UWAGA: SKANY KART KATALOGOWYCH DO 2015 R. DOSTĘPNE NA STRONIE. OD 2016 R. W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NA MIEJSCU.

ATLAS KOLEJOWY

PPT 01/2017

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

STYCZEŃ 2017

 

ARCHITEKTURA MURATOR

AUTOBUSY

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

BIULETYN KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

DROGI I MOSTY

EUROPEAN RAILWAY REVIEW

EUROTRANSPORT

INŻYNIER BUDOWNICTWA

INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO

JAPAN RAILWAY AND TRANSPORT REVIEW

KURIER KOLEJOWY

PRZEGLĄD TECHNICZNY

RAILVOLUTION

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

TRANSPORT SAMOCHODOWY

TRANSPORT TECHNIKA MOTORYZACYJNA

 

 

ARCHITEKTURA MURATOR

Stiasny Grzegorz, Załuski Daniel: Pomorska Kolej Metropolitarna. (The Pomeranian Metropolitan Railway.) Architektura Murator 2016, nr 12, s.60-74, rys.12; fot.27,

Projekt budowy Pomorskiej Kolei Metropolitarnej (PKM); architektura i konstrukcje (przekroje) przystanków kolejowych na trasie PKM.

 

AUTOBUSY

Abramowicz Andrzej: Efekty pomocy publicznej na restrukturyzację PKS w Ostrowcu Świętokrzyskim. Autobusy 2016, nr 11, s.6-9, rys.4, tab.3, bibliogr.poz.16.

Koszty i efekty realizacji programu restrukturyzacji przedsiębiorstwa PKS w Ostrowcu Świętokrzyskim w latach 2012 – 2014, finansowanego ze środków publicznych. Wyniki finansowe i dynamika zmian przychodów oraz wskaźniki płynności finansowej PKS w latach 2006 – 2015. Modernizacje i wiek taboru eksploatowanego przez spółkę wg stanu na koniec 2015 r. Skutki optymalizacji zatrudnienia w latach 2012 – 2015. Wnioski dotyczące wpływu udzielonej pomocy publicznej na efektywność procesu restrukturyzacji i poziom rentowności przedsiębiorstwa.

Beger Michał, Połom Marcin: Wykorzystanie programu ArcGIS w analizach funkcjonowania transportu miejskiego na przykładzie komunikacji publicznej w Gdańsku. (Use ArcGIS software in the analysis of the functioning of urban transport on the example of public transport in Gdańsk.) Autobusy 2016, nr 11, s.16-21, rys.4, bibliogr.poz.11.

Cele i możliwości wykorzystania Systemu Informacji Geograficznej w analizach dostępności transportu publicznego. Przykład zastosowania oprogramowania ArcGIS do analiz danych wektorowych uzyskanych z serwisu OpenStreetMap, dotyczących obciążenia i dostępności sieci tramwajowej i dworców kolejowych w Gdańsku; analiza dostępności transportowej hali widowiskowo-sportowej Ergo Arena dla imprez masowych.

Grzelec Krzysztof, Okrój Dominik: Perspektywy obsługi miast autobusami elektrycznymi na przykładzie Sopotu. (Perspectives for the use of electric buses in the public transport in the chosen city – Sopot.) Autobusy 2016, nr 11, s.26-32, rys.3; fot.2, tab.1, bibliogr.poz.23.

Ocena efektywności eksploatacji i wpływu na środowisko elektrycznych autobusów miejskiej komunikacji zbiorowej. Budowa układu napędowego i cechy eksploatacyjne autobusu elektrycznego z silnikiem asynchronicznym. Porównanie kosztów zużycia energii przez tabor autobusowy w zależności od rodzaju układu napędowego (Diesel, CNG, napęd hybrydowy, ogniwo paliwowe, trolejbus, elektrobus). Charakterystyka systemu transportu publicznego w Sopocie oraz analiza efektywności kosztowej wprowadzenia do eksploatacji elektrobusów.

Molecki Adam: Dynamiczne pasy autobusowe. (Dynamic bus lines.) Autobusy 2016, nr 11, s.10-15, rys.9, bibliogr.poz.6.

Koncepcja i przykłady realizacji pasów autobusowych wydzielonych w sposób dynamiczny w polskich miastach. Usytuowanie i oznakowanie dynamicznego pasa autobusowego. Organizacja ruchu na wydzielonym pasie autobusowym o zmiennej kierunkowości. Przesłanki zastosowania sygnalizacji kabinowej w celu zwiększenia efektywności pasów wydzielanych dynamicznie. Warunki korzystania z pasów autobusowych przez innych użytkowników ruchu.

