UWAGA: SKANY KART KATALOGOWYCH DO 2015 R. DOSTĘPNE NA STRONIE. OD 2016 R. W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NA MIEJSCU.

ATLAS KOLEJOWY

Wykaz Ważniejszych Nabytków 1/2019

Wykaz Czasopism Krajowych i Zagranicznych

informator roczny o nowych wydawnictwach wpływających do zbiorów bibliotecznych.


Poniżej bezpośredni wgląd w ostatni wykaz:

Przegląd Prasy Technicznej 03/19

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

MARZEC 2019

DROGI I MOSTY

DROGOWNICTWO

GŁOS MASZYNISTY

INFRASTRUKTURA

MAGAZYN AUTOSTRADY

MOSTY

OBSERWATOR MORSKI

POLSKA GAZETA TRANSPORTOWA

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

PRZEGLĄD LOTNICZY

RYNEK KOLEJOWY

SAMOCHODY SPECJALNE

ŚWIAT KOLEI

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

DROGI I MOSTY

Szczuraszek Tomasz, Kusowska Emilia: Warunki atmosferyczne a ryzyko powstania zdarzenia drogowego. (Weather conditions and the risk of road incident occurance.) Drogi i Mosty 2018, nr 3, s.193-204, rys.5, tab.2, bibliogr.poz.14.

Ocena oddziaływania warunków atmosferycznych na bezpieczeństwo ruchu drogowego na podstawie danych pozyskanych z bazy Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym (WZDR) w Elblągu. Analiza wpływu poszczególnych parametrów środowiska atmosferycznego (opady atmosferyczne, ciśnienie atmosferyczne, wilgotność względna powietrza, temperatura powietrza, zachmurzenie) na ryzyko wystąpienia zdarzenia drogowego.(Artykuł w jęz. polskim i angielskim)

DROGOWNICTWO

Karaś Sławomir: Nowa koncepcja przejścia dolnego dla zwierząt. (A new concept of underpass for animals.) Drogownictwo 2019, nr 2, s.50-57, rys.3, tab.1, bibliogr.poz.10.

Parametry i konstrukcja mostu drogowego – przejścia dolnego dla zwierząt. Rozwiązania techniczne dotyczące budowy nowego obiektu inżynierskiego lub dostosowania istniejącego mostu do formy przejścia dolnego. Oszacowanie kosztów inwestycji z zastosowaniem ekranów przeciwhałasowych typu półtunel.

Podsumowanie przedsięwzięć i działań w 2018 roku ogłoszonym przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Rokiem inż. Ernesta Malinowskiego. (Summary of projects and activities in 2018 announced by Association of Transport Engineers and Technicians the Year of eng. Ernest Malinowski.) Drogownictwo 2019, nr 2,

Sprawozdanie z realizacji programu obchodów 200. rocznicy urodzin inż. Ernesta Malinowskiego w 2018 r.

GŁOS MASZYNISTY

Zarzecki Rafał: Sto lat ZZM!. Głos Maszynisty 2019, nr 1/173, s.8-11, fot.4,

Historia działalności Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce w latach 1919 – 1921.

Zarzecki Rafał: Z kart historii ZZM. Głos Maszynisty 2019, nr 2/174, s.12-13, rys.2,

Etapy rozwoju działalności Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce w latach 1920 – 1922. Logo przedwojennego ZZM. Dane dotyczące wynagrodzenia maszynistów w 1914 i 1922 r.

INFRASTRUKTURA

Krawczyk Anna: Sekrety zarządców – część II. Utrzymanie dróg po nowemu. Infrastruktura 2018, nr 11-12, s.52-58, rys.1; fot.4, tab.2,

Porównanie modeli utrzymania dróg: model mieszany, mieszany model quasi-standard/”utrzymaj standard”, model obszarowy/liniowy; statystyka utrzymania dróg w Polsce w latach 2014 – 2018. Przykłady innowacyjnych rozwiązań w zakresie zarządzania drogami. Model utrzymania wskaźnikowego oparty o rozliczanie wykonawcy z oczekiwanych efektów działań; zasady zawierania i podział ryzyk umów wskaźnikowych (umowy oparte na wydajności – performance based contracts). Postulowane zmiany w umowach na utrzymanie dróg.

Szczęsna- Mołoniewicz Joanna: Beton kontra smog. Infrastruktura 2019, nr 1-2, s.30-33, rys.2; fot.3,

Wpływ powstawania zjawiska smogu w miastach na zdrowie ludzkie. Innowacyjna technologia neutralizowania zanieczyszczeń powietrza tlenkami azotu z wykorzystaniem antysmogowych płyt wykonanych z betonu fotokatalitycznego. Ocena właściwości i wydajności  betonu antysmogowego na podstawie badań przeprowadzonych w warunkach laboratoryjnych oraz na Rondzie Daszyńskiego w Warszawie.

Szczęsna- Mołoniewicz Joanna: O mobilności – holistycznie. Infrastruktura 2018, nr 11-12, s.42-43, fot.3,

Innowacyjne rozwiązania w dziedzinie inteligentnej mobilności oferowane przez koncern Mercedes Benz. Usługi transportu pasażerskiego realizowane przez przedsiębiorstwo taksówkowe Mytaxi, elastyczny carsharing car2go oraz platformę mobilności moovel. Inteligentne systemy komunikacji między samochodami i infrastrukturą drogową. Rozwój technologii autonomicznych środków transportu; projekty autonomicznego pojazdu smarty vision EQ fortwo oraz autonomicznego bezzałogowego helikoptera-taksówki (Volocopter).

MAGAZYN AUTOSTRADY

Polecki Arkadiusz: Konstrukcje nawierzchni dróg szybkiego ruchu klasy A i S na Dolnym Śląsku. Stan na koniec 2018 r. (Pavement structures highways and expressways on the Lower Silesia area. State of the end 2018’s.) Magazyn Autostrady 2019, nr 1-2, s.24-29, rys.4, tab.16, bibliogr.poz.4.

Parametry sieci autostrad i dróg ekspresowych na Dolnym Śląsku; dane dotyczące konstrukcji sztywnych i podatnych nawierzchni dróg: A4, A8, S3, S5, S8.

MOSTY

Kaczor Malwina: Most 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski w Gdańsku. Mosty 2019, nr 1, s.16-19, fot.9,

Konstrukcja i parametry techniczne drogowego mostu zwodzonego przez Martwą Wisłę, łączącego Wyspę Sobieszewską ze stałym lądem. Charakterystyka elementów konstrukcyjnych mostu: przęsła dojazdowe, przęsło zwodzone, przyczółki i filary, urządzenia mechaniczne podnoszenia i sterowania, nawierzchnia jezdni; zrealizowane budowle hydrotechniczne (awanporty, umocnienia brzegów).

Kaczor Malwina: Powstaje wyjątkowa kładka w Giżycku. Mosty 2019, nr 1, s.52-54, rys.7,

Projekt konstrukcji kładki dla pieszych i rowerzystów przez Kanał Łuczański w Giżycku; założenia funkcjonalne i  rozwiązania architektoniczne obiektu.

Kido Ewa Maria, Cywiński Zbigniew: Szczególne widoki mostów i odczucia obserwatorów – cz. I. (Particular views of bridges and the feeling of observers – part I.) Mosty 2019, nr 1, s.64-69, fot.35, bibliogr.poz.10.

Architektura i estetyka konstrukcji mostów wiszących, podwieszanych i extradosed w Japonii: Kiyosu Bridge, Konaruto Bridge, Odawara Blueway BTsurumi Tsubasa Bridge, Wakato Bridge, Kanmon Bridge, Rainbow Bridge, Akashi-Kaikyo Bridge, Hitsuishijima Bridge, Iwakurojima Bridge, Shin-Onomichi Bridge, Tatara Bridge, Kurushima Bridge,Aomori Bay Bridge.

OBSERWATOR MORSKI

Gogol Krzysztof: Rynek masowy. Obserwator Morski 2018, nr 12, s.24-26, fot.4,

Wskaźniki koniunktury rynku morskich przewozów masowych w 2018 r. oraz prognozowane w 2019 r.; popyt i struktura przewozów wg grup ładunków; stan floty masowców.

Gogol Krzysztof: VI Konwent Morski – o promach i hydrotechnicznych inwestycjach. Obserwator Morski 2018, nr 12, s.12-15, fot.6,

Struktura i rozwój rynku przewozów promowych na Morzu Bałtyckim. Perspektywy wzrostu połączeń żeglugowych do polskich portów morskich. Założenia projektowe i opinie dotyczące budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną.

POLSKA GAZETA TRANSPORTOWA

Antonowicz Mirosław: Nowy Jedwabny Szlak szansą dla rozwoju intermodalu. Polska Gazeta Transportowa 2019, nr 8-9, s.7,

Czynniki i uwarunkowania rozwoju transportu intermodalnego trasą Nowego Jedwabnego Szlaku. Perspektywy wzrostu przewozów towarowych między Polską a Chinami; propozycja budowy centrum dystrybucyjno-logistycznego dedykowanego przewozom intermodalnym

Grzybowski Marek: Brexit a sprawa Polska. Straci transport kołowy, skorzystają terminale kontenerowe?. Polska Gazeta Transportowa 2019, nr 1-5, s.1-2, fot.1,

Wpływ wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE (Brexit) na rynek transportowy. Oszacowanie ekonomicznych skutków Brexitu oraz przewidywania dotyczące warunków działalności polskich przedsiębiorstw na rynku brytyjskim. Prognozy zmian wielkości wymiany handlowej i przewozów towarowych między Polską a Wielką Brytanią. Podaż i popyt na rynku żeglugi morskiej i usług portowych.

Grzybowski Marek: Koszty transportu morskiego będą rosły. Polska Gazeta Transportowa 2019, nr 1-5, s.7-8, fot.1,

Przewidywany wzrost kosztów transportu morskiego w 2019 r. Czynniki wpływające na koszty eksploatacji statków morskich, m. in koszty inwestycji związanych z ochroną środowiska. Wydatki przedsiębiorstw żeglugowych dotyczące kosztów zarządzania i rozwoju konkurencyjności na rynku.

Grzybowski Marek: Polska na Jedwabnym Szlaku. Polska Gazeta Transportowa 2019, nr 8-9, s.7, fot.1, tab.1,

Wpływ rozwoju infrastruktury transportowej Nowego Jedwabnego Szlaku na wzrost wymiany handlowej między Polską a Chinami. Statystyka wymiany towarowej Polski z Chinami w latach 2014 – 2017.

Konwicki Jerzy: Rośnie ruch na lotniskach regionalnych. Polska Gazeta Transportowa 2019, nr 6-7, s.3, fot.1,

Statystyka ruchu pasażerskiego w regionalnych portach lotniczych w Polsce w 2018 r.

Koprowski Krzysztof: Islandia wybuduje duży, uniwersalny port tranzytowy. Polska Gazeta Transportowa 2019, nr 8-9, s.9, rys.2; fot.1,

Założenia projektowe budowy nowego portu morskiego w Finnafjördur w Finlandii; ocena wpływu inwestycji na rozwój gospodarczy regionu oraz handel morski w rejonie Arktyki.

Koprowski Krzysztof: Marokański transport przyspiesza. Polska Gazeta Transportowa 2019, nr 1-5, s.9, rys.1; fot.3,

Kierunki rozwoju systemu transportowego w Maroku. Budowa kolei dużych prędkości. Organizacja i infrastruktura transportu kolejowego, miejskiego, morskiego i lotniczego. Rozbudowa infrastruktury logistycznej.

Marszycki Mikołaj: Minął półmetek realizacji KPK. Polska Gazeta Transportowa 2019, nr 8-9, s.1-2, fot.1,

Podsumowanie realizacji Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku (KPK) przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.; zakres rzeczowy oraz finansowanie inwestycji infrastrukturalnych w ramach programu.

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

Żyluk Andrzej, Jasztal Michał: Uzbrojenie lotnicze – polskie tradycje i osiągnięcia. (Aircraft armament – Polish traditions and achievements.) Przegląd Komunikacyjny 2019, nr 1, s.2-7, rys.7; fot.6, bibliogr.poz.6.

Historia polskiego uzbrojenia lotniczego od 1918 r. do chwili obecnej: rozwój lotnictwa wojskowego oraz krajowego przemysłu zbrojeniowego; przykłady konstrukcji broni lotniczej; nowoczesne technologie systemów uzbrojenia.

PRZEGLĄD LOTNICZY

Kurek Andrzej: Planowanie na ekranie. Przegląd Lotniczy 2019, nr 2, s.42-43, rys.4,

Zastosowanie technologii internetowych w zarządzaniu przestrzenią powietrzną. Zadania i funkcje interaktywnej mapy internetowej dotyczące planowania użytkowania przestrzeni powietrznej (AUP/UUP).

Liwiński Jerzy: Rejestr polskich statków powietrznych 2019. Przegląd Lotniczy 2019, nr 2, s.26-36, rys.1; fot.14, tab.3,

Liczba i kategorie statków powietrznych w Polsce według danych rejestru cywilnych statków powietrznych z 1.01.2019 r. Statystyka sprzętu lotniczego w latach 2001 – 2019. Tendencje wzrostu liczby statków powietrznych w rejestrze w latach 2004 – 2019.

RYNEK KOLEJOWY

CMK do 250 km/h. Mamiński: Obawiajcie się ekspansji polskiej kolei. Rynek Kolejowy 2019, nr 3, s.24-25, fot.3,

Priorytety strategii rozwoju kolei w Polsce, przedstawione na Kongresie Rozwoju Kolei przez ministra Infrastruktury, Andrzeja Adamczyka oraz prezesa PKP S.A., Krzysztofa Mamińskiego. Plany rozbudowy infrastruktury kolejowej w ramach programu Kolej+. Założenia koncentracji przedsiębiorstw w ramach Holdingu Grupy PKP. Działania na rzecz zwiększenia konkurencyjności polskiego transportu kolejowego.

Czubiński Roman: Leo Express przygląda się Polsce. Rynek Kolejowy 2019, nr 3, s.44-45, fot.1,

Kierunki liberalizacji rynku kolejowych przewozów pasażerskich; uwarunkowania i perspektywy rozwoju działalności przewozowej czeskich kolei Leo Express w Polsce.

Domański Aleksander: CPK: Rewolucja w transporcie. Rynek Kolejowy 2019, nr 3, s.28-29, fot.1,

Plany budowy sieci połączeń kolejowych do Centralnego Portu Komunikacyjnego; organizacja przewozów pasażerskich oraz przewidywane czasy przejazdu do Warszawy i Łodzi.

Dybalski Jakub: Czy kolej może być bardziej zielona?. Rynek Kolejowy 2019, nr 3, s.54-55,

Ocena wpływu transportu kolejowego na środowisko; poziom emisji zanieczyszczeń przez kolej w porównaniu do transportu drogowego. Efektywność ekologiczna pasażerskich przewozów zbiorowych realizowanych transportem kolejowym.

Gotowi na wiek cyfrowy w kolejnictwie? Digitalizacja i standaryzacja technologii sygnalizacji celem ogólnoeuropejskim EULYNX. Rynek Kolejowy 2019, nr 3, s.22-23, fot.1,

Cele i zakres współpracy zarządców infrastruktury kolejowej w ramach konsorcjum EULYNX, dotyczącej automatyzacji i standaryzacji systemów sterowania ruchem kolejowym. Koncepcja europejskiej modułowej technologii systemów sterowania kolejowego wraz z uniwersalnym protokołem bezpiecznej komunikacji RaSTA.

