UWAGA: SKANY KART KATALOGOWYCH DO 2015 R. DOSTĘPNE NA STRONIE. OD 2016 R. W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NA MIEJSCU.

ATLAS KOLEJOWY

PPT 05/2018

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

MAJ 2018

AURA

DZIENNIK GAZETA PRAWNA

INFRASTRUKTURA

LOGISTYKA A JAKOŚĆ

LOTNICTWO

POLSKA GAZETA TRANSPORTOWA

PRZEGLĄD KOMUNALNY

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

PRZEGLĄD LOTNICZY

RYNEK KOLEJOWY

RZECZPOSPOLITA

ŚWIAT KOLEI

AURA

Kotulski Leszek, Kotulska Kamila: Systemy dynamicznego oświetlenia ulic – przykład rozwiązań Smart City. Aura 2018, nr 4, s.16-18, rys.2; fot.3,

Przyczyny i ocena szkodliwości zjawiska skażenia światłem (light pollution) w środowisku miejskim. Architektura i funkcje dynamicznego systemu oświetlenia ulic – GRADIS – wykorzystującego technologię sztucznej inteligencji.

Sypnicka Katarzyna: Jakość ochrony krajobrazu w Polsce. Perspektywa prawnoadministracyjna. (Quality of landscape protection in Poland. Legal-administrative perspective.) Aura 2018, nr 4, s.3-6, fot.2, bibliogr.poz.15.

Cele, zakres i instrumenty prawne ochrony krajobrazu w Polsce; charakterystyka pojęć dotyczących krajobrazu, krajobrazu kulturowego i parku kulturowego. Kształtowanie i ochrona krajobrazu przez organy administracji  w procesie planowania i zagospodarowania przestrzennego. Zasady i procedura audytu krajobrazowego.

 

DZIENNIK GAZETA PRAWNA

Śmietana Krzysztof: Skrzydlate marzenia rządu. Dziennik Gazeta Prawna 2018, nr 101, s.12-13, fot.1,

Założenia projektu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego w Baranowie w województwie mazowieckim. Zadania i funkcje lotniska jako portu przesiadkowego oraz węzła transportowego integrującego komunikację lotniczą, kolejową i drogową. Projekt nowego miasta (Airport City) powiązany z budową lotniska. Koszty i perspektywy realizacji inwestycji do 2027 r.

 

INFRASTRUKTURA

Markowski Karol: Umowy typu perfomance- based contract w zarządzaniu utrzymaniem dróg publicznych w Polsce. Infrastruktura 2018, nr 3-4, s.46-49, rys.1, tab.1,

Modele zarządzania drogami publicznymi stosowane w Polsce. Założenia umów typu performance- based contract w porównaniu z klasycznymi modelami zarządzania utrzymaniem dróg publicznych.

Rogoziński Michał: W pogoni za ciszą. Infrastruktura 2018, nr 1-2, s.16-18, rys.1; fot.3,

Podsumowanie realizacji projektu badawczego RID (Rozwój Innowacji Drogowych) – ‚Ochrona przed hałasem drogowym’. Innowacyjne sposoby badań hałasu. Ocena dotychczas stosowanych w Polsce metod i środków ochrony przed hałasem.

Wilgusiak Rafał: Utrzymanie dróg – wyzwania dla zarządcy. Infrastruktura 2018, nr 3-4, s.43-45, fot.3,

Charakterystyka systemu zarządzania utrzymaniem dróg krajowych w województwie dolnośląskim. Organizacja prac utrzymaniowych zlecanych przez GDDKiA firmom zewnętrznym.

 

LOGISTYKA A JAKOŚĆ

Mincewicz Janusz: Czy w Gdańsku powstanie Centralny Port?. Logistyka a Jakość 2018, nr 1, s.62-65, fot.4,

Przesłanki rozwoju infrastruktury przeładunkowej i dostępowej polskich portów morskich. Uwarunkowania i perspektywy realizacji projektu budowy Gdańskiego Portu Centralnego.