Sala Karolina: Zastosowanie systemu Trans ERP w koszalińskiej komunikacji miejskiej. (The use of ERP Trans system in public transportation in Koszalin.) Autobusy 2016, nr 11, s.22-25, fot.1, bibliogr.poz.12.

Zadania i funkcje systemów ERP jako narzędzi umożliwiających zintegrowane zarządzanie różnymi obszarami działalności przedsiębiorstwa. Przykłady zastosowania systemów ERP w zarządzaniu komunikacją miejską na świecie (Singapur, Hongkong, Londyn) i w Polsce (Grudziądz, Koszalin). Wnioski dotyczące efektywności funkcjonowania i wpływu systemu Trans ERP na rozwój Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o. w Koszalinie

 

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

[Edukacja z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego]. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego 2016, nr 2, s.3-30, rys. wiele,

Cele i założenia polityki UE w zakresie edukacji na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd). Krajowe i europejskie projekty dotyczące wychowania komunikacyjnego dzieci i młodzieży oraz edukacji seniorów. Metodologia opracowywania i wdrażania programów kształcenia i kampanii informacyjnych w obszarze brd.

[Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego]. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego 2016, nr 1, s.3-30, rys. wiele,

Rola i zadania Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (POBR) jako krajowego systemu informacji o zagrożeniach bezpieczeństwa drogowego. Zakres gromadzonych informacji i sposoby udostępniania danych o wypadkach. Funkcje i usługi POBR przeznaczone dla różnych grup użytkowników. Możliwości i przykłady wykorzystania POBR do sporządzania analiz z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

BIULETYN KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Drabczyński Paweł: Ergonomia miejsca pracy kierowcy jako warunek bezpieczeństwa w transporcie publicznym. Biuletyn Komunikacji Miejskiej 2016, nr 142, s.24-27, rys.6; fot.8,

Wytyczne Międzynarodowej Organizacji Pracy w zakresie ergonomii kabiny kierowcy autobusu (‚Stress prevention for bus drivers’). Standardy dotyczące ergonomicznego miejsca pracy kierowcy (DWP) opracowane przez Związek Niemieckich Przedsiębiorstw Transportowych (VDV). Parametry i wyposażenie nowoczesnego stanowiska pracy kierowcy.

Rusak Zbigniew: Przedział pasażerski autobusu przyszłości – przegląd rozwiązań technicznych proponowanych przez producentów. Biuletyn Komunikacji Miejskiej 2016, nr 142, s.12-22, fot.30,

Konstrukcja i wyposażenie wnętrza przedziału pasażerskiego w autobusach. Warunki techniczne i inne czynniki wpływające na sposób zagospodarowania wnętrza autobusu. Przegląd rozwiązań technicznych oferowanych przez producentów autobusów: układ siedzeń pasażerskich, dodatkowe urządzenia montowane na poręczach, oświetlenie przestrzeni pasażerskiej, informacja pasażerska i urządzenia do poboru opłat, ułatwienia dla niepełnosprawnych podróżnych(miejsce do mocowania wózka inwalidzkiego), materiały wykończeniowe i kolorystyka wnętrza.

 

DROGI I MOSTY

Jaździk- Osmólska Agata, Smółka Łukasz: Analiza nakładów finansowych na drogi powiatowe w latach 2006 – 2010 na przykładzie województwa małopolskiego. (Analysis of expenditure on district roads in the years 2006 – 2010 on the example of Małopolska province.) Drogi i Mosty 2016, nr 3, s.179-189, rys.9, tab.2, bibliogr.poz.12.

Regulacje prawne w zakresie finansowania infrastruktury dróg powiatowych. Źródła finansowania i wielkość nakładów na inwestycje związane z utrzymaniem sieci drogowej w woj. małopolskim; charakterystyka statystyczna sieci dróg powiatowych w woj. małopolskim w latach 2005 – 2010.

 

EUROPEAN RAILWAY REVIEW

Gismondi Danilo: Trenitalia improves rolling stock maintenance using big data. (Trenitalia usprawnia utrzymanie taboru kolejowego wykorzystując duże zbiory danych.) European Railway Review 2016, nr 4,

Charakterystyka innowacyjnego systemu utrzymania taboru włoskich kolei dużych prędkości Trenitalia, wykorzystującego technologie informatyczne i internetowe (Internet Rzeczy – Internet of Things). Architektura, zadania i funkcjonalność Dynamicznego Systemu Zarządzania Utrzymaniem (Dynamic Management Maintenance System – DMMS) umożliwiającego przewidywanie uszkodzeń pojazdów. Wpływ cyfryzacji i technologii przetwarzania dużych zbiorów danych (big data) na usprawnienie zarządzania taborem kolejowym.

