UWAGA: SKANY KART KATALOGOWYCH DO 2015 R. DOSTĘPNE NA STRONIE. OD 2016 R. W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NA MIEJSCU.

ATLAS KOLEJOWY

Przegląd Prasy Technicznej 05/2019

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

MAJ 2019

AUTOBUSY

BJULLETEN OSŻD

DROGI GMINNE I POWIATOWE

GEOINŻYNIERIA DROGI MOSTY TUNELE

LOGISTYKA

NOWY PRZEMYSŁ

RYNEK KOLEJOWY

AUTOBUSY

Beim Michał: Liberalizacja rynku dalekobieżnych przewozów autobusowych w Niemczech – od konkurencji do monopolu. (The liberalization of the long-distance bus transport in Germany: from competitive market to monopoly.) Autobusy 2019, nr 3, s.27-40, rys.4; fot.6, tab.7, bibliogr.poz.20.

Historia rozwoju dalekobieżnej komunikacji autobusowej w Niemczech od początku XX w. do chwili obecnej. Statystyka dalekobieżnych przewozów pasażerskich różnymi rodzajami transportu w Niemczech w latach 2004 – 2017. Przesłanki oraz uwarunkowania polityczne i prawne liberalizacji rynku autobusowego. Zmiany struktury i przebieg liberalizacji rynku transportu publicznego w Europie; porównanie modeli funkcjonowania rynku dalekobieżnych przewozów autobusowych w UE w 2009 r. (Francja, Hiszpania, Niemcy, Wielka Brytania, Polska, Norwegia, Szwecja, Włochy). Sytuacja konkurencyjna i ocena funkcjonowania zliberalizowanego rynku dalekobieżnych przewozów autobusowych w Niemczech; udział przedsiębiorstw prywatnych i zagranicznych oraz najbardziej popularne marki (przewoźnicy) na rynku w latach 2012 – 2017. Tendencje konsolidacji oraz czynniki konkurencyjności przewozów autobusowych; porównanie ofert przewoźników autobusowych oraz kolei ICE i IC.

Horoszkiewicz Krzysztof: Wartość predykcyjna zmiennych psychologicznych u kierowców w prognozowaniu wypadków w ruchu drogowym. (The predictive value of psychological variables in drivers in forecasting accidents in road traffic.) Autobusy 2019, nr 1-2, s.41-46, tab.3, bibliogr.poz.31.

Analiza wpływu cech psychofizycznych kierowców na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Metodyka oraz wyniki badań osobowości i koordynacji wzrokowo-ruchowej przeprowadzonych na grupie 100 kierowców. Wnioski dotyczące zależności pomiędzy cechami osobowości, sprawnością motoryczną i poznawczą kierowców a wypadkowością.

Pomykała Agata: Rozwój transportu autobusowego na Malcie. (The bus transport development in Malta.) Autobusy 2019, nr 1-2, s.35-40, rys.1; fot.10, bibliogr.poz.18.

Historia powstania i rozwoju transportu autobusowego na Malcie od początku XX w. Organizacja i przebieg reform publicznej komunikacji autobusowej. Statystyka przewozów pasażerskich w latach 2010 – 2017.

Regulski Paweł, Abramek Karol F.: Analiza punktualności i regularności kursowania autobusów komunikacji miejskiej na wybranych trasach Szczecina i Polic. (Analysis of punctuality and regularity of public transport buses on selected routes of Szczecin and Police.) Autobusy 2019, nr 1-2, s.26-34, rys.16, tab.16, bibliogr.poz.6.

Wyniki badań dotyczących częstotliwości kursowania autobusów na wybranych trasach Szczecina i Polic, przeprowadzonych w maju i w listopadzie 2018 r.: regularność i średnie odchyłki punktualności dla linii autobusowych nr 61 i 107; identyfikacja miejsc zwiększonego natężenia ruchu drogowego.

