcje inteligentnego systemu nadzoru i bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej – AeroSafetyShow Demonstrator+PL (ASSD+PL)- wykorzystywanego m.in. podczas masowych imprez lotniczych. Autonomiczne systemy bezpieczeństwa i nadzoru dla obsługi naziemnej w portach lotniczych; zasada działania i funkcjonalność systemu Ground Safety opracowanego na bazie technologii ASSD+PL. Zastosowanie geokrat do zapewnienia nośności naturalnych nawierzchni lotniskowych. Bezpieczeństwo eksploatacji i niezawodność elementów konstrukcji lotniczych: łożyska toczne silników lotniczych, tarcze sprężarkowe wykonane ze stopu tytanu.

PRZEGLĄD TECHNICZNY

Bielaczyc Piotr: Światowe trendy w ograniczaniu emisji samochodowej i ich wpływ na rozwój napędów pojazdów, paliw, olejów silnikowych i metod badawczych – znaczenie globalne nowych regulacji ograniczania emisji WLTP i RDE – podsumowanie ‚6th International Exhaust Emissions Symposium (IEES)’. (Trends in automotive emissions legislation: impact on LD engine development, fuels, lubricants and test methods – a global view, with a focus on WTLP and RDE regulations – Summary of the 6th International Exhaust Emissions Symposium (IEES).) Przegląd Techniczny 2018, nr 21-22, s.24-30, bibliogr.poz.8.

Wpływ ewolucji norm emisji spalin na rozwój konstrukcji napędów pojazdów samochodowych. Globalne trendy rozwoju technik i procedur badania emisji z pojazdów samochodowych; ocena efektywności metod pomiaru emisji prowadzonych wg procedur WLTP i RDE; badania emisji gazów cieplarnianych, dwutlenku wegla i cząstek stałych (PM, PN). Metody ograniczania emisji silnikowej przez układy katalityczne w napędach spalinowych i hybrydowych. Wady i zalety technologii napędów elektrycznych oraz paliw alternatywnych i biopaliw. (Podsumowanie obrad 6. Międzynarodowego Sympozjum Emisji Spalin, które odbyło się w dn. 14-15 czerwca 2018 r. w Bielsku-Białej, w Instytucie Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL).

Kolejna mrzonka?. Przegląd Techniczny 2018, nr 21-22, s.12, fot.2,

Opinie na temat kosztów społecznych realizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i kolejową w gminie Baranów.

PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY

Zieliński Andrzej: Cyberbezpieczeństwo – problem globalny. (Cybersecurity – a global problem.) Przegląd Telekomunikacyjny 2018, nr 10, s.864-869, rys.2, bibliogr.poz.30.

Definicja cyberbezpieczeństwa. Charakterystyka programów komputerowych klasy malware (malicious software) mających na celu zakłócanie pracy komputerów lub niszczenie danych. Zagrożenia bezpieczeństwa wynikające z rozpowszechniania nieprawdziwych i szkodliwych informacji (fake news) w komunikacji elektronicznej. Cele i instrumenty polityki  UE w zakresie umacniania cyberbezpieczeństwa. Powołanie i zadania Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Cybernetycznego UE. Plany i działania podejmowane w Polsce w zakresie cyberbezpieczeństwa; założenia projektu ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

RYNEK KOLEJOWY

Góra Ignacy: Za wcześnie na jednego maszynistę przy 160 km/h. Rynek Kolejowy 2018, nr 10, s.30-31, fot.1,

Rola i zadania systemów zrk w zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Wpływ czynnika ludzkiego na bezpieczeństwo jazdy pociągiem. Wnioski i opinie dotyczące możliwości wprowadzenia jednoosobowej obsługi trakcyjnej pociągu przy prędkości 160 km/h.

Góra Ignacy, Siudecki Jan: Kolej na innowacje w Polsce i Europie. Rynek Kolejowy 2018, nr 10, s.78-81, fot.1, bibliogr.poz.5.

