UWAGA: SKANY KART KATALOGOWYCH DO 2015 R. DOSTĘPNE NA STRONIE. OD 2016 R. W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NA MIEJSCU.

ATLAS KOLEJOWY

PPT 11/2014

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

LISTOPAD 2014

 

DROGI. BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE

DROGOWNICTWO

LOGISTYKA

LOTNICTWO

POLSKIE DROGI

ŚWIAT KOLEI

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO

TRANSPORT I KOMUNIKACJA

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

 

 

DROGI. BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE

Kacprzak Dominik: Nowoczesne systemy transportowe. Drogi. Budownictwo Infrastrukturalne 2014, nr 9, s.25-29, fot.10,

Charakterystyka systemu szybkiego autobusu miejskiego (Bus Rapid System – BRT) wdrożonego w chińskim mieście Chengdu i jego znaczenie dla poprawy funkcjonowania komunikacji zbiorowej. Zakres dostosowania istniejącej infrastruktury drogowej do potrzeb BRT; budowa nowych odcinków dróg na wiaduktach i w tunelach oraz drugiego poziomu jezdni łączącego najważniejsze węzły drogowe. Lokalizacja i dostępność przystanków autobusowych. Skomunikowanie BRT z innymi środkami transportu publicznego; rozwiązania ułatwiające podróżnym korzystanie ze stacji przesiadkowych i uiszczanie opłat za przejazd.

Sołowczuk Alicja: Intrygujące lotniska świata. Cz. V. Port lotniczy w Incheon etap 1 i 2. Drogi. Budownictwo Infrastrukturalne 2014, nr 9, s.31-43, fot.24, bibliogr.poz.11.

Budowa i funkcjonowanie międzynarodowego portu lotniczego Incheon na wyspie Yeongjong- Yongyu w Korei Południowej. Połączenia autostradowe lotniska ze stałym lądem; konstrukcja i parametry drogowego mostu podwieszonego Incheon Grand Bridge. Organizacja i dostęp do lotniskowych parkingów krótko- i długoterminowych. Architektura, wyposażenie i usługi pasażerskiego Terminala 1; rodzaje usług oferowanych podróżnym na zapleczu; elementy zdobnicze i obszary naturalnej zieleni wewnątrz terminala.

 

DROGOWNICTWO

Bęben Damian, Anigacz Wojciech: Most Lupu w Szanghaju – przykład nowoczesnego budownictwa mostowego. Drogownictwo 2014, nr 10, s.344-345, rys.1; fot.2, bibliogr.poz.6.

Budowa i parametry drugiego co do wielkości na świecie stalowego mostu łukowego w Szanghaju – most Lupu nad rzeką Huangpu. Innowacyjne rozwiązania konstrukcji i technologia budowy mostu; schemat obrazujący rozkład sił w układzie wsporczo-odciążającym.

 

LOGISTYKA

 

Skowrońska Agnieszka: Polityka transportowa Japonii w kontekście stanu i perspektyw rozwojujapońskiego transportu. Logistyka 2014, nr 5, s.7-13, fot.5, bibliogr.poz.27.

Cele i zadania polityki transportowej i logistycznej Japonii. Stan i perspektywy rozwoju poszczególnych gałęzi transportu: drogowego, kolejowego, lotniczego, wodnego. Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne i strategie polityki logistycznej; wybrane programy i inicjatywy związane z transportem: koleje dużych prędkości, projekty z zakresu logistyki i zrównoważonego rozwoju transportu miejskiego, budowa dróg ekspresowych i autostrad, integracja transportu pasażerskiego.

 

LOTNICTWO

Bondaryk Paweł: Komunikacyjne nowości Airbusa. Lotnictwo 2014, nr 11, s.20-27, rys.1; fot.19, tab.1,

Rozwój konstrukcji samolotów komunikacyjnych Airbus mających konkurować na rynku lotniczym z samolotami Boeing 777 i 787-Dreamliner. Charakterystyki konstrukcji, wyposażenia i innowacyjne rozwiązania techniczne zastosowane w Airbusach: A350XWB, A330neo, prototyp A320neo. Zestawienie podstawowych danych technicznych nowych szerokokadłubowych samolotów Airbus i Boeing: A330-800, A330-900, A350-800, A350-900, A350-1000, B787-9, B777-8x.