BJULLETEN OSŽD

Dubinin Viktor: Digitalizacija passažirski’h perevozok kak perspektivnoe napravlenie uveličenija ob’jomov perevozok v železnodorožnom soobščenii meždu Rossiej i Kitaem. (Digitalizacja przewozów pasażerskich w celu zwiększenia przewozów kolejowych między Rosją i Chinami.) Bjulleten OSŽD 2017, nr 6, s.37-38, 2,

Cyfrowe technologie i automatyzacja w procesie realizacji rezerwacji i sprzedaży biletów kolejowych pasażerom podróżującym miedzy Rosją a Chinami.

Min’ Avi: V’enamskaja železnaja doroga: vyzovy, vozmožnosti i razvitie. (Wietnamska kolej: wyzwania i możliwości rozwoju.) Bjulleten OSŽD 2018, nr 2, s.1-11, fot.15, tab.2,

Rozwój wietnamskich kolei w ujęciu historycznym i współczesnym. Organizacja kolei, inwestycje, perspektywy rozwoju. Plany strategiczne przygotowane do 2020 i 2050 r. oraz współpraca międzynarodowa.

Nikitin Oleg: O rezul’tata’h dejatel’nosti AO ‚Federal’naja passažirskaja kompanija’ v 206 – 2017 r. i o podgotovke k perevozke passažirov na čempionat mira po futbolu v 2018 godu. (O rezultatach i działalności rosyjskiego przewoźnika kolejowego w latach 2016 – 2017 i o przygotowaniu przewozów pasażerskich na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w 2018 r.) Bjulleten OSŽD 2017, nr 6, s.30-35, rys.7; fot.2,

Omówiono działalność i rezultaty prac rosyjskiego przewoźnika kolejowego w latach 2016 – 2017, świadczącego usługi w zakresie przewozu pasażerów. Przedstawiono przygotowania firmy do obsługi przewozu pasażerów podczas Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w 2018 r.

Vysokoskorostnoe dviženie v Rossii i v mire: istorija, problemy, perspektivy. (Duże prędkości w Rosji i na świecie: historia, problemy, perspektywy.) Bjulleten OSŽD 2017, nr 6, s.39-43, rys.4,

Opracowanie naukowe rosyjskiego Uniwersytetu Transportu. Analiza rozwoju dużych prędkości kolejowych w Rosji i na świecie. Historia, organizacja, problemy i perspektywy.

Čžao Czjun’: Uskorennoe postupatel’noe kompleksnoe ravitie železnodorožnogo transporta i sovremennoj logističeskoj sistemy. (Stopniowe przyspieszenie kompleksowego rozwoju transportu kolejowego i nowoczesnych systemów logistycznych.) Bjulleten OSŽD 2018, nr 2, s.18-26, fot.5,

Kompleksowy plan rozwoju chińskiego transportu kolejowego w ramach nowoczesnych systemów logistycznych. Organizacja przewozów towarowych na dalekich trasach Chiny – Europa. Plany na przyszłość.

DROGI GMINNE I POWIATOWE

Gogojewicz Przemysław: Dotacje z Unii Europejskiej na drogi samorządowe. Drogi Gminne i Powiatowe 2019, nr 1, s.22-27,

Podstawy prawne oraz zasady finansowania przedsięwzięć dotyczących dróg samorządowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. Rodzaje inwestycji realizowanych na krajowej sieci drogowej i w sieci drogowej TEN-T. Procedury wyboru i zatwierdzania projektów inwestycyjnych.

Gogojewicz Przemysław: Fundusze strukturalne COSME. Drogi Gminne i Powiatowe 2019, nr 1, s.28-34, fot.2,

Cele i założenia Programu ramowego na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 2014-2020 COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium-sized enterprises), przyjętego przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w grudniu 2013 r., który stanowi kontynuację Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (Competitiveness and Innovation Framework Programme – CIP) na lata 2007-2013. Zakres i rodzaje wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek wspierających MŚP, takich jak agencje rozwoju regionalnego, organizacje biznesowe, centra wspierania przedsiębiorczości. Koncepcja realizacji celów COSME w ramach sieci Entrerprise Europe Network na lata 2015 – 2020.

Gogojewicz Przemysław: Wypadki na drodze a zarządca drogi. Drogi Gminne i Powiatowe 2018, nr 6, s.20-25, bibliogr.poz.2.