Cele i instrumenty polityki wspierania innowacyjności kolei w Unii Europejskiej. Programy rozwoju innowacji oraz automatyzacji i cyfryzacji transportu i przemysłu kolejowego realizowane na podstawie wytycznych rezolucji Parlamentu Europejskiego z 9 czerwca 2016 r. w sprawie konkurencyjności europejskiej branży zaopatrzenia kolei oraz rozporządzenia Rady (UE) z 16 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail. Inicjatywy dotyczące wsparcia badań i rozwoju kolei w Polsce.

Litwin Michał: Strategia kolejowa 2040: potrzeba 4000 km nowych torów. Rynek Kolejowy 2018, nr 10, s.70-76, rys.1; fot.3,

Kierunki i perspektywy kształtowania się sieci kolejowej w Polsce. Założenia rządowego planu rozbudowy infrastruktury kolejowej związane z realizacją Centralnego Portu Komunikacyjnego. Autorska propozycja strategii rozwoju kolei, obejmująca postulaty budowy spójnej sieci kolejowej oraz zwiększenia udziału transportu kolejowego w przewozach pasażerskich i towarowych do 2040 r.

Malinowski Łukasz: Aspern Seestadt: bez kolei ani rusz. Rynek Kolejowy 2018, nr 10, s.4043, rys.1; fot.1,

Projekt zagospodarowania przestrzennego w nowobudowanej dzielnicy mieszkaniowej Aspern Seestadt na terenie dawnego lotniska w Wiedniu. Założenia planu układu komunikacyjnego osiedla: układ drogowo-uliczny, przebieg tras komunikacji zbiorowej oraz lokalizacja stacji kolejowych i metra, ograniczenia ruchu samochodowego.

Szymajda Michał: Chcemy jeździć szybciej, ale nie mamy ETCS/ERTMS. Rynek Kolejowy 2018, nr 10, s.24-26, fot.2,

Problematyka wdrażania Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS) na polskiej sieci kolejowej. Wpływ implementacji ERTMS na prędkość ruchu pociągów. Doświadczenia z realizacji podsystemów ERTMS/ETCS i GSM-R na Centralnej Magistrali Kolejowej oraz linii E30.

Szymajda Michał: Ministerstwo pyta, czy jeden maszynista bezpiecznie pojedzie 160 km/h. Rynek Kolejowy 2018, nr 10, s.28-29, fot.1,

Ocena możliwości dopuszczenia do jazdy pociągu z prędkością 160 km/h przy jednoosobowej obsłudze trakcyjnej. Wpływ obecności w kabinie więcej niż jednego maszynisty na bezpieczeństwo jazdy.

Urbanowicz Witold: Tramwaje wróciły do Luksemburga we francuskim stylu. Rynek Kolejowy 2018, nr 10, s.46-48, fot.3,

Założenia projektowe i realizacja linii tramwajowej w Luksemburgu do 2021 r. Budowa przystanku kolejowego Pfaffenthal- Kirchberg pełniącego funkcje węzła przesiadkowego między koleją a tramwajem. Tabor i organizacja komunikacji tramwajowej.

SAMOCHODY SPECJALNE

Pawliszko Renata: Na rynku dość stabilnie. Samochody Specjalne 2018, nr 9, s.28-30, rys.2; fot.1, tab.1,

Trendy rozwoju samochodów użytkowych w Europie w 2018 r. Statystyka sprzedaży nowych samochodów w UE i w Polsce wg liczby pojazdów oraz wg marek (samochody ciężarowe, samochody dostawcze, autobusy, ciągniki siodłowe, przyczepy i naczepy).

Piernikarski Dariusz: Nadchodzą inteligentne naczepy. Samochody Specjalne 2018, nr 9, s.12-16, rys.3; fot.3,

Czynniki rozwoju rynku naczep samochodowych w Europie. Nowoczesne technologie w budowie naczep; przykłady innowacyjnych zastosowań systemów telematycznych oraz technologii informacyjnych w konstrukcji naczep.