 

LOTNICTWO

Górecki Marek: Kiedy air show zamienia się w tragedię. Katastrofy podczas pokazów lotniczych. Lotnictwo 2018, nr 5, s.50-59, fot.35,

Najczęstsze przyczyny zdarzeń występujących podczas pokazów lotniczych; przykłady, okoliczności i skutki wypadków i katastrof  lotniczych w latach 1910 – 2016. Problematyka zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów i uczestników imprezy.

 

POLSKA GAZETA TRANSPORTOWA

Adamczyk Andrzej: Planujemy wydatki na miliardy złotych. Polska Gazeta Transportowa 2018, nr 16-17, s.10, fot.1,

Rozmowa z ministrem infrastruktury, Andrzejem Adamczykiem, na temat planów i realizacji strategii rozwoju infrastruktury transportowej w Polsce. Założenia projektowe i finansowanie inwestycji infrastrukturalnych w zakresie: Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023 (z perspektywą do 2025 r.); Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r.; budowy Centralnego Portu Lotniczego.

Jaki wpływ na rynek ma ekologia? Przyszłość komunikacji miejskiej a liberalizacja rynku. Polska Gazeta Transportowa 2018, nr 16-17, s.5, rys.3,

Ocena wpływu rozwoju technologii ekologicznych napędów pojazdów komunikacji miejskiej na rynek transportowy; tezy i wnioski przedstawione na konferencji „Przyszłość komunikacji miejskiej – czy ekologia przyspieszy liberalizację rynku?”, zorganizowanej 17.04.2018 r. w Warszawie przez firmę Mobilis sp. z o.o. Perspektywy liberalizacji  rynku i wzrostu znaczenia niezależnych operatorów transportu miejskiego. Statystyka wydatków budżetowych polskich miast na transport zbiorowy  w 2017 r. (Warszawa, Kraków, Szczecin, Białystok, Olsztyn, Toruń, Płock).

Lachowicz Tomasz: Polska kolej jest liderem i wzorem w UE. Polska Gazeta Transportowa 2018, nr 18-20, s.11, fot.1,

Kierunki i perspektywy rozwoju transportu kolejowego w Polsce, rozmowa z dyrektorem Przedstawicielstwa PKP w Brukseli, Tomaszem Lachowiczem. Ocena wykorzystania funduszy unijnych na inwestycje kolejowe. Etapy liberalizacji rynku przewozów pasażerskich. Realizacja założeń Białej Księgi KE dotyczących przeniesienia drogowego transportu towarów na inne środki transportu oraz promocja ekomobilności.

Marszycki Mikołaj: Sejm przyjął specustawę o CPK. Polska Gazeta Transportowa 2018, nr 18-20, s.1-2, fot.1,

Zakres regulacji specustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (CPK); warunki lokalizacji oraz plan realizacji budowy CPK.

Sobecki Wojciech: Szczecińska Kolej Metropolitarna powoli nabiera rozpędu. Polska Gazeta Transportowa 2018, nr 18-20, s.7, fot.1,

Założenia projektowe i plan realizacji Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej do 2022 r.; zakres rzeczowy inwestycji infrastrukturalnych.

 

PRZEGLĄD KOMUNALNY

Ciupa Szymon: Cyfrowa transformacja miejskiej gospodarki przestrzennej. Przegląd Komunalny 2017, nr 9, s.94-97, rys.4, bibliogr.poz.1.

Cele i zadania polityki przestrzennej we współczesnych miastach. Rola i zastosowanie technologii informatycznych w planowaniu przestrzennym. Koncepcja i założenia realizacji cyfrowej miejskiej gospodarki przestrzennej w mieście inteligentnym (smart city).

Ciupa Szymon: Transformacja miasta w smart city. Przegląd Komunalny 2017, nr 11, s.82-84, rys.2,

Cechy miasta inteligentnego (smart city). Cele, wizja i wartości smart city. Metodologia opracowania i realizacji strategii przekształcenia miasta w smart city.