Grobelny Michał: Co w 2018 r. wyjechało na polskie tory?. Rynek Kolejowy 2019, nr 3, s.48-51, rys.4, tab.1,

Statystyka dostaw nowych pasażerskich pojazdów kolejowych dla polskich przedsiębiorstw w 2018 r.; analiza struktury rynku dostaw według producentów, przewoźników i zamawiających.

Góra Ignacy: Zapewnienie właściwej współpracy pokładowego i przytorowego ETCS. Rynek Kolejowy 2019, nr 3, s.61-63, fot.2,

Stan wdrożenia systemu ERTMS na sieci kolejowej zarządzanej przez PKP PLK. Metodyka identyfikacji problemów w działaniu urządzeń systemu ERTMS/ETCS; testy interoperacyjności (IOP) realizowane w laboratoriach symulujących pracę urządzeń przytorowych oraz sposoby oceny współpracy urządzeń pokładowych z urządzeniami przytorowymi.

Konkurencja w kolejnictwie – niektóre przykłady krajów Unii Europejskiej. Rynek Kolejowy 2019, nr 3, s.56-60, rys.6; fot.2, bibliogr.poz.1.

Wpływ liberalizacji rynku kolejowego w UE na koszty i konkurencyjność przewozów pasażerskich. Porównanie efektywności działania publicznego transportu kolejowego oraz prywatnych przedsiębiorstw kolejowych. Oferta usług kolei dużych prędkości realizowanych przez prywatnego przewoźnika Nuovo Transporto Viaggiatori (NTV); statystyka pracy przewozowej i zadłużenie spółki NTV w latach 2015 – 2017 oraz liczba pociągów kolei dużych prędkości uruchamianych na odcinku Mediolan – Rzym w latach 2011 – 2018. Przebieg liberalizacji rynku przewozów pasażerskich w Czechach na przykładzie połączenia Ostrawa – Praga; dane dotyczące wielkości przewozów oraz udziału poszczególnych przewoźników (CD, RJ, LE) w sektorze przewozów dalekobieżnych.

Rydzyński Paweł: Kontrrewolucja w przewozach pasażerskich?. Rynek Kolejowy 2019, nr 3, s.40-43, fot.2,

Trendy rozwoju rynku kolei samorządowych w Polsce. Udział przewoźników regionalnych i aglomeracyjnych w rynku przewozowym.

Rydzyński Paweł: Pora na nowe myślenie o inwestycjach. Rynek Kolejowy 2019, nr 3, s.38-39, fot.1,

Wpływ realizacji inwestycji infrastrukturalnych na ofertę przewozów pasażerskich w Polsce; przykłady zmiany trasy i częstotliwości połączeń między miastami.

Szymajda Michał: Czy Polskę stać, by budować KDP na 250 km/h?. Rynek Kolejowy 2019, nr 3, s.20-21, fot.2,

Przewidywane korzyści z realizacji budowy kolei dużych prędkości w Polsce. Wpływ zwiększenia zakładanej prędkości pociągów z 250 km/h do 350 km/h na koszty i efektywność inwestycji.

Urbanowicz Witold: Co po Astaldi? Problem dla kolejarzy, metro i drogi do przodu. Rynek Kolejowy 2019, nr 3, s.34-37, fot.1,

Problemy z realizacją inwestycji infrastrukturalnych przez firmę Astaldi w Polsce; stan wykonania kontraktów dotyczących budowy tras kolejowych, dróg i metra.

SAMOCHODY SPECJALNE

Piernikarski Dariusz: Ponadgabarytowe modernizacje. Samochody Specjalne 2019, nr 1-2, s.40-44, fot.8,

Innowacje w pojazdach samochodowych do przewozu ładunków nienormatywnych: naczepa Faymonville PA-X, system SmartControl do obsługi naczep niskopodwoziowych, program obliczania obciążenia osi pojazdu – NoVAB (Nooteboom Vehicle Axle Load Calculation), moduł Trailer Power Assist (TPA) bazujący na samobieżnej platformie transportowej K25.

ŚWIAT KOLEI

Gieżyński Tomasz: Tramwaje w Rosji (cd.). Świat Kolei 2019, nr 2, s.44-53, rys.5; fot.25,

Rys historyczny i charakterystyka systemu transportu tramwajowego w rosyjskich miastach: Kursk, Czerepowiec, Niżny Nowogród, Samara, Perm. Stan infrastruktury i eksploatowany tabor oraz schematy sieci tramwajowych.

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

Dyduch Janusz, Zielaskiewicz Henryk, Marciniec Tomasz: Centra logistyczne jako istotny element sieci infrastruktury logistycznej. (Logistics centers as an important element of the logistics infrastructure network.) Transport Miejski i Regionalny 2019, nr 2, s.24-27, rys.3, tab.1, bibliogr.poz.3.

Rola i znaczenie infrastruktury transportowej w realizacji procesów logistycznych. Rodzaje i funkcje centrów logistycznych. Charakterystyka wybranych centrów logistycznych w Polsce i Europie Zachodniej (Niemcy, Austria, Węgry, Włochy).

Goniewicz Krzysztof, Goniewicz Mariusz, Pawłowski Witold: Urazowość w wypadkach drogowych w Polsce. (Road traffic injuries in Poland.) Transport Miejski i Regionalny 2019, nr 1, s.15-18, bibliogr.poz.20.

Analiza czynników mających wpływ na wypadki drogowe w ruchu samochodowym w Polsce. Statystyka (liczba, rodzaje, miejsca występowania i okoliczności) zdarzeń drogowych w latach 2004 – 2014. Główne przyczyny wypadków spowodowanych przez kierujących pojazdami oraz wskaźniki ciężkości wypadków. Podstawy programowe i kierunki działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce i UE.

Grabias Przemysław: Wybrane techniki pomiarowe w badaniach stanu technicznego tras i pętli tramwajowych. (Selected measurement techniques in the study on the technical condition of tram tracks and loops.) Transport Miejski i Regionalny 2019, nr 2, s.19-23, rys.4; fot.4, bibliogr.poz.16.

Techniki pomiarowe umożliwiające badanie stanu technicznego tras i pętli tramwajowych: pomiar osi toru i niwelety; pomiar geometrii toru; badania profilu poprzecznego szyny; pomiar twardości szyn tramwajowych.

Gryzik Radosław, Kozłowski Wojciech: Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę aktywnych przejść dla pieszych. (Improvement of pedestrian safety by constructing of active crosswalks for pedestrian.) Transport Miejski i Regionalny 2019, nr 1, s.32-35, rys.6; fot.2, bibliogr.poz.7.

Wpływ zastosowania aktywnych przejść dla pieszych na poprawę bezpieczeństwa pieszych. Projektowe rozwiązania techniczne oraz wytyczne dotyczące umiejscowienia i oznakowania przejść. Przykłady oznakowania przejść dla osób niewidomych i słabowidzących z wykorzystaniem Systemu LUMI FON (System Fakturowych Oznaczeń Nawierzchniowych). Doświadczenia z funkcjonowania aktywnych przejść dla pieszych w Polsce.

Helbin Maciej, Wyszomirski Olgierd: Możliwości wykorzystania Big Data w badaniach popytu i podaży w transporcie miejskim. (Possibilities of using Big Data in researching demand and suply in urban transport.) Transport Miejski i Regionalny 2019, nr 2, s.3-8, rys.4, bibliogr.poz.14.

Technologie zbierania i przetwarzania dużych zbiorów danych (Big Data) w zarządzaniu ofertą transportu miejskiego. Tradycyjne i zautomatyzowane metody badania popytu i podaży w transporcie miejskim. Analiza popytu efektywnego z wykorzystaniem Big Data. Zastosowanie automatycznych systemów zliczania pasażerów w procesie analizy i prognozowania popytu na przykładzie systemu DILAX w Gdyni. Pomiary czasów jazdy pojazdów komunikacji miejskiej w systemie TRISTAR.

Helbin Maciej, Wyszomirski Olgierd: Wykorzystanie nowowczesnych technologii do kontroli usług przewozowych na przykładzie Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni. (The use of modern technologies to control transport services on the example of the Public Transport Authority in Gdynia.) Transport Miejski i Regionalny 2019, nr 3,

Technologie informacyjne wykorzystywane w procesie zarządzania ruchem pojazdów komunikacji zbiorowej w Gdyni. System monitorowania i nadzoru ruchu pojazdów realizowany w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR.  Pomiary czasów jazdy i kontrola punktualności przewozów z zastosowaniem systemów GPS i TRISTAR. Sposoby alokacji taboru komunikacji miejskiej na podstawie danych z systemu TRISTAR; wzór karty pojazdu w sieci ZKM Gdynia.

Jamroz Kazimierz, Żukowska Joanna, Michalski Lech: Wzywania i kierunki działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w nadchodzącej dekadzie w Polsce. (Challenges and directions of developments for road safety in the coming decade in Poland.) Transport Miejski i Regionalny 2019, nr 1, s.5-14, rys.6; fot.4, bibliogr.poz.27.

Ocena stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd) w Polsce w latach 1980 – 2017. Cele i realizacja unijnych i narodowych programów brd w państwach UE. Uwarunkowania i kierunki działań na rzecz brd w ramach Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2020. Tendencje zmian liczby wypadków i ofiar śmiertelnych w Polsce i w UE oraz wskaźniki prognozowane do 2030 r.

Kaźmierczak Piotr, Wachnicka Joanna: Badania eksploatacyjne pionowych znaków drogowych. (Operational tests of vertical road signs.) Transport Miejski i Regionalny 2019, nr 1, s.19-25, fot.7, tab.3, bibliogr.poz.10.

Wpływ czasu i warunków eksploatacyjnych na trwałość i funkcjonalność znaków drogowych. Analiza wyników badań znaków zdemontowanych z dróg krajowych po kilku latach eksploatacji; wyniki pomiarów współczynnika odblasku i barwy znaków w odniesieniu do wymagań normatywnych. Ocena odporności powierzchni odblaskowych znaków na starzenie i korozję na podstawie efektów badań laboratoryjnych .

Krawiec Stanisław, Krawiec Krzysztof: Wdrażanie autobusów elektrycznych do publicznego transportu zbiorowego – teoria i praktyka. (Implementing of electric buses to public transport – theory and practice.) Transport Miejski i Regionalny 2019, nr 3, s.9-13, rys.5, bibliogr.poz.13.

Przesłanki i uwarunkowania elektryfikacji taboru miejskiej komunikacji zbiorowej w Polsce. Ograniczenia i koszty eksploatacji miejskich autobusów elektrycznych. Ocena wariantów strategii wymiany konwencjonalnej floty autobusowej na autobusy elektryczne: strategia ofensywna, strategia ofensywna na bazie pozytywnych doświadczeń testowych, strategia małych kroków, strategia defensywna. Międzynarodowe projekty badawcze wspomagające rozwój elektromobilności w miastach europejskich.

Projekt ROADVERT. Wpływ reklam na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego. (ROADVERT project. Roadside advertisement impact on road safety.) Transport Miejski i Regionalny 2019, nr 1, s.26-31, rys.4, tab.1, bibliogr.poz.23.

Działania realizowane w ramach projektu badawczego ROADVERT – Rozwój Innowacji Drogowych (RID-3D)RID-3D „Wpływ reklam na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego”. Założenia dla opracowania wytycznych dotyczących  prezentacji reklam widocznych z drogi; ocena techniczna oraz uwarunkowania lokalizacji i cech reklam.

Szymalski Wojciech: Zmiany liczby osób podróżujących różnymi środkami transportu w Warszawie podczas awarii mostu Łazienkowskiego. (Changes in the number of people traveling by various means of transport in Warsaw during the closure of the Łazienkowski Bridge.) Transport Miejski i Regionalny 2019, nr 3, s.19-23, rys.5, bibliogr.poz.18.

Analiza wpływu awarii na moście Łazienkowskim na podział zadań przewozowych w Warszawie w 2015 r. Podsumowanie wyników badań Barometru Warszawskiego dotyczących częstotliwości korzystania przez podróżujących z transportu publicznego oraz środków transportu indywidualnego (samochodowego, rowerowego) w latach 2013 – 2017.

Załoga Elżbieta, Kłos-Adamkiewicz Zuzanna: Potrzeby transportowe starzejącego się społeczeństwa. (Transport needs of ageing society.) Transport Miejski i Regionalny 2019, nr 3, s.14-18, rys.1, tab.2, bibliogr.poz.23.

Prognozowane zmiany w strukturze wiekowej ludności Polski i UE do 2080 r. Ocena wpływu wzrostu liczby osób o ograniczonej mobilności na transport publiczny. Analiza potrzeb przewozowych osób starszych. Działania na rzecz pozyskania osób starszych jako pasażerów publicznego transportu zbiorowego.

Wykaz Czasopism Krajowych i Zagranicznych 2018

Wykaz Czasopism Krajowych i Zagranicznych

informator roczny o nowych wydawnictwach wpływających do zbiorów bibliotecznych.


Poniżej bezpośredni wgląd w ostatni wykaz:

Przegląd Prasy Technicznej 02/19

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

LUTY 2019

EUROLOGISTICS

EUROPEAN RAILWAY REVIEW

GLOBAL RAILWAY REVIEW

RAILVOLUTION

ŚWIAT KOLEI

EUROLOGISTICS

Błaszak Maciej: Co motywuje mieszkańców miast?. Eurologistics 2018, nr 5, s.68-69, fot.1; rys.1,

Identyfikacja i analiza korzyści społecznych wynikających z rozwoju mobilności w miastach. Ocena wpływu organizacji dojazdów do pracy na zachowania transportowe i kulturę mobilności mieszkańców miast.

Kosińska Anna: Chiński smok wychodzi na świat. Ile jest morza w Nowym Jedwabnym Szlaku?. Eurologistics 2018, nr 5, s.48-50, fot.2,

Znaczenie geopolityczne i gospodarcze Nowego Jedwabnego Szlaku. Koncepcja rozwoju korytarza i wykorzystania wód arktycznych do transportu towarów; projekt i perspektywy realizacji Polarnego Jedwabnego Szlaku przez Ocean Arktyczny.

Kosińska Anna: Jesień na rynku shippingowym. Przyszłość sektora morskiego w cieniu Państwa Środka. Eurologistics 2018, nr 6, s.66-69, fot.1,

Trendy koniunktury na światowym rynku handlu morskiego. Znaczenie gospodarcze i polityka morska Chin w zakresie żeglugi, działalności portowej i logistyki. Charakterystyka rynku shippingowego; kierunki wzrostu przewozów masowych i kontenerowych oraz przeładunki w portach morskich. Wpływ polityki gospodarczej USA na sytuację na rynku transportowym.

Lysionok Artur: Światowe trendy struktury logistycznej: kierunki, regiony, rynki. Eurologistics 2018, nr 6, s.62-65, rys.3, tab.1,

Wpływ rozwoju europejsko-azjatyckiej współpracy gospodarczej na transport towarowy. Cele i uwarunkowania rozbudowy infrastruktury korytarzy przewozowych w Eurazji. Rola i znaczenie transportowe Polski w przewozach na trasie Nowego Jedwabnego Szlaku; udział polskich przewoźników w obsłudze ładunków handlu zagranicznego UE i Chin. Trendy rozwoju logistyki transportu międzynarodowego między Europą i Azją.

Schulcz Julian, Samuel Maria: Logistyka 4PL w sieciach transportowych. Eurologistics 2018, nr 6, s.28-32, rys.3,

Zadania i funkcje dostawcy usług 4PL (Integrator Procesów Logistycznych – Fourth Party Logistics) w organizacji łańcucha dostaw. Wpływ 4PL na optymalizację kosztów dostawy. Cechy i parametry usług 4PL oraz korzyści wynikające ze współpracy z usługodawcą.

