UWAGA: SKANY KART KATALOGOWYCH DO 2015 R. DOSTĘPNE NA STRONIE. OD 2016 R. W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NA MIEJSCU.

ATLAS KOLEJOWY

PPT 07/2016

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

LIPIEC 2016

 

 

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

BJULLETEN OSŻD

INŻYNIER BUDOWNICTWA

LOGISTYKA A JAKOŚĆ

MORZE, STATKI I OKRĘTY

NOWY PRZEMYSŁ

POJAZDY SZYNOWE

POLSKIE DROGI

RYNEK KOLEJOWY

ŚWIAT KOLEI

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

TRANSPORT SAMOCHODOWY

 

 

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

Jankowska-Karpa Dagmara, Wnuk Aneta: Strategie planowania podróży dzieci do szkoły. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego 2015, nr 4, s.12-19, rys.3; fot.2,

Metodologia i zasady opracowania strategii planowania podróży dzieci do szkół na przykładzie doświadczeń USA, Kanady, Wielkiej Brytanii i Polski. Zadania i współpraca instytucji publicznych w procesie tworzenia i realizacji planu podróży do szkoły. Organizacja komunikacji pieszej i rowerowej w drodze do szkoły (pieszy autobus, rowerowy pociąg). Instrumenty promocji transportu publicznego i ograniczenie użytkowania prywatnych samochodów w dojazdach dzieci do szkół.

Kaźmierczak Piotr: Akcesoria odblaskowe. Co warto wiedzieć?. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego 2015, nr 4, s.24-26, rys.3,

Podstawy prawne i zasady użytkowania elementów odblaskowych przez pieszych poruszających się po drogach publicznych. Wymagania normatywne dotyczące parametrów fotometrycznych i właściwości odblaskowych akcesoriów oraz warunki dopuszczenia ich do sprzedaży na polskim rynku.

Skoczyński Przemysław: Drogi wiejskie. Hamuj przed zakrętem, a nie na nim!. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego 2015, nr 4, s.3-6, rys.5; fot.6, tab.1,

Zasady bezpiecznej jazdy na drogach przebiegających przez obszary wiejskie; przestrzeganie ograniczeń prędkości w czasie wykonywania manewrów drogowych i pokonywania zakrętów. Statystyka wypadków drogowych na obszarach wiejskich w Polsce w latach 2004 – 2015.

Turkowska Teresa: Absolwent szkoły podstawowej z kartą rowerową – to jest możliwe!. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego 2015, nr 4, s.19-23, rys.2; fot.3,

Regulacje prawne określające warunki uzyskania karty rowerowej przez ucznia szkoły podstawowej. Program szkolenia i zakres tematyczny egzaminu na kartę rowerową; wzór karty sprawdzianu umiejętności praktycznych i arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową.

Ucińska Monika: Centrum Usług Motoryzacyjnych dla Osób Niepełnosprawnych jako nowa inicjatywa Instytutu Transportu Samochodowego. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego 2015, nr 4, s.7-11, fot.5,

Zadania i organizacja Centrum Usług Motoryzacyjnych dla Osób Niepełnosprawnych Instytutu Transportu Samochodowego (CUM). Działalność naukowo-badawcza i szkoleniowa CUM, m.in. w zakresie dostosowania pojazdów samochodowych do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności i szkolenia niepełnosprawnych kierowców.

 

BJULLETEN OSŻD

Nogojbaev Almazbeik: Kyrgyskaja żelaznaja doroga v kanyn 60-letija OSŻD. Bjulleten OSŻD 2016, nr 2, s.1-7, 20,

Historia rozwoju kolei Kirgistanu. Struktura organizacyjna kolei. Przewozy pasażerskie i towarowe. Warunki socjalne pracowników kolejowych. Współpraca z kolejami: Uzbekistanu i Kazachstanu. Członkowstwo w OSŻD.

