UWAGA: SKANY KART KATALOGOWYCH DO 2015 R. DOSTĘPNE NA STRONIE. OD 2016 R. W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NA MIEJSCU.

ATLAS KOLEJOWY

Przegląd Prasy Technicznej 12/18

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

GRUDZIEŃ 2018

BJULLETEN OSŽD

LOGISTYKA A JAKOŚĆ

NAMIARY NA MORZE I HANDEL

NAWIERZCHNIE ASFALTOWE

POLSKA GAZETA TRANSPORTOWA

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

PRZEGLĄD LOTNICZY

PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY

RYNEK KOLEJOWY

RZECZPOSPOLITA

RZECZPOSPOLITA-PORADNIK PRENUMERATORA

ŚWIAT KOLEI

TSL BIZNES

BJULLETEN OSŽD

Nazari Abbas: Islamskaja Republika Iranu. Port Čabahar: jugo-vostočnye vorota meždunarodnyh maršrutov Irana. (Islamska Republika Iranu. Port Chabahar, południowo-wschodnie wrota na międzynarodowym szlaku Iranu.) Bjulleten OSŽD 2018, nr 1, s.6-9, 5, tab.1,

Informacja departamentu współpracy międzynarodowej kolei irańskich o perspektywach i rozwoju portu Chabahar. Podkreślono strategię i znaczenie portu w strefie Bliskiego Wschodu oraz rozwój tranzytu w tym rejonie. Projekt budowy linii kolejowej (1350 km).

Nicu Mihail, Tača Ionuc: Modernizacija železnodorožnyh stancij v Rumynii s učjotom interesov ljudej s ograničennoj mobil’nost’ju. (Modernizacja dworców kolejowych w Rumunii z uwzględnieniem interesów ludzi z ograniczoną mobilnością.) Bjulleten OSŽD 2018, nr 1, s.10-14, 14, tab.2,

Program modernizacji i rozbudowy dworców kolejowych w Rumunii w latach 2014 – 2020. Projekty, analizy, programy finansowania w celu zapewnienia jak największej liczbie pasazeró dostępu do nowoczesnej infrastruktury i nowych technologii.

Primačenko Anna: Analiz sovremennogo sostojanija logistiki passažirskih železnodorožnyh perevozok v stranah Vostočnoj Evropy. (Analiza współczesnego stanu logistyki pasażerskich przewozów kolejowych we wschodniej Europie.) Bjulleten OSŽD 2018, nr 1, s.15-18, rys.6,

Naukowe badania w dziedzinie logistyki pasażerskich przewozów kolejowych w Europie Wschodniej.

LOGISTYKA A JAKOŚĆ

Igliński Hubert: Daleko od dojrzałości i konkurencyjności. Logistyka a Jakość 2018, nr 6, s.34-36,

Kierunki rozwoju rynku samochodów ciężarowych z napędem elektrycznym w Europie. Konstrukcja i parametry eksploatacyjne elektrycznego ciągnika siodłowego Nikola One, w którym zastosowano technologię ogniw paliwowych zasilanych wodorem. Cechy eksploatacyjne i koszt zużycia energii 3-osiowego ciągnika siodłowego marki Tesla.

NAMIARY NA MORZE I HANDEL

Borkowski Maciej: Niespójnie, pobieżnie, z oporami. Namiary na Morze i Handel 2018, nr 22, s.20-21, fot.1,

Ocena stanu infrastruktury dostępowej do polskich portów morskich na podstawie raportu Najwyższej Izby Kontroli. Inwestycje infrastrukturalne realizowane w ramach wieloletnich strategii i programów dotyczących  rozwoju sieci połączeń drogowych, kolejowych i wodnych do portów morskich.

Jankiewicz Jakub, Czermański Ernest: Żegluga liniowa w polskich portach. Namiary na Morze i Handel 2018, nr 22, s.9-11, rys.1; fot.1,

Czynniki i kierunki rozwoju połączeń żeglugi liniowej do polskich portów morskich. Oferta regularnych przewozów towarowych realizowanych żeglugą drobnicową, kontenerową i promową do portów w Trójmieście i Świnoujściu.