 

POLSKIE DROGI

Chołuj Michalina: Elektryczna autostrada. Polskie Drogi 2014, nr 10, s.51-52, fot.3,

Projekt elektrycznej autostrady – eHighway opracowany przez firmę Siemens; charakterystyka systemu zasilania energią elektryczną hybrydowych samochodów ciężarowych z sieci trakcyjnej na autostradzie.

Chołuj Michalina: Trolejbusy – come back?. Polskie Drogi 2014, nr 10, s.48-50, fot.6,

Historia komunikacji trolejbusowej na świecie i w Polsce. Przykłady funkcjonowania miejskiego transportu trolejbusowego na świecie i w Europie. Efektywność i trendy rozwoju przewozów trolejbusowych na podstawie doświadczeń polskich miast.

Dragan Artur: Koszty budowy autostrad w Europie. Polskie Drogi 2014, nr 10, s.32-33, fot.1, tab.1,

Czynniki wpływające na wysokość kosztów budowy autostrady. Porównanie średnich kosztów budowy 1 km autostrady lub drogi głównej w państwach europejskich.

Gucman Robert: [Zimowe utrzymanie dróg]. Polskie Drogi 2014, nr 10, s.42-47, fot.11,

Planowanie i organizacja prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg przez zarządy dróg w Polsce. Efektywność i wpływ na środowisko soli używanych do posypywania dróg. Zapotrzebowanie na specjalistyczny sprzęt do odśnieżania autostrad i dróg ekspresowych na polskim rynku. Lokalizacja i konstrukcja magazynów soli drogowej.

Jendra Mariusz: Pierwsza w Europie nawierzchnia długowieczna. Polskie Drogi 2014, nr 10, s.88-93, rys.1; fot.9,

Charakterystyka konstrukcji i technologii budowy asfaltowej nawierzchni długowiecznej na drodze ekspresowej S8, realizowanej przez firmę STRABAG. Zastosowanie, parametry i prognoza trwałości nawierzchni ze zmodyfikowaną, odporną na zmęczenie podbudową.

Kalisz Paweł: Kolory bezpieczeństwa. Polskie Drogi 2014, nr 10, s.67-70, fot.7,

Rodzaje nawierzchni dróg rowerowych i zalety nawierzchni asfaltowych. Wpływ właściwości nawierzchni na bezpieczeństwo i komfort komunikacji rowerowej. Charakterystyka niekonwencjonalnej, kolorowej nawierzchni z lepiszcza Kromatis na ścieżce rowerowej w Radomiu. Przykłady zastosowania kolorowych nawierzchni ścieżek rowerowych w europejskich miastach.

Suchorzewski Wojciech: [Projektowanie i organizacja stref uspokojenia ruchu w miastach]. Polskie Drogi 2014, nr 10, s.22-30, rys.3; fot.13,

Narzędzia i metody uspokajania ruchu w miastach oraz ocena ich efektywności. Organizacja stref ograniczonej prędkości do 30 km/h (Strefa 30) na przykładzie doświadczeń miast w Polsce i w Europie; mapy Stref 30 we Wrocławiu i w Poznaniu. Porównanie rozwiązań technicznych uspokojenia i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w centrum miasta wg zaleceń Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju: oznakowanie pionowe i poziome stref ograniczonej prędkości; zakrzywienie toru jazdy; zwężenie szerokości jezdni; progi zwalniające; powierzchnie wyniesione; ronda. Zagospodarowanie ulicy i organizacja dostaw towarów w strefach ruchu uspokojonego.

 

ŚWIAT KOLEI

Korycki Tomasz, Paszko Tomasz: Tramwaj Plus we Wrocławiu (1). Świat Kolei 2014, nr 10, s.48-53, rys.3; fot.11, bibliogr.poz.8.