Funkcje znaków drogowych dotyczące bezpieczeństwa ruchu i zabezpieczenia przed wypadkiem. Obowiązki zarządcy drogi w zakresie prawidłowego oznakowania drogi.

Kopta Tadeusz: Drogi dla rowerów a inne urządzenia infrastrukturalne. Drogi Gminne i Powiatowe 2019, nr 2, s.11-17, ry.2; fot.8, bibliogr.poz.3.

Czynniki warunkujące planowanie przebiegu dróg rowerowych. Zasady usytowania dróg rowerowych w stosunku do innych obiektów infrastruktury drogowej. Stosowanie rozwiązań bezkolizyjnych w przypadku ulic z dużą liczbą skrzyżowań oraz zjazdów publicznych i indywidualnych. Prowadzenie dróg rowerowych w pobliżu przystanków komunikacji zbiorowej oraz drzew i słupów.

Kopta Tadeusz: Lokalizacja dróg dla rowerów. Drogi Gminne i Powiatowe 2018, nr 6, s.39-45, rys.2; fot.6,

Podstawowe parametry dróg dla rowerów. Zasady lokalizacji dróg jednokierunkowych i dwukierunkowych oraz ich oddzielenie od jezdni drogi samochodowej i chodnika. Projektowanie samodzielnych dróg rowerowych prowadzonych niezależnie od dróg publicznych.

Kopta Tadeusz: Połączenia dróg dla rowerów z drogami ogólnodostępnymi. Drogi Gminne i Powiatowe 2019, nr 1, s.11-17, rys.6; fot.4, bibliogr.poz.5.

Zasady i wytyczne projektowania połączenia dróg rowerowych z drogami ogólnodostępnymi. Rozwiązania inżynieryjne dotyczące m.in.: oznakowania oraz zabezpieczenia wlotów i wylotów drogi dla rowerów, stosowania wyokrągleń, łączenia dróg rowerowych ze skrzyżowaniami.

Krzyżański Michał: Umieszczanie reklam w pasie drogowym. Drogi Gminne i Powiatowe 2019, nr 2, s.38-41, bibliogr.poz.2.

Regulacje prawne dotyczące lokalizacji reklam w pasie drogowym. Rodzaje reklam i zasady ich umieszczania w polu widzenia użytkownika drogi; ograniczenia stosowania reklam świetlnych widocznych dla kierujących pojazdami.

Sochacki Tomasz: Czy na pewno dostrzegamy potrzeby pieszych?. Drogi Gminne i Powiatowe 2019, nr 2, s.18-22,

Zagadnienia bezpieczeństwa ruchu pieszego i rowerowego na drogach zamiejskich. Planowanie ciągów pieszych i pieszo-rowerowych w miastach. Projektowanie chodników i przejść dla pieszych z uwzględnieniem potrzeb użytkowników dróg. Zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszo-rowerowych; kwestie prawne dotyczące odśnieżania chodnika usytuowanego bezpośrednio przy ogrodzeniu działki.

Sochacki Tomasz: Efektywne planowanie konstrukcji nawierzchni. Drogi Gminne i Powiatowe 2019, nr 2, s.3-10,

Wpływ uwarunkowań technicznych i sytuacji ruchowej na planowanie rozwoju infrastruktury drogowej. Porównanie cech eksploatacyjnych oraz kosztów budowy i utrzymania nawierzchni dróg betonowych i bitumicznych. Najczęściej stosowane nawierzchnie w terenie zurbanizowanym.

Sochacki Tomasz: Kompleksowe planowanie miejskiej infrastruktury drogowej. Drogi Gminne i Powiatowe 2018, nr 6, s.46-52, fot.2,

Zasady planowania infrastruktury drogowej z uwzględnieniem potrzeb użytkowników dróg w perspektywie wieloletniej. Lokalizacja i parametry budowy dróg lokalnych, osiedlowych i obwodnic. Oszacowanie kosztów oraz wpływ inwestycji drogowych na politykę parkingową i komunikację zbiorową w miastach.

Stawowiak Michał: Zimowe utrzymanie dróg krok po kroku. Drogi Gminne i Powiatowe 2018, nr 6, s.3-10, fot.9, bibliogr.poz.6.