Projekty strategiceskogo razvitija żeleznodorożnogo transporta Latvii.. Bjulleten OSŻD 2016, nr 2, s.14-22, 30,

Rozwój transportu kolejowego na Łotwie. Budowa nowych linii kolejowych. Modernizacja mostów, stacji kolejowych, budowa nowych peronów. Modernizacja sieci trakcyjnej i systemu sterowania ruchem. Instalacje nowych semaforów. Rozbudowa magistrali dla pełnego wdrożenia systemu ERTMS.

Realizacija vażnyh żeleznodorożnyh proektov v Uzbekistane. Bjulleten OSŻD 2016, nr 2, s.31-34, 7,

Koleje Uzbekistanu przedstawiły osiągnięcia ostatnich lat w zakresie przewozów towarowych i pasażerskich oraz projekty na najbliższe lata w dziedzinie transportu kolejowego

Rossijskie Żeleznye dorogi v kanun 60-letija OSŻD. Bjulleten OSŻD 2016, nr 2, s.26-30, 13,

Osiągnięcia kolei rosyjskich w zakresie przewozów towarowych i pasażerskich. Współpraca z krajami europejskimi dotycząca usług przewozowych. Plany na przyszłość.

Sjandyn Cen: Intensivnoe razwitie perewozok kontejnernymi marsrutnymi poezdami v soobscenii Kitaj-Evropa sposobstvuet realizacii proekta „Odin pojas-odin put”/. (Artykuł także w języku angielskim.) Bjulleten OSŻD 2016, nr 2, s.8-13, 4,

Wypowiedź dyrektora chińskich kolei odpowiedzialnego za transport towarowy kontenerowy. Rozwój transportu kontenerowego na trasie Europa-Azja. Uregulowanie kwesti prawnych z poszczególnymi krajami. Znaczenie i rola regularnych pociągów kontenerowych na trasie Chiny-Europa.

Topola Jurij: GP „Żeleznaja doroga Moldavy” s uverennostju v buduscee. („Koleje Mołdawii” – z wiarą w przyszłość.) Bjulleten OSŻD 2016, nr 2, s.23-25, 9,

Historia kolei mołdawskiej. Usługi w zakresie przewozu towarów na terenie kraju i Europy. Rozwój kolei mołdawskiej i plany na przyszłość.

 

INŻYNIER BUDOWNICTWA

Bańkowski Wojciech: Nawierzchnie dróg rowerowych. Inżynier Budownictwa 2016, nr 6, s.108-113, rys.5; fot.3, tab.1, bibliogr.poz.22.

Wymagania techniczne i bezpieczeństwa dla nawierzchni dróg rowerowych. Konstrukcja i parametry nawierzchni rowerowych wykonanych z różnego typu materiałów: asfaltowe, betonowe, prefabrykowane i gruntowe; szacunek kosztów budowy nawierzchni rowerowej wg zastosowanej technologii.

Rychlewski Piotr: Tunel pod martwą Wisłą w Gdańsku. Inżynier Budownictwa 2016, nr 6, s.117-119, fot.10,

Organizacja robót i zastosowanie technologii TBM (Tunnel Boring Machine) w procesie budowy tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku.

Topolnicki Michał: GeoBIM, czyli geotechnika w BIM. Inżynier Budownictwa 2016, nr 6, s.100-107, rys.11, bibliogr.poz.1.

Funkcjonalność i zastosowanie technologii modelowania informacji o budynku (Building Information Modeling – BIM) w budownictwie infrastrukturalnym. Przesłanki rozszerzenia BIM o moduł geotechniczny GeoBIM i możliwości jego wykorzystania w projektowaniu podziemnych obiektów infrastruktury; zakres i efektywność stosowania Geo BIM w budowie tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku i rozbudowie stacji metra Victoria Station w Londynie.