Założenia i realizacja planu budowy linii szybkiego tramwaju (Tramwaj Plus) w ramach projektu pt.: „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu”. Inwestycje w zakresie budowy nowych tras i modernizacji istniejącej infrastruktury tramwajowej; schemat układu Tramwaju Plus i Tramwajowych Tras Średnicowych. Połączenia Tramwaju Plus z osiedlami Gaj i Kozanów oraz Stadionem Miejskim; mapy układu sieci tramwajowej w rejonie Stadionu i osiedli.

 

Malczewski Marek: Żnińska Kolej Powiatowa: 120 lat minęło… Świat Kolei 2014, nr 10, s.38-43,fot.12, tab.1,

Historia wąskotorowej Żnińskiej Kolei Powiatowej (ŻKP) od końca XIX w. do 2014 r. Budowa kolei i rozwój połączeń z lokalnymi zakładami przemysłowymi; bocznice zakładowe i prywatnych gospodarstw w okresie międzywojennym. Kadra zarządzająca oraz statystyka działalności ŻKP w latach 1923 – 1928. Organizacja przewozów pasażerskich i turystycznych po włączeniu ŻKP w strukturę PKP w 1949 r., a następnie po przekształceniu w kolej samorządową w 2001 r. Relacja z obchodów jubileuszu 120-lecia ŻKP we wrześniu 2014 r.

Pasewicz- Rybacka Magdalena: Elbląg – Braniewo: koleją wzdłuż Zalewu. Świat Kolei 2014, nr 10, s.16-22, fot.12, tab.2, bibliogr.poz.23.

Projekty i budowa linii Kolei Nadzalewowej wzdłuż brzegu Zalewu Wiślanego (Haffurerbahn – HUB) w drugiej połowie XIX w. Mapa ilustrująca przebieg linii HUB przez Elbląg wg planu z 1929 r. Przystanki i dworce kolejowe na trasie HUB. Organizacja przewozów pasażerskich i towarowych; rozkład jazdy HUB z 1900 r. oraz taryfy opłat dla ruchu osobowego i towarowego. Znaczenie kolei dla rozwoju turystyki w rejonie Zalewu Wiślanego. Zarządzanie i eksploatacja Kolei Nadzalewowej do 2006 r.

Petzold Jörg: Kolej wąskotorowa Cesarskiej Manufaktury Majoliki w Kadynach. Świat Kolei 2014, nr 10, s.26-27, rys.1; fot.6,

Historia fabryki majoliki w Kadynach nad Zalewem Wiślanym; przebieg linii kolei wąskotorowej łączącej manufakturę z portem.

 

 

Zintel Krzysztof: Lokomotywy i wagony Kolei Zalewowej. Świat Kolei 2014, nr 10, s.23-25, fot.6, tab.1, bibliogr.poz.4.

Konstrukcja i parametry lokomotyw parowych i wagonów kolejowych eksploatowanych przez Kolej Zalewową (Haffurerbahn – HUB) nad Zalewem Wiślanym.

 

 

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO

Bąkowski Wojciech: Wpływ rodzaju własności operatora na wykorzystanie zasobów miejskiej komunikacji – podejście modelowe. Technika Transportu Szynowego 2014, nr 5-6, s.63-65,

Formy organizacyjno-prawne działalności przewoźników realizujących przewozy pasażerskie w ramach służby publicznej. Model operatora wykonującego tylko przewozy publiczne w dopłatą samorządu. Model operatora obsługującego przewozy publiczne częścią swojego potencjału taborowego. Przywileje i ryzyko wynikające z tego rodzaju rozwiązań modelowych.

Cieślakowski Stanisław J.: Zagadnienia bezpieczeństwa transportu kolejowego. Technika Transportu Szynowego 2014, nr 5-6, s.52-54, bibliogr. poz. 7.

