UWAGA: SKANY KART KATALOGOWYCH DO 2015 R. DOSTĘPNE NA STRONIE. OD 2016 R. W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NA MIEJSCU.

ATLAS KOLEJOWY

PPT 10/2015

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

PAŹDZIERNIK 2015

 

AUTOBUSY

BJULLETEN OSŻD

DROGOWNICTWO

EUROLOGISTICS

FLOTA

INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO

KURIER KOLEJOWY

MORZE, STATKI I OKRĘTY

NAMIARY NA MORZE I HANDEL

NOWY PRZEMYSŁ

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

RYNEK KOLEJOWY

SKRZYDLATA POLSKA

ŚWIAT KOLEI

 

AUTOBUSY

 

Abramowicz Andrzej, Abramowicz Maciej: Perspektywy rozwoju komunikacji miejskiej w Łodzi. Autobusy 2015, nr 7-8, s.43-45, rys.5, bibliogr.poz.17.

Polityka finansowa i inwestycyjna Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego (MPK) w Łodzi. Analiza przychodów i wydatków MPK w latach 2010 – 2014. Planowane inwestycje w zakresie taboru autobusowego i tramwajowego współfinansowane z funduszy UE.

 

Bartłomiejczyk Mikołaj, Połom Marcin: Nowoczesna koncepcja rozwoju transportu trolejbusowego – projekt Slide-In. Autobusy 2015, nr 7-8, s.32-35, rys.4; fot.2, tab.2, bibliogr.poz.4.

Rodzaje i efektywność systemów ładowania autobusów elektrycznych. Zalety i funkcjonalność systemu Slide-In umożliwiający ładowanie pojazdu bez konieczności jego wyłączenia z eksploatacji. Zastosowanie Slide-In w miejskiej komunikacji trolejbusowej na przykładzie systemu trolejbusowego w Landskronie (Szwecja); parametry sieci trolejbusowej i taboru systemu Slide-In; doświadczenia z eksploatacji i bilans energetyczny pojazdów.

 

Molecki Adam: Oznakowanie dróg autobusowych – trudności i zagrożenia. Autobusy 2015, nr 7-8, s.36-42, rys.14; fot.6, bibliogr.poz.4.

Oddziaływanie na organizację i bezpieczeństwo ruchu systemów szybkiej komunikacji tramwajowej i autobusowej. Zmiany w organizacji ruchu związane z tworzeniem wydzielonych korytarzy autobusowych i tramwajowych w miastach. Metodyka i przykłady rozwiązań w zakresie inżynierii ruchu odnoszących się do wydzielenia pasów ruchu i jezdni oraz ich oznakowania. Oznakowanie i organizacja ruchu autobusowego i tramwajowego na skrzyżowaniach; oznakowanie dojazdów do skrzyżowań oraz pierwszeństwo przejazdu.

 

Roman Kamil: Opinie pasażerów na temat efektywności funkcjonowania systemu miejskich przewozów transportowych miasta Warszawa. Autobusy 2015, nr 7-8, s.53-56, rys.7, bibliogr.poz.8.

Cele i przedmiot badań logistyki miejskiej. Metodyka i wyniki badań opinii mieszkańców Warszawy na temat funkcjonowania komunikacji miejskiej, przeprowadzonych w czerwcu 2015 r. Ocena funkcjonowania transportu zbiorowego na podstawie wybranych kryteriów. Zachowania i preferencje użytkowników komunikacji miejskiej w zakresie korzystania z poszczególnych środków transportu zbiorowego i indywidualnego. Wnioski dotyczące kierunków rozwoju systemu transportowego i poprawy efektywności transportu publicznego w Warszawie.

 

Rusak Zbigniew: Kongres UITP w Mediolanie – narzędzia i procesy dla wzmocnienia roli transportu publicznego w miejskich obszarach funkcjonalnych. Autobusy 2015, nr 7-8, s.10-24, fot.25,

Sprawozdanie z obrad 61. Kongresu UITP w Mediolanie w dn. 9-11.06.2015 r.: tematyka referatów i dyskusji; przedsiębiorstwa nagrodzone Global Public Transport Awards; pojazdy zaprezentowane na Wystawie Transportu Publicznego. Konstrukcja i wyposażenie autobusów z napędem konwencjonalnym oraz alternatywnym (gazowy, elektryczny, hybrydowy), oferowanych przez producentów taboru: Solaris Bus

Coach, Mercedes-Benz, MAN, Otokar, Karsan, Iveco, Temsa, BYD, Irizar, PVI, Sileo, Temsa, VDL Bus

Coach, Volvo, Scania, MCV.

