UWAGA: SKANY KART KATALOGOWYCH DO 2015 R. DOSTĘPNE NA STRONIE. OD 2016 R. W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NA MIEJSCU.

ATLAS KOLEJOWY

PPT 07/2014

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

LIPIEC 2014

 

AURA

DROGOWNICTWO

EUROLOGISTICS

KURIER KOLEJOWY

LOGISTYKA

LOTNICTWO

NAMIARY NA MORZE I HANDEL

NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE

POLSKIE DROGI

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

PRZEGLĄD LOTNICZY

SKRZYDLATA POLSKA

 

 

AURA

Zanieczyszczenie powietrza w Europie a transport drogowy. Aura 2014, nr 6, s.4-7, fot. 2, tab.2, bibliogr.poz. 11.

Analiza stanu środowiska naturalnego w Europie. Źródła i poziom emisji zanieczyszczeń powstałych w sektorze transportu w UE w latach 1990-2010. Średnie spalanie różnych rodzajów paliw i porównanie kosztów przejechania 100 km. Alternatywne sposoby zasilania silników samochodowych; koszty eksploatacji pojazdów zasilanych paliwami gazowymi

 

 

DROGOWNICTWO

Burnos Piotr: Ważenie pojazdów samochodowych w ruchu. Część I: Oddziaływanie pojazdów przeciążonych na nawierzchnię. Drogownictwo 2014, nr 6, s.192-196, rys.3, tab.2, bibliogr.poz.32.

Źródła i rodzaje uszkodzeń nawierzchni dróg, powodowanych przez samochody ciężarowe o przekroczonej dopuszczalnej masie i nacisku osi. Ocena stanu technicznego dróg krajowych w Polsce w latach 2012 – 2013. Wpływ parametrów konstrukcji pojazdów drogowych na degradację nawierzchni. Oddziaływanie pojazdów przeciążonych na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Projekty europejskie dotyczące systemów ważenia pojazdów ciężarowych w ruchu.

Stańczyk Andrzej: Dwa mosty przez estuaria we Francji – dwie epoki mostów podwieszonych. Drogownictwo 2014, nr 6, s.208-211, rys.1; fot.15, bibliogr.poz.2.

Charakterystyka konstrukcji podwieszonych mostów przez estuaria Sekwany i Trieux we Francji. Historia i zmiany parametrów mostów w procesie przebudowy; schemat konstrukcji mostu przez rzekę Trieux przed i po przebudowie.

Stypuła Krzysztof, Kowalska-Koczwara Alicja: Znaczenie inwentaryzacji uszkodzeń budynków w przypadku zmiany źródła drgań transportowych. Drogownictwo 2014, nr 6, s.212-215, fot.4, tab.1, bibliogr.poz.6.

Zakres i procedura oceny stanu technicznego budynków narażonych na oddziaływanie drgań pochodzących z transportu drogowego i szynowego. Zasięg strefy wpływów dynamicznych w zależności od źródła drgań. Inwentaryzacja uszkodzeń budowli na etapie planowania inwestycji transportowych.

 

EUROLOGISTICS

Wojcieszak Andrzej: Najlepszy projekt intermodalny w Europie. Pociąg Viking. Eurologistics 2014, nr 3, s.60-61, fot.1; wykr.1, tab.2,

Morsko-kolejowe przewozy intermodalne pomiędzy portami w Kłajpedzie, Odessie i Ilytowsku, realizowane w ramach wspólnego projektu Litwy, Białorusi i Ukrainy – Viking. Wielkość i dynamika oraz kierunki przewozów pociągiem Viking w latach 2003 – 2013.

 

KURIER KOLEJOWY

Golik Mariusz: Od Dworca Głównego do Centralnego. Kurier Kolejowy 2014, nr 12, s.42-44, fot.4,

Historia głównych dworców kolejowych w Warszawie od 1845 r.: Dworzec Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, dworce tymczasowe na linii średnicowej przed 1939 r. i po II wojnie światowej, Dworzec Główny (1938 – 1944), dworzec Warszawa Śródmieście, Dworzec Centralny.