Analiza zagadnień związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego. Prawne aspekty systemu zarządzania bezpieczeństwem transportu kolejowego. Programy i systemy bezpieczeństwa kolejowego wdrażane w Polsce i Europie. Urządzenia detekcji stanów awaryjnych taboru. Bezpieczeństwo wagonów towarowych i sieci trakcyjnej.

Gajna- Korycka Anna, Korycki Tomasz: Stan dworców kolejowych przed rozpoczęciem programu rewitalizacji – na przykładzie Dolnego Śląska. Technika Transportu Szynowego 2014, nr 7-8, s.2-6, fot. 12, tab.1, bibliogr. poz. 4.

Analiza wyników inwentaryzacji kolejowych obiektów dworcowych przeprowadzonej w latach 2009-2011. Specyfika funkcjonowania dworców kolejowych na Dolnym Śląsku. Uwarunkowania procesu degradacji infrastruktury dworcowej. Polityka własnościowa PKP w odniesieniu do obiektów dworcowych. Założenia planów rewitalizacji najważniejszych dworców kolejowych na Dolnym Śląsku.

Graff Marek: Nowoczesne elektryczne zespoły trakcyjne w Polsce. Technika Transportu Szynowego 2014, nr 5-6, s.34-47, fot. wiele, tab.3,

Producenci taboru kolejowego i ich oferta rynkowa. Charakterystyka typów elektrycznych zespołów trakcyjnych. Porównanie parametrów technicznych ezt zakupionych przez polskich przewoźników w ostatniej dekadzie. Schematy obsługi trakcyjnej taboru na kolejach regionalnych.

Gąsior Wojciech: Funkcjonalność czeskich dworców kolejowych z punktu widzenia pasażera. Technika Transportu Szynowego 2014, nr 7-8, s.69-75, fot. 21; rys. 1, bibliogr. poz. 14.

Specyfika układu przestrzennego czeskich dworców kolejowych. Nowe normy i wymogi techniczne dla przebudowywanej infrastruktury dworcowej. Systemy informacji pasażerskiej: akustyczne i wizualne.

Hawlena Joanna: Turystyka kolejowa – pociągi luksusowe (4) Elitarna turystyka kolejowa w Australii. Technika Transportu Szynowego 2014, nr 5-6, s.26-33, fot. 15, tab.2, bibliogr. poz. 27.

Wpływ osadnictwa na rozwój kolei w Australii. Etapy rozwoju kolei na kontynencie australijskim. Oferta luksusowych podróży koleją. Ceny biletów za przejazd luksusowymi pociągami. Rozwój elitarnej turystyki kolejowej.

Kozubek Paweł R., Wojdygowski Zdzisław: Programy i strategie rozwoju infrastruktury kolejowej w Polsce po 1989 r.. Technika Transportu Szynowego 2014, nr 5-6, s.16-21, bibliogr. poz. 22.

Polityka transportowa państwa po 1989 r. Programy i strategie rozwoju infrastruktury transportowej w latach 1989-2004. Projekty inwestycyjne w budownictwie kolejowym realizowane w ramach POIiŚ, RPO, budżetu państwa i Funduszu Kolejowego. Efekty polityki państwa w zakresie modernizacji infrastruktury kolejowej.

Lokalizacja terminali intermodalnych. Technika Transportu Szynowego 2014, nr 5-6, s.22-25, tab.1, bibliogr. poz. 12.

Czynniki determinujące rozwój sieci terminali intermodalnych. Zasady wyboru lokalizacji terminali kolejowo-drogowych. Podstawowe parametry sieci terminali intermodalnych w Polsce.

Massel Andrzej: Analiza porównawcza inwestycji rewitalizacyjnych w ramach POIiŚ. Technika Transportu Szynowego 2014, nr 5-6, s.6-15, fot. 10, tab.3, bibliogr. poz. 15.

Inwestycje rewitalizacyjne na sieci kolejowej realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2007-2013); zakres i etapy prac modernizacyjnych; koszt realizacji projektów infrastrukturalnych. Efekty rewitalizacji infrastruktury kolejowej objętej POIiŚ.