 

Stepaniuk Róża, Orzeł Artur: Transport miejski wojewódzkich ośrodków metropolitarnych Polski Wschodniej w świetle Programu Operacyjnego RPW 2007 – 2013. Autobusy 2015, nr 7-8, s.46-47, tab.2, bibliogr.poz.10.

Podsumowanie efektów realizacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w latach 2007 – 2013. Zakres i struktura finansowania inwestycji w ramach osi priorytetowej: „Wojewódzkie ośrodki wzrostu”; rzeczowe i finansowe postępy w realizacji projektów dotyczących zrównoważonego rozwoju miejskiego transportu zbiorowego.

 

BJULLETEN OSŻD

 

Zhukov Viktor, Evtimov Erik, Nosenko Nikolajj: Zheleznodozhnye gruzovye perevozki na Evrazijjskom prostranstve – novye vozmozhnosti dlja vedenija biznesa zheleznymi dorogami. Bjulleten OSŻD 2015, nr 4-5, s.11-14, fot. 3,

Uwarunkowania rozwoju kolejowych przewozów towarowych w relacji Europa-Azja. Znaczenie i zasady wykorzystywania zunifikowanych specyfikacji (listów przewozowych) CIM/SMGS w międzynarodowym transporcie towarowym. Efekty organizacji przewozów kontenerowych na trasie Chiny-Niemcy. Statystyki przewozów magistralą transsyberyjską. Bariery w procesie wdrażania prawnej interoperacyjności specyfikacji CIM/SMGS.

 

DROGOWNICTWO

 

Nowak Przemysław: Przeciwdziałanie pojazdom przeciążonym. Drogownictwo 2015, nr 9, s.306-310, rys.6, tab.3, bibliogr.poz.11.

Skutki oddziaływania przeciążonych pojazdów na nawierzchnie dróg publicznych. Zadania Inspekcji Transportu Drogowego (ITD) w zakresie przeciwdziałania przeciążeniom pojazdów na polskich drogach; efektywność automatycznych systemów ważenia pojazdów oraz budowa i działanie krajowego preselekcyjnego systemu wagowego. Statystyka wyników kontroli drogowych przeprowadzonych przez ITD w latach 2009 – 2012 (liczba skontrolowanych pojazdów i wystawionych mandatów; przekroczenia dmc i nacisku osi w Gliwicach, Tychach i Katowicach); liczba stacji ważenia pojazdów w latach 2010 – 2013.

 

Radzikowski Maciej: Stan techniczny nawierzchni dróg krajowych na koniec 2014 roku. Drogownictwo 2015, nr 8, s.243-254, rys.16, tab.15, bibliogr.poz.6.

Kryteria i metodyka oceny stanu nawierzchni dróg krajowych. Parametry techniczno-eksploatacyjne nawierzchni oraz klasyfikacja potrzeb remontowych sieci drogowej. Ocena stanu technicznego nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA i koncesjonariuszy autostrad w latach 2013 – 2014; stan nawierzchni w poszczególnych województwach wg wskaźników potrzeb łącznych i natychmiastowych. Tendencje zmian parametrów nawierzchni w latach 2009 – 2014 (spękania, równość podłużna i porzeczna, stan powierzchni, właściwości przeciwpoślizgowe). Potrzeby finansowe w zakresie modernizacji i remontów nawierzchni w 2015 r. (likwidacja stanu niezadowalającego i złego). Działania GDDKiA dotyczące poprawy jakości zarządzania i optymalizacji kosztów utrzymania dróg; wytyczne w zakresie diagnostyki stanu nawierzchni i jej elementów (DSN) wg przepisów Zarządzenia nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 30.04.2015 r.

 

EUROLOGISTICS

 

Wojcieszak Andrzej: Kanał łączący Atlantyk z Pacyfikiem. Eurologistics 2015, nr 4, s.76-77, fot.1, tab.2,

Historia budowy w latach 1880 – 1914 i eksploatacja Kanału Panamskiego. Znaczenie transportowe Kanału; główne kierunki handlowe oraz wielkość towarowych przewozów tranzytowych w latach 2012 – 2014.