Wiśniewska Kinga: Wzrost przeładunku w intermodalu. Eurologistics 2018, nr 5, s.54-55, fot.1,

Statystyka przewozów towarowych transportem intermodalnym w Polsce w 2017 r.; rozmieszczenie terminali intermodalnych oraz struktura przeładunków wg grup ładunków.

EUROPEAN RAILWAY REVIEW

Davids Niko: Digital solutions for rail freight of the future. (Cyfrowe rozwiązania dla kolei towarowej w przyszłości.) European Railway Review 2017, nr 2, s.53-55, fot.4,

Oferta usług cyfrowych dla kolei realizowanych przez spółkę VTG AG – wiodącego w Europie właściciela wagonów i operatora logistycznego. Funkcjonalność systemu VTG Connector, umożliwiającego m.in. śledzenie i pozycjonowanie wagonów, pomiar parametrów środowiskowych i bezprzewodową transmisję danych.

Gejke Jenny: Customer insight steers SJ’s digital development. (Wgląd w potrzeby  klienta steruje rozwojem cyfrowym SJ.) European Railway Review 2017, s.46-47, fot.2,

Wpływ analizy zachowań konsumentów na wybór strategii digitalizacji kolei szwedzkich SJ.  Oferta cyfrowych usług informacji pasażerskiej i sprzedaży biletów dostępnych na platformie internetowej firmy.

Gerres Manuel: Seizing the opportunities of digitalisation. (Wykorzystanie możliwości digitalizacji.) European Railway Review 2016, nr 3, s.9-12, fot.5, bibliogr.poz.6.

Cele i złożenia strategii cyfryzacji niemieckich kolei realizowana przez Deutsche Bahn Group. Zadania i działalność spółki DB Digital Ventures, która koordynuje rozwój innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie digitalizacji poprzez inwestycje w startupy. Przykłady realizacji projektów dotyczących m.in. usług cyfrowych dla pasażerów kolei, monitorowania przewozów towarowych, automatycznego prowadzenia pociągów. Wpływ technologii cyfrowych na zwiększenie możliwości multimodalnej integracji środków transportu pasażerskiego.

Hall Ian: Digital deployment. (Cyfrowy rozwój.) European Railway Review 2016, nr 4, s.50-52, bibliogr.poz.2.

Stan obecny i perspektywy cyfryzacji sygnalizacji kolejowej w Europie.  Przebieg realizacji cyfrowego systemu sterowania ruchem ERTMS (Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym) w obszarze kolejowym Unii Europejskiej. Etapy wdrażania systemu ERTMS/ETCS w ramach długofalowego planu „Cyfrowa Kolej” w Wielkiej Brytanii.

Lallemand Luc: Infrabel is digitalising the Belgian railway network to secure the future of railway. (Infrabel digitalizuje belgijską sieć kolejową żeby zapewnić kolei przyszłość.) European Railway Review 2017, nr 2, s.8-12, fot.5,

Rola i znaczenie technologii cyfrowych dla rozwoju konkurencyjności kolei. Czynniki i uwarunkowania cyfryzacji transportu kolejowego w Europie. Przedsięwzięcia wdrożone przez belgijskiego zarządcę infrastruktury kolejowej – Infrabel w zakresie digitalizacji zarządzania infrastrukturą oraz wewnętrznych procesów zarządczych w przedsiębiorstwie.

Misharin Alexander, Rozenberg Igor: Digital and geoinformation technologies in the development of Russian railway infrastructure. (Technologie cyfrowe i geoinformacyjne w rozwoju rosyjskiej infrastruktury kolejowej.) European Railway Review 2017, nr 3, s.41-45, rys.2; fot.4, bibliogr.poz.1.

Cele „Strategii rozwoju transportu kolejowego w Federacji Rosyjskiej do 2030 roku” w zakresie wdrożenia zaawansowanych technologii w zarządzaniu infrastrukturą. Zadania i funkcje systemów budowy i utrzymania sieci kolejowej opartych na technologiach informatycznych i geoinformacyjnych. Charakterystyka zintegrowanego systemu danych przestrzennych infrastruktury (KSPD  IZHT) oraz systemu sterującego dużej dokładności (HACS). Koszty i efektywność eksploatacji systemów.

GLOBAL RAILWAY REVIEW

Alvarado Unai, Mendizabal Jaizki: The ‚digital wagon’: Technology trends for the rail freight sector. (‚Cyfrowy wagon’: Trendy technologii w sektorze kolejowego transportu  towarowego.) Global Railway Review 2018, nr 5, s.96-100, rys.4; fot.1, bibliogr.poz.2.

Czynniki rozwoju konkurencyjności i innowacyjności towarowego transportu kolejowego. Priorytety polityki Unii Europejskiej w dziedzinie cyfryzacji kolei oraz przedsięwzięcia realizowane w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail. Trendy technologiczne w przemyśle kolejowym. Koncepcja inteligentnego wagonu towarowego wykorzystującego technologie cyfrowe i internetowe (internet pociągów – Internet of Trains).

Bak Máté, Reinsinger Harald: Path Coordination System (PCS): A booking tool for the international railway timetable. (System Koordynowania Tras (PCS): Narzędzie do rezerwacji dla międzynarodowego kolejowego rozkładu jazdy.) Global Railway Review 2017, nr 6, s.53-55, rys.3,

Zadania i funkcje systemu PCS (Path Coordination System), służącego do zamawiania, uzgadniania i koordynowania tras pociągów międzynarodowych w Europie. Geneza i ewolucja systemu Pathfinder – PCS, opartego na technologii internetowej.  Działalność europejskiego stowarzyszenia zarządców infrastruktury kolejowej RNE (Rail Net Europe) w zakresie rozwoju i harmonizacji technicznej PCS nowej generacji (PCS NG). Zakres funkcjonalny systemu dotyczący ruchu pociągów w europejskich korytarzach towarowych. Zagadnienia standaryzacji i interoperacyjności aplikacji TCS użytkowanych przez przewoźników i zarządców infrastruktury w Europejskim Obszarze Kolejowym.

Blomqvist Per, Sandström Johan: Designing rolling stock of the future with new materials and smart designs. (Projektowanie taboru kolejowego przyszłości z użyciem nowych materiałów i inteligentnych rozwiązań.) Global Railway Review 2018, nr 3, s.22-25, fot.2, bibliogr.poz.2.

Innowacyjne rozwiązania w zakresie projektowania pojazdów kolejowych nowej generacji. Inicjatywy realizowane w ramach Wspólnego przedsięwzięcia Shift2Rail, współfinansowane ze środków ósmego programu ramowego European Horizon 2020. Charakterystyka projektu Mat4Rail, którego celem jest opracowanie rozwiązań pozwalających na zastąpienie metalowych elementów pojazdu polimerami zbrojonymi włóknami o wysokiej odporności termicznej.

Citroën Philippe: Establishing rail as the backbone of future mobility. (Ustanowienie kolei  podstawą przyszłej mobilności.) Global Railway Review 2018, nr 5, s.16-20, rys.3, bibliogr.poz.8.

Rola i znaczenie kolei jako elementu zrównoważonego systemu transportu w opinii dyrektora generalnego Związku Europejskiego Przemysłu Kolejowego (UNIFE). Długoterminowa wizja rozwoju europejskiego sektora kolejowego. Główne obszary i kierunki działań w dziedzinie cyfryzacji i automatyzacji transportu kolejowego.

Citroën Philippe: Rail transport in the digital age. (Transport kolejowy w epoce cyfrowej.) Global Railway Review 2018, nr 4, s.41-43, fot.4, bibliogr.poz.2.

Szanse i wyzwania dla transportu kolejowego związane z rozwojem technologii cyfrowych. Wpływ cyfryzacji kolei na zwiększenie przepustowości, obniżenie kosztów utrzymania i zużycia energii oraz optymalizację zarządzania ruchem. Priorytetowe obszary cyfryzacji przedstawione w dokumencie UNIFE „Stanowisko w sprawie Digitalizacji Kolei” („Digitalisation of Railways’ Position  Paper”): inteligentne sieci transportowe, użytkownicy transportu pasażerskiego, polityka cenowa i pobieranie opłat, wdrożenie systemu automatycznego prowadzenia pociągu (Automatic Train Operation – ATO), udostępnianie danych publicznych, cyberbezpieczeństwo. Kierunki rozwoju innowacyjności transportu i przemysłu kolejowego w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail.

Doughty Jim, Nolan Tara: A world first: Removing the variability of human nature in rail. (Światowy priorytet: Usunięcie zmienności natury ludzkiej w transporcie kolejowym.) Global Railway Review 2018, nr 3, s.32-34, bibliogr.poz.2.

Trendy i kierunki rozwoju automatyzacji w transporcie kolejowym. Zadania i funkcje automatycznych systemów sterowania ruchem kolejowym i prowadzenia pociągu (ETCS, ATP, ATO). Wymagania techniczne i prawne dotyczące projektowania infrastruktury dla systemów ETCS i ATO.

Galar Diego, Kumar Uday, Karim Ramin: Big data in railway operations and maintenance. (Duże zbiory danych w eksploatacji i utrzymaniu kolei.) Global Railway Review 2017, nr 4, s.11-14, rys.3, bibliogr.poz.5.

Cele i możliwości realizacji technologii dużych zbiorów danych (big data) w transporcie kolejowym. Obszary zastosowań oraz korzyści wynikające z analizy dużych zbiorów danych w zakresie organizacji działalności przewozowej i utrzymania infrastruktury.

Holzfeind Jochen, Kraft Oliver, Platzer Martin: Digitalisation of railway infrastructure: A programme to strenghten the system competitiveness. (Cyfryzacja infrastruktury kolejowej: Program zwiększenia konkurencyjności systemu.) Global Railway Review 2017, nr 6, s.56-58, fot.3,

Kierunki i perspektywy rozwoju inteligentnego zarządzania infrastrukturą kolejową. Zadania i efektywność technologii Systemów Kolejowych voestalpine.

Integration insights from asset data in fleet maintenance processes. (Zintegrowany wgląd w dane o majątku w procesie utrzymania floty.) Global Railway Review 2017, nr 6, s.47-49, fot.4,

Model informatyzacji utrzymania taboru towarowego wdrożony przez operatora kolejowego Lineas. Zadania i funkcje inteligentnego systemu zarządzania flotą kolejową jako narzędzia optymalizacji.

Lochman Libor, Mastrodonato Emanuele: Digitalisation and deployment of telematic applications: Top priorities for the rail sector. (Cyfryzacja i wdrożenie aplikacji telematycznych: Priorytety dla sektora kolejowego.) Global Railway Review 2017, nr 6, s.44-46, rys.3, bibliogr.poz.5.

Priorytety cyfryzacji transportu kolejowego przedstawione w dokumencie „Mapa drogowa dla Cyfrowych Kolei”, opracowanym przez CER, CIT, EIM i UIC. Technologie i rozwiązania telematyczne wspierające cyfrowy rozwój kolei. Założenia interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolejowego oraz wdrażanie TSI w odniesieniu do usług Aplikacji Telematycznych dla Przewozów Pasażerskich (TAP) i Towarowych (TAF). Perspektywy rozwoju badań i innowacji w dziedzinie kolejnictwa w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail.

Müller Klaus, Hentschel Volker: DB Netz AG: The evolution of Predictive Maintenance 4.0. (DB Netz AG: Ewolucja  programu Utrzymanie według stanu 4.0.) Global Railway Review 2018, nr 1, s.24-27, rys.2; fot.2,

Programy wdrażane przez DB Netz AG w dziedzinie digitalizacji infrastruktury kolejowej. Rozwój platformy cyfrowej do diagnozy i analizy stanu infrastruktury – DIANA. Zintegrowane narzędzia informatyczne stosowane w procesie utrzymania infrastruktury liniowej i mostów kolejowych.

Peterhans Gilles, Price Maria: Using big data: There is no time for business as usual. (Wykorzystanie dużych zbiorów danych: Nie ma czasu na biznes jak zwykle.) Global Railway Review 2017, nr 6, s.50-52, rys.1; fot.1, bibliogr.poz.2.

Trendy digitalizacji i automatyzacji transportu kolejowego. Rodzaje i przykłady zastosowania technologii informatycznych i telematycznych w przewozach towarowych. Systemy łączności i monitorowanie przepływu informacji  w procesie przewozowym. Założenia integracji i interoperacyjności dużych zbiorów danych w ramach Jednolitego Europejskiego Obszaru Kolejowego (SERA).

Rozenberg Efim: Development of digital technologies for Russian Railways. (Rozwój cyfrowych technologii dla Kolei Rosyjskich.) Global Railway Review 2017, nr 5, s.70-75, fot.3,

Cele i założenia projektu Cyfrowa Kolej, realizowanego w ramach programu innowacyjnego rozwoju Kolei Rosyjskich do 2020 r. Koncepcja integracji technologii informatycznych i komunikacyjnych w systemie kolejowym. Digitalizacja i automatyzacja procesu zarządzania infrastrukturą i ruchem kolejowym; zadania i funkcje automatycznych systemów diagnostycznych, kontroli ruchu i prowadzenia pociągu oraz przykłady zastosowania sztucznej inteligencji. Strategia zapewnienia bezpieczeństwa cybernetycznego podczas wdrażania projektu.

Success, challenges and opportunities. (Sukces, zmiany i możliwości.) Global Railway Review 2018, nr 2, s.33-39, fot.6,

Dyskusja przedstawicieli kolei skandynawskich (Szwecja, Norwegia, Finlandia) na temat wpływu digitalizacji na poprawy jakości i konkurencyjności usług transportowych. Cele i instrumenty cyfryzacji kolei oraz możliwości zastosowania technologii informatycznych w poszczególnych obszarach działalności przedsiębiorstw kolejowych, m.in. przewozów, obsługi podróżnych i zarządzania infrastrukturą. Wpływ digitalizacji na rozwój międzygałęziowej konkurencyjności usług kolejowych na zliberalizowanym rynku przewozów pasażerskich.

Tennent David: Predicting and preventing track problems intelligently. (Inteligentne przewidywanie i zapobieganie problemom dróg kolejowych.) Global Railway Review 2018, nr 2, s.49-51, fot.4,

Inteligentne systemy zarządzania i utrzymania infrastruktury kolejowej oferowane przez amerykańskie stowarzyszenie kolejowe REMSA (Railway Engineering-Maintenance Suppliers Association). Przykłady zastosowania innowacyjnych technologii cyfrowych w celu przewidywania i zapobiegania uszkodzeniom torów kolejowych, m.in. systemy diagnostyki wizyjnej, systemy pomiarowe i detekcyjne oraz przetwarzanie i analiza dużych zbiorów danych.

Vansteenkiste Luc: Infrabel’s commitment to a smarter railway. Global Railway Review 2018, nr 3, s.9-11, fot.3,

Strategia cyfryzacji  belgijskiego przedsiębiorstwa zarządzającego infrastrukturą kolejową – Infrabel. Założenia projektu „Inteligentna Kolej” („Smart Railway”) oraz etapy digitalizacji sieci kolejowej. Innowacyjne rozwiązania techniczne w zakresie utrzymania, bezpieczeństwa i ograniczenia hałasu kolejowego.

Verstegen Chris: Accelerating innovation: The digital transformation of the Dutch rail network. (Przyspieszenie innowacji: Cyfrowa transformacja duńskiej sieci kolejowej.) Global Railway Review 2018, nr 2, s.46-48, fot.4,

Cele i uwarunkowania cyfryzacji sieci kolejowej w Danii. Korzyści z wdrożenia inteligentnych systemów sterowania ruchem kolejowym; koncepcja i perspektywy realizacji systemu ERTMS/ETCS poziomu 3 (ERTMS Hybrid Level 3) oraz systemu automatycznego prowadzenia pociągu (ATO). Zastosowanie technologii informatycznych, sztucznej inteligencji i Internetu rzeczy (IoT) w zarządzaniu ruchem pociągów.

