UWAGA: SKANY KART KATALOGOWYCH DO 2015 R. DOSTĘPNE NA STRONIE. OD 2016 R. W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NA MIEJSCU.

ATLAS KOLEJOWY

Przegląd Prasy Technicznej 05/2019

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

MAJ 2019

AUTOBUSY

BJULLETEN OSŻD

DROGI GMINNE I POWIATOWE

GEOINŻYNIERIA DROGI MOSTY TUNELE

LOGISTYKA

NOWY PRZEMYSŁ

RYNEK KOLEJOWY

AUTOBUSY

Beim Michał: Liberalizacja rynku dalekobieżnych przewozów autobusowych w Niemczech – od konkurencji do monopolu. (The liberalization of the long-distance bus transport in Germany: from competitive market to monopoly.) Autobusy 2019, nr 3, s.27-40, rys.4; fot.6, tab.7, bibliogr.poz.20.

Historia rozwoju dalekobieżnej komunikacji autobusowej w Niemczech od początku XX w. do chwili obecnej. Statystyka dalekobieżnych przewozów pasażerskich różnymi rodzajami transportu w Niemczech w latach 2004 – 2017. Przesłanki oraz uwarunkowania polityczne i prawne liberalizacji rynku autobusowego. Zmiany struktury i przebieg liberalizacji rynku transportu publicznego w Europie; porównanie modeli funkcjonowania rynku dalekobieżnych przewozów autobusowych w UE w 2009 r. (Francja, Hiszpania, Niemcy, Wielka Brytania, Polska, Norwegia, Szwecja, Włochy). Sytuacja konkurencyjna i ocena funkcjonowania zliberalizowanego rynku dalekobieżnych przewozów autobusowych w Niemczech; udział przedsiębiorstw prywatnych i zagranicznych oraz najbardziej popularne marki (przewoźnicy) na rynku w latach 2012 – 2017. Tendencje konsolidacji oraz czynniki konkurencyjności przewozów autobusowych; porównanie ofert przewoźników autobusowych oraz kolei ICE i IC.

Horoszkiewicz Krzysztof: Wartość predykcyjna zmiennych psychologicznych u kierowców w prognozowaniu wypadków w ruchu drogowym. (The predictive value of psychological variables in drivers in forecasting accidents in road traffic.) Autobusy 2019, nr 1-2, s.41-46, tab.3, bibliogr.poz.31.

Analiza wpływu cech psychofizycznych kierowców na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Metodyka oraz wyniki badań osobowości i koordynacji wzrokowo-ruchowej przeprowadzonych na grupie 100 kierowców. Wnioski dotyczące zależności pomiędzy cechami osobowości, sprawnością motoryczną i poznawczą kierowców a wypadkowością.

Pomykała Agata: Rozwój transportu autobusowego na Malcie. (The bus transport development in Malta.) Autobusy 2019, nr 1-2, s.35-40, rys.1; fot.10, bibliogr.poz.18.

Historia powstania i rozwoju transportu autobusowego na Malcie od początku XX w. Organizacja i przebieg reform publicznej komunikacji autobusowej. Statystyka przewozów pasażerskich w latach 2010 – 2017.

Regulski Paweł, Abramek Karol F.: Analiza punktualności i regularności kursowania autobusów komunikacji miejskiej na wybranych trasach Szczecina i Polic. (Analysis of punctuality and regularity of public transport buses on selected routes of Szczecin and Police.) Autobusy 2019, nr 1-2, s.26-34, rys.16, tab.16, bibliogr.poz.6.

Wyniki badań dotyczących częstotliwości kursowania autobusów na wybranych trasach Szczecina i Polic, przeprowadzonych w maju i w listopadzie 2018 r.: regularność i średnie odchyłki punktualności dla linii autobusowych nr 61 i 107; identyfikacja miejsc zwiększonego natężenia ruchu drogowego.

BJULLETEN OSŽD

Dubinin Viktor: Digitalizacija passažirski’h perevozok kak perspektivnoe napravlenie uveličenija ob’jomov perevozok v železnodorožnom soobščenii meždu Rossiej i Kitaem. (Digitalizacja przewozów pasażerskich w celu zwiększenia przewozów kolejowych między Rosją i Chinami.) Bjulleten OSŽD 2017, nr 6, s.37-38, 2,

Cyfrowe technologie i automatyzacja w procesie realizacji rezerwacji i sprzedaży biletów kolejowych pasażerom podróżującym miedzy Rosją a Chinami.

Min’ Avi: V’enamskaja železnaja doroga: vyzovy, vozmožnosti i razvitie. (Wietnamska kolej: wyzwania i możliwości rozwoju.) Bjulleten OSŽD 2018, nr 2, s.1-11, fot.15, tab.2,

Rozwój wietnamskich kolei w ujęciu historycznym i współczesnym. Organizacja kolei, inwestycje, perspektywy rozwoju. Plany strategiczne przygotowane do 2020 i 2050 r. oraz współpraca międzynarodowa.

Nikitin Oleg: O rezul’tata’h dejatel’nosti AO ‚Federal’naja passažirskaja kompanija’ v 206 – 2017 r. i o podgotovke k perevozke passažirov na čempionat mira po futbolu v 2018 godu. (O rezultatach i działalności rosyjskiego przewoźnika kolejowego w latach 2016 – 2017 i o przygotowaniu przewozów pasażerskich na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w 2018 r.) Bjulleten OSŽD 2017, nr 6, s.30-35, rys.7; fot.2,

Omówiono działalność i rezultaty prac rosyjskiego przewoźnika kolejowego w latach 2016 – 2017, świadczącego usługi w zakresie przewozu pasażerów. Przedstawiono przygotowania firmy do obsługi przewozu pasażerów podczas Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w 2018 r.

Vysokoskorostnoe dviženie v Rossii i v mire: istorija, problemy, perspektivy. (Duże prędkości w Rosji i na świecie: historia, problemy, perspektywy.) Bjulleten OSŽD 2017, nr 6, s.39-43, rys.4,

Opracowanie naukowe rosyjskiego Uniwersytetu Transportu. Analiza rozwoju dużych prędkości kolejowych w Rosji i na świecie. Historia, organizacja, problemy i perspektywy.

Čžao Czjun’: Uskorennoe postupatel’noe kompleksnoe ravitie železnodorožnogo transporta i sovremennoj logističeskoj sistemy. (Stopniowe przyspieszenie kompleksowego rozwoju transportu kolejowego i nowoczesnych systemów logistycznych.) Bjulleten OSŽD 2018, nr 2, s.18-26, fot.5,

Kompleksowy plan rozwoju chińskiego transportu kolejowego w ramach nowoczesnych systemów logistycznych. Organizacja przewozów towarowych na dalekich trasach Chiny – Europa. Plany na przyszłość.

DROGI GMINNE I POWIATOWE

Gogojewicz Przemysław: Dotacje z Unii Europejskiej na drogi samorządowe. Drogi Gminne i Powiatowe 2019, nr 1, s.22-27,

Podstawy prawne oraz zasady finansowania przedsięwzięć dotyczących dróg samorządowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. Rodzaje inwestycji realizowanych na krajowej sieci drogowej i w sieci drogowej TEN-T. Procedury wyboru i zatwierdzania projektów inwestycyjnych.

Gogojewicz Przemysław: Fundusze strukturalne COSME. Drogi Gminne i Powiatowe 2019, nr 1, s.28-34, fot.2,

Cele i założenia Programu ramowego na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 2014-2020 COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium-sized enterprises), przyjętego przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w grudniu 2013 r., który stanowi kontynuację Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (Competitiveness and Innovation Framework Programme – CIP) na lata 2007-2013. Zakres i rodzaje wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek wspierających MŚP, takich jak agencje rozwoju regionalnego, organizacje biznesowe, centra wspierania przedsiębiorczości. Koncepcja realizacji celów COSME w ramach sieci Entrerprise Europe Network na lata 2015 – 2020.

Gogojewicz Przemysław: Wypadki na drodze a zarządca drogi. Drogi Gminne i Powiatowe 2018, nr 6, s.20-25, bibliogr.poz.2.

Funkcje znaków drogowych dotyczące bezpieczeństwa ruchu i zabezpieczenia przed wypadkiem. Obowiązki zarządcy drogi w zakresie prawidłowego oznakowania drogi.

Kopta Tadeusz: Drogi dla rowerów a inne urządzenia infrastrukturalne. Drogi Gminne i Powiatowe 2019, nr 2, s.11-17, ry.2; fot.8, bibliogr.poz.3.

Czynniki warunkujące planowanie przebiegu dróg rowerowych. Zasady usytowania dróg rowerowych w stosunku do innych obiektów infrastruktury drogowej. Stosowanie rozwiązań bezkolizyjnych w przypadku ulic z dużą liczbą skrzyżowań oraz zjazdów publicznych i indywidualnych. Prowadzenie dróg rowerowych w pobliżu przystanków komunikacji zbiorowej oraz drzew i słupów.

Kopta Tadeusz: Lokalizacja dróg dla rowerów. Drogi Gminne i Powiatowe 2018, nr 6, s.39-45, rys.2; fot.6,

Podstawowe parametry dróg dla rowerów. Zasady lokalizacji dróg jednokierunkowych i dwukierunkowych oraz ich oddzielenie od jezdni drogi samochodowej i chodnika. Projektowanie samodzielnych dróg rowerowych prowadzonych niezależnie od dróg publicznych.

Kopta Tadeusz: Połączenia dróg dla rowerów z drogami ogólnodostępnymi. Drogi Gminne i Powiatowe 2019, nr 1, s.11-17, rys.6; fot.4, bibliogr.poz.5.

Zasady i wytyczne projektowania połączenia dróg rowerowych z drogami ogólnodostępnymi. Rozwiązania inżynieryjne dotyczące m.in.: oznakowania oraz zabezpieczenia wlotów i wylotów drogi dla rowerów, stosowania wyokrągleń, łączenia dróg rowerowych ze skrzyżowaniami.

Krzyżański Michał: Umieszczanie reklam w pasie drogowym. Drogi Gminne i Powiatowe 2019, nr 2, s.38-41, bibliogr.poz.2.

Regulacje prawne dotyczące lokalizacji reklam w pasie drogowym. Rodzaje reklam i zasady ich umieszczania w polu widzenia użytkownika drogi; ograniczenia stosowania reklam świetlnych widocznych dla kierujących pojazdami.

Sochacki Tomasz: Czy na pewno dostrzegamy potrzeby pieszych?. Drogi Gminne i Powiatowe 2019, nr 2, s.18-22,

Zagadnienia bezpieczeństwa ruchu pieszego i rowerowego na drogach zamiejskich. Planowanie ciągów pieszych i pieszo-rowerowych w miastach. Projektowanie chodników i przejść dla pieszych z uwzględnieniem potrzeb użytkowników dróg. Zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszo-rowerowych; kwestie prawne dotyczące odśnieżania chodnika usytuowanego bezpośrednio przy ogrodzeniu działki.

Sochacki Tomasz: Efektywne planowanie konstrukcji nawierzchni. Drogi Gminne i Powiatowe 2019, nr 2, s.3-10,

Wpływ uwarunkowań technicznych i sytuacji ruchowej na planowanie rozwoju infrastruktury drogowej. Porównanie cech eksploatacyjnych oraz kosztów budowy i utrzymania nawierzchni dróg betonowych i bitumicznych. Najczęściej stosowane nawierzchnie w terenie zurbanizowanym.

Sochacki Tomasz: Kompleksowe planowanie miejskiej infrastruktury drogowej. Drogi Gminne i Powiatowe 2018, nr 6, s.46-52, fot.2,

Zasady planowania infrastruktury drogowej z uwzględnieniem potrzeb użytkowników dróg w perspektywie wieloletniej. Lokalizacja i parametry budowy dróg lokalnych, osiedlowych i obwodnic. Oszacowanie kosztów oraz wpływ inwestycji drogowych na politykę parkingową i komunikację zbiorową w miastach.

Stawowiak Michał: Zimowe utrzymanie dróg krok po kroku. Drogi Gminne i Powiatowe 2018, nr 6, s.3-10, fot.9, bibliogr.poz.6.

Zakres robót drogowych dotyczących zimowego utrzymania drogi. Opracowanie i realizacja planu akcji zimowego utrzymania drogi; technologie i sprzęt do odśnieżania jezdni.

Stawowiak Michał: Zwalczanie śliskości dróg. Drogi Gminne i Powiatowe 2018, nr 6, s.11-19, bibliogr.poz.2.

Przyczyny powstawania i metody zwalczania ślizgawicy na drogach. Właściwości i zastosowanie materiałów uszorstniających i środków chemicznych stosowanych do zimowego oczyszczania dróg i ulic.

GEOINŻYNIERIA DROGI MOSTY TUNELE

Januszek Magdalena: Rekordowy betonowy most w 3D. Geoinżynieria Drogi Mosty Tunele 2019, nr 1, s.78-79, fot.3,

Przebieg realizacji i konstrukcja betonowej kładki dla pieszych w Szanghaju, wykonanej w technologii druku 3D.

LOGISTYKA

Choińska Danuta, Puzan Kamila: Znaczenie inteligentnych systemów transportowych. (The importance of intelligent transport systems.) Logistyka 2018, nr 6, s.51-55, rys.2, bibliogr.poz.17.

Funkcjonalność i zastosowanie inteligentnych systemów transportowych (ITS) w transporcie drogowym i miejskim. Przykłady wdrożenia technologii ITS w zarządzaniu ruchem oraz komunikacją zbiorową i rowerową w Białymstoku. Ocena efektywności działania ITS z punktu widzenia kierowców i przedsiębiorstw transportowych.

Dyduch Janusz, Zielaskiewicz Henryk: Usługi logistyczne dźwignią rozwoju kolejowych przewozów towarowych. Logistyka 2019, nr 1, s.8-10,

Czynniki koniunkturalne wpływające na rozwój rynku transportowego w Polsce. Struktura gałęziowa rynku oraz konkurencyjność przewozów towarowych transportem drogowym i kolejowym. Kierunki rozwoju usług logistycznych w transporcie kolejowym. Uwarunkowania poprawy efektywności organizacji łańcuchów dostaw realizowanych przez kolej.

Fajczak-Kowalska Anita, Kowalska Magdalena: Zewnętrzne koszty transportu drogowego a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw transportowo-logistycznych. (External costs of road transport and social responsibility of transport and logistics enterprises.) Logistyka 2018, nr 5, s.18-21, fot.1, tab.1, bibliogr.poz.9.

Definicja i rodzaje kosztów zewnętrznych powodowanych przez transport drogowy. Charakterystyka pojęcia społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR) w kontekście negatywnego oddziaływania transportu drogowego na środowisko. Obszary i strategie zastosowania koncepcji CSR w działalności przedsiębiorstw transportowo-logistycznych na podstawie raportu opublikowanego w 2018 r. przez zrzeszenie pracodawców branży – Transport i Logistyka Polska.

Honcharuk Mariana: Transport ładunków ponadgabarytowych na przykładzie przewozu transformatora. Logistyka 2019, nr 1, s.45-48, rys.1; fot.3, bibliogr.poz.5.

