UWAGA: SKANY KART KATALOGOWYCH DO 2015 R. DOSTĘPNE NA STRONIE. OD 2016 R. W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NA MIEJSCU.

ATLAS KOLEJOWY

PPT 03/2019

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

MARZEC 2019

DROGI I MOSTY

DROGOWNICTWO

GŁOS MASZYNISTY

INFRASTRUKTURA

MAGAZYN AUTOSTRADY

MOSTY

OBSERWATOR MORSKI

POLSKA GAZETA TRANSPORTOWA

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

PRZEGLĄD LOTNICZY

RYNEK KOLEJOWY

SAMOCHODY SPECJALNE

ŚWIAT KOLEI

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

DROGI I MOSTY

Szczuraszek Tomasz, Kusowska Emilia: Warunki atmosferyczne a ryzyko powstania zdarzenia drogowego. (Weather conditions and the risk of road incident occurance.) Drogi i Mosty 2018, nr 3, s.193-204, rys.5, tab.2, bibliogr.poz.14.

Ocena oddziaływania warunków atmosferycznych na bezpieczeństwo ruchu drogowego na podstawie danych pozyskanych z bazy Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym (WZDR) w Elblągu. Analiza wpływu poszczególnych parametrów środowiska atmosferycznego (opady atmosferyczne, ciśnienie atmosferyczne, wilgotność względna powietrza, temperatura powietrza, zachmurzenie) na ryzyko wystąpienia zdarzenia drogowego.(Artykuł w jęz. polskim i angielskim)

DROGOWNICTWO

Karaś Sławomir: Nowa koncepcja przejścia dolnego dla zwierząt. (A new concept of underpass for animals.) Drogownictwo 2019, nr 2, s.50-57, rys.3, tab.1, bibliogr.poz.10.

Parametry i konstrukcja mostu drogowego – przejścia dolnego dla zwierząt. Rozwiązania techniczne dotyczące budowy nowego obiektu inżynierskiego lub dostosowania istniejącego mostu do formy przejścia dolnego. Oszacowanie kosztów inwestycji z zastosowaniem ekranów przeciwhałasowych typu półtunel.

Podsumowanie przedsięwzięć i działań w 2018 roku ogłoszonym przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Rokiem inż. Ernesta Malinowskiego. (Summary of projects and activities in 2018 announced by Association of Transport Engineers and Technicians the Year of eng. Ernest Malinowski.) Drogownictwo 2019, nr 2,

Sprawozdanie z realizacji programu obchodów 200. rocznicy urodzin inż. Ernesta Malinowskiego w 2018 r.

GŁOS MASZYNISTY

Zarzecki Rafał: Sto lat ZZM!. Głos Maszynisty 2019, nr 1/173, s.8-11, fot.4,

Historia działalności Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce w latach 1919 – 1921.

Zarzecki Rafał: Z kart historii ZZM. Głos Maszynisty 2019, nr 2/174, s.12-13, rys.2,

Etapy rozwoju działalności Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce w latach 1920 – 1922. Logo przedwojennego ZZM. Dane dotyczące wynagrodzenia maszynistów w 1914 i 1922 r.

INFRASTRUKTURA

Krawczyk Anna: Sekrety zarządców – część II. Utrzymanie dróg po nowemu. Infrastruktura 2018, nr 11-12, s.52-58, rys.1; fot.4, tab.2,

Porównanie modeli utrzymania dróg: model mieszany, mieszany model quasi-standard/”utrzymaj standard”, model obszarowy/liniowy; statystyka utrzymania dróg w Polsce w latach 2014 – 2018. Przykłady innowacyjnych rozwiązań w zakresie zarządzania drogami. Model utrzymania wskaźnikowego oparty o rozliczanie wykonawcy z oczekiwanych efektów działań; zasady zawierania i podział ryzyk umów wskaźnikowych (umowy oparte na wydajności – performance based contracts). Postulowane zmiany w umowach na utrzymanie dróg.