RAILVOLUTION

Bent Mike: Flying through the Saudi Arabian desert. (Latanie po pustyni Arabii Saudyjskiej.) Railvolution 2018, nr 5, s.18-25,

W dniu 25 września 2018 r. W Jeddah, król Salman bin Abdulaziz al Saud otworzył nową, nowoczesną linię pierwszego publicznego pociągu dużych prędkości do Medyny. Szybkie pociągi T350 Talgo to dzisiejsze najnowocześniejsze „latające dywany” w Arabii Saudyjskiej, wyposażone w najnowocześniejsze urządzenia elektroniczne. „Fale”, jakimi ozdobiony jest skład pociągów w dwóch odcieniach zieleni symbolizują latający dywan lub pofałdowania pustynnych wydm, a także oznaczają zieloną i białą flagę Arabii Saudyjskiej.

Connecting people and systems. (Łączenie ludzi z systemem.) Railvolution 2018, nr 4, s.11,

Firma Knorr-Bremse zaprezentowała swoje przełomowe podsystemy i rozwiązania w czterech głównych dziedzinach działania, dotyczących głównych czynników rynkowych: połączenia systemu, efektywności cyklu życia urządzeń, zdolności transportowej i ekoprojektowania. Producenci sprzętu skupili się na elektryfikacji i łączności systemu, zrewolucjonizowaniu podsystemów związanych łącznością oraz rewolucją mobilności, która idzie w parze z rewolucją energetyczną. Systems.People.xConnected to motto, które przyświecało Knorr-Bremse, światowemu liderowi w dziedzinie systemów hamulcowych i wiodącemu dostawcy innych systemów kolejowych i użytkowych o znaczeniu krytycznym dla bezpieczeństwa. Firma pokazała swoje nowinki techniczne na targach InnoTrans 2018 w Berlinie we wrześniu 2018 r.

Dako-cz leading manufacturer of braking systems for rail vehicles. (Dako-cz wiodącym producentem układów hamulcowych do pojazdów szynowych.) Railvolution 2016, nr 4, s.127,

DAKO-CZ jest wiodącym producentem pneumatycznych, elektromechanicznych i hydraulicznych układów hamulcowych dla taboru kolejowego, którego tradycja sięga ponad 200 lat. Czeska firma dostarcza hamulce do wagonów towarowych i osobowych, jednostek podmiejskich, lokomotyw, wagonów metra i tramwajów.

Dvorak Jan: HELMS – Hybrid Electro-Mechanical Shunter. (HELMS – Hybrydowy Elektro-Mechaniczny Manewrator.) Railvolution 2017, nr 2, s.30,

Toshiba i Henschel połączyły siły w projekcie HELMS. Firmy wspólnie opracowują nową hybrydową lokomotywę manewrową opartą na  konstrukcji lokomotywy V90 DB Cargo . Zostaną zbudowane dwa prototypy. W skrócie, projekt HELMS obejmuje zastąpienie hydraulicznej przekładni istniejącej lokomotywy manewrowej V90 przez system składający się z kabiny przetwornika mocy, komory akumulatora, generatora, silnika trakcyjnego i przekładni planetarnej. Głównym celem projektu jest poprawa kosztów cyklu życia i zmniejszenie zużycia paliwa. SCiB to nazwa technologii akumulatorów firmy Toshiba. Baterie SCiB mają około 15 000 cykli ładowania i rozładowania, są użyteczne przy wysokim prądzie i zapewniają stabilną pracę poniżej 0 stopni Celsjusza. Toshiba zrealizował podobny projekt lokomotywy w Japonii, opracowując zaawansowany system manewrowy HD300 dla JP Freight.

Dvorak Jan, Peternicka Jaromir: ICE 3 modernisation programme. (Program modernizacji ICE3.) Railvolution 2017, nr 3, s.36-40,

Pociągi osiągnęły półmetek w ich cyklu życia. Połączenie zużycia i braku najnowocześniejszych funkcji zaczyna powodować problemy. Z punktu widzenia klienta pociągi nie spełniają już ich potrzeb i dlatego wymagają przeglądu. W ramach rozległych prac modernizowane są również elementy techniczne, takie jak trakcja i urządzenia HVAC. Powinno to również zwiększyć niezawodność pociągów i zapewnić wymierne ulepszenia punktualności w eksploatacji. Uszkodzenia komponentów powinny zostać zmniejszone nawet o 40 procent. Przeprojektowanie ma absolutny sens z punktu widzenia środowiska i gospodarki. Większość komponentów i materiałów, takich jak panele ścienne, jest odnawianych i ponownie wykorzystywanych. Deutsche Bahn postawiła sobie za cel 97,3-procentowy poziom recyklingu i prawie to osiągnął dzięki modernizacji floty ICE 3. W końcu recykling pozwala zaoszczędzić DB około 80 procent materiałów w porównaniu z zakupem nowego pociągu. Zmiany w potrzebach klientów były kluczowym czynnikiem w przebudowie wnętrza. Dzięki szeroko zakrojonym testom rynkowym poszczególne cechy zostały wcześniej przetestowane, a opinie klientów uwzględnione w projekcie. Najważniejsze nowe funkcje obejmują: przestrzeń, siedzenia, wagon restauracyjny, zaaranżowanie przestrzeni rodzinnej.

EBA approves Rosehill Rail’s rail crossing systems. (Modułowy system przejazdów kolejowych zyskuje uprawnienia EBA.) Railvolution 2016, nr 4, s.38,

Rosehill Rail to brytyjski producent modułowych, gumowych systemów przejazdów kolejowych. Ich systemy skrzyżowań zostały zatwierdzone do eksploatacji przez niemiecki federalny urząd kolejowy (EBA). Firma zamierza wykorzystać certyfikat EBA, aby rozszerzyć swą działalność na resztę Europy. Projektowanie i budowa systemów skrzyżowań w Rosehill Rail pozwala na szybką instalację, znacznie niższe koszty i minimalne zakłócenia w działaniu w porównaniu z tradycyjnymi systemami modułowymi. Systemy poprzeczne umożliwiają również usuwanie poszczególnych paneli przejściowych w celu konserwacji bez potrzeby demontażu przejścia.

Florian Knobel, Matthias Mayer: Standardised functional tests in the Vienna Climatic Wind Tunnel. (Standaryzacja testów funkcjonalności w  Aerodynamicznym Tunelu w Wiedniu.) Railvolution 2016, nr 3, s.76,

Komfort, a zwłaszcza komfort cieplny w pojazdach szynowych ma ogromne znaczenie dla zwiększenia atrakcyjności transportu publicznego. W tunelu aerodynamicznym są przeprowadzane kompleksowe testy, aby zagwarantować maksymalny komfort cieplny we wszystkich warunkach klimatycznych. Testowanie, optymalizacja i rozwój są zwykle przeprowadzane w jednym z pierwszych pojazdów z danej serii. Praktycznie każdy pojedynczy element może być poddany specjalnym testom funkcjonalnym w ekstremalnych warunkach klimatycznych, aby móc zbadać zarówno parametry techniczne i bezpieczeństwa, jak i niezawodność pojazdu szynowego jako całości. Stworzenie optymalnego komfortu cieplnego w pojeździe powoduje wysokie zużycie energii przez systemy pomocnicze (wentylacja, klimatyzacja,). Badanie efektywności energetycznej urządzeń pomocniczych w związku z komfortem cieplnym zyskuje na znaczeniu, ponieważ operatorzy kolejowi stają się coraz bardziej świadomi tego problemu. Pomiary aerodynamiczne przeprowadza się na elementach takich jak kolektory prądu i wycieraczki przedniej szyby. Wpływ wiatru bocznego, charakterystyki przepływu jednostki klimatyzacyjnej (wlot świeżego powietrza, powietrze wylotowe skraplacza) i inne parametry można zbadać na podstawie pomiarów modeli pojazdów.

Haller Gabriel: ‚Open Doors’ and ‚Wet Passenger Clothes’ research contributes to more realistic HVAC testing. („Otwarte drzwi „i” Ubrania mokrych pasażerów ” przyczyniają się do bardziej realistycznego testowania HVAC.) Railvolution 2018, nr 4, s.38-40,

Testy klimatyczne zawsze były niezwykle ważne dla rozwoju nowoczesnych pojazdów szynowych. Tunel aerodynamiczny Climatic Wind Rail Tec Arsenal oferuje możliwość zbadania wpływu pogody na pojazdy i komponenty w realistycznych warunkach pracy. Każdy rodzaj pogody napotkany w świecie można wygenerować tutaj przy naciśnięciu przycisku – od skrajnego słonecznego promieniowanie, po śnieg, deszcz i lód. W połączeniu z wiatrem, obciążeniem oraz symulacją cyklu jazdy można stworzyć realistyczne scenariusze testowe dla każdego modelu pojazdu szynowego. Realistyczne testy klimatyczne stają się coraz ważniejsze dla nowoczesnego urządzania przestrzeni oraz działania wszystkich podzespołów w pojazdach szynowych.

Ingeteam at the Innotrans. (Ingeteam na targach InnoTrans.) Railvolution 2018, nr 4, s.17,

Ingeteam wzięło udział w targach Innotrans, które odbyły się w Berlinie w dniach 18-21 września 2018, podczas których zaprezentowały się wiodące firmy z branży kolejowej. Przedstawili oni swoje rozwiązanie sterowania i monitorowania INGESYS, które odpowiada zarówno istniejącym wymaganiom automatyzacji w pociągu (VCU, RIO, MU, TWC itp.), Jak i w systemach pomocniczych (HVAC, WC, drzwi) itp.), dzięki zastosowaniu modułowej architektury, którą można skonfigurować tak, aby odpowiadała wymaganiom każdej aplikacji. Zaprezentowali także moduły, które są głównym elementem przetworników INGETRAC w każdym z zakresów mocy. Nowe moduły zawierają najbardziej zaawansowane to technologie, wdrażane w niektórych najbardziej nowatorskich projektach. Ingeteam zaprezentowało najnowsze projekty z zakresu systemów odzyskiwania energii.

Maxwell technologies ultracapacitors for regenerative braking applications. (Technologia ultrakondensatorów zastosowana do hamowania odzyskowego firmy Maxwell.) Railvolution 2016, nr 4, s.19,

W systemach regeneracyjnych energia jest wychwytywana i ponownie wykorzystywana w późniejszym czasie. Zużycie energii pochodzi z układu hamulcowego pojazdu, a następnie jest wykorzystywane w przyspieszaniu lub do obsługi obciążeń dodatkowych w pojeździe. Zdarzenia te mają zazwyczaj krótki czas trwania (trwający od kilku sekund do kilku minut), ale mają bardzo dużą moc. Ultrakondensatory stanowią idealne rozwiązanie jako urządzenie do magazynowania energii dla tych aplikacji. Dzięki swojej wysokiej mocy, ultrakondensatory są bardziej wydajne w odzyskiwaniu i magazynowaniu energii, szczególnie gdy dochodzi do wybuchów. Naukowcy z Narodowego Laboratorium Argonne wykazali, że zintegrowany system łączący baterie z ultrakondensatorami radykalnie poprawia wydajność odzyskiwania energii podczas hamowania i eliminuje potrzebę nadmiernego rozmiaru akumulatora, zmniejszając wagę i koszt całego systemu.

Pechacek Juraj: Integration of MIREL and ETCS ATP systems. (Integracja systemów MIREL i ETCS ATP.) Railvolution 2018, nr 4, s.69,

System ETCS ATP jest rozwijany przez konsorcjum przedsiębiorstw, w skład którego wchodzą m.in. Alstom, Thales Group, Invensys, Ansaldo Signal, Siemens i Bombardier. W projekcie ETCS wyróżnia się 3 poziomy zaawansowania systemu. Systemy ETCS mogą służyć do automatycznego sterowania pociągiem, np. istnieją rozwiązania pozwalające na automatyczne hamowanie w przypadku przekroczenia dopuszczalnej maksymalnej szybkości, nawet na poziomie 1. System wdrażany jest właśnie w Czechach, gdzie jest on integrowany z lokalnym systemem MIREL.

Pernicka Jaromir: Alstom’s new electric road system. (Nowy elektryczny system drogowy firmy Alstom.) Railvolution 2018, nr 1, s.62,

Z okazji wizyty prezydenta Francji Emmanuela Macrona w Szwecji, Alstom przedstawił swój elektryczny projekt drogowy w centrali Volvo Group w Göteborgu. Ta innowacja przyczyni się do czystszej mobilności i poszerzy ofertę ekologicznych rozwiązań firmy Alstom. We współpracy z Grupą Volvo, Alstom uczestniczy w projekcie Electric Road Systems zainicjowanym przez Szwedzką Agencję Energetyczną, dostosowując swoje rozwiązanie do elektryfikacji na poziomie gruntu, stosowane obecnie w tramwajach, do aplikacji drogowych. W ramach tego projektu Alstom dostarczył system elektryfikacji, także przewodzące segmenty energetyczne wbudowane w powierzchnię drogi.

Pernicka Jaromir: Class 2ES7 testing completed, and RZD’s orders for 2016. (Zakończone testy klasy 2ES7 i zamówienia RZD na 2016.) Railvolution 2016, nr 2, s.34-35,

Pomiędzy styczniem i lutym 2016 roku Uralskie Lokomotivy, razem z RZD testowały elektryczny prototyp Class 2ES7 na kolei Południowo-Uralskiej. Powodem wyboru miejsca były strome nachylenia, dochodzące do 17-18 procent, gdzie można było przeprowadzić realną ocenę przygotowania prototypu do trudnych warunków.

Pernicka Jaromir: Siemens introducing Smartron. (Siemens przedstawia Smartron.) Railvolution 2018, s.14,

Żadna koncepcja lokomotywy nie była tak inteligentna: jeden projekt, jedna umowa, jedna cena. Inteligentny model biznesowy Smartron łączy zalety gotowego produktu z zaletami technologii testowanej na platformie. Rezultatem jest optymalnie dopasowana wydajność z atrakcyjnymi warunkami. Dlatego Smartron oznacza wysoki poziom wydajności ekonomicznej i niezawodności. Właściwe, efektywne pod względem kosztów podejście do spełnienia wymagań dotyczących najnowocześniejszego, ekonomicznego transportu towarowego. Optymalna moc i najwyższa niezawodność: Smartron to idealna odpowiedź na wymagania transportu towarowego w Niemczech. Od prawie 140 lat Siemens jest synonimem najwyższej jakości pojazdów szynowych. Sprawdzona jakość to długa żywotność pojazdów. Smartron opiera się wyłącznie na sprawdzonych przez Vectron komponentach, których niezawodność została już sprawdzona na milionach kilometrów. Regularne modernizacje  zapewniają, że Smartron pozostanie najnowocześniejszym pojazdem przez długi czas.

Svoboda Tomas, Nenutil Dobromil : SCU-300 safety control unit for rolling stock. (SCU-300 jednostka kontroli bezpieczeństwa dla taboru.) Railvolution 2017, s.65,

W nowoczesnym taborze monitorowanie i funkcje diagnostyczne na poziomie pojazdu i pociągu realizowane są przez system sterowania i monitorowania pociągu. System ten integruje jednostki sterujące, wyświetlacze, system bezpieczeństwa i infrastrukturę komunikacyjną składającą się z sieci komunikacyjnych na poziomie pojazdu i pociągu.