Kopta Tadeusz: Dwusystemowe tramwaje – czy mają szansę w Polsce?. Przegląd Komunalny 2017, nr 7, s.64-66, fot.1,

Organizacja i funkcjonowanie systemu transportu kolejowo-tramwajowego w Karlsruhe w Niemczech. Warunki i perspektywy realizacji projektu tramwaju dwusystemowego w Krakowie.

Kopta Tadeusz: Obwodnice czy obejścia?. Przegląd Komunalny 2017, nr 11, s.72-74, fot.2, bibliogr.poz.3.

Definicje legalne obwodnicy i obejścia drogowego. Cele i zasady tworzenia obejść drogowych. Wpływ realizacji obejść drogowych na przepustowość drogi i poprawę warunków dla obsługi ruchu lokalnego.

Kopta Tadeusz: Rowerem w smogu. Przegląd Komunalny 2017, nr 3, s.75-77, fot.1, bibliogr.poz.2.

Przyczyny powstawania zjawiska smogu oraz wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie użytkowników ruchu drogowego. Porównanie wpływu emisji substancji szkodliwych i pyłów zawartych w spalinach na zdrowie rowerzystów i kierowców.

Krawczyk Barbara: Polskie miasta inwestują w ITS. Przegląd Komunalny 2017, nr 5, s.84-87, fot.2,

Zadania i przykłady realizacji inteligentnych systemów transportowych (ITS) w polskich miastach: sygnalizacja akomodacyjna i Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w Białymstoku; system ITS w Rzeszowie, Obszarowy System Sterowania Ruchem w Łodzi, ITS w Bydgoszczy.

Krawczyk Barbara: Zaangażowanie społeczne fundamentem smart city. Przegląd Komunalny 2017, nr 7, s.40-41, fot.1,

Rola czynnika ludzkiego we wdrażaniu koncepcji inteligentnego miasta (smart city). Metody strategii komunikowania z mieszkańcami i zapewnienia pozytywnego odbioru społecznego wprowadzanych innowacji.

Lipiecka Magdalena: Autobusy elektryczne przyszłością polskiego transportu. Przegląd Komunalny 2017, nr 11, s.90-91, fot.2,

Kierunki elektryfikacji taboru transportu miejskiego w Polsce. Zakupy i eksploatacja autobusów elektrycznych w polskich miastach, m.in. w Krakowie i Jaworznie.

Miasta stawiają na efektywne oświetlenie. Przegląd Komunalny 2017, nr 6, s.8-11, fot.2,

Funkcje i efektywność działania nowoczesnych systemów sterowania oświetleniem w polskich miastach. Zalety i wady najpopularniejszych rozwiązań w zakresie sterowania oświetleniem; koszty inwestycyjne i korzyści ze stosowania opraw oświetleniowych LED. Zadania i funkcjonalność inteligentnych systemów oświetleniowych.

Zaremba Maciej: W Jaworznie karta płatnicza zastąpiła bilet autobusowy. Przegląd Komunalny 2017, nr 6, s.70-71, fot.1,

Charakterystyka systemu wnoszenia opłat za przejazdy komunikacją zbiorową przy wykorzystaniu zbliżeniowych kart płatniczych – Open Payment System Jaworzno; działanie i obsługa systemu oraz bezpieczeństwo transakcji.

 

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

Abramek Karol F., Regulski Paweł: Analiza połączeń komunikacji miejskiej na trasie linii kolejowej Szczecin Główny – Police na podstawie badań własnych. (Analysis of public transport on the route running along the railway line Szczecin Główny – Police on the basis of research own.) Przegląd Komunikacyjny 2018, nr 2, s.17-21, rys.4, bibliogr.poz.8.

Analiza dostępności  i efektywności połączenia kolejowego oraz wybranych linii komunikacji miejskiej na trasie Szczecin Główny – Police. Podsumowanie wyników badania czasu podróży komunikacją miejską między stacjami i przystankami kolejowymi, przeprowadzonego w 2016 r.; porównanie czasu przejazdu pociągiem pasażerskim i pojazdami komunikacji miejskiej.