Marciniak Radosław: Analiza rynków żeglugowych – listopad 2018. Namiary na Morze i Handel 2018, nr 23, s.20-21, fot.1, tab.4,

Analiza rynków frachtu morskiego na świecie w czwartym kwartale 2018 r.: przewozy masowe, przewozy kontenerowe, przewozy ładunków inwestycyjnych, break bulk/project cargo, offshore, żegluga pasażerska i promowa. Średnie stawki dla czarterów na czas masowców oraz ceny bunkru żeglugowego w listopadzie 2018 r. Sprzedaż i złomowanie statków oraz wzrost popytu na usługi recyklingu okrętowego. Rynek usług ubezpieczeniowych i finansowych w transporcie morskim.

Urbanyi Ilona: Bałtycki rynek ro- ro. Namiary na Morze i Handel 2018, nr 22, s.12-14, rys.2; fot.1, tab.1,

Analiza rynku transportu morskiego w systemie ro- ro na Morzu Bałtyckim w latach 2017 – 2018: najwięksi przewoźnicy i armatorzy statków ro- ro; zmiany w potencjale przewozowym wybranych operatorów statków ro-ro (Unity Line, Stena Line, Polferries, TT-Line, Finnlines); połączenia żeglugi promowej i ro- ro.

NAWIERZCHNIE ASFALTOWE

Bańkowski Wojciech: Studia nad zasadami zimowego utrzymania nawierzchni porowatych w polskich warunkach klimatycznych. Nawierzchnie Asfaltowe 2018, nr 1-2, s.9-13, rys.2; fot.1, tab.2, bibliogr.poz.21.

Zasady zimowego utrzymania drogowych nawierzchni porowatych zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w Polsce, Holandii, Niemczech, Szwajcarii i USA. Metody zapobiegania i zwalczania śliskości zimowej na nawierzchniach porowatych. Technologie odśnieżania nawierzchni z asfaltu porowatego.

Iwański Marek, Buczyński Przemysław, Mazurek  Grzegorz: Recykling głęboki na zimno z asfaltem spienionym – niezawodna technologia odnowy i utrzymania nawierzchni drogowych. Nawierzchnie Asfaltowe 2018, nr 3, s.14-27, rys.11; fot.3, tab.4, bibliogr.poz.33.

Metody przetwarzania zdegradowanych nawierzchni drogowych w pełnowartościową warstwę konstrukcyjną w technologii recyklingu głębokiego na zimno. Charakterystyka technologii mieszanek mineralno-asfaltowych wytwarzanych metodą na zimno z asfaltem spienionym (MCAS); opis procesu wykonania podbudowy metodą in plant (w wytwórni) oraz in situ (na miejscu). Ocena wpływu materiałów odpadowych i z recyklingu na właściwości MCAS.

Kowalska Danuta, Wesołowski Mariusz: Bezpieczne lądowanie. Nawierzchnie Asfaltowe 2018, nr 1-2, s.14-19, rys.3; fot.1, bibliogr.poz.7.

Zasady eksploatacji nawierzchni lotniskowych w okresie zimowym. Sposoby zapobiegania oblodzeniu oraz technologie odladzania nawierzchni lotniskowych; charakterystyka chemicznych środków odladzających w formie płynnej i stałej (octan potasu, mrówczan potasu, octan sodu, mrówczan sodu). Wymagania normatywne dotyczące parametrów i wpływu na środowisko środków odladzających.

Sarnowski Michał, Kowlaski Karol J., Król Jan: Utrzymanie nawierzchni asfaltowych redukujących hałas drogowy. Nawierzchnie Asfaltowe 2018, nr 3, s.8-13, rys.1; fot.5, tab.1, bibliogr.poz.17.

Zalecenia dotyczące utrzymania warstw ścieralnych nawierzchni wykonanych z mieszanek mineralno-asfaltowych typu BBTM (nawierzchnie o obniżonej hałaśliwości) i PA (nawierzchnie ciche z asfaltu porowatego). Zasady utrzymania nawierzchni redukujących hałas drogowy w okresie dodatnich temperatur i w warunkach zimowych; technologie napraw i remontów cząstkowych nawierzchni .

POLSKA GAZETA TRANSPORTOWA

Grunert Ewa: Dobre trzy kwartały portu w Gdańsku. Polska Gazeta Transportowa 2018, nr 49-52, s.10, fot.1,

Wielkość i struktura obrotu towarowego w porcie Gdańsk w pierwszych trzech kwartałach 2018 r. Inwestycje infrastrukturalne oraz projekt budowy Portu Centralnego.

