UWAGA: SKANY KART KATALOGOWYCH DO 2015 R. DOSTĘPNE NA STRONIE. OD 2016 R. W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NA MIEJSCU.

ATLAS KOLEJOWY

PPT 03/2018

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

MARZEC 2018

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

BJULLETEN OSŽD

DROGI BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE

DROGI GMINNE I POWIATOWE

DROGOWNICTWO

EUROLOGISTICS

INFRASTRUKTURA

INŻYNIER BUDOWNICTWA

LOTNICTWO

MAGAZYN AUTOSTRADY

NAMIARY NA MORZE I HANDEL

NOWY PRZEMYSŁ

POLSKA GAZETA TRANSPORTOWA

POLSKIE DROGI

PRACE INSTYTUTU KOLEJNICTWA

PROBLEMY KOLEJNICTWA

PRZEGLĄD KOMUNALNY

SAMOCHODY SPECJALNE

SKRZYDLATA POLSKA

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO. TTS

TSL BIZNES

WARUNKI TECHNICZNE

 

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

Bany Paweł: Etyka kierowcy. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego 2017, nr 3, s.10-14, rys.4,

Pojęcie oraz filozoficzne założenia etyki kierowcy. Wpływ świadomości moralnej kierowców na ich zachowanie jako uczestników ruchu drogowego; znaczenie dyspozycji i postaw moralnych kierujących pojazdami dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Jarosiński Wojciech: Okresowe badania techniczne pojazdów – analiza planowanych zmian systemowych. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego 2017, nr 3, s.15-19, fot.2,

Zmiany w systemie okresowych badań technicznych pojazdów implikowane wdrożeniem przepisów UE oraz wprowadzeniem systemu CePiK 2.0.; planowane zmiany systemowe dotyczące szkolenia i egzaminowania diagnostów, utworzenia centrum nadzoru oraz zasad ustalania terminu okresowego badania technicznego. Założenia współpracy stacji kontroli pojazdów z CEPiK w oparciu o dane Ministerstwa Cyfryzacji. Zakres danych udostępnianych i przekazywanych do centralnej ewidencji pojazdów (CEP). Przebieg badania technicznego pojazdu znajdującego się w CEP. Komunikacja stacji kontroli pojazdów z CEPiK 2.0. z użyciem protokołu komunikacyjnego SOAP.

Skoczyński Przemysław: Wypadki pojedyncze. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego 2017, nr 3, s.3-9, rys.6, tab.1,

Analiza pojedynczych wypadków drogowych i ich ofiar w latach 2007 – 2016 w Polsce i w UE; wypadki wg wieku uczestników oraz rodzaju pojazdu; najczęstsze przyczyny i liczba ofiar śmiertelnych wypadków.

 

BJULLETEN OSŽD

20 let v OSŽD: istorija razvitija nacionalnoj kompanii ‚Kazakstan temir žoly’. (20 lat w OSŻD: historia rozwoju narodowych spółek kolejowych Kazachstanu.) Bjulleten OSŽD 2017, nr 3, s.10-19, fot.,

Etapy rozwoju kolei w Kazachstanie. Dwudziestoletnie uczestnictwo w pracach OSŻD. Historia kolei. Modernizacja. Rozbudowa infrastruktury kolejowej. Współpraca w zakresie transportu z krajami sąsiadującymi.

Bel’orusskaja železnaja doroga kak važnejšaja meždunarodnoj železnodorožnoj integracii na evrazijskom prostranstve. (Białoruska kolej jest ważna w obszarze międzynarodowej integracji euroazjatyckiej.) Bjulleten OSŽD 2017, nr 1-2, s.1-9, fot.,

Uczestnictwo kolei białoruskich w pracach OSŻD. Historia kolei, działalność, rozwój. Współpraca międzynarodowa. Wprowadzanie nowych technologii.

Luvišis A.: Mnogosistemnye elektrovozy na železnyh dorogah stran – členov OSŽD. (Różne typy elektrowozów na kolejach państw członkowskich OSŻD.) Bjulleten OSŽD 2016, nr 1, s.37-47, rys.3; fot., tab.2,

Charakterystyka poszczególnych rodzajów elektrowozów wykorzystywanych w krajach członkowskich OSŻD. Analiza, statystyka, elektryfikacja.

Nadžafi G., Malekan Ju: Železnaja doroga Islamskoj Respubliki Iran: novye perspektivy. (Kolej Islamskiej Republiki Iranu: nowe perspektywy.) Bjulleten OSŽD 2017, nr 1-2, s.15-20, fot.,

Informacje o kolei irańskiej. Rozwój i nowe perspektywy. Współpraca międzynarodowa w zakresie przewozów towarowych. Duże znaczenie transportu irańskiego wśród krajów sąsiadujących.

Prioritety i osnovnye napravlenija razvitija OAO ‚Rossiskie železnye dorogi’ kak odnoj iz krupnejsih železnodorožnyh kompanij mira. (Podstawowe założenia rozwoju kolei rosyjskich na przykładzie jednej z najlepszych spółek kolejowych na świecie.) Bjulleten OSŽD 2017, nr 3, s.1-9, fot.,

Działalność rosyjskich kolei. Duże znaczenie RŻD w organizacji przewozów międzynarodowych, towarowych i pasażerskich między Europą i Azją. Współpraca w ramach OSŻD z krajami członkowskimi.

Strategičeskoe razvitie železnodorožnogo transporta v Vengrii. (Strategia i rozwój kolei na Węgrzech.) Bjulleten OSŽD 2016, nr 1, s.18-24, rys.6; fot.,

Koleje węgierskie przedstawiły informacje o rozwoju i nowych projektach w przewozach pasażerskich i towarowych do 2020 r.