 

LOGISTYKA A JAKOŚĆ

Co o stanie kolejowego transportu intermodalnego mówią liczby?. Logistyka a Jakość 2016, nr 3, s.62-63, rys.4, tab.2,

Statystyki kolejowych przewozów intermodalnych w Polsce w latach 2014 – 2015: masa przewiezionych ładunków i praca przewozowa; udział przewoźników kolejowych w rynku transportu intermodalnego; średnia odległość przewozów w latach 2010 – 2015; schemat sieci terminali kontenerowych.

Osmólski Waldemar, Dziewierska Lidia, Ziarnik Adam: Wciąż nie wszyscy dostrzegają w pełni potencjał. Logistyka a Jakość 2016, nr 3, s.60-61, fot.2,

Uwarunkowania i perspektywy rozwoju polskiego rynku przewozów intermodalnych w opinii ekspertów i uczestników rynku. Planowane inwestycje w zakresie infrastruktury kolejowej transportu intermodalnego. Potencjał i trendy wzrostu popytu na rynku przewozowym. Organizacja i konkurencyjność dostaw realizowanych transportem intermodalnym w globalnym łańcuchu logistycznym.

 

MORZE, STATKI I OKRĘTY

Błuś Marek: Bałtyckie stocznie AD 2015 – zepchnięci na pobocze. Morze, Statki i Okręty 2016, nr 5-6, s.12-17, fot.13, tab.4,

Produkcja okrętowa i konkurencyjność bałtyckich stoczni na rynku światowym. Statystyki produkcji statków w stoczniach Morza Bałtyckiego w latach 2008 i 2013 – 2015 wg pojemności brutto, klas i współczynnika pracochłonności OECD. Ranking światowej produkcji statków (top 10) w 2011 i 2015 r.

 

NOWY PRZEMYSŁ

Adamczyk Andrzej: Nowy Przemysł 2016, nr 5, s.24-27, fot.1,

Rozmowa z Ministrem Infrastruktury i Budownictwa, Andrzejem Adamczykiem, na temat aktualnych priorytetów polityki transportowej. Strategia realizacji programów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej i kolejowej w perspektywie do 2023 r. Koszty i założenia rozwoju systemu transportowego. Projektowane zmiany Prawa zamówień publicznych mające na celu usprawnienie systemu zarządzania inwestycjami infrastrukturalnymi.

Stefaniak Piotr: Kontener w połowie pełny. Nowy Przemysł 2016, nr 5, s.82-85, rys.1; fot.2, tab.1,

Koszty i konkurencyjność usług kolejowego transportu intermodalnego w Polsce. Stan infrastruktury i kapitałochłonność transportu intermodalnego. Organizacja i rentowność kolejowych przewozów kontenerowych.

Stefaniak Piotr: Leniwe tory. Nowy Przemysł 2016, nr 5, s.78-81, rys.3; fot.1,

Trendy koniunktury oraz struktura i dynamika przewozów towarowych na europejskim rynku kolejowym w latach 2010 – 2014; statystyka przewozów ładunków realizowanych transportem kolejowym i samochodowym w Polsce w latach 2005 – 2014. Czynniki i uwarunkowania poprawy konkurencyjności towarowego transportu kolejowego; strategie restrukturyzacji i biznesowe przedsiębiorstw kolejowych mające na celu rozwój przewozów cargo i intermodalnych.

Stefaniak Piotr: Porty na fali. Nowy Przemysł 2016, nr 5, s.72-76, fot.4,

Wzrost zdolności przeładunkowej i inwestycje w polskich portach morskich w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu; konkurencja i efektywność działalności portów; plany rozwoju infrastruktury portowej do 2027 r.

Stefaniak Piotr: Wszystkie troski logistyki. Nowy Przemysł 2016, nr 5, s.66-70, fot.3,

Uwarunkowania i współczesne trendy rozwoju logistyki na rynku światowym. Wpływ wahań koniunktury gospodarczej na rynek transportowy. Czynniki poprawy konkurencyjności i optymalizacji kosztów logistyki w transporcie morskim, kolejowym, drogowym i lotniczym.