Borowska-Stefańska Marta, Wiśniewski Szymon: Dostępność łódzkich parków w świetle transportu indywidualnego, zbiorowego i rowerowego. (Accessibility to park in Łódź in view of individual transport, public transport and cycling.) Przegląd Komunikacyjny 2018, nr 2, s.9-16, rys.8, bibliogr.poz.27.

Lokalizacja parków w Łodzi na tle sieci transportowej. Analiza dostępności transportowej parków: lokalnym transportem zbiorowym, samochodowym transportem indywidualnym, komunikacją rowerową. Statystyka: struktura terenów zieleni w miastach wojewódzkich Polski w 2014 r.

Jafernik Henryk, Krasuski Kamil, Ćwiklak Janusz: Wykorzystanie programu gLAB w precyzyjnym pozycjonowaniu statku powietrznego w transporcie lotniczym – testy lotnicze w Dęblinie i Mielcu. (Utilization gLAB software in precise aircraft positioning in air transport – airborne tests in Dęblin and Mielec.) Przegląd Komunikacyjny 2018, nr 1, s.19-23, rys.7, bibliogr.poz.13.

Zadania i funkcje programu obliczeniowego gLAB wykorzystywanego do testów i badań lotniczych. Metody wyznaczania pozycji samolotu w oparciu o obserwacje satelitarne z systemów GPS i GNSS. Wyniki badań dotyczących wyznaczenia współrzędnych statku powietrznego z zastosowaniem metody SPP w trybie kinematycznym.

Jaskólski Marek, Smolarski Mateusz: Rozwój przestrzenny a dostępność komunikacyjna wrocławskich suburbiów na przykładzie Siechnic, Smolca i Długołęki. (Spatial development and transport accessibillity in Wrocław suburbs, for example Seichnice, Smolec and Długołęka.) Przegląd Komunikacyjny 2018, nr 2, s.4-8, rys.6, tab.2, bibliogr.poz.10.

Wpływ procesu suburbanizacji na transport. Zależności pomiędzy zagospodarowaniem przestrzennym strefy podmiejskiej a planowaniem i organizacją komunikacji zbiorowej na przykładzie aglomeracji Wrocławia. Analiza dostępności komunikacyjnej i oferty transportu publicznego podwrocławskich miejscowości (Siechnice, Smolec, Długołęka); statystki dotyczące liczby ludności i zagospodarowania komunikacyjnego oraz szacowanego czasu dojazdu z centrum Wrocławia.

Kaczyńska Sylwia: Safety and security. Odpowiedzialność cywilna zarządzającego portem lotniczym. (Safety and security. Civil liability of airport operator.) Przegląd Komunikacyjny 2018, nr 1, s.12-18, bibliogr.poz.47.

Koncepcja spójnego systemu bezpieczeństwa (safety i security) w porcie lotniczym. Regulacje prawa międzynarodowego i krajowego w zakresie obowiązków zarządzającego lotniskiem. Zadania i obowiązki zarządzającego lotniskiem dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa w porcie lotniczym; zakres odpowiedzialności cywilnej zarządzającego wobec przewoźnika i innych użytkowników lotniska. Kontrola bezpieczeństwa w porcie lotniczym.

Kasprzyk Piotr, Doskocz Mikołaj: Rozszerzenie kompetencji Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na lotniska użytku publicznego. (Extension of the competence of the European Aviation Safety Agency to public use airports.) Przegląd Komunikacyjny 2018, nr 1, s.24-28, bibliogr.poz.18.

Kompetencje Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Publicznego w zakresie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego. Regulacje rozporządzenia Komisji (UE) nr 139/2014 z 12 lutego 2014 r. dotyczące bezpieczeństwa na lotniskach użytku publicznego. Wymagania odnoszące się do procedur związanych z działalnością operatora lotniska publicznego certyfikowanego.

Konieczka Robert: Zdefiniowanie przyczyn i okoliczności wypadków lotniczych w postępowaniach przygotowawczych związanych z ich zaistnieniem. (Defines causes and the crcumstance of air accidents in preparatory conducts connected with their appearing.) Przegląd Komunikacyjny 2018, nr 1, s.8-11, rys.4, bibliogr.poz.18.