SZKOŁA JAZDY

Maciejewski Tomasz: Korki w Andach? Poznajcie Kolumbię. Szkoła Jazdy 2018, nr 3, s.13-15, fot.3,

Organizacja ruchu drogowego w Kolumbii. Szkolenie kierowców na prawo jazdy. Zasady i bezpieczeństwo ruchu w miastach.

Maciejewski Tomasz: Kraj 300 milionów pojazdów. Szkoła Jazdy 2018, nr 7-8, s.12, fot.3,

Organizacja ruchu drogowego w Chinach. Problemy bezpieczeństwa jazdy w ruchu miejskim. Warunki szkolenia kierowców na prawo jazdy.

Maciejewski Tomasz: Plac zamiast miejskiej jazdy. Szkoła Jazdy 2018, nr 6, s.10-12, fot.3,

Organizacja ruchu  drogowego w Gruzji. Zasady egzaminowania kierowców na prawo jazdy. Problemy bezpieczeństwa i kultury jazdy.

Maciejewski Tomasz: Portugalczyk trąbi życzliwie. Szkoła Jazdy 2018, nr 4, s.13-15, fot.5,

Organizacja ruchu drogowego w Portugalii. Szkolenie kierowców na prawo jazdy. Zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Ziębka Jakub: Egzamin z policjantem. Szkoła Jazdy 2018, nr 11, s.10-11, fot.2,

Organizacja i zasady szkolenia kierowców na prawo jazdy w Rumunii.

ŚWIAT KOLEI

Bis Michał: Koleje w Libanie dziś. Świat Kolei 2018, nr 1, s.23-27, fot. wiele,

Charakterystyka transportu kolejowego w Libanie. Plany odbudowy kolei z portu w Bejrucie do portu w Trypolisie. Charakterystyka istniejącej infrastruktury kolejowej; używany tabor kolejowy.

Fedorowicz Sławomir: Kolej przemysłowa Białków- Cybinka- Rosiejewo (1). Świat Kolei 2018, nr 1, s.28-29, fot.3, tab.1,

Historia kolei przemysłowej Białków- Cybinka- Rosiejewo. Charakterystyka wąskotorowej sieci kolei przemysłowej.

Gieżyński Tomasz: Ukraińskie „towosy”. Świat Kolei 2018, nr 1, s.30-35, fot. wiele,

Charakterystyka transportu towarowo-osobowego na Ukrainie. Charakterystyka pociągów towarowo-osobowych „towosów”. Obecne i niedawne połączenia towarowo-osobowe.

Halor Jakub: Tramwaje w Bratysławie. Świat Kolei 2018, nr 1, s.44-53, fot. wiele, bibliogr.poz.5.

Historia sieci tramwajowej w Bratysławie. Powstanie sieci tramwajowej w czasach monarchii austro-węgierskiej; tramwaje w dwudziestoleciu międzywojennym; rozwój transportu miejskiego w Czechosłowackiej Republice Socjalistycznej; bratysławskie tramwaje współcześnie. Charakterystyka sieci linii tramwajowych; używany tabor.

Malczewska M.: Od brązu do zieleni (1). Świat Kolei 2018, nr 11, s.40-45, rys.1; fot.22,

Problematyka zagospodarowania terenów nieczynnych linii kolejowych w Europie i USA. Przykłady przekształceń dawnych linii kolejowych w trasy piesze i pieszo-rowerowe lub parki miejskie w USA, Niemczech i Francji.

Massel Andrzej: Od Morza Czarnego do Morza Bałtyckiego – z dziejów kolei Brzesko – Grajewskiej (3). Świat Kolei 2018, nr 1, s.16-22, fot. wiele, tab.1,

Historia kolei Brzesko-Grajewskiej od II wojny światowej do dnia dzisiejszego. Charakterystyka linii Białystok-Głomno; Czeremcha-Białystok; Czeremcha-Brześć.

Massel Andrzej: Pierwsze lata kolei w niepodległej Polsce. Świat Kolei 2018, nr 11, s.12-25, fot.17, tab.4, bibliogr.poz.35.

