UWAGA: SKANY KART KATALOGOWYCH DO 2015 R. DOSTĘPNE NA STRONIE. OD 2016 R. W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NA MIEJSCU.

ATLAS KOLEJOWY

O GBK…

GBK została utworzona decyzją Ministra Komunikacji w roku 1919 (zob. historia). W roku 1968 uzyskała status biblioteki naukowej. Działa na rzecz resortu transportu i budownictwa, jednocześnie jako publiczna biblioteka naukowa stanowi ogniwo krajowej sieci bibliotecznej i informacyjnej.


Udostępnianie zbiorów

Czytelnia – ogólnie dostępna

 • czasopisma bieżące polskie i zagraniczne
 • zbiory podręczne

Wypożyczalnia 

 • wypożyczenia materiałów- dla pracowników ministerstwa bezpośrednio, zaś dla pozostałych osób na rewersy międzybiblioteczne

Informatorium 

 • informacja biblioteczna
 • informacja bibliograficzna bieżąca i retrospektywna
 • udostępnianie na miejscu bazy danych
 • wykonywane są zestawienia bibliograficzne na dany temat

Informacje udzielane są bezpośrednio, telefonicznie (22 630-10-62), pisemnie oraz pocztą elektroniczną (Sylwester.Salwa@mi.gov.pl)

Pracownia kserograficzna

Odbitki z własnych materiałów bibliotecznych w ograniczonym zakresie!

Obsługa użytkowników: poniedziałek – piątek w godzinach 9:00 – 15:00

Regulamin wypożyczalni

 • Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres miesiąca.
 • Czasopisma udostępniane są wyłącznie w czytelni.
 • Wydawnictwa do 1945 r. nie są wypożyczane; udostępniane są wyłącznie na miejscu w czytelni.

Zbiory GBK

obejmują literaturę polską i zagraniczną. Biblioteka posiada bogaty zbiór książek i czasopism (polskich i zagranicznych) dotyczących transportu z okresu 1919 – 1939.

Zakres tematyczny zbiorów

 • transport kolejowy
 • transport kombinowany
 • transport lotniczy
 • transport samochodowy
 • żegluga śródlądowa
 • drogownictwo
 • ekonomika transportu
 • gospodarka morska
 • łączność
 • komunikacja miejska
 • polityka transportowa
 • budownictwo

Stan zbiorów

 • wydawnictwa zwarte: 48 387 vol
 • wydawnictwa ciągłe: 29 586 roczników czasopism krajowych (1380 tyt.) i zagranicznych (150 tyt.)
 • zbiory specjalne: literatura techniczno-handlowa, tłumaczenia,
 • sprawozdania z podróży zagranicznych (9002), normy (19 481 jed.),
 • kartografia (445 jedn.), fiszki UIC (3 078).

Bazy danych

 • Prowadzenie i utrzymanie własnych baz danych – Zautomatyzowany System Informacyjny oparty na oprogramowaniu Micro/ISIS
 • Opracowanie formalne wydawnictw zwartych, prowadzenie katalogów i wspomaganie udostępniania zbiorów – Komputerowy System Biblioteczny LIBRA.

Do indeksowania dokumentów i wyszukiwania materiałów informacyjnych wykorzystywany jest język informacyjno-wyszukiwawczy – deskryptorowy oparty na systemie tezaurusów z zakresu transportu.


Własne bazy danych:

 • Bibliograficzna Baza Danych Transportu – KOM 1988 –
 • Zbiory Historyczne GBK (wybrane pozycje) – BIB 1847-1945
 • Katalogowa Baza Danych o Czasopism Transportowych gromadzonych w GBK – CZAS 1988-
 • Tezaurus Transportu – TEZ

Obce:

 • TRANSPORT CD – międzynarodowa bibliograficzna baza danych na dyskach optycznych, obejmująca piśmiennictwo z zakresu wszystkich działów transportu w okresie 1968- 2000. Baza, zawierająca łącznie 600.000 jedn. w jęz. ang., franc., niem., obejmuje serwisy:
  • TRB – Serwis Informacyjny Badań Transportowych amerykańskiej Bazy Danych TRIS
  • OECD Baza danych IRRD (Międzynarodowa Dokumentacja Badań Drogowych)
  • ECMT Baza danych TRANSDOC (ekonomiczna informacja transportowa);

  Bazy są dostępne wyłącznie w Bibliotece

GBK


Gabloty

 • opracowuje do bazy danych artykuły z czasopism fachowych z zakresu transportu, budownictwa i dziedzin pokrewnych,
 • wykonuje zestawienia tematyczne na użytek pracowników resortu i instytucji z zewnątrz,
 • opracowuje i wydaje materiały informacyjne,
 • organizuje wystawy tematyczne,
 • prowadzi prace badawczo-rozwojowe w zakresie języków informacyjno-wyszukiwawczych z dziedziny transportu,
 • prowadzi prace bibliograficzne,
 • współpracuje w zakresie opracowywania i wymiany informacji naukowej z ośrodkami INTE w organizacji OSŻD

Wszystkie publikacje GBK mogą być bezpłatnie kopiowane i powielane we fragmentach, także w celach komercyjnych; warunek jest jeden: powołanie się na źródło i podanie naszej strony internetowej.