 

POJAZDY SZYNOWE

Aspekty ekologiczne zastosowania pojazdów szynowo-drogowych w pracach manewrowych. (Ecological aspect of using road-rail vehicles for shunting operations.) Pojazdy Szynowe 2016, nr 1, s.1-8, rys.7, tab.2, bibliogr.poz.10.

Analiza efektów ekologicznych i energetycznych stosowania lokomotyw spalinowych i specjalnych pojazdów drogowo-szynowych w pracach manewrowych. Wyniki badań eksploatacyjnych w zakresie zużycia energii i emisji zanieczyszczeń przez pojazdy podczas wykonywania manewrów: lokomotywa spalinowa SM42, ciągnik szynowo-drogowy Orion Crystal 13, samochód użytkowy do zastosowań kolejowych Mercedes-Benz Unimog U423. (Artykuł w jęz. polskim i angielskim)

Bartłomiejczyk Mikołaj: Ograniczanie energochłonności zelektryfikowanego transportu miejskiego: przegląd metod i doświadczenia eksploatacyjne. (Limiting energy consumption of the electric public transport: review of methods and operational experience.) Pojazdy Szynowe 2016, nr 1, s.28-43, rys.11, bibliogr.poz.10.

Czynniki warunkujące zwiększenie efektywności energetycznej miejskiego transportu elektrycznego. Wpływ struktury przestrzennej systemów zasilania sieci trakcyjnej na zużycie energii przez pojazdy i efektywność rekuperacji energii w procesie hamowania. Analiza porównawcza układów zasilania sieci trolejbusowej w Gdyni; parametry podstacji trakcyjnych; badania efektywności hamowania odzyskowego na obszarach zasilania podstacji; metody szacowania strat energii i mapa strat przesyłowych. (Artykuł w jęz. polskim i angielskim)

Goliwąs Damian, Kaluba Marian: Ograniczanie zanieczyszczania środowiska naturalnego i zużycia energii w procesach hamowania pociągu. (Reducing environmental pollution and energy consumption in the process of train braking.) Pojazdy Szynowe 2016, nr 1, s.9-16, rys.4, tab.2, bibliogr.poz.18.

Problematyka ograniczenia emisji zanieczyszczeń i zużycia energii powstających podczas hamowania pociągu. Źródła i wielkość emisji oraz zużycie cierne klocków hamulcowych w procesie hamowania na podstawie doświadczeń kolei szwajcarskich (SBB). Kierunki rozwoju proekologicznych technologii hamowania (dynamiczne, odzyskowe) i konstrukcji układów hamulcowych (wstawki hamulcowe z materiałów kompozytowych, układy hamowania beztarciowego). (Artykuł w jęz. polskim i angielskim)

 

POLSKIE DROGI

Kadelski Leszek: Rowerzyści vs kierowcy. Kto powoduje większe zagrożenie na drogach?. Polskie Drogi 2016, nr 5,

Kierunki rozwoju infrastruktury i komunikacji rowerowej w Polsce. Zagrożenia wypadkami powodowane przez niebezpieczne zachowania rowerzystów i kierowców w ruchu drogowym. Statystyki wypadków drogowych z udziałem rowerzystów w latach 2007 – 2014 (rowerzyści jako sprawcy i ofiary wypadków).

 

RYNEK KOLEJOWY

Janduła Martyn: Co zrobić z tysiącami pasażerów linii kolejowej do Grodziska?. Rynek Kolejowy 2016, nr 6, s.42-45, fot.2,

Przewidywane utrudnienia w ruchu pasażerskim związane z remontem linii kolejowej nr 447 z Warszawy do Grodziska Mazowieckiego; plan organizacji komunikacji zastępczej na czas remontu trasy.