Analiza wyników badań przyczyn wypadków lotniczych; przykładowe statystyki dotyczące zdarzeń i incydentów lotnictwa cywilnego i wojskowego. Klasyfikacja przyczyn wypadków. Wpływ czynnika ludzkiego na wykonanie zadania lotniczego oraz działania człowieka jako podstawowe przyczyny wypadków lotniczych; błędy w technice pilotowania i naruszenie przepisów lotniczych.

Kozłowska Małgorzata Klaudia: Specustawa drogowa jako narzędzie prawne usprawniające realizację inwestycji drogowych w Polsce. Przegląd Komunikacyjny 2018, nr 2, s.28-32, rys.4, bibliogr.poz.22.

Tyburska Agata: Założenia teorii CPTED w uodpornieniu infrastruktury krytycznej portu lotniczego. (Assumptions of CPTED theory immunization in the critical infrastructure of the airport.) Przegląd Komunikacyjny 2018, nr 1, s.2-7, bibliogr.poz.15.

Identyfikacja i ocena zagrożenia terrorystycznego infrastruktury krytycznej portu lotniczego. Metody, środki i procedury ochrony infrastruktury krytycznej przed atakami terrorystycznymi. Koncepcja zapobiegania przestępczości przez kształtowanie bezpiecznych przestrzeni – Crime Prevention Trough Environmental Design (CPTED).

 

PRZEGLĄD LOTNICZY

Punda Dominik: PBN – nawigacja na dzisiejsze czasy. Przegląd Lotniczy 2018, nr 3, s.26-31, rys.8,

Specyfikacje i architektura oraz funkcjonalność lotniczej nawigacji obszarowej (Area Navigation – RNAV). Koncepcja nawigacji obszarowej dla transportu lotniczego i general aviation – Performance Based Navigation (PBN).

 

RYNEK KOLEJOWY

Czubiński Roman: Jak ograniczać zewnętrzne koszty transportu bez skutków ubocznych?. Rynek Kolejowy 2018, nr 5, s.30-32, fot.1,

Pojęcie internalizacji kosztów zewnętrznych. Porównanie poziomu kosztów zewnętrznych transportu drogowego i kolejowego. Wytyczne UE dotyczące reformy systemu opłat związanych z transportem oraz stosowanych instrumentów internalizacji  kosztów.

Czubiński Roman: Rok 2017 dobry dla przewoźników. Rynek Kolejowy 2018, nr 3, s.34-38, fot.2,

Wyniki działalności przedsiębiorstw kolejowych wykonujących  przewozy pasażerskie w Polsce w 2017 r. Rozwój oferty przewozowej i strategie marketingowe spółek kolejowych oraz inwestycje w zakresie infrastruktury i taboru.

Dolecki Leonard: Liczba kontenerów na Bałtyku będzie rosnąć. Czy trafią do polskich portów?. Rynek Kolejowy 2018, nr 4, s.14-16, fot.2,

Uwarunkowania i czynniki wzrostu przewozów kontenerowych na Morzu Bałtyckim. Kierunki rozwoju kontenerowego potencjału przeładunkowego w polskich portach morskich; zakres i koszty inwestycji dotyczących infrastruktury przeładunkowej i dostępowej w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu.

Dolecki Leonard: Rekordowe wyniki polskich portów morskich w 2017 r. Rynek Kolejowy 2018, nr 3, s.39-41, fot.1,

Wielkość i struktura przeładunków w polskich portach morskich w 2017 r. (Gdańsk, Gdynia, szczeicn, Świnoujście). Plany i realizacja inwestycji w zakresie infrastruktury portów; projekt budowy Portu Centralnego w Gdańsku. Potencjał przewozowy i perspektywy rozwoju żeglugi śródlądowej do portów morskich.

