UWAGA: SKANY KART KATALOGOWYCH DO 2015 R. DOSTĘPNE NA STRONIE. OD 2016 R. W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NA MIEJSCU.

ATLAS KOLEJOWY

PPT 02/2016

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

LUTY 2016

 

BJULLETEN OSŻD

DROGI BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE

EISENBAHNTECHNISCHE RUNDSCHAU

INFRASTRUKTURA

KURIER KOLEJOWY

LOGISTYKA A JAKOŚĆ

LOTNICTWO

MOSTY

NAMIARY NA MORZE I HANDEL

NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE

NOWY PRZEMYSŁ

POLSKIE DROGI

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

RYNEK KOLEJOWY

SKRZYDLATA POLSKA

ŚWIAT KOLEI

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

 

 

BJULLETEN OSŻD

Kurenkov Pjotr, Zajjcev Timofejj: Preimushhestva kontrejjlernykh perevozok na prostranstve 1520 . Bjulleten OSŻD 2015, nr 6, s.14-20, fot. 4, tab.1,

Analiza porównawcza efektywności przewozów kontenerowych na testowanej w Rosji infrastrukturze kolejowej (tor szeroki) na odcinkach: Busłowska- Moskwa, Sławków- Kijów- Moskwa, Moskwa- Ełgawa- Kaliningrad. Gospodarcze znaczenie portów bałtyckich; wskaźniki przewozowe operatorów kolejowych. Sposoby modelowania efektywności dostaw ładunków w poszczególnych rodzajach transportu. Uwarunkowania wyboru wariantu łańcucha logistycznego w dostawach ładunków. Technologiczne i ekonomiczne parametry etapów dostaw ładunków.

Nikitin Oleg: Novejjshie tekhnologii Rossijjskikh zheleznykh dorog v oblasti oblegchenija peresechenija granic zheleznodorozhnym transportom v mezhdunarodnom passazhirskom soobshhenii. Bjulleten OSŻD 2015, nr 6, s.8-13, fot. 9,

Polityczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju globalnego transportu pasażerskiego i towarowego. Technologie ułatwiające międzynarodowy transport kolejowy. Problemy związane z przekraczaniem granic państwowych; sposoby ich rozwiązywania. Założenia projektu nowej Konwencji o ułatwieniach warunków przekraczania granic państwowych w międzynarodowym ruchu kolejowym.

 

DROGI BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE

Kacprzak Dominik, Sołowczuk Alicja: Środki uspokojenia ruchu zastosowane w strefach wjazdowych wg wytycznych duńskich, cz. II. Drogi Budownictwo Infrastrukturalne 2015, nr 11, s.35-39, rys.3; fot.7, tab.4, bibliogr.poz.2.

Zasady projektowania środków uspokojenia ruchu na obszarze zabudowanym w Danii; wytyczne projektowe szykany z wyspa środkową w osi jezdni oraz dwustronnego zwężenia jezdni do jednego pasa. Przykłady rozwiązań inżynieryjnych i samodzielnych działań mieszkańców w zakresie spowolnienia ruchu w duńskich miejscowościach.

Sołowczuk Alicja: Zagospodarowanie powierzchni szykan. Strefy wjazdowe do małych miast i wsi. Drogi Budownictwo Infrastrukturalne 2015, nr 11, s.41-45, fot.16,

Zasady projektowania szykan w strefach wjazdowych do miejscowości. Rola szykan w kształtowaniu przestrzeni publicznej i krajobrazu. Zagospodarowanie powierzchni szykan zastosowanych w strefie wjazdowej oraz wzdłuż drogi obowodowej lub przelotowej.

 

EISENBAHNTECHNISCHE RUNDSCHAU

Kaczmarek Tadeusz: Bahninvestitionsland Polen. Eisenbahntechnische Rundschau 2015, nr 10, s.34-38,

Realizacja programu inwestycyjnego na polskich kolejach. Planowane projekty modernizacji i rewitalizacji sieci kolejowej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Podstawy prawne i cele europejskiej polityki transportowej do 2020 r. Inwestycje w zakresie modernizacji i rozbudowy sieci kolejowej w Polsce: przystosowanie infrastruktury do nowych standardów technicznych, rozbudowa dworca kolejowego w Łodzi, modernizacja linii kolejowej Wrocław – Jelenia Góra, rozbudowa dworca w Wałbrzychu, modernizacja E 75 Rail Baltica (Warszawa-Białystok).

