UWAGA: SKANY KART KATALOGOWYCH DO 2015 R. DOSTĘPNE NA STRONIE. OD 2016 R. W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NA MIEJSCU.

ATLAS KOLEJOWY

Przegląd Prasy Technicznej 12/18

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

GRUDZIEŃ 2018

BJULLETEN OSŽD

LOGISTYKA A JAKOŚĆ

NAMIARY NA MORZE I HANDEL

NAWIERZCHNIE ASFALTOWE

POLSKA GAZETA TRANSPORTOWA

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

PRZEGLĄD LOTNICZY

PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY

RYNEK KOLEJOWY

RZECZPOSPOLITA

RZECZPOSPOLITA-PORADNIK PRENUMERATORA

ŚWIAT KOLEI

TSL BIZNES

BJULLETEN OSŽD

Nazari Abbas: Islamskaja Republika Iranu. Port Čabahar: jugo-vostočnye vorota meždunarodnyh maršrutov Irana. (Islamska Republika Iranu. Port Chabahar, południowo-wschodnie wrota na międzynarodowym szlaku Iranu.) Bjulleten OSŽD 2018, nr 1, s.6-9, 5, tab.1,

Informacja departamentu współpracy międzynarodowej kolei irańskich o perspektywach i rozwoju portu Chabahar. Podkreślono strategię i znaczenie portu w strefie Bliskiego Wschodu oraz rozwój tranzytu w tym rejonie. Projekt budowy linii kolejowej (1350 km).

Nicu Mihail, Tača Ionuc: Modernizacija železnodorožnyh stancij v Rumynii s učjotom interesov ljudej s ograničennoj mobil’nost’ju. (Modernizacja dworców kolejowych w Rumunii z uwzględnieniem interesów ludzi z ograniczoną mobilnością.) Bjulleten OSŽD 2018, nr 1, s.10-14, 14, tab.2,

Program modernizacji i rozbudowy dworców kolejowych w Rumunii w latach 2014 – 2020. Projekty, analizy, programy finansowania w celu zapewnienia jak największej liczbie pasazeró dostępu do nowoczesnej infrastruktury i nowych technologii.

Primačenko Anna: Analiz sovremennogo sostojanija logistiki passažirskih železnodorožnyh perevozok v stranah Vostočnoj Evropy. (Analiza współczesnego stanu logistyki pasażerskich przewozów kolejowych we wschodniej Europie.) Bjulleten OSŽD 2018, nr 1, s.15-18, rys.6,

Naukowe badania w dziedzinie logistyki pasażerskich przewozów kolejowych w Europie Wschodniej.

LOGISTYKA A JAKOŚĆ

Igliński Hubert: Daleko od dojrzałości i konkurencyjności. Logistyka a Jakość 2018, nr 6, s.34-36,

Kierunki rozwoju rynku samochodów ciężarowych z napędem elektrycznym w Europie. Konstrukcja i parametry eksploatacyjne elektrycznego ciągnika siodłowego Nikola One, w którym zastosowano technologię ogniw paliwowych zasilanych wodorem. Cechy eksploatacyjne i koszt zużycia energii 3-osiowego ciągnika siodłowego marki Tesla.

NAMIARY NA MORZE I HANDEL

Borkowski Maciej: Niespójnie, pobieżnie, z oporami. Namiary na Morze i Handel 2018, nr 22, s.20-21, fot.1,

Ocena stanu infrastruktury dostępowej do polskich portów morskich na podstawie raportu Najwyższej Izby Kontroli. Inwestycje infrastrukturalne realizowane w ramach wieloletnich strategii i programów dotyczących  rozwoju sieci połączeń drogowych, kolejowych i wodnych do portów morskich.

Jankiewicz Jakub, Czermański Ernest: Żegluga liniowa w polskich portach. Namiary na Morze i Handel 2018, nr 22, s.9-11, rys.1; fot.1,

Czynniki i kierunki rozwoju połączeń żeglugi liniowej do polskich portów morskich. Oferta regularnych przewozów towarowych realizowanych żeglugą drobnicową, kontenerową i promową do portów w Trójmieście i Świnoujściu.

Marciniak Radosław: Analiza rynków żeglugowych – listopad 2018. Namiary na Morze i Handel 2018, nr 23, s.20-21, fot.1, tab.4,

Analiza rynków frachtu morskiego na świecie w czwartym kwartale 2018 r.: przewozy masowe, przewozy kontenerowe, przewozy ładunków inwestycyjnych, break bulk/project cargo, offshore, żegluga pasażerska i promowa. Średnie stawki dla czarterów na czas masowców oraz ceny bunkru żeglugowego w listopadzie 2018 r. Sprzedaż i złomowanie statków oraz wzrost popytu na usługi recyklingu okrętowego. Rynek usług ubezpieczeniowych i finansowych w transporcie morskim.

Urbanyi Ilona: Bałtycki rynek ro- ro. Namiary na Morze i Handel 2018, nr 22, s.12-14, rys.2; fot.1, tab.1,

Analiza rynku transportu morskiego w systemie ro- ro na Morzu Bałtyckim w latach 2017 – 2018: najwięksi przewoźnicy i armatorzy statków ro- ro; zmiany w potencjale przewozowym wybranych operatorów statków ro-ro (Unity Line, Stena Line, Polferries, TT-Line, Finnlines); połączenia żeglugi promowej i ro- ro.

NAWIERZCHNIE ASFALTOWE

Bańkowski Wojciech: Studia nad zasadami zimowego utrzymania nawierzchni porowatych w polskich warunkach klimatycznych. Nawierzchnie Asfaltowe 2018, nr 1-2, s.9-13, rys.2; fot.1, tab.2, bibliogr.poz.21.

Zasady zimowego utrzymania drogowych nawierzchni porowatych zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w Polsce, Holandii, Niemczech, Szwajcarii i USA. Metody zapobiegania i zwalczania śliskości zimowej na nawierzchniach porowatych. Technologie odśnieżania nawierzchni z asfaltu porowatego.

Iwański Marek, Buczyński Przemysław, Mazurek  Grzegorz: Recykling głęboki na zimno z asfaltem spienionym – niezawodna technologia odnowy i utrzymania nawierzchni drogowych. Nawierzchnie Asfaltowe 2018, nr 3, s.14-27, rys.11; fot.3, tab.4, bibliogr.poz.33.

Metody przetwarzania zdegradowanych nawierzchni drogowych w pełnowartościową warstwę konstrukcyjną w technologii recyklingu głębokiego na zimno. Charakterystyka technologii mieszanek mineralno-asfaltowych wytwarzanych metodą na zimno z asfaltem spienionym (MCAS); opis procesu wykonania podbudowy metodą in plant (w wytwórni) oraz in situ (na miejscu). Ocena wpływu materiałów odpadowych i z recyklingu na właściwości MCAS.

Kowalska Danuta, Wesołowski Mariusz: Bezpieczne lądowanie. Nawierzchnie Asfaltowe 2018, nr 1-2, s.14-19, rys.3; fot.1, bibliogr.poz.7.

Zasady eksploatacji nawierzchni lotniskowych w okresie zimowym. Sposoby zapobiegania oblodzeniu oraz technologie odladzania nawierzchni lotniskowych; charakterystyka chemicznych środków odladzających w formie płynnej i stałej (octan potasu, mrówczan potasu, octan sodu, mrówczan sodu). Wymagania normatywne dotyczące parametrów i wpływu na środowisko środków odladzających.

Sarnowski Michał, Kowlaski Karol J., Król Jan: Utrzymanie nawierzchni asfaltowych redukujących hałas drogowy. Nawierzchnie Asfaltowe 2018, nr 3, s.8-13, rys.1; fot.5, tab.1, bibliogr.poz.17.

Zalecenia dotyczące utrzymania warstw ścieralnych nawierzchni wykonanych z mieszanek mineralno-asfaltowych typu BBTM (nawierzchnie o obniżonej hałaśliwości) i PA (nawierzchnie ciche z asfaltu porowatego). Zasady utrzymania nawierzchni redukujących hałas drogowy w okresie dodatnich temperatur i w warunkach zimowych; technologie napraw i remontów cząstkowych nawierzchni .

POLSKA GAZETA TRANSPORTOWA

Grunert Ewa: Dobre trzy kwartały portu w Gdańsku. Polska Gazeta Transportowa 2018, nr 49-52, s.10, fot.1,

Wielkość i struktura obrotu towarowego w porcie Gdańsk w pierwszych trzech kwartałach 2018 r. Inwestycje infrastrukturalne oraz projekt budowy Portu Centralnego.

Koprowski Krzysztof: Malta – archipelag, nie tylko wyspa. Polska Gazeta Transportowa 2018, nr 49-52, s.11, fot.2,

Charakterystyka systemu transportowego na wyspach archipelagu maltańskiego; organizacja i funkcjonowanie transportu morskiego i lotniczego oraz komunikacji autobusowej.

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

Galant Marta: Analiza możliwości zwiększenia bezpieczeństwa w lotnictwie ogólnym przez zastosowanie nowych technologii. (Analysis of the possibilities of general aviation safety increasing through the use of new technologies.) Przegląd Komunikacyjny 2018, nr 12, s.49-53, rys.5, bibliogr.poz.16.

Ocena stanu bezpieczeństwa ruchu lotniczego w Polsce; statystyka zdarzeń lotniczych w latach 2016 – 2017. Metody i instrumenty ograniczania ryzyka zagrożeń bezpieczeństwa lotnictwa ogólnego; zakres i sposoby monitorowania stanu pilota; zarządzanie ryzykiem i organizacja systemu bezpieczeństwa.

Kozłowski Michał: Standaryzacja i integracja procesu projektowania planów generalnych portów lotniczych. (Standarization and integration of the airport master plan design process.) Przegląd Komunikacyjny 2018, nr 12, s.42-48, bibliogr.poz.44.

Cele i zasady sporządzania Planu Generalnego Portu Lotniczego (PGPL). Charakterystyka procesu projektowania i realizacji PGPL. Metodyka standaryzacji i integracji projektowania PGPL.

Nieustabilizowane podejścia do lądowania w szkoleniu lotniczym na podstawie systemu monitorowania zdarzeń (FDM4GA). (Unstabilized approach in aviation training on the basis of the flight data monitoring (FDM4GA).) Przegląd Komunikacyjny 2018, nr 12, s.2-5, rys.4, tab.1,

Bezpieczeństwo podejścia do lądowania jako element  procesu kształcenia pilotów. Instrukcje i wytyczne dotyczące monitorowania parametrów lotu w celu poprawy bezpieczeństwa w lotnictwie ogólnym. Zadania i funkcje zautomatyzowanych systemów monitorowania lotów (Flight Data Monitoring – FDM) w szkoleniu lotniczym; zastosowanie systemu FDM4GA do analizy nieustabilizowanego podejścia do lądowania.

Rola i funkcja naturalnych nawierzchni lotniskowych w systemie zapewnienia bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych. (The role and function of natural airfield pavements in the system ensuring the safety of air operations.) Przegląd Komunikacyjny 2018, nr 12, s.6-10, rys.5; fot.9, tab.1, bibliogr.poz.8.

Cechy i funkcje naturalnych nawierzchni lotniskowych. Rola nawierzchni naturalnych w minimalizowaniu negatywnych skutków awaryjnego opuszczenia utwardzonych nawierzchni przez statek powietrzny. Parametry geotechniczne oraz metody wzmacniania nawierzchni naturalnych.

[Projektowanie, budowa i utrzymanie infrastruktury w transporcie szynowym]. Przegląd Komunikacyjny 2018, nr 10, s.2-35, rys.22; fot.6, tab.2, bibliogr.poz.57.

Analiza wpływu nacisku koła pojazdu i powstających imperfekcji w torze na jego pracę podczas eksploatacji. Oddziaływanie katastrof  z udziałem materiałów niebezpiecznych na podtorze kolejowe. Projektowanie i realizacja konstrukcji podtorzy torów tramwajowych i jezdni drogowych w przypadku torowisk wbudowanych w jezdnie oraz poprzecznych przejazdów ruchu kołowego przez torowiska. Problemy i metody uzyskania wymaganych wartości parametrów podtorza z warstwą ochronną. Wpływ sposobu ograniczenia ruchu pociągów na czas realizacji robót podtorzowych. Budowlane obciążenia podatne obiektów inżynierskich na przykładzie mostowych obiektów gruntowo-powłokowych.