 

Wojcieszak Andrzej: Towarowe połączenia kolejowe w Eurazji. Eurologistics 2015, nr 4, s.72-74, rys.2; fot.1, tab.3,

Determinanty rozwoju euroazjatyckich połączeń kolejowych w Kazachstanie. Ocena potencjału przewozowego Kolei Kazachskich (KTZ); stan techniczny infrastruktury i taboru kolejowego wg danych z 2012 r.; masa przewiezionych ładunków oraz praca przewozowa KTZ w 2012 r. Plany inwestycyjne dotyczące rozwoju infrastruktury kolejowej i logistycznej dla potrzeb tranzytu kolejowego i przewozów kontenerowych na terytorium Kazachstanu; międzynarodowe kolejowe korytarze transportowe przebiegające w Kazachstanie; projekt Północnego Transazjatyckiego Korytarza Transportowego.

 

FLOTA

 

Wielgus Piotr: Carsharing – samochód jak rower miejski. Flota 2015, nr 9, s.66-67, fot. 2,

Analiza ekonomicznych i ekologicznych zalet systemu carsharing. Tabor samochodowy wykorzystywany w wynajmie aut. Przykłady systemów carsharing funkcjonujących w Europie. Perspektywy rozwoju wynajmu aut w Polsce.

 

INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO

 

Biliszczuk Jan: Innowacje w budowie mostów. Inżynieria i Budownictwo 2015, nr 9, s.451-455, fot. 14, tab.1, bibliogr. poz. 45.

Analiza zagadnień innowacyjności w budownictwie mostowym. Rodzaje innowacji w mostownictwie; przykłady zastosowania innowacji architektonicznych, materiałowych, konstrukcyjnych, technologicznych i wyposażeniowych. Procedura i ryzyko wprowadzania innowacji. Rola państwa i podmiotów badawczych w rozwoju innowacyjności w budownictwie mostowym.

 

Stritzke Jurgen: Interesujące realizacje mostowe w nowych krajach związkowych po zjednoczeniu Niemiec. Inżynieria i Budownictwo 2015, nr 9, s.456-460, fot. 10, bibliogr. poz. 1.

Uwarunkowania innowacyjnych rozwiązań w mostownictwie zastosowanych we wschodnich landach po zjednoczeniu Niemiec. Przykłady innowacyjnych projektów: mosty łukowe z wewnętrznym samozakotwiczeniem, konstrukcje hybrydowe, mosty dwujezdniowe zespolone. Nowe kierunki rozwojowe w mostownictwie niemieckim. Budowa mostowych obwodnic miast.

 

KURIER KOLEJOWY

 

Jezierski Przemysław B.: Kolej transandyjska. Kurier Kolejowy 2015, nr 18, s.22-24, fot. 7,

Relacja z przejazdu koleją transandyjską. Historia budowy Centralnej Kolei Transandyjskiej. Charakterystyka poszczególnych odcinków trasy i specyfiki ruchu kolejowego w Andach. Współczesna funkcja CKA i parametry eksploatowanego taboru. Oferta przewozowa dla turystów podróżujących koleją transandyjską.

 

Jezierski Przemysław.B: Tunezyjska wukadka. Kurier Kolejowy 2015, nr 20, s.24-25, fot.3,

Historia i współczesna działalność kolei podmiejskiej TGM (Tunis – Goulette – Marsa) w Tunezji. Przebieg trasy i oferta przewozowa TGM; organizacja przewozów pasażerskich, jakość usług i system taryfowy.

 

Larczyński Tomasz: Nowe metro w Pradze – ratunek dla samobójców. Kurier Kolejowy 2015, nr 19, s.82-84, rys.1; fot.3,

Historia i perspektywy realizacji projektu nowej linii metra (D) w Pradze. Uwarunkowania i kryteria ekonomiczne wyboru lokalizacji trasy metra. Koncepcja, efektywność eksploatacyjna i bezpieczeństwo projektowanego systemu automatycznego metra typu lekkiego; wizualizacja konstrukcji ściany zabezpieczającej na krawędzi peronu stacji metra.

 

Maciejewski Adam: Miasta inwestują w torowiska i tabor. Kurier Kolejowy 2015, nr 19, s.62-64, fot.2,

Inwestycje w zakresie infrastruktury tramwajowej planowane i realizowane w polskich miastach: Olsztynie, Jaworznie, Gdańsku, Szczecinie, Bydgoszczy, Łodzi, Wrocławiu. Budowa nowych linii tramwajowych. Modernizacja i zakupy taboru niskopodłogowego i dwukierunkowego na potrzeby konwencjonalnej komunikacji tramwajowej i systemów szybkiego tramwaju. Koszty i źródła finansowania inwestycji.