Odbudowa i rozwój kolei w Polsce w latach 1918 – 1923. Powstanie niezależnego państwa polskiego i tworzenie organów administracji kolejowej. Organizacja i funkcjonowanie przewozów kolejowych; ruch pociągów pospiesznych i dalekobieżnych w pierwszych miesiącach niepodległości. Odbudowa infrastruktury po zniszczeniach wojennych oraz scalanie sieci kolejowych byłych zaborów. Odnowa taboru kolejowego. Dane statystyczne o taborze oraz przewozach pasażerskich i towarowych w latach 1919 – 1923.

Rutkowski Jacek: Lokomotywownia Lublin (2). Świat Kolei 2018, nr 11, s.26-29,

Działalność lokomotywowni Lublin od 1945 r. Organizacja obsługi pojazdów trakcyjnych. Dane statystyczne dotyczące taboru w latach: 1959, 1963 i 1966.

Simon Tymoteusz: Podniebne zwiedzanie Cziatury. Świat Kolei 2018, nr 11, s.50-53, fot.11,

Organizacja przewozów pasażerskich i towarowych kolejami linowymi w gruzińskim mieście Cziatura.

Tajchert Andrzej: Stacja Ciechanów Wąskotorowy. Świat Kolei 2018, nr 1, s.39-43, fot.5; rys.5, bibliogr.poz.7.

100 lat historii kolei wąskotorowej w Ciechanowie. Charakterystyka stacji Ciechanów Wąskotorowy. Przykładowe tabele rozkładów jazdy z 1930 r. (początkowy okres eksploatacji linii), wojenny z 1942 r. oraz powojenny z 1946 r.

Ćwikła Marek: Łącznica nr 624 Kraków Zabłocie – Kraków Bonarka. Świat Kolei 2018, nr 1, s.12-15, fot10; rys.1,

Historia Łącznicy nr 624 Kraków Zabłocie – Kraków Bonarka. Charakterystyka łącznicy; schematyczny przebieg łącznicy.

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO

Graff Marek: Kolejowe przejścia graniczne w Finlandii. (Rail border points in Finland.) Technika Transportu Szynowego 2018, nr 7-8, s.30-41, rys.3; fot.26, tab.1, bibliogr.poz.31.

Charakterystyka techniczna sieci kolejowej w Finlandii. Główne kierunki wymiany handlowej i przebieg tras przewozów towarowych. Infrastruktura i organizacja ruchu na kolejowych przejściach granicznych pomiędzy Finlandią a Rosją (Vainikkala-Busłowskaja, Imatra-Imatrankoski-Swietłogorsk, Niirala-Wiartsila, Vartius-Kiwijarwi, Kelloselkä-Kuolojarwi) oraz Finlandią a Szwecją (Tornio-Haparanda, Turku-Sztokholm).

Massel Andrzej: Wpływ stanu infrastruktury i jakości oferty przewozowej na rozwój kolejowych przewozów pasażerskich – przykład Dolnego Śląska. (The impact of infrastructure and services quality on the development of rail passenger transport – an example of Lower Silesia.) Technika Transportu Szynowego 2018, nr 7-8, s.19-28, rys.5; fot.8, tab.8, bibliogr.poz.16.

Położenie geograficzne i podstawowe dane demograficzne województwa dolnośląskiego. Parametry i stan infrastruktury kolejowej w województwie dolnośląskim. Charakterystyka oferty pasażerskich przewozów regionalnych; czasy przejazdu oraz prędkości pociągów pasażerskich na głównych liniach kolejowych w latach 1990 – 2017. Analiza SWOT dla transportu kolejowego na Dolnym Śląsku. Uwarunkowania rozwoju systemu kolejowego w województwie dolnośląskim.

Pinkava Marek: High speed line Prague – Wrocław. (Linia dużych prędkości Praga – Wrocław.) Technika Transportu Szynowego 2018, nr 4(en), s.16-18, rys.2; fot.3, bibliogr.poz.7.