Trippi Peider, Pernicka Jaromir: SJ’s Class X2 EMU refit progress. (Postępy w realizacji projektu modernizacji X2 dla SJ.) Railvolution 2017, nr 1, s.24,

W grudniu 2016 r. dyrektor ABB przedstawił prezentację na warsztatach Südostbahn w Szwajcarii, pokazując postępy w realizacji projektu modernizacji X2U realizowanym dla SJ. Pierwsze trzy zmodernizowane pociągi poddane zostaną testom statycznym przez kilka tygodni. Pojazdy wyposażone będą w najnowocześniejsze technologie dostępne na rynku.

Zeppelin Power Systems at InnoTrans 2016. (Zeppelin Power Systems na tragach InnoTrans 2016.) Railvolution 2016, nr 4, s.34,

Na targach InnoTrans 2016 firma Zeppelin Power Systems przestawiła swój najnowszy produkt. Dla producentów i operatorów pojazdów szynowych Zeppelin Power Systems oferuje kompletne jednostki napędowe do pojazdów szynowych z koncepcją Drive Train. Sercem tego zestawu jest wydajny silnik wysokoprężny HD Cat. W zależności od konkretnych wymagań, inżynierowie Zeppelin Power Systems integrują dodatkowe komponenty wysokiej jakości do przesyłania mocy i momentu obrotowego w każdym zamontowanym pojeździe.

ŚWIAT KOLEI

Buzowski Emil: Kolej Wschodniochińska – polityka na torach (1). Świat Kolei 2019, nr 2, s.12-23, rys.3; fot.48,

Historia budowy Kolei Wschodniochińskiej w latach 1898 – 1902. Warunki współpracy rosyjsko-chińskiej dotyczące inwestycji oraz działalność Towarzystwa Budowy Kolei Wschodniochińskiej. Udział polskich inżynierów w projektowaniu i realizacji projektu. Organizacja i przebieg prac budowlanych.

Jankowski Tomasz: Rok 2018 na Kolei Piaseczyńskiej. Świat Kolei 2019, nr 2, s.38-42, fot.16, tab.2,

Podsumowanie eksploatacji Piaseczyńskiej Kolei Wąskotorowej w 2018 r. Organizacja pasażerskich przewozów turystycznych; statystyka pracy przewozowej w latach 2014 – 2018. Inwestycje w zakresie utrzymania taboru i infrastruktury kolei.

Jerczyński Michał: Czy koniec chaosu wizualnego na polskiej kolei?. Świat Kolei 2019, nr 2, s.24-28, fot.17, bibliogr.poz.7.

Wytyczne w zakresie oznakowania terenów i obiektów kolejowych w Polsce. Przebieg procesu ujednolicania zasad oznakowania budynków i stacji kolejowych oraz informacji wizualnej, uwzględniających wymagania estetyczne i ładu przestrzennego.

Massel Andrzej: Plany rozwoju sieci kolejowej w II Rzeczypospolitej a ich realizacja (2). Świat Kolei 2019, nr 1, s.14-20, fot.15, bibliogr.poz.25.

Plany rozwoju sieci kolejowej w Polsce w latach 1919 – 1939. Cele i zamierzenia rządowych programów budowy nowych linii kolejowych z lat 1919 i 1928 oraz przebieg ich realizacji. Projekt budowy połączeń kolejowych do obsługi Centralnego Okręgu Przemysłowego. Zestawienie odcinków linii kolejowych zbudowanych w latach 1919 – 1939. Ustawy o budowie kolei normalnotorowych zrealizowane w latach 1921 – 1954. Statystyka przewozów pasażerskich i towarowych w 1926 r.

Program Kolej +. Świat Kolei 2019, nr 2, s.3, rys.1,

Założenia rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej (Kolej +). Wykaz planowanych inwestycji w zakresie budowy, modernizacji i elektryfikacji linii kolejowych.

Rutkowski Jacek: Lokomotywownia Lublin (4). Świat Kolei 2019, nr 1, s.21-25, rys.1; fot.8, tab.8, bibliogr.poz.5.

Historia lokomotywowni Lublin od lat 90. XX w. do 2017 r. Infrastruktura i zadania lokomotywowni. Wpływ restrukturyzacji PKP na organizację działalności MD Lublin. Stan taboru trakcji spalinowej i elektrycznej w 1985 i 1996 r.

Siton Alon: Kolej Himalajska Kalka- Shimla. Świat Kolei 2019, nr 1, s.32-40, rys.3; fot.21, tab.1, bibliogr.poz.2.

Rys historyczny rozwoju indyjskiej sieci kolejowej od XIX w.; mapa kolejowa Indii z 1909 r. Budowa i eksploatacja linii górskiej kolei wąskotorowej Kalka – Shimla; plan i profil trasy; eksploatowany tabor.

Przegląd Prasy Technicznej 01/19

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

STYCZEŃ 2019

AUTOBUSY

BUILDER

DROGOWNICTWO

EUROLOGISTICS

NAWIERZCHNIE ASFALTOWE

POJAZDY SZYNOWE

RYNEK KOLEJOWY

ŚWIAT KOLEI

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

TRANSPORT SAMOCHODOWY

AUTOBUSY

Dyr Tadeusz, Kozłowska Małgorzata, Sikorski Sławomir: Efekty działań Policji garnizonu mazowieckiego w zakresie poprawy bezpieczeństwa przewozów szkolnych. Autobusy 2018, nr 12, s.32-36, rys.6; fot.4, bibliogr.poz.10.

Wyniki kontroli gimbusów i autobusów szkolnych przeprowadzonych przez policję w ramach programu „GIMBUS” na drogach województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2017/2018.

Małek Arkadiusz, Ogrodnik Marek: Metody badań autonomii pojazdów elektrycznych. Autobusy 2018, nr 12, s.27-31, fot.4; rys.7, tab.2, bibliogr.poz.9.

Metodyka badań autonomii pojazdów elektrycznych w warunkach laboratoryjnych i drogowych. Analiza użyteczności wybranych rodzajów badań pojazdów: osobowych, dostawczych, ciężarowych i autobusów. Badania drogowe zasięgu prototypowego pojazdu Ursus Elvi.

Mroczek Marta: Infrastruktura rowerowa w budżecie obywatelskim miasta Łodzi. Autobusy 2018, nr 11, s.22-29, fot.9; rys.1, tab.2, bibliogr.poz.28.

Współcześni rowerzyści a infrastruktura rowerowa. Charakterystyka projektów zgłaszanych do Łódzkiego budżetu obywatelskiego. Polityka rowerowa miasta a realizacje budżetu obywatelskiego. Krytyka ze strony innych uczestników ruchu.

Wójcik Marta: Ekologiczno-ekonomiczne rozwiązania techniczne w sektorze motoryzacyjnym. Część I: Rozwiązania konstrukcyjne. Autobusy 2018, nr 11, s.30-35, fot.5; rys.1, tab.1, bibliogr.poz.38.

Charakterystyka rozwiązań konstrukcyjnych w branży motoryzacyjnej wpływających na poprawę stanu środowiska. Strategie przedsiębiorstw motoryzacyjnych w zakresie ekologii.

Łanowy Tomasz, Czapski Grzegorz: Problem znajomości praw i obowiązków podróżujących komunikacją miejską w Polsce. Autobusy 2018, nr 11, s.18-21, tab.1, bibliogr.poz.12.

Problem znajomości praw i obowiązków pasażerów podróżujących komunikacją autobusową w Polsce. Obowiązki pasażera a obowiązki przewoźnika. Kontrola biletów – skutki nieposiadania ważnego biletu i uprawnienia kontrolera. Odpowiedzialność przewoźnika za szkody powstałe podczas świadczenia usług.  Opinie pasażerów Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu dotyczące praw pasażera.

BUILDER

Barucki Tadeusz: Architektura czasów wojny. Builder 2018, nr 11, s.26-29, fot.6,

Zniszczenia i dewastacje budynków miejskich w czasie drugiej wojny światowej. Przykłady inwestycji budowlanych zrealizowanych na obszarze okupacji niemieckiej w wybranych miastach (Kraków, Toruń, Warszawa, Poznań, Katowice).

Barucki Tadeusz: Architektura II RP 1918 – 1939. Builder 2018, nr 11, s.18-23, fot.12,

Wiodące style i  kierunki architektury w Polsce w latach 1918 – 1939. Wybrane budynki użyteczności publicznej zrealizowane w okresie Drugiej Rzeczpospolitej. Budowa portu morskiego w Gdyni oraz Centralnego Okręgu Przemysłowego.

Barucki Tadeusz: Architektura III RP 1989 – 2018. Builder 2018, nr 11,

Wiodące style i kierunki rozwoju architektury w Polsce w latach 1989 – 2018. Wpływ procesu transformacji społeczno-gospodarczej na budownictwo użyteczności publicznej, komunikacyjne, sportowe i sakralne.

Barucki Tadeusz: Architektura PRL 1945 -1989. Builder 2018, nr 11, s.32-37, fot.12,

Wiodące kierunki i etapy rozwoju architektury w Polsce w latach 1945 – 1989. Ograniczenia w budownictwie sakralnym.

Ikony polskiego mostownictwa: Builder 2018, nr 11, s.86-90, fot.10,

Historia rozwoju mostownictwa w Polsce w latach 1918 – 2018. Osiągnięcia polskiego budownictwa mostowego na przykładzie wybranych realizacji mostów drogowych z lat 1929 – 2013; lista wybitnych przedstawicieli mostownictwa.

Karczmarczyk Stanisław: Budowle i budowniczowie Polski niepodległej. Builder 2018, nr 11, s.74-82, rys.3; fot.9, bibliogr.poz.14.

Rozwój budownictwa w Polsce w latach 1918 – 2018. Przykłady wybitnych osiągnięć polskich inżynierów i architektów w dziedzinie budownictwa. Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej Spodek w Katowicach; przekrój konstrukcji budowli.

Symbole epoki 1918 – 2018. Builder 2018, nr 11, s.94-114, fot.28,

Budynki i obiekty inżynierskie stanowiące osiągnięcia polskiego budownictwa w latach 1918 – 2018 oraz sylwetki ich twórców.

DROGOWNICTWO

Grzesik Justyna: Poziome oznakowanie jezdni i sposoby jego regeneracji. (Road marking and its regeneration.) Drogownictwo 2018, nr 10, s.299-310, fot.22, bibliogr.poz.11.

Rodzaje poziomego oznakowania nawierzchni jezdni. Technologie wykonania oznakowania cienkowarstwowego i grubowarstwowego z mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych. Utrzymanie i metody odnowy oznakowania poziomego.

Ryś Artur, Jamroz Kazimierz: Przekrój drogi ‚2 minus 1’ – ocena możliwości zastosowania na drogach samorządowych w Polsce. (Cross-section ‚2 minus 1’ – evaluation of possibility for use on local roads in Poland.) Drogownictwo 2018, nr 12, s.371-379, bibliogr.poz.8.

Koncepcja i zastosowanie niekonwencjonalnego przekroju drogi – „2 minus 1” w krajach europejskich. Przykłady organizacji jednojezdniowego przekroju drogi z obustronnie wydzielonymi pasami ruchu dla pieszych i rowerzystów w Danii, Holandii i Szwecji. Pilotażowy projekt oznakowania „2 minus 1” na drodze powiatowej w powiecie chojnickim w Polsce (2628G); ocena funkcjonowania testowego odcinka drogi na podstawie wyników badań parametrów ruchowych i zachowań uczestników ruchu, przeprowadzonych w latach 2014 – 2017.

Spławińska Malwina, Buczek Piotr: Wpływ zmienności dobowej natężeń ruchu na autostradach i drogach ekspresowych na poziom hałasu drogowego. (Influence of Annual Daily Traffic on motorways and expressways on road noise level.) Drogownictwo 2018, nr 11, s.345-350, bibliogr.poz.11.

Metodologia oceny oddziaływania akustycznego ruchu drogowego na środowisko. Analiza wpływu zmian godzinowych natężenia ruchu na drogach klasy Ai S na poziom hałasu drogowego.

Stańczyk Andrzej: Most Konstytucji nad Canal Grande w Wenecji. (Constitution Bridge over the Grand Canal in Venice.) Drogownictwo 2018, nr 11, s.360-362, fot.5, bibliogr.poz.1.

Przebieg realizacji i parametry konstrukcji stalowego mostu łukowego Ponte della Costituzione (Most Konstytucji) nad Canal Grande w Wenecji.

Stańczyk Andrzej: Przeprawy mostowe przez Morze Wewnętrzne w Japonii. (Bridges over Interior Sea in Japan.) Drogownictwo 2019, nr 1, s.18-26, fot.23, bibliogr.poz.2.

Konstrukcja mostów drogowych wchodzących w skład przeprawy Seto – Ohashi przez Wewnętrzne Morze Japońskie (Seto-naikai); schemat usytuowania oraz parametry głównych mostów przeprawy.

Suchocka Marzena, Góźdź Karolina: Ścieżki rowerowe i chodniki w systemach korzeniowych drzew. (Bicycle paths and sidewalks in trees root system.) Drogownictwo 2019, nr 1, s.14-17, rys.2; fot.4, bibliogr.poz.6.

Zagrożenia i sposoby ochrony systemów korzeniowych drzew w procesie budowy ścieżek rowerowych. Technologia budowy podwieszanej ścieżki rowerowej w Alei Żwirki i Wigury w Warszawie jako przykład rozwiązania pozwalającego na skuteczną ochronę gleby i korzeni drzew; konstrukcja, koszty i efektywność ekologiczna chodnika podwieszanego w porównaniu do tradycyjnych metod  realizacji.

Wróbel Dariusz: Wpływ rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku Kielce-Łopuszno na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. (Influence of reconstruction of regional road No 786 Kielce- Łopuszno section on road traffic safety.) Drogownictwo 2018, nr 11, s.351-359, rys.11, tab.9,

Założenia projektowe i realizacja rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku Kielce-Łopuszno. Zakres wprowadzonych zmian parametrów drogi oraz rozwiązania techniczne dotyczące budowy skrzyżowań typu rondo, przejść dla pieszych i miejsca obsługi podróżnych. Statystyka zdarzeń drogowych przed i po rozbudowie drogi (2011 – 2017).

Łomecki Karol: Zarządzanie drogami powiatowymi a bezpieczeństwo użytkowników. (Management of county roads versus safety of users.) Drogownictwo 2018, nr 12,

Główne zagadnienia i obszary problemowe dotyczące zarządzania drogami powiatowymi. Działalność zarządcy drogi w zakresie utrzymania i  finansowania infrastruktury. Wpływ sposobu zarządzania drogami na warunki i bezpieczeństwo ruchu.

EUROLOGISTICS

Antonowicz Mirosław, Zielaskiewicz Henryk: Transport w łańcuchu dostaw. Eurologistics 2018, nr 5, s.32-33, rys.1, bibliogr.poz.1.

Zasady planowania i organizacji łańcucha dostaw w transporcie towarowym. Wpływ nowych technologii i handlu elektronicznego na proces transportowy. Kierunki rozwoju przewozów i infrastruktury transportu intermodalnego w Polsce; przewozy lądowe transportem intermodalnym wg masy w latach 2010 – 2017.

Paprocki Wojciech, Kordel Zdzisław: Wzrost kosztów osobowych w transporcie. Eurologistics 2018, nr 5, s.43-47, bibliogr.poz.1.

Czynniki oddziałujące na wzrost kosztów osobowych w przedsiębiorstwie transportowym. Przykład kalkulacji jednej godziny pracy kierowcy zatrudnionego przez polskiego przewoźnika międzynarodowego. Praktyka zarządzania czasem pracy kierowców, w tym m.in. czasem oczekiwania na realizację czynności ładunkowych w dostawach just in time. Znaczenie kosztów krańcowych dla efektywności łańcucha dostaw. Opinie przedstawicieli branży transportowej na temat sposobów optymalizacji kosztów osobowych.