PRZEGLĄD LOTNICZY

Ochabska Katarzyna: Polskie lotnictwo – narodziny i walka. Przegląd Lotniczy 2018, nr 11, s.24-27, rys.1; fot.8,

Historia wojskowego lotnictwa w Polsce w latach 1918 – 1920. Organizacja władzy lotniczej po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Lotnicy Armii Polskiej we Francji. Udział lotnictwa w wojnie polsko-sowieckiej w 1920 r. Pomniki ku czci poległych lotników w Warszawie.

PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY

Gajewska Małgorzata, Gajewski Sławomir: Komunikacja M2M i kooperacyjny inteligentny system transportowy. (The M2M communication and cooperative intelligent transportation system.) Przegląd Telekomunikacyjny 2018, nr 11, s.887-890, rys.2, tab.1, bibliogr.poz.16.

Zastosowanie technologii komunikacyjnej M2M (Machine to Machine) w transporcie drogowym. Rodzaje i funkcjonalność systemów komunikacji radiowej między pojazdami i infrastrukturą drogową. Koncepcja i realizacja wspólnego koperacyjnego inteligentnego systemu transportowego – C-ITS (Cooperative Intelligent Transport System) zgodnie z rezolucją Parlamentu Europejskiego z 13.03.2018 r.; usługi oferowane w ramach C-ITS oraz wymagania dotyczące bezpieczeństwa danych.

RYNEK KOLEJOWY

Antonowicz M., Ciszak P.: Opłata dworcowa. Rynek Kolejowy 2018, nr 11, s.56-61, fot.2,

Regulacje prawne dotyczące pobierania opłaty za korzystanie z dworców kolejowych w Polsce i w UE. Zasady udostępniania stacji pasażerskiej zgodnie z przepisami ustawy o transporcie kolejowym. Metody kalkulacji opłat za dostęp do stacji pasażerskiej.

Derewienko Emilia: Spółka celowa wybuduje Centralny Port Komunikacyjny. Rynek Kolejowy 2018, nr 11, s.22-23, fot.1,

Zadania i kompetencje spółki celowej ds. budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, powołanej 12.09.2018 r.; założenia planu realizacji inwestycji do 2027 r.

Góra Ignacy: Kolej dostępna dla wszystkich – teoria i praktyka. Rynek Kolejowy 2018, nr 12, s.76-78, fot.1, bibliogr.poz.9.

Wymagania dotyczące dostępności systemu kolejowego dla pasażerów z niepełnosprawnością oraz o ograniczonej możliwości poruszania się na podstawie przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1300/2014 z 18.12.2014 r.(TSI-PRM). Działania inwestycyjne na rzecz poprawy dostępności do infrastruktury dworców i taboru kolejowego zgodnie z krajowym planem wdrożenia TSI PRM do 2023 r. Przykłady zastosowania innowacyjnych technologii w obsłudze niepełnosprawnych podróżnych.

Góra Ignacy, Siudecki Jan: Unijne i krajowe oceny zgodności. Rynek Kolejowy 2018, nr 11, s.62-66, fot.2,

Zasady i praktyka funkcjonowania krajowego systemu oceny zgodności wyrobów kolejowych z wymaganiami jednolitego rynku europejskiego. Procedury oceny zgodności oraz dopuszczenie do eksploatacji urządzeń i budowli  mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego. Rola i zadania prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w systemie oceny zgodności. Propozycje zmian w ustawie o transporcie kolejowym i przepisach wykonawczych.

Konopacki Bartosz: Polska zmierza ku elektromobilności. Co nas czeka na drogach?. Rynek Kolejowy 2018, nr 11, s.42-44, fot.1,

Cele polityki UE w zakresie ograniczenia emisji spalin w sektorze transportu. Kierunki rozwoju technologii napędów alternatywnych oraz elektromobilności w miejskim transporcie publicznym w Polsce.

Malinowski Łukasz: Wien Hauptbahnhof – tak kolej tworzy miasto. Rynek Kolejowy 2018, nr 11, s.45-49, rys.1; fot.6,

Projekt i realizacja budowy dworca Wien Hauptbahnhof (Wiedeń Główny). Plan zagospodarowania przestrzeni terenów kolejowych mający na celu integrację zabudowy mieszkaniowej i infrastruktury transportu publicznego.

Rydzyński Paweł: Kolej w pogoni za technologiami. Rynek Kolejowy 2018, nr 12, s.49-51, fot.2,

Ocena i przykłady zastosowania technologii informacyjnych w obsłudze pasażerów polskich kolei. Narzędzia informatyczne i aplikacje mobilne wykorzystywane w systemach informacji pasażerskiej, planowania podróży i sprzedaży biletów.

Suchecka Agnieszka, Nowaczewska Agata: Kary umowne w kontraktach kolejowych – granice odpowiedzialności za realizację inwestycji, obrona przed nadmiernym karaniem. Rynek Kolejowy 2018, nr 12,

Regulacje prawne w zakresie stosowania kar umownych w kontraktach publicznych. Warunki naliczania kar umownych w kontraktach kolejowych oraz zasady mechanizmu miarkowania kary.

Winek Włodzimierz: Warszawska ‚średnicówka’ miałaby już 125 lat, gdyby nie… Rynek Kolejowy 2018, nr 11, s.70-72, fot.4,

Problemy realizacji projektu budowy linii kolei średnicowej w Warszawie w latach 1893 – 1919; założenia projektowe dotyczące przebiegu i infrastruktury linii.

[Koleją do niepodległości]. Rynek Kolejowy 2018, nr 12, s.20-44, fot.28, tab.1, bibliogr.poz.7.

Historia polskich kolei po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. Udział kolejarzy w walkach o niepodległość, m.in. w Warszawie. Odbudowa i unifikacja systemu kolejowego na terenach byłych zaborów; dane dotyczące infrastruktury i taboru kolejowego przejętych od państw zaborczych (długość linii kolejowych, parowozy, wagony osobowe i towarowe). Geneza, organizacja i funkcjonowanie kolei w okresie Drugiej Rzeczypospolitej; historia administracji kolejowej i przedsiębiorstwa PKP. Organizacja przewozów pasażerskich i czasy przejazdu koleją na trasie Łódź -Warszawa. Usługi szybkich przewozów pociągami Luxtorpeda. Przebieg uroczystości pogrzebowych i przewóz ciała marszałka Józefa Piłsudskiego specjalnym pociągiem żałobnym. Zarys historii transportu kolejowego po II wojnie światowej.

RZECZPOSPOLITA

Łukaszewicz Agata: Prawo dla kierowców. Rzeczpospolita 2018, nr 293, s.106 s.,

Najważniejsze regulacje prawne dotyczących kierowców w transporcie drogowym, m.in.: kary za naruszenie przepisów drogowych, dopuszczalna prędkość w ruchu drogowym, bezpieczeństwo dzieci, jazda po alkoholu i narkotykach. Wyciąg z ujednoliconych przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym z 20.06.1997 r.

RZECZPOSPOLITA-PORADNIK PRENUMERATORA

Szymankiewicz Marcin: Samochód w firmie. Zmiany na 2019 rok. Rzeczpospolita-Poradnik Prenumeratora 2018, nr 12, s.114 s.,

Zagadnienia podatkowe związane z nabyciem i użytkowaniem samochodów osobowych w działalności gospodarczej wg stanu na grudzień 2018 r. Nowe regulacje prawne w zakresie rozliczania kosztów uzyskania przychodów w związku z nabyciem samochodu i wykorzystywaniem ich do prowadzonej działalności, obowiązujące od stycznia 2019 r.

ŚWIAT KOLEI

Faliński Filip: Kolej Kwitnącej Wiśni. Świat Kolei 2018, nr 2, s.30-37, fot. wiele,

Charakterystyka systemu kolejowego w Japonii; fakty i mity. Bilety sieciowe; tabor kolejowy; pociągi-kotki.

Faliński Filip: Metro w Chile. Świat Kolei 2018, nr 2, s.46-48, fot.9,

Charakterystyka systemu miejskiej komunikacji szynowej w Chile. Linie metra w Santiago i Valparaiso; eksploatowany tabor. Chilijskie tramwaje – przeszłość i przyszłość.

Faliński Filip: Nie ma już prawdziwej kolei w Ekwadorze. Świat Kolei 2018, nr 12, s.30-32, fot.7,

Organizacja kolejowych przewozów pasażerskich w Ekwadorze; oferta przewozowa i tabor kolei turystycznych.

Fedorowicz Sławomir: Kolej przemysłowa Białków- Cybinka- Rosiejewo (2). Świat Kolei 2018, nr 2, s.28-29, fot.4,

Historia kolei przemysłowej Białków- Cybinka- Rosiejewo. Charakterystyka głównej linii kolejki kopalnianej.

Gieżyński Tomasz: Pocztówka z Răşinari. Świat Kolei 2018, nr 12, s.46-49, fot.12,

Reaktywacja linii tramwajowej w Răşinari w Rumunii; charakterystyka taboru i organizacja przewozów pasażerskich.

Lokomotywownia Lublin (3). Świat Kolei 2018, nr 12, s.18-25, fot.13, tab.3,

Działalność lokomotywowni Lublin od lat 60. XX w. Elektryfikacja trakcji kolejowej oraz odnowa taboru trakcyjnego. Stan taboru i obsługa pojazdów trakcyjnych w MD Lublin w latach 70.

Malczewska Maria: Od brązu do zieleni (2). Świat Kolei 2018, nr 12, s.38-42,

Przebieg realizacji i oferta wystawowa Skansenu Średzkiej Kolei Powiatowej (ŚKP), zbudowanego na terenach pokolejowych w rejonie osiedla Park Rataje w Poznaniu. Zabytkowy tabor kolejowy ŚKP; historia eksploatacji wagonu pasażerskiego z przedziałem barowym.

Massel Andrzej: Od Morza Czarnego do Morza Bałtyckiego – z dziejów kolei Brzesko-Grajewskiej (4). Świat Kolei 2018, nr 2, s.14-19, fot. wiele, tab.3,

Historia kolei Brzesko-Grajewskiej. Ruch kolejowy na linii Brześć – Grajewo do 1914 roku. Charakterystyka linii kolejowej w okresie międzywojennym i podczas II wojny światowej; eksploatowany tabor, rozkłady jazdy pociągów.

Massel Andrzej: Od Morza Czarnego do Morza Bałtyckiego – z dziejów kolei Brzesko-Grajewskiej (5). Świat Kolei 2018, nr 3, s.12-21, fot. wiele, tab.8, bibliogr. poz. 16.

Historia kolei Brzesko-Grajewskiej. Charakterystyka linii Białystok-Głomno, Czeremcha-Białystok, Czeremcha-Brześć po 1945 r. Obsługa trakcyjna po 1945 r. Osobliwości i obiekty zabytkowe na dawnej linii Brześć-Grajewo; perspektywy linii.

Massel Andrzej: Plany rozwoju sieci kolejowej w II Rzeczypospolitej a ich realizacja (1). Świat Kolei 2018, nr 12, s.12-17, rys.2; fot.4,

Plan rozbudowy sieci kolejowej Drugiej Rzeczypospolitej w latach 1919 – 1921. Dane dotyczące stanu infrastruktury kolejowej na terenie byłych zaborów w Polsce w 1914 r. Wykaz kolei projektowanych przez Ministerstwo Kolei Żelaznych na obszarach byłego Królestwa Kongresowego, w Galicji i na Górnym Śląsku.  Źródła i sposoby finansowania inwestycji kolejowych; mapa linii węglowych przewidywanych do wybudowania w trybie koncesyjnym.

Matkustaja Paul: Helsiński stulatek. Świat Kolei 2018, nr 12, s.33-37, fot.11, bibliogr.poz.5.

Historia budowy dworca kolejowego w Helsinkach; architektura i wyposażenie dworca.

Szulc Paweł: Wiszący most kolejowy nad Niagarą. Świat Kolei 2018, nr 2, s.20-27, fot. wiele, bibliogr.poz.17.

Historia wiszącego mostu kolejowego nad Niagarą. Charakterystyka mostu. Demontaż mostu i budowa nowego mostu o konstrukcji łukowej, mostu Bucka.

Tomasik Piotr: Pocztówka z Waszyngtonu. Świat Kolei 2018, nr 2, s.49-51, fot.10,

Historia tramwajów w Waszyngtonie. Charakterystyka transportu tramwajowego; sieć tramwajowa; linie tramwajowe; eksploatowany tabor.

TSL BIZNES

Haber Elżbieta: Zasady Brexitu nadal niejasne. TSL Biznes 2018, nr 11, s.40-42, fot.4,

Obecny stan negocjacji w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Przewidywany wpływ Brexitu na funkcjonowanie międzynarodowych przewozów drogowych między Wielką Brytanią a państwami członkowskimi UE.