Koprowski Krzysztof: Malta – archipelag, nie tylko wyspa. Polska Gazeta Transportowa 2018, nr 49-52, s.11, fot.2,

Charakterystyka systemu transportowego na wyspach archipelagu maltańskiego; organizacja i funkcjonowanie transportu morskiego i lotniczego oraz komunikacji autobusowej.

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

Galant Marta: Analiza możliwości zwiększenia bezpieczeństwa w lotnictwie ogólnym przez zastosowanie nowych technologii. (Analysis of the possibilities of general aviation safety increasing through the use of new technologies.) Przegląd Komunikacyjny 2018, nr 12, s.49-53, rys.5, bibliogr.poz.16.

Ocena stanu bezpieczeństwa ruchu lotniczego w Polsce; statystyka zdarzeń lotniczych w latach 2016 – 2017. Metody i instrumenty ograniczania ryzyka zagrożeń bezpieczeństwa lotnictwa ogólnego; zakres i sposoby monitorowania stanu pilota; zarządzanie ryzykiem i organizacja systemu bezpieczeństwa.

Kozłowski Michał: Standaryzacja i integracja procesu projektowania planów generalnych portów lotniczych. (Standarization and integration of the airport master plan design process.) Przegląd Komunikacyjny 2018, nr 12, s.42-48, bibliogr.poz.44.

Cele i zasady sporządzania Planu Generalnego Portu Lotniczego (PGPL). Charakterystyka procesu projektowania i realizacji PGPL. Metodyka standaryzacji i integracji projektowania PGPL.

Nieustabilizowane podejścia do lądowania w szkoleniu lotniczym na podstawie systemu monitorowania zdarzeń (FDM4GA). (Unstabilized approach in aviation training on the basis of the flight data monitoring (FDM4GA).) Przegląd Komunikacyjny 2018, nr 12, s.2-5, rys.4, tab.1,

Bezpieczeństwo podejścia do lądowania jako element  procesu kształcenia pilotów. Instrukcje i wytyczne dotyczące monitorowania parametrów lotu w celu poprawy bezpieczeństwa w lotnictwie ogólnym. Zadania i funkcje zautomatyzowanych systemów monitorowania lotów (Flight Data Monitoring – FDM) w szkoleniu lotniczym; zastosowanie systemu FDM4GA do analizy nieustabilizowanego podejścia do lądowania.

Rola i funkcja naturalnych nawierzchni lotniskowych w systemie zapewnienia bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych. (The role and function of natural airfield pavements in the system ensuring the safety of air operations.) Przegląd Komunikacyjny 2018, nr 12, s.6-10, rys.5; fot.9, tab.1, bibliogr.poz.8.

Cechy i funkcje naturalnych nawierzchni lotniskowych. Rola nawierzchni naturalnych w minimalizowaniu negatywnych skutków awaryjnego opuszczenia utwardzonych nawierzchni przez statek powietrzny. Parametry geotechniczne oraz metody wzmacniania nawierzchni naturalnych.

[Projektowanie, budowa i utrzymanie infrastruktury w transporcie szynowym]. Przegląd Komunikacyjny 2018, nr 10, s.2-35, rys.22; fot.6, tab.2, bibliogr.poz.57.

Analiza wpływu nacisku koła pojazdu i powstających imperfekcji w torze na jego pracę podczas eksploatacji. Oddziaływanie katastrof  z udziałem materiałów niebezpiecznych na podtorze kolejowe. Projektowanie i realizacja konstrukcji podtorzy torów tramwajowych i jezdni drogowych w przypadku torowisk wbudowanych w jezdnie oraz poprzecznych przejazdów ruchu kołowego przez torowiska. Problemy i metody uzyskania wymaganych wartości parametrów podtorza z warstwą ochronną. Wpływ sposobu ograniczenia ruchu pociągów na czas realizacji robót podtorzowych. Budowlane obciążenia podatne obiektów inżynierskich na przykładzie mostowych obiektów gruntowo-powłokowych.

