UWAGA: SKANY KART KATALOGOWYCH DO 2015 R. DOSTĘPNE NA STRONIE. OD 2016 R. W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NA MIEJSCU.

ATLAS KOLEJOWY

PPT 09/2018

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

WRZESIEŃ 2018

DROGOWNICTWO

INFRESTRUKTURA

INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO

MAGAZYN AUTOSTRADY

OBSERWATOR MORSKI

POLSKA GAZETA TRANSPORTOWA

PRZEGLAD TECHNICZNY

RYNEK KOLEJOWY

ŚWIAT KOLEI

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

DROGOWNICTWO

Olko Sylwia, Powęzka Tomasz, Wlazły Wiktor: Wpływ obwodnic małych miast na lokalną gospodarkę. (Influence of small towns ring roads on local economy.) Drogownictwo 2018, nr 6, s.201-208, rys.2, tab.10, bibliogr.poz.4.

Wpływ budowy obwodnic w małych miastach na lokalną gospodarkę. Analiza zmian natężenia ruchu drogowego oraz wskaźników demograficznych, przedsiębiorczości, rynku pracy i finansów samorządów po realizacji obwodnic w miejscowościach: Biecz, Garwolin, Głogów Małopolski, Gołdap, Gostytnin, Grójec, Leżajsk, Międzyrzecz, Międzyrzecz Podlaski, Międzyzdroje, Mszczonów, Nowe Skalmierzyce, Nowogard, Ostrów Mazowiecka, Pilzno, Ropczyce, Wyszków, Zambrów.

Stańczyk Andrzej: Most Ganter na drodze do przełęczy Simplońskiej w Alpach. (The Ganter Bridge in the way to the Simplon Pass in Alps.) Drogownictwo 2018, nr 6, s.212-213, rys.2; fot.2,

Historia i opis konstrukcji mostu podwieszanego Ganter nad przełęczą Simplon w Szwajcarii, który jest uważany za pierwowzór mostów typu extradosed, wybudowanego w latach 1976 – 1980.

 

INFRASTRUKTURA

Abendrot Martyna: Nie chodzi o gadżety. Infrastruktura 2018, nr 7-8, s.46-48, rys.3,

Metody i sposoby wdrażania ITS w miastach. Rola i znaczenie technologii informacyjnych w planowaniu i realizacji ITS. Cele i priorytety systemów zarządzania mobilnością.

Rogoziński Michał: By jeździło się łatwiej. Infrastruktura 2018, nr 7-8, s.37-39, fot.1,

Budowa i funkcje systemów zarządzania ruchem we Wrocławiu i w Trójmieście. Założenia rozwoju zintegrowanego Inteligentnego Systemu Transportu we Wrocławiu do 2020 r. Zadania i korzyści z wdrożenia systemu zarządzania ruchem TRISTAR w Trójmieście.

Rogoziński Michał: Sztuka prognozowania. Infrastruktura 2018, nr 7-8, s.15-17, rys.2,

Rodzaje i efektywność metod prognozowania ruchu stosowanych w Polsce. Cele i sposoby prognozowania ruchu drogowego z uwzględnieniem innych środków transportu. Koncepcja intermodalnego modelu podróży utworzonego w ramach projektu „Rozwój Innowacji Drogowych”, realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Mapy schematyczne: Krajowy Model Ruchu – prognoza ruchu na drogach w 2050 r.; średnia prędkość samochodów osobowych na autostradach i drogach ekspresowych w 2016 r.

 

INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO

Kido Ewa Maria: O estetyce stacji kolejowych ze stali i szkła w Japonii. (About aesthetics of steel-glass railway stations in Japan.) Inżynieria i Budownictwo 2018, nr 9, s.477-482, fot.18, bibliogr.poz.21.

Rola i funkcje estetyki i sztuki japońskiej w projektowaniu stacji kolejowych. Charakterystyka stalowych i szklanych konstrukcji dworców kolejowych nawiązujących do tradycyjnych elementów kultury Japonii.

 

MAGAZYN AUTOSTRADY

Gruszczyński Jerzy: Zarządzanie prędkością. Cz. II – jak poprawiać obowiązujące oznakowanie?. Magazyn Autostrady 2018, nr 7, s.62-69, fot.24, bibliogr.poz.9.

Zasady oznakowania stref ruchu na drogach w Polsce i innych państwach europejskich. Rodzaje znaków drogowych i tablic informacyjnych stosowanych w strefach ograniczonej prędkości oraz propozycje rozwiązań dotyczących poprawy ich efektywności.