Przegląd Prasy Technicznej 11/18

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

LISTOPAD 2018

AURA

AUTOBUSY

DROGI BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE

DROGOWNICTWO

INFRASTRUKTURA

INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO

MOSTY

NAMIARY NA MORZE I HANDEL

POLSKA GAZETA TRANSPORTOWA

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

PRZEGLĄD TECHNICZNY

PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY

RYNEK KOLEJOWY

SAMOCHODY SPECJALNE

SZKOŁA JAZDY

ŚWIAT KOLEI

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

AURA

Modrzejewska Katarzyna, Juszczak Magda: Mikrobiologiczny rozkład plastiku w morzach i oceanach. (Microbiological decomposition of plastic in seas and oceans.) Aura 2018, nr 11, s.10-12, tab.1,

Zagrożenia środowiska powodowane zanieczyszczeniem wód morskich odpadami z tworzyw sztucznych. Technologie i metody biodegradacji odpadów z wykorzystaniem mikroorganizmów i enzymów. Charakterystyka mikroorganizmów rozkładających poszczególne rodzaje plastiku.

AUTOBUSY

Mroczek Marta: Wizjonerskie realizacje i koncepcje rozwoju infrastruktury rowerowej w miastach. (Visionary realizations and concepts for the development of bicycle infrastructure in cities.) Autobusy 2018, nr 10, s.20-30, rys.3; fot.12, tab.5, bibliogr.poz.28.

Cele i przesłanki rozwoju infrastruktury rowerowej w miastach. Analiza rozwinięć istniejącej i przyszłej infrastruktury rowerowej w kontekście koncepcji „miast dla rowerów”. Założenia budowy sieci dróg rowerowych zintegrowanych ze środowiskiem. Możliwości wykorzystania wybranych elementów miejskiej infrastruktury w systemie transportu rowerowego; dostosowanie kładek i mostów do potrzeb ruchu rowerowego; drogi rowerowe wyniesione ponad przestrzeń ulic i zadaszone (Skycycle); drogi rowerowe wewnątrz budynków.

Pająk Anna, Orzeł Artur: Strategia zrównoważonego systemu transportu miejskiego Kielc w latach 2014 – 2020. (The strategy of sustainable public transport in the city of Kielce for the years 2014 to 2020.) Autobusy 2018, nr 10, s.38-40, tab.2, bibliogr.poz.13.

Cele i instrumenty polityki rozwoju infrastruktury transportu miejskiego w Kielcach. Priorytety inwestycyjne i plan działań na rzecz zrównoważonego rozwoju systemu transportu publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 – 2020.

Rusak Zbigniew: Mercedes-Benz Citaro C2 Light Hybrid – Autobus roku 2019. (Mercedes-Benz Citaro C2 Light Hybrid – Bus of the Year 2019.) Autobusy 2018, nr 10, s.12-19, rys.1; fot.17, tab.1, bibliogr.poz.8.

Charakterystyka techniczna autobusu miejskiego Mercedes-Benz Citaro C2 Light Hybrid. Podstawowe dane techniczne autobusu. Budowa i zasada działania hybrydowego układu napędowego. Innowacyjne rozwiązania konstrukcji nośnej. Wyposażenie techniczne oraz wnętrze dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych pasażerów.

Sterowanie sygnalizacją świetlną w celu szybkiego przejazdu pojazdów ratowniczych w akcji – potrzeby zmian w sterowaniu ruchem w miastach. (Control of traffic lights for the fast passage of rescue vehicles in action – the need for changes in traffic control in cities.) Autobusy 2018, nr 10, s.34-37, rys.4,

Problematyka przejazdu pojazdów ratowniczych w akcji w obszarach miejskich ze skrzyżowaniami sterowanymi sygnalizacją świetlną. Zadania, funkcje i zasada działania satelitarnego systemu sterowania umożliwającego stworzenie wolnego przejazdu dla samochodu ratowniczego- Sitraffic Stream. Wymagania dotyczące informacji wyprzedzającej dla pojazdów komunikacji publicznej uczestniczących w ruchu drogowych.

DROGI BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE

Sołowczuk Alicja, Kacprzak Dominik: Skuteczność stosowania szykan na przejściu przez wieś (cz. I – szykany w osi jezdni). Drogi Budownictwo Infrastrukturalne 2018, nr 1, s.34-45, rys.12; fot.13, bibliogr.poz.9.

Metody i środki uspokojenia ruchu w mniejszych miejscowościach i wsiach. Analiza warunków ruchu na drogach w strefie wjazdowej i w centrum wsi, na których zastosowano szykany i zwężenia  jezdni. Wpływ stosowania szykan w osi jezdni na ograniczenie prędkości jazdy.

DROGOWNICTWO

Danielczyk Filip: Warszawski węzeł lotniczy 2018 – 2030. (Warsaw airports 2018 – 2030.) Drogownictwo 2018, nr 7-8, s.253-257, rys.3, bibliogr.poz.12.

Trendy wzrostu natężenia ruchu pasażerskiego w polskich portach lotniczych; liczba pasażerów odprawionych na Lotnisku Chopina w Warszawie w latach 2005 – 2017 oraz na lotnisku w Modlinie w latach 2012 – 2017. Ocena zdolności przepustowej portów lotniczych oraz inwestycje infrastrukturalne mające na celu zwiększenie przepustowości lotnisk. Projekt budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) oraz szacowany wpływ przedsięwzięcia  na działalność przewozową PLL LOT; statystyka przewozów pasażerskich PLL LOT w latach 2009 – 2017. Propozycje uruchomienia portu lotniczego w okolicach Warszawy do czasu oddania CPK do eksploatacji.

Salach Jakub, Walas Piotr: Inteligentny system wizyjny sterowania sygnalizacją świetlną na wlotach skrzyżowań. (Intelligent vision control system at traffic lights on intersection.) Drogownictwo 2018, nr 9, s.288-293, rys.11; fot.4, bibliogr.poz.11.

Rodzaje urządzeń detekcyjnych stosowanych do wykonywania pomiarów natężenia ruchu drogowego. Charakterystyka systemu wideodetekcji, który został wykorzystany w badaniach ruchu pojazdów i pieszych na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną na ulicy Mogilskiej w Krakowie.

Stańczyk Andrzej: Most Diabła przez rzekę Reuss w Szwajcarii. (The Devil’s Bridge aross the Reuss River in Switzerland.) Drogownictwo 2018, nr 7-8, s.264-266(okł.), fot.9, bibliogr.poz.1.

Historia mostów drogowych – nazywanych Mostem Diabła (Teufelsbrücke) – przez wąwóz Schöllenen w Alpach szwajcarskich od 1200 r. do chwili obecnej: most drewniany, mosty kamienne, współczesny most z przęsłem łukowym zbudowany w 1958 r.

INFRASTRUKTURA

Cembrzyńska Anna: Trwałe nawierzchnie dla aglomeracji. Infrastruktura 2018, nr 9-10, s.34-36, fot.4,

Zastosowanie innowacyjnej technologii STRABAPHALT do budowy nawierzchni zatok autobusowych komunikacji miejskiej; przykłady realizacji zatok i miejsc zatrzymań autobusów w Białymstoku.

Krawczyk Anna: Sekrety zarządców – część I. Infrastruktura 2018, nr 9-10, s.38-44, rys.3; fot.6, tab.3,

Koszty i finansowanie utrzymania dróg krajowych w Polsce w latach 2016 – 2020 na podstawie danych przekazanych przez zarządców dróg w badaniu ankietowym z 2018 r. Zakres i technologie prac utrzymaniowych. Oznakowanie i organizacja robót drogowych prowadzonych na drogach ekspresowych i autostradach. Zastosowanie przetworzonego destruktu asfaltowego w utrzymaniu dróg administrowanych przez GDDKiA.

Kędzierska Agnieszka: Zoptymalizowane nawierzchnie nowej generacji. Infrastruktura 2018, nr 9-10, s.24-26, fot.4,

Właściwości eksploatacyjne nawierzchni z asfaltów wysokomodyfikowanych. Parametry i przykłady realizacji długowiecznych konstrukcji asfaltowych z lepiszczem HIMA w Polsce. Zastosowanie asfaltów wysokomodyfikowanych i modyfikowanych gumą w remontach dróg wojewódzkich i miejskich.

Wilgusiak Rafał: Rekord na skalę europejską. Infrastruktura 2018, nr 9-10, s.28-29, fot.4,

Technologie i metody budowy mostów drogowych na obwodnicy Ostródy w ciągu drogi S7 i DK 16: most typu extradosed, most łukowy przez Drwęcę, most łukowy nad Kanałem Pauzeńskim. Wpływ inwestycji na poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego.

INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO

Biliszczuk Jan, Teichgraeber Marco, Volotsiuga Volodymyr: Feliks Pancer – polski inżynier, wizjoner i jego dzieło (1798 – 1851). Inżynieria i Budownictwo 2018, nr 11, s.553-555, rys.4; fot.2, bibliogr.poz.4.

Biografia zawodowa Feliksa Pancera (1798 – 1851), inżyniera budownictwa lądowego i wodnego. Konstrukcje mostów zaprojektowanych przez Feliksa Pancera: drewniany most łukowy przez Wieprz pod Kośminem, wiadukt w ciągu zjazdu do Wisły w Warszawie, żelazny most łukowy przez Wisłę w Warszawie.

Biliszczuk Jan, Teichgraeber Marco: O katastrofie wiaduktu Polcevera w Genui, we Włoszech. Inżynieria i Budownictwo 2018, nr 11, s.578-582, rys.9; fot.6, tab.2, bibliogr.poz.7.

Wybrane mosty łukowe i podwieszone zaprojektowane przez włoskiego inżyniera mostownictwa, Riccardo Morandiego (1902 – 1989). Historia budowy i konstrukcja wiaduktu drogowego Polcevera w Genui; przyczyny zawalenia się części wiaduktu w dn. 14.08.2018 r.

Soboń Andrzej: Dr inż. Józef Szulc (1912 – 1988) – wybitna postać polskiej inżynierii. Inżynieria i Budownictwo 2018, nr 11, s.556-561, rys.10; fot.10, bibliogr.poz.20.

Biografia zawodowa inżyniera mostownictwa, Józefa Szulca (1912 – 1988). Udział Józefa Szulca w odbudowie mostów w Polsce po zakończeniu II wojny światowej. Charakterystyka wybranych konstrukcji mostów i wiaduktów.

MOSTY

Gołaszewski Jacek, Cygan Grzegorz: Beton samozagęszczalny o niskim cieple hydratacji. (Self-compacting concrete with low hydration heat.) Mosty 2018, nr 5, s.51-55, rys.3, tab.2,

Uwarunkowania stosowania betonu samozagęszczalnego w budownictwie mostowym. Skład mieszanki betonowej do budowy konstrukcji masywnych. Skład i właściwości betonu samozagęszczalnego o niskim cieple hydratacji.

Kłosiński Bolesław: Badania podłoża do projektowania mostów – cz. I. (Site investigation for the design of bridge foundations – part I.) Mosty 2018, nr 5, s.28-31, rys.1; fot.1, tab.1, bibliogr.poz.26.

Metodologia analizy podłoża w projektowaniu mostów. Krajowe i europejskie regulacje w zakresie badań podłoża budowli. Problemy geotechniczne w poszczególnych fazach realizacji mostu. Dokumentacja badań podłoża gruntowego oraz opracowanie projektu geotechnicznego. Wytyczne dotyczące badań podłoża do potrzeb projektowania mostów zgodnie z Eurokodem7.

MS-4 – Most Niepodległości. Mosty 2018, nr 5, s.18-22, rys.1; fot.9,

Konstrukcja Mostu Niepodległości usytuowanego w ciągu drogi ekspresowej S7; parametry i technologia budowy mostu.

NAMIARY NA MORZE I HANDEL

Borkowski Maciej: Apetyt na polski rynek. Namiary na Morze i Handel 2018, nr 19, s.X-XI, fot.1,

Potencjał przeładunkowy i pozycja konkurencyjna polskich portów morskich na rynku europejskim. Wpływ dostępności transportowej portów na ich konkurencyjność. Czynniki wzrostu obsługi przewozów kontenerowych.