NAWIERZCHNIE ASFALTOWE

Jabłoński Konrad, Wałęcka Hanna K., Żurek Bohdan: Dokument aplikacyjny do normy PN-EN 13043:2004. Nawierzchnie Asfaltowe 2005, nr 2, s.s.17-19, tab.1,

Projekt dokumentu aplikacyjnego do normy PN-EN 13043:2004 ‚Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu’.

POJAZDY SZYNOWE

Królikowski Jarosław, Cichy Rafał, Kowalski Michał: Propozycja regulacji prawnych dla modernizacji tramwajów z uwzględnieniem doświadczeń i przepisów obowiązujących w taborze kolejowym. (Proposal of legal regulations of trams modernization taking into account the experiences and provisions applicable in railway rolling stock.) Pojazdy Szynowe 2018, nr 4, s.35-48, rys.1, tab.1, bibliogr.poz.2.

Etapy procesu homologacji tramwajów; przedmiot i zakres badań homologacyjnych oraz kontroli zgodności produkcji. Prawne uwarunkowania modyfikacji tramwajów posiadających aktualne świadectwa homologacyjne. Cele i metody analizy bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka w oparciu o przepisy prawa krajowego i unijnego. (Artykuł w jęz. polskim i angielskim).

RYNEK KOLEJOWY

Raczyński Jan: Na progu rewolucji w dużych prędkościach – będzie szybciej i taniej. Rynek Kolejowy 2019, nr 1-2, s.60-64, rys.3; fot.4, tab.1, bibliogr.poz.2.

Przykłady innowacyjnych rozwiązań stosowanych w konstrukcji taboru dużych prędkości. Parametry techniczne i eksploatacyjne szybkich pociągów nowej generacji. Koszty i efektywność budowy linii kolei dużych prędkości.

Urbanowicz Witold: Cała II linia metra już zakontraktowana. Rynek Kolejowy 2019, nr 1-2, s.54-58, rys.4,

Stan i perspektywy rozbudowy II linii metra w Warszawie; etapy realizacji poszczególnych odcinków metra oraz organizacja prac budowlanych.

[Konkurencja w transporcie kolejowym w Polsce]. Rynek Kolejowy 2019, nr 1-2, s.26-35, fot.5, bibliogr.poz.1.

Stan konkurencji na rynku kolejowym w Polsce na podstawie raportu „Konkurencja w transporcie kolejowym” przygotowanego przez Railway Business Forum. Analiza czynników i uwarunkowań oddziałujących na warunki konkurencji, m.in.: nowelizacja ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, opłaty infrastrukturalne, dostępność transportowa, prędkość i czas jazdy pociągiem, koszty parkowania w miastach, finansowanie kolei ze środków publicznych, inwestycje w zakresie infrastruktury i taboru. Przewidywane efekty wdrożenia regulacji IV pakietu kolejowego w Polsce i ich wpływ na organizację przewozów pasażerskich. Nowelizacja prawa dotyczącego ochrony praw pasażerów na kolejach UE.

[Organizacja pasażerskiego transportu kolejowego]. Rynek Kolejowy 2019, nr 1-2, s.36-49, fot.7,

Strategia dywersyfikacji i poprawy jakości usług pasażerskiego transportu kolejowego przedsiębiorstw Grupy PKP. Analiza nowego rozkładu jazdy  kolei regionalnych i aglomeracyjnych. Zasady organizacji zastępczej komunikacji autobusowej. Historia wąskotorowej Średzkiej Kolei Powiatowej.

ŚWIAT KOLEI

Faliński Filip: O psie, który jest koleją. Świat Kolei 2018, nr 3, s.36-37, fot. 6,

Charakterystyka linii kolejowej Kishigawa w Japonii, obsługiwanej przez przewoźnika Wakayama Electric Railway. Oferta przewozów podmiejskiej kolei turystycznej, realizowanych przez specjalnie oznakowane pociągi pasażerskie tzw. słodkie pociągi (np. pociąg – kotek, pociąg – truskawka, pociąg z zabawkami).

Garbacik Roman: Tragiczna sobota na Kujawach. Świat Kolei 2018, nr 10, s.40-41, fot.1; rys.3, tab.1, bibliogr.poz.9.

Katastrofa kolejowa pod Krośniewicami w dniu 10 września 1966 r. na linii wąskotorowej PKP. Przyczyny, przebieg i skutki wypadku na wąskich torach PKP.

Gieżyński Tomasz: Pocztówka z Odessy. Świat Kolei 2018, nr 10, s.46-47, fot.4,

Transport miejski w Odessie. Historia komunikacyjnej atrakcji turystycznej – kolei linowej. Charakterystyka linowej kolei kubełkowej (kanatnaja doroga) oraz funikularu przy słynnych Schodach Potiomkinowskich.

Gąsior Wojciech: Tramwaj regionalny w Chemnitz. Świat Kolei 2018, nr 3, s.48-53, fot. wiele, bibliogr.poz.3.

Historia sieci tramwajow wąskotorowych w Chemnitz. Przebudowa sieci tramwajów miejskich i pierwsze plany tramwaju regionalnego. Plany rozbudowy sieci tramwajowej w ramach Modelu Chemnitz. Charakterystyka sieci tramwajów miejskich i regionalnych w Chemnitz w 2018 r. Schemat sieci.

Jankowski Tomasz: Koleje wąskotorowe w czeskim Muzeum Górnictwa w Przybramiu. Świat Kolei 2018, nr 3, s.42-45, fot. wiele,

Historia kolei wąskotorowych w czeskim Przybramiu. Charakterystyka linii kolejowych. Charakterystyka Muzeum Górnictwa w Przybramiu z bogatą kolekcją górniczego taboru wąskotorowego. Eksploatacja górniczych wąskotorowych kolejek turystycznych.

Kilanowski Piotr: Michigan Central Station w Detroit, relikt złotej ery pociągów pasażerskich w USA. Świat Kolei 2018, nr 3, s.32-35, fot.10, bibliogr.poz.7.

Historia Michigan Central Station w Detroit. Charakterystyka transportu kolejowego w USA na przełomie XIX i XX wieku. Budowa centralnego dworca kolejowego w Detroit, tzw. Michigan Central Station. Charakterystyka dworca kolejowego. Złote czasy przewozów pasażerskich w USA, gwałtowny regres i upadek w drugiej połowie XX wieku. Wyłączenie z eksploatacji centralnego dworca kolejowego w Detroit w 1988r.

Kilanowski Piotr: Pociągi ALEX – tradycja i nowoczesność (1). Świat Kolei 2018, nr 10, s.32-37, fot.12,

Historia marki ALEX w Bawarii oraz na pograniczu Czech i Niemiec. Charakterystyka sieci połączeń pod marką ALEX; ALEX Sud, obejmujący szlaki na południowy zachód od Monachium i ALEX Nord, obejmujący linie na północy wschód. Schemat sieci ALEX w 2018 r. Charakterystyka używanego taboru kolejowego, zestawienia składów.

Rutkowski Jacek: Lokomotywownia Lublin (1). Świat Kolei 2018, nr 10, s.20-31, fot. wiele, tab.4,

Kolejowa historia Lublina. Budowa Kolei Nadwiślańskiej. Charakterystyka linii kolejowych, infrastruktury kolejowej i używanego taboru kolejowego. Historia i charakterystyka lubelskiej parawozowni od 1879 r. do II wojny światowej.

Szczuryk vel Szczerba Jarosław: Historia wojskowej linii Łuków – Lublin. Świat Kolei 2018, nr 3, s.23-31, fot. wiele, tab.3,

Historia wojskowej linii kolejowej Łuków – Lublin. Charakterystyka linii Łuków – Lublin; budowa linii; ruch towarowy i pasażerski w latach 1898-1914 oraz podczas I wojny światowej. Obiekty mostowe na linii Łuków – Lublin.

Tomasik Piotr: O sposobach oznaczania linii tramwajowych (2). Świat Kolei 2018, nr 10, s.48-53, fot. wiele, tab.3, bibliogr.poz.4.

Wybrane przykłady systemów oznaczeń tras komunikacji. Sposoby oznaczania wariantów tras tramwajowych. Trasy zmienione lub tymczasowe. Linie turystyczne i wycieczkowe oraz przypadki szczególne.

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO

Antonowicz Mirosław: Strategia Grupy PKP S.A. – elementy logistyczne i organizacyjne. (PKP S.A. Group strategy – logistic and organizational elements.) Technika Transportu Szynowego 2018, nr 9, s.14-17, rys.3, bibliogr.poz.13.

Cele i założenia strategii Grupy PKP S.A. w perspektywie do 2023 r. Plan rozwoju logistyki przewozów towarowych i pasażerskich. Racjonalizacja systemu zarządzania i organizacja struktury holdingowej. Koncepcja powołania podmiotu łączącego uczestników systemu logistycznego – integratora logistycznego. Priorytety i obszary działań zawarte w Planie Rozwoju Transportu Intermodalnego do 2030 r.

Maciążek Franciszek: Stacje graniczne Sassnitz (1435 mm) i Sassnitz- Mukran (1435/1520 mm) w Niemczech. (Rail border stations Sassnitz (1435 mmm) and Sassnitz- Mukran (1435/1520 mm) in Germany.) Technika Transportu Szynowego 2018, nr 9, s.18-24, rys.1; fot.14, bibliogr.poz.24.

Budowa i rozwój linii kolei normalno- i szerokotorowych do portu Sassnitz od końca XIX w. Połączenia kolejowe i organizacja przewozów towarowych wagonami szerokotorowymi w relacjach z portami bałtyckimi.

Okroj Janusz: Kreatywność, innowacyjność i elastyczność – fundament sukcesu XXI wieku, nie tylko w branży SRK. (Creativity, innovation and flexibility – a success foundation of the 21st century, not only in railway signalling.) Technika Transportu Szynowego 2018, nr 9, s.31-33, rys.1; fot.4,

Oferta produktowa Wielobranżowej i Projektowej Spółki z o.o. MONAT z siedzibą w Gdańsku w zakresie systemów sterowania ruchem kolejowym (srk). Charakterystyka wybranych innowacyjnych rozwiązań systemów srk i automatyki kolejowej (układy zasilania systemów srk, drągi rogatkowe, zintegrowana sygnalizacja kolejowa).

Raczyńska-Buława Ewa: Łódzka Kolej Aglomeracyjna – innowacyjny system regionalnych przewozów pasażerskich. (Łódzka Kolej Aglomeracyjna – new approach in railway business.) Technika Transportu Szynowego 2018, nr 9, s.25-30, rys.7; fot.4, bibliogr.poz.7.

Działalność przewozowa przedsiębiorstwa Łódzka Kolej Aglomeracyjna (ŁKA) w latach 2015 – 2018. Organizacja i funkcjonowanie przewozów pasażerskich oraz integracja usług ŁKA z innymi środkami transportu. Innowacyjne systemy IT w zarządzaniu taborem i pracą maszynistów. Strategia poprawy dostępności usług kolei dla osób o ograniczonej mobilności.

Stolarski Marek, Bartoszek-Majewska Dorota, Żyłkowska Joanna: Urządzenia ochrony zwierząt odpowiedzią na ogólnoświatowy problem kolizji pociągów ze zwierzętami. (Animal protection devices UOZ – an answer to the global problem of animal-train collisions.) Technika Transportu Szynowego 2018, nr 9, s.46-48, rys.3,

Zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego powodowane przez kolizje ze zwierzętami; mapa ‚czarnych punktów’ na polskich liniach kolejowych. Funkcje i ocena efektywności stosowania urządzeń do ochrony zwierząt na torach kolejowych – UOZ-1; mapa lokalizacji urządzeń UOZ-1 wg stanu na koniec 2017 r.

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

Banet Krystian: Koncepcja poprawy dostępności transportowej i powiązań przestrzennych na przykładzie kampusu uniwersyteckiego Kortowo w Olsztynie. Transport Miejski i Regionalny 2018, nr 12, s.30-34, rys.8, bibliogr.poz.14.

Przegląd literatury dotyczącej koncepcji LUTI, tj. interakcji w zakresie użytkowania gruntów i transportu. Charakterystyka kampusu na Kortowie w Olsztynie. Analiza powiązań transportowych i przestrzennych między trzema strefami funkcjonalnymi Kortowa; propozycja trzech wariantów obsługi transportowej.

Bryniarska Zofia, Gacek Karolina: Wykorzystanie planerów podróży jako źródła informacji pasażerskiej w komunikacji miejskiej w Krakowie. Transport Miejski i Regionalny 2018, nr 11, s.5-11, tab.1, bibliogr.poz.9.

Rola informacji pasażerskiej w transporcie zbiorowym. Charakterystyka planerów podróży – aplikacji mobilnych i internetowych – jako żródła informacji pasażerskiej w komunikacji miejskiej. Analiza wyników przeprowadzonego badania marketingowego w Krakowie.

Choromański Włodzimierz, Grabarek Iwona: Pojazdy autonomiczne w aglomeracjach miejskich. Transport Miejski i Regionalny 2018, nr 11, s.12-16, rys.6, bibliogr.poz.9.

Czynniki i uwarunkowania rozwoju technologii  autonomicznego transportu miejskiego; charakterystyka pojazdów autonomicznych. Polskie koncepcje systemów transportu autonomicznego: HMASSUT Prometheus i Eco-samochód elektryczny – warunkowo autonomiczny na poziomie L4/B. Bariery innowacyjności w transporcie.

Engelhardt Juliusz: Zarządzanie publicznym transportem kolejowym w Polsce w latach 1990-2018. Transport Miejski i Regionalny 2018, nr 11, s.17-23, tab.1, bibliogr.poz.16.

System organizacji i zarządzania publicznym transportem kolejowym w latach 1990-2018. Charakterystyka 3 etapów zmian organizacji zarządzania w latach: 1990-2000, 2001-2008 i 2009-2018. Zarządzanie publicznym transportem zbiorowym zgodnie z Ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r.; czynności organizowania, zarządzania i ogólne zasady funkcjonowania publicznego transportu kolejowego.

Górka Anna, Szustek Jarosław: Wdrożenie priorytetu dla tramwajów na rondzie Zgrupowania AK „Radosław” w Warszawie metodą dekompozycji na podskrzyżowania częściowe . Transport Miejski i Regionalny 2018, nr 12, s.17-21, fot.5; rys.3, tab.1, bibliogr.poz.11.

Nowatorskie podejście projektantów Tramwajów Warszawskich do procesu projektowania i wdrażania złożonych algorytmów sterowania ruchem oraz możliwe do uzyskania efekty na przykładzie wdrożenia priorytetu dla tramwajów na rondzie Zgrupowania AK „Radosław” w Warszawie. Opis metody tworzenia algorytmu, sposób wdrażania projektu oraz osiągnięte wyniki przed i po wdrożeniu adaptacyjnego sterowania ruchem.

Lejk Jerzy, Grunke Ireneusz: Skrócenie czasu następstw pociągów w metrze warszawskim. Transport Miejski i Regionalny 2018, nr 11, s.30-35, tab.2, bibliogr.poz.5.

Krótka charakterystyka metra warszawskiego. Czynniki wpływające na następstwo czasowe pociągów: urządzenia i systemy techniczne oraz zachowania pasażerów. Badania testowe skrócenia czasu następstwa pociągów. Wnioski.

Malasek Jacek: Rynek surowców do produkcji pojazdów elektrycznych. Transport Miejski i Regionalny 2018, nr 11, s.3-4, rys.4,

Wdrażanie europejskiej strategii rozwoju elektromobilności. Znaczenie dostępności surowców strategicznych, niezbędnych do rozwoju technologii elektronicznych i informatycznych (w szczególności do produkcji laptopów, smartfonów i akumulatorów o dużej pojemności) dla rozwoju polskiego programu elektromobilności.