PRZEGLĄD LOTNICZY

Ochabska Katarzyna: Polskie lotnictwo – narodziny i walka. Przegląd Lotniczy 2018, nr 11, s.24-27, rys.1; fot.8,

Historia wojskowego lotnictwa w Polsce w latach 1918 – 1920. Organizacja władzy lotniczej po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Lotnicy Armii Polskiej we Francji. Udział lotnictwa w wojnie polsko-sowieckiej w 1920 r. Pomniki ku czci poległych lotników w Warszawie.

PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY

Gajewska Małgorzata, Gajewski Sławomir: Komunikacja M2M i kooperacyjny inteligentny system transportowy. (The M2M communication and cooperative intelligent transportation system.) Przegląd Telekomunikacyjny 2018, nr 11, s.887-890, rys.2, tab.1, bibliogr.poz.16.

Zastosowanie technologii komunikacyjnej M2M (Machine to Machine) w transporcie drogowym. Rodzaje i funkcjonalność systemów komunikacji radiowej między pojazdami i infrastrukturą drogową. Koncepcja i realizacja wspólnego koperacyjnego inteligentnego systemu transportowego – C-ITS (Cooperative Intelligent Transport System) zgodnie z rezolucją Parlamentu Europejskiego z 13.03.2018 r.; usługi oferowane w ramach C-ITS oraz wymagania dotyczące bezpieczeństwa danych.

RYNEK KOLEJOWY

Antonowicz M., Ciszak P.: Opłata dworcowa. Rynek Kolejowy 2018, nr 11, s.56-61, fot.2,

Regulacje prawne dotyczące pobierania opłaty za korzystanie z dworców kolejowych w Polsce i w UE. Zasady udostępniania stacji pasażerskiej zgodnie z przepisami ustawy o transporcie kolejowym. Metody kalkulacji opłat za dostęp do stacji pasażerskiej.

Derewienko Emilia: Spółka celowa wybuduje Centralny Port Komunikacyjny. Rynek Kolejowy 2018, nr 11, s.22-23, fot.1,

Zadania i kompetencje spółki celowej ds. budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, powołanej 12.09.2018 r.; założenia planu realizacji inwestycji do 2027 r.

Góra Ignacy: Kolej dostępna dla wszystkich – teoria i praktyka. Rynek Kolejowy 2018, nr 12, s.76-78, fot.1, bibliogr.poz.9.

Wymagania dotyczące dostępności systemu kolejowego dla pasażerów z niepełnosprawnością oraz o ograniczonej możliwości poruszania się na podstawie przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1300/2014 z 18.12.2014 r.(TSI-PRM). Działania inwestycyjne na rzecz poprawy dostępności do infrastruktury dworców i taboru kolejowego zgodnie z krajowym planem wdrożenia TSI PRM do 2023 r. Przykłady zastosowania innowacyjnych technologii w obsłudze niepełnosprawnych podróżnych.

Góra Ignacy, Siudecki Jan: Unijne i krajowe oceny zgodności. Rynek Kolejowy 2018, nr 11, s.62-66, fot.2,

Zasady i praktyka funkcjonowania krajowego systemu oceny zgodności wyrobów kolejowych z wymaganiami jednolitego rynku europejskiego. Procedury oceny zgodności oraz dopuszczenie do eksploatacji urządzeń i budowli  mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego. Rola i zadania prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w systemie oceny zgodności. Propozycje zmian w ustawie o transporcie kolejowym i przepisach wykonawczych.

Konopacki Bartosz: Polska zmierza ku elektromobilności. Co nas czeka na drogach?. Rynek Kolejowy 2018, nr 11, s.42-44, fot.1,

Cele polityki UE w zakresie ograniczenia emisji spalin w sektorze transportu. Kierunki rozwoju technologii napędów alternatywnych oraz elektromobilności w miejskim transporcie publicznym w Polsce.

Malinowski Łukasz: Wien Hauptbahnhof – tak kolej tworzy miasto. Rynek Kolejowy 2018, nr 11, s.45-49, rys.1; fot.6,

Projekt i realizacja budowy dworca Wien Hauptbahnhof (Wiedeń Główny). Plan zagospodarowania przestrzeni terenów kolejowych mający na celu integrację zabudowy mieszkaniowej i infrastruktury transportu publicznego.

Rydzyński Paweł: Kolej w pogoni za technologiami. Rynek Kolejowy 2018, nr 12, s.49-51, fot.2,

Ocena i przykłady zastosowania technologii informacyjnych w obsłudze pasażerów polskich kolei. Narzędzia informatyczne i aplikacje mobilne wykorzystywane w systemach informacji pasażerskiej, planowania podróży i sprzedaży biletów.