Szozda Tadeusz: OSŻD: 60 let v puti 1956 – 2016. (OSŻD: 60 lat w drodze 1956 – 2016.) Bjulleten OSŽD 2016, nr 1, s.1-5, fot.,

Jubileusz 60-lecia OSŻD. Historia organizacji, działalność i plany na przyszłość.

Čžoy Li: Vsemernoe vnedrenie tehničeskih innovacij s celju podderžki bystrogo razvitija vysokoskorostnogo železnodorožnogo dviženija v Kitae. (Wszelkimi środkami wprowadzić techniczne innowacje w celu szybkiego rozwoju kolei dużych prędkości w Chinach.) Bjulleten OSŽD 2017, nr 3, s.20-28, fot.,

Chiny rozbudowują i wprowadzają nowe, techniczne rozwiązania na liniach kolejowych, przystosowując je do dużych szybkości.

 

DROGI BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE

Kacprzak Dominik, Sołowczuk Alicja: Wpływ zastosowania dwustronnego zwężenia na ulicach dwujezdniowych na poziom hałasu drogowego. Drogi Budownictwo Infrastrukturalne 2017, nr 9, s.31-42, rys.3; fot.11, tab.3, bibliogr.poz.3.

Metodyka i wyniki badań pomiaru hałasu drogowego na obustronnie zwężonej ulicy dwujezdniowej w Szczecinie. Rezultaty analizy korelacji i regresji poziomu hałasu względem średniej prędkości odnotowanej w ruchu swobodnym.

Sołowczuk Alicja: Przestrzenie publiczne w korycie rzeki Turii. cz. I. Drogi Budownictwo Infrastrukturalne 2017, nr 10, s.35-45, fot.21, bibliogr.poz.4.

Założenia i realizacja planu przekształcenia starego koryta rzeki Turii w przestrzeń publiczną dostępną dla mieszkańców Walencji; infrastruktura publiczna, drogi i obiekty mostowe w Ogrodach Turii.

Sołowczuk Alicja: Przestrzenie publiczne w korycie rzeki Turii. cz. II. Drogi Budownictwo Infrastrukturalne 2017, nr 11-12, s.31-43, fot.25, bibliogr.poz.1.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w starym korycie rzeki Turii w Walencji; charakterystyka obiektów infrastruktury publicznej i mostów; przykłady niekonwencjonalnych rozwiązań inżynieryjnych dotyczących układu drogowego.

Sołowczuk Alicja: Skuteczność stosowania dwustronnego zwężenia na ulicach dwujezdniowych na redukcję prędkości. Drogi Budownictwo Infrastrukturalne 2017, nr 6, s.31-43, rys.7; fot.10, tab.6, bibliogr.poz.2.

Ocena wpływu zwężenia obustronnego jezdni ulicy dwujezdniowej w Szczecinie na ograniczenie prędkości. Pomiary prędkości w ruchu swobodnym. Analiza statystyczna parametrów rozkładu prędkości na wybranych odcinkach badawczych.

Sołowczuk Alicja: Słoneczne promenady w Alicante. Cz. I. Drogi Budownictwo Infrastrukturalne 2017, nr 5, s.25-37, fot.28,

Przebieg trasy oraz organizacja ruchu pieszego i drogowego na nadmorskiej promenadzie Explanada de Espania w Alicante w Hiszpanii. Architektura budowli usytuowanych wzdłuż promenady. Konstrukcja falochronu ochronnego i molo.

Sołowczuk Alicja: Słoneczne promenady w Alicante. Cz. II. Drogi Budownictwo Infrastrukturalne 2017, nr 7-8, s.31-43, fot.22, bibliogr.poz.6.

Przebieg trasy oraz organizacja ruchu na promenadzie Paseo de Gómiz w Alicante w Hiszpanii. Infrastruktura turystyczna i budowle usytuowanych wzdłuż promenady, m.in. cytadela Santa Barbara. Konstrukcja sferycznej ślimakowej kładki dla pieszych.

 

DROGI GMINNE I POWIATOWE

Gogojewicz Przemysław: Co należy wiedzieć o drogach publicznych w kontekście zarządzania. Drogi Gminne i Powiatowe 2017, nr 6, s.27-31, fot.4,

Definicja i kategorie dróg publicznych. Zadania i obowiązki zarządcy drogi. Prawne warunki współpracy między zarządcami dróg.

Krzyżański Michał: Administracja drogowa. Drogi Gminne i Powiatowe 2017, nr 6, s.13-20, bibliogr.poz.9.

Historia administracji drogowej w Polsce od lat 70. XX w. do chwili obecnej. Regulacje ustawowe i przepisy wykonawcze dotyczące zarządzania drogami publicznymi. Organizacja i zadania organów administracji drogowej (Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, dyrekcje okręgowe dróg publicznych); obowiązki zarządcy drogi.

Sochacki Tomasz: Projektowanie parkingów miejskich. Drogi Gminne i Powiatowe 2017, nr 6, s.3-12, rys.5; fot.4,

Zasady projektowania parkingów miejskich: aktualny stan prawny; parametry i konstrukcja miejsc postojowych oraz podłużnych zatok postojowych; organizacja i bezpieczeństwo ruchu pieszego.

Stawowiak Michał: Sezon zimowy 2017/2018 rozpoczęty. Drogi Gminne i Powiatowe 2017, nr 6, s.39-47, fot.9, bibliogr.poz.6.

Organizacja, technologie i środki zimowego utrzymania dróg. Standardy określone w „Wytycznych zimowego utrzymywania dróg” opracowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Pojazdy i sprzęty wykorzystywane do prowadzenia akcji zimowego utrzymania drogi.

 

DROGOWNICTWO

Mistewicz Marek: Inżynier Stanisław Hofman-Kalinowski {biografia}. (Engineer Stanisław Hofman-Kalinowski.) Drogownictwo 2018, nr 2, s.56-60, fot.9, bibliogr.poz.11.