Holzfeind Jochen, Wilczek Krzysztof, Nerlich Ingolf: SwissTAMP – big data in proactive track asset management. (SwissTAMP – duże zbiory danych w proaktywnym zarządzaniu siecią kolejową.) European Railway Review 2016, nr 6, s.41-44,

Koncepcja i funkcjonalność informatycznego systemu swissTAMP, przeznaczonego do analizy i planowania prac utrzymaniowych na sieci kolejowej w Szwajcarii. Założenia i narzędzia informatyczne proaktywnego zarządzania infrastrukturą kolejową; organizacja i technologie przetwarzania danych na platformie IT przedsiębiorstwa SBB.

Sennhenn Frank: ‚Zukunft Bahn’ – the future of railway. (‚Kolej przyszłości’ – przyszłość kolei.) European Railway Review 2016, nr 2, s.55-58,

Kierunki i perspektywy rozwoju niemieckich kolei związane z postępem technologicznym. Koncepcja strategicznego programu DB pt.: „Kolej przyszłości” (Zukunft Bahn). Zadania przedsiębiorstwa DB Netz AG dotyczące wdrażania programu w zakresie infrastruktury kolejowej. Inteligentne systemy zarządzania siecią kolejową oraz przykłady innowacyjnych rozwiązań technologii łączności i diagnostyki kolejowej.

Stenmark John: High speed and high accuracy keep German trains moving. (Wysokie prędkości i precyzja stanowią siłę napędową niemieckich kolei.) European Railway Review 2015, nr 3, s.33-35,

Charakterystyka systemu do pomiaru geometrii torów Trimble GEDO. Zastosowanie i funkcje systemu dotyczące gromadzenia i przetwarzania danych pomiarowych. Technika zarządzania procesem pomiarowym z wykorzystaniem skanera laserowego 3D i specjalistycznego oprogramowania Trimble GEDO Office.

 

EUROTRANSPORT

Gurnik Peter: New functionalities towards higher automation levels. (Nowe funkcje w automatyce sterowania ruchem.) Eurotransport 2015, nr 1, s.47-49,

Sterowanie ruchem kolejowym. Technologie zwiększające przepustowość linii. Telekomunikacja w systemach kontroli transportu kolejowego.

Kidner Phil: TETRA – delivering Essentials benefits and double digit growth. (TETRA – większe korzyści i podwojenie efektywności eksploatacyjnej.) Eurotransport 2015, nr 1, s.34-37,

Wpływ systemu TETRA na usprawnienie funkcjonowania sieci transportowych. Zapewnienie bezpieczeństwa i szybkiej łączności dyspozytorskiej na przykładzie linii metra.

Noia Giuseppe: Improving services by investing in vehicles, infrastructure and technology. (Poprawa usług transport publicznego w Rzymie poprzez inwestycję w tabor, infrastrukturę i technologie.) Eurotransport 2015, nr 4, s.16-18,

Efektywność eksploatacyjna przewozów publicznych w Rzymie. Technologie informacyjne stosowane przy obsłudze transportu publicznego.

See Edgar: Modernisation and automation of Paris Metro Line 4. (Modernizacja i automatyzacja 4 Linii Metra w Paryżu.) Eurotransport 2015, nr 1, s.44-46,

Systemy i programy automatycznego sterowania ruchem na 4 Linii Metra w Paryżu. Unowocześnianie urządzeń sygnalizacyjnych. Centrum kontroli ruchu. Modernizacja infrastruktury.

 

 

 

INŻYNIER BUDOWNICTWA

Doboszyński Witold, Nagórko Krzysztof: Inżynier Budownictwa 2016, nr 10, s.102-108, rys.7; fot.4, bibliogr.poz.8 .

Charakterystyka technologii budowy betonowych mostów ramowych i łukowych. Sposoby budowy mostów o małej i średniej rozpiętości przęseł. Przykłady realizacji betonowych obiektów mostowych w Polsce: obiekt E1 w ciągu drogi krajowej nr 10 (obwodnica Stargardu Szczecińskiego), wiadukt WA-4 (obwodnica Bełchatowa), estakada 6T nad Trasą AK w Warszawie.

Dąbrowski Grzegorz: Torowiska tramwajowe – projektowanie, cz.II. Inżynier Budownictwa 2016, nr 10, s.114-117, rys.3, fot.2,

Zasady projektowania konstrukcji torowych: podsypkowej i bezpodsypkowej. Wykaz dokumentów normatywnych i pomocniczych służących projektowaniu torowisk. Sposoby mocowania szyn do podbudowy bezpodsypkowej. Rozwiązania inżynieryjne stosowane w celu zapobiegania destrukcji szyn i tłumienia hałasu. Analiza parametrów podłoża i odwodnienie konstrukcji torowiska. Wymagania dotyczące projektowania peronów tramwajowych.