 

INFRASTRUKTURA

Krawczyk Anna: Kasa na drogi. Infrastruktura 2016, nr 1-2, s.28-31, rys.7,

Potrzeby finansowe i nakłady na utrzymanie dróg wojewódzkich i powiatowych w latach 2014 – 2015; statystyki dotyczące letniego i zimowego utrzymania dróg w wybranych województwach. Opinie zarządców dróg na temat rozwoju technologii i usprawnienia remontów dróg.

Zaradkiewicz Jarosław: Lotniskowe wyzwania. Infrastruktura 2016, nr 1-2, s.52-54, fot.5,

Zalety i wady eksploatacji nawierzchni lotniskowych wykonanych z betonu cementowego i betonu asfaltowego; porównanie parametrów nawierzchni oraz warunki i technologie prowadzenia prac utrzymaniowych na lotniskach cywilnych.

 

KURIER KOLEJOWY

Brzozowski Adam: Koleją do lotniska. Kurier Kolejowy 2016, nr 1, s.20-22, fot.9,

Oferta przedsiębiorstwa Przewozy Regionalne w zakresie obsługi połączenia kolejowego z portem lotniczym Olsztyn-Mazury; plan kursowania pociągów oraz czas i koszty podróży; architektura wnętrza terminalu lotniczego i przystanku kolejowego Szymany Lotnisko.

Brzozowski Adam: Mądry przewoźnik po szkodzie?. Kurier Kolejowy 2016, nr 1, s.14-16, fot.2,

Regulacje prawa UE i polskiego w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) przewoźników kolejowych. Projekt modelu ubezpieczenia OC dla przedsiębiorstw kolejowych opracowany przez Urząd Transportu Kolejowego; zalecane warunki ubezpieczenia i wysokość sum gwarancyjnych. Przykładowe kwoty odszkodowań w katastrofach kolejowych w Białymstoku (2010), Szczekocinach (2012) i Santiago de Compostella (2013). Praktyka ubezpieczeń OC w polskim transporcie kolejowym na przykładzie PKP Intercity.

Jezierski Przemysław B.: Pociągiem na Machu Picchu. Kurier Kolejowy 2016, nr 1, s.24-25, fot.4,

Oferta przewozów pasażerskich peruwiańskiego przewoźnika PeruRail na trasie z Poroy do Machu Picchu; wysoki standard usług i koszty podróży pociągami pasażerskimi.

Larczyński Tomasz: Trudne wybory CD Cargo. Kurier Kolejowy 2015, nr 25-26, s.34-36, fot.1,

Bariery rozwoju kolejowych przewozów towarowych w Czechach. Stan infrastruktury i organizacja przewozów rozproszonych realizowanych przez CD Cargo. Koszty i konkurencyjność przewozów wagonowych w stosunku do transportu drogowego. Instrumenty ekonomiczne polityki państwa promujące kolejowe przewozy rozproszone. Perspektywy i uwarunkowania poprawy jakości usług transportu kolejowego i intermodalnego.

Wilgusiak Rafał: Fazowanie i przesunięcia – recepty na wykorzystanie środków UE. Kurier Kolejowy 2015, nr 25-26, s.28-30, fot.1, tab.1,

Ocena wykorzystania środków unijnych na realizację projektów inwestycji kolejowych w perspektywie budżetowej na lata 2007 – 2013. Przyczyny opóźnień w realizacji inwestycji infrastrukturalnych PKP PLK oraz możliwości ich finansowania w latach 2014 – 2020; procedura fazowania projektów inwestycyjnych w ramach perspektywy finansowej 2007 – 2013. Program naprawczy wykorzystania funduszy UE na lata 2007 – 2013 przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Podsumowanie efektów inwestycji rozpoczętych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Wilgusiak Rafał: Kolej w nowej perspektywie. Kurier Kolejowy 2015, nr 25-26, s.24-27, fot.2,

Inwestycje infrastrukturalne dotyczące rozwoju i modernizacji sieci kolejowej w Polsce, realizowane w ramach Krajowego Programu Kolejowego na lata 2014 – 2020. Poprawa stanu technicznego i przepustowości linii kolejowych wchodzących w skład europejskich korytarzy towarowych. Modernizacja infrastruktury kolejowych przejść granicznych i połączeń z portami morskimi. Inwestycje mające na celu usprawnienie przewozów kolejowych w poszczególnych regionach. Przedsięwzięcia związane ze zwiększeniem bezpieczeństwa ruchu na przejazdach kolejowych. Wdrażanie systemu ERTMS.