Szczęsna- Mołoniewicz Joanna: Beton kontra smog. Infrastruktura 2019, nr 1-2, s.30-33, rys.2; fot.3,

Wpływ powstawania zjawiska smogu w miastach na zdrowie ludzkie. Innowacyjna technologia neutralizowania zanieczyszczeń powietrza tlenkami azotu z wykorzystaniem antysmogowych płyt wykonanych z betonu fotokatalitycznego. Ocena właściwości i wydajności  betonu antysmogowego na podstawie badań przeprowadzonych w warunkach laboratoryjnych oraz na Rondzie Daszyńskiego w Warszawie.

Szczęsna- Mołoniewicz Joanna: O mobilności – holistycznie. Infrastruktura 2018, nr 11-12, s.42-43, fot.3,

Innowacyjne rozwiązania w dziedzinie inteligentnej mobilności oferowane przez koncern Mercedes Benz. Usługi transportu pasażerskiego realizowane przez przedsiębiorstwo taksówkowe Mytaxi, elastyczny carsharing car2go oraz platformę mobilności moovel. Inteligentne systemy komunikacji między samochodami i infrastrukturą drogową. Rozwój technologii autonomicznych środków transportu; projekty autonomicznego pojazdu smarty vision EQ fortwo oraz autonomicznego bezzałogowego helikoptera-taksówki (Volocopter).

MAGAZYN AUTOSTRADY

Polecki Arkadiusz: Konstrukcje nawierzchni dróg szybkiego ruchu klasy A i S na Dolnym Śląsku. Stan na koniec 2018 r. (Pavement structures highways and expressways on the Lower Silesia area. State of the end 2018’s.) Magazyn Autostrady 2019, nr 1-2, s.24-29, rys.4, tab.16, bibliogr.poz.4.

Parametry sieci autostrad i dróg ekspresowych na Dolnym Śląsku; dane dotyczące konstrukcji sztywnych i podatnych nawierzchni dróg: A4, A8, S3, S5, S8.

MOSTY

Kaczor Malwina: Most 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski w Gdańsku. Mosty 2019, nr 1, s.16-19, fot.9,

Konstrukcja i parametry techniczne drogowego mostu zwodzonego przez Martwą Wisłę, łączącego Wyspę Sobieszewską ze stałym lądem. Charakterystyka elementów konstrukcyjnych mostu: przęsła dojazdowe, przęsło zwodzone, przyczółki i filary, urządzenia mechaniczne podnoszenia i sterowania, nawierzchnia jezdni; zrealizowane budowle hydrotechniczne (awanporty, umocnienia brzegów).

Kaczor Malwina: Powstaje wyjątkowa kładka w Giżycku. Mosty 2019, nr 1, s.52-54, rys.7,

Projekt konstrukcji kładki dla pieszych i rowerzystów przez Kanał Łuczański w Giżycku; założenia funkcjonalne i  rozwiązania architektoniczne obiektu.

Kido Ewa Maria, Cywiński Zbigniew: Szczególne widoki mostów i odczucia obserwatorów – cz. I. (Particular views of bridges and the feeling of observers – part I.) Mosty 2019, nr 1, s.64-69, fot.35, bibliogr.poz.10.

Architektura i estetyka konstrukcji mostów wiszących, podwieszanych i extradosed w Japonii: Kiyosu Bridge, Konaruto Bridge, Odawara Blueway BTsurumi Tsubasa Bridge, Wakato Bridge, Kanmon Bridge, Rainbow Bridge, Akashi-Kaikyo Bridge, Hitsuishijima Bridge, Iwakurojima Bridge, Shin-Onomichi Bridge, Tatara Bridge, Kurushima Bridge,Aomori Bay Bridge.

OBSERWATOR MORSKI

Gogol Krzysztof: Rynek masowy. Obserwator Morski 2018, nr 12, s.24-26, fot.4,

Wskaźniki koniunktury rynku morskich przewozów masowych w 2018 r. oraz prognozowane w 2019 r.; popyt i struktura przewozów wg grup ładunków; stan floty masowców.

Gogol Krzysztof: VI Konwent Morski – o promach i hydrotechnicznych inwestycjach. Obserwator Morski 2018, nr 12, s.12-15, fot.6,

Struktura i rozwój rynku przewozów promowych na Morzu Bałtyckim. Perspektywy wzrostu połączeń żeglugowych do polskich portów morskich. Założenia projektowe i opinie dotyczące budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną.