Zakres robót drogowych dotyczących zimowego utrzymania drogi. Opracowanie i realizacja planu akcji zimowego utrzymania drogi; technologie i sprzęt do odśnieżania jezdni.

Stawowiak Michał: Zwalczanie śliskości dróg. Drogi Gminne i Powiatowe 2018, nr 6, s.11-19, bibliogr.poz.2.

Przyczyny powstawania i metody zwalczania ślizgawicy na drogach. Właściwości i zastosowanie materiałów uszorstniających i środków chemicznych stosowanych do zimowego oczyszczania dróg i ulic.

GEOINŻYNIERIA DROGI MOSTY TUNELE

Januszek Magdalena: Rekordowy betonowy most w 3D. Geoinżynieria Drogi Mosty Tunele 2019, nr 1, s.78-79, fot.3,

Przebieg realizacji i konstrukcja betonowej kładki dla pieszych w Szanghaju, wykonanej w technologii druku 3D.

LOGISTYKA

Choińska Danuta, Puzan Kamila: Znaczenie inteligentnych systemów transportowych. (The importance of intelligent transport systems.) Logistyka 2018, nr 6, s.51-55, rys.2, bibliogr.poz.17.

Funkcjonalność i zastosowanie inteligentnych systemów transportowych (ITS) w transporcie drogowym i miejskim. Przykłady wdrożenia technologii ITS w zarządzaniu ruchem oraz komunikacją zbiorową i rowerową w Białymstoku. Ocena efektywności działania ITS z punktu widzenia kierowców i przedsiębiorstw transportowych.

Dyduch Janusz, Zielaskiewicz Henryk: Usługi logistyczne dźwignią rozwoju kolejowych przewozów towarowych. Logistyka 2019, nr 1, s.8-10,

Czynniki koniunkturalne wpływające na rozwój rynku transportowego w Polsce. Struktura gałęziowa rynku oraz konkurencyjność przewozów towarowych transportem drogowym i kolejowym. Kierunki rozwoju usług logistycznych w transporcie kolejowym. Uwarunkowania poprawy efektywności organizacji łańcuchów dostaw realizowanych przez kolej.

Fajczak-Kowalska Anita, Kowalska Magdalena: Zewnętrzne koszty transportu drogowego a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw transportowo-logistycznych. (External costs of road transport and social responsibility of transport and logistics enterprises.) Logistyka 2018, nr 5, s.18-21, fot.1, tab.1, bibliogr.poz.9.

Definicja i rodzaje kosztów zewnętrznych powodowanych przez transport drogowy. Charakterystyka pojęcia społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR) w kontekście negatywnego oddziaływania transportu drogowego na środowisko. Obszary i strategie zastosowania koncepcji CSR w działalności przedsiębiorstw transportowo-logistycznych na podstawie raportu opublikowanego w 2018 r. przez zrzeszenie pracodawców branży – Transport i Logistyka Polska.

Honcharuk Mariana: Transport ładunków ponadgabarytowych na przykładzie przewozu transformatora. Logistyka 2019, nr 1, s.45-48, rys.1; fot.3, bibliogr.poz.5.

Procedura i główne problemy organizacji przewozów ładunków nienormatywnych. Ograniczenia dotyczące infrastruktury w drogowym transporcie ponadgabarytowym. Przebieg procesu przygotowania i realizacji przewozu transformatora na drogowym zestawie modułowym; schemat załadowanego transformatora na naczepie.

Motowidlak Urszula, Kujawa Monika: Wpływ zmian klimatu na funkcjonowanie transportu kolejowego. (Impact of climate change on rail transport operations.) Logistyka 2018, nr 5, s.13-17, tab.4, bibliogr.poz.11.

Prognozowane zmiany klimatu oraz ich wpływ na PKB państw UE w perspektywie do 2100 r. Zakłócenia w działalności transportu kolejowego, będące następstwem zmian klimatu. Przejawy i efekty negatywnego oddziaływania czynników klimatycznych na infrastrukturę i usługi transportu kolejowego. Wnioski dotyczące niezbędnych działań adaptacyjnych dotyczących funkcjonowania kolei w zmienionych warunkach klimatycznych.