Zemła Jacek: Pociągiem do Białegostoku – szybciej i wygodniej. Kurier Kolejowy 2015, nr 25-26, s.46-49, fot.5,

Plan reaktywacji połączenia kolejowego między Białymstokiem i Warszawą. Historia linii Kolei Warszawsko-Petersburskiej łączącej Warszawę z Petersburgiem w XIX w. Zabytki architektury i historyczne obiekty sakralne w Białymstoku i Tykocinie.

 

LOGISTYKA A JAKOŚĆ

Tylczyński Dominik: Integracja w systemie SAP ERP zaopatrzenia z wczesnym przeniesieniem własności. Łańcuch dostaw w SAP ERP (cz. VI). Czas transportu morskiego i trzy problemy z jego szacowaniem. Logistyka a Jakość 2016, nr 1, s.56-58, fot.1; rys.2,

Metodyka zarządzania łańcuchem dostaw transportu morskiego z zastosowaniem systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa SAP ERP; funkcje biznesowe SAP ERP i główne problemy realizacji procesu zaopatrzenia z wczesnym przeniesieniem własności.

 

LOTNICTWO

Górecki Marek: Obsługa samolotu komunikacyjnego w porcie lotniczym, część II. Lotnictwo 2016, nr 2, s.66-72, fot.10,

Organizacja obsługi naziemnej samolotu pasażerskiego przed startem: obsługa techniczna, tankowanie, przyjęcie pasażerów na pokład, załadunek bagażu, odlodzenie samolotu.

 

MOSTY

Kido Ewa M., Cywiński Zbigniew: Kolory w estetyce japońskich mostów stalowych – cz. II. (Colours in the aesthetics of japanese steel bridges – part 2.) Mosty 2016, nr 1, s.59-63, fot.39, bibliogr.poz.29.

Znaczenie i przykłady zastosowania różnorodnych barw konstrukcji mostów stalowych w Japonii. Funkcje estetyczne kolorowych mostów.

 

NAMIARY NA MORZE I HANDEL

Borkowski Maciej: W oczekiwaniu lepszych czasów. Namiary na Morze i Handel 2016, nr 3, s.10-15, rys.17; fot.3, tab.2,

Wielkość i struktura przeładunków wg grup towarowych w polskich portach morskich w latach 2005 – 2015; analiza trendów zmian struktury przeładunków w poszczególnych portach (Gdańsk, Gdynia, Szczecin-Świnoujście) w latach 2014 – 2015.

Brokowski Maciej, Frankowski Piotr: Portowy plac budowy. Namiary na Morze i Handel 2016, nr 1, s.12-14, fot.3,

Zakres przedmiotowy inwestycji infrastrukturalnych w polskich portach morskich (Gdynia, Gdańsk, Szczecin, Świnoujście), współfinansowanych z funduszy UE w latach 2007 – 2013. Wpływ inwestycji na wzrost przeładunków w portach. Strategiczne plany rozbudowy potencjału przeładunkowego portów w nowej perspektywie budżetowej 2014 – 2020.

Inwestycyjny rozmach w małych portach. Namiary na Morze i Handel 2016, nr 1, s.15-16, fot.2,

Inwestycje infrastrukturalne zrealizowane w małych portach Pomorza Środkowego (Kołobrzeg, Ustka, Darłowo, Mrzeżyno, Łeba) współfinansowane ze środków UE; modernizacja nabrzeży i infrastruktury usługowej portów rybackich, jachtowych i pasażerskich.

 

NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE

Miciak Joanna: Nowy Kanał Sueski – nowa nadzieja dla Egiptu?. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2016, nr 1, s.12-13, rys.1; fot.1,

Budowa drugiej nitki Kanału Sueskiego w Egipcie (Nowy Kanał Sueski), oddanej do użytkowania w sierpniu 2015 r.: znaczenie kanału dla rozwoju żeglugi towarowej i handlu morskiego; mapa przebiegu trasy; koszty i przewidywana efektywność inwestycji.