Massel Andrzej: Improvement of railway infrastructure in Poland. Technika Transportu Szynowego 2014, nr 6, s.2-6, fot. 6, tab.1,

Uwarunkowania stanu technicznego infrastruktury kolejowej w Polsce w okresie przed i po wejściu do Unii Europejskiej. Założenia programu inwestycyjnego w zakresie modernizacji infrastruktury kolejowej.

Molecki Adam: Nowy i „stary” dworzec kolejowy Katowice Osobowa – analiza porównawcza. Technika Transportu Szynowego 2014, nr 7-8, s.48-55, fot. 11; rys. 5, bibliogr. poz. 10.

Analiza efektów przebudowy dworca kolejowego w Katowicach, przeprowadzonej w 2012 r. Ocena zmian w zakresie infrastruktury pasażerskiej, przepływu pasażerów, przemieszczania się osób niepełnosprawnych oraz pozostałych udogodnień. Nowe fukcje pozatransportowe dworca oraz układ komunikacyjny w jego rejonie.

Poliakova Bibiana, Kubasakova Iveta: Public passenger transport and integration with cycling. Technika Transportu Szynowego 2014, nr 6, s.34-36, fot. 4, bibliogr. poz. 12.

Analiza problemów integracji ruchu rowerowego i transportu miejskiego. Potrzeby infrastrukturalne w zakresie pełniejszego włączenia rowerów w system transportu miejskiego.

Pomykała Agata: High Speed Railway Construction Programme for Poland – updated state of preparations. Technika Transportu Szynowego 2014, nr 6, s.14-18, fot. 2,

Rozwój koncepcji budowy sieci kolei dużych prędkości w Polsce. Sieć „Y” – założenia programu KDP. Techniczne parametry planowanych linii kolei szybkich.

Raczyński Jan, Graff Marek: New passenger rolling stock in Poland. Technika Transportu Szynowego 2014, nr 6, s.20-29, fot. 11, tab.3,

Charakterystyka pasażerskiego rynku kolejowego; udział rynkowy głównych przewoźników. Polityka taborowa PKP. Zakres modernizacji taboru kolejowego. Parametry eksploatacyjne taboru elektrycznego i spalinowego użytkowanego przez operatorów przewozów regionalnych.

 

Rechłowicz Marcin: Obsługa pasażerów na dworcach kolejowych Białorusi i Ukrainy. Technika Transportu Szynowego 2014, nr 7-8, s.76-84, fot. 10; rys. 1, tab.2, bibliogr. poz. 26.

Struktura organizacyjna kolei pasażerskich na Białorusi i Ukrainie. Tendencje rynkowe w przewozach pasażerskich realizowanych w latach 2000-2012. Usługi oferowane na dworcach kolejowych; punkty sprzedaży biletów, poczekalnie i centra obsługi pasażerów.

Wesołowski Jacek: Hala peronowa jako problem konserwatorski. Technika Transportu Szynowego 2014, nr 7-8, s.17-26, fot. wiele, bibliogr. poz. 4.

Hala dworcowa jako element architektury kolejowej: wartość historyczna, trudności w prowadzeniu prac konserwatorskich. Programy rewitalizacji hal dworcowych realizowane w Polsce i Europie. Problemy techniczne i budowlane przy odbudowie zabytkowych hal dworcowych.

Załuski Daniel: Dworzec kolejowy – jaki był, jaki jest i jaki być powinien. Technika Transportu Szynowego 2014, nr 7-8, s.7-16, fot. wiele, tab.1, bibliogr. poz. 27.

Założenia polskiej reformy dworców i przystanków kolejowych. Cechy charakteryzujące dworce kolejowe w okresie PRL. Polityka restrukturyzacji majątku PKP SA w zakresie dworców do Euro 2012 i obecnie. Źródła i efekty finansowania programu modernizacji dworców kolejowych. Europejskie doświadczenia modernizacji dworców kolejowych. Wizje wzorcowych dworców w polskich realiach.