Biografia i osiągnięcia zawodowe inżyniera komunikacji Stanisława Hofmana-Kalinowskiego (1864 – 1929); praca w Wydziale Mostowym Departamentu Dróg Kołowych w Ministerstwie Robót Publicznych; obiekty mostowe zrealizowane w latach 1922 – 1928.

Mistewicz Marek: Pierwsi naczelnicy Wydziału Mostowego Departamentu Dróg Kołowych. (First heads of the Bridge Division in the Road Department.) Drogownictwo 2018, nr 1, s.24-29, fot.10, bibliogr.poz.17.

Biografie zawodowe dwóch pierwszych naczelników Wydziału Mostowego Departamentu Dróg Kołowych Ministerstwa Robót Publicznych – inżynierów Michała Stróżeckiego (1862 – 1929) i Stefana Bryły (1886 – 1943). Historia odbudowy mostu księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie w latach 1920 – 1926.

Przybyła Dorota: 2018 – Rok Ernesta Malinowskiego. Drogownictwo 2018, nr 1, s.36-37, fot.3,

Biografia i osiągnięcia zawodowe inżyniera Ernesta Malinowskiego. Historia budowy Kolei Transandyjskiej.

Skowron Marek: Nietypowe mostki. (Unusual small bridges.) Drogownictwo 2018, nr 1, s.30-32, rys.4, bibliogr.poz.14.

Historia i konstrukcja mostków rynsztokowych w XIX w. w Warszawie.

Stańczyk Andrzej: Most plewny w Lucernie. (Spreuer Bridge in Lucerne.) Drogownictwo 2018, nr 1, s.33-35, fot.9,

Historia i charakterystyka konstrukcji pochodzącego z XV w. drewnianego mostu ‚Spreuerbrucke’ w Lucernie, w Szwajcarii,

Suchocka Marzena: Przebudowa alei lipowej z zastosowaniem rozwiązań pozwalających na ochronę starodrzewu – studium przypadku. (Reconstruction of linden avenue with design solutions to protect weteran trees Case study.) Drogownictwo 2018, nr 1, s.8-12, rys.1; fot.5, bibliogr.poz.9.

Ochrona drzew zlokalizowanych wzdłuż ul. Pszczelińskiej w Brwinowie podczas przebudowy drogi wojewódzkiej nr 720. Przykłady rozwiązań inżynieryjnych pozwalających na zachowanie najcenniejszego drzewostanu w rejonie alei.

 

EUROLOGISTICS

Najwyższe wyniki w polskich portach. Eurologistics 2018, nr 1, s.65-66, fot.1,

Wielkość i struktura przeładunków w polskich portach morskich (Gdynia, Gdańsk, Szczecin-Świnoujście) w 2017 r. Plany inwestycyjne dotyczące modernizacji infrastruktury w portach w Szczecinie i Świnoujściu.

 

INFRASTRUKTURA

Chodkiewicz Marek: Priorytety w drogownictwie. Infrastruktura 2017, nr 11-12, s.8-9, fot.1,

Zadania inwestycyjne realizowane przez resort infrastruktury w zakresie rozwoju infrastruktury drogowej. Zakres i źródła finansowania inwestycji drogowych. Plany budowy Via Carpatia i Via Baltica w Polsce. Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg publicznych.

Goss Marcin: Nowatorskie podejście do ewidencji dróg i zarządzania infrastrukturą drogową. Infrastruktura 2017, nr 11-12, s.24-25, rys.1; fot.1,

Zadania zarządców dróg w zakresie ewidencji sieci drogowej. Charakterystyka inteligentnego systemu ewidencji dróg oraz zarządzania infrastrukturą drogową – Smart GEM.

Jóźwik Katarzyna: Samorządowcy na rozstaju dróg. Infrastruktura 2017, nr 11-12, s.14-17, fot.3,

Zadania zarządców dróg powiatowych w zakresie utrzymania infrastruktury drogowej. Finansowanie dróg powiatowych ze środków krajowych i funduszy unijnych. Zarządzanie siecią drogową i inwestycjami infrastrukturalnymi w powiecie przasnyskim.

 

INŻYNIER BUDOWNICTWA

Chmielewski Tadeusz, Szer Jacek: Możliwe straty spowodowane w Polsce wichurami, trąbami powietrznymi i szkwałami. Inżynier Budownictwa 2018, nr 1, s.26-30, rys.1; fot.2, tab.5, bibliogr.poz.5.

Analiza zagrożeń dla bezpieczeństwa ludzi i mienia powodowanych w przez zjawiska atmosferyczne o gwałtownym przebiegu. Występowanie i skutki finansowe wichur i trąb powietrznych w Polsce w latach 1979 – 1988 oraz 1998 – 2016. Przykłady oszacowania strat finansowych w gospodarce, zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego.

Jermołowicz Piotr: Sposoby zabezpieczania osuwisk – cz.II. Inżynier Budownictwa 2018, nr 1, s.70-74, rys.18; fot.8, bibliogr.poz.12.

Charakterystyka technologii stosowanych do zabezpieczenia osuwisk: gwoździowanie, kotwienie gruntu, mur tessyński, palowanie i konstrukcje oporowe. Metody i przykłady wykorzystania geosyntetyków do stabilizacji osuwisk; innowacyjna technologia instalowania w masywie gruntowym zagrożonym osuwiskiem pionowych pasm geosyntetyków, opracowana w Politechnice Rzeszowskiej.

Olszyna Grzegorz, Rokita Tomasz, Wójcik Marian: Rozwiązania techniczne kolei linowych. Inżynier Budownictwa 2018, nr 1, s.76-81, rys.6; fot.4, bibliogr.poz.9.

Infrastruktura i organizacja kolei linowych w Polsce; koleje linowe zainstalowane w latach 1991 – 2012.  Podstawowe akty prawne dotyczące nadzoru bezpieczeństwa kolei linowych. Zasady działania kolei terenowych i napowietrznych (jednolinowych i dwulinowych); systemy kolei napowietrznych o ruchu okrężnym.