Dybalski Jakub: Kolej pozwala odetchnąć. Rynek Kolejowy 2018, nr 5, s.33-35, rys.1; fot.2,

Instrumenty i narzędzia polityki w zakresie walki ze smogiem i poprawy jakości powietrza w miastach. Porównanie emisji dwutlenku węgla do atmosfery przez transport szynowy i inne środki transportu pasażerskiego. Przykłady realizacji strategii walki ze smogiem w polskich miastach; cele i efektywność wprowadzenia bezpłatnej komunikacji zbiorowej (Warszawa i Trójmiasto) oraz darmowych przejazdów transportem kolejowym (Koleje Śląskie, Koleje Dolnośląskie, Koleje Małopolskie, Koleje Mazowieckie).

Dybalski Jakub: Tramwaje we Wrocławiu na wysokim poziomie. Rynek Kolejowy 2018, nr 1-2, s.57-59, fot.1,

Charakterystyka inwestycji w zakresie rozwoju transportu tramwajowego we Wrocławiu. Rozbudowa i modernizacja sieci tramwajowej oraz zakupy taboru tramwajowego.

Dybalski Jakub: Wywabianie białych plam. Rynek Kolejowy 2018, nr 3, s.57-59,

Przesłanki nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz proponowany zakres zmian legislacyjnych.

Dybalski Jakub, Malinowski Łukasz: Człowiek już nie będzie potrzebny. Rynek Kolejowy 2018, nr 5, s.54-57, fot.3,

Kierunki automatyzacji transportu szynowego. Charakterystyka autonomicznych systemów sterowania pociągami metra i tramwajami. Projekt autonomicznej kolei w Australii.

Góra Ignacy: Kolej na koleje dużych prędkości. Rynek Kolejowy 2018, nr 1-2, s.74-75,

Założenia planu budowy sieci kolei dużych prędkości (kdp) w Polsce. Wymagania prawne dotyczące parametrów i bezpieczeństwa infrastruktury kdp.

Góra Ignacy: Modernizacja musi być bezpieczna. Rynek Kolejowy 2018, nr 5, s.64-66, fot.1, tab.1,

Najczęstsze przyczyny zdarzeń związanych z remontami i modernizacjami linii kolejowych. Liczba zdarzeń związanych z prowadzeniem robót przy czynnych torach kolejowych w Polsce w latach 2016 – 2017. Prawne procedury oceny bezpieczeństwa i nadzoru ryzyka robót torowych  zgodnie z prawem krajowym i unijnym. Zadania i odpowiedzialność przedsiębiorstw kolejowych (przewoźników i zarządców infrastruktury) w zakresie bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa ruchu kolejowego podczas realizacji inwestycji infrastrukturalnych.

Góra Ignacy: Przewozy intermodalne w 2017 r. Rynek Kolejowy 2018, nr 4, s.10-13, rys.7; fot.2,

Wielkość i struktura kolejowych przewozów intermodalnych w Polsce w latach 2008 – 2017. Czynniki wpływające na wzrost konkurencyjności przewozów kontenerowych. Udział poszczególnych przewoźników kolejowych oraz jednostek transportowych w rynku przewozów intermodalnych.

Góra Ignacy: Świetny rok na kolei. Rynek Kolejowy 2018, nr 3, s.66-68, rys.5; fot.1,

Wielkość i struktura kolejowych przewozów pasażerskich i towarowych w Polsce w 2017 r.; udział przewoźników w rynku wg liczby pasażerów, masy towarów i pracy przewozowej.

Madrjas Jakub: Połowa umów podpisana, rusza największy front robót. Rynek Kolejowy 2018, nr 3, s.24-30, fot.3,

Podsumowanie realizacji projektów infrastrukturalnych w ramach Krajowego Programu Kolejowego w 2017 r. Zakres rzeczowy i koszty inwestycji na sieci PKP PLK w latach 2017 – 2018.

Madrjas Jakub: Łącznica w Krakowie otwarta. Rynek Kolejowy 2018, nr 1-2, s.48-49,

Podsumowanie i ocena realizacji łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie – Kraków Krzemionki. Przebudowa stacji kolejowej w Zabłociu. Prognozowane czasy przejazdu pociągów pasażerskich na trasie Kraków – Zakopane.