POLSKA GAZETA TRANSPORTOWA

Antonowicz Mirosław: Nowy Jedwabny Szlak szansą dla rozwoju intermodalu. Polska Gazeta Transportowa 2019, nr 8-9, s.7,

Czynniki i uwarunkowania rozwoju transportu intermodalnego trasą Nowego Jedwabnego Szlaku. Perspektywy wzrostu przewozów towarowych między Polską a Chinami; propozycja budowy centrum dystrybucyjno-logistycznego dedykowanego przewozom intermodalnym

Grzybowski Marek: Brexit a sprawa Polska. Straci transport kołowy, skorzystają terminale kontenerowe?. Polska Gazeta Transportowa 2019, nr 1-5, s.1-2, fot.1,

Wpływ wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE (Brexit) na rynek transportowy. Oszacowanie ekonomicznych skutków Brexitu oraz przewidywania dotyczące warunków działalności polskich przedsiębiorstw na rynku brytyjskim. Prognozy zmian wielkości wymiany handlowej i przewozów towarowych między Polską a Wielką Brytanią. Podaż i popyt na rynku żeglugi morskiej i usług portowych.

Grzybowski Marek: Koszty transportu morskiego będą rosły. Polska Gazeta Transportowa 2019, nr 1-5, s.7-8, fot.1,

Przewidywany wzrost kosztów transportu morskiego w 2019 r. Czynniki wpływające na koszty eksploatacji statków morskich, m. in koszty inwestycji związanych z ochroną środowiska. Wydatki przedsiębiorstw żeglugowych dotyczące kosztów zarządzania i rozwoju konkurencyjności na rynku.

Grzybowski Marek: Polska na Jedwabnym Szlaku. Polska Gazeta Transportowa 2019, nr 8-9, s.7, fot.1, tab.1,

Wpływ rozwoju infrastruktury transportowej Nowego Jedwabnego Szlaku na wzrost wymiany handlowej między Polską a Chinami. Statystyka wymiany towarowej Polski z Chinami w latach 2014 – 2017.

Konwicki Jerzy: Rośnie ruch na lotniskach regionalnych. Polska Gazeta Transportowa 2019, nr 6-7, s.3, fot.1,

Statystyka ruchu pasażerskiego w regionalnych portach lotniczych w Polsce w 2018 r.

Koprowski Krzysztof: Islandia wybuduje duży, uniwersalny port tranzytowy. Polska Gazeta Transportowa 2019, nr 8-9, s.9, rys.2; fot.1,

Założenia projektowe budowy nowego portu morskiego w Finnafjördur w Finlandii; ocena wpływu inwestycji na rozwój gospodarczy regionu oraz handel morski w rejonie Arktyki.

Koprowski Krzysztof: Marokański transport przyspiesza. Polska Gazeta Transportowa 2019, nr 1-5, s.9, rys.1; fot.3,

Kierunki rozwoju systemu transportowego w Maroku. Budowa kolei dużych prędkości. Organizacja i infrastruktura transportu kolejowego, miejskiego, morskiego i lotniczego. Rozbudowa infrastruktury logistycznej.

Marszycki Mikołaj: Minął półmetek realizacji KPK. Polska Gazeta Transportowa 2019, nr 8-9, s.1-2, fot.1,

Podsumowanie realizacji Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku (KPK) przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.; zakres rzeczowy oraz finansowanie inwestycji infrastrukturalnych w ramach programu.

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

Żyluk Andrzej, Jasztal Michał: Uzbrojenie lotnicze – polskie tradycje i osiągnięcia. (Aircraft armament – Polish traditions and achievements.) Przegląd Komunikacyjny 2019, nr 1, s.2-7, rys.7; fot.6, bibliogr.poz.6.

Historia polskiego uzbrojenia lotniczego od 1918 r. do chwili obecnej: rozwój lotnictwa wojskowego oraz krajowego przemysłu zbrojeniowego; przykłady konstrukcji broni lotniczej; nowoczesne technologie systemów uzbrojenia.