Radomski Wojciech, Kasprzak Andrzej: Poszerzanie mostów – cz.II. Inżynier Budownictwa 2018, nr 1, s.56-59, fot.7, tab.1, bibliogr.poz.10.

Opis technologii i przykłady poszerzeń obiektów mostowych w Polsce i na świecie. Zakres i efekty zmian konstrukcji oraz estetyka mostów po przebudowie.

Wąchalski Krzysztof: Nowoczesne nawierzchnie na mostach. Asfalt lany. Inżynier Budownictwa 2018, nr 2, s.78-84, bibliogr.poz.12.

Przepisy i wytyczne dotyczące wykonywania nawierzchni na obiektach mostowych. Metody analizy obliczeniowej nawierzchni na moście. Parametry i właściwości funkcjonalne nawierzchni drogowych obiektów mostowych wykonanych z mieszanek mineralno-asfaltowych (MMA). Projektowanie i technologia budowy nawierzchni z asfaltu lanego na przykładzie mostu przez Wisłę w Toruniu.

 

LOTNICTWO

Górecki Marek: Concorde – więcej niż samolot – cz. II. Lotnictwo 2018, nr 1-2, s.52-63, rys.7; fot.17,

Charakterystyka techniczna naddźwiękowego samolotu pasażerskiego Concorde; właściwości fizyczne i eksploatacyjne materiałów oraz budowa elementów konstrukcyjnych samolotu.

 

MAGAZYN AUTOSTRADY

Gruszczyński Jerzy: Oznakowanie zabezpieczające pieszych w ruchu drogowym. Magazyn Autostrady 2018, nr 1-2, s.66-71, rys.10; fot.12, bibliogr.poz.9.

Wpływ oznakowania dróg na bezpieczeństwo ruchu pieszego. Funkcje informacyjne, ostrzegawcze i uprzedzające znaków drogowych w rejonie przejść dla pieszych oraz w obszarze ruchu równoległego pojazdów i pieszych.

Jędrych Krzysztof: Możliwości w projektowaniu dróg w Polsce. Magazyn Autostrady 2018, nr 3, s.23-25, rys.6,

Zadania i funkcjonalność programu InRoads SS4 (SelectSeries 4) stosowanego w projektowaniu dróg. Odwzorowanie ukształtowania terenu z wykorzystaniem modeli numerycznych. Modelowanie elementów infrastruktury drogowej i wizualizacja projektu.

Mężyk Bogdan: Systemy sterowania oświetleniem ulicznym. Magazyn Autostrady 2018, nr 1-2, s.50-52, rys.7,

Zadania i funkcje systemu sterowania oświetleniem ulicznym. Optymalizacja kosztów eksploatacji sieci oświetleniowej za pomocą systemu sterowania. Sposoby komunikacji systemów sterowania (sieć zasilająca, komunikacja bezprzewodowa, komunikacja poprzez sieć komórkową, komunikacja radiowa UNB) oraz oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą zewnętrzną.

Sochacki Tomasz: Odstępstwo od warunków technicznych dla dróg publicznych. Magazyn Autostrady 2018, nr 3, s.16-22, rys.3; fot.3,

Podstawy prawne projektowania dróg publicznych. Analiza projektów inwestycji drogowych, w których występuje niezgodność z przepisami budowlanymi; procedura postępowania w sprawie udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Przykłady odstępstwa od warunków technicznych określonych przepisami Rozporządzenia MT i GM z 2 marca 1999 r.: zbyt małe szerokości pasów drogowych, łuki poziome na drogach i ulicach, zjazdy indywidualne i publiczne, odległości między skrzyżowaniami, budowa i oznakowanie dróg osiedlowych jako ciągów pieszo-jezdnych.

[Utrzymanie dróg]. ([Road maintenance].) Magazyn Autostrady 2018, nr 1-2, s.20-45, rys.15; fot.34, bibliogr.poz.53.

Strategie i metody optymalizacji procesu zarządzania drogami przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Polsce. Porównanie i ocena efektywności tradycyjnego oraz wskaźnikowego systemu utrzymania dróg krajowych. Charakterystyka i obsługa techniczna sprzętu do zimowego utrzymania dróg (pługi, ładowarki śniegu, instalacje roztapiające śnieg). Chemiczne i niechemiczne środki do usuwania śniegu i lodu. Przykłady modernizacji i ulepszeń konstrukcji pługów odśnieżnych i posypywarek drogowych. Zarządzanie siecią dróg w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej. Warunki eksploatacji i utrzymanie dróg na terenach górniczych.

 

NAMIARY NA MORZE I HANDEL

[Autostrady morskie short sea shipping, żegluga promowa i ro- ro]. Namiary na Morze i Handel 2018, nr 4, s.9-15, fot.3, tab.3,

Charakterystyka rynku żeglugi promowej na Morzu Bałtyckim. Koniunktura i konkurencja na rynku przewozów promowych; flota i połączenia promowe wg stanu w 2017 r. Kierunki rozwoju infrastruktury promowej w polskich portach morskich; projekt budowy publicznego terminalu promowego w Porcie Gdańsk; obroty terminalu promowego w Świnoujściu w latach 2014 – 2017. Logistyka obsługi ładunków ro-ro w Porcie Gdańsk.

 

NOWY PRZEMYSŁ

Stefaniak Piotr: Strategie na wirażu. Nowy Przemysł 2018, nr 1, s.46-49, rys.2; fot.2,

Ocena realizacji Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r.(z perspektywą do 2030 r). Cele i założenia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego w Polsce. Struktura gałęziowa rynku przewozów towarowych oraz konkurencyjność transportu drogowego i kolejowego. Perspektywy rozwoju przewozów intermodalnych. Statystyki: dynamika popytu na przewozy w latach 2005 – 2017; przewozy towarów i ich struktura w latach 2015 – 2030.