Procedura i główne problemy organizacji przewozów ładunków nienormatywnych. Ograniczenia dotyczące infrastruktury w drogowym transporcie ponadgabarytowym. Przebieg procesu przygotowania i realizacji przewozu transformatora na drogowym zestawie modułowym; schemat załadowanego transformatora na naczepie.

Motowidlak Urszula, Kujawa Monika: Wpływ zmian klimatu na funkcjonowanie transportu kolejowego. (Impact of climate change on rail transport operations.) Logistyka 2018, nr 5, s.13-17, tab.4, bibliogr.poz.11.

Prognozowane zmiany klimatu oraz ich wpływ na PKB państw UE w perspektywie do 2100 r. Zakłócenia w działalności transportu kolejowego, będące następstwem zmian klimatu. Przejawy i efekty negatywnego oddziaływania czynników klimatycznych na infrastrukturę i usługi transportu kolejowego. Wnioski dotyczące niezbędnych działań adaptacyjnych dotyczących funkcjonowania kolei w zmienionych warunkach klimatycznych.

Nowak Iwo: Kluczowe europejskie korytarze logistyczne – raport Cushman Wakefield. Logistyka 2019, nr 1, s.30-38, rys.6, tab.5,

Kierunki ewolucji sieci transportowej i logistycznej w Europie. Prognozy dotyczące wzrostu popytu na transport towarowy do 2050 r. oraz kierunki rozwoju korytarzy logistycznych na podstawie raportu międzynarodowej firmy doradczej Sushman

Wakefield. Trendy zmian struktury gałęziowej rynku transportowego związane m.in. z rozwojem nowych technologii i handlu elektronicznego. Propozycje innowacji dotyczące automatyzacji i digitalizacji transportu oraz wdrożenia technologii hyperloop w przewozach ładunków. Koszty logistyki i metody optymalizacji łańcuchów dostaw. Mapy schematyczne: obecne i przewidywane, kluczowe korytarze logistyczne w Europie; sieć głównych korytarzy transportowych Europy; sieć śródlądowych dróg wodnych w Europie.

Nowak Iwo: Logistyka miast przyszłości zaczyna się teraz. Logistyka 2018, nr 5, s.24-26, rys.4,

Kierunki rozwoju technologii i organizacji dostaw przesyłek w miastach  w przyszłości. Propozycje i przykłady innowacyjnych rozwiązań w zakresie logistyki transportu miejskiego. Ocena funkcjonowania i korzyści z wdrożenia systemu logistyki miejskiej Binnenstadtservice w Holandii.

Nowak Iwo: Projekt badawczy Audi ‚Dwudziesta piąta godzina – Flow’, czyli miasto przyszłości bez korków i zatorów. Logistyka 2018, nr 5, s.44-49, rys.2; fot.5,

Podsumowanie wyników badań nad przyszłością mobilności w niemieckim mieście Ingolstadt, przeprowadzonych przez Grupę AUDI AG w ramach projektu ‚Dwudziesta piąta godzina – Flow’. Symulacja ruchu w pełni zautomatyzowanych pojazdów autonomicznych połączonych sieciowo z inteligentną infrastrukturą i inteligentnymi systemami transportowymi.

Nowak Mariusz: Dynamiczny rok na rynku transportu drogowego w Unii Europejskiej. Logistyka 2019, nr 1, s.40-41, tab.2,

Ocena koniunktury na rynku transportu drogowego w 2018 r.  Wskaźniki możliwości przewozowych przedsiębiorstw oraz cen i kosztów transportu. Wpływ cyfryzacji na wzrost efektywności procesów logistycznych.

Nowak Mariusz: Informatyzacja systemów zwiększa efektywność procesów logistycznych. Logistyka 2018, nr 6, s.56-57, rys.2,

Czynniki wpływające na koszty i potencjał przewozowy transportu drogowego. Zastosowanie narzędzi informatycznych w zarządzaniu i optymalizacji procesów transportowych. Uwarunkowania i efektywność digitalizacji łańcucha dostaw.

Szołtysek Jacek: Logistyka społeczna. Jak postrzeganie roli człowieka zmieniało decyzje logistyczne. (Social logistics. How the perception of the role of a man changed the logistics decisions.) Logistyka 2018, nr 6, s.5-11, rys.1, tab.2, bibliogr.poz.18.

Istota koncepcji logistyki społecznej. Obszary zastosowań logistyki (gospodarcza, społeczna, militarna) oraz pozycja i rola człowieka w procesach logistycznych. Uwarunkowania społeczne podejmowania decyzji w zarządzaniu logistycznym w zależności od priorytetu działań.

NOWY PRZEMYSŁ

Ciepiela Dariusz: Smog trzyma się mocno. Nowy Przemysł 2019, nr 1, s.52-54, rys.1; fot.2,

Źródła emisji smogu oraz wpływ zanieczyszczeń powietrza w Polsce na zdrowie ludzkie. Najbardziej zanieczyszczone miasta w Polsce wg danych Państwowego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Założenia i plan realizacji do 2029 r. rządowego programu Czyste Powietrze, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Elżbieciak Tomasz: Na szynach i asfalcie. Nowy Przemysł 2019, nr 1, s.72-74, rys.1; fot.2,

Koniunktura i potencjał rozwoju branży budownictwa infrastrukturalnego w Polsce. Efekty realizacji programów inwestycji drogowych i kolejowych; mapa inwestycji na sieci kolejowej.

Filipowicz Oskar, Ciepiela Dariusz: Nadzieja dla klimatu. Nowy Przemysł 2018, nr 6, s.26-29, fot.6,

Sprawozdanie z obrad 24. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu, w dn. 2-16.12.2018 r. w Katowicach. Postanowienia dokumentu końcowego, tzw. Pakietu Katowickiego, dotyczące realizacji Porozumienia paryskiego z 2015 r., mające na celu ograniczenie globalnego wzrostu temperatury. Stanowisko Polski i UE w sprawie dekarbonizacji gospodarki.

Myszor Piotr: Kolejka nad głową. Nowy Przemysł 2018, nr 6, s.40-41, fot.3,

Zalety kolei jednoszynowej – monorail – jako alternatywnego systemu transportu publicznego w miastach. Uwarunkowania i perspektywy realizacji projektu monorail w Rzeszowie i innych polskich aglomeracjach.

RYNEK KOLEJOWY

Dolecki Leonard: Ponad 100 mln ton przeładunku w polskich portach. Rynek Kolejowy 2019, nr 4, s.22-24, fot.2, tab.3,

Wielkość i struktura przeładunków w polskich portach morskich (Gdańsk, Gdynia, Szczecin-Świnoujście) w latach 2016 – 2018. Ocena konkurencyjności polskich portów na rynku przeładunku kontenerów.

Felcyn Jan: Źródła hałasu. Rynek Kolejowy 2019, nr 4, s.54-58, fot.1, bibliogr.poz.13.

Rodzaje i uciążliwość hałasu pochodzącego z transportu i źródeł pozakomunikacyjnych. Powstawanie i negatywne oddziaływanie hałasu: drogowego, szynowego, lotniczego, przemysłowego oraz dźwięków emitowanych w wyniku działalności ludzkiej.

Rydzyński Paweł: Co zmieni IV Pakiet Kolejowy?. Rynek Kolejowy 2019, nr 4, s.42-44, fot.1,

Cele i korzyści wprowadzenia regulacji IV Pakietu Kolejowego na polskim rynku kolejowym. Wpływ nowelizacji prawa na zmiany organizacyjne i wzmocnienie konkurencyjności kolei w przewozach pasażerskich.

Urbanowicz Witold: Powoli rozkręcają się inwestycje tramwajowe. Największe przed nami. Rynek Kolejowy 2019, nr 4, s.45-47, fot.1,

Plany i realizacja inwestycji infrastrukturalnych w zakresie rozwoju sieci tramwajowej w wybranych polskich miastach: Warszawa, Wrocław, Olsztyn, Poznań, Bydgoszcz, Częstochowa, Gorzów Wielkopolski, Kraków, Łódź, Gdańsk, Szczecin, Katowice, Sosnowiec.

Winek Włodzimierz: Tunel średnicowy w Warszawie – cz.3. Rynek Kolejowy 2019, nr 4, s.66-68, fot.5,

Przebieg realizacji odbudowy tunelu linii średnicowej w Warszawie od 1945 r. do lat 50. XX w. Organizacja i zakres prac inwestycyjnych dotyczących odbudowy tunelu i mostu kolejowego oraz budowy przystanków kolei średnicowej.

[Rynek kolejowy w Polsce w 2018 r.]. Rynek Kolejowy 2019, nr 4, s.28-37, rys.4; fot.9, tab.2,

Wielkość i struktura kolejowych przewozów pasażerskich i towarowych w Polsce w latach 2016 – 2018; udział poszczególnych przewoźników w rynku kolejowym w 2018 r. Działalność przewozowa i inwestycje przedsiębiorstw PKP Cargo i PKP LHS. Projekty zagospodarowania terenów wokół dworców kolejowych w Warszawie (rozmowa z członkiem zarządu PKP S.A., Krzysztofem Golubiewskim).

Przegląd Prasy Technicznej 04/19

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

KWIECIEŃ 2019

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

KWIECIEŃ 2019

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

KWIECIEŃ 2019

BEZPIECZEŃSTWO W LOGISTYCE

BIULETYN KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

DROGI BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE

DROGOWNICTWO

ENERGETYKA WODNA

INFRASTRUKTURA

MAGAZYN AUTOSTRADY

NAMIARY NA MORZE I HANDEL

NAWIERZCHNIE ASFALTOWE

POJAZDY SZYNOWE

POLSKA GAZETA TRANSPORTOWA

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

ŚWIAT KOLEI

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

BEZPIECZEŃSTWO W LOGISTYCE

Aktualny układ karty charakterystyki. Bezpieczeństwo w Logistyce 2018, nr 2, s.20-36,

Opis karty charakterystyki substancji niebezpiecznej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/830 z 28 maja 2015 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.U. L 132 z 29.5.2015).

Bezpieczeństwo w operacjach transportowych towarów niebezpiecznych. Bezpieczeństwo w Logistyce 2018, nr 2, s.45-51, rys.1; fot.1, tab.2,

Ocena stanu bezpieczeństwa transportu drogowego i kolejowego w Polsce w 2017 r. Zagadnienia teoretyczne związane z bezpieczeństwem i zarządzaniem ryzykiem w transporcie. Analiza etapów zarządzania ryzykiem. Oszacowanie ryzyka w procesie transportowym.

Statystyka zdarzeń z towarami niebezpiecznymi w 2017 roku – czy jest bardzo źle?. Bezpieczeństwo w Logistyce 2018, nr 2, s.52-54, tab.4,

Działania jednostek ochrony przeciwpożarowej w wypadkach z udziałem substancji niebezpiecznych w 2017 r.; rodzaje i wielkość zdarzeń oraz statystyka wypadków w drogowym i kolejowym transporcie ładunków niebezpiecznych.

Szkolenie kierowców zawodowych – wpływ metod szkolenia na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Bezpieczeństwo w Logistyce 2018, nr 2, s.37-40, tab.2,

Organizacja i program szkoleń kierowców samochodów ciężarowych i autobusów w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego; zasady i procedura szkolenia w wersji elektronicznej (elearning). Statystyka szkoleń kierowców oraz wypadkowości w Polsce w latach 2014 – 2017.

BIULETYN KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Bek Konrad: Kierowcą być…w czeskiej grupie ČSAD. Biuletyn Komunikacji Miejskiej 2019, nr 151, s.26-31, fot.7,

Organizacja pracy kierowców w przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej grupy 3ČSAD w Czechach. Struktura rodzajowa eksploatowanego taboru autobusowego oraz udział pojazdów z napędem alternatywnym. Planowanie czasu pracy kierowców. Nowoczesne technologie zastosowane w systemie łączności i wzajemnej komunikacji między środkami transportu.

Dąbrowski Józef: Ładowanie zasobników autobusów elektrycznych. Biuletyn Komunikacji Miejskiej 2018, nr 150, s.40-46, fot.6, bibliogr.poz.7.

Charakterystyka pracy układu napędowego autobusów elektrycznych. Własności funkcjonalne i parametry zasobników energii stosowanych w pojazdach elektrycznych; charakterystyka podstawowych typów zasobników litowych. Dobór zasobnika i współpraca zasobników energii z układem napędowym pojazdu elektrycznego. Wymagania dotyczące liczby i mocy stacji ładowania zainstalowanych na zajezdni autobusów elektrycznych.

Gromadzki Marcin: Wdrażanie elektromobilności w transporcie miejskim w Polsce. Biuletyn Komunikacji Miejskiej 2018, nr 150, s.13-16, rys.1,

Warunki wdrażania elektromobilności w miastach w Polsce na podstawie regulacji ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Ustawowa definicja autobusu zeroemisyjnego. Model eksploatacji autobusów elektrycznych oraz źródła finansowania inwestycji dotyczących wymiany taboru. Analiza kosztów i korzyści zastosowania autobusów zeroemisyjnych w komunikacji miejskiej w Wejherowie.

Merk Tomasz: Szczecinek: duże możliwości średnich miast. Biuletyn Komunikacji Miejskiej 2019, nr 151, s.23-25 , fot.3,

Inwestycje w zakresie infrastruktury i taboru transportu miejskiego w Szczecinku. Działania przedsiębiorstwa Komunikacja Miejska w Szczecinku mające na celu podniesienie jakości i atrakcyjności komunikacji miejskiej. Przebieg realizacji projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków funduszy europejskich, dotyczących wymiany autobusów spalinowych na elektryczne oraz kompleksowego systemu wypożyczania rowerów (Szczecinecki System Wypożyczalni Rowerów Miejskich).

Michalski Maciej: Tramwaj NF6D – wdrożenie do eksploatacji w MPK-Łódź. Geneza powstania rodziny tramwajów N/MGT6. Biuletyn Komunikacji Miejskiej 2019, nr 151, s.14-18, rys.1; fot.3, tab.1,

Charakterystyka konstrukcji, podstawowe dane techniczne i rozplanowanie wnętrza niskopodłogowego tramwaju NF6D (MGT6D). Przystosowanie pojazdów do ruchu liniowego oraz doświadczenia z eksploatacji w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym – Łódź sp. z o.o. Planowany zakres modernizacji NF6D.

Perkuszewska Maria: Rekordowa kampania Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu w 2018 roku w Polsce. Biuletyn Komunikacji Miejskiej 2018, nr 150, s.35-39, rys.4; fot.1,

Przebieg prac nad opracowaniem i wdrożeniem strategii zrównoważonego rozwoju transportu  prowadzonych przez Ministerstwo Infrastruktury (MI); działania edukacyjno-informacyjne programowane i realizowane przez MI w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu (ETZT) w 2018 r. Udział samorządów lokalnych w kampanii ETZT; dane dotyczące liczby polskich miast uczestniczących w ETZT w latach 2009 – 2018.