Dyduch Janusz, Zielaskiewicz Henryk: Kolejowo-morskie łańcuchy transportowe. Namiary na Morze i Handel 2018, nr 19, s. XX-XXII, fot.2,

Czynniki rozwoju kolejowo-morskich łańcuchów logistycznych w państwach bałtyckich. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju transportu kolejowego intermodalnego w Polsce. Znaczenie żeglugi śródlądowej jako potencjalnego ogniwa intermodalnego łańcucha transportowego. Warunki poprawy konkurencyjności oraz zwiększenia udziału kolei w obsłudze przewozów towarowych do portów morskich.

Marciniak Radosław: Analiza rynków żeglugowych – lipiec-sierpień 2018. Namiary na Morze i Handel 2018, nr 17, s.24-25, fot.1, tab.4,

Analiza rynków frachtu morskiego na świecie w 2018 r.: przewozy masowe, przewozy kontenerowe, przewozy ładunków inwestycyjnych, break bulk/project cargo, offshore. Średnie stawki dla czarterów na czas masowców oraz ceny bunkru żeglugowego w okresie od lipca do sierpnia 2018 r. Sprzedaż i złomowanie statków oraz wzrost popytu na usługi recyklingu okrętowego. Plany biznesowe przedsiębiorstw ubezpieczeniowych z Wielkiej Brytanii.

Marciniak Radosław: Analiza rynków żeglugowych – październik 2018. Namiary na Morze i Handel 2018, nr 21, s.22-23, fot.1, tab.4,

Analiza rynków frachtu morskiego na świecie w 2018 r.: przewozy masowe, przewozy kontenerowe, przewozy ładunków inwestycyjnych, break bulk/project cargo, offshore, żegluga pasażerska i promowa. Średnie stawki dla czarterów na czas masowców oraz ceny bunkru żeglugowego w październiku 2018 r. Sprzedaż i złomowanie statków oraz wzrost popytu na usługi recyklingu okrętowego.

[Bezpieczeństwo na morzu i ochrona środowiska morskiego – raport]. Namiary na Morze i Handel 2018, nr 20, s.9-15, fot.3,

Rodzaje i źródła zagrożeń bezpieczeństwa informatycznego w obszarze morskim. Systemy i sieci teleinformatyczne podatne na ataki z cyberprzestrzeni oraz środki przeciwdziałania zagrożeniom. Koncepcja strategii cyberbezpieczeństwa w Polsce na podstawie przepisów ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa z 5.07.2018 r. Działania i prace legislacyjne Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego IMO w zakresie ochrony przed zanieczyszczeniami pochodzącymi ze statków morskich; nowelizacja i implementacja postanowień Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki (MARPOL) oraz Międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu z wodami balastowymi i osadami na statkach (BWM).

[Logistyczne zaplecze polskich portów morskich – raport]. Namiary na Morze i Handel 2018, nr 17, s.9-13,

Działania na rzecz poprawy dostępności transportowej portów morskich. Modernizacja infrastruktury zaplecza logistycznego portów. Ocena stanu połączeń kolejowych do polskich portów morskich. Inwestycje PKP S.A. dotyczące rozwoju sieci terminali intermodalnych w Polsce.

[Żegluga śródlądowa – raport]. Namiary na Morze i Handel 2018, nr 16, s.9-14,

Cele i założenia strategii rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej. Rządowy projekt strategii rewitalizacji dróg wodnych w Polsce. Plan działań mających na celu poprawę parametrów żeglugowych polskich dróg wodnych śródlądowych; zakres inwestycji infrastrukturalnych na Odrze i Wiśle do 2020 r. Cele i przedmiot regulacji ustawy z 7.04.2017 r. o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej.

Żegluga z niższą emisją. Namiary na Morze i Handel 2018, nr 19, s. XIX, fot.1,

Wpływ regulacji IMO dotyczących stosowania paliwa o niskiej zawartości siarki na ograniczenie emisji spalin ze statków morskich. Koszty zakupu i efektywność ekologiczna paliwa niskosiarkowego na podstawie doświadczeń armatorów.

POLSKA GAZETA TRANSPORTOWA

Hryniewicz Hubert: Testy autonomicznego ruchu w Monachium. Polska Gazeta Transportowa 2018, nr 44-46, s.3, fot.2,

Projekt badań ruchu elektrycznych pojazdów autonomicznych w Monachium, obejmujących testy samochodów osobowych i autobusów, infrastruktury oraz oprogramowania.

Konwicki Jerzy: 68 mln pasażerów w roku 2030? Powstała Strategia Rozwoju Przestrzeni Powietrznej dla Polski. Polska Gazeta Transportowa 2018, nr 47-48, s.2, fot.1,

Priorytety Strategii Rozwoju Przestrzeni Powietrznej dla Polski, opracowanej przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej (PAŻP) i Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Transportu Powietrznego (IATA). Założenia budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Marszycki Mikołaj: Transport w Wiecznym Mieście. Rozbudowany system i sporo różnych problemów. Polska Gazeta Transportowa 2018, nr 44-46, s.9, fot.7,

Organizacja systemu miejskiego transportu publicznego w Rzymie; infrastruktura transportu szynowego i autobusowego; główne problemy związane z bezpieczeństwem w środkach komunikacji zbiorowej.

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

Dyduch Janusz, Zielaskiewicz Henryk: Układ sieciowy terminali warunkiem dalszego rozwoju przewozów intermodalnych. (The network layout of terminals is a condition for the further development of intermodal transport.) Przegląd Komunikacyjny 2018, nr 9, s.28-31, bibliogr.poz.2.

Czynniki rozwoju infrastruktury transportu intermodalnego w Polsce i w Europie. Tendencje integracji usług i usieciowienia kolejowych przewozów intermodalnych. Wpływ jakości usług i czasu dostawy na ocenę efektywności procesu przewozowego przez klientów. Budowa i kierunki rozwoju sieci terminali intermodalnych w Polsce. Uwarunkowania lokalizacji obiektów infrastruktury logistycznej. Zakres i źródła finansowania inwestycji w zakresie transportu intermodalnego.

Kruszyna Maciej: Jak rozwiązać Węzeł Bielański. (How to terminate the Bielany Interchange.) Przegląd Komunikacyjny 2018, nr 11, s.6-9, rys.7, bibliogr.poz.6.

Historia i budowa węzła ‚Bielany Wrocławskie’. Analiza sytuacji ruchowej na Węźle Bielańskim. Autorska propozycja zmiany lokalizacji węzła.

Szydło Antoni, Mackiewicz Piotr: Analiza kosztów budowy i utrzymania nawierzchni sztywnych i podatnych. (Analysis of the costs of construction and maintenance of rigid and flexible pavements.) Przegląd Komunikacyjny 2018, nr 11, s.14-19, rys.16, bibliogr.poz.6.

Metody analizy kosztów budowy oraz przyszłego utrzymania dróg ekspresowych i autostrad. Założenia techniczne analizy przyjęte dla  różnych typów nawierzchni. Koszty utrzymania i eksploatacji nawierzchni  o konstrukcji podatnej oraz nawierzchni sztywnych.

Ziółkowski Robert: Identyfikacja parametrów drogowych wpływających na prędkość odcinkową pojazdów samochodowych na drogach zamiejskich. (Identification of road parameters affecting the sectional speed of motor vehicles on rural road.) Przegląd Komunikacyjny 2018, nr 11, s.2-5, rys.4, tab.4, bibliogr.poz.11.

Analiza wyników pomiarów prędkości odcinkowej przeprowadzonych na zamiejskich odcinkach dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych. Ocena wpływu wybranych parametrów technicznych i geometrycznych dróg na prędkość pojazdów.

[Bezpieczeństwo i niezawodność w lotnictwie]. Przegląd Komunikacyjny 2018, nr 9, s.2-27, rys.23; fot.29, tab.7, bibliogr.poz.45.

Zagadnienia bezpieczeństwa ruchu lotniczego i naziemnej obsługi lotniskowej. Zadania i funkcje inteligentnego systemu nadzoru i bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej – AeroSafetyShow Demonstrator+PL (ASSD+PL)- wykorzystywanego m.in. podczas masowych imprez lotniczych. Autonomiczne systemy bezpieczeństwa i nadzoru dla obsługi naziemnej w portach lotniczych; zasada działania i funkcjonalność systemu Ground Safety opracowanego na bazie technologii ASSD+PL. Zastosowanie geokrat do zapewnienia nośności naturalnych nawierzchni lotniskowych. Bezpieczeństwo eksploatacji i niezawodność elementów konstrukcji lotniczych: łożyska toczne silników lotniczych, tarcze sprężarkowe wykonane ze stopu tytanu.

PRZEGLĄD TECHNICZNY

Bielaczyc Piotr: Światowe trendy w ograniczaniu emisji samochodowej i ich wpływ na rozwój napędów pojazdów, paliw, olejów silnikowych i metod badawczych – znaczenie globalne nowych regulacji ograniczania emisji WLTP i RDE – podsumowanie ‚6th International Exhaust Emissions Symposium (IEES)’. (Trends in automotive emissions legislation: impact on LD engine development, fuels, lubricants and test methods – a global view, with a focus on WTLP and RDE regulations – Summary of the 6th International Exhaust Emissions Symposium (IEES).) Przegląd Techniczny 2018, nr 21-22, s.24-30, bibliogr.poz.8.

Wpływ ewolucji norm emisji spalin na rozwój konstrukcji napędów pojazdów samochodowych. Globalne trendy rozwoju technik i procedur badania emisji z pojazdów samochodowych; ocena efektywności metod pomiaru emisji prowadzonych wg procedur WLTP i RDE; badania emisji gazów cieplarnianych, dwutlenku wegla i cząstek stałych (PM, PN). Metody ograniczania emisji silnikowej przez układy katalityczne w napędach spalinowych i hybrydowych. Wady i zalety technologii napędów elektrycznych oraz paliw alternatywnych i biopaliw. (Podsumowanie obrad 6. Międzynarodowego Sympozjum Emisji Spalin, które odbyło się w dn. 14-15 czerwca 2018 r. w Bielsku-Białej, w Instytucie Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL).

Kolejna mrzonka?. Przegląd Techniczny 2018, nr 21-22, s.12, fot.2,

Opinie na temat kosztów społecznych realizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i kolejową w gminie Baranów.

PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY

Zieliński Andrzej: Cyberbezpieczeństwo – problem globalny. (Cybersecurity – a global problem.) Przegląd Telekomunikacyjny 2018, nr 10, s.864-869, rys.2, bibliogr.poz.30.

Definicja cyberbezpieczeństwa. Charakterystyka programów komputerowych klasy malware (malicious software) mających na celu zakłócanie pracy komputerów lub niszczenie danych. Zagrożenia bezpieczeństwa wynikające z rozpowszechniania nieprawdziwych i szkodliwych informacji (fake news) w komunikacji elektronicznej. Cele i instrumenty polityki  UE w zakresie umacniania cyberbezpieczeństwa. Powołanie i zadania Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Cybernetycznego UE. Plany i działania podejmowane w Polsce w zakresie cyberbezpieczeństwa; założenia projektu ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

RYNEK KOLEJOWY

Góra Ignacy: Za wcześnie na jednego maszynistę przy 160 km/h. Rynek Kolejowy 2018, nr 10, s.30-31, fot.1,

Rola i zadania systemów zrk w zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Wpływ czynnika ludzkiego na bezpieczeństwo jazdy pociągiem. Wnioski i opinie dotyczące możliwości wprowadzenia jednoosobowej obsługi trakcyjnej pociągu przy prędkości 160 km/h.

Góra Ignacy, Siudecki Jan: Kolej na innowacje w Polsce i Europie. Rynek Kolejowy 2018, nr 10, s.78-81, fot.1, bibliogr.poz.5.

Cele i instrumenty polityki wspierania innowacyjności kolei w Unii Europejskiej. Programy rozwoju innowacji oraz automatyzacji i cyfryzacji transportu i przemysłu kolejowego realizowane na podstawie wytycznych rezolucji Parlamentu Europejskiego z 9 czerwca 2016 r. w sprawie konkurencyjności europejskiej branży zaopatrzenia kolei oraz rozporządzenia Rady (UE) z 16 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail. Inicjatywy dotyczące wsparcia badań i rozwoju kolei w Polsce.

Litwin Michał: Strategia kolejowa 2040: potrzeba 4000 km nowych torów. Rynek Kolejowy 2018, nr 10, s.70-76, rys.1; fot.3,

Kierunki i perspektywy kształtowania się sieci kolejowej w Polsce. Założenia rządowego planu rozbudowy infrastruktury kolejowej związane z realizacją Centralnego Portu Komunikacyjnego. Autorska propozycja strategii rozwoju kolei, obejmująca postulaty budowy spójnej sieci kolejowej oraz zwiększenia udziału transportu kolejowego w przewozach pasażerskich i towarowych do 2040 r.