Nowak Iwo: Kluczowe europejskie korytarze logistyczne – raport Cushman Wakefield. Logistyka 2019, nr 1, s.30-38, rys.6, tab.5,

Kierunki ewolucji sieci transportowej i logistycznej w Europie. Prognozy dotyczące wzrostu popytu na transport towarowy do 2050 r. oraz kierunki rozwoju korytarzy logistycznych na podstawie raportu międzynarodowej firmy doradczej Sushman

Wakefield. Trendy zmian struktury gałęziowej rynku transportowego związane m.in. z rozwojem nowych technologii i handlu elektronicznego. Propozycje innowacji dotyczące automatyzacji i digitalizacji transportu oraz wdrożenia technologii hyperloop w przewozach ładunków. Koszty logistyki i metody optymalizacji łańcuchów dostaw. Mapy schematyczne: obecne i przewidywane, kluczowe korytarze logistyczne w Europie; sieć głównych korytarzy transportowych Europy; sieć śródlądowych dróg wodnych w Europie.

Nowak Iwo: Logistyka miast przyszłości zaczyna się teraz. Logistyka 2018, nr 5, s.24-26, rys.4,

Kierunki rozwoju technologii i organizacji dostaw przesyłek w miastach  w przyszłości. Propozycje i przykłady innowacyjnych rozwiązań w zakresie logistyki transportu miejskiego. Ocena funkcjonowania i korzyści z wdrożenia systemu logistyki miejskiej Binnenstadtservice w Holandii.

Nowak Iwo: Projekt badawczy Audi ‚Dwudziesta piąta godzina – Flow’, czyli miasto przyszłości bez korków i zatorów. Logistyka 2018, nr 5, s.44-49, rys.2; fot.5,

Podsumowanie wyników badań nad przyszłością mobilności w niemieckim mieście Ingolstadt, przeprowadzonych przez Grupę AUDI AG w ramach projektu ‚Dwudziesta piąta godzina – Flow’. Symulacja ruchu w pełni zautomatyzowanych pojazdów autonomicznych połączonych sieciowo z inteligentną infrastrukturą i inteligentnymi systemami transportowymi.

Nowak Mariusz: Dynamiczny rok na rynku transportu drogowego w Unii Europejskiej. Logistyka 2019, nr 1, s.40-41, tab.2,

Ocena koniunktury na rynku transportu drogowego w 2018 r.  Wskaźniki możliwości przewozowych przedsiębiorstw oraz cen i kosztów transportu. Wpływ cyfryzacji na wzrost efektywności procesów logistycznych.

Nowak Mariusz: Informatyzacja systemów zwiększa efektywność procesów logistycznych. Logistyka 2018, nr 6, s.56-57, rys.2,

Czynniki wpływające na koszty i potencjał przewozowy transportu drogowego. Zastosowanie narzędzi informatycznych w zarządzaniu i optymalizacji procesów transportowych. Uwarunkowania i efektywność digitalizacji łańcucha dostaw.

Szołtysek Jacek: Logistyka społeczna. Jak postrzeganie roli człowieka zmieniało decyzje logistyczne. (Social logistics. How the perception of the role of a man changed the logistics decisions.) Logistyka 2018, nr 6, s.5-11, rys.1, tab.2, bibliogr.poz.18.

Istota koncepcji logistyki społecznej. Obszary zastosowań logistyki (gospodarcza, społeczna, militarna) oraz pozycja i rola człowieka w procesach logistycznych. Uwarunkowania społeczne podejmowania decyzji w zarządzaniu logistycznym w zależności od priorytetu działań.

NOWY PRZEMYSŁ

Ciepiela Dariusz: Smog trzyma się mocno. Nowy Przemysł 2019, nr 1, s.52-54, rys.1; fot.2,

Źródła emisji smogu oraz wpływ zanieczyszczeń powietrza w Polsce na zdrowie ludzkie. Najbardziej zanieczyszczone miasta w Polsce wg danych Państwowego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Założenia i plan realizacji do 2029 r. rządowego programu Czyste Powietrze, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Elżbieciak Tomasz: Na szynach i asfalcie. Nowy Przemysł 2019, nr 1, s.72-74, rys.1; fot.2,

Koniunktura i potencjał rozwoju branży budownictwa infrastrukturalnego w Polsce. Efekty realizacji programów inwestycji drogowych i kolejowych; mapa inwestycji na sieci kolejowej.