Koncepcja budowy transgranicznej linii dużych prędkości (KDP) na trasie Wrocław – Praga; założenia projektowe dotyczące parametrów infrastruktury i prędkości eksploatacyjnych. Proponowane warianty lokalizacji linii oraz jej znaczenie dla rozwoju połączeń KDP w ramach Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T).

Pomykała Agata: History of development High Speed Railways. UIC impact. (Historia rozwoju Kolei Dużych Prędkości. Wpływ UIC.) Technika Transportu Szynowego 2018, nr 4(en), s.7-9, rys.3; fot.1, tab.3, bibliogr.poz.10.

Rola Międzynarodowego Związku Kolei (UIC) w rozwoju kolei dużych prędkości (KDP) na świecie. Kongresy UIC dotyczące szybkiego transportu kolejowego w latach 1992 – 2018. Eksploatowane i planowane linie KDP w wybranych krajach.

Pomykała Agata: Rail Baltica – the project of the century. (Rail Baltica – projekt stulecia.) Technika Transportu Szynowego 2018, nr 4(en), s.33-36, rys.7, tab.2, bibliogr.poz.15.

Założenia projektowe i przebieg realizacji Rail Baltica w latach 1991 – 2017. Parametry i przebieg trasy Rail Baltica w ramach Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T). Państwa biorące udział w budowie i finansowaniu infrastruktury Rail Baltica.

Pomykała Agata: Rhôneexpress – obsługa lotniska Lyon Saint Exupéry. (Rhôneexpress – transport service for Lyon Saint Exupéry.) Technika Transportu Szynowego 2018, nr 7-8, s.42-45, rys.3; fot.4, tab.3, bibliogr.poz.9.

Organizacja przewozów pasażerskich tramwajem Rhôneexpress z Part Dieu do lotniska Lyon Saint Exupéry Airport (Satolas). Charakterystyka techniczna systemu tramwjowego; wyposażenie i dane techniczne pojazdu Tango Lyon.

Raczyńska-Buława Ewa: Multimodal Łódź Fabryczna Station. (Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna.) Technika Transportu Szynowego 2018, nr 4(en), s.10-15, rys.6; fot.9, tab.1, bibliogr.poz.6.

Koncepcja i realizacja multimodalnego węzła transportowego przy dworcu kolejowym Łódź Fabryczna. Charakterystyka układu komunikacyjnego wokół dworca z węzłami przesiadkowymi. Architektura i budowa wielofunkcjonalnej infrastruktury naziemnej i podziemnej dworca, umożliwiającej dogodny system przesiadek na różne środki transportu publicznego: stacja kolejowa, dworzec autobusowy, układ drogowy, system komunikacji zbiorowej. Etapy modernizacji węzła oraz rozwój sieci kolejowej i systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej do 2022 r.

Raczyński Jan: The ED250 (Pendolino) experiences in Poland – first years of exploitation. (Doświadczenia z pierwszego roku eksploatacji ED250 (Pendolino) w Polsce.) Technika Transportu Szynowego 2018, nr 4(en), s.30-32, rys.1; fot.7, tab.1, bibliogr.poz.6.

Parametry techniczne pociągu Pendolino serii ED250. Połączenia kolejowe obsługiwane przez ED250 w latach 2014 – 2018; koszty utrzymania taboru i efektywność przewozów pasażerskich.

Raczyński Jan, Graff Marek: Development of airports connections by high speed and conventional railways in Poland. (Rozwój połączeń kolei dużych prędkości i konwencjonalnych z portami lotniczymi w Polsce.) Technika Transportu Szynowego 2018, nr 4(en), s.19-23, rys.8; fot.5, tab.1, bibliogr.poz.9.