Mechowski Tomasz, Sudyka Jacek, Wojsz Tomasz: Nowatorskie rozwiązania w wykorzystaniu wyników oceny stanu technicznego nawierzchni. (Innovative solutions as a result of the surface technical inspection.) Magazyn Autostrady 2018, nr 7, s.32-38, rys.10; fot.1, tab.1, bibliogr.poz.3.

Metody oceny stanu technicznego dróg. Sposoby i urządzenia stosowane w identyfikacji i pomiarach stanu nawierzchni dróg krajowych na przykładzie badań przeprowadzonych na autostradzie A4. Zasady planowania prac utrzymaniowych w oparciu o uzyskane wyniki badań diagnostycznych.

Raport o stanie technicznym sieci dróg krajowych na koniec 2017 roku. Magazyn Autostrady 2018, nr 7, s.16-19, rys.2, tab.5,

Ocena stanu technicznego nawierzchni dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA w poszczególnych województwach w 2017 r.; podstawowe wskaźniki stanu nawierzchni oraz potrzeby remontowe.

Tomala-Borucka Ewa: Racjonalne planowanie infrastruktury drogowej w oparciu o jasne procedury i mierzalne wskaźniki jako klucz do sukcesu finansowego zarówno na etapie realizacji, jak i użytkowania. (Road infractructure planning based on clear procedures and measurable factors as a key to financial success at the construction and maintenance stages.) Magazyn Autostrady 2018, nr 8-9, s.72-78, fot.1, tab.1, bibliogr.poz.3.

Przesłanki i czynniki rozwoju sieci dróg krajowych w Polsce. Zasady racjonalnego planowania oraz finansowania inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej z uwzględnieniem sposobu wydatkowania środków z funduszy unijnych. Ocena realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych w latach 2014 – 2020.

Zwolan Krzysztof: Integracja systemów zarządzania na drogach krajowych województwa lubelskiego a bezpieczeństwo ruchu drogowego. Magazyn Autostrady 2018, nr 7, s.58-61, rys.1; fot.5,

Etapy wdrażania systemów ITS na drogach krajowych w województwie lubelskim. Realizacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem (ZSZR); charakterystyka elementów i urządzeń infrastruktury podlegających integracji systemu zarządzania. Organizacja Centrum Zarządzania Ruchem oraz planowane usługi podnoszące bezpieczeństwo ruchu drogowego w ramach ZSZR.

 

OBSERWATOR MORSKI

Pohl Krystyna: Bolesna rocznica. Obserwator Morski 2018, nr 5, s.42-43, fot.2,

Okoliczności i przyczyny zatonięcia tankowca „Athenian Venture” w nocy z 21 na 22.04.1988 r.; lista Polaków – ofiar katastrofy.

Łopion Anna: Połączyć Bałtyk z Morzem Czarnym. Obserwator Morski 2018, nr 1, s.18-19, fot.3,

Zarys koncepcji utworzenia sieci kanałów śródlądowych łączących Morze Bałtyckie z Morzem Czarnym. Założenia projektu realizacji trzech odcinków dróg wodnych: Wisła – Warszawa, Wisła – Zalew Wiślany, Wisła – Bug na Białoruś.

 

POLSKA GAZETA TRANSPORTOWA

Konwicki Jerzy: Pociągi o napędzie wodorowym już na torach. Polska Gazeta Transportowa 2018, nr 38-39, s.6, fot.1,

Budowa i wyposażenie pierwszego na świecie pociągu napędzanego ogniwami wodorowymi – Coradia ILint firmy Alstom, eksploatowanego od września 2018 r. przez koleje w Dolnej Saksonii (Niemcy).

Koprowski Krzysztof: Kanada transportowa. Polska Gazeta Transportowa 2018, nr 38-39, s.9, rys.1; fot.7,

Charakterystyka systemu transportowego Kanady; podstawowe dane o transporcie drogowym, kolejowym, lotniczym i miejskim.

 

PRZEGLĄD TECHNICZNY

Bielski Marek: Elektromobilność i coraz więcej pytań. Przegląd Techniczny 2018, nr 19, s.16-17, fot.5,

Cele i uwarunkowania rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych w Polsce. Założenia i perspektywy budowy sieci stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz wodorowych. Plan rozwoju taboru autobusowego z napędem elektrycznym (e-bus).