PRZEGLĄD LOTNICZY

Kurek Andrzej: Planowanie na ekranie. Przegląd Lotniczy 2019, nr 2, s.42-43, rys.4,

Zastosowanie technologii internetowych w zarządzaniu przestrzenią powietrzną. Zadania i funkcje interaktywnej mapy internetowej dotyczące planowania użytkowania przestrzeni powietrznej (AUP/UUP).

Liwiński Jerzy: Rejestr polskich statków powietrznych 2019. Przegląd Lotniczy 2019, nr 2, s.26-36, rys.1; fot.14, tab.3,

Liczba i kategorie statków powietrznych w Polsce według danych rejestru cywilnych statków powietrznych z 1.01.2019 r. Statystyka sprzętu lotniczego w latach 2001 – 2019. Tendencje wzrostu liczby statków powietrznych w rejestrze w latach 2004 – 2019.

RYNEK KOLEJOWY

CMK do 250 km/h. Mamiński: Obawiajcie się ekspansji polskiej kolei. Rynek Kolejowy 2019, nr 3, s.24-25, fot.3,

Priorytety strategii rozwoju kolei w Polsce, przedstawione na Kongresie Rozwoju Kolei przez ministra Infrastruktury, Andrzeja Adamczyka oraz prezesa PKP S.A., Krzysztofa Mamińskiego. Plany rozbudowy infrastruktury kolejowej w ramach programu Kolej+. Założenia koncentracji przedsiębiorstw w ramach Holdingu Grupy PKP. Działania na rzecz zwiększenia konkurencyjności polskiego transportu kolejowego.

Czubiński Roman: Leo Express przygląda się Polsce. Rynek Kolejowy 2019, nr 3, s.44-45, fot.1,

Kierunki liberalizacji rynku kolejowych przewozów pasażerskich; uwarunkowania i perspektywy rozwoju działalności przewozowej czeskich kolei Leo Express w Polsce.

Domański Aleksander: CPK: Rewolucja w transporcie. Rynek Kolejowy 2019, nr 3, s.28-29, fot.1,

Plany budowy sieci połączeń kolejowych do Centralnego Portu Komunikacyjnego; organizacja przewozów pasażerskich oraz przewidywane czasy przejazdu do Warszawy i Łodzi.

Dybalski Jakub: Czy kolej może być bardziej zielona?. Rynek Kolejowy 2019, nr 3, s.54-55,

Ocena wpływu transportu kolejowego na środowisko; poziom emisji zanieczyszczeń przez kolej w porównaniu do transportu drogowego. Efektywność ekologiczna pasażerskich przewozów zbiorowych realizowanych transportem kolejowym.

Gotowi na wiek cyfrowy w kolejnictwie? Digitalizacja i standaryzacja technologii sygnalizacji celem ogólnoeuropejskim EULYNX. Rynek Kolejowy 2019, nr 3, s.22-23, fot.1,

Cele i zakres współpracy zarządców infrastruktury kolejowej w ramach konsorcjum EULYNX, dotyczącej automatyzacji i standaryzacji systemów sterowania ruchem kolejowym. Koncepcja europejskiej modułowej technologii systemów sterowania kolejowego wraz z uniwersalnym protokołem bezpiecznej komunikacji RaSTA.

Grobelny Michał: Co w 2018 r. wyjechało na polskie tory?. Rynek Kolejowy 2019, nr 3, s.48-51, rys.4, tab.1,

Statystyka dostaw nowych pasażerskich pojazdów kolejowych dla polskich przedsiębiorstw w 2018 r.; analiza struktury rynku dostaw według producentów, przewoźników i zamawiających.

Góra Ignacy: Zapewnienie właściwej współpracy pokładowego i przytorowego ETCS. Rynek Kolejowy 2019, nr 3, s.61-63, fot.2,

Stan wdrożenia systemu ERTMS na sieci kolejowej zarządzanej przez PKP PLK. Metodyka identyfikacji problemów w działaniu urządzeń systemu ERTMS/ETCS; testy interoperacyjności (IOP) realizowane w laboratoriach symulujących pracę urządzeń przytorowych oraz sposoby oceny współpracy urządzeń pokładowych z urządzeniami przytorowymi.