Malinowski Łukasz: Aspern Seestadt: bez kolei ani rusz. Rynek Kolejowy 2018, nr 10, s.4043, rys.1; fot.1,

Projekt zagospodarowania przestrzennego w nowobudowanej dzielnicy mieszkaniowej Aspern Seestadt na terenie dawnego lotniska w Wiedniu. Założenia planu układu komunikacyjnego osiedla: układ drogowo-uliczny, przebieg tras komunikacji zbiorowej oraz lokalizacja stacji kolejowych i metra, ograniczenia ruchu samochodowego.

Szymajda Michał: Chcemy jeździć szybciej, ale nie mamy ETCS/ERTMS. Rynek Kolejowy 2018, nr 10, s.24-26, fot.2,

Problematyka wdrażania Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS) na polskiej sieci kolejowej. Wpływ implementacji ERTMS na prędkość ruchu pociągów. Doświadczenia z realizacji podsystemów ERTMS/ETCS i GSM-R na Centralnej Magistrali Kolejowej oraz linii E30.

Szymajda Michał: Ministerstwo pyta, czy jeden maszynista bezpiecznie pojedzie 160 km/h. Rynek Kolejowy 2018, nr 10, s.28-29, fot.1,

Ocena możliwości dopuszczenia do jazdy pociągu z prędkością 160 km/h przy jednoosobowej obsłudze trakcyjnej. Wpływ obecności w kabinie więcej niż jednego maszynisty na bezpieczeństwo jazdy.

Urbanowicz Witold: Tramwaje wróciły do Luksemburga we francuskim stylu. Rynek Kolejowy 2018, nr 10, s.46-48, fot.3,

Założenia projektowe i realizacja linii tramwajowej w Luksemburgu do 2021 r. Budowa przystanku kolejowego Pfaffenthal- Kirchberg pełniącego funkcje węzła przesiadkowego między koleją a tramwajem. Tabor i organizacja komunikacji tramwajowej.

SAMOCHODY SPECJALNE

Pawliszko Renata: Na rynku dość stabilnie. Samochody Specjalne 2018, nr 9, s.28-30, rys.2; fot.1, tab.1,

Trendy rozwoju samochodów użytkowych w Europie w 2018 r. Statystyka sprzedaży nowych samochodów w UE i w Polsce wg liczby pojazdów oraz wg marek (samochody ciężarowe, samochody dostawcze, autobusy, ciągniki siodłowe, przyczepy i naczepy).

Piernikarski Dariusz: Nadchodzą inteligentne naczepy. Samochody Specjalne 2018, nr 9, s.12-16, rys.3; fot.3,

Czynniki rozwoju rynku naczep samochodowych w Europie. Nowoczesne technologie w budowie naczep; przykłady innowacyjnych zastosowań systemów telematycznych oraz technologii informacyjnych w konstrukcji naczep.

SZKOŁA JAZDY

Maciejewski Tomasz: Korki w Andach? Poznajcie Kolumbię. Szkoła Jazdy 2018, nr 3, s.13-15, fot.3,

Organizacja ruchu drogowego w Kolumbii. Szkolenie kierowców na prawo jazdy. Zasady i bezpieczeństwo ruchu w miastach.

Maciejewski Tomasz: Kraj 300 milionów pojazdów. Szkoła Jazdy 2018, nr 7-8, s.12, fot.3,

Organizacja ruchu drogowego w Chinach. Problemy bezpieczeństwa jazdy w ruchu miejskim. Warunki szkolenia kierowców na prawo jazdy.

Maciejewski Tomasz: Plac zamiast miejskiej jazdy. Szkoła Jazdy 2018, nr 6, s.10-12, fot.3,

Organizacja ruchu  drogowego w Gruzji. Zasady egzaminowania kierowców na prawo jazdy. Problemy bezpieczeństwa i kultury jazdy.

Maciejewski Tomasz: Portugalczyk trąbi życzliwie. Szkoła Jazdy 2018, nr 4, s.13-15, fot.5,

Organizacja ruchu drogowego w Portugalii. Szkolenie kierowców na prawo jazdy. Zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Ziębka Jakub: Egzamin z policjantem. Szkoła Jazdy 2018, nr 11, s.10-11, fot.2,

Organizacja i zasady szkolenia kierowców na prawo jazdy w Rumunii.

ŚWIAT KOLEI

Bis Michał: Koleje w Libanie dziś. Świat Kolei 2018, nr 1, s.23-27, fot. wiele,

Charakterystyka transportu kolejowego w Libanie. Plany odbudowy kolei z portu w Bejrucie do portu w Trypolisie. Charakterystyka istniejącej infrastruktury kolejowej; używany tabor kolejowy.

Fedorowicz Sławomir: Kolej przemysłowa Białków- Cybinka- Rosiejewo (1). Świat Kolei 2018, nr 1, s.28-29, fot.3, tab.1,

Historia kolei przemysłowej Białków- Cybinka- Rosiejewo. Charakterystyka wąskotorowej sieci kolei przemysłowej.

Gieżyński Tomasz: Ukraińskie „towosy”. Świat Kolei 2018, nr 1, s.30-35, fot. wiele,

Charakterystyka transportu towarowo-osobowego na Ukrainie. Charakterystyka pociągów towarowo-osobowych „towosów”. Obecne i niedawne połączenia towarowo-osobowe.

Halor Jakub: Tramwaje w Bratysławie. Świat Kolei 2018, nr 1, s.44-53, fot. wiele, bibliogr.poz.5.

Historia sieci tramwajowej w Bratysławie. Powstanie sieci tramwajowej w czasach monarchii austro-węgierskiej; tramwaje w dwudziestoleciu międzywojennym; rozwój transportu miejskiego w Czechosłowackiej Republice Socjalistycznej; bratysławskie tramwaje współcześnie. Charakterystyka sieci linii tramwajowych; używany tabor.

Malczewska M.: Od brązu do zieleni (1). Świat Kolei 2018, nr 11, s.40-45, rys.1; fot.22,

Problematyka zagospodarowania terenów nieczynnych linii kolejowych w Europie i USA. Przykłady przekształceń dawnych linii kolejowych w trasy piesze i pieszo-rowerowe lub parki miejskie w USA, Niemczech i Francji.

Massel Andrzej: Od Morza Czarnego do Morza Bałtyckiego – z dziejów kolei Brzesko – Grajewskiej (3). Świat Kolei 2018, nr 1, s.16-22, fot. wiele, tab.1,

Historia kolei Brzesko-Grajewskiej od II wojny światowej do dnia dzisiejszego. Charakterystyka linii Białystok-Głomno; Czeremcha-Białystok; Czeremcha-Brześć.

Massel Andrzej: Pierwsze lata kolei w niepodległej Polsce. Świat Kolei 2018, nr 11, s.12-25, fot.17, tab.4, bibliogr.poz.35.

Odbudowa i rozwój kolei w Polsce w latach 1918 – 1923. Powstanie niezależnego państwa polskiego i tworzenie organów administracji kolejowej. Organizacja i funkcjonowanie przewozów kolejowych; ruch pociągów pospiesznych i dalekobieżnych w pierwszych miesiącach niepodległości. Odbudowa infrastruktury po zniszczeniach wojennych oraz scalanie sieci kolejowych byłych zaborów. Odnowa taboru kolejowego. Dane statystyczne o taborze oraz przewozach pasażerskich i towarowych w latach 1919 – 1923.

Rutkowski Jacek: Lokomotywownia Lublin (2). Świat Kolei 2018, nr 11, s.26-29,

Działalność lokomotywowni Lublin od 1945 r. Organizacja obsługi pojazdów trakcyjnych. Dane statystyczne dotyczące taboru w latach: 1959, 1963 i 1966.

Simon Tymoteusz: Podniebne zwiedzanie Cziatury. Świat Kolei 2018, nr 11, s.50-53, fot.11,

Organizacja przewozów pasażerskich i towarowych kolejami linowymi w gruzińskim mieście Cziatura.

Tajchert Andrzej: Stacja Ciechanów Wąskotorowy. Świat Kolei 2018, nr 1, s.39-43, fot.5; rys.5, bibliogr.poz.7.

100 lat historii kolei wąskotorowej w Ciechanowie. Charakterystyka stacji Ciechanów Wąskotorowy. Przykładowe tabele rozkładów jazdy z 1930 r. (początkowy okres eksploatacji linii), wojenny z 1942 r. oraz powojenny z 1946 r.

Ćwikła Marek: Łącznica nr 624 Kraków Zabłocie – Kraków Bonarka. Świat Kolei 2018, nr 1, s.12-15, fot10; rys.1,

Historia Łącznicy nr 624 Kraków Zabłocie – Kraków Bonarka. Charakterystyka łącznicy; schematyczny przebieg łącznicy.

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO

Graff Marek: Kolejowe przejścia graniczne w Finlandii. (Rail border points in Finland.) Technika Transportu Szynowego 2018, nr 7-8, s.30-41, rys.3; fot.26, tab.1, bibliogr.poz.31.

Charakterystyka techniczna sieci kolejowej w Finlandii. Główne kierunki wymiany handlowej i przebieg tras przewozów towarowych. Infrastruktura i organizacja ruchu na kolejowych przejściach granicznych pomiędzy Finlandią a Rosją (Vainikkala-Busłowskaja, Imatra-Imatrankoski-Swietłogorsk, Niirala-Wiartsila, Vartius-Kiwijarwi, Kelloselkä-Kuolojarwi) oraz Finlandią a Szwecją (Tornio-Haparanda, Turku-Sztokholm).

Massel Andrzej: Wpływ stanu infrastruktury i jakości oferty przewozowej na rozwój kolejowych przewozów pasażerskich – przykład Dolnego Śląska. (The impact of infrastructure and services quality on the development of rail passenger transport – an example of Lower Silesia.) Technika Transportu Szynowego 2018, nr 7-8, s.19-28, rys.5; fot.8, tab.8, bibliogr.poz.16.

Położenie geograficzne i podstawowe dane demograficzne województwa dolnośląskiego. Parametry i stan infrastruktury kolejowej w województwie dolnośląskim. Charakterystyka oferty pasażerskich przewozów regionalnych; czasy przejazdu oraz prędkości pociągów pasażerskich na głównych liniach kolejowych w latach 1990 – 2017. Analiza SWOT dla transportu kolejowego na Dolnym Śląsku. Uwarunkowania rozwoju systemu kolejowego w województwie dolnośląskim.

Pinkava Marek: High speed line Prague – Wrocław. (Linia dużych prędkości Praga – Wrocław.) Technika Transportu Szynowego 2018, nr 4(en), s.16-18, rys.2; fot.3, bibliogr.poz.7.

Koncepcja budowy transgranicznej linii dużych prędkości (KDP) na trasie Wrocław – Praga; założenia projektowe dotyczące parametrów infrastruktury i prędkości eksploatacyjnych. Proponowane warianty lokalizacji linii oraz jej znaczenie dla rozwoju połączeń KDP w ramach Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T).

Pomykała Agata: History of development High Speed Railways. UIC impact. (Historia rozwoju Kolei Dużych Prędkości. Wpływ UIC.) Technika Transportu Szynowego 2018, nr 4(en), s.7-9, rys.3; fot.1, tab.3, bibliogr.poz.10.

Rola Międzynarodowego Związku Kolei (UIC) w rozwoju kolei dużych prędkości (KDP) na świecie. Kongresy UIC dotyczące szybkiego transportu kolejowego w latach 1992 – 2018. Eksploatowane i planowane linie KDP w wybranych krajach.

Pomykała Agata: Rail Baltica – the project of the century. (Rail Baltica – projekt stulecia.) Technika Transportu Szynowego 2018, nr 4(en), s.33-36, rys.7, tab.2, bibliogr.poz.15.

Założenia projektowe i przebieg realizacji Rail Baltica w latach 1991 – 2017. Parametry i przebieg trasy Rail Baltica w ramach Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T). Państwa biorące udział w budowie i finansowaniu infrastruktury Rail Baltica.

Pomykała Agata: Rhôneexpress – obsługa lotniska Lyon Saint Exupéry. (Rhôneexpress – transport service for Lyon Saint Exupéry.) Technika Transportu Szynowego 2018, nr 7-8, s.42-45, rys.3; fot.4, tab.3, bibliogr.poz.9.

Organizacja przewozów pasażerskich tramwajem Rhôneexpress z Part Dieu do lotniska Lyon Saint Exupéry Airport (Satolas). Charakterystyka techniczna systemu tramwjowego; wyposażenie i dane techniczne pojazdu Tango Lyon.