 

RYNEK KOLEJOWY

15 lat rynku kolejowego. Rynek Kolejowy 2018, nr 7, s.12-31, rys.4; fot.19,

Historia czasopisma „Rynek Kolejowy” na tle przemian na rynku kolejowym w latach 2002 – 2018. Etapy reformy i rozwoju transportu kolejowego w Polsce. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju kolei – rozmowa z osobami pełniącymi funkcje prezesa PKP od 2004 r.: Andrzej Wach (2004 – 2010), Jakub Karnowski (2012 – 2015); Krzysztof Mamiński (od 2017 r.). Urynkowienie i rentowność przedsiębiorstw kolejowych. Kierunki rozwoju infrastruktury kolejowej i taboru. Statystyka: struktura rynku przewozów pasażerskich oraz struktura rynku przewozów towarowych w 2004 r. i 2017 r.

Antonowicz M.: Dlaczego model holdingu?. Rynek Kolejowy 2018, nr 8-9, s.63-68, rys.3; fot.2,

Cele i strategia budowy struktury holdingowej Grupy PKP. Przesłanki konsolidacji przedsiębiorstw kolejowych na przykładzie doświadczeń innych państw europejskich. Założenia integracji działań spółek kolejowych i usprawnienia procesu zarządzania strategicznego w ramach Grupy PKP. Przewidywany kształt struktury holdingu oraz potencjalne korzyści z integracji.

Madrjas Jakub: PLK patrzą na realizację inwestycji z optymizmem. Rynek Kolejowy 2018, nr 8-9, s.28-30, fot.2,

Ocena wykonania inwestycji infrastrukturalnych w ramach Krajowego Programu Kolejowego; wykorzystanie środków finansowych i przyczyny opóźnień w realizacji inwestycji kolejowych.

Madrjas Jakub: Problem przewozu kruszyw daleki od rozwiązania. Rynek Kolejowy 2018, nr 8-9, s.18-20,

Uwarunkowania organizacji przewozów ładunków masowych (kruszywa, węgiel) realizowanych przez PKP Cargo. Koszty i ograniczenia dostępności sieci kolejowej administrowanej przez PKP PLK dla przewozów towarowych.

Urbanowicz Witold: Tramwaj wraca do Francji. Rewolucja dla miast. Rynek Kolejowy 2018, nr 8-9, s.45-47, fot.2,

Cele i założenia polityki rozwoju transportu tramwajowego we Francji. Rola i znaczenie komunikacji tramwajowej dla rozwoju przestrzennego oraz zrównoważonej mobilności w miastach. Plany rozbudowy sieci tramwajowej uwzględniające zasady efektywnego kształtowania struktury i dostępności przestrzeni publicznej.

Urbanowicz Witold: Warszawa dokłada do metra by nie budować jeszcze drożej. Rynek Kolejowy 2018, nr 8-9, s.34-36, fot.1,

Organizacja przetargu na projekt i budowę II linii metra w Warszawie (odcinek od stacji C4 Powstańców Śląskich do stacji C1 Połczyńska oraz stacja techniczno-postojowa Mory). Przesłanki wzrostu kosztów inwestycji i korekty budżetu na budowę metra.

Winek Włodzimierz: Motorowa ofensywa na szlakach PKP. Rynek Kolejowy 2018, nr 8-9, s.70-72, fot.4,

Założenia i realizacja planu 5-letniego na lata 1960 – 1965 dotyczącego wprowadzenia do eksploatacji pociągów motorowych na polskiej sieci kolejowej. Elektryfikacja linii kolejowych i modernizacja taboru. Projekt budowy polskiego szybkiego pociągu motorowego.

 

ŚWIAT KOLEI

Faliński Filip: Astana Świetlisty Szlak. O nowym dworcu w stalicy Kazachstanu. Świat Kolei 2018, nr 8, s.35-37, fot.10,

Historia powstania nowego dworca kolejowego w Astanie. Charakterystyka dworca; infrastruktura kolejowa i jej modernizacja.

Faliński Filip: Kolej w Wietnamie – jadąc ‚Ekspresem Zjednoczenia’. Świat Kolei 2018, nr 9, s.33-40, fot.22,

Usługi przewozowe  Kolei Wietnamskich realizowane na linii ‚Ekspres Zjednoczenia’ (Ho Chi Minh (dawny Sajgon) – Hanoi). Przebieg linii kolejowej i organizacja ruchu w terenie zabudowanym w Hanoi.