Malasek Jacek: Walka z niską emisją w transporcie. Transport Miejski i Regionalny 2018, nr 12, s.3-4, fot.6,

Wpływ niskiej emisji generowanej przez pojazdy na zdrowie mieszkańców obszarów zurbanizowanych na intensyfikację działań z zakresu rozwoju transportu zrównoważonego i szerszego wykorzystywania technologii innowacyjnych. Stan i perspektywy rozwoju elektromobilności w Polsce.

Parkitny Waldemar: Analiza funkcjonowania strefy płatnego parkowania w Opolu. Transport Miejski i Regionalny 2018, nr 12, s.13-16, fot.3, bibliogr.poz.12.

Analiza funkcjonowania stref płatnego parkowania dla wybranych okresów, warunków korzystania z parkingów w strefie, cen biletów parkingowych, wielkości sprzedaży różnych typów abonamentów, liczby i wpływów ze sprzedaży biletów parkingowych na przykładzie Opola.

Starowicz Wiesław: Wzorcowy zakres Karty Praw Pasażera w miejskim transporcie zbiorowym. Transport Miejski i Regionalny 2018, nr 12, s.35-38, bibliogr.poz.7.

Analiza uwarunkowań prawnych dotyczących praw pasażerów w Unii Europejskiej. Idea Karty Praw Pasażera. Prawa pasażerów miejskiego transportu zbiorowego w Polsce w obowiązujących przepisach porządkowych i regulaminach przewozu. Propozycja zapisów Karty Praw Pasażera (wzorzec karty).

Suda Józef, Lenartowicz Jacek: Zarządzanie flotą pojazdów miejskiego transportu publicznego. Transport Miejski i Regionalny 2018, nr 11, s.24-29, rys.8, bibliogr.poz.7.

Metodyka zarządzania flotą pojazdów miejskiego transportu publicznego. Charakterystyka procesu zarządzania realizowanego przez największego w Polsce operatora miejskiego transportu publicznego – Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o. o. w Warszawie.

Szałkowski Mariusz, Wróbel Ryszard: Rozwój elektromobilności w miejskim transporcie zbiorowym w Krakowie. Transport Miejski i Regionalny 2018, nr 12, s.22-29, fot.8; rys.1, bibliogr.poz.8.

Rozwój elektromobilności w krakowskim transporcie zbiorowym w zakresie wprowadzenia do eksploatacji bezemisyjnych autobusów elektrycznych. Doświadczenia z eksploatacji autobusów elektrycznych w Krakowie oraz jej efekty. Plany MPK SA w Krakowie oraz zagrożenia wynikające z braku ustabilizowanych standardów w zakresie rozwiązań technicznych.

Waloska Martyna, Nosal Hoy Katarzyna: Analiza przyjazności dla ruchu pieszego okolic Rynku Dębnickiego w Krakowie. Transport Miejski i Regionalny 2018, nr 12, s.5-12, rys.9, bibliogr.poz.12.

Wybrane wyniki analiz w zakresie przyjazności dla ruchu pieszego obszaru Rynku Dębnickiego w Krakowie. Propozycje działań dla poprawy przyjazności obszaru dla ruchu pieszego.

TRANSPORT SAMOCHODOWY

Gis Maciej: Emisja dwutlenku węgla z transportu drogowego – cz.2. Samochody klasy HDV. (Carbon dioxide emissions from road transport – part 2. HDV class vehicles.) Transport Samochodowy 2018, nr 1, s.49-54, tab.3, bibliogr.poz.6.

Projektowane europejskie regulacje prawne w zakresie ograniczenia emisji dwutlenku węgla z ciężkich pojazdów samochodowych (HDV – Heavy Duty Vehicle). Prognoza popytu na przewozy towarów do 2030 r. oraz rejestracje pojazdów ciężkich w 2016 r. w Polsce.

Gis Maciej, Bednarski Mateusz: Propozycja lokalizacji stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych na trasach TEN- T na terenie kraju z uwzględnieniem zapisów ustawy o elektromobilności. (A proposal for the location of a fast charging station for electric vehicles within the country, taking into account the provisionsof the act on electromobility.) Transport Samochodowy 2018, nr 1, s.37-47, rys.8, tab.5, bibliogr.poz.17.

Trendy wzrostu liczby pojazdów elektrycznych w Europie w latach 2015 – 2017. Propozycje budowy stacji szybkiego ładowania samochodów elektrycznych na drogach sieci TEN- T w Polsce. Uwarunkowania budowy infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych w miastach. Regulacje ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. 2018, poz. 317) dotyczące rozwoju infrastruktury dla pojazdów elektrycznych.

Menes Maciej: Syntetyczny przegląd unijnych im narodowych prognoz przewozowych ze szczególnym uwzględnieniem samochodowego transportu ciężarowego w perspektywie roku 2030 i dalszej. (Synthetic review of the EU’s and national forecasts with special consideration of the freight road transport for the 2030 and further.) Transport Samochodowy 2018, nr 1, s.25-35, tab.8, bibliogr.poz.16.

Wielkość i struktura przewozów ładunków transportem lądowym w Polsce i na świecie w latach 2000 – 2050; trendy wzrostu popytu i pracy przewozowej dla poszczególnych gałęzi transportu. Prognozy pracy przewozowej towarowego transportu lądowego w wybranych krajach UE do 2030 r. (Francja, Niemcy, Belgia, Holandia, Polska).

Waśkiewicz Jerzy, Menes Maciej, Gis Wojciech: Eksperckie oszacowanie skali zaangażowania krajowych przedsiębiorstw międzynarodowego transportu ciężarowego w przewozach na obszarze Niemiec. (Expert evaluation of the domestic international freight transport enterprises’ scale of involvement in the haulge work on the therritory of Germany.) Transport Samochodowy 2018, nr 1, s.7-23, rys.4, bibliogr.poz.11.

Wpływ regulacji prawnych dotyczących płacy minimalnej na koszty transportu drogowego w Niemczech. Wielkość i struktura przewozów towarowych na rynku niemieckim wykonywanych przez polskie przedsiębiorstwa transportowe w latach 2013 – 2016. Licencjonowani przewoźnicy oraz główne kierunki przewozów tranzytowych i kabotażowych realizowanych na terytorium Niemiec; statystyka ruchu ciężarowego między Polska i Niemcami oraz Rosją, Ukrainą i Białorusią.

Przegląd Prasy Technicznej 12/18

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

GRUDZIEŃ 2018

BJULLETEN OSŽD

LOGISTYKA A JAKOŚĆ

NAMIARY NA MORZE I HANDEL

NAWIERZCHNIE ASFALTOWE

POLSKA GAZETA TRANSPORTOWA

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

PRZEGLĄD LOTNICZY

PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY

RYNEK KOLEJOWY

RZECZPOSPOLITA

RZECZPOSPOLITA-PORADNIK PRENUMERATORA

ŚWIAT KOLEI

TSL BIZNES

BJULLETEN OSŽD

Nazari Abbas: Islamskaja Republika Iranu. Port Čabahar: jugo-vostočnye vorota meždunarodnyh maršrutov Irana. (Islamska Republika Iranu. Port Chabahar, południowo-wschodnie wrota na międzynarodowym szlaku Iranu.) Bjulleten OSŽD 2018, nr 1, s.6-9, 5, tab.1,

Informacja departamentu współpracy międzynarodowej kolei irańskich o perspektywach i rozwoju portu Chabahar. Podkreślono strategię i znaczenie portu w strefie Bliskiego Wschodu oraz rozwój tranzytu w tym rejonie. Projekt budowy linii kolejowej (1350 km).

Nicu Mihail, Tača Ionuc: Modernizacija železnodorožnyh stancij v Rumynii s učjotom interesov ljudej s ograničennoj mobil’nost’ju. (Modernizacja dworców kolejowych w Rumunii z uwzględnieniem interesów ludzi z ograniczoną mobilnością.) Bjulleten OSŽD 2018, nr 1, s.10-14, 14, tab.2,

Program modernizacji i rozbudowy dworców kolejowych w Rumunii w latach 2014 – 2020. Projekty, analizy, programy finansowania w celu zapewnienia jak największej liczbie pasazeró dostępu do nowoczesnej infrastruktury i nowych technologii.

Primačenko Anna: Analiz sovremennogo sostojanija logistiki passažirskih železnodorožnyh perevozok v stranah Vostočnoj Evropy. (Analiza współczesnego stanu logistyki pasażerskich przewozów kolejowych we wschodniej Europie.) Bjulleten OSŽD 2018, nr 1, s.15-18, rys.6,

Naukowe badania w dziedzinie logistyki pasażerskich przewozów kolejowych w Europie Wschodniej.

LOGISTYKA A JAKOŚĆ

Igliński Hubert: Daleko od dojrzałości i konkurencyjności. Logistyka a Jakość 2018, nr 6, s.34-36,

Kierunki rozwoju rynku samochodów ciężarowych z napędem elektrycznym w Europie. Konstrukcja i parametry eksploatacyjne elektrycznego ciągnika siodłowego Nikola One, w którym zastosowano technologię ogniw paliwowych zasilanych wodorem. Cechy eksploatacyjne i koszt zużycia energii 3-osiowego ciągnika siodłowego marki Tesla.

NAMIARY NA MORZE I HANDEL

Borkowski Maciej: Niespójnie, pobieżnie, z oporami. Namiary na Morze i Handel 2018, nr 22, s.20-21, fot.1,

Ocena stanu infrastruktury dostępowej do polskich portów morskich na podstawie raportu Najwyższej Izby Kontroli. Inwestycje infrastrukturalne realizowane w ramach wieloletnich strategii i programów dotyczących  rozwoju sieci połączeń drogowych, kolejowych i wodnych do portów morskich.

Jankiewicz Jakub, Czermański Ernest: Żegluga liniowa w polskich portach. Namiary na Morze i Handel 2018, nr 22, s.9-11, rys.1; fot.1,

Czynniki i kierunki rozwoju połączeń żeglugi liniowej do polskich portów morskich. Oferta regularnych przewozów towarowych realizowanych żeglugą drobnicową, kontenerową i promową do portów w Trójmieście i Świnoujściu.

Marciniak Radosław: Analiza rynków żeglugowych – listopad 2018. Namiary na Morze i Handel 2018, nr 23, s.20-21, fot.1, tab.4,

Analiza rynków frachtu morskiego na świecie w czwartym kwartale 2018 r.: przewozy masowe, przewozy kontenerowe, przewozy ładunków inwestycyjnych, break bulk/project cargo, offshore, żegluga pasażerska i promowa. Średnie stawki dla czarterów na czas masowców oraz ceny bunkru żeglugowego w listopadzie 2018 r. Sprzedaż i złomowanie statków oraz wzrost popytu na usługi recyklingu okrętowego. Rynek usług ubezpieczeniowych i finansowych w transporcie morskim.

Urbanyi Ilona: Bałtycki rynek ro- ro. Namiary na Morze i Handel 2018, nr 22, s.12-14, rys.2; fot.1, tab.1,

Analiza rynku transportu morskiego w systemie ro- ro na Morzu Bałtyckim w latach 2017 – 2018: najwięksi przewoźnicy i armatorzy statków ro- ro; zmiany w potencjale przewozowym wybranych operatorów statków ro-ro (Unity Line, Stena Line, Polferries, TT-Line, Finnlines); połączenia żeglugi promowej i ro- ro.

NAWIERZCHNIE ASFALTOWE

Bańkowski Wojciech: Studia nad zasadami zimowego utrzymania nawierzchni porowatych w polskich warunkach klimatycznych. Nawierzchnie Asfaltowe 2018, nr 1-2, s.9-13, rys.2; fot.1, tab.2, bibliogr.poz.21.

Zasady zimowego utrzymania drogowych nawierzchni porowatych zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w Polsce, Holandii, Niemczech, Szwajcarii i USA. Metody zapobiegania i zwalczania śliskości zimowej na nawierzchniach porowatych. Technologie odśnieżania nawierzchni z asfaltu porowatego.

Iwański Marek, Buczyński Przemysław, Mazurek  Grzegorz: Recykling głęboki na zimno z asfaltem spienionym – niezawodna technologia odnowy i utrzymania nawierzchni drogowych. Nawierzchnie Asfaltowe 2018, nr 3, s.14-27, rys.11; fot.3, tab.4, bibliogr.poz.33.

Metody przetwarzania zdegradowanych nawierzchni drogowych w pełnowartościową warstwę konstrukcyjną w technologii recyklingu głębokiego na zimno. Charakterystyka technologii mieszanek mineralno-asfaltowych wytwarzanych metodą na zimno z asfaltem spienionym (MCAS); opis procesu wykonania podbudowy metodą in plant (w wytwórni) oraz in situ (na miejscu). Ocena wpływu materiałów odpadowych i z recyklingu na właściwości MCAS.

Kowalska Danuta, Wesołowski Mariusz: Bezpieczne lądowanie. Nawierzchnie Asfaltowe 2018, nr 1-2, s.14-19, rys.3; fot.1, bibliogr.poz.7.

Zasady eksploatacji nawierzchni lotniskowych w okresie zimowym. Sposoby zapobiegania oblodzeniu oraz technologie odladzania nawierzchni lotniskowych; charakterystyka chemicznych środków odladzających w formie płynnej i stałej (octan potasu, mrówczan potasu, octan sodu, mrówczan sodu). Wymagania normatywne dotyczące parametrów i wpływu na środowisko środków odladzających.

Sarnowski Michał, Kowlaski Karol J., Król Jan: Utrzymanie nawierzchni asfaltowych redukujących hałas drogowy. Nawierzchnie Asfaltowe 2018, nr 3, s.8-13, rys.1; fot.5, tab.1, bibliogr.poz.17.

Zalecenia dotyczące utrzymania warstw ścieralnych nawierzchni wykonanych z mieszanek mineralno-asfaltowych typu BBTM (nawierzchnie o obniżonej hałaśliwości) i PA (nawierzchnie ciche z asfaltu porowatego). Zasady utrzymania nawierzchni redukujących hałas drogowy w okresie dodatnich temperatur i w warunkach zimowych; technologie napraw i remontów cząstkowych nawierzchni .

POLSKA GAZETA TRANSPORTOWA

Grunert Ewa: Dobre trzy kwartały portu w Gdańsku. Polska Gazeta Transportowa 2018, nr 49-52, s.10, fot.1,

Wielkość i struktura obrotu towarowego w porcie Gdańsk w pierwszych trzech kwartałach 2018 r. Inwestycje infrastrukturalne oraz projekt budowy Portu Centralnego.

Koprowski Krzysztof: Malta – archipelag, nie tylko wyspa. Polska Gazeta Transportowa 2018, nr 49-52, s.11, fot.2,

Charakterystyka systemu transportowego na wyspach archipelagu maltańskiego; organizacja i funkcjonowanie transportu morskiego i lotniczego oraz komunikacji autobusowej.

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

Galant Marta: Analiza możliwości zwiększenia bezpieczeństwa w lotnictwie ogólnym przez zastosowanie nowych technologii. (Analysis of the possibilities of general aviation safety increasing through the use of new technologies.) Przegląd Komunikacyjny 2018, nr 12, s.49-53, rys.5, bibliogr.poz.16.

Ocena stanu bezpieczeństwa ruchu lotniczego w Polsce; statystyka zdarzeń lotniczych w latach 2016 – 2017. Metody i instrumenty ograniczania ryzyka zagrożeń bezpieczeństwa lotnictwa ogólnego; zakres i sposoby monitorowania stanu pilota; zarządzanie ryzykiem i organizacja systemu bezpieczeństwa.