Załuski Daniel: Zintegrowane węzły przesiadkowe przy małych dworcach kolejowych. Technika Transportu Szynowego 2014, nr 7-8, s.62-68, fot. 6; rys. 4, bibliogr. poz. 13.

Definicje zintegrowanego węzła przesiadkowego i dworca. Zalecenia w zakresie projektowania ZWP i zasady ich organizacji. Bariery i ograniczenia w zakresie projektowania i realizacji przydworcowych węzłów przesiadkowych. Przykłady projektowanych i zrealizowanych przydworcowych węzłów przesiadkowych w Polsce.

 

TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Aleksandrowicz Jan, Chwastek Konrad: Funkcjonowanie systemu sterowania ruchem tramwajowym w ciągu komunikacyjnym Lipińskiego – Czerwone Maki w Krakowie. Transport i Komunikacja 2014, nr 5, s.52-55, rys.3, tab.4, bibliogr.poz.4.

Analiza funkcjonowania obszarowego systemu sterowania ruchem tramwajów na odcinku od ulicy Lipińskiego do pętli Czerwone Maki w Krakowie. Metodyka pomiarów ruchu i lokalizacja punktów objętych badaniami na trasie tramwajowej. Podsumowanie i ocena wyników przeprowadzonych badań w zakresie zakłóceń ruchu tramwajów oraz wpływu zatrzymań na wydłużenie czasu podróży.

Borkiewicz Agata: Faktoring – forma finansowania transportu. Transport i Komunikacja 2014, nr 5, s.30-32, fot.2,

Źródła zewnętrznego finansowania działalności przedsiębiorstw transportowych w Polsce. Definicja i charakterystyka usługi faktoringu w porównaniu do kredytu; produkty finansowe oferowane w ramach faktoringu i ich wpływ na poprawę kondycji finansowej firmy.

Czernek Dorota: Bezpieczna droga – nowoczesne drogowe bariery ochronne i inne zabezpieczenia dla kierowców. Transport i Komunikacja 2014, nr 5, s.36-42, fot.5,

Rodzaje drogowych barier ochronnych i ich zastosowanie; informacje o barierach udostępniane w Internetowym Katalogu Systemów Barier Ochronnych (www.katalogbarier.pl). Wymagania dotyczące parametrów barier wg PN-EN 1317 i wytycznych GDDKiA. Charakterystyka niekonwencjonalnych i inteligentnych systemów barier drogowych i mostowych. Strony internetowe organizacji i firm powiązanych z tematyką barier ochronnych.

ECO sprawdzian polskich miast. Transport i Komunikacja 2014, nr 5, s.59-61, fot.3,

Działania samorządów na rzecz zrównoważonego rozwoju miast w Polsce, przedstawione w projektach zgłoszonych do konkursu ECO-MIASTO 2014 wg kategorii: mobilność zrównoważona, efektywność energetyczna budynków, gospodarka odpadami. Przykłady ekologicznych rozwiązań w zakresie infrastruktury miejskiej i oszczędnego gospodarowania energią. Perspektywy rozwoju motoryzacji elektrycznej.

Miklaszewski Piotr: Najbliższa przyszłość partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Transport i Komunikacja 2014, nr 5, s.20-26, rys.3, bibliogr.poz.11.

Prawne uwarunkowania realizacji inwestycji infrastrukturalnych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w Polsce. Praktyka i problemy stosowania PPP w przedsięwzięciach z zakresu infrastruktury drogowej. Bariery utrudniające zaangażowanie w projekty PPP wg opinii podmiotów sektora publicznego. Założenia projektu nowelizacji ustawy o PPP; możliwości prawne stosowania projektów hybrydowych, łączących finansowanie ze środków UE oraz krajowych, publicznych i prywatnych. Wpływ udziału sektora prywatnego w inwestycjach na jakość ich wykonania.

Prokopowicz Adam K.: Bez korków do korka. Transport i Komunikacja 2014, nr 5, s.2-10, rys.3, bibliogr.poz.6.