Filipowicz Oskar, Ciepiela Dariusz: Nadzieja dla klimatu. Nowy Przemysł 2018, nr 6, s.26-29, fot.6,

Sprawozdanie z obrad 24. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu, w dn. 2-16.12.2018 r. w Katowicach. Postanowienia dokumentu końcowego, tzw. Pakietu Katowickiego, dotyczące realizacji Porozumienia paryskiego z 2015 r., mające na celu ograniczenie globalnego wzrostu temperatury. Stanowisko Polski i UE w sprawie dekarbonizacji gospodarki.

Myszor Piotr: Kolejka nad głową. Nowy Przemysł 2018, nr 6, s.40-41, fot.3,

Zalety kolei jednoszynowej – monorail – jako alternatywnego systemu transportu publicznego w miastach. Uwarunkowania i perspektywy realizacji projektu monorail w Rzeszowie i innych polskich aglomeracjach.

RYNEK KOLEJOWY

Dolecki Leonard: Ponad 100 mln ton przeładunku w polskich portach. Rynek Kolejowy 2019, nr 4, s.22-24, fot.2, tab.3,

Wielkość i struktura przeładunków w polskich portach morskich (Gdańsk, Gdynia, Szczecin-Świnoujście) w latach 2016 – 2018. Ocena konkurencyjności polskich portów na rynku przeładunku kontenerów.

Felcyn Jan: Źródła hałasu. Rynek Kolejowy 2019, nr 4, s.54-58, fot.1, bibliogr.poz.13.

Rodzaje i uciążliwość hałasu pochodzącego z transportu i źródeł pozakomunikacyjnych. Powstawanie i negatywne oddziaływanie hałasu: drogowego, szynowego, lotniczego, przemysłowego oraz dźwięków emitowanych w wyniku działalności ludzkiej.

Rydzyński Paweł: Co zmieni IV Pakiet Kolejowy?. Rynek Kolejowy 2019, nr 4, s.42-44, fot.1,

Cele i korzyści wprowadzenia regulacji IV Pakietu Kolejowego na polskim rynku kolejowym. Wpływ nowelizacji prawa na zmiany organizacyjne i wzmocnienie konkurencyjności kolei w przewozach pasażerskich.

Urbanowicz Witold: Powoli rozkręcają się inwestycje tramwajowe. Największe przed nami. Rynek Kolejowy 2019, nr 4, s.45-47, fot.1,

Plany i realizacja inwestycji infrastrukturalnych w zakresie rozwoju sieci tramwajowej w wybranych polskich miastach: Warszawa, Wrocław, Olsztyn, Poznań, Bydgoszcz, Częstochowa, Gorzów Wielkopolski, Kraków, Łódź, Gdańsk, Szczecin, Katowice, Sosnowiec.

Winek Włodzimierz: Tunel średnicowy w Warszawie – cz.3. Rynek Kolejowy 2019, nr 4, s.66-68, fot.5,

Przebieg realizacji odbudowy tunelu linii średnicowej w Warszawie od 1945 r. do lat 50. XX w. Organizacja i zakres prac inwestycyjnych dotyczących odbudowy tunelu i mostu kolejowego oraz budowy przystanków kolei średnicowej.

[Rynek kolejowy w Polsce w 2018 r.]. Rynek Kolejowy 2019, nr 4, s.28-37, rys.4; fot.9, tab.2,

Wielkość i struktura kolejowych przewozów pasażerskich i towarowych w Polsce w latach 2016 – 2018; udział poszczególnych przewoźników w rynku kolejowym w 2018 r. Działalność przewozowa i inwestycje przedsiębiorstw PKP Cargo i PKP LHS. Projekty zagospodarowania terenów wokół dworców kolejowych w Warszawie (rozmowa z członkiem zarządu PKP S.A., Krzysztofem Golubiewskim).

Komentowanie wyłączone.d.