Raczyńska-Buława Ewa: Multimodal Łódź Fabryczna Station. (Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna.) Technika Transportu Szynowego 2018, nr 4(en), s.10-15, rys.6; fot.9, tab.1, bibliogr.poz.6.

Koncepcja i realizacja multimodalnego węzła transportowego przy dworcu kolejowym Łódź Fabryczna. Charakterystyka układu komunikacyjnego wokół dworca z węzłami przesiadkowymi. Architektura i budowa wielofunkcjonalnej infrastruktury naziemnej i podziemnej dworca, umożliwiającej dogodny system przesiadek na różne środki transportu publicznego: stacja kolejowa, dworzec autobusowy, układ drogowy, system komunikacji zbiorowej. Etapy modernizacji węzła oraz rozwój sieci kolejowej i systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej do 2022 r.

Raczyński Jan: The ED250 (Pendolino) experiences in Poland – first years of exploitation. (Doświadczenia z pierwszego roku eksploatacji ED250 (Pendolino) w Polsce.) Technika Transportu Szynowego 2018, nr 4(en), s.30-32, rys.1; fot.7, tab.1, bibliogr.poz.6.

Parametry techniczne pociągu Pendolino serii ED250. Połączenia kolejowe obsługiwane przez ED250 w latach 2014 – 2018; koszty utrzymania taboru i efektywność przewozów pasażerskich.

Raczyński Jan, Graff Marek: Development of airports connections by high speed and conventional railways in Poland. (Rozwój połączeń kolei dużych prędkości i konwencjonalnych z portami lotniczymi w Polsce.) Technika Transportu Szynowego 2018, nr 4(en), s.19-23, rys.8; fot.5, tab.1, bibliogr.poz.9.

Stan aktualny i perspektywy rozwoju obsługi portów lotniczych transportem kolejowym w Polsce. Czynniki wyboru środka transportu w przewozach osób na lotniska. Lokalizacja oraz  połączenia kolejowe do wybranych portów lotniczych; porównanie czasów podróży kolejami konwencjonalnymi i dużych prędkości. Rola i znaczenie Centralnego Portu Komunikacyjnego jako węzła transportowego w Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN- T). Statystyka lotniczego ruchu pasażerskiego w Polsce w latach 2012 – 2017.

Wesołowski Jacek: Efektywna prędkość kolei na świecie na średnich dystansach na początku 2018 roku. (The effective speed of the world’s railways on medium distances at the beginning of 2018.) Technika Transportu Szynowego 2018, nr 7-8, s.46-60, tab.2, bibliogr.poz.85.

Czynniki oddziałujące na prędkości efektywne w transporcie kolejowym. Analiza prędkości kolei w przewozach dalekobieżnych realizowanych na wybranych liniach konwencjonalnych, wąsko- i szerokotorowych oraz dużych prędkości na świecie. Porównanie odległości i czasów przejazdu pociągów pasażerskich w 2018 r. Przyczyny wydłużenia czasu przejazdu w przewozach międzymiastowych. Wpływ stanu infrastruktury i technologii wychylnego pudła na prędkość kolei pasażerskich.

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

Assessment of selected traffic calming measure on the example of the Armii Krajowej street in Cracow. Transport Miejski i Regionalny 2018, nr 9, s.33-38, fot.3, tab.5, bibliogr.poz.9.

Porównanie zachowań kierowców przed i po wprowadzeniu środka uspokojenia ruchu na przejściu dla pieszych na ul. Armii Krajowej w Krakowie.

Bryniarska Zofia, Wilk Natalia: Ocena systemu wypożyczalni rowerów miejskich Wavelo w Krakowie. Transport Miejski i Regionalny 2018, nr 10, s.22-27, fot.2, tab.2, bibliogr. poz. 10.

Zasady funkcjonowania wypożyczalni rowerów miejskich czwartej generacji (4G) w Krakowie oraz ocena działania systemu na podstawie badań marketingowych wśród użytkowników. Porównanie wyników funkcjonowania obecnego systemu wypożyczalni Wavelo i poprzedniego KMK Bike.

Bul Radosław: Ocena realizacji programu budowy węzłów przesiadkowych w aglomeracji poznańskiej finansowanego ze środków ZIT dla MOF Poznania. Transport Miejski i Regionalny 2018, nr 10, s.5-13, rys.5, tab.2, bibliogr.poz.8.

Rezultaty i ocena realizacji programu strategicznego „P1 Poznańska Kolej Metropolitalna. Integracja systemu transportu szynowego w MOF Poznania” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, którego realizacja zakładała budowę Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych (ZWP) na obszarze miasta i w jego strefie podmiejskiej. Wyniki konkursów na dofinansowanie budowy ZWP w MOF Poznania; kryteria oceny wniosków.

Faron Aleksandra: Granice strefy płatnego parkowania w kontekście lokalizacji przystanków kolei aglomeracyjnej. Transport Miejski i Regionalny 2018, nr 9, s.24-27, rys.2, bibliogr.poz.6.

Centrum miasta i śródmieście – definicja i granice. Granice płatnego parkowania a granica śródmieścia – przykłady z Polski. Wyznaczenie strefy płatnego parkowania – przykład krakowski.

Kiciński Marcin, Zmuda-Trzebiatowski Paweł: Strefy płatnego parkowania w małych miastach. Analiza rozwiązań na przykładzie Środy Wielkopolskiej. Transport Miejski i Regionalny 2018, nr 9, s.39-44, fot.5, bibliogr.poz.23.

Wyniki badań funkcjonowania strefy płatnego parkowania (SPP) w Środzie Wielkopolskiej.  Problematyka parkowania samochodów w mniejszych miastach. Charakterystyka ogólna Środy Wielkopolskiej; podstawowe informacje nt. strefy płatnego parkowania; oznakowanie strefy płatnego parkowania; liczba samochodów i wykorzystanie miejsc SPP.

Kopta Tadeusz: Działania PKE na rzecz uspokojenia ruchu oraz polityki transportowej, w tym parkingowej. Transport Miejski i Regionalny 2018, nr 9, s.19-23, bibliogr.poz.3.

Historia Polskiego Klubu Ekologicznego (PKE). Charakterystyka dokumentu programowego Quo vadis, Crakovia. Kolejne dokumenty PKE : koncepcja uspokojenia ruchu samochodowego, realizacja infrastruktury rowerowej, dominacja transportu zbiorowego w polityce transportowej, polityka parkingowa, szybszy tramwaj.

Kącki Piotr, Duda-Wiertel Urszula: Zmiany terytorialne strefy płatnego parkowania w Krakowie w latach 1988-2018. Transport Miejski i Regionalny 2018, nr 9, s.13-18, rys.6, tab.1, bibliogr.poz.9.

Historia płatnego parkowania w śródmieściu Krakowa. Najważniejsze zmiany obszaru obowiązywania strefy płatnego parkowania w Krakowie w latach 1988-2018. Strefa płatnego parkowania w Krakowie pod zarządem spółki Miejska Infrastruktura. Plany na przyszłość.

Malasek Jacek: Pojazd autonomiczny a bezwypadkowość. Transport Miejski i Regionalny 2018, nr 10, s.14-21, fot.5; rys.12, bibliogr.poz.29.

Testowanie i pilotażowe wdrożenia pojazdów autonomicznych jako aktualnie wiodący trend w pracach nad zwiększeniem bezpieczeństwa i mobilności na terenach zurbanizowanych. Zalety pojazdów autonomicznych; cyberbezpieczeństwo; nowe systemy zabezpieczeń antykolizyjnych; poligony testowania pojazdów autonomicznych.

Malasek Jacek: Współdzielenie rowerów w Polsce. Transport Miejski i Regionalny 2018, nr 9, s.4-5, fot.7,

Systemy roweru miejskiego jako główna forma współdzielenia rowerów w Polsce. Charakterystyka systemów roweru miejskiego w Polsce: Nextbike, Veturilo, Cross Bike.

Rudnicki Andrzej: Początki wdrażania idei uspokojenia ruchu i polityki parkingowej w Krakowie. Transport Miejski i Regionalny 2018, nr 9, s.6-12, 6, tab.2, bibliogr.poz.9.

Geneza idei modelu sektorowego uspokojenia ruchu dla śródmieścia Krakowa. Obszarowe uspokojenie ruchu wprowadzone w Krakowie w 1988r.; charakterystyka projektu. Nowe podejście do wymiarowania układu komunikacyjnego w latach 90-tych XX wieku; zasady limitowania parkingów w Krakowie. Początki systemu Park and Ride.

Tomanek Robert: Zeroemisyjna mobilność miejska na przykładzie systemu rowerowego w aglomeracji górnośląskiej. Transport Miejski i Regionalny 2018, nr 10, s.28-33, fot.10, bibliogr.poz.15.

Stan systemu rowerowego jako element zrównoważonej mobilności na obszarze aglomeracji górnośląskiej. Charakterystyka infrastruktury rowerowej; system roweru miejskiego w obsłudze mobilności. Podstawowe bariery równoważenia mobilności metropolitalnej w oparciu o zeroemisyjny system rowerowy.

Wpływ konsultacji społecznych na ostateczny kształt koncepcji organizacji ruchu na przykładzie Osiedla Święty Łazarz w Poznaniu. Transport Miejski i Regionalny 2018, nr 9, s.45-49, rys.4, bibliogr.poz.11.

Partycypacja mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o zmianach układu drogowego w ich sąsiedztwie. Sytuacja w Poznaniu ze wskazaniem Osiedla Święty Łazarz jako obszaru o zabudowie historycznej z typowymi problemami. Proponowane rozwiązania. Przebieg konsultacji społecznych – metoda warsztatowa, wyniki. Zmiany wprowadzone w wyniku konsultacji społecznych.

Przegląd Prasy Technicznej 10/18

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

PAŹDZIERNIK 2018

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

PAŹDZIERNIK 2018

AUTOBUSY

DROGI GMINNE I POWIATOWE

EUROLOGISTICS

GEOINŻYNIERIA DROGI MOSTY TUNELE

LOGISTYKA

LOGISTYKA A JAKOŚĆ

MAGAZYN AUTOSTRADY

POLSKA GAZETA TRANSPORTOWA

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

RYNEK KOLEJOWY

WPROST

AUTOBUSY

Czapski Grzegorz, Stempnik Paulina: Satysfakcja pasażerów z jakości usług transportowych oferowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Siedlcach. (Satisfaction of passengers with the quality of transport services offered by Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Siedlcach.) Autobusy 2018, nr 9, s.33-36, bibliogr.poz.15.

Organizacja systemu transportu publicznego w Siedlcach. Ocena jakości usług miejskiej komunikacji zbiorowej na podstawie wyników badań ankietowych przeprowadzonych w 2018 r. wśród pasażerów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Siedlcach; zachowania komunikacyjne respondentów oraz poziom satysfakcji z usług komunikacji miejskiej.

Szymczak Piotr, Kozubek Paweł R.: System dynamicznej informacji pasażerskiej w radomskiej komunikacji miejskiej. (Dynamic passenger information system in Radom public transport.) Autobusy 2018, nr 9, s.28-32, rys.2; fot.3, bibliogr.poz.10.

Zadania i funkcje systemów dynamicznej informacji pasażerskiej (SDIP) stosowanych w transporcie miejskim. Budowa i funkcjonalność oraz efektywność wdrożenia SDIP w Radomiu. Wpływ SDIP na jakość usług komunikacji publicznej; analiza wyników badań punktualności autobusów, przeprowadzonych w lutym 2018 r.

DROGI GMINNE I POWIATOWE

Gogojewicz Przemysław: Bezpieczeństwo użytkowania maszyn – odpowiedzialność zarządcy drogi. Drogi Gminne i Powiatowe 2018, nr 5, s.21-25,

Wymogi bezpieczeństwa i higieny oraz ergonomii maszyn i innych urządzeń technicznych wykorzystywanych w budowie i utrzymaniu dróg. Montaż, eksploatacja i obsługa maszyn zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową.

Gogojewicz Przemysław: Sadzenie drzew przez zarządcę drogi. Drogi Gminne i Powiatowe 2018, nr 4, s.24-27,

Kształtowanie terenów zieleni przez zarządcę dróg zgodnie z przepisami. Charakterystyka obowiązujących przepisów; zieleń izolacyjna, dobór roślinności do nasadzeń, terminy nasadzeń.