Mamiński: Udział w programie Mieszkanie Plus priorytetem PKP S.A. Rynek Kolejowy 2018, nr 5, s.18-19, fot.1,

Strategia zarządzania nieruchomościami PKP SA oraz udział w realizacji rządowego programu Mieszkanie Plus. Regulowanie stanu prawnego i zagospodarowanie nieruchomości zarządzanych przez PKP. Inwestycje w zakresie rozwoju infrastruktury logistycznej.

Pałys Elżbieta: Fundusze europejskie. Miniony rok należał do transportu. Rynek Kolejowy 2018, nr 3, s.32-33, rys.2; fot.1,

Ocena wykorzystania środków unijnych na finansowanie infrastruktury transportowej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020; struktura finansowania inwestycji infrastrukturalnych w podziale na branże; inwestycje kolejowe współfinansowane z funduszu CEF (Instrument Łącząc Europę).

Raczyński Jan, Pomykała Agata: Międzynarodowe koleje dużych prędkości. Rynek Kolejowy 2018, nr 4, s.40-45, rys.2; fot.2, tab.2, bibliogr.poz.5.

Plany rozwoju kolei dużych prędkości (kdp) w Polsce na tle projektów kdp w Europie. Perspektywy realizacji szybkich połączeń kolejowych w ramach Transeuropejskiej Sieci Transportowej. Inwestycje infrastrukturalne w zakresie kdp prowadzone w: Czechach, na Węgrzech, Litwie, Łotwie, Estonii, Niemczech, Słowacji. Międzynarodowe połączenia kdp i szacunkowe czasy przejazdu między wybranymi miastami europejskimi.

Rydzyński Paweł: Polska kolej 5/7. Rynek Kolejowy 2018, nr 3, s.48-51, fot.1,

Czynniki i uwarunkowania rozwoju oferty przewozów weekendowych przez polskie przedsiębiorstwa kolejowe; przykłady organizacji weekendowych połączeń lokalnych i regionalnych. Perspektywy zwiększenia udziału kolei w obsłudze pasażerskiego ruchu turystycznego. 

Rydzyński Paweł: Port zewnętrzny w Gdańsku: wyzwanie dla kolei. Rynek Kolejowy 2018, nr 3, s.42-43, fot.1,

Cele i założenia projektu budowy Portu Centralnego (Portu Zewnętrznego) w Gdańsku. Propozycje rozbudowy i modernizacji kolejowej infrastruktury dostępowej gdańskiego portu. Plan usprawnienia połączeń kolejowych między portem morskim i lotniczym.

Rydzyński Paweł: Tczew: kolejowa rewolucja minimalnym nakładem sił. Rynek Kolejowy 2018, nr 1-2, s.42-43, fot.1,

Proponowany zakres i rozwiązania techniczne przebudowy węzła kolejowego w Tczewie.

Rydzyński Paweł: [Centralny Port Komunikacyjny]. Rynek Kolejowy 2018, nr 1-2, s.26-41,

Założenia projektu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) w Stanisławowie, w województwie mazowieckim. Organizacja obsługi transportowej lotniska; plan przyszłych połączeń kolejowych CPK z największymi miastami oraz prognozowane czasy przejazdu. Koncepcja realizacji linii szybkiej kolei wykorzystującej technologię transportu pneumatycznego – hyperloop – z Warszawy i Łodzi do CPK.

Szymajda Michał: Ważna rola LHS w projekcie South- West Route z Iranu. Rynek Kolejowy 2018, nr 5, s.22-23,

Założenia projektu budowy euroazjatyckiego korytarza transportowego Południe – Zachód (South- West Route). Plan inwestycji kolejowych realizowanych przez kraje biorące udział w programie (Polska, Ukraina, Gruzja, Azerbejdżan, Iran); inwestycje infrastrukturalne na linii LHS.

Urbanowicz Witold: Kraków, co nie chciał PESY. Koniec tramwajowej sagi. Rynek Kolejowy 2018, nr 3, s.52-56, fot.1,

Specyfikacja warunków zamówienia na nowy tabor tramwajowy przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie. Przebieg postępowania przetargowego z udziałem PESA Bydgoszcz oraz przyczyny rezygnacji producenta z wykonania zamówienia.