Ocena funkcjonowania systemu autostrad i dróg ekspresowych w Polsce. Mapa docelowej sieci autostrad w Polsce. Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju infrastruktury drogowej. Porównanie systemów koncesji drogowych i opłat za korzystanie z autostrad. Czynniki powodujące powstawanie korków naturalnych (strukturalnych) i stworzonych (sztucznych) na autostradach. Koszty i finansowanie autostrad oraz poziom ich rentowności w zależności od natężenia ruchu i wysokości stawek opłat. Wpływy i wydatki Krajowego Funduszu Drogowego. Cechy, efektywność i możliwości rozwoju systemów poboru opłat: manualnego i elektronicznego.

Setlak Rafał: Przyszłość autobusów elektrycznych i hybrydowych w Polsce. Transport i Komunikacja 2014, nr 5, s.48-51, rys.3; fot.2, bibliogr.poz.10.

Cechy konstrukcji i zalety eksploatacji autobusów elektrycznych i hybrydowych. Konstrukcja i parametry autobusów hybrydowych o strukturze szeregowej i równoległej napędu; schematy blokowe układów napędowych. Porównanie metod ładowania baterii autobusów elektrycznych i hybrydowych; wady akumulatorów elektrochemicznych oraz zalety i wady zasobników superkondensatorowych. Rodzaje autobusów elektrycznych eksploatowanych w Polsce.

Zamówienia publiczne – fundament rynku budowlanego. Transport i Komunikacja 2014, nr 5, s.63-66, rys.8, bibliogr.poz.5.

Ocena skuteczności przetargów publicznych jako metody pozyskiwania nowych kontraktów przez przedsiębiorstwa budowlane. Statystyki wartości rynku zamówień na roboty budowlane i wykorzystania potencjału wykonawczego firm budowlanych w latach 2007 – 2013 w Polsce. Zamówienia publiczne na inwestycje infrastrukturalne współfinansowane z UE. Koniunktura gospodarcza rynku budowlanego i potencjał wykonawczy przedsiębiorców w latach 2000 – 2013 oraz prognozy na lata 2014 – 2020.

Zbiewski Jakub: Plany budowy metra w oparciu o perspektywy rozwoju miasta – czy lepsze jest wrogiem dobrego?. Transport i Komunikacja 2014, nr 5, s.56-58, fot.1,

Wpływ nowo wybudowanych i planowanych linii metra w Warszawie na zaspokojenie potrzeb komunikacyjnych mieszkańców miasta oraz rozwój przestrzenny aglomeracji. Porównanie wariantów przedłużenia II linii metra z punktu widzenia korzyści społecznych i ekonomicznych z inwestycji.

 

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

Brzeziński Andrzej, Jesionkiewicz- Niedzińska Karolina: Rower jako alternatywa dla samochodu w podróżach łączonych na przykładzie aglomeracji warszawskiej. Transport Miejski i Regionalny 2014, nr 9, s.4-9, rys.18; fot.6,

Trendy wzrostu ruchu rowerowego i rozwoju podróży łączonych z udziałem roweru (Bike and Ride – B+R); wykorzystanie parkingów rowerowych B+R w aglomeracji warszawskiej. Udział i znaczenie systemu B+R w podróżach do przystanków kolejowych w porównaniu do dojazdów samochodami (Park and Ride – P+R). Ograniczenia związane z sezonowością komunikacji rowerowej. Ocena zależności pomiędzy systemami B+R i P+R oraz intensywnością wykorzystywania transportu zbiorowego i rowerowego. Wnioski i rekomendacje dotyczące rozwoju B+R.

Filipova Olena, Soczówka Andrzej: Podstawowe formy wsparcia finansowego działalności przedsiębiorstw miejskiego transportu elektrycznego na Ukrainie. Transport Miejski i Regionalny 2014, nr 8, s.25-32, rys.5, tab.3, bibliogr.poz.16.