Górczewska Małgorzata: Prawidłowe oświetlenie przejść dla pieszych i rowerzystów. Inżynier Budownictwa 2016, nr 12, s.71-76, rys.3; fot.3, tab.3, bibliogr.poz.5.

Wymagania w zakresie parametrów oświetlenia drogowego i prawidłowego usytuowania opraw oświetleniowych w Polsce (normy zharmonizowane), Czechach (wytyczne Ministerstwa Transportu Czech) i Niemczech (DIN 67523). Zasady oświetlenia przejść dla pieszych i rowerzystów na podstawie przepisów norm zharmonizowanych: PN-76/E-02032 „Oświetlenie dróg publicznych” i PN-EN 13201:2016 „Oświetlenie dróg”. Wnioski dotyczące potrzeby opracowania krajowych zaleceń oświetlenia przejść dla pieszych, stanowiących uzupełnienie wymagań normatywnych.

Sagan Joanna, Sobotka Anna: Odzysk materiałów podczas remontów obiektów budowlanych. Inżynier Budownictwa 2016, nr 12, s.65-70, rys.5; fot. 2, tab.2, bibliogr.poz.13.

Cele i logistyka gospodarki odpadami budowlanymi. Koszty i efektywność odzysku materiałów podczas remontów obiektów budowlanych. Porównanie kosztów konwencjonalnej rozbiórki oraz dekonstrukcji budynku. Praktyka odzyskiwania surowców z wyrobów budowlanych na przykładzie zagospodarowania gruzu betonowego podczas remontu dworca kolejowego w Gliwicach.

 

INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO

Doboszyński Witold, Kieniewicz Maciej, Świąder Łukasz: O odbudowie po pożarze mostu Łazienkowskiego w Warszawie. (About the reconstruction after fire of the Łazienkowski Bridge in Warsaw.) Inżynieria i Budownictwo 2016, nr 12, s.635-640, rys.6; fot.8, bibliogr.poz.3.

Projekt i realizacja odbudowy mostu Łazienkowskiego w Warszawie po pożarze w 2015 r. Ocena uszkodzeń konstrukcji mostu spowodowanych pożarem. Koncepcja i zakres prac rekonstrukcyjnych; detale konstrukcji i urządzeń mostowych; przekroje konstrukcji stalowej i kablobetonowej; wizualizacja ścieżki rowerowej.

 

JAPAN RAILWAY AND TRANSPORT REVIEW

Takikawa Mitsunobu: Innovation in railway maintenance utilizing information and communication technology /smart maintenance initiative/. (Innowacyjne rozwiązania w utrzymaniu kolei wykorzystujące informacyjno-komunikacyjne technologie /inicjatywa inteligentnego utrzymania/.) Japan Railway and Transport Review 2016, nr 67, s.22-35,

Zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w zarządzaniu kolejami japońskimi, w tym systemy zarządzania i diagnostyki infrastruktury kolejowej. Przykłady wdrożenia ICT w utrzymaniu infrastruktury transportu kolejowego: Internet Rzeczy (Internet of Things), analiza dużych zbiorów danych (big data), sztuczna inteligencja (AI). Charakterystyka metod i narzędzi inteligentnego utrzymania infrastruktury kolejowej.

 

KURIER KOLEJOWY

Golik Mariusz: Kolejarski ruch oporu. Kurier Kolejowy 2016, nr 12, s.54-55, fot.1,

Historia udziału polskich kolejarzy w walce z okupantem niemieckim w czasie II wojny światowej. Współpraca pracowników kolejowych z armiami podziemnymi w zakresie prowadzonych akcji dywersyjnych i sabotażu.

Gościniarek Sebastian: Czy połączenie kolejowe może poprawić konkurencyjność portu lotniczego?. Kurier Kolejowy 2016, nr 13, s.38-39, fot.1,

Wpływ intermodalności połączeń transportowych na poprawę konkurencyjności usług portów lotniczych. Ocena jakości połączeń kolejowych z polskimi portami lotniczymi na przykładzie Lotniska Chopina. Czynniki i uwarunkowania zwiększenia udziału kolei w obsłudze lotnisk w Polsce.

Góra Ignacy: Filar techniczny czwartego pakietu kolejowego – zmiany z punktu widzenia rynku. Kurier Kolejowy 2016, nr 13, s.14-16, fot.1,

Przedmiot i zakres regulacji IV pakietu kolejowego UE w sprawach dotyczących interoperacyjności i zwiększenia bezpieczeństwa kolei europejskich, m.in.: zadania Agencji Kolejowej Unii Europejskiej, certyfikacja bezpieczeństwa i zezwolenie na wprowadzenie pojazdu do obrotu, obowiązki przewoźników i zarządców związane z kontrolą ryzyka.