 

POLSKA GAZETA TRANSPORTOWA

Grzybowski Marek: Arktyka na Nowym Jedwabnym Szlaku?. Polska Gazeta Transportowa 2018, nr 8-9, s.7, fot.1,

Projekt trasy Nowego Jedwabnego Szlaku z Chin do Europy przez Północną Drogę Morską.  Inicjatywy rozwoju szlaków morskich w regionie Arktyki. Plan utworzenia Lodowego Jedwabnego Szlaku w rejonie Północnego Szlaku Morskiego.

 

POLSKIE DROGI

25 lat budowy autostrad w Polsce. Podsumowanie. Polskie Drogi 2017, nr 12, s.4-10, rys.6; fot.4, bibliogr.poz.1.

Przebieg i efekty realizacji programu budowy autostrad i dróg ekspresowych w Polsce w latach 1992 – 2017; liczba i wartość projektów inwestycyjnych; przyrost długości  dróg ekspresowych i autostrad w latach 2000 – 2017. Założenia Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023.

Adamczyk Andrzej: Polska nie straci unijnych pieniędzy. Polskie Drogi 2017, nr 12, s.62, fot.1,

Zakres i perspektywy finansowania z funduszy unijnych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce.

Doliną Warty po Łódzkim Szlaku Konnym. Polskie Drogi 2017, nr 12, s.20-26, rys.1; fot.8,

Przebieg trasy i atrakcje turystyczne Łódzkiego Szlaku Konnego.

Kalisiak Marcin: Detekcja bluetooth oraz geolokalizacja. Nowe technologie dla efektywnego zarządzania ruchem miejskim. Polskie Drogi 2017, nr 11, s.26-30, rys.2,

Technologie detekcji i analizy ruchu stosowane w transporcie miejskim; porównanie efektywności systemów wideodetekcji i pętli indukcyjnych oraz technik lokalizacyjnych GPS i GSM. Zadania i funkcjonalność eksperckiego systemu informatycznego TELEPORT przetwarzającego informacje pozyskane z urządzeń Bluetooh. Możliwości zastosowania technologii TELEPORT w systemach informacji o ruchu miejskim, dynamicznej informacji pasażerskiej i dystrybucji materiałów reklamowych.

[Inwestycje drogowe Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad]. Polskie Drogi 2017, nr 12, s.63-80,

Charakterystyka inwestycji drogowych realizowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w 2017 r.: droga S5, obwodnica Ostródy w ciągu S7 i DK16, droga S61 w ramach międzynarodowej trasy Via Baltica, droga S19, Północna Obwodnica Krakowa w ciągu drogi S52. Lista największych inwestycji drogowych zaplanowanych na Mazowszu w 2018 r.

[Sygnalizacja świetlna]. Polskie Drogi 2017, nr 11, s.9-24,

Historia drogowej sygnalizacji świetlnej w XIX i XX w. Zadania i funkcje sygnalizacji świetlnej w ruchu ulicznym; rodzaje sygnalizacji oraz kolory sygnałów. Wpływ sygnalizacji na bezpieczeństwo ruchu na przejściach dla pieszych.

[Wiślana Trasa Rowerowa]. Polskie Drogi 2017, nr 11, s.35-42, rys.1; fot.9,

Projekt i realizacja budowy Wiślanej Trasy Rowerowej Beskidy – Morze Bałtyckie. Relacja z podróży Wiślaną Trasą Rowerową.

 

PRACE INSTYTUTU KOLEJNICTWA

Klemba Szymon: Wykorzystanie pasażerskiego transportu kolejowego w Polsce i wybranych krajach Europy. (Use of railway transport in Poland in comparison to other European countries.) Prace Instytutu Kolejnictwa 2017, nr 155, s.5-14, rys.4, tab.5, bibliogr.poz.4.

Analiza wykorzystania pasażerskiego transportu kolejowego w Polsce oraz w innych krajach europejskich w latach 2006 – 2015. Wpływ warunków lokalnych, liczby ludności i gęstości sieci kolejowej na wielkość przewozów pasażerskich; liczba podróży koleją oraz praca przewozowa przypadająca na jednego mieszkańca w ciągu roku.

Poliński Janusz: Podsystemy transportu intermodanego. Część I. Prace Instytutu Kolejnictwa 2017, nr 154, s.30-38, rys.2; fot.11, bibliogr.poz.22.

 Technologie i urządzenia podsystemów transportu intermodalnego: Automatic Loading System – ALS (CargoRoo Trailer), Modalohr (Lorry-Rail), Tiphook, Flexiwaggon, Megaswing, CargoSpeed, CargoBeamer, WAT, Railtruck 2020, ACTS (Abroll Container Transportation System). Czynniki i uwarunkowania rozwoju przewozów intermodalnych z udziałem transportu kolejowego w Polsce.

Poliński Janusz: Podsystemy transportu intermodalnego. Część II – podsystem bimodalny. Prace Instytutu Kolejnictwa 2017, nr 155, s.23-28, rys.5; fot.4, bibliogr.poz.13.

Organizacja i technologie transportu bimodalnego; formowanie składu pociągu bimodalnego; przeładunek bimodalnych naczep siodłowych. Przykłady innowacyjnych rozwiązań technicznych transportu bimodalnego w Polsce: prototyp zestawu bimodalnego oraz projekt wózków wagonowych specjalnej konstrukcji, opracowane w Instytucie Pojazdów Szynowych ‚Tabor’; pojazd drogowo-szynowy bez własnego napędu zaprojektowany przez Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny (opis patentowy PL220512).

Poliński Janusz: Zasady udzielania pomocy podróżnym niepełnosprawnym na dworcach kolejowych. Prace Instytutu Kolejnictwa 2016, nr 151, s.20-31, fot.2, bibliogr.poz.9.