Łochowicz Łukasz: Tunele tramwajowe. Biuletyn Komunikacji Miejskiej 2019, nr 151, s.19-22, fot.6,

Budowa tunelu tramwajowego w ciągu trasy do Zajezdni Franowo w Poznaniu. Wymagania formalno-prawne dotyczące bezpieczeństwa pożarowego tunelu. Rozwiązania techniczne w zakresie systemów bezpieczeństwa, monitoringu i łączności alarmowej oraz przygotowanie służb ratunkowych.

Żabicki Marcin: Dialog społeczny w sektorze publicznego transportu zbiorowego. Biuletyn Komunikacji Miejskiej 2019, nr 151, s.32-34, fot.2,

Podsumowanie i wnioski z dyskusji na temat warunków prowadzenia dialogu społecznego w sektorze transportu publicznego w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, przedstawione na spotkaniu warsztatowym w Warszawie, w dn.30-31.01.2019 r. Sytuacja transportu publicznego w Polsce, Litwie, Łotwie i Estonii; główne problemy polityki zatrudnienia kierowców. Regulacje dotyczące europejskiego dialogu społecznego w dokumentach i prawie UE.

DROGI BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE

Sołowczuk Alicja, Gardas Przemysław: Strefa Tempo-30 w centrum Szczecina. Drogi Budownictwo Infrastrukturalne 2018, nr 2, s.42-45, rys.3; fot.8, tab.1, bibliogr.poz.4.

-Wpływ organizacji stref ograniczonej prędkości Tempo-30 na poprawę warunków ruchowych w miastach. Analiza i porównanie parametrów ruchowych przed i po przebudowie ul. Księcia Bogusława X we Wrocławiu oraz wprowadzeniu strefy Tempo-30.

Sołowczuk Alicja, Kacprzak Dominik: Skuteczność stosowania szykan na przejściu przez wieś (cz.II – szykany jednostronne). Drogi Budownictwo Infrastrukturalne 2018, nr 2, s.34-41, rys.11; fot.12, bibliogr.poz.3.

Analiza warunków ruchu i bezpieczeństwa drogowego we wsi, w której zastosowano szykany jednostronne w strefach wjazdowych i we wsi. Wyniki pomiarów prędkości pojazdów w strefie wjazdowej oraz ocena wpływu szykan na uspokojenie ruchu drogowego.

DROGOWNICTWO

Rosłon-Szeryńska Edyta, Gajowniczek Artur, Gawłowska Agnieszka: Bezpieczeństwo ruchu drogowego a drzewa przydrożne na przykładzie powiatu mińskiego. (Road safety and roadside trees on the example of Mińsk county.) Drogownictwo 2019, nr 3, s.74-81, rys.8, tab.5, bibliogr.poz.12.

Statystyki dotyczące zdarzeń drogowych związanych z najechaniem na drzewo w Polsce i w powiecie mińskim w latach 2003 – 2017. Analiza ryzyka zdarzenia drogowego związanego z drzewami przydrożnymi na podstawie danych o wypadkach.

ENERGETYKA WODNA

Gróbarczyk Marek: Rozwój żeglugi śródlądowej sprzyja produkcji czystej energii. Energetyka Wodna 2018, nr 3, s.3, fot.1,

Założenia programu rozwoju infrastruktury dróg wodnych Odry i Wisły realizowanego przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Projekty budowy nowych piętrzeń na Odrze oraz stopnia wodnego i elektrowni wodnej Siarzewo na Wiśle.

Komisja Europejska wspiera plany rozwoju żeglugi na Odrzańskiej Drodze Wodnej. Energetyka Wodna 2018, nr 3, s.5, rys.1,

Projekt połączenia wodnego śródlądowego Świnoujście/Szczecin – Berlin w ramach Transeuropejskiej Sieci Transportowej. Plan inwestycji dotyczących modernizacji infrastruktury i poprawy warunków żeglugowych na Odrze. Schemat sieci polskich dróg wodnych na tle transeuropejskich korytarzy transportowych.

Kowalski Piotr: Dolna Wisła od Włocławka do ujścia – podejście zrównoważone. Energetyka Wodna 2018, nr 3, s.46-49, rys.1; fot.1, tab.1, bibliogr.poz.9.

Koncepcja zagospodarowania drogi wodnej Wisły na odcinku od stopnia wodnego we Włocławku do ujścia do Zatoki Gdańskiej. Stan zabudowy hydrotechnicznej oraz uwarunkowania środowiskowe rozwoju infrastruktury rzeki; analiza wariantów budowy ostróg i stopni wodnych. Plan inwestycji infrastrukturalnych mających na celu ochronę przed wodami powodziowymi

INFRASTRUKTURA

Gubański Krzysztof: Rowery do zadań specjalnych. Infrastruktura 2019, nr 3-4, s.38-41, fot.4,

Kierunki rozwoju i doświadczenia z eksploatacji rowerów towarowych (cargo) w miastach europejskich. Przebieg procesu wdrażania transportu rowerowego w logistyce miejskiej. Założenia i realizacja programu promocji rowerowego transportu towarowego w Gdyni w ramach unijnego projektu CoBiUM (Cargo Bikes in Urban Mobility).

Ranking Polskich Miast Zrównoważonych. Infrastruktura 2019, nr 3-4, s.34-37, fot.1, tab.1,

Podsumowanie wyników Rankingu Polskich Miast Zrównoważonych, opracowanego przez firmę Arcadis w 2018 r. Klasyfikacja ogólna miast według obszarów zrównoważonego rozwoju (społeczeństwo, środowisko, gospodarka).

MAGAZYN AUTOSTRADY

Mężyk Bogdan: Oświetlenie przejść dla pieszych. Magazyn Autostrady 2019, nr 1-2, s.42-44, fot.2,

Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych na drogach publicznych na podstawie Wytycznych Prawidłowego Oświetlenia Przejść dla Pieszych, opracowanych na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury. Zasady doboru oprawy oświetleniowej i klasy oświetlenia drogi; wymagania dotyczące stosowania opraw LED. Warunki oszczędzania energii poprzez zmniejszenie poziomu oświetlenia przejścia. Standardy bezpieczeństwa i kontrola parametrów oświetlenia.

NAMIARY NA MORZE I HANDEL

Absurdalny pomysł czy szansa na rozwój?. Namiary na Morze i Handel 2019, nr 1, s.16-18,

Opinie na temat projektu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną; koszty i efektywność oraz przewidywany wpływ inwestycji na funkcjonowanie portu w Elblągu.

Bałtycka stabilizacja. Namiary na Morze i Handel 2019, nr 4, s.9-11, tab.2,

Analiza rynku żeglugi promowej na Morzu Bałtyckim w 2018 r.: oferta serwisów promowych, struktura rodzajowa i tonaż floty. Statystyka promowych przewozów pasażerskich i towarowych na Bałtyku w latach 2017 – 2018.

Borkowski Maciej: Nadspodziewanie udany rok. Namiary na Morze i Handel 2019, nr 3, s.9-14, rys.8; fot.3, tab.2,

Wielkość i struktura przeładunków towarów masowych i drobnicy w polskich portach morskich (Gdańsk, Gdynia, Szczecin-Świnoujście, Police) w latach 2008 – 2018; struktura obrotów portów według grup towarowych oraz według terminali.

Czyżyk Rafał, Radosz Łukasz: Piractwo morskie w świetle Konwencji UNCLOS. Namiary na Morze i Handel 2019, nr 2, s.20-21, fot.1,

Definicja piractwa morskiego według Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z 10 grudnia 1982 r. (United Nations Convention on the Law of the Sea – UNCLOS). Dane statystyczne dotyczące liczby i miejsca ataków piratów na statki morskie w 2018 r. Zasady zwalczania piractwa zgodnie z prawem polskim i międzynarodowym (UNCLOS).

Dla portów środkowego Wybrzeża. Namiary na Morze i Handel 2019, nr 1, s.12-13, fot.1,

Inwestycje infrastrukturalne zrealizowane w portach w Łebie i Ustce oraz w Mielnie, współfinansowane z funduszy UE (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Program Operacyjny ‚Rybactwo i Morze’): rozbudowa umocnień brzegowych w Mielnie; przebudowa wejścia do portu Ustka; przebudowa nabrzeża i umocnienie dna wzdłuż falochronu w Łebie.

Marciniak Radosław: Rynek ładunków okrętowych – drewno naturalne. Namiary na Morze i Handel 2019, nr 3, s.28-29, fot.1,

Charakterystyka światowego rynku morskich przewozów drewna naturalnego. Organizacja czynności ładunkowych i transportu drewna drogą morską. Przeładunki drewna w polskich portach (Gdynia, Gdańsk, Szczecin-Świnoujście) w latach 2015 – 2018.

Pod znakiem nowych technologii. Namiary na Morze i Handel 2019, nr 2, s.9-12, fot.1,

Trendy rozwoju technologii budownictwa okrętowego w polskich stoczniach. Przykłady realizacji cywilnych i wojskowych statków morskich, w których zastosowano innowacyjne oraz przyjazne dla środowiska rozwiązania techniczne.

Portowy dostęp od strony wody. Namiary na Morze i Handel 2019, nr 1, s.9-11, fot.2,

Zakres rzeczowy i realizacja inwestycji infrastrukturalnych w portach morskich w Gdańsku i Gdyni: modernizacja toru wodnego do Portu Północnego oraz przebudowa nabrzeża w Gdańsku; pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia. Projekt budowy drogi wodnej przez Mierzeję Wiślaną.

NAWIERZCHNIE ASFALTOWE

Błażejowski Krzysztof, Wójcik-Wiśniewska Marta, Baranowska Wiktoria: Asfalty w polskich warunkach klimatycznych. Nawierzchnie Asfaltowe 2017, nr 3, s.6-12, rys.3, tab.3, bibliogr.poz.25.

Metody klasyfikacji asfaltów drogowych w Polsce i w USA. Wpływ warunków klimatycznych na dobór właściwości asfaltów. Podział stref klimatycznych Polski w odniesieniu do rodzajów funkcjonalnych PG lepiszczy asfaltowych.

Ołdakowska Ewa: Konkurencja technologii – konkurencja kosztów. Nawierzchnie Asfaltowe 2016, nr 4, s.7-11, rys.6, tab.12,

Analiza porównawcza kosztów realizacji górnych warstw nawierzchni drogowych o typowej konstrukcji: nawierzchni podatnej (typ: A1, A2, B), nawierzchni półsztywnej (typ C), nawierzchni sztywnej (typ: I, II).

Pszczoła Marek, Ryś Dawid, Jaskuła Piotr: Dobór rodzaju funkcjonalnego PG asfaltów według metody Superpave w zależności od stref klimatycznych. Nawierzchnie Asfaltowe 2017, nr 2, s.4-10, rys.4, tab.2, bibliogr.poz.27.

Metodyka i wyniki analiz obliczeniowych dotyczących wyznaczania temperatur pracy lepiszczy asfaltowych w polskich warunkach klimatycznych. Podział stref klimatycznych na terytorium Polski wyznaczonych na podstawie temperatur nawierzchni. Klasyfikacja asfaltów w oparciu o rodzaj funkcjonalny PG oraz sposoby wyznaczania maksymalnych i minimalnych temperatur według metody Superpave (Superior Performing Asphalt Pavements).

Szyller Andrzej, Król Jan, Bańkowski Wojciech: Współczesne doświadczenia ze stosowania recyklingu na gorąco w wytwórni mieszanek mineralno-asfaltowych w Polsce. Nawierzchnie Asfaltowe 2017, nr 1, s.12-19, rys.6; fot.3, tab.1, bibliogr.poz.15.

Prawne i techniczne uwarunkowania stosowania technologii recyklingu mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. Przykłady realizacji inwestycji drogowych z wykorzystaniem produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych metodą recyklingu na gorąco: modernizacja drogi krajowej nr 1 na odcinku Częstochowa – Katowice; modernizacja autostrady A4 na odcinku Kraków – Katowice; budowa autostrady A4 na odcinku Przylesie – Bielany Wrocławskie; wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 81 Katowice – Wisła; budowa autostrady A2 na odcinku Pruszków – Konotopa; remont nawierzchni Lotniska Chopina w Warszawie; budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów – granica województwa małopolskiego i świętokrzyskiego. Produkcja mieszanek mineralno-asfaltowych z granulatem asfaltowym przez firmę Budimex w latach 2011 – 2014.

[Utrzymanie nawierzchni asfaltowych]. Nawierzchnie Asfaltowe 2018, nr 4, s.1-15, rys.4; fot.12,

Ocena efektywności zarządzania pracami utrzymaniowymi na polskiej sieci drogowej. Cele i przesłanki wprowadzenia proaktywnych działań w utrzymaniu dróg. Nowe technologie utrzymania dróg jako temat obrad XXXIX. Seminarium Technicznego Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych, które odbyło się w dn.24-26.10.2018 r. w Miedzeszynie pod Warszawą. Koszty i korzyści ze stosowania technologii recyklingu w budowie i modernizacji dróg. Zasady utrzymania nawierzchni o zwiększonej zawartości wolnych przestrzeni i warstw porowatych. Kontrola prawidłowego utrzymania nawierzchni metodą badania wodoprzepuszczalności warstwy in situ. Uwarunkowania doboru technologii utrzymania zimowego. Wyniki badań dotyczących wykorzystania technologii na ciepło (dodatki WMA) w mieszankach mineralno-asfaltowych z granulatem asfaltowym.

POJAZDY SZYNOWE

Markowska Katarzyna: Problemy decyzyjne odbiorców usług outsourcingu transportu kolejowego ładunków. (Decision-making problems of recipients of railway freight transport outsourcing services.) Pojazdy Szynowe 2019, nr 1, s.50-55, rys.3, bibliogr.poz.9.

Charakterystyka pojęcia outsourcingu oraz motywy podejmowania decyzji o outsourcingu w transporcie. Najczęstsze problemy w realizacji usług outsourcingowych. Korzyści i przesłanki stosowania outsourcingu w przewozach kolejowych. Podsumowanie wyników badań empirycznych dotyczących problemów decyzyjnych odbiorców usług outsourcingu transportu kolejowego ładunków, przeprowadzonych na Politechnice Śląskiej w latach 2012 – 2013. (Artykuł w jęz. polskim i angielskim).

POLSKA GAZETA TRANSPORTOWA

Banasiak Cezary: Do optymizmu ciągle jeszcze daleko. Raport o transporcie i mobilności miejskiej. Polska Gazeta Transportowa 2019, nr 16-17, s.1,5, fot.1,

Ocena funkcjonowania transportu publicznego w polskich miastach na podstawie raportu ‚Transport i Mobilność Miejska’, opracowanego przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów. Oferta przewozowa oraz konkurencyjność usług komunikacji zbiorowej wobec indywidualnego transportu samochodowego. Cele i zakres działań podejmowanych przez samorządy na rzecz promocji transportu publicznego. Rola i znaczenie kolei w rozwoju systemu transportu miejskiego.