Janduła Martyn: Rola linii lokalnych w aglomeracji warszawskiej. Rynek Kolejowy 2016, nr 6, s.52-53, fot.1,

Organizacja komunikacji autobusowej między Warszawą a miejscowościami podwarszawskimi przez ZTM Warszawa. Doświadczenia z funkcjonowania linii autobusowych „L”; integracja taryfowa i skomunikowanie transportu autobusowego z kolejowym.

Madrjas Jakub, Dybalski Jakub: {Nowy} Krajowy Program Kolejowy we wrześniu. Rynek Kolejowy 2016, nr 6, s.14,

Przesłanki i założenia nowelizacji Krajowego Programu Kolejowego. Modyfikacja planu wydatkowania środków z budżetu krajowego i funduszy unijnych na inwestycje kolejowe.

Ozdoba Wojciech: Koleją przez Jurę Krakowsko-Częstochowską. Rynek Kolejowy 2016, nr 6, s.39-41, rys.1; fot.1,

Autorski projekt Transjurajskiej Kolei Elektrycznej (TKE) na trasie Kraków Łazy. Mapa przebiegu TKE. Prognozy zapotrzebowania na przewozy pasażerskie i ocena możliwości przeniesienia ruchu z dróg na projektowaną linię kolejową. Przewidywane korzyści ekonomiczne, ekologiczne i społeczne z realizacji inwestycji.

Puzyński Jędrzej: Dystrybucja biletów w transporcie publicznym – nowoczesne rozwiązania na forum technologii w transporcie. Rynek Kolejowy 2016, nr 6, s.46-51,

Organizacja i funkcjonowanie systemów dystrybucji biletów na przejazd środkami komunikacji zbiorowej w Polsce. Ocena zastosowania technologii informatycznych i Internetu w dystrybucji biletów kolejowych; informacja o systemach sprzedaży i nośnikach biletów kolejowych przewoźników pasażerskich.

Serbeńska Agnieszka: Perspektywy kolejowych transportów węgla. Rynek Kolejowy 2016, nr 6, s.18-20, fot.1,

Sytuacja konkurencyjna i trendy koniunktury na rynku kolejowych przewozów węgla w Polsce w latach 2014 – 2015. Działalność i usługi przewoźników w zakresie krajowych i międzynarodowych przewozów węgla; statystyki pracy przewozowej i udział węgla w przewozach masowych wykonanych przez przedsiębiorstwa Grupy PKP Cargo. Kierunki rozwoju usług logistycznych związanych z transportem węgla. Uwarunkowania i perspektywy wzrostu popytu na krajowym rynku przewozów węgla.

Tadych Miron: Coraz efektywniejsze wydatkowanie środków unijnych na polską kolej. Rynek Kolejowy 2016, nr 6, s.65-67, fot.1, tab.1,

Ocena wykorzystania środków z funduszy UE na finansowanie inwestycji kolejowych w 2015 r.; koszty i dofinansowanie unijne inwestycji w zakresie infrastruktury i taboru; zmiany modelu zarządzania i alokacji środków przez PKP PLK.

[Koleją na Światowe Dni Młodzieży]. Rynek Kolejowy 2016, nr 6, s.24-38,

Organizacja kolejowych przewozów pasażerskich podczas obchodów Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w lipcu 2016 r. Planowany wzrost przepustowości linii i zwiększenie liczby połączeń w ofercie przewozowej spółek Grupy PKP i Kolei Małopolskich. Środki bezpieczeństwa podjęte w celu zapewnienia bezpieczeństwa podróżnym. Zakres regulacji specustawy z marca 2016 r. dotyczących usprawnienia organizacji transportu publicznego w czasie wizyty papieża Franciszka oraz Światowych Dni Młodzieży. Przedsięwzięcia mające na celu poprawę dostępności i skomunikowanie kolei z transportem miejskim; projekt budowy przystanku kolejowego w Krakowie.