Charakterystyka miejskiego transportu tramwajowego, trolejbusowego i metra na Ukrainie; statystyka dynamiki przewozów pasażerskich w latach 1991 – 2012. Problemy organizacyjne i finansowe elektrycznego transportu miejskiego ograniczające jego rozwój. Techniczno-ekonomiczne wskaźniki działalności przedsiębiorstw komunikacji tramwajowej i trolejbusowej w latach 2006 – 2012. Formy i efektywność finansowania przedsiębiorstw komunikacji miejskiej ze środków własnych, kredytów i z budżetu państwa. Propozycja usprawnienia systemu finansowania przedsiębiorstw ze środków publicznych.

Goliszek Sławomir: Zmiany dostępności miejskim transportem zbiorowym w Lublinie w wyniku inwestycji infrastrukturalnych finansowanych z funduszy UE do roku 2020. Transport Miejski i Regionalny 2014, nr 9, s.15-21, rys.8, bibliogr.poz.18.

Analiza oddziaływania inwestycji infrastrukturalnych współfinansowanych z funduszy UE na poprawę funkcjonowania transportu publicznego w Lublinie. Układ linii komunikacji zbiorowej i gęstość zaludnienia w aglomeracji Lublina w 2012 i 2013 r. Inwestycje usprawniające transport miejski realizowane w latach 2007 – 2013 oraz planowane w perspektywie 2014 – 2020. Wskaźniki dostępności transportu zbiorowego w 2013 r. w porównaniu do statystyk zmian dostępności prognozowanych do 2020 r.

Kowalski Łukasz, Miłosz Andrzej, Peck Barbara: Mapowanie i analiza miejsc problemowych z perspektywy rowerzystów w Krakowie. Transport Miejski i Regionalny 2014, nr 9, s.10-14, rys.1, tab.2, bibliogr.poz.13.

Analiza wyników badań jakości infrastruktury rowerowej w Krakowie, przeprowadzonych metodą crowsourcingu w 2014 r. Metodyka zbierania i przetwarzania danych o stanie dróg rowerowych i miejscach uciążliwych dla rowerzystów. Zestawienie danych oraz mapy gęstości punktów i linii problemowych. Wady i zalety crowsourcingu jako metody zbierania danych. Zastosowanie informacji pozyskanych od respondentów w planowaniu i organizacji zarządzania siecią rowerową w aglomeracji.

Kowrski Sebastian, Wolek Czesław: Analiza parametrów eksploatacyjnych szybkiego tramwaju i metra. Transport Miejski i Regionalny 2014, nr 9, s.29-34, rys.12, tab.3, bibliogr.poz.15.

Porównanie parametrów eksploatacyjnych metra w Warszawie i Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST), na podstawie badań przeprowadzonych w 2014 r. Historia i charakterystyka sieci metra i PST. Ocena efektywności funkcjonowania metra i PST w oparciu o charakterystyki eksploatacyjne: procentowy udział czasu wymiany pasażerów i jazdy – do czasu podróży; średnie prędkości techniczne i komunikacyjne; rozkłady prędkości i czasu wymiany pasażerów.

Kruszyna Maciej: Wyzwania dla Polityk Mobilności, czyli dokumentów rozwijających dotychczasowe Polityki Transportowe. Transport Miejski i Regionalny 2014, nr 8, s.19-24, rys.3, tab.1, bibliogr.poz.8.

Cele i zakres polityki mobilności w odniesieniu do dotychczas realizowanych priorytetów polityki transportowej w polskich miastach. Oddziaływanie polityki mobilności na popyt i podaż usług transportu miejskiego. Przykłady postanowień dotyczących zagadnień popytu i podaży zawartych w dokumentach polityk transportowych Wrocławia i Krakowa. Propozycje redefiniowania wybranych pojęć związanych z zarządzaniem mobilnością w miastach (ekosfera, węzeł mobilności). Koncepcja podziału obszaru aglomeracji na strefy ruchu podlegające oddziaływaniu polityki mobilności na przykładzie Wrocławia; wskaźniki charakteryzujące działania przypisane do poszczególnych stref. Rodzaje dokumentów uzupełniających politykę mobilności. Charakterystyka wrocławskiej polityki mobilności realizowanej w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej z 19.09.2013 r.