Zasady obsługi niepełnosprawnych podróżnych na dworcach kolejowych zgodnie z wymaganiami technicznej specyfikacji interoperacyjności dotyczącej osób o ograniczonych możliwościach poruszania się w zakresie transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych i kolei dużych prędkości (Dz.U. L64/72.2008). Zasady postępowania i udzielania pomocy niepełnosprawnym podróżnym z różnymi dysfunkcjami przez pracowników kolei.

 

PROBLEMY KOLEJNICTWA

Góra Ignacy: Zmiany w prawie transportu kolejowego, postulaty de lege ferenda. (Changes in the law of railway transport, postulates de lege ferenda.) Problemy Kolejnictwa 2016, nr 173, s.19-23, bibliogr.poz.9.

Propozycje zmian legislacyjnych obowiązującej ustawy o transporcie kolejowym, dotyczące: szkolenia i egzaminowania maszynistów i kandydatów na maszynistów; utrzymania i eksploatacji pojazdów kolejowych; ochrony zabytkowych pojazdów i obiektów kolejowych; ujednolicenia sankcji administracyjnych.

 

PRZEGLĄD KOMUNALNY

Tomaszyk Mikołaj: Bezpłatna komunikacja w oparach smogu. Przegląd Komunalny 2018, nr 2, s.66-69, tab.4,

Podstawa prawna i zakres podmiotowy stosowania ulg w opłatach za komunikację publiczną. Koszty i efektywność wprowadzenia zwolnienia z opłat za korzystanie z komunikacji miejskiej w polskich miastach (Warszawa, Kraków, Pabianice, Kielce, Białystok, Katowice) w dniach ‚alertu smogowego’.

 

SAMOCHODY SPECJALNE

Piernikarski Dariusz: Cyberbezpieczeństwo pojazdów autonomicznych. Samochody Specjalne 2017, nr 12, s.17-22, rys.5; fot.3, tab.1,

Korzyści oraz zagrożenia wynikające z eksploatacji autonomicznych pojazdów użytkowych w transporcie ciężarowym. Ocena ryzyka związanego z przejęciem kontroli nad pojazdem przez osoby nieuprawnione; możliwe problemy techniczne ze sztuczną inteligencją (AI) oraz ochrona danych telematycznych. Strategie i zalecenia w zakresie bezpieczeństwa platform telematycznych stosowanych w pojazdach.

Piernikarski Dariusz: Elektryczny transport 4.0. Samochody Specjalne 2017, nr 12, s.10-16, fot.10,

Kierunki rozwoju innowacyjnych technologii napędu elektrycznego w transporcie samochodowym; rozwiązania techniczne oferowane przez producentów samochodów ciężarowych z napędem elektrycznym. Efektywność produkcji i eksploatacji pojazdów elektrycznych w porównaniu do samochodów ciężarowych z silnikiem Diesla.

Piernikarski Dariusz: Prąd pilnie potrzebny. Samochody Specjalne 2017, nr 12, s.23-27, rys.3,

Kierunki rozwoju technologii napędów elektrycznych w samochodach; innowacyjne nośniki energii; potencjał energetyczny akumulatorów litowo-jonowych oraz propozycje rozwiązań alternatywnych. Porównanie architektury elektrycznych ciężarówek Tesla i Nikola (schemat).

Samochody autonomiczne przyszłością gospodarki. Samochody Specjalne 2017, nr 12, s.28-29, fot.2,

Kierunki i przebieg prac prowadzonych przez Volvo Trucks w zakresie rozwoju technologii autonomicznych samochodów ciężarowych. Prognozowane korzyści ekonomiczne z automatyzacji transportu drogowego.

 

SKRZYDLATA POLSKA

Wardziak Andrzej: Plany rozwojowe lotniska w Gdańsku. Skrzydlata Polska 2018, nr 3, s.26-29, rys.2; fot.4,

Założenia i realizacja planu rozbudowy Portu Lotniczego Gdańsk; zakres rzeczowy inwestycji infrastrukturalnych. Kierunki rozwoju pasażerskich połączeń regionalnych i międzynarodowych. Operacje lotnicze oraz wynik finansowy portu lotniczego w latach 2003 – 2017.

 

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO

Dyr Tadeusz, Kozłowska Małgorzata: Koszty kongestii w Unii Europejskiej. (Congestion costs in the European Union.) Technika Transportu Szynowego 2017, nr 7-8, s.18-23, rys.6, tab.5, bibliogr.poz.12.

Rodzaje i metody kalkulacji kosztów kongestii transportowej. Oszacowanie kosztów kongestii w miastach na podstawie raportu z badań dotyczących mobilności w aspekcie dostępności obszarów miejskich  (Study on Urban Mobility – Assessing and improving the accessibility of urban areas, European Union, 2017). Zestawienie rocznych kosztów kongestii na drogach miejskich i pozamiejskich w poszczególnych państwach członkowskich UE.

Giedryś Alina, Raczyński Jan: Multifunctional hub Łódź Fabryczna. (Wielofunkcyjny hub Łódź Fabryczna.) Technika Transportu Szynowego 2017, nr 9[eng],

Zadania i funkcje dworca kolejowego Łódź Fabryczna jako multimodalnego węzła transportowego. Architektura i budowa dworca; elementy infrastruktury na naziemnym i podziemnych poziomach budynku dworca. Powiązania komunikacyjne dworca z innymi środkami transportu publicznego; integracja przestrzenna i intermodalna kolei z komunikacją zbiorową. Projekt systemu transportowego Łodzi w 2025 r. (transport publiczny – węzeł kolejowy) – mapa.

Graff Marek: Komunikacja kolejowa pomiędzy Polską i Ukrainą. (The railway communication between Poland and Ukraine.) Technika Transportu Szynowego 2017, nr 7-8, s.55-71, rys.3; fot.32, tab.2, bibliogr.poz.10.