Grzybowski Marek: Dziesięć największych flot. Polska Gazeta Transportowa 2019, nr 16-17, s.7, fot.1, tab.1,

Wielkość i struktura floty na światowym rynku żeglugowym w 2018 r. Trendy i kierunki rozwoju taboru pływającego eksploatowanego przez armatorów na świecie i w Polsce; tonaż i liczba statków wg regionów świata w 2013 i 2018 r.

Grzybowski Marek: W Gdyni powstanie nowy Terminal Promowy. Polska Gazeta Transportowa 2019, nr 10-11, s.1-2, fot.1,

Założenia projektu budowy terminala promowego w Gdyni; parametry terminalu oraz infrastruktura towarzysząca (m.in. galeria z ruchomym łącznikiem, zapewniająca sprawne przemieszczanie się pasażerów pomiędzy promem a galerią).

Hryniewicz Hubert: CPK – ruszyły uzgodnienia z partnerami. Polska Gazeta Transportowa 2019, nr 16-17, s.3,9,

Ustalenia dotyczące planu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), przyjęte na spotkaniu forum interesariuszy dn.15.04.2019 r. Wstępny model systemowy infrastruktury CPK. Opinie na temat przewidywanej efektywności inwestycji. Założenia do opracowania planu generalnego (masterplanu) realizacji CPK.

Janiszewski Janusz: Jesteśmy europejskim liderem w punktualności lotów. Polska Gazeta Transportowa 2019, nr 14-15, s.10, fot.1,

Strategia rozwoju oraz inwestycje infrastrukturalne planowane przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej (PAŻP), w tym m.in. inwestycje w Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Ocena jakości i konkurencyjności usług PAŻP w zakresie kontroli ruchu lotniczego.

Konwicki Jerzy: Tunel kolejowy w Łodzi na koniec 2021 r. Polska Gazeta Transportowa 2019, nr 10-11, s.6, rys.1,

Plan i przebieg realizacji budowy kolejowego tunelu średnicowego w Łodzi.

Konwicki Jerzy: UE nie żałuje euro. Polska Gazeta Transportowa 2019, nr 14-15, s.1, rys.1,

Zakres rzeczowy inwestycji dotyczących infrastruktury drogowej, kolejowej i wodnej, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

Dyduch Janusz, Zielaskiewicz Henryk: Rozwój usług logistycznych w transporcie kolejowym. (Development of logistics services in rail transport.) Przegląd Komunikacyjny 2019, nr 3, s.10-13, tab.2,

Analiza konkurencji międzygałęziowej na rynku przewozów towarowych w Polsce; porównanie udziału transportu samochodowego i kolejowego w przewozach ładunków w latach 2016 – 2017. Rozwój oferty logistycznej jako element strategii konkurencji przedsiębiorstw kolejowych; koncepcja integracji i usieciowienia usług towarowego transportu kolejowego.

Dyrcz jakub, Pashkevich Anton: Analiza ruchu lotnictwa ogólnego w portach lotniczych Polski Południowej do roku 2015. (Air traffic analysis of General Aviation in the airports of the South Poland by 2015.) Przegląd Komunikacyjny 2019, nr 2, s.10-19, rys.11, tab.6, bibliogr.poz.29.

Definicja i znaczenie lotnictwa ogólnego (General Aviation) w komunikacji lotniczej na świecie i w Polsce. Przedsiębiorstwa działające w segmencie lotnictwa ogólnego w Polsce. Dane dotyczące obsługi General Aviation w portach lotniczych w latach 2010 – 2015: Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice, Port Lotniczy Wrocław-Strachowice, Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka, Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice.

Dzido Hanna: Analiza ryzyka w procesie nadzoru. (Risk analysis in the supervision process.) Przegląd Komunikacyjny 2019, nr 1, s.14-20, rys.2, bibliogr.poz.13.

Podstawy prawne i system zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym w UE. Zadania ICAO i EASA oraz instytucji krajowych w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem. Cele i realizacja europejskich programów bezpieczeństwa lotniczego oraz Krajowego Planu Bezpieczeństwa w Polsce (na lata 2018 – 2021).  Organizacja i zasady nadzoru opartego na ocenie ryzyka (Risk Based Ovesight – RBO). Funkcje i zadania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (Safety Management System – SMS).

Fazowy charakter kosztów bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym. (The phase nature of safety costs in civil aviation.) Przegląd Komunikacyjny 2019, nr 2, s.20-25, rys.2, bibliogr.poz.15.

Pojęcie oraz klasyfikacja kosztów w cywilnym transporcie lotniczym. Zadania i znaczenie analizy kosztów bezpieczeństwa lotniczego; statystyka liczby wypadków i ofiar śmiertelnych w lotnictwie komercyjnym na świecie w latach 1946 – 2017. Czynniki kosztotwórcze oraz działania podejmowane w poszczególnych fazach zarządzania kosztami bezpieczeństwa w transporcie lotniczym: projektowanie, produkcja, eksploatacja, całkowita amortyzacja. Wnioski dotyczące wpływu fazowego modelu zarządzania kosztami na poprawę bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego.

ŚWIAT KOLEI

Buzowski Emil: Kolej Wschodniochińska – polityka na torach (2). Świat Kolei 2019, nr 3, s.22-33, rys.5; fot.25, bibliogr.poz.16.

Historia Kolei Wschodniochińskiej – linii kolejowej przebiegającej przez północno-wschodnie Chiny (Mandżurię). Organizacja ruchu pasażerskiego i towarowego. Działalność Kolei Wschodniochińskiej w okresie wojny polsko-rosyjskiej oraz wojen światowych. Schematy: plan portu i stacji Dalnyj; profil podłużny Kolei Wschodniochińskiej z najważniejszymi stacjami; Tunel Chingański; plan zagospodarowania Harbinu na tle istniejącej sieci wsi chińskich; przykład wykorzystania dolin rzecznych do trasowania linii.

Etmanowicz Andrzej: Tabor obcych kolei na polskich torach i jego modele. Wagony sypialne DB serii WLABmh174/175.5 typu ‚U-Hansa’. Świat Kolei 2019, nr 3, s.54-59, fot.18, tab.4, bibliogr.poz.8.

Konstrukcja i dane techniczne wagonów sypialnych serii WLABmh eksploatowanych przez koleje niemieckie (DB) i polskie (PKP). Wymiary modeli wagonów sypialnych DSG serii WLABmh.

Malczewska Maria: Portugalia – ostatnia taka kolej. Część 1 – Od Espinho (Vouga) do Sernada do Vouga. Świat Kolei 2019, nr 3, s.40-43, rys.2; fot.10,

Przebieg trasy i infrastruktura wąskotorowej linii kolejowej Linha do Vouga na odcinku Espinho (Vougha) – Sernada do Vouga (Portugalia). Mapa schematyczna sieci kolejowej w północnej Portugalii.

Rusak Ryszard: Spalinowe zespoły trakcyjne VT 11.5 kolei DB (1). Świat Kolei 2019, nr 3, s.34-39, rys.1; fot.12, tab.1,

Historia eksploatacji spalinowego taboru trakcyjnego kolei niemieckich (DB) od 1949 r. Konstrukcja i parametry techniczne spalinowych zespołów trakcyjnych VT 10.5 i VT 11.5; przekrój poprzeczny wagonu silnikowego VT 11.5.

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

Rudnicki Andrzej: Przyczynek do dyskusji nad problemami rozwoju szynowego transportu zbiorowego w dużych miastach – casus Krakowa. (Contribution to the discussion on the problems of the development of rail public transport in big cities – the Krakow case.) Transport Miejski i Regionalny 2019, nr 4, s.18-26, rys.3,

Uwarunkowania rozwoju systemu transportu szynowego w miastach na przykładzie Krakowa. Porównanie efektywności środków transportu zbiorowego (autobus, tramwaj, tramwaj szybki, metro, szybka kolej miejska). Działania na rzecz rozwoju sieci tramwajowej oraz przesłanki budowy metra w Krakowie.

Wolański Michał: Zmiany w Ustawie o publicznym transporcie zbiorowym. (Amendments to the Law on public collective transport.) Transport Miejski i Regionalny 2019, nr 4, s.3-10, rys.5, bibliogr.poz.11.

Przyczyny regresu transportu publicznego na obszarach wiejskich w Polsce. Charakterystyka istniejącego modelu organizacji i finansowania pozamiejskiej komunikacji zbiorowej. Rola i zadania samorządów terytorialnych jako organizatorów transportu publicznego. Analiza dotychczasowych i projektowanych zmian ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz autorska propozycja nowelizacji ustawy.

Wykaz Ważniejszych Nabytków 1/2019

Wykaz Czasopism Krajowych i Zagranicznych

informator roczny o nowych wydawnictwach wpływających do zbiorów bibliotecznych.


Poniżej bezpośredni wgląd w ostatni wykaz:

Przegląd Prasy Technicznej 03/19

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

MARZEC 2019

DROGI I MOSTY

DROGOWNICTWO

GŁOS MASZYNISTY

INFRASTRUKTURA

MAGAZYN AUTOSTRADY

MOSTY

OBSERWATOR MORSKI

POLSKA GAZETA TRANSPORTOWA

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

PRZEGLĄD LOTNICZY

RYNEK KOLEJOWY

SAMOCHODY SPECJALNE

ŚWIAT KOLEI

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

DROGI I MOSTY

Szczuraszek Tomasz, Kusowska Emilia: Warunki atmosferyczne a ryzyko powstania zdarzenia drogowego. (Weather conditions and the risk of road incident occurance.) Drogi i Mosty 2018, nr 3, s.193-204, rys.5, tab.2, bibliogr.poz.14.

Ocena oddziaływania warunków atmosferycznych na bezpieczeństwo ruchu drogowego na podstawie danych pozyskanych z bazy Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym (WZDR) w Elblągu. Analiza wpływu poszczególnych parametrów środowiska atmosferycznego (opady atmosferyczne, ciśnienie atmosferyczne, wilgotność względna powietrza, temperatura powietrza, zachmurzenie) na ryzyko wystąpienia zdarzenia drogowego.(Artykuł w jęz. polskim i angielskim)

DROGOWNICTWO

Karaś Sławomir: Nowa koncepcja przejścia dolnego dla zwierząt. (A new concept of underpass for animals.) Drogownictwo 2019, nr 2, s.50-57, rys.3, tab.1, bibliogr.poz.10.

Parametry i konstrukcja mostu drogowego – przejścia dolnego dla zwierząt. Rozwiązania techniczne dotyczące budowy nowego obiektu inżynierskiego lub dostosowania istniejącego mostu do formy przejścia dolnego. Oszacowanie kosztów inwestycji z zastosowaniem ekranów przeciwhałasowych typu półtunel.

Podsumowanie przedsięwzięć i działań w 2018 roku ogłoszonym przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Rokiem inż. Ernesta Malinowskiego. (Summary of projects and activities in 2018 announced by Association of Transport Engineers and Technicians the Year of eng. Ernest Malinowski.) Drogownictwo 2019, nr 2,

Sprawozdanie z realizacji programu obchodów 200. rocznicy urodzin inż. Ernesta Malinowskiego w 2018 r.

GŁOS MASZYNISTY

Zarzecki Rafał: Sto lat ZZM!. Głos Maszynisty 2019, nr 1/173, s.8-11, fot.4,

Historia działalności Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce w latach 1919 – 1921.

Zarzecki Rafał: Z kart historii ZZM. Głos Maszynisty 2019, nr 2/174, s.12-13, rys.2,

Etapy rozwoju działalności Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce w latach 1920 – 1922. Logo przedwojennego ZZM. Dane dotyczące wynagrodzenia maszynistów w 1914 i 1922 r.

INFRASTRUKTURA

Krawczyk Anna: Sekrety zarządców – część II. Utrzymanie dróg po nowemu. Infrastruktura 2018, nr 11-12, s.52-58, rys.1; fot.4, tab.2,

Porównanie modeli utrzymania dróg: model mieszany, mieszany model quasi-standard/”utrzymaj standard”, model obszarowy/liniowy; statystyka utrzymania dróg w Polsce w latach 2014 – 2018. Przykłady innowacyjnych rozwiązań w zakresie zarządzania drogami. Model utrzymania wskaźnikowego oparty o rozliczanie wykonawcy z oczekiwanych efektów działań; zasady zawierania i podział ryzyk umów wskaźnikowych (umowy oparte na wydajności – performance based contracts). Postulowane zmiany w umowach na utrzymanie dróg.

Szczęsna- Mołoniewicz Joanna: Beton kontra smog. Infrastruktura 2019, nr 1-2, s.30-33, rys.2; fot.3,

Wpływ powstawania zjawiska smogu w miastach na zdrowie ludzkie. Innowacyjna technologia neutralizowania zanieczyszczeń powietrza tlenkami azotu z wykorzystaniem antysmogowych płyt wykonanych z betonu fotokatalitycznego. Ocena właściwości i wydajności  betonu antysmogowego na podstawie badań przeprowadzonych w warunkach laboratoryjnych oraz na Rondzie Daszyńskiego w Warszawie.

Szczęsna- Mołoniewicz Joanna: O mobilności – holistycznie. Infrastruktura 2018, nr 11-12, s.42-43, fot.3,

Innowacyjne rozwiązania w dziedzinie inteligentnej mobilności oferowane przez koncern Mercedes Benz. Usługi transportu pasażerskiego realizowane przez przedsiębiorstwo taksówkowe Mytaxi, elastyczny carsharing car2go oraz platformę mobilności moovel. Inteligentne systemy komunikacji między samochodami i infrastrukturą drogową. Rozwój technologii autonomicznych środków transportu; projekty autonomicznego pojazdu smarty vision EQ fortwo oraz autonomicznego bezzałogowego helikoptera-taksówki (Volocopter).

MAGAZYN AUTOSTRADY

Polecki Arkadiusz: Konstrukcje nawierzchni dróg szybkiego ruchu klasy A i S na Dolnym Śląsku. Stan na koniec 2018 r. (Pavement structures highways and expressways on the Lower Silesia area. State of the end 2018’s.) Magazyn Autostrady 2019, nr 1-2, s.24-29, rys.4, tab.16, bibliogr.poz.4.

Parametry sieci autostrad i dróg ekspresowych na Dolnym Śląsku; dane dotyczące konstrukcji sztywnych i podatnych nawierzchni dróg: A4, A8, S3, S5, S8.

MOSTY

Kaczor Malwina: Most 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski w Gdańsku. Mosty 2019, nr 1, s.16-19, fot.9,

Konstrukcja i parametry techniczne drogowego mostu zwodzonego przez Martwą Wisłę, łączącego Wyspę Sobieszewską ze stałym lądem. Charakterystyka elementów konstrukcyjnych mostu: przęsła dojazdowe, przęsło zwodzone, przyczółki i filary, urządzenia mechaniczne podnoszenia i sterowania, nawierzchnia jezdni; zrealizowane budowle hydrotechniczne (awanporty, umocnienia brzegów).

Kaczor Malwina: Powstaje wyjątkowa kładka w Giżycku. Mosty 2019, nr 1, s.52-54, rys.7,

Projekt konstrukcji kładki dla pieszych i rowerzystów przez Kanał Łuczański w Giżycku; założenia funkcjonalne i  rozwiązania architektoniczne obiektu.