Stan aktualny i perspektywy rozwoju obsługi portów lotniczych transportem kolejowym w Polsce. Czynniki wyboru środka transportu w przewozach osób na lotniska. Lokalizacja oraz  połączenia kolejowe do wybranych portów lotniczych; porównanie czasów podróży kolejami konwencjonalnymi i dużych prędkości. Rola i znaczenie Centralnego Portu Komunikacyjnego jako węzła transportowego w Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN- T). Statystyka lotniczego ruchu pasażerskiego w Polsce w latach 2012 – 2017.

Wesołowski Jacek: Efektywna prędkość kolei na świecie na średnich dystansach na początku 2018 roku. (The effective speed of the world’s railways on medium distances at the beginning of 2018.) Technika Transportu Szynowego 2018, nr 7-8, s.46-60, tab.2, bibliogr.poz.85.

Czynniki oddziałujące na prędkości efektywne w transporcie kolejowym. Analiza prędkości kolei w przewozach dalekobieżnych realizowanych na wybranych liniach konwencjonalnych, wąsko- i szerokotorowych oraz dużych prędkości na świecie. Porównanie odległości i czasów przejazdu pociągów pasażerskich w 2018 r. Przyczyny wydłużenia czasu przejazdu w przewozach międzymiastowych. Wpływ stanu infrastruktury i technologii wychylnego pudła na prędkość kolei pasażerskich.

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

Assessment of selected traffic calming measure on the example of the Armii Krajowej street in Cracow. Transport Miejski i Regionalny 2018, nr 9, s.33-38, fot.3, tab.5, bibliogr.poz.9.

Porównanie zachowań kierowców przed i po wprowadzeniu środka uspokojenia ruchu na przejściu dla pieszych na ul. Armii Krajowej w Krakowie.

Bryniarska Zofia, Wilk Natalia: Ocena systemu wypożyczalni rowerów miejskich Wavelo w Krakowie. Transport Miejski i Regionalny 2018, nr 10, s.22-27, fot.2, tab.2, bibliogr. poz. 10.

Zasady funkcjonowania wypożyczalni rowerów miejskich czwartej generacji (4G) w Krakowie oraz ocena działania systemu na podstawie badań marketingowych wśród użytkowników. Porównanie wyników funkcjonowania obecnego systemu wypożyczalni Wavelo i poprzedniego KMK Bike.

Bul Radosław: Ocena realizacji programu budowy węzłów przesiadkowych w aglomeracji poznańskiej finansowanego ze środków ZIT dla MOF Poznania. Transport Miejski i Regionalny 2018, nr 10, s.5-13, rys.5, tab.2, bibliogr.poz.8.

Rezultaty i ocena realizacji programu strategicznego „P1 Poznańska Kolej Metropolitalna. Integracja systemu transportu szynowego w MOF Poznania” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, którego realizacja zakładała budowę Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych (ZWP) na obszarze miasta i w jego strefie podmiejskiej. Wyniki konkursów na dofinansowanie budowy ZWP w MOF Poznania; kryteria oceny wniosków.

Faron Aleksandra: Granice strefy płatnego parkowania w kontekście lokalizacji przystanków kolei aglomeracyjnej. Transport Miejski i Regionalny 2018, nr 9, s.24-27, rys.2, bibliogr.poz.6.

Centrum miasta i śródmieście – definicja i granice. Granice płatnego parkowania a granica śródmieścia – przykłady z Polski. Wyznaczenie strefy płatnego parkowania – przykład krakowski.

Kiciński Marcin, Zmuda-Trzebiatowski Paweł: Strefy płatnego parkowania w małych miastach. Analiza rozwiązań na przykładzie Środy Wielkopolskiej. Transport Miejski i Regionalny 2018, nr 9, s.39-44, fot.5, bibliogr.poz.23.

Wyniki badań funkcjonowania strefy płatnego parkowania (SPP) w Środzie Wielkopolskiej.  Problematyka parkowania samochodów w mniejszych miastach. Charakterystyka ogólna Środy Wielkopolskiej; podstawowe informacje nt. strefy płatnego parkowania; oznakowanie strefy płatnego parkowania; liczba samochodów i wykorzystanie miejsc SPP.