Wysokowski Adam, Howis Jerzy: Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej – cz.18. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2016, nr 1, s.66-70, rys.4; fot.14, tab.2, bibliogr.poz.20.

Cele i problematyka opracowania „Zaleceń do projektowania, budowy i utrzymania przejść dla zwierząt”, zaproponowana przez autorów. Konstrukcja i technologie przejść dla zwierząt na obiektach komunikacyjnych, drogach i liniach kolejowych. Elementy i przykłady rozwiązań konstrukcji przejść wykonanych z różnych materiałów (beton, stal, żelbet, GRT). Technologie budowy przejść i ich efektywność.

XXI Europejska Wyprawa Mostowa Irlandia 2015, cz.2. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2016, nr 1,

Sprawozdanie z XXI Europejskiej Wyprawy do Irlandii; zabytki irlandzkiej architektury i konstrukcje mostów zwiedzone przez uczestników wyprawy w dn. 8-10.07.2015 r.

 

NOWY PRZEMYSŁ

Gróbarczyk Marek: Na szersze wody. Nowy Przemysł 2016, nr 2, s.14-17, fot.1,

Cele i priorytety polityki państwa w zakresie gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej – rozmowa z ministrem MGMiŻŚ, Markiem Gróbarczykiem. Plany inwestycyjne i strategie rozwojowe poszczególnych sektorów gospodarki morskiej: porty morskie, przemysł stoczniowy, transport morski i flota handlowa. Zapowiedź prac legislacyjnych nad ustawą o intensyfikacji rozwoju przemysłu stoczniowego oraz zmian w podatkach dotyczących żeglugi. Plan rozwoju drogi wodnej Odry i włączenia jej w system dróg europejskich. Projekt budowy toru żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną.

 

POLSKIE DROGI

Careless James: Futurystyczna droga. Polskie Drogi 2016, nr 1, s.44-48, rys.6,

Projekty innowacyjnych technologii oświetlenia i eksploatacji dróg w przyszłości; przykłady konstrukcji inteligentnych nawierzchni umożliwiających m.in.: pozyskiwanie energii elektrycznej ze słonecznych paneli drogowych i wibracji wytwarzanych podczas jazdy samochodem, ładowanie baterii elektrycznych samochodów, przenoszenie energii termicznej w celu usunięcia śniegu i lodu.

Pasy bezpieczeństwa. Polskie Drogi 2016, nr 1, s.40-41, rys.2,

Zasady działania pasów bezpieczeństwa oraz ocena ich skuteczności jako urządzenia bezpieczeństwa biernego w pojeździe. Wpływ przestrzegania przez kierowcę i pasażerów obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa na zmniejszenie ryzyka obrażeń i śmierci w wypadku drogowym; porównanie wskaźników redukcji ryzyka śmierci w wyniku stosowania pasów bezpieczeństwa i poduszki powietrznej; ciężkość wypadków i liczba ofiar bez zapiętych pasów w latach 2009 – 2014. Fakty i mity na temat korzystania z pasów bezpieczeństwa w samochodzie.

Sulejewski Kamil: Obcokrajowcy na polskich drogach: Ukraińcy i Niemcy powodują najwięcej wypadków. Polskie Drogi 2016, nr 1, s.28-37, rys.7, tab.5,

Analiza zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce powodowanych przez kierowców z zagranicy na podstawie danych statystycznych z lat 2008 – 2014. Liczba i rodzaje zdarzeń drogowych powodowanych przez cudzoziemców; kraje, z których pojazdy powodowały najwięcej szkód w Polsce w latach 2008 – 2014. Najczęstsze przyczyny wypadków z winy polskich i zagranicznych kierowców. Odpowiedzialność za wyrządzone przez cudzoziemców szkody oraz postępowanie w przypadku braku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sprawcy; poradnik dla osób poszkodowanych przez obcokrajowców w wypadkach komunikacyjnych.

 

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

Kłak Dariusz, Gemra Stanisław: Zarządzanie zasobami ludzkimi w dobie dekoniunktury gospodarczej w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Dębicy Spółka Akcyjna – studium przypadku. Przegląd Komunikacyjny 2015, nr 12, s.12-16, rys.3, tab.3, bibliogr.poz.15.