Organizacja kolejowego ruchu  pasażerskiego i towarowego pomiędzy Polską i Ukrainą. Charakterystyka infrastruktury kolejowych przejść granicznych. Organizacja pracy manewrowej i przeładunkowej na stacjach granicznych. Eksploatacja systemu automatycznej zmiany rozstawu kół SUW 2000. Schemat sieci kolejowej na pograniczu polsko-ukraińskim.

Graff Marek: Przemysł taboru szynowego w Polsce. (Rolling stock industry in Poland.) Technika Transportu Szynowego 2017, nr 9, s.17-34, fot.23, tab.8, bibliogr.poz.17.

Ocena stanu przemysłu taboru szynowego w Polsce przed 1989 r. Rozwój produkcji taboru kolejowego, tramwajowego i metra po 1990 r. Główni producenci taboru szynowego oraz statystyka zamówień na potrzeby transportu publicznego do 2017 r.

Kozłowska Małgorzata, Abramowicz Andrzej: Transport kolejowy w Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. (Rail transport in the strategy towards the responsible development.) Technika Transportu Szynowego 2017, nr 9, s.8-16, rys.5, tab.4, bibliogr.poz.18.

Założenia ‚Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju’ odnoszące się do transportu publicznego. Ocena stanu infrastruktury i sposobu funkcjonowania transportu publicznego w Polsce. Diagnoza, cele, kierunki interwencji oraz projekty strategiczne dla poszczególnych sektorów transportu pasażerskiego do 2030 r. Cele i oczekiwane efekty w zakresie poprawy dostępności transportowej oraz jakości usług komunikacji zbiorowej w miastach i obszarach funkcjonalnych miast. Działania dotyczące zmian w zbiorowej mobilności oraz rozwoju sektora elektromobilności w Polsce; założenia programu e-Bus do 2025 r. Projekty strategiczne dotyczące sektora transportu kolejowego.

Krystkowski Tomasz: System kolejowy w Melbourne i okolicy oraz jego rola w strukturze przestrzennej miasta. (Down Under. Melbourne’s rail system and its role in the spatial structure of the city.) Technika Transportu Szynowego 2017, nr 11, s.20-34, rys.7; fot.13, bibliogr.poz.25.

Układ komunikacyjny i infrastruktura transportu szynowego w Melbourne w Australii. Charakterystyka sieci kolei miejskiej i regionalnej; schemat miejskich linii Metro i regionalnych V/Line; historia i parametry pętli kolejowej w centrum miasta – City Loop. Organizacja i funkcjonowanie systemu kolejowego; system taryfowy komunikacji zbiorowej; eksploatowany tabor kolejowy; obiekty infrastruktury punktowej.

Mężyk Anna: Przykłady wykorzystania transportu szynowego w obsłudze dostaw nie tylko na dalekie odległości. (Examples of the use of rail transport in the logistic service of supplies not only on long distances.) Technika Transportu Szynowego 2017, nr 12, s.22-29, rys.3; fot.5,

Organizacja i logistyka przewozów ładunków transportem szynowym w Europie i USA. Uwarunkowania społeczno-gospodarcze funkcjonowania kolei w USA i w UE. Charakterystyka systemu kolei towarowych w USA; klasyfikacja i działalność przewozowa prywatnych przedsiębiorstw kolejowych; organizacja przewozów intermodalnych. Przykłady wykorzystania transportu kolejowego i tramwajowego w dostawach ładunków w miastach (Japonia, Francja, Niemcy, Szwajcaria); innowacyjne systemy towarowego transportu szynowego w Dreźnie (Car-Go-Tram), Zurychu (Cargotram, E-Tram) i Paryżu (TramFret Saint Etienne); projekt podziemnego automatycznego transportu ładunków w ramach systemu logistycznego Cargo Sous Terrain w Szwajcarii.

Pomykała Agata: Linia dużej prędkości Rail Baltica w aspekcie rozwoju połączeń kolejowych w Europie Centralnej. (Rail Baltica high speed line in the aspect of the development of railway connection in the Central Europe.) Technika Transportu Szynowego 2017, nr 11, s.41-48, rys.12, tab.2, bibliogr.poz.16.

Geneza i przebieg realizacji budowy korytarza kolejowego Rail Baltica w latach 1991 – 2017. Przebieg nowej linii na tle istniejącej sieci kolejowej państw bałtyckich i Polski. Podział kosztów i źródła finansowania inwestycji. Parametry techniczne i prognozowane wskaźniki eksploatacyjne Rail Baltica; czasy przejazdu oraz wielkość przewozów pasażerskich i towarowych na poszczególnych odcinkach linii do 2055 r.

Pomykała Agata: Uwarunkowania obsługi Centralnego Portu Komunikacyjnego przez transport kolejowy. (Service requirement of the central airport by the rail transport.) Technika Transportu Szynowego 2017, nr 9, s.35-41, rys.8, tab.4, bibliogr.poz.9.

Koncepcja Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) jako węzła transportowego opartego na zintegrowanych ze sobą węzłach: lotniczym i kolejowym, spójnych z układem sieci drogowej. Propozycja modelu obsługi komunikacyjnej CPK przez transport kolejowy. Stan aktualny oraz plany rozwoju kolei konwencjonalnych i dużych prędkości w relacji z CPK. Znaczenie i funkcje połączeń kolejowych dalekobieżnych, regionalnych i aglomeracyjnych w obsłudze portu lotniczego. Czynniki integracji portu lotniczego z regionalną, krajową i międzynarodową siecią kolejową.

Raczyńska Joanna: Usługi publiczne w Unii Europejskiej dzisiaj i jutro. (Public services contracts in the European Union – today and tomorrow.) Technika Transportu Szynowego 2017, nr 12, s.8-21, rys.6, tab.3, bibliogr.poz.13.