Gogojewicz Przemysław: Usuwanie drzew przez zarządców dróg. Drogi Gminne i Powiatowe 2018, nr 4, s.9-13,

 Podstawy prawne do usuwania drzew i krzewów przez zarządców dróg. Charakterystyka wniosku o wycięcie drzewa, kiedy wycięcie drzewa nie wymaga zezwolenia, wymiar kar za usunięcie drzewa bez pozwolenia.

Kopta Tadeusz: Green Velo – co z tą nawierzchnią?. Drogi Gminne i Powiatowe 2018, nr 4, s.46-50, bibliogr.poz.3.

Szczegółowa analiza problemów związanych z nawierzchnią pojawiających się w przebiegu trasy Green Velo; propozycje ich rozwiązania.

Kopta Tadeusz: Pasy ruchu dla rowerów. Drogi Gminne i Powiatowe 2018, nr 5, s.3-8, fot.5, bibliogr.poz.2.

Pasy ruchu dla rowerów jako istotny element infrastruktury rowerowej. Zasady wyznaczania pasów ruchu dla rowerów: na jakich jezdniach i w jaki sposób je wyznaczać, kiedy należy z nich zrezygnować, jakich błędów unikać przy ich wyznaczaniu, jaką nawierzchnię zastosować na pasie ruchu dla rowerów.

Kopta Tadeusz: Rower na drogach ogólnodostępnych. Drogi Gminne i Powiatowe 2018, nr 4, s.3-8, fot.5,

Przesłanki do prowadzenia ruchu rowerowego na drogach ogólnodostępnych. Ułatwienia dla rowerzystów przy korzystaniu z dróg ogólnodostępnych. Rozwiązania zastosowane w strefach zamieszkania.

Krzyżański Michał: Zasady zaliczania dróg do poszczególnych kategorii. Starodroża. Drogi Gminne i Powiatowe 2018, nr 5, s.30-35, fot.3, bibliogr.poz.6.

Zasady zaliczania dróg do poszczególnych kategorii. Obowiązki zarządcy po przejęciu starodroża.

Rams Marcin: Czy zjazd jest częścią drogi?. Drogi Gminne i Powiatowe 2018, nr 4, s.14-18,

Problem właściwego zakwalifikowania zjazdów w orzecznictwie. Zjazd jako część drogi. Kontekst budowy lub przebudowy zjazdu z drogi powiatowej lub gminnej a pozwolenie na budowę.

Sochacki Tomasz: Jesienne remonty dróg i ulic. Drogi Gminne i Powiatowe 2018, nr 5, s.9-18, fot.5,

Przegląd uszkodzeń nawierzchni bitumicznych: miejscowe ubytki i wykruszenia, zniszczenia krawędziowe, spęczeniowe, uszkodzenia szczelin. Metody remontów powierzchniowych: frezowanie z nową nakładką bitumiczną, nakładka bitumiczna z siatką wzmacniającą, miejscowa naprawa większych ubytków, powierzchniowe utrwalenie jako naprawa tymczasowa, recykling metodą na gorąco.

Sochacki Tomasz: Oznakowanie dróg a ruch ciężarowy. Drogi Gminne i Powiatowe 2018, nr 4, s.35-40, rys.2,

Problem nasilenia ruchu ciężarowego na drogach lokalnych. Polityka ograniczania ruchu ciężarowego; zmniejszenie ruchu ciężarowego bez jego zakazu, zakazy ruchu pojazdów ciężarowych, wczesne ostrzeganie przed ograniczeniem, tabliczki podznakowe.

Stawowiak Michał: Jesienne roboty utrzymaniowe. Drogi Gminne i Powiatowe 2018, nr 5, s.57-62, fot.2, bibliogr.poz.3.

Charakterystyka jesiennych robót utrzymaniowych dróg: zapewnienie odprowadzania wody, konserwacja nawierzchni drogowej, odnowienie oznakowania poziomego, przygotowanie obiektów drogowych do eksploatacji w okresie zimy.

Ślusarska Monika: Uwaga! Zwierzęta na drodze. Drogi Gminne i Powiatowe 2018, nr 5, s.54-56,

Metody zapobiegania wypadkom z udziałem dzikich zwierząt. Odpowiedzialność zarządcy drogi w przypadku kolizji z udziałem dzikich zwierząt.

EUROLOGISTICS

Dyduch Janusz, Zielaskiewicz Henryk: Transport intermodalny szansą dla kolei. Eurologistics 2018, nr 4, s.62-64, fot.1,

Przesłanki i perspektywy rozwoju transportu intermodalnego w Polsce. Wytyczne polityki transportowej UE w zakresie transportu intermodalnego. Czynniki wpływające na konkurencyjność przewozów intermodalnych z udziałem kolei.

Hyperloop dla przewozów towarowych. Eurologistics 2018, nr 4, s.54-57, rys.3; fot.2,

Uwarunkowania i perspektywy zastosowania technologii kolei próżniowej w transporcie towarowym w Polsce. Wymagania dotyczące infrastruktury kolejowych przewozów ładunków w systemie Hyperloop. Koncepcja elektrycznego, autonomicznego systemu transportu z prędkością do 600 km/h – Inteligentna Platforma Logistyczna. Porównanie średnich prędkości różnych rodzajów transportu (Maglev, Inteligentna Platforma Logistyczna, system Cargo, samochód ciężarowy, kolej). Szacunkowe koszty i efektywność ekonomiczna wdrożenia systemu kolei próżniowej w Polsce.

GEOINŻYNIERIA DROGI MOSTY TUNELE

Bień Joanna: Małe miasta też mogą mieć metro. Polsce daleko do takiego scenariusza. Geoinżynieria Drogi Mosty Tunele 2017, nr 2, s.80-82, fot.9,

Przykłady realizacji metra w wybranych miastach na świecie: Brescia (Włochy), Lozanna (Szwajcaria), Bruksela (Belgia), Rennes (Francja), Porto (portugalia), Lille (Francja), Katania (Włochy), Bilbao (Hiszpania), San Juan (Portoryko).

Bień Joanna: Na budowie tuneli w Polsce. Przegląd realizowanych projektów. Geoinżynieria Drogi Mosty Tunele 2017, nr 2, s.78-79, fot.3, tab.1,

Założenia projektowe i realizacja tuneli drogowych w Warszawie, Zakopanem i Świnoujściu.

Januszek Magdalena: Drukowany most przetnie kanał w Amsterdamie. Geoinżynieria Drogi Mosty Tunele 2018, nr 2, s.50-51, fot.2,

Zastosowanie technologii druku przestrzennego (3D) w budownictwie komunikacyjnym na przykładzie budowy stalowej przeprawy dla pieszych i rowerzystów w Amsterdamie.

Januszek Magdalena: Pociągiem do chmur. Najwyżej położone linie kolejowe. Geoinżynieria Drogi Mosty Tunele 2017, nr 2, s.66-67, fot.4,

Przebieg najwyżej położonych linii kolejowych w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej i w Azji: Manitou i Pike’s Peak (USA), PeruRail (Peru), Rio Mulatos- Potosi (Boliwia), Ferrovias Central (Peru), Quingzang (Chiny).

Kaznowska Renata: Rozbudowa metra daje efekt miastotwórczy. Geoinżynieria Drogi Mosty Tunele 2018, nr 3, s.96-100, rys.rys.1; fot.4,

Wpływ inwestycji w zakresie transportu szynowego na rozwój przestrzenny aglomeracji warszawskiej – rozmowa z wiceprezydent Warszawy, Renatą Kaznowską. Plan rozbudowy sieci metra w Warszawie; schemat przebiegu I, II i III linii metra. Założenia koncepcji integracji metra z transportem kolejowym i tramwajowym.

Madej Łukasz: Kolej wraca do łask. Geoinżynieria Drogi Mosty Tunele 2018, nr 2, s.40-42, fot.3,

Kierunki rozwoju kolejowych połączeń aglomeracyjnych i regionalnych w Polsce; usługi przewozów pasażerskich oferowane przez przedsiębiorstwa: Poznańska Kolej Metropolitarna, Szybka Kolej Aglomeracyjna w woj. małopolskim, Podhalańska Kolej Regionalna, PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście, Szybka Kolej Miejska w Warszawie.

Sysik Paweł, Romaniak Damian: Projektowanie obiektów podziemnych. Odcinek wschodni-północny II linii metra w Warszawie. Geoinżynieria Drogi Mosty Tunele 2018, nr 2, s.62-68, rys.17, bibliogr.poz.7.

Zasady i metody projektowania obiektów podziemnych na terenach zurbanizowanych. Planowany przebieg trasy odcinka wschodniego-północnego II linii metra w Warszawie. Charakterystyka poszczególnych etapów prac projektowych: rozpoznanie podłoża gruntowego i warunków hydrologicznych; ocena oddziaływania głębokiego wykopu na powierzchnię terenu i istniejącą zabudowę; ocena ryzyka uszkodzenia obiektów budowlanych oraz drążenia tuneli; monitoring i weryfikacja założeń projektowych. Zastosowanie technologii modelowania BIM (Building Information Modeling) do projektowania budowli podziemnych.

Wilińska Joanna: Małopolska rozbudowuje infrastrukturę dla rowerzystów. Geoinżynieria Drogi Mosty Tunele 2017, nr 3, s.52-53, rys.1; fot.3,

Założenia budowy Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie Małopolskim (VeloMałopolska) do 2020 r.

Wilińska Joanna, Sumara Agata: [Budowa metra w Warszawie]. Geoinżynieria Drogi Mosty Tunele 2017, nr 3, s.76-79, fot.11, tab.1, bibliogr.poz.5.

Historia budowy metra w Warszawie w latach 1951 – 1957. Realizacja północno-wschodniego odcinka II linii metra wg stanu na 22 września 2017 r.

Wójtowicz Paulina: Kosztowna droga do wielkiego lotniska. Geoinżynieria Drogi Mosty Tunele 2018, nr 3, s.68, rys.1, tab.1,

Projekt układu połączeń kolejowych do Centralnego Portu Komunikacyjnego; szacowany koszt i efektywność budowy nowych linii kolejowych.

LOGISTYKA

Bednarski Hubert, Ciuraszkiewicz Jakub: Optymalizacja kosztów transportu drogowego za pomocą systemów telematycznych. (Optimising road transport costs through telematic systems.) Logistyka 2018, nr 4, s.61-66, rys.3; fot.1, tab.1, bibliogr.poz.8.

Główne obszary wykorzystania telematyki w transporcie drogowym. Korzyści wynikające ze stosowania technologii telematycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem transportowym; metody optymalizacji kosztów funkcjonowania firmy, gospodarki paliwowej i zarządzania flotą pojazdów.

Dyduch Janusz, Zielaskiewicz Henryk: Kolejowe przewozy towarowe i usługi logistyczne: razem czy osobno?. Logistyka 2018, nr 4, s.9-12, rys.1; fot.2,

Zasady sprawnej organizacji procesu przewozowego i łańcucha dostaw w towarowym transporcie kolejowym. Zmiany zakresu usług przewozowych oraz logistycznych. Organizacja kombinowanych przewozów kolejowo-drogowych. Kształtowanie relacji pomiędzy przewoźnikami, firmami spedycyjnymi i operatorami logistycznymi.

Korneta Piotr: Wpływ autonomicznych środków transportu na nieruchomości komercyjne. Logistyka 2018, nr 3, s.54-56, fot.1,

Uwarunkowania i efektywność wykorzystania pojazdów autonomicznych w transporcie miejskim. Możliwości i perspektywy automatyzacji dostaw realizowanych przez bezzałogowe pojazdy i samoloty (drony).

Kubala Caroline: Wykorzystanie Big Data w zastosowaniach transportowych na przykładzie danych pochodzących z automatów parkingowych. (Use of Big Data in transport applications on the basis of data from parking machines.) Logistyka 2018, nr 4, s.36-40, rys.1, tab.2, bibliogr.poz.9.

Analiza poziomu napełnienia miejsc parkingowych oraz dobowej rotacji pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania w Krakowie. Budowa modelu zachowań parkingowych kierowców na podstawie informacji pochodzących z bazy danych parkingowych; mapa lokalizacji automatów parkingowych, z których udostępnione zostały dane dotyczące wykupionych biletów parkingowych. Wnioski dotyczące korzyści ze stosowania technologii Big Data w zarządzaniu transportem.

Kurek Agata, Jużyniec Jakub: Inteligentne systemy transportowe jako narzędzie do usprawniania ruchu w mieście Gliwice. (Intelligent transport systems as a tool for streamlining traffic in the city of Gliwice.) Logistyka 2018, nr 3, s.69-75, bibliogr.poz.8.