 

Pieriegud Jana: Przewozy towarowe – wciąż pod kreską recesji?. Kurier Kolejowy 2015, nr 19, s.66-70, rys.9; fot.2, tab.1,

Analiza rynku kolejowych przewozów towarowych w UE. Statystyka wielkości i dynamiki przewozów ładunków koleją w krajach UE-10, UE-15 i UE-28 w latach 2003 – 2014. Trendy wzrostu przewozów intermodalnych w państwach UIRR. Wyniki pracy przewozowej kolei rosyjskich, ukraińskich i białoruskich w latach 2003 – 2014.

 

Wilgusiak Rafał: Przewozy międzyaglomeracyjne mają przyszłość. Kurier Kolejowy 2015, nr 19, s.54-56,

Przebieg realizacji Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej (ŁKA) i etapy jej rozwoju w latach 2014 – 2015. Oferta przewozowa i tabor eksploatowany przez ŁKA (elektryczne zespoły trakcyjne typu FLIRT). Zakres inwestycji infrastrukturalnych na potrzeby ŁKA: zaplecze techniczne do obsługi taboru, rewitalizacja linii kolejowej i modernizacja jej infrastruktury, budowa przystanków kolejowych. Organizacja przewozów pasażerskich i obsługa podróżnych. Rola ŁKA w rozwoju przewozów regionalnych i aglomeracyjnych.

 

MORZE, STATKI I OKRĘTY

 

Błuś Marek: Co się stało ze stoczniami wokół Bałtyku?. Morze, Statki i Okręty 2015, nr 9-10, s.64-69, fot.8, tab.4,

Trendy i koniunktura na rynku przemysłu stoczniowego krajów bałtyckich. Uwarunkowania gospodarcze spadku działalności produkcyjnej stoczni; analiza zmian struktury produkcji i rentowności stoczni bałtyckich. Statystyka zamówień i produkcji statków w stoczniach wokół Morza Bałtyckiego w latach 2008 – 2014. Oferta produkcyjna i konkurencyjność polskiego przemysłu okrętowego.

 

NAMIARY NA MORZE I HANDEL

 

Borkowski Maciej: Z nadzieją na koniec roku. Namiary na Morze i Handel 2015, nr 19, s. XII-XIV, rys.4; fot.2, tab.1,

Uwarunkowania i tendencje rozwoju działalności przeładunkowej polskich portów kontenerowych; statystyka przeładunków kontenerów w portach Gdańska, Gdyni i Szczecina w latach 2013 -2015; udział poszczególnych terminali w obsłudze ruchu kontenerowego.

 

Borkowski Maciej: Zmienność cechą stałą. Namiary na Morze i Handel 2015, nr 19, s. XV-XVII, rys.5; fot.1, tab.1,

Wielkość i struktura przeładunków w polskich portach morskich w latach 2014 – 2015; przeładunki w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie, Świnoujściu i Policach wg grup towarowych (ładunki masowe, drobnica).

 

Mazur Ryszard: Zapomniany obiektywizm. Namiary na Morze i Handel 2015, nr 19, s. VII-VIII, fot.2,

Funkcje i zadania infrastruktury portów morskich. Rola infrastruktury transportu w zaspakajaniu potrzeb przewozowych wynikających z działalności gospodarczej portów. Znaczenie sprawnej infrastruktury portowej dla obronności kraju. Wpływ dostępności infrastruktury na konkurencyjność i rozwój gospodarczy portów.

 

Paprocki Wojciech: W normalnym świecie logistyki. Namiary na Morze i Handel 2015, nr 19, s. V-VI, fot.1,

Gestia transportowa i konkurencja na polskim rynku przewozów towarowych. Pozycja konkurencyjna polskiej branży TSL (transport- spedycja- logistyka) w globalnym łańcuchu dostaw. Szanse rozwoju połączeń TSL do polskich portów morskich. Rola i zadania polityki transportowej w kształtowaniu popytu na usługi krajowych przewoźników TSL. Priorytety polityki transportowej UE w zakresie rozwoju przewozów intermodalnych, kolejowych i drogowych oraz jej implikacje dla transportu w Polsce.