 

ŚWIAT KOLEI

Burzykowski Ryszard: Wąskotorowe klimaty (3). Kolej Puszczy Białowieskiej. Świat Kolei 2016, nr 5, s.35-37, fot.12,

Historia kolei wąskotorowej w Puszczy Białowieskiej od 1916 r.; zabytkowy tabor eksploatowany przez kolejkę leśną na trasie turystycznej Hajnówka – Topiło.

Halor Jakub: Linia tramwajowa 16. Trudne losu koleje pierwszej normalnotorowej linii tramwajowej na Górnym Śląsku. Świat Kolei 2016, nr 5, s.46-53, fot.21, bibliogr.poz.5.

Historia normalnotorowej linii tramwajowej nr 16 w Katowicach, łączącej śródmieście z południową częścią miasta; budowa i eksploatacja linii od 1895 r. do chwili obecnej. Projekt przedłużenia trasy tramwajowej do osiedli Ligota i Piotrowice; analiza konkurencyjnych wariantów przebiegu trasy proponowanych przez władze miasta i autora artykułu.

Jerczyński Michał: Szczypiorno – rozkwit i upadek. Świat Kolei 2016, nr 5, s.26-34, bibliogr.poz.11. rys.4; fot.21,

Rozwój sieci kolejowej przy granicy zaboru pruskiego i rosyjskiego od końca XIX w.; lokalizacja kolejowego i drogowego przejścia granicznego Kalisz – Skalmierzyce wg niemieckiej mapy z 1914 r. Historia budowy kolejowej stacji granicznej w Szczypiornie. Charakterystyka infrastruktury i eksploatacja stacji towarowej w Szczypiornie do 2003 r.; plany bocznic kolejowych z 1947 i 1998 r.

Terczyński Paweł: Parowóz serii Pt47. Świat Kolei 2016, nr 5, s.12-19, rys.1; fot.10, tab.5,

Charakterystyka konstrukcji i techniczna parowozu pośpiesznego polskiej konstrukcji Pt47 do obsługi ruchu pasażerskiego. Produkcja i modernizacja lokomotyw serii Pt47 w latach 1948 – 1952. Obsługa trakcyjna i eksploatacja Pt47 w latach 1948 – 1990.

 

 

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO

Barcikowska Renata: Rozwój badań i wdrożeń w transporcie kolejowym w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu. (The development of research and implementation of rail transport in Poland.) Technika Transportu Szynowego 2016, nr 4, s.35-37,

Programy w zakresie innowacji w transporcie kolejowym wdrażane w Polsce od 2004 r. Działalność administracji publicznej na rzecz rozwoju innowacji w ramach Strategii Europa 2020; wykaz programów krajowych i podział środków z funduszy strukturalnych UE na lata 2014 – 2020. Przykłady projektów innowacyjnych współfinansowanych ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju realizowanych przez polskie przedsiębiorstwa.

Gołaszewski Andrzej, Fijałek Marian: [Tor doświadczalny w Żmigrodzie]. ([Test ring in Żmigród].) Technika Transportu Szynowego 2016, nr 4, s.8-29, rys.17; fot.3, tab.2, bibliogr.poz.15.

Budowa i eksploatacja toru doświadczalnego w Żmigrodzie przeznaczonego m. in do badań trwałości i niezawodności pojazdów, systemów, nawierzchni i urządzeń kolejowych (1996 – 2016). Charakterystyka techniczna i wyposażenie toru; schematy układu torowego, sieci trakcyjnej i stanowisk badawczych. Infrastruktura i zakres badań prowadzonych przez CNTK i Instytut Kolejnictwa; osoby związane z projektowaniem, budową i uruchomieniem toru doświadczalnego.