Halor Jakub: Dwusystemowy tramwaj Stadtbahn Saarbrucken. Świat Kolei 2018, nr 8, s.46-53, fot. wiele, bibliogr.poz.3.

  Charakterystyka komunikacji tramwajowej w dolinie Saary w latach 1890-1965. Renesans tramwaju Stadtbahn Saarbrucken w 1995 r.; budowa i rozbudowa trasy tramwajowej. Charakterystyka wagonów dwusystemowych serii S1000 (Flexity Link) w ruchu liniowym.

Malczewski Marek: Modernizacja kolei Parkowej Maltanka. Część 2: po nowych torach. Świat Kolei 2018, nr 8, s.38-45, fot.wiele; rys.5, tab.2,

Charakterystyka etapów modernizacji Kolei Parkowej Maltanka w latach 2017 – 2018; wykaz rozjazdów, renowacja napędów zwrotnicowych, remont taboru. Schemat przebiegu Kolei Parkowej Maltanka. Eksploatacja po remoncie.

Margasiński Krzysztof: Historia pociągu pancernego nr 7 Smok. Świat Kolei 2018, nr 7, s.12-23, rys.rys.8; fot.12, bibliogr.poz.44.

Funkcje patrolowe i zadania bojowe pociągów pancernych po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Udział pociągu pancernego nr 7 ‚Smok’ w działaniach wojennych w 1919 r., w czasie konfliktu polsko-ukraińskiego. Rysunki konstrukcji pociągu ‚Smok’: lokomotywa parowa, skład bojowy pociągu, wagony artyleryjskie i karabinów maszynowych, wagon piechoty, wagony taborowe.

Sibilski Michał: 150 lat zakładów naprawczych taboru kolejowego w Lubaniu Śląskim. Świat Kolei 2018, nr 8, s.14-25, fot. wiele; rys. wiele, tab.4, bibliogr.poz.7.

Historia lubańskich zakładów naprawczych taboru kolejowego. RAW Lauban; budowa zakładów naprawczych i ich działalność do 1945 r. ; przypisany tabor do utrzymania.  Główne Zakłady Elektrotrakcyjne w Lubaniu. Odbudowa w latach 1945-1951. Nazwy zakładów naprawczych od 1868 do 2000 roku.

Siton Alon: W cieniu wojny – historia kolei sudańskich. Świat Kolei 2018, nr 9, s.23-32, rys.2; fot.29, bibliogr.poz.5.

Historia kolei w Sudanie od końca XIX w. Rozwój sieci kolejowej i taboru. Organizacja pasażerskich przewozów turystycznych.

Szulc Paweł: Tünel – żyjący pod ziemią zabytek. Świat Kolei 2018, nr 7, s.24-31, rys.7; fot.14, bibliogr.poz.7.

Historia kolei Tünel – podziemnej linii kolejowej w europejskiej części Stambułu w Turcji.  Konstrukcja i parametry infrastruktury kolejki Tünel. Historyczny oraz współczesny wygląd stacji kolejowych i taboru; budowa i architektura stacji kolejowych Galata (ob. Karaköy) i Pera (ob. Beyoglu).

Tomasik Piotr: O sposobach oznaczania linii tramwajowych (1). Świat Kolei 2018, nr 9, s.48-53, fot.19, tab.2,

Cechy i funkcje oznaczeń linii tramwajowych stosowanych w Polsce i na świecie: cyfrowe, liczbowe, literowe, mieszane, słowne, kolory i znaki graficzne. Przykłady systemu oznaczeń linii tramwajowych w Toronto i w Petersburgu.

Zintel Krzysztof: Parowóz KLMR – o oznaczaniu taboru polskich kolei leśnych. Świat Kolei 2018, nr 9, s.41-43, rys.2; fot.8, bibliogr.poz.4.

Rodzaje i przykłady oznakowania parowozów polskich kolei leśnych w okresie międzywojennym (Kolej Leśna Ministerstwa Rolnictwa, koleje leśne w Zagnańsku i w Puszczy Białowieskiej).

 

 

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

Aleksandrowicz Jan: Przydatność automatycznych systemów zliczania pasażerów w celach predykcji popytu na usługi transportowe. Transport Miejski i Regionalny 2018, nr 4, s.10-14, rys.10, tab.3, bibliogr.poz.11.