Historia i ewolucja prawa UE w zakresie usług publicznych transportu pasażerskiego. Regulacje prawne III. i VI. pakietu kolejowego dotyczące:  pomocy państwa w finansowaniu usług publicznych, dostępu do infrastruktury kolejowej, konkurencji i liberalizacji rynku pasażerskich przewozów kolejowych. Modele organizacji kolejowych usług publicznych w państwach UE; procedury zamówień publicznych, postępowanie przetargowe i zawieranie umów w zakresie publicznego transportu kolejowego.

Raczyńska- Buława Ewa: Agglomeration railway systems in Poland. (Systemy kolei aglomeracyjnych w Polsce.) Technika Transportu Szynowego 2017, nr 9[eng], s.15-20, rys.7; fot.4, bibliogr.poz.13.

Pojęcie i cechy kolejowego transportu aglomeracyjnego i podmiejskiego wg definicji Urzędu Transportu Kolejowego. Wpływ procesu urbanizacji na rozwój sieci kolejowej na obszarach miejskich i metropolitarnych. Organizacja i funkcjonowanie pasażerskiego transportu kolejowego w aglomeracjach: warszawskiej, Trójmiasta, łódzkiej, krakowskiej; mapy schematyczne sieci kolejowej. Integracja taryfowo-biletowa kolei aglomeracyjnych. Udział poszczególnych przewoźników w rynku kolejowych przewozów regionalnych w 2015 r.

Raczyński Jan: Koncepcje budowy linii dużej prędkości CMK Północ z Warszawy do Gdańska. (First concepts of building a high-speed CMK North line Warsaw to Gdańsk.) Technika Transportu Szynowego 2017, nr 11, s.35-40, rys.3, tab.1, bibliogr.poz.24.

Rys historyczny programu rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce; geneza koncepcji budowy linii dużej prędkości z Warszawy do Gdańska. Plan skomunikowania linii Warszawa – Gdańsk z Centralnym Portem Komunikacyjnym.

Raczyński Jan: Koncepcje budowy linii dużej prędkości CMK Północ z Warszawy do Gdańska. (First concepts of building a high-speed CMK North line Warsaw to Gdańsk.) Technika Transportu Szynowego 2017, nr 11, s.35-40, rys.3, tab.1, bibliogr.poz.24.

Założenia i perspektywy realizacji budowy północnego odcinka Centralnej Magistrali Kolejowej z Warszawy do Gdańska. Rola i znaczenie nowego połączenia jako elementu sieci kolei dużych prędkości w Polsce; główne korytarze dla szybkich połączeń pasażerskich na bazie linii dużych prędkości (mapa). Uwarunkowania i korzyści powiązania linii z planowanym centralnym portem lotniczym.

Role of customer service at rail stations in raising customer satisfaction with transportation services. (Rola obsługi pasażerów na dworcach kolejowych w zwiększeniu satysfakcji podróżnych z usług transportowych.) Technika Transportu Szynowego 2017, nr 9[eng], s.2-8, rys.3; fot.7, tab.2, bibliogr.poz.17.

Koncepcja i standardy jakości obsługi pasażerów na dworcach kolejowych w Polsce. Znaczenie poziomu obsługi podróżnych dla maksymalizacji satysfakcji z usług kolei. Planowanie strategiczne oraz zarządzanie usługami i powierzchnią komercyjną dworca. Inwestycje w zakresie przebudowy i modernizacji infrastruktury dworców PKP realizowane od 2007 r.; zadania i funkcjonalność inteligentnych systemów zarządzania obiektami dworcowymi – BMS (Building Management System); wdrażanie projektu Innowacyjne Dworce Systemowe.

Zagożdżon Beata: Transport szynowy w obsłudze logistycznej mieszkańców miast. (Railway in the logistics service of urban inhabitants.) Technika Transportu Szynowego 2017, nr 12,rys.5, bibliogr.poz.13.

Pozycja i rola kolei w systemie transportowym europejskich miast; analiza SWOT dla kolei aglomeracyjnych w Polsce. Organizacja i funkcjonowanie transportu kolejowego w Obszarze Metropolitarnym Trójmiasta. Charakterystyka systemów lekkiej kolei w Zurychu, Sztokholmie i w Helsinkach.

 

TSL BIZNES

Kij Michał: Nowy rekord. TSL Biznes 2018, nr 3, s.56-58, rys.2; fot.6,

Produkcja oraz sprzedaż autobusów miejskich i trolejbusów przez firmę Solaris Bus

 Coach w 2017 r.; oferta pojazdów z napędem alternatywnym (elektrycznym, hybrydowym, CNG). Statystyka sprzedaży niskopodłogowych autobusów miejskich powyżej 8 t. w Polsce w podziale na producentów w 2017 r.

 

WARUNKI TECHNICZNE

Lisowski Antoni: Ładowarki samochodów elektrycznych a elektromobilność i budownictwo. Warunki Techniczne 2018, nr 1[22], s.70-73, rys.8, tab.1,

Stan aktualny i kierunki rozwoju infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych. Adresy i lokalizacja ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce (mapa). Zużycie energii przez stacje szybkiego ładowania oraz prognozowane obciążenie sieci energetycznej. Rola i znaczenie klastrów energetycznych dla rozwoju elektromobilności.

[Dostępność budynku dla osób niepełnosprawnych]. Warunki Techniczne 2017, nr 5[21], s.38-59, rys.7; fot.12, tab.1, bibliogr.poz.8.

Regulacje prawne oraz wymagania normatywne dotyczące dostępności budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych. Identyfikacja i usuwanie barier komunikacyjnych w przestrzeni publicznej; działania na rzecz likwidacji barier architektonicznych i poprawy dostępności transportu publicznego w Warszawie. Konstrukcja i parametry pochylni i wejść do budynków dla osób niepełnosprawnych. Wymagania techniczne w zakresie instalacji telekomunikacyjnej w budynkach.