Jezierski Przemysław B.: Metro w Panama City. Kurier Kolejowy 2016, nr 13, s.50, fot.1,

Budowa i eksploatacja metra w Panama-City (stolicy Panamy).

Jezierski Przemysław B.: Południowoamerykański Orient-Express. Kurier Kolejowy 2016, nr 13, s.48-49, fot.3,

Charakterystyka oferty przewozu luksusowym pociągiem Andean Explorer na trasie Cuzco – Puno w Peru.

Kuta Grzegorz, Wilgusiak Rafał: [Cyberbezpieczeństwo w transporcie kolejowym]. Kurier Kolejowy 2016, nr 13, s.22-28, fot.7,

Rodzaje zagrożeń dla bezpieczeństwa transportu kolejowego związanych z atakami hakerskimi na systemy kolejowe. Podatność systemów automatycznych i sterowania ruchem na cyberataki. Wypowiedzi ekspertów na temat zakresu i narzędzi ochrony danych informatycznych kolei.

Tomczak Jakub: Licencjonowanie transportu kolejowego po zmianach ustawy. Kurier Kolejowy 2016, nr 12, s.52-53, fot.1,

Warunki prawne i wymagania dotyczące licencjonowania przewozów kolejowych w Polsce. Założenia projektu nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym w zakresie: zmiany zasad licencjonowania transportu kolejowego, warunków uzyskania dostępu do infrastruktury kolejowej oraz odpowiedzialności cywilnej przewoźnika.

Wilgusiak Rafał: Na torze do przyszłości. Kurier Kolejowy 2016, nr 12, s.32-37, fot.13,

Charakterystyka pojazdów szynowych nowej generacji zaprezentowanych na Targach InnoTrans 2016 w Berlinie. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych pojazdów kolejowych i tramwajów z napędem elektrycznym, hybrydowym i wodorowym.

 

PRZEGLĄD TECHNICZNY

Baryłka Adam: Obiekty budowlane niezbędne na cele bezpieczeństwa i obronności państwa (cz. II). (Building facilities needed for targets of security and defence (p. II).) Przegląd Techniczny 2016, nr 25-26, s.24-26, rys.2, bibliogr.poz.5.

Kategorie obiektów budowlanych szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz wymagających szczególnej ochrony (w tym obiekty infrastruktury transportu). Procedura postępowania organów administracji w sprawie uznania obiektu za szczególnie ważny dla bezpieczeństwa i obronności państwa.

Dziedzic Tomasz: Transport lotniczy jako stymulator rozwoju, cz.III. (Aviation as a stimulator of development, p.III.) Przegląd Techniczny 2016, nr 25-26, s.21-23, rys.3, bibliogr.poz.23.

Analiza rozwoju transportu lotniczego na tle trendów wzrostu światowej gospodarki w latach 2000 – 2015. Porównanie dynamiki zmian światowego PKB i wybranych parametrów światowego transportu lotniczego w okresie 2000 – 2015. Statystyka dostaw samolotów Airbus i Boeing zrealizowanych w latach 2000 – 2015 oraz prognozy popytu na flotę lotniczą do 2034 r.

 

RAILVOLUTION

1520 Strategic Partnership In Sochi. (Strategiczne Partnerstwo 1520 w Soczi.) Railvolution 2016, nr 4, s.127,

Głównym tematem Biznesowego 11 Forum Międzynarodowego „Strategicheskoe partnerstwo 1520”, które odbyło się w Soczi w dniach 2-3 czerwca 2016, była „Mapa priorytetów dla państw korzystających z sieci kolei szerokotorowej o rozstawie szyn 1520 mm”. 2 czerwca 2016 roku przedstawiciel rosyjskiej kolei Oleg Belozyorov i przedstawiciel Krajowej Spółki kolejowej Kazachstanu Askar Mamin podpisali umowę o współpracy w zakresie elektronicznej wymiany danych w międzynarodowym transporcie towarowym. Firma Siemens była jednym z uczestników konferencji podsumowującym swą aktywność na terenie Rosji.