 

NOWY PRZEMYSŁ

 

Burzec-Lewandowska Małgorzata, Posytek Robert: K(raj) dla inwestora?. Nowy Przemysł 2015, nr 10, s.68-69, fot.1,

Trendy wzrostu inwestycji z udziałem kapitału zagranicznego na rynku nieruchomości w Polsce. Przesłanki atrakcyjności polskiego rynku dla inwestorów zagranicznych. Uwarunkowania popytu na nieruchomości biurowe i magazynowe.

 

Stefaniak Piotr: Na nowe tory. Nowy Przemysł 2015, nr 10, s.38-41, fot.1,

Problemy i warunki współpracy PKP PLK z wykonawcami inwestycji kolejowych. Cele i założenia strategii Wielkiej Ofensywy Inwestycji Kolejowych PKP PLK, obejmującej działania polityki inwestycyjnej w zakresie: usprawnienia przetargów, poprawy współpracy z wykonawcami, profesjonalizacji PKP PLK, kontroli jakości inwestycji oraz sprawnego i rzetelnego rozpatrywania roszczeń, rozwoju przewozów towarowych.

 

Stefaniak Piotr: Za dużo czy za mało?. Nowy Przemysł 2015, nr 10, s.34-36, rys.2; fot.3, tab.1,

Zakres i efektywność inwestycji infrastrukturalnych zwiększających przepustowość polskich portów lotniczych. Stan infrastruktury lotniczej wobec trendów wzrostu popytu na lotnicze przewozy pasażerskie i cargo. Dynamika rozwoju światowego rynku lotniczego wg danych z lat 2013 – 2015 (prognoza).

 

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

 

Wronka Jerzy: Transport intermodalny/kombinowany w polityce transportowej Unii Europejskiej. Przegląd Komunikacyjny 2015, nr 8, s.6-11, bibliogr. poz. 20.

Systematyzacja pojęć i definicji transportu intermodalnego, kombinowanego i multimodalnego. Teoria i praktyka stosowania ww. pojęć. Transport intermodalny w polityce Unii Europejskiej – akty prawne dotyczące tego sektora transportu. Unijny program wspierania transportu alternatywnego wobec przewozów drogowych. Założenia i efekty realizacji programu KE „Marco Polo”. Generalna ocena polityki transportowej Unii Europejskiej; wnioski i zalecenia.

 

Wronka Jerzy: Transport intermodalny/kombinowany w polityce transportowej Polski. Przegląd Komunikacyjny 2015, nr 8, s.12-17, bibliogr. poz. 11.

Przesłanki i uwarunkowania rozwoju transportu intermodalnego w Polsce. Podstawowe instrumenty polskiej polityki transportowej, stymulujące rozwój przewozów intermodalnych. Dotychczasowe efekty realizacji „Strategii rozwoju transportu do 2020 r.” i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ocena potrzeby interwencji państwa w sektor transportu intermodalnego.

 

RYNEK KOLEJOWY

 

Czubiński Roman: Pociąg Łódź – Chengdu: Od importu do zrównoważonej wymiany. Rynek Kolejowy 2015, nr 8-9, s.40-41, fot.1,

Organizacja regularnych kolejowych przewozów kontenerowych z Chengdu do Łodzi; ocena efektywności funkcjonowania połączenia oraz jego konkurencyjności wobec innych środków transportu; prawnomiędzynarodowe aspekty uruchomienia przewozów towarowych z Polski do Chin związane z rosyjskim embargiem na polskie produkty. Współpraca PKP Cargo i Zhenzghou International Hub w zakresie rozwoju połączenia kontenerowego i infrastruktury przeładunkowej; projekty budowy multimodalnego centrum logistycznego dla pociągów transkontynentalnych w Łodzi oraz rozbudowy i modernizacji centrum przeładunkowego w Małaszewiczach.

 

Madrjas Jakub: Krajowy Program Kolejowy po konsultacjach. Uwag nie brakowało. Rynek Kolejowy 2015, nr 10, s.74-81, fot. 2, tab.2,

Funkcje i znaczenie Krajowego Programu Kolejowego w finansowaniu inwestycji w kolejnictwie. Wskaźniki realizacji celów KPK. Zastrzeżenia ekspertów wobec założeń i realizacji w praktyce programu inwestycyjnego kolei. Projekty (podstawowe i rezerwowe) KPK. Planowane wydatki w latach 2014-2023 w podziale na źródła finansowania: Fundusz Spójności, CEF, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, RPO, budżet państwa. Uwagi przekazane w konsultacjach społecznych nt. realizacji Krajowego Programu Kolejowego.