Konkurencja w kolejnictwie – niektóre przykłady krajów Unii Europejskiej. Rynek Kolejowy 2019, nr 3, s.56-60, rys.6; fot.2, bibliogr.poz.1.

Wpływ liberalizacji rynku kolejowego w UE na koszty i konkurencyjność przewozów pasażerskich. Porównanie efektywności działania publicznego transportu kolejowego oraz prywatnych przedsiębiorstw kolejowych. Oferta usług kolei dużych prędkości realizowanych przez prywatnego przewoźnika Nuovo Transporto Viaggiatori (NTV); statystyka pracy przewozowej i zadłużenie spółki NTV w latach 2015 – 2017 oraz liczba pociągów kolei dużych prędkości uruchamianych na odcinku Mediolan – Rzym w latach 2011 – 2018. Przebieg liberalizacji rynku przewozów pasażerskich w Czechach na przykładzie połączenia Ostrawa – Praga; dane dotyczące wielkości przewozów oraz udziału poszczególnych przewoźników (CD, RJ, LE) w sektorze przewozów dalekobieżnych.

Rydzyński Paweł: Kontrrewolucja w przewozach pasażerskich?. Rynek Kolejowy 2019, nr 3, s.40-43, fot.2,

Trendy rozwoju rynku kolei samorządowych w Polsce. Udział przewoźników regionalnych i aglomeracyjnych w rynku przewozowym.

Rydzyński Paweł: Pora na nowe myślenie o inwestycjach. Rynek Kolejowy 2019, nr 3, s.38-39, fot.1,

Wpływ realizacji inwestycji infrastrukturalnych na ofertę przewozów pasażerskich w Polsce; przykłady zmiany trasy i częstotliwości połączeń między miastami.

Szymajda Michał: Czy Polskę stać, by budować KDP na 250 km/h?. Rynek Kolejowy 2019, nr 3, s.20-21, fot.2,

Przewidywane korzyści z realizacji budowy kolei dużych prędkości w Polsce. Wpływ zwiększenia zakładanej prędkości pociągów z 250 km/h do 350 km/h na koszty i efektywność inwestycji.

Urbanowicz Witold: Co po Astaldi? Problem dla kolejarzy, metro i drogi do przodu. Rynek Kolejowy 2019, nr 3, s.34-37, fot.1,

Problemy z realizacją inwestycji infrastrukturalnych przez firmę Astaldi w Polsce; stan wykonania kontraktów dotyczących budowy tras kolejowych, dróg i metra.

SAMOCHODY SPECJALNE

Piernikarski Dariusz: Ponadgabarytowe modernizacje. Samochody Specjalne 2019, nr 1-2, s.40-44, fot.8,

Innowacje w pojazdach samochodowych do przewozu ładunków nienormatywnych: naczepa Faymonville PA-X, system SmartControl do obsługi naczep niskopodwoziowych, program obliczania obciążenia osi pojazdu – NoVAB (Nooteboom Vehicle Axle Load Calculation), moduł Trailer Power Assist (TPA) bazujący na samobieżnej platformie transportowej K25.

ŚWIAT KOLEI

Gieżyński Tomasz: Tramwaje w Rosji (cd.). Świat Kolei 2019, nr 2, s.44-53, rys.5; fot.25,

Rys historyczny i charakterystyka systemu transportu tramwajowego w rosyjskich miastach: Kursk, Czerepowiec, Niżny Nowogród, Samara, Perm. Stan infrastruktury i eksploatowany tabor oraz schematy sieci tramwajowych.

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

Dyduch Janusz, Zielaskiewicz Henryk, Marciniec Tomasz: Centra logistyczne jako istotny element sieci infrastruktury logistycznej. (Logistics centers as an important element of the logistics infrastructure network.) Transport Miejski i Regionalny 2019, nr 2, s.24-27, rys.3, tab.1, bibliogr.poz.3.