Zarządzanie działalnością transportową oraz zasobami ludzkimi w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Dębicy S.A. w warunkach zmieniającej się koniunktury gospodarczej. Przewozy towarowe transportem samochodowym na tle innych gałęzi transportu i wzrostu PKB w Polsce w latach 2010 – 2013; wskaźniki poziomu kosztów własnych i rentowności przewoźników samochodowych w 2013 r. Koncepcja zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) w przedsiębiorstwie transportowym; różnice między ZZL i zarządzaniem personelem. Strategia i metody ZZL realizowane przez PKS Dębica; planowanie wielkości i struktury zatrudnienia w firmie. Wyniki badań ankietowych na temat stanu zatrudnienia, wieku i wykształcenia pracowników PKS Dębica w latach 2010 – 2013.

Nowakowski Paweł, Wieczorek Piotr: Nowoczesne modelowanie i optymalizacja przepustowości średniej wielkości portu lotniczego za pomocą oprogramowania WITNESS na przykładzie lotniska EPWA Warszawa im. F. Chopina. Przegląd Komunikacyjny 2015, nr 12, s.20-23, rys.5,

Narzędzia i metody optymalizacji procesów operacyjnych w portach lotniczych. Analiza zastosowania symulacji komputerowej w zarządzaniu przepustowością Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie; architektura i funkcje modelu programu symulacyjnego WITNESS.

 

RYNEK KOLEJOWY

Lebda Dominik, Rydzyński Paweł: Jak przybliżyć Zakopane i Nowy Sącz do Krakowa. Alternatywa dla linii Podłęże – Piekiełko. Rynek Kolejowy 2016, nr 1-2, s.48-50, fot.1,

Analiza kosztów i korzyści z realizacji projektu budowy linii kolejowej Podłęże – Piekiełko. Wpływ nowej inwestycji na rozwiązanie problemów komunikacyjnych i ekologicznych Krakowa oraz usprawnienie przewozów w województwie małopolskim. Porównanie alternatywnych rozwiązań w zakresie rozwoju połączeń kolejowych w regionie: budowa nowych łącznic kolejowych (Chabówka, Sucha Beskidzka, Kraków Krzemionki), modernizacja istniejącej infrastruktury.

Rydzyński Paweł: Integracja taryfowa – klucz do sukcesu w przewozach aglomeracyjnych (cz. V). Rynek Kolejowy 2016, nr 1-2, s.70-71, fot.1,

Charakterystyka oferty wspólnego biletu Kolei Śląskich i KZK GOP; usługi i zasięg obowiązywania Biletu Śląskiego. Problemy współpracy taryfowej organizatorów transportu publicznego na terenie konurbacji górnośląskiej; oferta Biletu Pomarańczowego (Koleje Śląskie i MZK Tychy).

Schwandl Robert: Warszawska komunikacja po 12 latach. Obraz z zagranicy. Rynek Kolejowy 2016, nr 1-2, s.52-54, fot.1, bibliogr.poz.1.

Ocena funkcjonowania publicznej komunikacji miejskiej w Warszawie, obejmująca jakość i dostępność infrastruktury oraz usług przewozowych transportu miejskiego(kolej, tramwaje, metro), przedstawiona przez niemieckiego specjalistę w dziedzinie miejskiego transportu szynowego.

Wójcik Dominik: Częstochowskie węzły przesiadkowe – wartość dodana, czy wartość sama w sobie?. Rynek Kolejowy 2016, nr 1-2, s.63-67, rys.1; fot.5,

Charakterystyka systemu miejskiego transportu publicznego w Częstochowie; schemat układu komunikacyjnego miasta. Koncepcja budowy nowych węzłów przesiadkowych przy dworcach kolejowych (Częstochowa Osobowa, Częstochowa Stradom, Częstochowa Raków). Zadania i funkcje transportowe węzłów oraz ocena oddziaływania inwestycji na przestrzeń publiczną.

 

SKRZYDLATA POLSKA

Sigmund Marcin: Skrzydlata ochrona lotniska. Skrzydlata Polska 2016, nr 2, s.28-34, fot.10,

Zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego spowodowane ryzykiem zderzenia samolotu z ptakami. Ocena wykorzystania sokołów do płoszenia ptaków na lotniskach oraz charakterystyka pracy sokolników.