Kido Ewa Maria, Cywiński Zbigniew: Szczególne widoki mostów i odczucia obserwatorów – cz. I. (Particular views of bridges and the feeling of observers – part I.) Mosty 2019, nr 1, s.64-69, fot.35, bibliogr.poz.10.

Architektura i estetyka konstrukcji mostów wiszących, podwieszanych i extradosed w Japonii: Kiyosu Bridge, Konaruto Bridge, Odawara Blueway BTsurumi Tsubasa Bridge, Wakato Bridge, Kanmon Bridge, Rainbow Bridge, Akashi-Kaikyo Bridge, Hitsuishijima Bridge, Iwakurojima Bridge, Shin-Onomichi Bridge, Tatara Bridge, Kurushima Bridge,Aomori Bay Bridge.

OBSERWATOR MORSKI

Gogol Krzysztof: Rynek masowy. Obserwator Morski 2018, nr 12, s.24-26, fot.4,

Wskaźniki koniunktury rynku morskich przewozów masowych w 2018 r. oraz prognozowane w 2019 r.; popyt i struktura przewozów wg grup ładunków; stan floty masowców.

Gogol Krzysztof: VI Konwent Morski – o promach i hydrotechnicznych inwestycjach. Obserwator Morski 2018, nr 12, s.12-15, fot.6,

Struktura i rozwój rynku przewozów promowych na Morzu Bałtyckim. Perspektywy wzrostu połączeń żeglugowych do polskich portów morskich. Założenia projektowe i opinie dotyczące budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną.

POLSKA GAZETA TRANSPORTOWA

Antonowicz Mirosław: Nowy Jedwabny Szlak szansą dla rozwoju intermodalu. Polska Gazeta Transportowa 2019, nr 8-9, s.7,

Czynniki i uwarunkowania rozwoju transportu intermodalnego trasą Nowego Jedwabnego Szlaku. Perspektywy wzrostu przewozów towarowych między Polską a Chinami; propozycja budowy centrum dystrybucyjno-logistycznego dedykowanego przewozom intermodalnym

Grzybowski Marek: Brexit a sprawa Polska. Straci transport kołowy, skorzystają terminale kontenerowe?. Polska Gazeta Transportowa 2019, nr 1-5, s.1-2, fot.1,

Wpływ wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE (Brexit) na rynek transportowy. Oszacowanie ekonomicznych skutków Brexitu oraz przewidywania dotyczące warunków działalności polskich przedsiębiorstw na rynku brytyjskim. Prognozy zmian wielkości wymiany handlowej i przewozów towarowych między Polską a Wielką Brytanią. Podaż i popyt na rynku żeglugi morskiej i usług portowych.

Grzybowski Marek: Koszty transportu morskiego będą rosły. Polska Gazeta Transportowa 2019, nr 1-5, s.7-8, fot.1,

Przewidywany wzrost kosztów transportu morskiego w 2019 r. Czynniki wpływające na koszty eksploatacji statków morskich, m. in koszty inwestycji związanych z ochroną środowiska. Wydatki przedsiębiorstw żeglugowych dotyczące kosztów zarządzania i rozwoju konkurencyjności na rynku.

Grzybowski Marek: Polska na Jedwabnym Szlaku. Polska Gazeta Transportowa 2019, nr 8-9, s.7, fot.1, tab.1,

Wpływ rozwoju infrastruktury transportowej Nowego Jedwabnego Szlaku na wzrost wymiany handlowej między Polską a Chinami. Statystyka wymiany towarowej Polski z Chinami w latach 2014 – 2017.

Konwicki Jerzy: Rośnie ruch na lotniskach regionalnych. Polska Gazeta Transportowa 2019, nr 6-7, s.3, fot.1,

Statystyka ruchu pasażerskiego w regionalnych portach lotniczych w Polsce w 2018 r.

Koprowski Krzysztof: Islandia wybuduje duży, uniwersalny port tranzytowy. Polska Gazeta Transportowa 2019, nr 8-9, s.9, rys.2; fot.1,

Założenia projektowe budowy nowego portu morskiego w Finnafjördur w Finlandii; ocena wpływu inwestycji na rozwój gospodarczy regionu oraz handel morski w rejonie Arktyki.

Koprowski Krzysztof: Marokański transport przyspiesza. Polska Gazeta Transportowa 2019, nr 1-5, s.9, rys.1; fot.3,

Kierunki rozwoju systemu transportowego w Maroku. Budowa kolei dużych prędkości. Organizacja i infrastruktura transportu kolejowego, miejskiego, morskiego i lotniczego. Rozbudowa infrastruktury logistycznej.

Marszycki Mikołaj: Minął półmetek realizacji KPK. Polska Gazeta Transportowa 2019, nr 8-9, s.1-2, fot.1,

Podsumowanie realizacji Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku (KPK) przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.; zakres rzeczowy oraz finansowanie inwestycji infrastrukturalnych w ramach programu.

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

Żyluk Andrzej, Jasztal Michał: Uzbrojenie lotnicze – polskie tradycje i osiągnięcia. (Aircraft armament – Polish traditions and achievements.) Przegląd Komunikacyjny 2019, nr 1, s.2-7, rys.7; fot.6, bibliogr.poz.6.

Historia polskiego uzbrojenia lotniczego od 1918 r. do chwili obecnej: rozwój lotnictwa wojskowego oraz krajowego przemysłu zbrojeniowego; przykłady konstrukcji broni lotniczej; nowoczesne technologie systemów uzbrojenia.

PRZEGLĄD LOTNICZY

Kurek Andrzej: Planowanie na ekranie. Przegląd Lotniczy 2019, nr 2, s.42-43, rys.4,

Zastosowanie technologii internetowych w zarządzaniu przestrzenią powietrzną. Zadania i funkcje interaktywnej mapy internetowej dotyczące planowania użytkowania przestrzeni powietrznej (AUP/UUP).

Liwiński Jerzy: Rejestr polskich statków powietrznych 2019. Przegląd Lotniczy 2019, nr 2, s.26-36, rys.1; fot.14, tab.3,

Liczba i kategorie statków powietrznych w Polsce według danych rejestru cywilnych statków powietrznych z 1.01.2019 r. Statystyka sprzętu lotniczego w latach 2001 – 2019. Tendencje wzrostu liczby statków powietrznych w rejestrze w latach 2004 – 2019.

RYNEK KOLEJOWY

CMK do 250 km/h. Mamiński: Obawiajcie się ekspansji polskiej kolei. Rynek Kolejowy 2019, nr 3, s.24-25, fot.3,

Priorytety strategii rozwoju kolei w Polsce, przedstawione na Kongresie Rozwoju Kolei przez ministra Infrastruktury, Andrzeja Adamczyka oraz prezesa PKP S.A., Krzysztofa Mamińskiego. Plany rozbudowy infrastruktury kolejowej w ramach programu Kolej+. Założenia koncentracji przedsiębiorstw w ramach Holdingu Grupy PKP. Działania na rzecz zwiększenia konkurencyjności polskiego transportu kolejowego.

Czubiński Roman: Leo Express przygląda się Polsce. Rynek Kolejowy 2019, nr 3, s.44-45, fot.1,

Kierunki liberalizacji rynku kolejowych przewozów pasażerskich; uwarunkowania i perspektywy rozwoju działalności przewozowej czeskich kolei Leo Express w Polsce.

Domański Aleksander: CPK: Rewolucja w transporcie. Rynek Kolejowy 2019, nr 3, s.28-29, fot.1,

Plany budowy sieci połączeń kolejowych do Centralnego Portu Komunikacyjnego; organizacja przewozów pasażerskich oraz przewidywane czasy przejazdu do Warszawy i Łodzi.

Dybalski Jakub: Czy kolej może być bardziej zielona?. Rynek Kolejowy 2019, nr 3, s.54-55,

Ocena wpływu transportu kolejowego na środowisko; poziom emisji zanieczyszczeń przez kolej w porównaniu do transportu drogowego. Efektywność ekologiczna pasażerskich przewozów zbiorowych realizowanych transportem kolejowym.

Gotowi na wiek cyfrowy w kolejnictwie? Digitalizacja i standaryzacja technologii sygnalizacji celem ogólnoeuropejskim EULYNX. Rynek Kolejowy 2019, nr 3, s.22-23, fot.1,

Cele i zakres współpracy zarządców infrastruktury kolejowej w ramach konsorcjum EULYNX, dotyczącej automatyzacji i standaryzacji systemów sterowania ruchem kolejowym. Koncepcja europejskiej modułowej technologii systemów sterowania kolejowego wraz z uniwersalnym protokołem bezpiecznej komunikacji RaSTA.

Grobelny Michał: Co w 2018 r. wyjechało na polskie tory?. Rynek Kolejowy 2019, nr 3, s.48-51, rys.4, tab.1,

Statystyka dostaw nowych pasażerskich pojazdów kolejowych dla polskich przedsiębiorstw w 2018 r.; analiza struktury rynku dostaw według producentów, przewoźników i zamawiających.

Góra Ignacy: Zapewnienie właściwej współpracy pokładowego i przytorowego ETCS. Rynek Kolejowy 2019, nr 3, s.61-63, fot.2,

Stan wdrożenia systemu ERTMS na sieci kolejowej zarządzanej przez PKP PLK. Metodyka identyfikacji problemów w działaniu urządzeń systemu ERTMS/ETCS; testy interoperacyjności (IOP) realizowane w laboratoriach symulujących pracę urządzeń przytorowych oraz sposoby oceny współpracy urządzeń pokładowych z urządzeniami przytorowymi.

Konkurencja w kolejnictwie – niektóre przykłady krajów Unii Europejskiej. Rynek Kolejowy 2019, nr 3, s.56-60, rys.6; fot.2, bibliogr.poz.1.

Wpływ liberalizacji rynku kolejowego w UE na koszty i konkurencyjność przewozów pasażerskich. Porównanie efektywności działania publicznego transportu kolejowego oraz prywatnych przedsiębiorstw kolejowych. Oferta usług kolei dużych prędkości realizowanych przez prywatnego przewoźnika Nuovo Transporto Viaggiatori (NTV); statystyka pracy przewozowej i zadłużenie spółki NTV w latach 2015 – 2017 oraz liczba pociągów kolei dużych prędkości uruchamianych na odcinku Mediolan – Rzym w latach 2011 – 2018. Przebieg liberalizacji rynku przewozów pasażerskich w Czechach na przykładzie połączenia Ostrawa – Praga; dane dotyczące wielkości przewozów oraz udziału poszczególnych przewoźników (CD, RJ, LE) w sektorze przewozów dalekobieżnych.

Rydzyński Paweł: Kontrrewolucja w przewozach pasażerskich?. Rynek Kolejowy 2019, nr 3, s.40-43, fot.2,

Trendy rozwoju rynku kolei samorządowych w Polsce. Udział przewoźników regionalnych i aglomeracyjnych w rynku przewozowym.

Rydzyński Paweł: Pora na nowe myślenie o inwestycjach. Rynek Kolejowy 2019, nr 3, s.38-39, fot.1,

Wpływ realizacji inwestycji infrastrukturalnych na ofertę przewozów pasażerskich w Polsce; przykłady zmiany trasy i częstotliwości połączeń między miastami.

Szymajda Michał: Czy Polskę stać, by budować KDP na 250 km/h?. Rynek Kolejowy 2019, nr 3, s.20-21, fot.2,

Przewidywane korzyści z realizacji budowy kolei dużych prędkości w Polsce. Wpływ zwiększenia zakładanej prędkości pociągów z 250 km/h do 350 km/h na koszty i efektywność inwestycji.

Urbanowicz Witold: Co po Astaldi? Problem dla kolejarzy, metro i drogi do przodu. Rynek Kolejowy 2019, nr 3, s.34-37, fot.1,

Problemy z realizacją inwestycji infrastrukturalnych przez firmę Astaldi w Polsce; stan wykonania kontraktów dotyczących budowy tras kolejowych, dróg i metra.

SAMOCHODY SPECJALNE

Piernikarski Dariusz: Ponadgabarytowe modernizacje. Samochody Specjalne 2019, nr 1-2, s.40-44, fot.8,

Innowacje w pojazdach samochodowych do przewozu ładunków nienormatywnych: naczepa Faymonville PA-X, system SmartControl do obsługi naczep niskopodwoziowych, program obliczania obciążenia osi pojazdu – NoVAB (Nooteboom Vehicle Axle Load Calculation), moduł Trailer Power Assist (TPA) bazujący na samobieżnej platformie transportowej K25.

ŚWIAT KOLEI

Gieżyński Tomasz: Tramwaje w Rosji (cd.). Świat Kolei 2019, nr 2, s.44-53, rys.5; fot.25,

Rys historyczny i charakterystyka systemu transportu tramwajowego w rosyjskich miastach: Kursk, Czerepowiec, Niżny Nowogród, Samara, Perm. Stan infrastruktury i eksploatowany tabor oraz schematy sieci tramwajowych.

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

Dyduch Janusz, Zielaskiewicz Henryk, Marciniec Tomasz: Centra logistyczne jako istotny element sieci infrastruktury logistycznej. (Logistics centers as an important element of the logistics infrastructure network.) Transport Miejski i Regionalny 2019, nr 2, s.24-27, rys.3, tab.1, bibliogr.poz.3.

Rola i znaczenie infrastruktury transportowej w realizacji procesów logistycznych. Rodzaje i funkcje centrów logistycznych. Charakterystyka wybranych centrów logistycznych w Polsce i Europie Zachodniej (Niemcy, Austria, Węgry, Włochy).

Goniewicz Krzysztof, Goniewicz Mariusz, Pawłowski Witold: Urazowość w wypadkach drogowych w Polsce. (Road traffic injuries in Poland.) Transport Miejski i Regionalny 2019, nr 1, s.15-18, bibliogr.poz.20.

Analiza czynników mających wpływ na wypadki drogowe w ruchu samochodowym w Polsce. Statystyka (liczba, rodzaje, miejsca występowania i okoliczności) zdarzeń drogowych w latach 2004 – 2014. Główne przyczyny wypadków spowodowanych przez kierujących pojazdami oraz wskaźniki ciężkości wypadków. Podstawy programowe i kierunki działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce i UE.

Grabias Przemysław: Wybrane techniki pomiarowe w badaniach stanu technicznego tras i pętli tramwajowych. (Selected measurement techniques in the study on the technical condition of tram tracks and loops.) Transport Miejski i Regionalny 2019, nr 2, s.19-23, rys.4; fot.4, bibliogr.poz.16.

Techniki pomiarowe umożliwiające badanie stanu technicznego tras i pętli tramwajowych: pomiar osi toru i niwelety; pomiar geometrii toru; badania profilu poprzecznego szyny; pomiar twardości szyn tramwajowych.

Gryzik Radosław, Kozłowski Wojciech: Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę aktywnych przejść dla pieszych. (Improvement of pedestrian safety by constructing of active crosswalks for pedestrian.) Transport Miejski i Regionalny 2019, nr 1, s.32-35, rys.6; fot.2, bibliogr.poz.7.