Rola i znaczenie infrastruktury transportowej w realizacji procesów logistycznych. Rodzaje i funkcje centrów logistycznych. Charakterystyka wybranych centrów logistycznych w Polsce i Europie Zachodniej (Niemcy, Austria, Węgry, Włochy).

Goniewicz Krzysztof, Goniewicz Mariusz, Pawłowski Witold: Urazowość w wypadkach drogowych w Polsce. (Road traffic injuries in Poland.) Transport Miejski i Regionalny 2019, nr 1, s.15-18, bibliogr.poz.20.

Analiza czynników mających wpływ na wypadki drogowe w ruchu samochodowym w Polsce. Statystyka (liczba, rodzaje, miejsca występowania i okoliczności) zdarzeń drogowych w latach 2004 – 2014. Główne przyczyny wypadków spowodowanych przez kierujących pojazdami oraz wskaźniki ciężkości wypadków. Podstawy programowe i kierunki działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce i UE.

Grabias Przemysław: Wybrane techniki pomiarowe w badaniach stanu technicznego tras i pętli tramwajowych. (Selected measurement techniques in the study on the technical condition of tram tracks and loops.) Transport Miejski i Regionalny 2019, nr 2, s.19-23, rys.4; fot.4, bibliogr.poz.16.

Techniki pomiarowe umożliwiające badanie stanu technicznego tras i pętli tramwajowych: pomiar osi toru i niwelety; pomiar geometrii toru; badania profilu poprzecznego szyny; pomiar twardości szyn tramwajowych.

Gryzik Radosław, Kozłowski Wojciech: Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę aktywnych przejść dla pieszych. (Improvement of pedestrian safety by constructing of active crosswalks for pedestrian.) Transport Miejski i Regionalny 2019, nr 1, s.32-35, rys.6; fot.2, bibliogr.poz.7.

Wpływ zastosowania aktywnych przejść dla pieszych na poprawę bezpieczeństwa pieszych. Projektowe rozwiązania techniczne oraz wytyczne dotyczące umiejscowienia i oznakowania przejść. Przykłady oznakowania przejść dla osób niewidomych i słabowidzących z wykorzystaniem Systemu LUMI FON (System Fakturowych Oznaczeń Nawierzchniowych). Doświadczenia z funkcjonowania aktywnych przejść dla pieszych w Polsce.

Helbin Maciej, Wyszomirski Olgierd: Możliwości wykorzystania Big Data w badaniach popytu i podaży w transporcie miejskim. (Possibilities of using Big Data in researching demand and suply in urban transport.) Transport Miejski i Regionalny 2019, nr 2, s.3-8, rys.4, bibliogr.poz.14.

Technologie zbierania i przetwarzania dużych zbiorów danych (Big Data) w zarządzaniu ofertą transportu miejskiego. Tradycyjne i zautomatyzowane metody badania popytu i podaży w transporcie miejskim. Analiza popytu efektywnego z wykorzystaniem Big Data. Zastosowanie automatycznych systemów zliczania pasażerów w procesie analizy i prognozowania popytu na przykładzie systemu DILAX w Gdyni. Pomiary czasów jazdy pojazdów komunikacji miejskiej w systemie TRISTAR.

Helbin Maciej, Wyszomirski Olgierd: Wykorzystanie nowowczesnych technologii do kontroli usług przewozowych na przykładzie Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni. (The use of modern technologies to control transport services on the example of the Public Transport Authority in Gdynia.) Transport Miejski i Regionalny 2019, nr 3,

Technologie informacyjne wykorzystywane w procesie zarządzania ruchem pojazdów komunikacji zbiorowej w Gdyni. System monitorowania i nadzoru ruchu pojazdów realizowany w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR.  Pomiary czasów jazdy i kontrola punktualności przewozów z zastosowaniem systemów GPS i TRISTAR. Sposoby alokacji taboru komunikacji miejskiej na podstawie danych z systemu TRISTAR; wzór karty pojazdu w sieci ZKM Gdynia.