DAKO-CZ, Leading Manufacturer Of Braking Systems For Rail Vehicles. (DAKO- CZ wiodący producent systemów hamulcowych dla pojazdów szynowych.) Railvolution 2016, nr 4, s.127,

Jest to producent pneumatycznych układów hamulcowych elektro-mechanicznych i hydraulicznych dla pojazdów szynowych. Firma dostarcza hamulce do wagonów towarowych, osobowych i podmiejskich a także lokomotyw, wagonów metra i tramwajów. Nie tylko Europa, ale także Algieria, Malezja, Indonezja i Chiny korzystają z zastosowań firmy DAKO- CZ. Tradycje powstania firmy sięgają 1816 a 200letnia działalność to także upamiętnienie niektórych produktów firmy. Dzisiaj oferuje ona kompletne systemy hamulcowe, w tym kompakty hamulców, panele hamulcowe, tarcze hamulcowe, cylindry hamulcowe, rozdzielnie zaworów, armatury i inne. DACO- CZ wytwarza najnowsze technologie wykorzystywane w wagonach towarowych, ale także korzysta z zastosowania dawnych technik i łączenia ich z innowacjami, w szczególności w zintegrowanych hamulcach i hamulcach tarczowych.

Syslogic railway computer in rolling stock. (Kolejowy komputer Syslogic w taborze przyszłości.) Railvolution 2015, nr 1, s.34-35,

Szynowa jednostka komunikacyjna w taborze Stadlers, czyli „wszystko pod kontrolą”. Firma Stadler stworzyła zdalny system analizy informujący o wszelkich zmianach i nieprawidłowościach w działaniu taboru, w którym system zostanie zainstalowany. Projekt wprowadzony został w Szwajcarii w fabryce firmy Stadler. Stadler dostarcza pociągi na całym świecie. Jej najbardziej znane modele FLIRT i KISS testowane są także w Serbii i w Rosji, gdzie temperatury zimą są bardzo niskie. Za pomocą zdalnego systemu istnieje możliwość kontroli nieprawidłowości pojawiających się w taborze nawet na odległość. Dzięki temu Stadler monitoruje system produkcyjny oraz unowocześnia technologię w oparciu o dane uzyskane z komputerów zainstalowanych w taborze.

 

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

Bryniarska Zofia, Jastrząb Wojciech: Analiza wpływu nieplanowanych zatrzymań pojazdów komunikacji tramwajowej na płynność ruchu na przykładzie Krakowa. Transport Miejski i Regionalny 2016, nr 11, s.55-60, rys. 7, tab.4, bibliogr. poz. 7.

Wyniki analizy płynności ruchu pojazdów komunikacji tramwajowej na podstawie analizy liczby nieplanowanych zatrzymań tramwajów i czasu ich trwania w zależności od przyczyny zatrzymań, lokalizacji, podmiotów odpowiedzialnych za spowodowanie zatrzymania i liczby dodatkowych tramwajów uczestniczących w zatrzymaniu.

Bul Radosław: Droga do Poznańskiej Kolei Metropolitalnej – działania na rzecz budowy systemu kolei w aglomeracji poznańskiej. Transport Miejski i Regionalny 2016, nr 11, s.23-29, rys.5, tab.2, bibliogr.poz.13.

Działania jednostek samorządu terytorialnego na rzecz budowy Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM).

Bąk Radosław: Funkcjonowanie pasa ruchu z dwiema grupami sygnałowymi na skrzyżowaniach z sygnalizacją. Transport Miejski i Regionalny 2016, nr 11, s.48-54, rys.7, tab.2, bibliogr.poz.9.

Przedstawienie sposobu obliczania przepustowości pasa ruchu sterowanego dwiema grupami sygnałowymi, bazującego na prawdopodobieństwie wystąpienia blokowania się pojazdów jednej relacji na drugą, na przykładzie danych wypadkowych ze skrzyżowań w Krakowie.

Bąkowski Wojciech: Metodyka ustalania popytu gospodarstw domowych na usługi transportu zbiorowego. Transport Miejski i Regionalny 2016, nr 11, s.14-17, rys.1, bibliogr.poz.6.

Kryteria wyboru korzystania z samochodu osobowego w kontekście usług transportu zbiorowego. Podatność gospodarstw domowych posiadających samochód osobowy na korzystanie z usług komunikacji zbiorowej.

Duda- Wiertel Urszula, Nosal Katarzyna: Proces realizacji i rezultaty Kampanii Marketingu Aktywnego promującej transport publiczny w obszarach podmiejskich. Transport Miejski i Regionalny 2016, nr 11, s.42-47, rys.7, bibliogr. poz. 12.

Proces realizacji oraz rezultaty organizacji Kampanii Marketingu Aktywnego, promującej usługi transportu zbiorowego w podkrakowskiej gminie Liszki. Wybrane wyniki realizacji kampanii.

Faron Aleksandra: Koncepcja zagospodarowania terenów Politechniki Krakowskiej w Czyżynach w powiązaniu z systemem transportowym. Transport Miejski i Regionalny 2016, nr 11, s.37-41, rys.3, tab.1, bibliogr.poz.3.