Wpływ zastosowania aktywnych przejść dla pieszych na poprawę bezpieczeństwa pieszych. Projektowe rozwiązania techniczne oraz wytyczne dotyczące umiejscowienia i oznakowania przejść. Przykłady oznakowania przejść dla osób niewidomych i słabowidzących z wykorzystaniem Systemu LUMI FON (System Fakturowych Oznaczeń Nawierzchniowych). Doświadczenia z funkcjonowania aktywnych przejść dla pieszych w Polsce.

Helbin Maciej, Wyszomirski Olgierd: Możliwości wykorzystania Big Data w badaniach popytu i podaży w transporcie miejskim. (Possibilities of using Big Data in researching demand and suply in urban transport.) Transport Miejski i Regionalny 2019, nr 2, s.3-8, rys.4, bibliogr.poz.14.

Technologie zbierania i przetwarzania dużych zbiorów danych (Big Data) w zarządzaniu ofertą transportu miejskiego. Tradycyjne i zautomatyzowane metody badania popytu i podaży w transporcie miejskim. Analiza popytu efektywnego z wykorzystaniem Big Data. Zastosowanie automatycznych systemów zliczania pasażerów w procesie analizy i prognozowania popytu na przykładzie systemu DILAX w Gdyni. Pomiary czasów jazdy pojazdów komunikacji miejskiej w systemie TRISTAR.

Helbin Maciej, Wyszomirski Olgierd: Wykorzystanie nowowczesnych technologii do kontroli usług przewozowych na przykładzie Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni. (The use of modern technologies to control transport services on the example of the Public Transport Authority in Gdynia.) Transport Miejski i Regionalny 2019, nr 3,

Technologie informacyjne wykorzystywane w procesie zarządzania ruchem pojazdów komunikacji zbiorowej w Gdyni. System monitorowania i nadzoru ruchu pojazdów realizowany w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR.  Pomiary czasów jazdy i kontrola punktualności przewozów z zastosowaniem systemów GPS i TRISTAR. Sposoby alokacji taboru komunikacji miejskiej na podstawie danych z systemu TRISTAR; wzór karty pojazdu w sieci ZKM Gdynia.

Jamroz Kazimierz, Żukowska Joanna, Michalski Lech: Wzywania i kierunki działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w nadchodzącej dekadzie w Polsce. (Challenges and directions of developments for road safety in the coming decade in Poland.) Transport Miejski i Regionalny 2019, nr 1, s.5-14, rys.6; fot.4, bibliogr.poz.27.

Ocena stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd) w Polsce w latach 1980 – 2017. Cele i realizacja unijnych i narodowych programów brd w państwach UE. Uwarunkowania i kierunki działań na rzecz brd w ramach Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2020. Tendencje zmian liczby wypadków i ofiar śmiertelnych w Polsce i w UE oraz wskaźniki prognozowane do 2030 r.

Kaźmierczak Piotr, Wachnicka Joanna: Badania eksploatacyjne pionowych znaków drogowych. (Operational tests of vertical road signs.) Transport Miejski i Regionalny 2019, nr 1, s.19-25, fot.7, tab.3, bibliogr.poz.10.

Wpływ czasu i warunków eksploatacyjnych na trwałość i funkcjonalność znaków drogowych. Analiza wyników badań znaków zdemontowanych z dróg krajowych po kilku latach eksploatacji; wyniki pomiarów współczynnika odblasku i barwy znaków w odniesieniu do wymagań normatywnych. Ocena odporności powierzchni odblaskowych znaków na starzenie i korozję na podstawie efektów badań laboratoryjnych .

Krawiec Stanisław, Krawiec Krzysztof: Wdrażanie autobusów elektrycznych do publicznego transportu zbiorowego – teoria i praktyka. (Implementing of electric buses to public transport – theory and practice.) Transport Miejski i Regionalny 2019, nr 3, s.9-13, rys.5, bibliogr.poz.13.

Przesłanki i uwarunkowania elektryfikacji taboru miejskiej komunikacji zbiorowej w Polsce. Ograniczenia i koszty eksploatacji miejskich autobusów elektrycznych. Ocena wariantów strategii wymiany konwencjonalnej floty autobusowej na autobusy elektryczne: strategia ofensywna, strategia ofensywna na bazie pozytywnych doświadczeń testowych, strategia małych kroków, strategia defensywna. Międzynarodowe projekty badawcze wspomagające rozwój elektromobilności w miastach europejskich.

Projekt ROADVERT. Wpływ reklam na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego. (ROADVERT project. Roadside advertisement impact on road safety.) Transport Miejski i Regionalny 2019, nr 1, s.26-31, rys.4, tab.1, bibliogr.poz.23.

Działania realizowane w ramach projektu badawczego ROADVERT – Rozwój Innowacji Drogowych (RID-3D)RID-3D „Wpływ reklam na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego”. Założenia dla opracowania wytycznych dotyczących  prezentacji reklam widocznych z drogi; ocena techniczna oraz uwarunkowania lokalizacji i cech reklam.

Szymalski Wojciech: Zmiany liczby osób podróżujących różnymi środkami transportu w Warszawie podczas awarii mostu Łazienkowskiego. (Changes in the number of people traveling by various means of transport in Warsaw during the closure of the Łazienkowski Bridge.) Transport Miejski i Regionalny 2019, nr 3, s.19-23, rys.5, bibliogr.poz.18.

Analiza wpływu awarii na moście Łazienkowskim na podział zadań przewozowych w Warszawie w 2015 r. Podsumowanie wyników badań Barometru Warszawskiego dotyczących częstotliwości korzystania przez podróżujących z transportu publicznego oraz środków transportu indywidualnego (samochodowego, rowerowego) w latach 2013 – 2017.

Załoga Elżbieta, Kłos-Adamkiewicz Zuzanna: Potrzeby transportowe starzejącego się społeczeństwa. (Transport needs of ageing society.) Transport Miejski i Regionalny 2019, nr 3, s.14-18, rys.1, tab.2, bibliogr.poz.23.

Prognozowane zmiany w strukturze wiekowej ludności Polski i UE do 2080 r. Ocena wpływu wzrostu liczby osób o ograniczonej mobilności na transport publiczny. Analiza potrzeb przewozowych osób starszych. Działania na rzecz pozyskania osób starszych jako pasażerów publicznego transportu zbiorowego.

Wykaz Czasopism Krajowych i Zagranicznych 2018

Wykaz Czasopism Krajowych i Zagranicznych

informator roczny o nowych wydawnictwach wpływających do zbiorów bibliotecznych.


Poniżej bezpośredni wgląd w ostatni wykaz:

Przegląd Prasy Technicznej 02/19

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

LUTY 2019

EUROLOGISTICS

EUROPEAN RAILWAY REVIEW

GLOBAL RAILWAY REVIEW

RAILVOLUTION

ŚWIAT KOLEI

EUROLOGISTICS

Błaszak Maciej: Co motywuje mieszkańców miast?. Eurologistics 2018, nr 5, s.68-69, fot.1; rys.1,

Identyfikacja i analiza korzyści społecznych wynikających z rozwoju mobilności w miastach. Ocena wpływu organizacji dojazdów do pracy na zachowania transportowe i kulturę mobilności mieszkańców miast.

Kosińska Anna: Chiński smok wychodzi na świat. Ile jest morza w Nowym Jedwabnym Szlaku?. Eurologistics 2018, nr 5, s.48-50, fot.2,

Znaczenie geopolityczne i gospodarcze Nowego Jedwabnego Szlaku. Koncepcja rozwoju korytarza i wykorzystania wód arktycznych do transportu towarów; projekt i perspektywy realizacji Polarnego Jedwabnego Szlaku przez Ocean Arktyczny.

Kosińska Anna: Jesień na rynku shippingowym. Przyszłość sektora morskiego w cieniu Państwa Środka. Eurologistics 2018, nr 6, s.66-69, fot.1,

Trendy koniunktury na światowym rynku handlu morskiego. Znaczenie gospodarcze i polityka morska Chin w zakresie żeglugi, działalności portowej i logistyki. Charakterystyka rynku shippingowego; kierunki wzrostu przewozów masowych i kontenerowych oraz przeładunki w portach morskich. Wpływ polityki gospodarczej USA na sytuację na rynku transportowym.

Lysionok Artur: Światowe trendy struktury logistycznej: kierunki, regiony, rynki. Eurologistics 2018, nr 6, s.62-65, rys.3, tab.1,

Wpływ rozwoju europejsko-azjatyckiej współpracy gospodarczej na transport towarowy. Cele i uwarunkowania rozbudowy infrastruktury korytarzy przewozowych w Eurazji. Rola i znaczenie transportowe Polski w przewozach na trasie Nowego Jedwabnego Szlaku; udział polskich przewoźników w obsłudze ładunków handlu zagranicznego UE i Chin. Trendy rozwoju logistyki transportu międzynarodowego między Europą i Azją.

Schulcz Julian, Samuel Maria: Logistyka 4PL w sieciach transportowych. Eurologistics 2018, nr 6, s.28-32, rys.3,

Zadania i funkcje dostawcy usług 4PL (Integrator Procesów Logistycznych – Fourth Party Logistics) w organizacji łańcucha dostaw. Wpływ 4PL na optymalizację kosztów dostawy. Cechy i parametry usług 4PL oraz korzyści wynikające ze współpracy z usługodawcą.

Wiśniewska Kinga: Wzrost przeładunku w intermodalu. Eurologistics 2018, nr 5, s.54-55, fot.1,

Statystyka przewozów towarowych transportem intermodalnym w Polsce w 2017 r.; rozmieszczenie terminali intermodalnych oraz struktura przeładunków wg grup ładunków.

EUROPEAN RAILWAY REVIEW

Davids Niko: Digital solutions for rail freight of the future. (Cyfrowe rozwiązania dla kolei towarowej w przyszłości.) European Railway Review 2017, nr 2, s.53-55, fot.4,

Oferta usług cyfrowych dla kolei realizowanych przez spółkę VTG AG – wiodącego w Europie właściciela wagonów i operatora logistycznego. Funkcjonalność systemu VTG Connector, umożliwiającego m.in. śledzenie i pozycjonowanie wagonów, pomiar parametrów środowiskowych i bezprzewodową transmisję danych.

Gejke Jenny: Customer insight steers SJ’s digital development. (Wgląd w potrzeby  klienta steruje rozwojem cyfrowym SJ.) European Railway Review 2017, s.46-47, fot.2,

Wpływ analizy zachowań konsumentów na wybór strategii digitalizacji kolei szwedzkich SJ.  Oferta cyfrowych usług informacji pasażerskiej i sprzedaży biletów dostępnych na platformie internetowej firmy.

Gerres Manuel: Seizing the opportunities of digitalisation. (Wykorzystanie możliwości digitalizacji.) European Railway Review 2016, nr 3, s.9-12, fot.5, bibliogr.poz.6.

Cele i złożenia strategii cyfryzacji niemieckich kolei realizowana przez Deutsche Bahn Group. Zadania i działalność spółki DB Digital Ventures, która koordynuje rozwój innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie digitalizacji poprzez inwestycje w startupy. Przykłady realizacji projektów dotyczących m.in. usług cyfrowych dla pasażerów kolei, monitorowania przewozów towarowych, automatycznego prowadzenia pociągów. Wpływ technologii cyfrowych na zwiększenie możliwości multimodalnej integracji środków transportu pasażerskiego.

Hall Ian: Digital deployment. (Cyfrowy rozwój.) European Railway Review 2016, nr 4, s.50-52, bibliogr.poz.2.

Stan obecny i perspektywy cyfryzacji sygnalizacji kolejowej w Europie.  Przebieg realizacji cyfrowego systemu sterowania ruchem ERTMS (Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym) w obszarze kolejowym Unii Europejskiej. Etapy wdrażania systemu ERTMS/ETCS w ramach długofalowego planu „Cyfrowa Kolej” w Wielkiej Brytanii.

Lallemand Luc: Infrabel is digitalising the Belgian railway network to secure the future of railway. (Infrabel digitalizuje belgijską sieć kolejową żeby zapewnić kolei przyszłość.) European Railway Review 2017, nr 2, s.8-12, fot.5,

Rola i znaczenie technologii cyfrowych dla rozwoju konkurencyjności kolei. Czynniki i uwarunkowania cyfryzacji transportu kolejowego w Europie. Przedsięwzięcia wdrożone przez belgijskiego zarządcę infrastruktury kolejowej – Infrabel w zakresie digitalizacji zarządzania infrastrukturą oraz wewnętrznych procesów zarządczych w przedsiębiorstwie.

Misharin Alexander, Rozenberg Igor: Digital and geoinformation technologies in the development of Russian railway infrastructure. (Technologie cyfrowe i geoinformacyjne w rozwoju rosyjskiej infrastruktury kolejowej.) European Railway Review 2017, nr 3, s.41-45, rys.2; fot.4, bibliogr.poz.1.

Cele „Strategii rozwoju transportu kolejowego w Federacji Rosyjskiej do 2030 roku” w zakresie wdrożenia zaawansowanych technologii w zarządzaniu infrastrukturą. Zadania i funkcje systemów budowy i utrzymania sieci kolejowej opartych na technologiach informatycznych i geoinformacyjnych. Charakterystyka zintegrowanego systemu danych przestrzennych infrastruktury (KSPD  IZHT) oraz systemu sterującego dużej dokładności (HACS). Koszty i efektywność eksploatacji systemów.

GLOBAL RAILWAY REVIEW

Alvarado Unai, Mendizabal Jaizki: The ‚digital wagon’: Technology trends for the rail freight sector. (‚Cyfrowy wagon’: Trendy technologii w sektorze kolejowego transportu  towarowego.) Global Railway Review 2018, nr 5, s.96-100, rys.4; fot.1, bibliogr.poz.2.

Czynniki rozwoju konkurencyjności i innowacyjności towarowego transportu kolejowego. Priorytety polityki Unii Europejskiej w dziedzinie cyfryzacji kolei oraz przedsięwzięcia realizowane w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail. Trendy technologiczne w przemyśle kolejowym. Koncepcja inteligentnego wagonu towarowego wykorzystującego technologie cyfrowe i internetowe (internet pociągów – Internet of Trains).

Bak Máté, Reinsinger Harald: Path Coordination System (PCS): A booking tool for the international railway timetable. (System Koordynowania Tras (PCS): Narzędzie do rezerwacji dla międzynarodowego kolejowego rozkładu jazdy.) Global Railway Review 2017, nr 6, s.53-55, rys.3,

Zadania i funkcje systemu PCS (Path Coordination System), służącego do zamawiania, uzgadniania i koordynowania tras pociągów międzynarodowych w Europie. Geneza i ewolucja systemu Pathfinder – PCS, opartego na technologii internetowej.  Działalność europejskiego stowarzyszenia zarządców infrastruktury kolejowej RNE (Rail Net Europe) w zakresie rozwoju i harmonizacji technicznej PCS nowej generacji (PCS NG). Zakres funkcjonalny systemu dotyczący ruchu pociągów w europejskich korytarzach towarowych. Zagadnienia standaryzacji i interoperacyjności aplikacji TCS użytkowanych przez przewoźników i zarządców infrastruktury w Europejskim Obszarze Kolejowym.