Pieriegud Jana: Kierunki rozwoju transportu kolejowego w Czechach. Kurier Kolejowy 2014, nr 12, s.26-28, rys.4, tab.1,

Parametry sieci kolejowej i przedsiębiorstwa zarządzające infrastrukturą kolei w Czechach. Statystyki przewozowe i wyniki finansowe kolei czeskich (CD) w latach 2012 – 2013. Porównanie wielkości przewozów towarowych transportem kolejowym i samochodowym w Czechach oraz na tle wybranych państw europejskich w latach 1993 – 2013 (Niemcy, Polska, Austria). Struktura i trendy rozwoju przewozów kolejowych. Priorytety rozwoju infrastruktury kolejowej na podstawie dokumentu pt.: „Polityka transportowa Republiki Czeskiej na lata 2014 – 2020 z perspektywą do 2050 r.”

Stefek Petr: Więcej konkurencji na torach?. Kurier Kolejowy 2014, nr 12, s.22-24, fot.6,

Przesłanki wzrostu konkurencji na rynku kolejowego transportu pasażerskiego i towarowego w Czechach. Udział CD i innych przewoźników w rynku kolejowym oraz oferta połączeń krajowych i międzynarodowych; usługi i pozycja konkurencyjna PKP Cargo na czeskim rynku. Wynik finansowy CD Cargo w 2013 r. Perspektywy rozwoju przewozów intermodalnych.

 

LOGISTYKA

Cyganik Justyna: Ryzyko w transporcie drogowym – źródła i wielkość szkód. Logistyka 2014, nr 3, s.31-36, rys.5, tab.2, bibliogr.poz.17.

Rodzaje i koszty ryzyk związanych z działalnością transportową. Pojęcie i rodzaje szkód w transporcie drogowym wg przepisów ustawy Prawo przewozowe i Konwencji CMR. Źródła szkód i strat transportowych oraz udział poszczególnych czynników i zdarzeń w ich powstawaniu. Statystyka szkód spowodowanych działalnością przestępczą: najczęstsze przestępstwa w transporcie i kradzione towary w 2013 r.; kradzieże pojazdów w Polsce w latach 2000 – 2008.

Wojcieszak Andrzej: Infrastruktura transportowa (kolejowa) w Republice Białorusi. Logistyka 2014, nr 3, s.15-20, rys.5, tab.7, bibliogr.poz.4.

Parametry kolejowej infrastruktury liniowej i punktowej na Białorusi. Wielkość i struktura przewozów pasażerskich i towarowych Kolei Białoruskich (BC) w latach 2000 – 2011. Międzynarodowe połączenia tranzytowe transportu kontenerowego i intermodalnego oraz pasażerskiego na sieci BC; trasy pociągu towarowego Viking (Litwa – Ukraina) i kontenerowego z Chongqing (Chiny) do Duisburgu (Niemcy). Strategie rozwoju tranzytu kolejowego i infrastruktury logistycznej w polityce transportowej Białorusi.

Zemła Iwona, Zębala Bartłomiej: Koordynacja przepływów informacji w logistyce szybkiej reakcji. Przykład akcji ratunkowej po katastrofie kolejowej pod Szczekocinami. Logistyka 2014, nr 3, s.58-60, rys.1; fot.1, bibliogr.poz.5.

Organizacja i koordynacja działań służb ratowniczych podczas akcji ratunkowej po katastrofie kolejowej pod Szczekocinami, 3.03.2012 r. Zadania Centrum Zarządzania Kryzysowego. Logistyka pracy ratowników, służb medycznych i bezpieczeństwa; czasy dojazdów wybranych ambulansów. Systemy łączności i przepływ informacji w czasie akcji.