Przykład przekształcenia planowanej struktury monofunkcyjnej, w funkcji usługowo-biurowej w Krakowie, na wielofunkcyjną, w powiązaniu z systemem transportu zbiorowego, rowerowego i pieszego, a także z sąsiadującą zabudową mieszkaniową.

Kempa Jan, Iwanowicz Damian: Ogólna ocena i koncepcja rozwoju systemu informacji pasażerskiej w przewozach regionalnych województwa kujawsko-pomorskiego. Transport Miejski i Regionalny 2016, nr 11, s.6-13, fot.2; rys.1, tab.3, bibliogr. poz. 8.

Ocena i diagnoza stanu istniejącego oraz uwarunkowania i koncepcja rozwoju systemu informacji pasażerskiej w regionalnej komunikacji województwa kujawsko-pomorskiego.

Malasek Jacek: Zarys nowego paradygmatu zarządzania transportem w miastach. Transport Miejski i Regionalny 2016, nr 11, s.30-36, rys.5; fot.4, bibliogr.poz.12.

Zarys nowego paradygmatu transportu miejskiego determinowanego starzeniem się społeczeństw, rozwojem idei Smart City oraz gwałtownym postępem w dziedzinie automatyzacji ruchu drogowego. Projekt nowej agendy badawczo-naukowej dla kolejnych interdyscyplinarnych programów unijnych HORIZON 2020.

Pilecka Elżbieta: Geologiczne uwarunkowania budowy metra w Krakowie i możliwości wykorzystania metod geofizycznych w ich ocenie. Transport Miejski i Regionalny 2016, nr 11, s.18-22, rys.7, bibliogr.poz.22.

Kierunki rozwoju systemu transportowego w Krakowie. Historyczne koncepcje budowy metra w Krakowie; budowa geologiczna miasta. Rola metod geofizycznych w rozpoznaniu tras metra w Krakowie.

Pogodzińska Sylwia: Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa ruchu rowerowego. (Selected issues of cyclists safety.) Transport Miejski i Regionalny 2016, nr 12, s.6-12, rys.9, tab.3, bibliogr.poz.22.

Analiza zagrożenia bezpieczeństwa ruchu rowerzystów w odniesieniu do innych grup użytkowników dróg. Czynniki ryzyka oraz najczęstsze przyczyny wypadków drogowych z udziałem rowerzystów. Ocena stanu bezpieczeństwa rowerzystów w woj. małopolskim na podstawie danych statystycznych z lat 2007 – 2014. Wpływ stanu infrastruktury drogowej na bezpieczeństwo ruchu rowerowego.

Starczewski Jakub: Aspekt wykorzystania rowerów towarowych w dystrybucji towarów wewnątrz aglomeracji miejskich. (Using of cargo bikes in the distribution of goods within urban areas.) Transport Miejski i Regionalny 2016, nr 12, s.42-48, rys.2; fot.8, tab.2, bibliogr.poz.26.

Trendy rozwoju komunikacji rowerowej w Polsce na tle innych państw europejskich; dane porównawcze dotyczące liczby osób i liczby rowerów w Holandii i Polsce. Organizacja dystrybucji towarów w miastach z wykorzystaniem rowerów jako środka transportu. Rodzaje rowerów towarowych z uwzględnieniem ich potencjalnego zastosowania w łańcuchu dostaw. Zasady logistyki rowerowej (cyklologistyki). Usługi transportu rowerowego w przewozach kurierskich.

 

TRANSPORT SAMOCHODOWY

Brdulak Jacek, Zakrzewski Bartosz: Zasady teoretyczne zarządzania infrastrukturą korytarzy transportowych na przykładzie paneuropejskiego korytarza transportowego nr II. (Theoretical principles of the transport corridors infrastructure management using the example of the pan-european transport corridor II.) Transport Samochodowy 2016, nr 2, s.5-22, bibliogr.poz.18.

Teoretyczne koncepcje zarządzania infrastrukturą transportu drogowego w korytarzach paneuropejskich. Zasady i technika zarządzania przedsiębiorstwem infrastrukturalnym. Zagadnienia organizacji centrów logistycznych.

Gis Maciej: Elektryfikacja transportu samochodowego. (Electrification of motor transport.) Transport Samochodowy 2016, nr 2, s.35-57, rys.15; fot.4, tab.2, bibliogr.poz.29.

Kierunki i perspektywy rozwoju technologii napędów samochodowych. Porównanie cech eksploatacyjnych i efektywności silników spalinowych oraz pojazdów hybrydowych i elektrycznych. Charakterystyka pojazdów z ogniwami paliwowymi. Rodzaje akumulatorów stosowanych w samochodach hybrydowych, elektrycznych i wodorowych. Stan aktualny i założenia elektryfikacji transportu samochodowego w Europie.