Blomqvist Per, Sandström Johan: Designing rolling stock of the future with new materials and smart designs. (Projektowanie taboru kolejowego przyszłości z użyciem nowych materiałów i inteligentnych rozwiązań.) Global Railway Review 2018, nr 3, s.22-25, fot.2, bibliogr.poz.2.

Innowacyjne rozwiązania w zakresie projektowania pojazdów kolejowych nowej generacji. Inicjatywy realizowane w ramach Wspólnego przedsięwzięcia Shift2Rail, współfinansowane ze środków ósmego programu ramowego European Horizon 2020. Charakterystyka projektu Mat4Rail, którego celem jest opracowanie rozwiązań pozwalających na zastąpienie metalowych elementów pojazdu polimerami zbrojonymi włóknami o wysokiej odporności termicznej.

Citroën Philippe: Establishing rail as the backbone of future mobility. (Ustanowienie kolei  podstawą przyszłej mobilności.) Global Railway Review 2018, nr 5, s.16-20, rys.3, bibliogr.poz.8.

Rola i znaczenie kolei jako elementu zrównoważonego systemu transportu w opinii dyrektora generalnego Związku Europejskiego Przemysłu Kolejowego (UNIFE). Długoterminowa wizja rozwoju europejskiego sektora kolejowego. Główne obszary i kierunki działań w dziedzinie cyfryzacji i automatyzacji transportu kolejowego.

Citroën Philippe: Rail transport in the digital age. (Transport kolejowy w epoce cyfrowej.) Global Railway Review 2018, nr 4, s.41-43, fot.4, bibliogr.poz.2.

Szanse i wyzwania dla transportu kolejowego związane z rozwojem technologii cyfrowych. Wpływ cyfryzacji kolei na zwiększenie przepustowości, obniżenie kosztów utrzymania i zużycia energii oraz optymalizację zarządzania ruchem. Priorytetowe obszary cyfryzacji przedstawione w dokumencie UNIFE „Stanowisko w sprawie Digitalizacji Kolei” („Digitalisation of Railways’ Position  Paper”): inteligentne sieci transportowe, użytkownicy transportu pasażerskiego, polityka cenowa i pobieranie opłat, wdrożenie systemu automatycznego prowadzenia pociągu (Automatic Train Operation – ATO), udostępnianie danych publicznych, cyberbezpieczeństwo. Kierunki rozwoju innowacyjności transportu i przemysłu kolejowego w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail.

Doughty Jim, Nolan Tara: A world first: Removing the variability of human nature in rail. (Światowy priorytet: Usunięcie zmienności natury ludzkiej w transporcie kolejowym.) Global Railway Review 2018, nr 3, s.32-34, bibliogr.poz.2.

Trendy i kierunki rozwoju automatyzacji w transporcie kolejowym. Zadania i funkcje automatycznych systemów sterowania ruchem kolejowym i prowadzenia pociągu (ETCS, ATP, ATO). Wymagania techniczne i prawne dotyczące projektowania infrastruktury dla systemów ETCS i ATO.

Galar Diego, Kumar Uday, Karim Ramin: Big data in railway operations and maintenance. (Duże zbiory danych w eksploatacji i utrzymaniu kolei.) Global Railway Review 2017, nr 4, s.11-14, rys.3, bibliogr.poz.5.

Cele i możliwości realizacji technologii dużych zbiorów danych (big data) w transporcie kolejowym. Obszary zastosowań oraz korzyści wynikające z analizy dużych zbiorów danych w zakresie organizacji działalności przewozowej i utrzymania infrastruktury.

Holzfeind Jochen, Kraft Oliver, Platzer Martin: Digitalisation of railway infrastructure: A programme to strenghten the system competitiveness. (Cyfryzacja infrastruktury kolejowej: Program zwiększenia konkurencyjności systemu.) Global Railway Review 2017, nr 6, s.56-58, fot.3,

Kierunki i perspektywy rozwoju inteligentnego zarządzania infrastrukturą kolejową. Zadania i efektywność technologii Systemów Kolejowych voestalpine.

Integration insights from asset data in fleet maintenance processes. (Zintegrowany wgląd w dane o majątku w procesie utrzymania floty.) Global Railway Review 2017, nr 6, s.47-49, fot.4,

Model informatyzacji utrzymania taboru towarowego wdrożony przez operatora kolejowego Lineas. Zadania i funkcje inteligentnego systemu zarządzania flotą kolejową jako narzędzia optymalizacji.

Lochman Libor, Mastrodonato Emanuele: Digitalisation and deployment of telematic applications: Top priorities for the rail sector. (Cyfryzacja i wdrożenie aplikacji telematycznych: Priorytety dla sektora kolejowego.) Global Railway Review 2017, nr 6, s.44-46, rys.3, bibliogr.poz.5.

Priorytety cyfryzacji transportu kolejowego przedstawione w dokumencie „Mapa drogowa dla Cyfrowych Kolei”, opracowanym przez CER, CIT, EIM i UIC. Technologie i rozwiązania telematyczne wspierające cyfrowy rozwój kolei. Założenia interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolejowego oraz wdrażanie TSI w odniesieniu do usług Aplikacji Telematycznych dla Przewozów Pasażerskich (TAP) i Towarowych (TAF). Perspektywy rozwoju badań i innowacji w dziedzinie kolejnictwa w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail.

Müller Klaus, Hentschel Volker: DB Netz AG: The evolution of Predictive Maintenance 4.0. (DB Netz AG: Ewolucja  programu Utrzymanie według stanu 4.0.) Global Railway Review 2018, nr 1, s.24-27, rys.2; fot.2,

Programy wdrażane przez DB Netz AG w dziedzinie digitalizacji infrastruktury kolejowej. Rozwój platformy cyfrowej do diagnozy i analizy stanu infrastruktury – DIANA. Zintegrowane narzędzia informatyczne stosowane w procesie utrzymania infrastruktury liniowej i mostów kolejowych.

Peterhans Gilles, Price Maria: Using big data: There is no time for business as usual. (Wykorzystanie dużych zbiorów danych: Nie ma czasu na biznes jak zwykle.) Global Railway Review 2017, nr 6, s.50-52, rys.1; fot.1, bibliogr.poz.2.

Trendy digitalizacji i automatyzacji transportu kolejowego. Rodzaje i przykłady zastosowania technologii informatycznych i telematycznych w przewozach towarowych. Systemy łączności i monitorowanie przepływu informacji  w procesie przewozowym. Założenia integracji i interoperacyjności dużych zbiorów danych w ramach Jednolitego Europejskiego Obszaru Kolejowego (SERA).

Rozenberg Efim: Development of digital technologies for Russian Railways. (Rozwój cyfrowych technologii dla Kolei Rosyjskich.) Global Railway Review 2017, nr 5, s.70-75, fot.3,

Cele i założenia projektu Cyfrowa Kolej, realizowanego w ramach programu innowacyjnego rozwoju Kolei Rosyjskich do 2020 r. Koncepcja integracji technologii informatycznych i komunikacyjnych w systemie kolejowym. Digitalizacja i automatyzacja procesu zarządzania infrastrukturą i ruchem kolejowym; zadania i funkcje automatycznych systemów diagnostycznych, kontroli ruchu i prowadzenia pociągu oraz przykłady zastosowania sztucznej inteligencji. Strategia zapewnienia bezpieczeństwa cybernetycznego podczas wdrażania projektu.

Success, challenges and opportunities. (Sukces, zmiany i możliwości.) Global Railway Review 2018, nr 2, s.33-39, fot.6,

Dyskusja przedstawicieli kolei skandynawskich (Szwecja, Norwegia, Finlandia) na temat wpływu digitalizacji na poprawy jakości i konkurencyjności usług transportowych. Cele i instrumenty cyfryzacji kolei oraz możliwości zastosowania technologii informatycznych w poszczególnych obszarach działalności przedsiębiorstw kolejowych, m.in. przewozów, obsługi podróżnych i zarządzania infrastrukturą. Wpływ digitalizacji na rozwój międzygałęziowej konkurencyjności usług kolejowych na zliberalizowanym rynku przewozów pasażerskich.

Tennent David: Predicting and preventing track problems intelligently. (Inteligentne przewidywanie i zapobieganie problemom dróg kolejowych.) Global Railway Review 2018, nr 2, s.49-51, fot.4,

Inteligentne systemy zarządzania i utrzymania infrastruktury kolejowej oferowane przez amerykańskie stowarzyszenie kolejowe REMSA (Railway Engineering-Maintenance Suppliers Association). Przykłady zastosowania innowacyjnych technologii cyfrowych w celu przewidywania i zapobiegania uszkodzeniom torów kolejowych, m.in. systemy diagnostyki wizyjnej, systemy pomiarowe i detekcyjne oraz przetwarzanie i analiza dużych zbiorów danych.

Vansteenkiste Luc: Infrabel’s commitment to a smarter railway. Global Railway Review 2018, nr 3, s.9-11, fot.3,

Strategia cyfryzacji  belgijskiego przedsiębiorstwa zarządzającego infrastrukturą kolejową – Infrabel. Założenia projektu „Inteligentna Kolej” („Smart Railway”) oraz etapy digitalizacji sieci kolejowej. Innowacyjne rozwiązania techniczne w zakresie utrzymania, bezpieczeństwa i ograniczenia hałasu kolejowego.

Verstegen Chris: Accelerating innovation: The digital transformation of the Dutch rail network. (Przyspieszenie innowacji: Cyfrowa transformacja duńskiej sieci kolejowej.) Global Railway Review 2018, nr 2, s.46-48, fot.4,

Cele i uwarunkowania cyfryzacji sieci kolejowej w Danii. Korzyści z wdrożenia inteligentnych systemów sterowania ruchem kolejowym; koncepcja i perspektywy realizacji systemu ERTMS/ETCS poziomu 3 (ERTMS Hybrid Level 3) oraz systemu automatycznego prowadzenia pociągu (ATO). Zastosowanie technologii informatycznych, sztucznej inteligencji i Internetu rzeczy (IoT) w zarządzaniu ruchem pociągów.

RAILVOLUTION

Bent Mike: Flying through the Saudi Arabian desert. (Latanie po pustyni Arabii Saudyjskiej.) Railvolution 2018, nr 5, s.18-25,

W dniu 25 września 2018 r. W Jeddah, król Salman bin Abdulaziz al Saud otworzył nową, nowoczesną linię pierwszego publicznego pociągu dużych prędkości do Medyny. Szybkie pociągi T350 Talgo to dzisiejsze najnowocześniejsze „latające dywany” w Arabii Saudyjskiej, wyposażone w najnowocześniejsze urządzenia elektroniczne. „Fale”, jakimi ozdobiony jest skład pociągów w dwóch odcieniach zieleni symbolizują latający dywan lub pofałdowania pustynnych wydm, a także oznaczają zieloną i białą flagę Arabii Saudyjskiej.

Connecting people and systems. (Łączenie ludzi z systemem.) Railvolution 2018, nr 4, s.11,

Firma Knorr-Bremse zaprezentowała swoje przełomowe podsystemy i rozwiązania w czterech głównych dziedzinach działania, dotyczących głównych czynników rynkowych: połączenia systemu, efektywności cyklu życia urządzeń, zdolności transportowej i ekoprojektowania. Producenci sprzętu skupili się na elektryfikacji i łączności systemu, zrewolucjonizowaniu podsystemów związanych łącznością oraz rewolucją mobilności, która idzie w parze z rewolucją energetyczną. Systems.People.xConnected to motto, które przyświecało Knorr-Bremse, światowemu liderowi w dziedzinie systemów hamulcowych i wiodącemu dostawcy innych systemów kolejowych i użytkowych o znaczeniu krytycznym dla bezpieczeństwa. Firma pokazała swoje nowinki techniczne na targach InnoTrans 2018 w Berlinie we wrześniu 2018 r.

Dako-cz leading manufacturer of braking systems for rail vehicles. (Dako-cz wiodącym producentem układów hamulcowych do pojazdów szynowych.) Railvolution 2016, nr 4, s.127,

DAKO-CZ jest wiodącym producentem pneumatycznych, elektromechanicznych i hydraulicznych układów hamulcowych dla taboru kolejowego, którego tradycja sięga ponad 200 lat. Czeska firma dostarcza hamulce do wagonów towarowych i osobowych, jednostek podmiejskich, lokomotyw, wagonów metra i tramwajów.

Dvorak Jan: HELMS – Hybrid Electro-Mechanical Shunter. (HELMS – Hybrydowy Elektro-Mechaniczny Manewrator.) Railvolution 2017, nr 2, s.30,

Toshiba i Henschel połączyły siły w projekcie HELMS. Firmy wspólnie opracowują nową hybrydową lokomotywę manewrową opartą na  konstrukcji lokomotywy V90 DB Cargo . Zostaną zbudowane dwa prototypy. W skrócie, projekt HELMS obejmuje zastąpienie hydraulicznej przekładni istniejącej lokomotywy manewrowej V90 przez system składający się z kabiny przetwornika mocy, komory akumulatora, generatora, silnika trakcyjnego i przekładni planetarnej. Głównym celem projektu jest poprawa kosztów cyklu życia i zmniejszenie zużycia paliwa. SCiB to nazwa technologii akumulatorów firmy Toshiba. Baterie SCiB mają około 15 000 cykli ładowania i rozładowania, są użyteczne przy wysokim prądzie i zapewniają stabilną pracę poniżej 0 stopni Celsjusza. Toshiba zrealizował podobny projekt lokomotywy w Japonii, opracowując zaawansowany system manewrowy HD300 dla JP Freight.

Dvorak Jan, Peternicka Jaromir: ICE 3 modernisation programme. (Program modernizacji ICE3.) Railvolution 2017, nr 3, s.36-40,

Pociągi osiągnęły półmetek w ich cyklu życia. Połączenie zużycia i braku najnowocześniejszych funkcji zaczyna powodować problemy. Z punktu widzenia klienta pociągi nie spełniają już ich potrzeb i dlatego wymagają przeglądu. W ramach rozległych prac modernizowane są również elementy techniczne, takie jak trakcja i urządzenia HVAC. Powinno to również zwiększyć niezawodność pociągów i zapewnić wymierne ulepszenia punktualności w eksploatacji. Uszkodzenia komponentów powinny zostać zmniejszone nawet o 40 procent. Przeprojektowanie ma absolutny sens z punktu widzenia środowiska i gospodarki. Większość komponentów i materiałów, takich jak panele ścienne, jest odnawianych i ponownie wykorzystywanych. Deutsche Bahn postawiła sobie za cel 97,3-procentowy poziom recyklingu i prawie to osiągnął dzięki modernizacji floty ICE 3. W końcu recykling pozwala zaoszczędzić DB około 80 procent materiałów w porównaniu z zakupem nowego pociągu. Zmiany w potrzebach klientów były kluczowym czynnikiem w przebudowie wnętrza. Dzięki szeroko zakrojonym testom rynkowym poszczególne cechy zostały wcześniej przetestowane, a opinie klientów uwzględnione w projekcie. Najważniejsze nowe funkcje obejmują: przestrzeń, siedzenia, wagon restauracyjny, zaaranżowanie przestrzeni rodzinnej.