 

LOTNICTWO

Liwiński Jerzy: Porty lotnicze świata 2013. Lotnictwo 2014, nr 7, s.20-27, fot. wiele, tab.4,

Raport ACI 2013 – statystyki dotyczące ruchu pasażerskiego na lotniska świata w 2013 r. Uwarunkowania rozwoju rynku przewozów lotniczych. Ranking największych portów lotniczych świata i Europy (poziom obsługi pasażerów i liczba wykonanych operacji lotniczych). Regiony świata w statystyce ruchu lotniczego. Podsumowanie tendencji na rynku przewozów pasażerskich i towarowych w dekadzie 2004-2013.

Liwiński Jerzy: Wizz Air – 10 lat na rynku. Lotnictwo 2014, nr 7, s.36-39, fot. 6, tab.1,

Etapy rozwoju działalności przewoźnika niskokosztowego Wizz Air: rozszerzanie sieci połączeń i powiększanie floty. Oferta Wizz Air na rynku polskim. Ocena rynkowa usług oferowanych przez Wizz Air.

Tetera Szymon: 50 lat Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Lotnictwo 2014, nr 7, s.78-83, fot. 12,

Historia krakowskiego Muzeum Lotnictwa Polskiego. Charakterystyka obiektów i eksponowanych zbiorów.

 

NAMIARY NA MORZE I HANDEL

Krzywda Katarzyna: Morskie planowanie w Polsce. Namiary na Morze i Handel 2014, nr 12, s.9-11,

Analiza polskiego prawa w zakresie planowania przestrzennego obszarów morskich: ustawa z 21.03.1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej; ustawa z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Zakres zmian prawa krajowego po wdrożeniu regulacji projektów dyrektywy w sprawie morskiego planowania przestrzennego, przyjętych w 2013 i 2014 r. Cele, zasady i realizacja morskich planów przestrzennych wg projektowanych przepisów prawa europejskiego.

Majkowska-Szulc Sylwia: Fiasko morskich autostrad. Namiary na Morze i Handel 2014, nr 12, s.12-13,

Zakres i infrastruktura połączeń multimodalnych autostrad morskich. Źródła i instrumenty finansowania budowy autostrad morskich wg prawa UE. Ocena realizacji programów Marco Polo I i II w latach 2003 – 2006 oraz 2007 – 2013, przeprowadzona przez Europejski Trybunał Obrachunkowy. Propozycje Komisji Europejskiej dotyczące nowego podejścia do finansowania zrównoważonego transportu towarowego oraz kontynuacji projektów autostrad morskich na nowych zasadach w ramach zmienionego programu transeuropejskiej sieci transportowej.

 

NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE

Ryż Karol: Singapur – nowoczesna metropolia Dalekiego Wschodu. Spojrzenie na wybrane obiekty w przestrzeni publicznej miasta-państwa. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2014, nr 5-6, s.24-33, fot. wiele,

Uwarunkowania rozwoju urbanistycznego Singapuru. Polityka miasta w zakresie infrastruktury komunikacyjnej. Charakterystyczne obiekty architektoniczne: mosty, kładki, pomosty widokowe oraz hotele, muzea, obiekty użyteczności publicznej.

 

POLSKIE DROGI

Czechyra Bartosz, Firlik Bartosz: Monitorowanie stanu technicznego infrastruktury torowej w miastach. Polskie Drogi 2014, nr 5-6, s.48-53, fot. 6; rys. 3, bibliogr. poz. 5.

Założenia techniczne i funkcjonalne systemu monitorowania układu biegowego pojazdu szynowego; architektura systemu. Zastosowanie systemu w MPK Poznań. Efekty działania systemu monitorowania stanu technicznego toru.

Tramwaj numer jeden. Polskie Drogi 2014, nr 5, s.32-33, fot. 1,

Etapy budowy sieci tramwajowej w Grudziądzu. Charakterystyka sieci tramwajowej. Inwestycje w rozwój sieci transportu szynowego w mieście.