Jamroz Kazimierz, Żukowska Joanna, Michalski Lech: Wzywania i kierunki działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w nadchodzącej dekadzie w Polsce. (Challenges and directions of developments for road safety in the coming decade in Poland.) Transport Miejski i Regionalny 2019, nr 1, s.5-14, rys.6; fot.4, bibliogr.poz.27.

Ocena stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd) w Polsce w latach 1980 – 2017. Cele i realizacja unijnych i narodowych programów brd w państwach UE. Uwarunkowania i kierunki działań na rzecz brd w ramach Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2020. Tendencje zmian liczby wypadków i ofiar śmiertelnych w Polsce i w UE oraz wskaźniki prognozowane do 2030 r.

Kaźmierczak Piotr, Wachnicka Joanna: Badania eksploatacyjne pionowych znaków drogowych. (Operational tests of vertical road signs.) Transport Miejski i Regionalny 2019, nr 1, s.19-25, fot.7, tab.3, bibliogr.poz.10.

Wpływ czasu i warunków eksploatacyjnych na trwałość i funkcjonalność znaków drogowych. Analiza wyników badań znaków zdemontowanych z dróg krajowych po kilku latach eksploatacji; wyniki pomiarów współczynnika odblasku i barwy znaków w odniesieniu do wymagań normatywnych. Ocena odporności powierzchni odblaskowych znaków na starzenie i korozję na podstawie efektów badań laboratoryjnych .

Krawiec Stanisław, Krawiec Krzysztof: Wdrażanie autobusów elektrycznych do publicznego transportu zbiorowego – teoria i praktyka. (Implementing of electric buses to public transport – theory and practice.) Transport Miejski i Regionalny 2019, nr 3, s.9-13, rys.5, bibliogr.poz.13.

Przesłanki i uwarunkowania elektryfikacji taboru miejskiej komunikacji zbiorowej w Polsce. Ograniczenia i koszty eksploatacji miejskich autobusów elektrycznych. Ocena wariantów strategii wymiany konwencjonalnej floty autobusowej na autobusy elektryczne: strategia ofensywna, strategia ofensywna na bazie pozytywnych doświadczeń testowych, strategia małych kroków, strategia defensywna. Międzynarodowe projekty badawcze wspomagające rozwój elektromobilności w miastach europejskich.

Projekt ROADVERT. Wpływ reklam na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego. (ROADVERT project. Roadside advertisement impact on road safety.) Transport Miejski i Regionalny 2019, nr 1, s.26-31, rys.4, tab.1, bibliogr.poz.23.

Działania realizowane w ramach projektu badawczego ROADVERT – Rozwój Innowacji Drogowych (RID-3D)RID-3D „Wpływ reklam na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego”. Założenia dla opracowania wytycznych dotyczących  prezentacji reklam widocznych z drogi; ocena techniczna oraz uwarunkowania lokalizacji i cech reklam.

Szymalski Wojciech: Zmiany liczby osób podróżujących różnymi środkami transportu w Warszawie podczas awarii mostu Łazienkowskiego. (Changes in the number of people traveling by various means of transport in Warsaw during the closure of the Łazienkowski Bridge.) Transport Miejski i Regionalny 2019, nr 3, s.19-23, rys.5, bibliogr.poz.18.

Analiza wpływu awarii na moście Łazienkowskim na podział zadań przewozowych w Warszawie w 2015 r. Podsumowanie wyników badań Barometru Warszawskiego dotyczących częstotliwości korzystania przez podróżujących z transportu publicznego oraz środków transportu indywidualnego (samochodowego, rowerowego) w latach 2013 – 2017.

Załoga Elżbieta, Kłos-Adamkiewicz Zuzanna: Potrzeby transportowe starzejącego się społeczeństwa. (Transport needs of ageing society.) Transport Miejski i Regionalny 2019, nr 3, s.14-18, rys.1, tab.2, bibliogr.poz.23.

Prognozowane zmiany w strukturze wiekowej ludności Polski i UE do 2080 r. Ocena wpływu wzrostu liczby osób o ograniczonej mobilności na transport publiczny. Analiza potrzeb przewozowych osób starszych. Działania na rzecz pozyskania osób starszych jako pasażerów publicznego transportu zbiorowego.