Kozłowski Michał: Standaryzacja i integracja procesu projektowania planów generalnych portów lotniczych. (Standarization and integration of the airport master plan design process.) Przegląd Komunikacyjny 2018, nr 12, s.42-48, bibliogr.poz.44.

Cele i zasady sporządzania Planu Generalnego Portu Lotniczego (PGPL). Charakterystyka procesu projektowania i realizacji PGPL. Metodyka standaryzacji i integracji projektowania PGPL.

Nieustabilizowane podejścia do lądowania w szkoleniu lotniczym na podstawie systemu monitorowania zdarzeń (FDM4GA). (Unstabilized approach in aviation training on the basis of the flight data monitoring (FDM4GA).) Przegląd Komunikacyjny 2018, nr 12, s.2-5, rys.4, tab.1,

Bezpieczeństwo podejścia do lądowania jako element  procesu kształcenia pilotów. Instrukcje i wytyczne dotyczące monitorowania parametrów lotu w celu poprawy bezpieczeństwa w lotnictwie ogólnym. Zadania i funkcje zautomatyzowanych systemów monitorowania lotów (Flight Data Monitoring – FDM) w szkoleniu lotniczym; zastosowanie systemu FDM4GA do analizy nieustabilizowanego podejścia do lądowania.

Rola i funkcja naturalnych nawierzchni lotniskowych w systemie zapewnienia bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych. (The role and function of natural airfield pavements in the system ensuring the safety of air operations.) Przegląd Komunikacyjny 2018, nr 12, s.6-10, rys.5; fot.9, tab.1, bibliogr.poz.8.

Cechy i funkcje naturalnych nawierzchni lotniskowych. Rola nawierzchni naturalnych w minimalizowaniu negatywnych skutków awaryjnego opuszczenia utwardzonych nawierzchni przez statek powietrzny. Parametry geotechniczne oraz metody wzmacniania nawierzchni naturalnych.

[Projektowanie, budowa i utrzymanie infrastruktury w transporcie szynowym]. Przegląd Komunikacyjny 2018, nr 10, s.2-35, rys.22; fot.6, tab.2, bibliogr.poz.57.

Analiza wpływu nacisku koła pojazdu i powstających imperfekcji w torze na jego pracę podczas eksploatacji. Oddziaływanie katastrof  z udziałem materiałów niebezpiecznych na podtorze kolejowe. Projektowanie i realizacja konstrukcji podtorzy torów tramwajowych i jezdni drogowych w przypadku torowisk wbudowanych w jezdnie oraz poprzecznych przejazdów ruchu kołowego przez torowiska. Problemy i metody uzyskania wymaganych wartości parametrów podtorza z warstwą ochronną. Wpływ sposobu ograniczenia ruchu pociągów na czas realizacji robót podtorzowych. Budowlane obciążenia podatne obiektów inżynierskich na przykładzie mostowych obiektów gruntowo-powłokowych.

PRZEGLĄD LOTNICZY

Ochabska Katarzyna: Polskie lotnictwo – narodziny i walka. Przegląd Lotniczy 2018, nr 11, s.24-27, rys.1; fot.8,

Historia wojskowego lotnictwa w Polsce w latach 1918 – 1920. Organizacja władzy lotniczej po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Lotnicy Armii Polskiej we Francji. Udział lotnictwa w wojnie polsko-sowieckiej w 1920 r. Pomniki ku czci poległych lotników w Warszawie.

PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY

Gajewska Małgorzata, Gajewski Sławomir: Komunikacja M2M i kooperacyjny inteligentny system transportowy. (The M2M communication and cooperative intelligent transportation system.) Przegląd Telekomunikacyjny 2018, nr 11, s.887-890, rys.2, tab.1, bibliogr.poz.16.

Zastosowanie technologii komunikacyjnej M2M (Machine to Machine) w transporcie drogowym. Rodzaje i funkcjonalność systemów komunikacji radiowej między pojazdami i infrastrukturą drogową. Koncepcja i realizacja wspólnego koperacyjnego inteligentnego systemu transportowego – C-ITS (Cooperative Intelligent Transport System) zgodnie z rezolucją Parlamentu Europejskiego z 13.03.2018 r.; usługi oferowane w ramach C-ITS oraz wymagania dotyczące bezpieczeństwa danych.

RYNEK KOLEJOWY

Antonowicz M., Ciszak P.: Opłata dworcowa. Rynek Kolejowy 2018, nr 11, s.56-61, fot.2,

Regulacje prawne dotyczące pobierania opłaty za korzystanie z dworców kolejowych w Polsce i w UE. Zasady udostępniania stacji pasażerskiej zgodnie z przepisami ustawy o transporcie kolejowym. Metody kalkulacji opłat za dostęp do stacji pasażerskiej.

Derewienko Emilia: Spółka celowa wybuduje Centralny Port Komunikacyjny. Rynek Kolejowy 2018, nr 11, s.22-23, fot.1,

Zadania i kompetencje spółki celowej ds. budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, powołanej 12.09.2018 r.; założenia planu realizacji inwestycji do 2027 r.

Góra Ignacy: Kolej dostępna dla wszystkich – teoria i praktyka. Rynek Kolejowy 2018, nr 12, s.76-78, fot.1, bibliogr.poz.9.

Wymagania dotyczące dostępności systemu kolejowego dla pasażerów z niepełnosprawnością oraz o ograniczonej możliwości poruszania się na podstawie przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1300/2014 z 18.12.2014 r.(TSI-PRM). Działania inwestycyjne na rzecz poprawy dostępności do infrastruktury dworców i taboru kolejowego zgodnie z krajowym planem wdrożenia TSI PRM do 2023 r. Przykłady zastosowania innowacyjnych technologii w obsłudze niepełnosprawnych podróżnych.

Góra Ignacy, Siudecki Jan: Unijne i krajowe oceny zgodności. Rynek Kolejowy 2018, nr 11, s.62-66, fot.2,

Zasady i praktyka funkcjonowania krajowego systemu oceny zgodności wyrobów kolejowych z wymaganiami jednolitego rynku europejskiego. Procedury oceny zgodności oraz dopuszczenie do eksploatacji urządzeń i budowli  mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego. Rola i zadania prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w systemie oceny zgodności. Propozycje zmian w ustawie o transporcie kolejowym i przepisach wykonawczych.

Konopacki Bartosz: Polska zmierza ku elektromobilności. Co nas czeka na drogach?. Rynek Kolejowy 2018, nr 11, s.42-44, fot.1,

Cele polityki UE w zakresie ograniczenia emisji spalin w sektorze transportu. Kierunki rozwoju technologii napędów alternatywnych oraz elektromobilności w miejskim transporcie publicznym w Polsce.

Malinowski Łukasz: Wien Hauptbahnhof – tak kolej tworzy miasto. Rynek Kolejowy 2018, nr 11, s.45-49, rys.1; fot.6,

Projekt i realizacja budowy dworca Wien Hauptbahnhof (Wiedeń Główny). Plan zagospodarowania przestrzeni terenów kolejowych mający na celu integrację zabudowy mieszkaniowej i infrastruktury transportu publicznego.

Rydzyński Paweł: Kolej w pogoni za technologiami. Rynek Kolejowy 2018, nr 12, s.49-51, fot.2,

Ocena i przykłady zastosowania technologii informacyjnych w obsłudze pasażerów polskich kolei. Narzędzia informatyczne i aplikacje mobilne wykorzystywane w systemach informacji pasażerskiej, planowania podróży i sprzedaży biletów.

Suchecka Agnieszka, Nowaczewska Agata: Kary umowne w kontraktach kolejowych – granice odpowiedzialności za realizację inwestycji, obrona przed nadmiernym karaniem. Rynek Kolejowy 2018, nr 12,

Regulacje prawne w zakresie stosowania kar umownych w kontraktach publicznych. Warunki naliczania kar umownych w kontraktach kolejowych oraz zasady mechanizmu miarkowania kary.

Winek Włodzimierz: Warszawska ‚średnicówka’ miałaby już 125 lat, gdyby nie… Rynek Kolejowy 2018, nr 11, s.70-72, fot.4,

Problemy realizacji projektu budowy linii kolei średnicowej w Warszawie w latach 1893 – 1919; założenia projektowe dotyczące przebiegu i infrastruktury linii.

[Koleją do niepodległości]. Rynek Kolejowy 2018, nr 12, s.20-44, fot.28, tab.1, bibliogr.poz.7.

Historia polskich kolei po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. Udział kolejarzy w walkach o niepodległość, m.in. w Warszawie. Odbudowa i unifikacja systemu kolejowego na terenach byłych zaborów; dane dotyczące infrastruktury i taboru kolejowego przejętych od państw zaborczych (długość linii kolejowych, parowozy, wagony osobowe i towarowe). Geneza, organizacja i funkcjonowanie kolei w okresie Drugiej Rzeczypospolitej; historia administracji kolejowej i przedsiębiorstwa PKP. Organizacja przewozów pasażerskich i czasy przejazdu koleją na trasie Łódź -Warszawa. Usługi szybkich przewozów pociągami Luxtorpeda. Przebieg uroczystości pogrzebowych i przewóz ciała marszałka Józefa Piłsudskiego specjalnym pociągiem żałobnym. Zarys historii transportu kolejowego po II wojnie światowej.

RZECZPOSPOLITA

Łukaszewicz Agata: Prawo dla kierowców. Rzeczpospolita 2018, nr 293, s.106 s.,

Najważniejsze regulacje prawne dotyczących kierowców w transporcie drogowym, m.in.: kary za naruszenie przepisów drogowych, dopuszczalna prędkość w ruchu drogowym, bezpieczeństwo dzieci, jazda po alkoholu i narkotykach. Wyciąg z ujednoliconych przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym z 20.06.1997 r.

RZECZPOSPOLITA-PORADNIK PRENUMERATORA

Szymankiewicz Marcin: Samochód w firmie. Zmiany na 2019 rok. Rzeczpospolita-Poradnik Prenumeratora 2018, nr 12, s.114 s.,

Zagadnienia podatkowe związane z nabyciem i użytkowaniem samochodów osobowych w działalności gospodarczej wg stanu na grudzień 2018 r. Nowe regulacje prawne w zakresie rozliczania kosztów uzyskania przychodów w związku z nabyciem samochodu i wykorzystywaniem ich do prowadzonej działalności, obowiązujące od stycznia 2019 r.

ŚWIAT KOLEI

Faliński Filip: Kolej Kwitnącej Wiśni. Świat Kolei 2018, nr 2, s.30-37, fot. wiele,

Charakterystyka systemu kolejowego w Japonii; fakty i mity. Bilety sieciowe; tabor kolejowy; pociągi-kotki.

Faliński Filip: Metro w Chile. Świat Kolei 2018, nr 2, s.46-48, fot.9,

Charakterystyka systemu miejskiej komunikacji szynowej w Chile. Linie metra w Santiago i Valparaiso; eksploatowany tabor. Chilijskie tramwaje – przeszłość i przyszłość.

Faliński Filip: Nie ma już prawdziwej kolei w Ekwadorze. Świat Kolei 2018, nr 12, s.30-32, fot.7,

Organizacja kolejowych przewozów pasażerskich w Ekwadorze; oferta przewozowa i tabor kolei turystycznych.

Fedorowicz Sławomir: Kolej przemysłowa Białków- Cybinka- Rosiejewo (2). Świat Kolei 2018, nr 2, s.28-29, fot.4,

Historia kolei przemysłowej Białków- Cybinka- Rosiejewo. Charakterystyka głównej linii kolejki kopalnianej.

Gieżyński Tomasz: Pocztówka z Răşinari. Świat Kolei 2018, nr 12, s.46-49, fot.12,

Reaktywacja linii tramwajowej w Răşinari w Rumunii; charakterystyka taboru i organizacja przewozów pasażerskich.

Lokomotywownia Lublin (3). Świat Kolei 2018, nr 12, s.18-25, fot.13, tab.3,

Działalność lokomotywowni Lublin od lat 60. XX w. Elektryfikacja trakcji kolejowej oraz odnowa taboru trakcyjnego. Stan taboru i obsługa pojazdów trakcyjnych w MD Lublin w latach 70.

Malczewska Maria: Od brązu do zieleni (2). Świat Kolei 2018, nr 12, s.38-42,

Przebieg realizacji i oferta wystawowa Skansenu Średzkiej Kolei Powiatowej (ŚKP), zbudowanego na terenach pokolejowych w rejonie osiedla Park Rataje w Poznaniu. Zabytkowy tabor kolejowy ŚKP; historia eksploatacji wagonu pasażerskiego z przedziałem barowym.

Massel Andrzej: Od Morza Czarnego do Morza Bałtyckiego – z dziejów kolei Brzesko-Grajewskiej (4). Świat Kolei 2018, nr 2, s.14-19, fot. wiele, tab.3,

Historia kolei Brzesko-Grajewskiej. Ruch kolejowy na linii Brześć – Grajewo do 1914 roku. Charakterystyka linii kolejowej w okresie międzywojennym i podczas II wojny światowej; eksploatowany tabor, rozkłady jazdy pociągów.

Massel Andrzej: Od Morza Czarnego do Morza Bałtyckiego – z dziejów kolei Brzesko-Grajewskiej (5). Świat Kolei 2018, nr 3, s.12-21, fot. wiele, tab.8, bibliogr. poz. 16.

Historia kolei Brzesko-Grajewskiej. Charakterystyka linii Białystok-Głomno, Czeremcha-Białystok, Czeremcha-Brześć po 1945 r. Obsługa trakcyjna po 1945 r. Osobliwości i obiekty zabytkowe na dawnej linii Brześć-Grajewo; perspektywy linii.

Massel Andrzej: Plany rozwoju sieci kolejowej w II Rzeczypospolitej a ich realizacja (1). Świat Kolei 2018, nr 12, s.12-17, rys.2; fot.4,

Plan rozbudowy sieci kolejowej Drugiej Rzeczypospolitej w latach 1919 – 1921. Dane dotyczące stanu infrastruktury kolejowej na terenie byłych zaborów w Polsce w 1914 r. Wykaz kolei projektowanych przez Ministerstwo Kolei Żelaznych na obszarach byłego Królestwa Kongresowego, w Galicji i na Górnym Śląsku.  Źródła i sposoby finansowania inwestycji kolejowych; mapa linii węglowych przewidywanych do wybudowania w trybie koncesyjnym.

Matkustaja Paul: Helsiński stulatek. Świat Kolei 2018, nr 12, s.33-37, fot.11, bibliogr.poz.5.

Historia budowy dworca kolejowego w Helsinkach; architektura i wyposażenie dworca.

Szulc Paweł: Wiszący most kolejowy nad Niagarą. Świat Kolei 2018, nr 2, s.20-27, fot. wiele, bibliogr.poz.17.

Historia wiszącego mostu kolejowego nad Niagarą. Charakterystyka mostu. Demontaż mostu i budowa nowego mostu o konstrukcji łukowej, mostu Bucka.

Tomasik Piotr: Pocztówka z Waszyngtonu. Świat Kolei 2018, nr 2, s.49-51, fot.10,

Historia tramwajów w Waszyngtonie. Charakterystyka transportu tramwajowego; sieć tramwajowa; linie tramwajowe; eksploatowany tabor.

TSL BIZNES

Haber Elżbieta: Zasady Brexitu nadal niejasne. TSL Biznes 2018, nr 11, s.40-42, fot.4,

Obecny stan negocjacji w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Przewidywany wpływ Brexitu na funkcjonowanie międzynarodowych przewozów drogowych między Wielką Brytanią a państwami członkowskimi UE.