Suchecka Agnieszka, Nowaczewska Agata: Kary umowne w kontraktach kolejowych – granice odpowiedzialności za realizację inwestycji, obrona przed nadmiernym karaniem. Rynek Kolejowy 2018, nr 12,

Regulacje prawne w zakresie stosowania kar umownych w kontraktach publicznych. Warunki naliczania kar umownych w kontraktach kolejowych oraz zasady mechanizmu miarkowania kary.

Winek Włodzimierz: Warszawska ‚średnicówka’ miałaby już 125 lat, gdyby nie… Rynek Kolejowy 2018, nr 11, s.70-72, fot.4,

Problemy realizacji projektu budowy linii kolei średnicowej w Warszawie w latach 1893 – 1919; założenia projektowe dotyczące przebiegu i infrastruktury linii.

[Koleją do niepodległości]. Rynek Kolejowy 2018, nr 12, s.20-44, fot.28, tab.1, bibliogr.poz.7.

Historia polskich kolei po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. Udział kolejarzy w walkach o niepodległość, m.in. w Warszawie. Odbudowa i unifikacja systemu kolejowego na terenach byłych zaborów; dane dotyczące infrastruktury i taboru kolejowego przejętych od państw zaborczych (długość linii kolejowych, parowozy, wagony osobowe i towarowe). Geneza, organizacja i funkcjonowanie kolei w okresie Drugiej Rzeczypospolitej; historia administracji kolejowej i przedsiębiorstwa PKP. Organizacja przewozów pasażerskich i czasy przejazdu koleją na trasie Łódź -Warszawa. Usługi szybkich przewozów pociągami Luxtorpeda. Przebieg uroczystości pogrzebowych i przewóz ciała marszałka Józefa Piłsudskiego specjalnym pociągiem żałobnym. Zarys historii transportu kolejowego po II wojnie światowej.

RZECZPOSPOLITA

Łukaszewicz Agata: Prawo dla kierowców. Rzeczpospolita 2018, nr 293, s.106 s.,

Najważniejsze regulacje prawne dotyczących kierowców w transporcie drogowym, m.in.: kary za naruszenie przepisów drogowych, dopuszczalna prędkość w ruchu drogowym, bezpieczeństwo dzieci, jazda po alkoholu i narkotykach. Wyciąg z ujednoliconych przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym z 20.06.1997 r.

RZECZPOSPOLITA-PORADNIK PRENUMERATORA

Szymankiewicz Marcin: Samochód w firmie. Zmiany na 2019 rok. Rzeczpospolita-Poradnik Prenumeratora 2018, nr 12, s.114 s.,

Zagadnienia podatkowe związane z nabyciem i użytkowaniem samochodów osobowych w działalności gospodarczej wg stanu na grudzień 2018 r. Nowe regulacje prawne w zakresie rozliczania kosztów uzyskania przychodów w związku z nabyciem samochodu i wykorzystywaniem ich do prowadzonej działalności, obowiązujące od stycznia 2019 r.

ŚWIAT KOLEI

Faliński Filip: Kolej Kwitnącej Wiśni. Świat Kolei 2018, nr 2, s.30-37, fot. wiele,

Charakterystyka systemu kolejowego w Japonii; fakty i mity. Bilety sieciowe; tabor kolejowy; pociągi-kotki.

Faliński Filip: Metro w Chile. Świat Kolei 2018, nr 2, s.46-48, fot.9,

Charakterystyka systemu miejskiej komunikacji szynowej w Chile. Linie metra w Santiago i Valparaiso; eksploatowany tabor. Chilijskie tramwaje – przeszłość i przyszłość.

Faliński Filip: Nie ma już prawdziwej kolei w Ekwadorze. Świat Kolei 2018, nr 12, s.30-32, fot.7,

Organizacja kolejowych przewozów pasażerskich w Ekwadorze; oferta przewozowa i tabor kolei turystycznych.

Fedorowicz Sławomir: Kolej przemysłowa Białków- Cybinka- Rosiejewo (2). Świat Kolei 2018, nr 2, s.28-29, fot.4,

Historia kolei przemysłowej Białków- Cybinka- Rosiejewo. Charakterystyka głównej linii kolejki kopalnianej.