Graff Marek, Pomykała Agata: Doświadczalne okręgi kolejowe na świecie. (Review of test rings in the world.) Technika Transportu Szynowego 2016, nr 4, s.46-56, rys.8, tab.1,

Przedmiot i zakres badań testowych pojazdów i systemów kolejowych prowadzonych na torach doświadczalnych. Charakterystyka infrastruktury i działalność badawcza okręgów doświadczalnych w Europie i USA.

 

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

Gągorowska Marta, Kojałowicz Piotr, Kucharski Rafał: Macierz kosztów uwzględniająca czasy podróży różnymi środkami transportu. Transport Miejski i Regionalny 2016, nr 7, s.33-36, tab.1, bibliogr.poz.5.

Przykład budowy macierzy kosztów podróży wykorzystanej podczas dystrybucji (rozkładu przestrzennego) podróży, która uwzględnia kilka środków transportu równocześnie na przykładzie modelu ruchu Wrocławia. Analizy wrażliwości poszczególnych miar oporu przestrzeni na wprowadzone do sieci zmiany oraz płynące z nich wnioski.

Voronina Roksolana: Wprowadzenie filozofii „smart city” w zarządzanie systemem transportowym Lwowa. Transport Miejski i Regionalny 2016, nr 4, s.25-31, rys.6, bibliogr.poz.17.

Charakterystyka idei „smart city” oraz główne cechy inteligentnych miast. Analiza głównych problemów systemu transportowego we Lwowie oraz propozycje w zakresie rozwoju tego systemu w kierunku miasta inteligentnego. Rezultaty projektu „Smart city Lviv” w 2015 r. w obszarze transportu.

 

TRANSPORT SAMOCHODOWY

Dorosiewicz Sławomir: Koniunktura w krajowym transporcie ciężarowym. Stan w roku 2014 i dalsze prognozy. (Business situation in the national freight transport. Status in the year 2014 and further outlooks.) Transport Samochodowy 2015, nr 2, s.5-10, rys.1, bibliogr.poz.10.

Wskaźniki koniunktury w krajowym i międzynarodowym transporcie samochodowym w Polsce w 2014 r. Analiza uwarunkowań efektywności i rozwoju przedsiębiorstw transportowych. Metodyka analizy oraz prognozowane wartości wskaźników poziomu koniunktury w ciężarowym transporcie samochodowym do 2017 r.

Jankowska-Karpa Dagmara, Wnuk Aneta: Strategie planowania podróży, jako narzędzie poprawiające bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogowym. (Travel planning strategies, as a tool improving safety of children in the road traffic.) Transport Samochodowy 2015, nr 2,

Zagadnienia bezpieczeństwa w planowaniu podróży z udziałem dzieci. Założenia i wytyczne do opracowywania planów podróży innymi niż samochód środkami transportu. Strategie i alternatywne sposoby podróżowania dzieci do szkoły (pieszy autobus, rowerowy pociąg). Przykłady zastosowania nowoczesnych technologii w działaniach związanych z planowaniem drogi do szkoły. Doświadczenia w zakresie technik planowania i realizacji podróży do szkoły w Polsce, Wielkiej Brytanii, USA i Nowej Zelandii.

Leśnikowska- Matusiak Ida, Wnuk Aneta: Młodzież jako podmiot działalności edukacyjnej w kontekście polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego Unii Europejskiej na lata 2011 – 2020. (The youth as the object of the educational activities in the context of the road traffic safety policy of the European Union for the years 2011 – 2020.) Transport Samochodowy 2015, nr 2, s.35-64, rys.3; fot.6, bibliogr.poz.31.

Cele i założenia polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd) w UE oraz działania prowadzone przez kraje europejskie w zakresie edukacji młodych kierowców i uczestników ruchu. Metody pedagogiczne i socjologiczne stosowane w wychowaniu komunikacyjnym. Środki i narzędzia komunikacji z młodzieżą i subkulturami młodzieżowymi dla celów promocji brd. Przykłady projektów edukacyjnych na rzecz brd realizowanych w Polsce i na świecie.