[Transport tramwajowy]. Polskie Drogi 2014, nr 5-6, s.34-47, fot. wiele, tab.3,

Historia i aktualne statystyki dotyczące transportu tramwajowego w Polsce i na świecie. Modernizacja sieci tramwajowych w polskich miastach. Problemy z budową linii tramwajowej w Olsztynie.

 

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

Grzegorek Michał: Analiza dostępności kolejowej do największych miejscowości turystycznych w polskich górach. Przegląd Komunikacyjny 2014, nr 6, s.25-28, fot. 3, bibliogr. poz. 4.

Analiza wpływu obecnej sieci połączeń kolejowych według rozkładu z grudnia 2013 r. na dostępność regionów turystycznych południowej Polski (woj. dolnośląskie i małopolskie). Efektywność aktualnie eksploatowanych linii dowożących podróżnych w rejony górskie. Zalecane działania dla usprawnienia komunikacji z wielkich miast do górskich regionów turystycznych.

Kociubiński Jakub: Polski Holding Lotniczy a pomoc publiczna dla Polskich Linii Lotniczych LOT – aspekty prawne. Przegląd Komunikacyjny 2014, nr 6, s.29-32, bibliogr. poz. 41.

Założenia koncepcji utworzenia Polskiego Holdingu Lotniczego (PHL). Zasady udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji finansowej – stanowisko Unii Europejskiej. Potencjalny wpływ holdingu na istniejącą pomoc dla PLL LOT i na konkurencję.

[Kolej Izerska]. Przegląd Komunikacyjny 2014, nr 6, s.5-24, fot. wiele, rys. 3, bibliogr. poz. 40.

Historia Kolei Izerskiej. Aktualny stan linii, propozycje szerszego jej wykorzystania. Ograniczenia w zakresie parametrów eksploatacyjnych (prędkość, przepustowość, trakcja). Problemy projektowe (formalno-prawne, kontraktowe i techniczne) modernizacji linii kolejowej na przykładzie linii nr 311 Jelenia Góra-Szklarska Poręba. Wpływ obowiązujących przepisów na efektywność modernizacji linii kolejowej. Problemy podczas modernizacji wysokogórskiej linii kolejowej nr 311 Szklarska Poręba-Piechowice. Eksploatacja Kolei Izerskiej: liczba uruchamianych pociągów od 1914 r. do lat współczesnych (przewozy pasażerskie i towarowe). Koncepcja nowego korytarza kolejowego Jelenia Góra-Liberec (Czechy) w ramach TEN- T.

 

PRZEGLĄD LOTNICZY

Szamara Paweł: Przeszkody lotnicze a prawo. Przegląd Lotniczy 2014, nr 6, s.20-22, fot. 4,

Zagadnienia przeszkód w otoczeniu lotniska w aktach prawnych. Definicja „przeszkody lotniczej”. Wymogi w zakresie budowy obiektów w otoczeniu lotniska, zasady korzystania z nieruchomości znajdujących się w sąsiedztwie lotniska. Rodzaje przeszkód lotniczych podlegające obowiązkowi zgłoszenia i specjalnego oznakowania. Skutki prawne nieprzestrzegania przepisów prawa lotniczego w odniesieniu do przeszkód lotniczych.

 

SKRZYDLATA POLSKA

Sigmund Marcin: Pierwsze pół wieku lotniska Balice. Skrzydlata Polska 2014, nr 6, s.34-41, fot. wiele,

Podsumowanie 50-letniej działalności lotniska Kraków-Balice. Historia lotnisk krakowskich – od 1912 r. przez lata II wojny światowej po współczesność. Uwarunkowania wyboru Balic na główne lotnisko Krakowa. Etapy rozbudowy infrastruktury lotniskowej; prace przystosowawcze do potrzeb cywilnych. Etapy rozbudowy i modernizacja lotniska Balice. Wielkość obsługiwanego ruchu pasażerskiego (krajowego i międzynarodowego). Najnowsze inwestycje infrastrukturalne na lotnisku.