Gieżyński Tomasz: Pocztówka z Răşinari. Świat Kolei 2018, nr 12, s.46-49, fot.12,

Reaktywacja linii tramwajowej w Răşinari w Rumunii; charakterystyka taboru i organizacja przewozów pasażerskich.

Lokomotywownia Lublin (3). Świat Kolei 2018, nr 12, s.18-25, fot.13, tab.3,

Działalność lokomotywowni Lublin od lat 60. XX w. Elektryfikacja trakcji kolejowej oraz odnowa taboru trakcyjnego. Stan taboru i obsługa pojazdów trakcyjnych w MD Lublin w latach 70.

Malczewska Maria: Od brązu do zieleni (2). Świat Kolei 2018, nr 12, s.38-42,

Przebieg realizacji i oferta wystawowa Skansenu Średzkiej Kolei Powiatowej (ŚKP), zbudowanego na terenach pokolejowych w rejonie osiedla Park Rataje w Poznaniu. Zabytkowy tabor kolejowy ŚKP; historia eksploatacji wagonu pasażerskiego z przedziałem barowym.

Massel Andrzej: Od Morza Czarnego do Morza Bałtyckiego – z dziejów kolei Brzesko-Grajewskiej (4). Świat Kolei 2018, nr 2, s.14-19, fot. wiele, tab.3,

Historia kolei Brzesko-Grajewskiej. Ruch kolejowy na linii Brześć – Grajewo do 1914 roku. Charakterystyka linii kolejowej w okresie międzywojennym i podczas II wojny światowej; eksploatowany tabor, rozkłady jazdy pociągów.

Massel Andrzej: Od Morza Czarnego do Morza Bałtyckiego – z dziejów kolei Brzesko-Grajewskiej (5). Świat Kolei 2018, nr 3, s.12-21, fot. wiele, tab.8, bibliogr. poz. 16.

Historia kolei Brzesko-Grajewskiej. Charakterystyka linii Białystok-Głomno, Czeremcha-Białystok, Czeremcha-Brześć po 1945 r. Obsługa trakcyjna po 1945 r. Osobliwości i obiekty zabytkowe na dawnej linii Brześć-Grajewo; perspektywy linii.

Massel Andrzej: Plany rozwoju sieci kolejowej w II Rzeczypospolitej a ich realizacja (1). Świat Kolei 2018, nr 12, s.12-17, rys.2; fot.4,

Plan rozbudowy sieci kolejowej Drugiej Rzeczypospolitej w latach 1919 – 1921. Dane dotyczące stanu infrastruktury kolejowej na terenie byłych zaborów w Polsce w 1914 r. Wykaz kolei projektowanych przez Ministerstwo Kolei Żelaznych na obszarach byłego Królestwa Kongresowego, w Galicji i na Górnym Śląsku.  Źródła i sposoby finansowania inwestycji kolejowych; mapa linii węglowych przewidywanych do wybudowania w trybie koncesyjnym.

Matkustaja Paul: Helsiński stulatek. Świat Kolei 2018, nr 12, s.33-37, fot.11, bibliogr.poz.5.

Historia budowy dworca kolejowego w Helsinkach; architektura i wyposażenie dworca.

Szulc Paweł: Wiszący most kolejowy nad Niagarą. Świat Kolei 2018, nr 2, s.20-27, fot. wiele, bibliogr.poz.17.

Historia wiszącego mostu kolejowego nad Niagarą. Charakterystyka mostu. Demontaż mostu i budowa nowego mostu o konstrukcji łukowej, mostu Bucka.

Tomasik Piotr: Pocztówka z Waszyngtonu. Świat Kolei 2018, nr 2, s.49-51, fot.10,

Historia tramwajów w Waszyngtonie. Charakterystyka transportu tramwajowego; sieć tramwajowa; linie tramwajowe; eksploatowany tabor.

TSL BIZNES

Haber Elżbieta: Zasady Brexitu nadal niejasne. TSL Biznes 2018, nr 11, s.40-42, fot.4,

Obecny stan negocjacji w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Przewidywany wpływ Brexitu na funkcjonowanie międzynarodowych przewozów drogowych między Wielką Brytanią a państwami członkowskimi UE.

Komentowanie wyłączone.d.