Kopta Tadeusz: Działania PKE na rzecz uspokojenia ruchu oraz polityki transportowej, w tym parkingowej. Transport Miejski i Regionalny 2018, nr 9, s.19-23, bibliogr.poz.3.

Historia Polskiego Klubu Ekologicznego (PKE). Charakterystyka dokumentu programowego Quo vadis, Crakovia. Kolejne dokumenty PKE : koncepcja uspokojenia ruchu samochodowego, realizacja infrastruktury rowerowej, dominacja transportu zbiorowego w polityce transportowej, polityka parkingowa, szybszy tramwaj.

Kącki Piotr, Duda-Wiertel Urszula: Zmiany terytorialne strefy płatnego parkowania w Krakowie w latach 1988-2018. Transport Miejski i Regionalny 2018, nr 9, s.13-18, rys.6, tab.1, bibliogr.poz.9.

Historia płatnego parkowania w śródmieściu Krakowa. Najważniejsze zmiany obszaru obowiązywania strefy płatnego parkowania w Krakowie w latach 1988-2018. Strefa płatnego parkowania w Krakowie pod zarządem spółki Miejska Infrastruktura. Plany na przyszłość.

Malasek Jacek: Pojazd autonomiczny a bezwypadkowość. Transport Miejski i Regionalny 2018, nr 10, s.14-21, fot.5; rys.12, bibliogr.poz.29.

Testowanie i pilotażowe wdrożenia pojazdów autonomicznych jako aktualnie wiodący trend w pracach nad zwiększeniem bezpieczeństwa i mobilności na terenach zurbanizowanych. Zalety pojazdów autonomicznych; cyberbezpieczeństwo; nowe systemy zabezpieczeń antykolizyjnych; poligony testowania pojazdów autonomicznych.

Malasek Jacek: Współdzielenie rowerów w Polsce. Transport Miejski i Regionalny 2018, nr 9, s.4-5, fot.7,

Systemy roweru miejskiego jako główna forma współdzielenia rowerów w Polsce. Charakterystyka systemów roweru miejskiego w Polsce: Nextbike, Veturilo, Cross Bike.

Rudnicki Andrzej: Początki wdrażania idei uspokojenia ruchu i polityki parkingowej w Krakowie. Transport Miejski i Regionalny 2018, nr 9, s.6-12, 6, tab.2, bibliogr.poz.9.

Geneza idei modelu sektorowego uspokojenia ruchu dla śródmieścia Krakowa. Obszarowe uspokojenie ruchu wprowadzone w Krakowie w 1988r.; charakterystyka projektu. Nowe podejście do wymiarowania układu komunikacyjnego w latach 90-tych XX wieku; zasady limitowania parkingów w Krakowie. Początki systemu Park and Ride.

Tomanek Robert: Zeroemisyjna mobilność miejska na przykładzie systemu rowerowego w aglomeracji górnośląskiej. Transport Miejski i Regionalny 2018, nr 10, s.28-33, fot.10, bibliogr.poz.15.

Stan systemu rowerowego jako element zrównoważonej mobilności na obszarze aglomeracji górnośląskiej. Charakterystyka infrastruktury rowerowej; system roweru miejskiego w obsłudze mobilności. Podstawowe bariery równoważenia mobilności metropolitalnej w oparciu o zeroemisyjny system rowerowy.

Wpływ konsultacji społecznych na ostateczny kształt koncepcji organizacji ruchu na przykładzie Osiedla Święty Łazarz w Poznaniu. Transport Miejski i Regionalny 2018, nr 9, s.45-49, rys.4, bibliogr.poz.11.

Partycypacja mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o zmianach układu drogowego w ich sąsiedztwie. Sytuacja w Poznaniu ze wskazaniem Osiedla Święty Łazarz jako obszaru o zabudowie historycznej z typowymi problemami. Proponowane rozwiązania. Przebieg konsultacji społecznych – metoda warsztatowa, wyniki. Zmiany wprowadzone w wyniku konsultacji społecznych.

Komentowanie wyłączone.d.