Podsumowanie przeprowadzonych pod koniec 2017 r. badań mających na celu zweryfikowanie poprawności zbieranych danych przez automatyczny system zliczania pasażerów(ASZP), wykorzystywany przez MPK SA w Krakowie; efekty analizy porównawczej. Propozycja zastosowania pomiarów z ASZP do prognozowania popytu w miejskim transporcie zbiorowym.

Banet Krystian, Szarata Andrzej: Zasadność rozwoju sieci tramwajowej na przykładzie Częstochowy. (The legitimacy of tram network development on the example of Częstochowa.) Transport Miejski i Regionalny 2018, nr 8, s.12-17, rys.7, tab.2, bibliogr.poz.15.

Modelowanie rozwoju sieci transportu publicznego w Częstochowie. Analiza porównawcza wariantów przebiegu linii tramwajowych na tle istniejącej sieci transportowej.

Bartkowiak Danuta: 200. rocznica urodzin inż. Ernesta A. Malinowskiego. (200th anniversary of birth of ing. Ernest A. Malinowski..) Transport Miejski i Regionalny 2018, nr 7, s.27-28, fot.1,

Biografia inżyniera Ernesta Malinowskiego (1815 – 1899), budowniczego kolei w Peru i Ekwadorze. Historia budowy Kolei Transandyjskiej.

Chamier- Gliszczyński Norbert: Problematyka monitorowania i oceny w planowaniu zrównoważonej mobilności miejskiej. Transport Miejski i Regionalny 2018, nr 7, s.5-11, rys.3, tab.7, bibliogr.poz.21.

Problematyka monitorowania oraz oceny w planowaniu zrównoważonej mobilności miejskiej; aspekt i struktura modelu oraz wskaźniki oceny planu zrównoważonej mobilności miejskiej.

Drabicki Arkadiusz, Szarata Andrzej, Kucharski Rafał: Analiza symulacyjna postulowanych zmian w ciągu III oraz II obwodnicy Krakowa i ich oddziaływania na układ drogowy miasta pod kątem potencjalnego zjawiska ruchu wzbudzonego . Transport Miejski i Regionalny 2018, nr 7, s.18-26, rys.3, tab.4, bibliogr.poz.21.

Wyniki analiz symulacyjnych pod kątem zjawiska tzw. ruchu wzbudzonego, które można często obserwować przy projektach rozbudowy układu drogowego miasta; wyniki prac przeprowadzonych na modelu makrosymulacyjnym miasta Krakowa.

Duda-Wiertel Urszula: Konsekwencje zmiany dostępności przestrzeni parkingowej we wrażliwych obszarach centrów miast. Transport Miejski i Regionalny 2018, nr 7, s.12-17, rys.2, tab.4, bibliogr.poz.21.

Wnioski w problematyce deficytu miejsc parkingowych oraz możliwych skutków, w szczególności ekonomicznych, ingerencji w poziom dostępności przestrzeni parkingowej centralnych obszarów dużych miast, oparte na wynikach własnych badań przeprowadzonych w obszarze śródmieścia Krakowa.

Kieć Mariusz, Pogodzińska Sylwia: Ocena prędkości rowerzystów na różnych typach infrastruktury rowerowej z wykorzystaniem danych GPS. Transport Miejski i Regionalny 2018, nr 4, s.20-24, rys.5, tab.1, bibliogr.poz.27.

Wyniki przeprowadzonych badań prędkości chwilowej rowerzystów na wybranych elementach infrastruktury rowerowej w Krakowie. Możliwość wykorzystywania danych GPS do oceny rzeczywistej prędkości rowerzystów.

Kruszyna Maciej: Powiązanie funkcjonalności węzła przesiadkowego z planowaniem przewozów w sieci transportowej. Transport Miejski i Regionalny 2018, nr 4, s.5-9, rys.5, tab.1, bibliogr.poz.12.

Związki pomiędzy kształtowaniem efektywnego węzła przesiadkowego a logiką systemu połączeń w skali całej sieci. Przykład proponowanych przekształceń wybranego węzła we Wrocławiu. Zastosowanie proponowanych działań w modelowaniu ruchu.

Makrosymulacyjny model transportowy miasta Kielce oraz Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. Transport Miejski i Regionalny 2018, nr 3, s.18-26, rys.4, tab.8, bibliogr.poz.23.