 

Rydzyński Paweł: Integracja taryfowa – klucz do sukcesu w przewozach aglomeracyjnych (cz. III). Rynek Kolejowy 2015, nr 10, s.162-164, fot. 1,

Polityka władz woj. małopolskiego w zakresie transportu aglomeracyjnego. Działania na rzecz integracji taryfowej w obsłudze kolejowej małopolskich aglomeracji. Bariery wdrożenia wspólnego biletu w transporcie aglomeracyjnym.

 

Urbanowicz Witold: Wszystkie grzechy II linii metra. Rynek Kolejowy 2015, nr 10, s.150-152, fot. 2,

Podsumowanie półrocznej eksploatacji II linii warszawskiego metra. Ocena funkcjonalności zastosowanych rozwiązań na stacjach metra. Utrudnienia w ruchu pasażerów na stacjach; błędy w systemie informacji pasażerskiej. Krytyczne oceny naziemnych obiektów architektonicznych w rejonie stacji metra.

 

SKRZYDLATA POLSKA

 

Krawczyk Jacek P.: Czy potrafimy przestać się spierać?. Skrzydlata Polska 2015, nr 10, s.4-11, rys.5; fot.6, tab.3,

Uwarunkowania i czynniki rozwoju europejskiego rynku lotniczego. Konkurencja i rentowność przewoźników i portów lotniczych w UE. Porównanie efektywności transportu lotniczego w UE i USA wg danych z lat 2013 – 2014. Statystyki ruchu pasażerskiego w europejskich portach lotniczych w 2014 r. Wnioski i propozycje dotyczące strategii zintegrowanej polityki lotniczej w dziedzinie bezpieczeństwa europejskiej przestrzeni powietrznej i poprawy funkcjonowania transportu lotniczego. Pozycja konkurencyjna i udział polskiego lotnictwa w rynku europejskim.

 

ŚWIAT KOLEI

 

Faliński Filip: Andyjskie tajemnice (1). Świat Kolei 2015, nr 9, s.28-33, fot. 13,

Stan techniczny sieci kolejowej w Boliwii. Polityka kolejowa państwa. Współcześnie eksploatowane połączenia kolejowe. Polityka taborowa w transporcie kolejowym. Projekty ożywienia ruchu kolejowego w przewozach pasażerskich. Infrastruktura kolejowa w Peru – historia i współczesność. Zasługi polskiego inżyniera Ernesta Malinowskiego w budowie kolei transandyjskiej.

 

Faliński Filip: Andyjskie tajemnice (2). Świat Kolei 2015, nr 10, s.34-41, fot.26,

Organizacja i funkcjonowanie transportu kolejowego w Chile i Boliwii wg relacji z podróży autora; charakterystyka sieci kolejowej i eksploatowany tabor; oferta przewozowa Kolei Wschodniej (Empresa Ferroviaria Oriental).

 

Stankiewicz Ryszard: Pomorska Kolej Metropolitarna. Świat Kolei 2015, nr 10, s.26-33, rys.1; fot.22,

Geneza i przebieg budowy Pomorskiej Kolei Metropolitarnej (PKM). Historyczne uwarunkowania budowy połączenia kolejowego z portem lotniczym w Gdańsku; koncepcja rewitalizacji Kolei Kokoszkowskiej. Projekt i realizacja infrastruktury PKM w latach 2008 – 2015. Parametry techniczne linii PKM. Koszty i efektywność budowy terminalu lotniska Kosakowo w Gdyni.

 

Stiasny Marcin: Transport miejski w Japonii (1). Świat Kolei 2015, nr 10, s.46-53, fot.17, tab.2, bibliogr.poz.3.

Organizacja i funkcjonowanie transportu tramwajowego i metra w japońskich miastach. Charakterystyka sieci tramwajowej i metra; parametry i eksploatacja infrastruktury oraz taboru; oferta przewozowa i organizacja przewozów pasażerskich.

 

Tucholski Zbigniew: Bibliografia przepisów i instrukcji z zakresu służby mechanicznej PKP wydanych w latach 1919 – 2001. Część 2 – Przepisy i instrukcje wydane w latach 1945 – 2001. Świat Kolei 2015, nr 10, s.44, tab.1,

Wykaz przepisów i instrukcji z zakresu służby mechanicznej PKP opublikowanych w Biuletynach i Dziennikach Urzędowych Ministerstwa Komunikacji oraz w Biuletynie PKP w latach 1947 – 1997 (M61-70, Mt66-70, Mte61-63, Mw62).