 

ŚWIAT KOLEI

Gieżyński Tomasz: Tramwaje we Francji (4). Świat Kolei 2016, nr 1, s.46-49, rys.4; fot.14,

Charakterystyka infrastruktury tramwajowej we francuskich miastach: Hawr, Tours, Besancon, Aubagne; schematy sieci tramwajowych; eksploatowane tramwaje niskopodłogowe (citadis, CAF).

Kola Robert: Kolej Warszawsko-Bydgoska w świetle normy i praktyki budownictwa kolejowego w Królestwie Polskim u progu lat 60.XIX wieku. Świat Kolei 2016, nr 1, s.14-21, rys.3; fot.19, bibliogr.poz.10.

Historia polskiego prawa w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji infrastruktury kolejowej w latach 60. XIX w. Zasady opracowywania planów i organizacji robót budowlanych na przykładzie budowy Kolei Warszawsko-Bydgoskiej; geneza i ewolucja norm prawnych dotyczących budowy i eksploatacji obiektów infrastruktury i budynków kolejowych.

Kołodziej Jacek: Wagony SN4 w Krakowie. Świat Kolei 2016, nr 1, s.50-53, fot.6,

Komunikacja i tabor tramwajowy w Krakowie w czasie II wojny światowej. Konstrukcja i eksploatacja zmodernizowanych wagonów SN4 od 1942 r. do lat 70. XX w.; renowacja zabytkowego SN4.

Młodzikowski Krzysztof: Zmodernizowane wagony osobowe PKP. Wagony rentgenowskie. Świat Kolei 2016, nr 1, s.22-29, rys.2; fot.22, tab.2, bibliogr.poz.11.

Konstrukcja i parametry wagonów do badań lekarskich przeznaczonych dla Kolejowej Służby Zdrowia PKP, zmodernizowanych w latach 1964-1965; charakterystyka wyposażenia technicznego i wnętrz wagonów 1RTG i 2RTG. Zestawienie danych o wagonach rentgenowskich zbudowanych w ZNTK Ostrów Wielkopolski w latach 1898 – 1916.

Tucholski Zbigniew: Bibliografia przepisów i instrukcji z zakresu służby mechanicznej PKP wydanych w latach 1919 – 2001. Część 2 – przepisy i instrukcje wydane w latach 1945 – 2001 (9). Świat Kolei 2016, nr 1, s.44, tab.1,

Przepisy i instrukcje z zakresu służby mechanicznej PKP wydane w latach 1949 – 1961 (M 71-107, Mte 71 a-b), opublikowane w Dziennikach Urzędowych Ministerstwa Komunikacji i PKP.

 

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO

Perry Claire: O renesansie kolei w Wielkiej Brytanii i kolejnych liniach dużej prędkości. Technika Transportu Szynowego 2015, nr 12, s.16-17, rys.1,

Strategia polityki rozwoju transportu kolejowego w Wielkiej Brytanii (rozmowa z Podsekretarzem Stanu ds. Kolei w Wielkiej Brytanii, Claire Perry). Plan poprawy jakości i dostępności oferty przewozowej kolei pasażerskich. Perspektywy rozwoju sieci szybkich kolei. Projekt budowy linii kolei dużych prędkości HS2; przewidywane korzyści z realizacji inwestycji oraz model zarządzania projektem. Główne problemy i wyzwania brytyjskiej polityki kolejowej.

Ziółkowska Karolina, Abramowicz Andrzej, Abramowicz Maciej: Kondycja sektora kolejowego w Unii Europejskiej. Technika Transportu Szynowego 2015, nr 12, s.18-22, rys.11, tab.3,

Trendy zmian i scenariusze rozwoju kolei w UE do 2030 r. na podstawie raportu pt.: „Study on the cost and contribution of the rail sector” (2015). Metodologia badań i narzędzia analizy ekonomicznej wykorzystane w raporcie. Statystyki wielkości pracy przewozowej i wskaźniki efektywności transportu kolejowego w państwach UE w latach 2004 – 2013; koszty, przychody i rentowność sektora kolejowego do 2030 r.; wykorzystanie infrastruktury w przewozach pasażerskich i towarowych. Wizja i instrumenty polityki UE wobec transportu kolejowego.