Urbanowicz Witold: Rynek tramwajowy: 2017 r. upłynął pod znakiem składania zamówień. Rynek Kolejowy 2018, nr 4, s.56-59, fot.2,

Zakupy i dostawy taboru tramwajowego w polskich miastach w 2017 r. (Bydgoszcz, Częstochowa, Elbląg, Gdańsk, Górnośląski Okręg Przemysłowy).

Urbanowicz Witold: Warszawskie Odolany. Czy w miastach jest miejsce na bazy logistyczne?. Rynek Kolejowy 2018, nr 1-2,

Problemy planowania przestrzennego na terenie Odolan na warszawskiej Woli; geneza konfliktów dotyczących lokalizacji osiedli mieszkaniowych na obszarze przemysłowym. Projekt budowy kolejowego centrum logistycznego. Uciążliwości związane z ruchem pojazdów ciężarowych w rejonie robót budowlanych.

Wosińska Magdalena: Bilet miejski odejdzie do lamusa? Miasta stawiają na karty płatnicze. Rynek Kolejowy 2018, nr 4, s.54-55, fot.1,

Organizacja i zasady działania systemu pobierania opłat za przejazd środkami transportu publicznego w polskich miastach (Świebodzice, Wrocław, Jaworzno).

[Rynek pracy maszynistów w Polsce]. Rynek Kolejowy 2018, nr 4, s.26-39, rys.6; fot.7,

Analiza rynku zatrudnienia maszynistów kolejowych w Polsce; dane dotyczące struktury wieku maszynistów w latach 2016 – 2017. Potrzeby rynku pracy oraz problemy związane z pozyskiwaniem pracowników na stanowisko maszynisty w przedsiębiorstwach kolejowych. Wymagania kwalifikacyjne oraz etapy kształcenia maszynistów. Efektywna strategia zarządzania kadrami kolejowymi na przykładzie Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Warunki i procedury zatrudniania cudzoziemców w sektorze kolejowym.

 

RZECZPOSPOLITA

[Transport i spedycja]. Rzeczpospolita 2018, nr 106, s.23-26, rys.4; fot.1,

Rozmowa z prezesem Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, Janem Buczkiem, na temat kierunków rozwoju transportu drogowego w Polsce. Koszty i konkurencyjność polskiego towarowego transportu samochodowego na rynku europejskim; liczba firm przewozowych w latach 1996 – 2017 oraz roczna wartość rynku usług międzynarodowego transportu drogowego w latach 2014 – 2017.  Czynniki i uwarunkowania zwiększenia udziału kolei w przewozach towarowych. Inwestycje w zakresie infrastruktury kolejowej i portów morskich.

 

ŚWIAT KOLEI

Czaja Dariusz Andrzej: Dworzec kolejowy w Głogowie. Od historii po czasy najnowsze. Świat Kolei 2018, nr 4, s.12-17, fot.14,

Historia dworca kolejowego w Głogowie od 1844 r. do chwili obecnej. Modernizacja i rozbudowa dworca w XX w. Zakres i realizacja remontu elementów infrastruktury dworcowej; charakterystyka robót budowlanych planowanych w latach 2016 – 2017.

Faliński Filip: Bukareszt – najgorsza komunikacja miejska w Europie?. Świat Kolei 2018, nr 4, s.48-52, rys.1; fot.10,

Organizacja miejskiej komunikacji szynowej w Bukareszcie. Ocena jakości oferty przewozowej; efektywność funkcjonowania połączeń transportowych, systemu biletowego i informacji pasażerskiej.

Szczuryk Jarosław: Historia wojskowej linii Łuków – Lublin (2). Świat Kolei 2018, nr 4, s.18-31, rys.5; fot.14, tab.9,

Historia linii kolejowej Łuków – Lublin od 1918 r. Eksploatacja linii w czasie II wojny światowej. Charakterystyka infrastruktury liniowej i punktowej oraz ruch towarowy i pasażerski w latach 1918 – 2000.