Kontrola techniczna pojazdów z adaptacjami przeznaczonymi dla osób z niepełnosprawnościami. Pilotażowe badanie ankietowe wśród diagnostów stacji kontroli pojazdów. (Technical inspection of the vehicles with adaptations designed for people with disabilities. Pilot questionnaire survey among the vehicle inspection stations diagnosticians.) Transport Samochodowy 2016, nr 3,

Zasady i sposoby wykonania badania technicznego w stacji kontroli pojazdów po zmianach adaptacyjnych przeprowadzanych dla kierowcy lub pasażera z niepełnosprawnością. Regulacje prawne w zakresie przeglądów technicznych pojazdów z adaptacjami. Przykładowe urządzenia adaptacyjne dostępne w Polsce dla niepełnosprawnych klientów. Wyniki badań ankietowych dotyczących zagadnień montażu i kontroli technicznej urządzeń adaptacyjnych w pojazdach samochodowych, przeprowadzonych przez Instytut Transportu Samochodowego. Załącznik: „Warunki Techniczne. Dodatkowe urządzenia sterowania hamulcami oraz przyspieszeniem pojazdu. Wymagania i badania.” (WTS- ITS 90/10-ZBH).

Koźma Mateusz, Skitek Piotr, Sydor Maciej: Ergonomiczne kryteria doboru dostosowań pojazdów osobowych dla osób z dysfunkcjami narządów ruchu [cz.1 i 2]. (Ergonomic selection criteria for the adaptation of passenger vehicles for people with mobility dysfunctions [Part 1 and Part 2].) Transport Samochodowy 2016, nr 3, s.105-126, rys.7, tab.5, bibliogr.poz.25.

Kryteria doboru urządzeń adaptujących seryjne samochody osobowe do potrzeb niepełnosprawnych kierowców. Rodzaje rozwiązań konstrukcyjnych w zakresie dostosowania pojazdów do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności ruchowej. Propozycja algorytmu doboru pojazdu oraz zastosowanych w nim urządzeń adaptacyjnych.

Menes Maciej: Ewolucja zbiorowego transportu publicznego w polskich miastach w latach 1990 – 2013. (Evolution of the collective public transport in the polish cities in the years 1990 – 2013.) Transport Samochodowy 2016, nr 2, s.23-34, tab.5, bibliogr.poz.9.

Analiza rozwoju miejskiej komunikacji zbiorowej w Polsce w latach 1990 – 2013. Statystyki ilościowe dotyczące sieci komunikacyjnej, przewozów pasażerskich i taboru transportowego w polskich aglomeracjach. Struktura podróży i sposoby przemieszczania się w dużych i średnich miastach oraz w Warszawie. Ewolucja prawa w dziedzinie organizacji transportu publicznego.

Ucińska Monika, Odachowska Ewa: Niepełnosprawność jako konsekwencja wypadku drogowego – psychologiczne wsparcie osób z dysfunkcjami. (Disability as a consequence of the road accident – psychological support for people with dysfunctions.) Transport Samochodowy 2016, nr 3, s.53-70, rys.1, bibliogr.poz.49.

Psychologiczny aspekt utraty sprawności fizycznej i powstania niepełnosprawności wskutek wypadku drogowego. System wsparcia udzielanego przez terapeutów i instytucje publiczne ofiarom wypadków drogowych w Polsce.

Zbyszyński Mariusz, Świderski Andrzej: Agresywne zachowania osób starszych a bezpieczeństwo ruchu drogowego. (Agressive behavior of elderly people a road traffic safety.) Transport Samochodowy 2016, nr 2, s.67-79, rys.3, tab.3, bibliogr.poz.16.

Analiza wpływu zachowań komunikacyjnych starszych kierowców na bezpieczeństwo drogowe – w tym zachowań agresywnych. Ocena zależności pomiędzy wiekiem kierowcy a występowaniem problemów z prowadzeniem samochodu. Postrzeganie starszych kierowców przez innych uczestników ruchu drogowego. Udział starszych kierowców w wypadkach drogowych w Polsce w latach 2014 – 2015. Prognozy dotyczące wzrostu ofiar śmiertelnych w ruchu drogowym wśród osób starszych w Europie do 2020 r.

 

TRANSPORT TECHNIKA MOTORYZACYJNA

300 + 1 Solarisów InterUrbino. Transport Technika Motoryzacyjna 2016, nr 8, s.84-88, rys.6; fot.11,

Charakterystyka konstrukcji i wyposażenia autobusu Solaris InterUrbino przeznaczonego do obsługi produkcji filmowych i celów edukacyjnych (Mobilne Centrum Edukacji Audiowizualnej – Cinebus).