EBA approves Rosehill Rail’s rail crossing systems. (Modułowy system przejazdów kolejowych zyskuje uprawnienia EBA.) Railvolution 2016, nr 4, s.38,

Rosehill Rail to brytyjski producent modułowych, gumowych systemów przejazdów kolejowych. Ich systemy skrzyżowań zostały zatwierdzone do eksploatacji przez niemiecki federalny urząd kolejowy (EBA). Firma zamierza wykorzystać certyfikat EBA, aby rozszerzyć swą działalność na resztę Europy. Projektowanie i budowa systemów skrzyżowań w Rosehill Rail pozwala na szybką instalację, znacznie niższe koszty i minimalne zakłócenia w działaniu w porównaniu z tradycyjnymi systemami modułowymi. Systemy poprzeczne umożliwiają również usuwanie poszczególnych paneli przejściowych w celu konserwacji bez potrzeby demontażu przejścia.

Florian Knobel, Matthias Mayer: Standardised functional tests in the Vienna Climatic Wind Tunnel. (Standaryzacja testów funkcjonalności w  Aerodynamicznym Tunelu w Wiedniu.) Railvolution 2016, nr 3, s.76,

Komfort, a zwłaszcza komfort cieplny w pojazdach szynowych ma ogromne znaczenie dla zwiększenia atrakcyjności transportu publicznego. W tunelu aerodynamicznym są przeprowadzane kompleksowe testy, aby zagwarantować maksymalny komfort cieplny we wszystkich warunkach klimatycznych. Testowanie, optymalizacja i rozwój są zwykle przeprowadzane w jednym z pierwszych pojazdów z danej serii. Praktycznie każdy pojedynczy element może być poddany specjalnym testom funkcjonalnym w ekstremalnych warunkach klimatycznych, aby móc zbadać zarówno parametry techniczne i bezpieczeństwa, jak i niezawodność pojazdu szynowego jako całości. Stworzenie optymalnego komfortu cieplnego w pojeździe powoduje wysokie zużycie energii przez systemy pomocnicze (wentylacja, klimatyzacja,). Badanie efektywności energetycznej urządzeń pomocniczych w związku z komfortem cieplnym zyskuje na znaczeniu, ponieważ operatorzy kolejowi stają się coraz bardziej świadomi tego problemu. Pomiary aerodynamiczne przeprowadza się na elementach takich jak kolektory prądu i wycieraczki przedniej szyby. Wpływ wiatru bocznego, charakterystyki przepływu jednostki klimatyzacyjnej (wlot świeżego powietrza, powietrze wylotowe skraplacza) i inne parametry można zbadać na podstawie pomiarów modeli pojazdów.

Haller Gabriel: ‚Open Doors’ and ‚Wet Passenger Clothes’ research contributes to more realistic HVAC testing. („Otwarte drzwi „i” Ubrania mokrych pasażerów ” przyczyniają się do bardziej realistycznego testowania HVAC.) Railvolution 2018, nr 4, s.38-40,

Testy klimatyczne zawsze były niezwykle ważne dla rozwoju nowoczesnych pojazdów szynowych. Tunel aerodynamiczny Climatic Wind Rail Tec Arsenal oferuje możliwość zbadania wpływu pogody na pojazdy i komponenty w realistycznych warunkach pracy. Każdy rodzaj pogody napotkany w świecie można wygenerować tutaj przy naciśnięciu przycisku – od skrajnego słonecznego promieniowanie, po śnieg, deszcz i lód. W połączeniu z wiatrem, obciążeniem oraz symulacją cyklu jazdy można stworzyć realistyczne scenariusze testowe dla każdego modelu pojazdu szynowego. Realistyczne testy klimatyczne stają się coraz ważniejsze dla nowoczesnego urządzania przestrzeni oraz działania wszystkich podzespołów w pojazdach szynowych.

Ingeteam at the Innotrans. (Ingeteam na targach InnoTrans.) Railvolution 2018, nr 4, s.17,

Ingeteam wzięło udział w targach Innotrans, które odbyły się w Berlinie w dniach 18-21 września 2018, podczas których zaprezentowały się wiodące firmy z branży kolejowej. Przedstawili oni swoje rozwiązanie sterowania i monitorowania INGESYS, które odpowiada zarówno istniejącym wymaganiom automatyzacji w pociągu (VCU, RIO, MU, TWC itp.), Jak i w systemach pomocniczych (HVAC, WC, drzwi) itp.), dzięki zastosowaniu modułowej architektury, którą można skonfigurować tak, aby odpowiadała wymaganiom każdej aplikacji. Zaprezentowali także moduły, które są głównym elementem przetworników INGETRAC w każdym z zakresów mocy. Nowe moduły zawierają najbardziej zaawansowane to technologie, wdrażane w niektórych najbardziej nowatorskich projektach. Ingeteam zaprezentowało najnowsze projekty z zakresu systemów odzyskiwania energii.

Maxwell technologies ultracapacitors for regenerative braking applications. (Technologia ultrakondensatorów zastosowana do hamowania odzyskowego firmy Maxwell.) Railvolution 2016, nr 4, s.19,

W systemach regeneracyjnych energia jest wychwytywana i ponownie wykorzystywana w późniejszym czasie. Zużycie energii pochodzi z układu hamulcowego pojazdu, a następnie jest wykorzystywane w przyspieszaniu lub do obsługi obciążeń dodatkowych w pojeździe. Zdarzenia te mają zazwyczaj krótki czas trwania (trwający od kilku sekund do kilku minut), ale mają bardzo dużą moc. Ultrakondensatory stanowią idealne rozwiązanie jako urządzenie do magazynowania energii dla tych aplikacji. Dzięki swojej wysokiej mocy, ultrakondensatory są bardziej wydajne w odzyskiwaniu i magazynowaniu energii, szczególnie gdy dochodzi do wybuchów. Naukowcy z Narodowego Laboratorium Argonne wykazali, że zintegrowany system łączący baterie z ultrakondensatorami radykalnie poprawia wydajność odzyskiwania energii podczas hamowania i eliminuje potrzebę nadmiernego rozmiaru akumulatora, zmniejszając wagę i koszt całego systemu.

Pechacek Juraj: Integration of MIREL and ETCS ATP systems. (Integracja systemów MIREL i ETCS ATP.) Railvolution 2018, nr 4, s.69,

System ETCS ATP jest rozwijany przez konsorcjum przedsiębiorstw, w skład którego wchodzą m.in. Alstom, Thales Group, Invensys, Ansaldo Signal, Siemens i Bombardier. W projekcie ETCS wyróżnia się 3 poziomy zaawansowania systemu. Systemy ETCS mogą służyć do automatycznego sterowania pociągiem, np. istnieją rozwiązania pozwalające na automatyczne hamowanie w przypadku przekroczenia dopuszczalnej maksymalnej szybkości, nawet na poziomie 1. System wdrażany jest właśnie w Czechach, gdzie jest on integrowany z lokalnym systemem MIREL.

Pernicka Jaromir: Alstom’s new electric road system. (Nowy elektryczny system drogowy firmy Alstom.) Railvolution 2018, nr 1, s.62,

Z okazji wizyty prezydenta Francji Emmanuela Macrona w Szwecji, Alstom przedstawił swój elektryczny projekt drogowy w centrali Volvo Group w Göteborgu. Ta innowacja przyczyni się do czystszej mobilności i poszerzy ofertę ekologicznych rozwiązań firmy Alstom. We współpracy z Grupą Volvo, Alstom uczestniczy w projekcie Electric Road Systems zainicjowanym przez Szwedzką Agencję Energetyczną, dostosowując swoje rozwiązanie do elektryfikacji na poziomie gruntu, stosowane obecnie w tramwajach, do aplikacji drogowych. W ramach tego projektu Alstom dostarczył system elektryfikacji, także przewodzące segmenty energetyczne wbudowane w powierzchnię drogi.

Pernicka Jaromir: Class 2ES7 testing completed, and RZD’s orders for 2016. (Zakończone testy klasy 2ES7 i zamówienia RZD na 2016.) Railvolution 2016, nr 2, s.34-35,

Pomiędzy styczniem i lutym 2016 roku Uralskie Lokomotivy, razem z RZD testowały elektryczny prototyp Class 2ES7 na kolei Południowo-Uralskiej. Powodem wyboru miejsca były strome nachylenia, dochodzące do 17-18 procent, gdzie można było przeprowadzić realną ocenę przygotowania prototypu do trudnych warunków.

Pernicka Jaromir: Siemens introducing Smartron. (Siemens przedstawia Smartron.) Railvolution 2018, s.14,

Żadna koncepcja lokomotywy nie była tak inteligentna: jeden projekt, jedna umowa, jedna cena. Inteligentny model biznesowy Smartron łączy zalety gotowego produktu z zaletami technologii testowanej na platformie. Rezultatem jest optymalnie dopasowana wydajność z atrakcyjnymi warunkami. Dlatego Smartron oznacza wysoki poziom wydajności ekonomicznej i niezawodności. Właściwe, efektywne pod względem kosztów podejście do spełnienia wymagań dotyczących najnowocześniejszego, ekonomicznego transportu towarowego. Optymalna moc i najwyższa niezawodność: Smartron to idealna odpowiedź na wymagania transportu towarowego w Niemczech. Od prawie 140 lat Siemens jest synonimem najwyższej jakości pojazdów szynowych. Sprawdzona jakość to długa żywotność pojazdów. Smartron opiera się wyłącznie na sprawdzonych przez Vectron komponentach, których niezawodność została już sprawdzona na milionach kilometrów. Regularne modernizacje  zapewniają, że Smartron pozostanie najnowocześniejszym pojazdem przez długi czas.

Svoboda Tomas, Nenutil Dobromil : SCU-300 safety control unit for rolling stock. (SCU-300 jednostka kontroli bezpieczeństwa dla taboru.) Railvolution 2017, s.65,

W nowoczesnym taborze monitorowanie i funkcje diagnostyczne na poziomie pojazdu i pociągu realizowane są przez system sterowania i monitorowania pociągu. System ten integruje jednostki sterujące, wyświetlacze, system bezpieczeństwa i infrastrukturę komunikacyjną składającą się z sieci komunikacyjnych na poziomie pojazdu i pociągu.

Trippi Peider, Pernicka Jaromir: SJ’s Class X2 EMU refit progress. (Postępy w realizacji projektu modernizacji X2 dla SJ.) Railvolution 2017, nr 1, s.24,

W grudniu 2016 r. dyrektor ABB przedstawił prezentację na warsztatach Südostbahn w Szwajcarii, pokazując postępy w realizacji projektu modernizacji X2U realizowanym dla SJ. Pierwsze trzy zmodernizowane pociągi poddane zostaną testom statycznym przez kilka tygodni. Pojazdy wyposażone będą w najnowocześniejsze technologie dostępne na rynku.

Zeppelin Power Systems at InnoTrans 2016. (Zeppelin Power Systems na tragach InnoTrans 2016.) Railvolution 2016, nr 4, s.34,

Na targach InnoTrans 2016 firma Zeppelin Power Systems przestawiła swój najnowszy produkt. Dla producentów i operatorów pojazdów szynowych Zeppelin Power Systems oferuje kompletne jednostki napędowe do pojazdów szynowych z koncepcją Drive Train. Sercem tego zestawu jest wydajny silnik wysokoprężny HD Cat. W zależności od konkretnych wymagań, inżynierowie Zeppelin Power Systems integrują dodatkowe komponenty wysokiej jakości do przesyłania mocy i momentu obrotowego w każdym zamontowanym pojeździe.

ŚWIAT KOLEI

Buzowski Emil: Kolej Wschodniochińska – polityka na torach (1). Świat Kolei 2019, nr 2, s.12-23, rys.3; fot.48,

Historia budowy Kolei Wschodniochińskiej w latach 1898 – 1902. Warunki współpracy rosyjsko-chińskiej dotyczące inwestycji oraz działalność Towarzystwa Budowy Kolei Wschodniochińskiej. Udział polskich inżynierów w projektowaniu i realizacji projektu. Organizacja i przebieg prac budowlanych.

Jankowski Tomasz: Rok 2018 na Kolei Piaseczyńskiej. Świat Kolei 2019, nr 2, s.38-42, fot.16, tab.2,

Podsumowanie eksploatacji Piaseczyńskiej Kolei Wąskotorowej w 2018 r. Organizacja pasażerskich przewozów turystycznych; statystyka pracy przewozowej w latach 2014 – 2018. Inwestycje w zakresie utrzymania taboru i infrastruktury kolei.

Jerczyński Michał: Czy koniec chaosu wizualnego na polskiej kolei?. Świat Kolei 2019, nr 2, s.24-28, fot.17, bibliogr.poz.7.

Wytyczne w zakresie oznakowania terenów i obiektów kolejowych w Polsce. Przebieg procesu ujednolicania zasad oznakowania budynków i stacji kolejowych oraz informacji wizualnej, uwzględniających wymagania estetyczne i ładu przestrzennego.

Massel Andrzej: Plany rozwoju sieci kolejowej w II Rzeczypospolitej a ich realizacja (2). Świat Kolei 2019, nr 1, s.14-20, fot.15, bibliogr.poz.25.

Plany rozwoju sieci kolejowej w Polsce w latach 1919 – 1939. Cele i zamierzenia rządowych programów budowy nowych linii kolejowych z lat 1919 i 1928 oraz przebieg ich realizacji. Projekt budowy połączeń kolejowych do obsługi Centralnego Okręgu Przemysłowego. Zestawienie odcinków linii kolejowych zbudowanych w latach 1919 – 1939. Ustawy o budowie kolei normalnotorowych zrealizowane w latach 1921 – 1954. Statystyka przewozów pasażerskich i towarowych w 1926 r.

Program Kolej +. Świat Kolei 2019, nr 2, s.3, rys.1,

Założenia rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej (Kolej +). Wykaz planowanych inwestycji w zakresie budowy, modernizacji i elektryfikacji linii kolejowych.

Rutkowski Jacek: Lokomotywownia Lublin (4). Świat Kolei 2019, nr 1, s.21-25, rys.1; fot.8, tab.8, bibliogr.poz.5.

Historia lokomotywowni Lublin od lat 90. XX w. do 2017 r. Infrastruktura i zadania lokomotywowni. Wpływ restrukturyzacji PKP na organizację działalności MD Lublin. Stan taboru trakcji spalinowej i elektrycznej w 1985 i 1996 r.

Siton Alon: Kolej Himalajska Kalka- Shimla. Świat Kolei 2019, nr 1, s.32-40, rys.3; fot.21, tab.1, bibliogr.poz.2.

Rys historyczny rozwoju indyjskiej sieci kolejowej od XIX w.; mapa kolejowa Indii z 1909 r. Budowa i eksploatacja linii górskiej kolei wąskotorowej Kalka – Shimla; plan i profil trasy; eksploatowany tabor.