 

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

Ciastoń- Ciulkin Aleksandra: Nowa kultura mobilności – istota i ujęcie definicyjne. (New culture of mobility – substance and definition.) Transport Miejski i Regionalny 2016, nr 1, s.3-10, bibliogr.poz.45.

Rola i znaczenie kultury mobilności dla zrównoważonego rozwoju transportu miejskiego; analiza pojęcia i rozwój mobilności od kultury samochodowej do nowej kultury mobilności. Koncepcja i realizacja strategii zrównoważonej mobilności w polityce transportowej UE w latach 1992 – 2013 (dokumenty Komisji Europejskiej, Pakiet Mobilności Miejskiej z 013 r). Działania na rzecz wdrożenia polityki mobilności w polskich miastach na przykładzie Wrocławia.

Krych Andrzej: Władysław Folkierski na tle polskiej diaspory inżynierów w Paryżu i w Limie w drugiej połowie XIX wieku. (Władysław Folkierski against polish engineers’ diaspora in Paris and Lima in the second half of the nineteenth century.) Transport Miejski i Regionalny 2016, nr 1, s.29-35, bibliogr.poz.16.

Projekty kolejowe i budowle komunikacyjne zrealizowane w Peru z udziałem polskich inżynierów budownictwa w drugiej połowie XIX w. Rys biograficzny i dokonania zawodowe polskich inżynierów przebywających na emigracji w Peru i we Francji w XIX w.: Edward Jan Habich (1835 – 1909), Władysław Folkierski (1841 – 1904), Aleksander Babiński (1823 – 1899), Władysław Kluger (1849 – 1884), Ernest Malinowski (1818 – 1899).

Krzymuski Marcin: Charakter prawny planu transportowego. (Legal character of transportation plan.) Transport Miejski i Regionalny 2016, nr 1, s.11-16, bibliogr.poz.15.

Cele i zakres rzeczowy planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego (planu transportowego) na podstawie ustawy z 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym i przepisów wykonawczych; zadania planu transportowego jako aktu prawa miejscowego oraz jego usytuowanie w hierarchii źródeł prawa. Wymogi formalne i tryb uchwalania planu transportowego. Weryfikacja i kontrola postanowień planu. Wpływ planu transportowego na organizację transportu publicznego; uwarunkowania i bariery prawne współpracy międzynarodowej w zakresie organizacji wspólnych przewozów w strefie transgranicznej.

Kulpa Tomasz, Banet Krystian, Rogala Sylwia: Tworzenie modeli podróży z wykorzystaniem baz danych GIS. (Development of travel model using GIS database.) Transport Miejski i Regionalny 2016, nr 1, s.23-28, rys.9, bibliogr.poz.13.

Cele, zalety i wady wykorzystania baz danych przestrzennych Systemów Informacji Geograficznej (GIS – Geographic Information System) do budowy modeli podróży. Zestaw danych i struktura czterostadiowego modelu podróży. Przetwarzanie danych i wykorzystanie oprogramowania GIS na poszczególnych etapach modelowania podróży: podział na rejony komunikacyjne, odwzorowanie sieci transportowej, szacowanie zmiennych objaśniających, kalibracja modelu.

Smolarski Mateusz, Jurkowski Wojciech: Aspekty organizacyjno-przestrzenne funkcjonowania prywatnej komunikacji autobusowej w Wałbrzychu. (Organization and spatial aspects of private bus transport operating in Wałbrzych.) Transport Miejski i Regionalny 2016, nr 1, s.17-22, rys.4, tab.3, bibliogr.poz.17.

Organizacja i funkcjonowanie systemu prywatnego transportu autobusowego w Wałbrzychu oraz w ramach lokalnej komunikacji z sąsiadującymi gminami (Szczawno Zdrój, Świebodzice, Walim, Jedlina Zdrój, Mieroszów, Boguszów Gorce, Głuszyca, Świdnica). Ocena oferty przewozowej i konkurencyjności przewoźników prywatnych w systemie transportu publicznego. Rozkład przestrzenny oraz kierunki i natężenie kursów prywatnej pozamiejskiej i międzypowiatowej komunikacji autobusowej wg stanu w 2015 r.; analiza korelacji pomiędzy natężeniem kursów a liczbą osób dojeżdżających do pracy do Wałbrzycha.