Menes Maciej: Ewolucja polskiego ciężarowego transportu samochodowego w latach 1989 – 2013. (Evolution of the polish freight road transport in the years 1989 – 2013.) Transport Samochodowy 2015, nr 2, s.23-34, tab.4, bibliogr.poz.14.

Dynamika rozwoju i transformacji transportu samochodowego w Polsce po 1989 r. Procesy decentralizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw transportowych na przykładzie PKS. Zmiany w organizacji i funkcjonowaniu rynku transportowego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Przystosowanie prawa transportu drogowego do prawa UE. Trendy wzrostu pracy przewozowej i popytu na przewozy międzynarodowe ładunków realizowane transportem samochodowym; wielkość i struktura drogowych, krajowych i międzynarodowych przewozów towarowych w latach 1989 – 2013. Tabor i zatrudnienie w polskich przedsiębiorstwach transportu samochodowego w latach 1989 – 2013.

Menes Maciej: Porównanie transportu pasażerskiego Polski i krajów unijnej ‚Piętnastki’ w latach 1980 – 2013. (Comparing passenger transport of Poland and the EU’s ‚Fifteen’ countries in the years 1980 – 2013.) Transport Samochodowy 2015, nr 4, s.15-30, tab.6, bibliogr.poz.24.

Stan i kierunki rozwoju transportu pasażerskiego w Polsce i w UE w latach 1980 – 2013; analiza trendów rozwoju przewozów i infrastruktury poszczególnych gałęzi transportu na tle wskaźników makroekonomicznych.

Ucińska Monika, Stasiak Beata: Wstępna analiza sytuacji kierowców z niepełnosprawnością w Polsce w kontekście bezpieczeństwa ruchu drogowego. (Preliminary analysis of the cases of drivers with disabilities in Poland in the context of road traffic safety.) Transport Samochodowy 2015, nr 3, s.5-29, bibliogr.poz.29. 1,

Czynniki i uwarunkowania bezpieczeństwa niepełnosprawnych kierowców w ruchu drogowym. Rodzaje i wpływ dysfunkcji związanych z niepełnosprawnością na bezpieczeństwo jazdy. Regulacje prawne i praktyka w zakresie szkolenia niepełnosprawnych kierowców. Techniczne warunki przystosowania pojazdów do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Waśkiewicz Jerzy, Gis Wojciech: Badania średnich kosztów jednostkowych w polskich przedsiębiorstwach ciężarowych przewozów międzynarodowych. (Studies of the average unit costs at the polish international freight transport companies.) Transport Samochodowy 2015, nr 4, s.31-46, rys.8, tab.5, bibliogr.poz.5.

Analiza kosztów międzynarodowego transportu ciężarowego w Polsce na podstawie wyników badań przeprowadzonych przez Instytut Transportu Samochodowego w latach 2009 – 2014. Koszty działalności operacyjnej przedsiębiorstw transportu samochodowego w układzie rodzajowym; dynamika zmian średnich kosztów wozokilometra. Porównanie kosztów w przewozach w relacjach z rynkami innych krajów UE oraz w relacjach z rynkami wschodnimi.

Waśkiewicz Jerzy, Menes Maciej: Rozwój polskiego sektora międzynarodowych przewozów drogowych w latach 2004 – 2014. (Development of the polish international road transport sector in the years 2004 – 2014.) Transport Samochodowy 2015, nr 4, s.5-14, rys.9, bibliogr.poz.12.

Kierunki rozwoju rynku międzynarodowych, samochodowych przewozów towarowych w Polsce w latach 2004 – 2014. Liczba przedsiębiorstw wykonujących usługi transportu samochodowego oraz stan taboru i wielkość pracy przewozowej wykonanej w latach 2004 – 2014. Udział polskich przewoźników w europejskim rynku międzynarodowego transportu ciężarowego w 2013 r. Wskaźniki koniunktury na rynku transportowym w latach 2007 – 2015.