Metodyka i proces tworzenia modelu makrosymulacyjnego dla systemu transportowego miasta Kielce oraz Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (KOF). Wyniki opracowanych modeli prognostycznych dla lat 2025 i 2035; wnioski dla kształtowania przyszłej strategii rozwoju transportu w obszarze Kielc i KOF.

Malasek Jacek: Emisyjność (pośrednia) pojazdów elektrycznych w Polsce i na świecie. Transport Miejski i Regionalny 2018, nr 4, s.3-4, fot.4,

Analiza porównawcza emisji gazów cieplarnianych przez pojazdy elektryczne i tradycyjne spalinowe przeprowadzona w 143 krajach w 2017 r.  Wyniki badań i wnioski.

Malasek Jacek: Gospodarka współdzielna w transporcie. Transport Miejski i Regionalny 2018, nr 7, s.3-4, rys.5,

Charakterystyka gospodarki współdzielnej w transporcie. Rozwój car – i bike- sharing w dziedzinie transportu miejskiego w Europie.

Malasek Jacek: MaaS: Kompleksowa usługa w zakresie mobilności. (Mobility-as-a-Service.) Transport Miejski i Regionalny 2018, nr 8, s.5-11, rys.15; fot.4, bibliogr.poz.17.

Cechy kompleksowej usługi w zakresie mobilności (MaaS: Mobility-as-a-Service) umożliwiającej skorzystanie ze zintegrowanej oferty transportowej o zasięgu globalnym. Założenia funkcjonalno-programowe i narzędzia wdrażania systemu MaaS. Podsumowanie efektów wdrożenia MaaS w miastach europejskich.  Uwarunkowania rozwoju oraz prognozowany wpływ systemu na gospodarkę światową.

Malasek Jacek: Wpływ współdzielenia samochodu, zamiast jego posiadania, na funkcjonowanie miasta. (The citywide impact of replacing private cars with shared services.) Transport Miejski i Regionalny 2018, nr 7, s.29-36, rys.15, bibliogr.poz.15.

Korzyści społeczne i ekologiczne wynikające z realizacji koncepcji współdzielenia mobilności w miastach. Analiza wpływu carsharingu na funkcjonowanie systemu transportowego i zachowania komunikacyjne mieszkańców aglomeracji; podsumowanie wyników symulacji dotyczących współdzielenia samochodów autonomicznych i taksówek miejskich (ridesharing), przeprowadzonych w  USA, Singapurze, Lizbonie i Helsinkach.

Małysz Michał: Kierunki rozwoju połączeń dalekobieżnych na Magistrali Nadodrzańskiej. (Development directions of long-distance rail connections on the Magistrala Nadodrzańska.) Transport Miejski i Regionalny 2018, nr 8, s.24-29, tab.5, bibliogr.poz.9.

Plan rozwoju pasażerskich przewozów dalekobieżnych na Magistrali Nadodrzańskiej między Wrocławiem i Szczecinem  (linia kolejowa nr 273). Porównanie oferty połączeń kolejowych Wrocław – Szczecin w latach 2003 – 2018. Organizacja i czasy przejazdu pociągami Intercity na trasie Wrocław – Szczecin – Wrocław według rozkładu jazdy na sezon 2017/2018. Propozycje modyfikacji istniejącej oferty przewozowej oraz utworzenia nowych połączeń dalekobieżnych.

Modelowanie ruchu w Polsce z wykorzystaniem gminnego poziomu agregacji danych. Transport Miejski i Regionalny 2018, nr 3, s.5-11, rys.6, tab.2, bibliogr.poz.15.

Modelowanie osobowego ruchu drogowego na poziomie krajowym w Polsce z wykorzystaniem danych statystycznych wskazujących na lokalne uwarunkowania związane ze strukturą przestrzenną i społeczno-ekonomiczną oraz układem powiązań funkcjonalnych. Zaproponowana metodologia jako podstawa do ustalenia zasad prognozowania ruchu na sieci drogowej całego kraju i szansa na terytorializację polityki transportowej.

Ratajczak Adam, Zmuda-Trzebiatowski Paweł, Waleriańczyk Waldemar: Porównanie funcjonowania rowerowych planerów podróży w aglomeracji poznańskiej. Transport Miejski i Regionalny 2018, nr 3, s.27-32, rys.2, tab.3, bibliogr.poz.20.

Analiza porównawcza dwóch wybranych planerów podróży ruchu rowerowego – Naviki oraz Google Maps; jakość generowanych przez nie tras na obszarze aglomeracji poznańskiej.