Organizacja i funkcjonowanie inteligentnych systemów sterowania ruchem miejskim w Gliwicach. Ocena efektywności zastosowania inteligentnych systemów transportowych (ITS) w zarządzaniu ruchem miejskim. Wpływ wdrożenia ITS na poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych i rowerzystów.

Zielaskiewicz Henryk, Gniadek Agnieszka: Rozwój usług logistycznych w kolejowym transporcie towarów szansą na odzyskanie rynku. Logistyka 2018, nr 3, s.18-23, rys.2,

Czynniki warunkujące rozwój przewozów towarowych realizowanych transportem kolejowym w Polsce. Wpływ stanu infrastruktury na rozwój poszczególnych gałęzi transportu. Zmiany w udziałach rynkowych transportu lądowego według przewiezionej masy ładunków oraz według pracy przewozowej w latach 2008 – 2016.

LOGISTYKA A JAKOŚĆ

Jurczak Michał: Rosną ceny za transport. Logistyka a Jakość 2018, nr 5, s.58-60, fot.3,

Wpływ wielkości podaży przestrzeni ładunkowych na poziom cen na giełdach transportowych w latach 2017 – 2018 r. Korzyści z cyfryzacji usług giełd transportowych dotyczące efektywności współpracy między przewoźnikami i załadowcami.

MAGAZYN AUTOSTRADY

Bagińska Ewa, Kosmol Mateusz: Optymalny okres obowiązywania umów typu ‚utrzymaj standard’. Magazyn Autostrady 2018, nr 10, s.80-82, rys.3, bibliogr.poz.19.

Wpływ czasu trwania kontraktów typu ‚utrzymaj standard’ na kompleksowość umów, wymagania dotyczące umiejętności wykonawców oraz ryzyko kontraktowe. Długość kontraktów ‚wybuduj oraz utrzymaj’ wg wzorów warunków umownych opracowanych przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (FIDIC); wybrane przykłady zawierania umów na okresy dłuższe niż 6-letnie na świecie (Kanada, Estonia, Malezja).

Knaś Krzysztof, Szymanek Arkadiusz: Potencjał minerałów antropogenicznych. (Potential of anthropogenic minerals.) Magazyn Autostrady 2018, nr 10, s.61-67, rys.8, tab.16, bibliogr.poz.20.

Rodzaje minerałów antropogenicznych stanowiących produkty uboczne przemysłu wydobywczego i energetycznego oraz możliwości ich wykorzystania jako surowce w budownictwie. Analiza zmian tempa wytwarzania i masy minerałów antropogenicznych w Polsce w latach 2006 – 2016: minerały powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin, minerały z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych, mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych, popioły lotne węgla, minerały z wydobywania kopalin innych niż rudy metali, mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych.

Kędzierska Agnieszka, Okołotowicz Marcin: Nowe spojrzenie na asfaltowe technologie budowy chodników i innych ciągów pieszych. Magazyn Autostrady 2018, nr 10, s.28-35, rys.4; fot.8, bibliogr.poz.19.

Charakterystyka eksploatacyjna chodników o nawierzchni asfaltowej. Koszty i korzyści z zastosowania betonu asfaltowego do budowy ciągów pieszych. Porównanie kosztów budowy nawierzchni dróg rowerowych wykonanych z różnych materiałów: beton asfaltowy, beton cementowy, gruntowe, beton żywiczny, beton wodoprzepuszczalny, kostka.

Sochacki Tomasz: Jak szybko naprawiać drogi i ulice?. Magazyn Autostrady 2018, nr 10, s.38-43, fot.5,

Cele i zasady diagnostyki stanu nawierzchni i podłoża gruntowego drogi; sposoby oceny wizualnej uszkodzeń nawierzchni. Metody wykonania recyklingu nawierzchni asfaltowej: technologia recyklingu powierzchniowego metodą na gorąco; technologie recyklingu na zimno („in situ”, „in- plant”); recykling głęboki z użyciem mieszanki MCE. Potrzeby i zakres prac remontowych związanych z utrzymaniem poboczy gruntowych oraz chodników i dróg rowerowych.

POLSKA GAZETA TRANSPORTOWA

Grzybowski Marek: UNCTAD o transporcie morskim. Polska Gazeta Transportowa 2018, nr 42-43, s.8, fot.1,

Analiza trendów rozwoju transportu morskiego na świecie w latach 2018-2023 – na podstawie raportu Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD). Uwarunkowania rozwoju handlu morskiego; perspektywy wzrostu przewozów towarowych oraz przeładunki w portach morskich. Innowacyjność i informatyzacja żeglugi morskiej. Zagrożenia bezpieczeństwa w transporcie morskim.

Konwicki Jerzy: Rząd ogłosił Program Kolej+. Polska Gazeta Transportowa 2018, nr 42-43, s.7, fot.1,

Cele i założenia rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej (Program Kolej +); podział zadań i finansowanie inwestycji w ramach Programu.

Koprowski Krzysztof: Transport – pięta achillesowa Kubańczyków. Polska Gazeta Transportowa 2018, nr 40-41, s.9, fot.6,

Organizacja i funkcjonowanie transportu pasażerskiego na Kubie: środki transportu publicznego i indywidualnego w miastach; sieć dróg i transport drogowy; przewozy lotnicze i kolejowe.

Marszycki Mikołaj: Konsolidacja polskiego sektora lotniczego. Polska Gazeta Transportowa 2018, nr 42-43, s.2, fot.1,

Cele i strategia działania Polskiej Grupy Lotniczej (PGL), powołanej w styczniu 2018 r., w skład której wchodzą przedsiębiorstwa: Polskie Linie Lotnicze LOT, LOT Aircraft Maintenance Services, LS Aiport Services, LS Technics. Zasady współpracy między spółkami PGL. Plany inwestycyjne PGL oraz projekt utworzenia funduszu leasingowego. Perspektywy rozwoju działalności przedsiębiorstw lotniczych w Polsce związane z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Marszycki Mikołaj: Kłopoty przy inwestycjach infrastrukturalnych. Polska Gazeta Transportowa 2018, nr 40-41, s.1,7, fot.2,

Stan i perspektywy realizacji inwestycji infrastrukturalnych w Polsce przez włoską firmę Astaldi. Przebieg realizacji inwestycji drogowych i metra. Przyczyny zerwania przez Astaldi kontraktów na przebudowę linii kolejowych na trasie z Warszawy do Lublina (odcinek Dęblin – Lublin) oraz z Poznania do Wrocławia (Poznań – Leszno).

Marszycki Mikołaj: Malownicze Mini Metro w Perugii. Polska Gazeta Transportowa 2018, nr 42-43, s.9, fot.4,

Parametry i eksploatacja miejskiej kolei lekkiej w Perugii we Włoszech – Mini Metro; przebieg trasy i infrastruktura linii.

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

Analiza symulacyjna etapowej realizacji zachodnich odcinków III obwodnicy Krakowa i ich oddziaływania na układ transportowy. Przegląd Komunikacyjny 2018, nr 8, s.10-17, tab.2, bibliogr.poz.12.

Wyniki analiz symulacyjnych dotyczących realizacji zachodnich części III części obwodnicy Krakowa – tj. odcinków: Trasy Łagiewnickiej, Trasy Pychowickiej oraz Trasy Zwierzynieckiej. Docelowa koncepcja kształtowania układu drogowego Krakowa – 4 obwodnice drogowe uzupełnione połączeniami drogowymi radialnymi.

Bąk Iwona, Szczecińska Beata: Wydatki gospodarstw domowych 50+ na transport i łączność – analiza statystyczna. Przegląd Komunikacyjny 2018, nr 7, s.14-18, tab.5, bibliogr.poz.9.

Ogólna charakterystyka wydatków na transport i łączność w gospodarstwach 50+. Statystyczna analiza i modelowanie wydatków na transport i łączność w tych gospodarstwach. Wnioski.

Engelhardt Juliusz: Kalkulacja stawek dostępu do infrastruktury kolejowej w świetle prawa unijnego. (Calculation of access charges for rail infrastructure in the light of european union’s regulations.) Przegląd Komunikacyjny 2018, nr 6, s.44-48, tab.3, bibliogr.poz.5.

Analiza prawa UE w zakresie kalkulacji stawek dostępu do infrastruktury kolejowej (dyrektywa 91/440 z 29 lipca1991 r., dyrektywa 95/19 z 19 czerwca1995 r., dyrektywa 2001/14/WE z 26 lutego 2001 r., dyrektywa 2012/34 z 21 listopada 2012 r.). Konstrukcja i zasady systemu kalkulacyjnego stawek dostępu do infrastruktury kolejowej na podstawie uzasadnienia do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 30 maja 2013 r. w sprawie  przeciwko Polsce (C-512/10).

Jurkowski Wojciech: Integracja głównych dworców autobusowych i kolejowych w miastach wojewódzkich w Polsce. Przegląd Komunikacyjny 2018, nr 5, s.22-26, fot.3, tab.2, bibliogr.poz.23.

Ocena integracji głównych dworców kolejowych i autobusowych w Polsce w oparciu o badanie przeprowadzone w miastach wojewódzkich. Metodyka badań, wyniki, wnioski i rekomendacje.

Kaczorek Maciej, Falana Aleksandra: Zarządzanie majątkiem technicznym jako podstawa racjonalnego planowania rozwoju i utrzymania infrastruktury kolejowej – założenia i przegląd systemów. (Technical asset management as basis for rational planning of railroad infrastructure maintenance and development – assumptions and systems review.) Przegląd Komunikacyjny 2018, nr 6, s.39-43, rys.4, tab.1,

Istota i funkcje zarządzania zasobami (Asset Management) w procesie planowania rozwoju i utrzymania infrastruktury kolejowej. Budowa i cechy modelu zarządzania procesowego (Business Proces Management). Cele wdrożenia systemu zarządzania aktywami przedsiębiorstwa (Enterprise Asset Management – EAM) w organizacji zarządzającej infrastrukturą; rozwiązania informatyczne stosowane w zarządzaniu ryzykiem i procesami decyzyjnymi. Zestawienie wdrożenia systemów EAM u zarządców infrastruktury i przedsiębiorstw utrzymaniowych na świecie. Ocena stanu technicznego infrastruktury kolejowej w Polsce w latach 2010 – 2016 oraz finansowanie kosztów zarządzania infrastrukturą w latach 2013 – 2023.

Kociubiński Jakub: Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego z perspektywy prawa subwencyjnego. Przegląd Komunikacyjny 2018, nr 5, s.35-39, bibliogr.poz.20.

Ogólna charakterystyka koncepcji Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK). CPK z perspektywy prawa subwencyjnego; zasada inwestora rynkowego, możliwość kolejnego dofinansowania przedsięwzięcia, warunki dopuszczalności pomocy inwestycyjnej.

Kwiatkowska Ewelina: RAMS w zakresie rozjazdów kolejowych. Przegląd Komunikacyjny 2018, nr 7, s.19-22, rys.4, tab.1, bibliogr.poz.4.

Zagadnienie normowych specyfikacji niezawodności, dostępności, podatności utrzymaniowej i bezpieczeństwa (RAMS) w zastosowaniu kolejowym. Analiza zagadnień RAMS w zakresie identyfikacji źródła awarii, analizy cyklu życia rozjazdu w aspekcie procesu obsługi i utrzymania rozjazdów.

Lewiński Andrzej: Bezpieczeństwo systemów srk a nowe technologie informacyjne. (Security of Railway Control System and new information technologies.) Przegląd Komunikacyjny 2018, nr 6, s.29-38, rys.5; fot.1, tab.3, bibliogr.poz.34.

Analiza bezpieczeństwa systemów sterowania ruchem kolejowym (srk) wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjne. Zagadnienia bezpieczeństwa przekaźnikowych systemów srk, eksploatowanych od lat 40. XX w. Wymagania dotyczące niezawodności systemów srk w UE.

Makuch Jacek: Działania niezbędne dla uruchomienia atrakcyjnego systemu kolei aglomeracyjnej na przykładzie Wrocławia. (Activities indispensable for starting of an attractive suburban rail system on the example of Wrocław.) Przegląd Komunikacyjny 2018, nr 6, s.22-28, rys.3, bibliogr.poz.12.

Rola i zadania kolei w systemie transportu publicznego we Wrocławiu. Sieć kolejowa S-Bahn i model pasażerskiego transportu kolejowego w Berlinie. Autorska propozycja systemu kolei aglomeracyjnej dla Wrocławia.

Plucińska Elżbieta: Analiza infrastruktury i organizacji obsługi pasażerów komunikacji zbiorowej przy stacji kolejowej Poznań Główny. Przegląd Komunikacyjny 2018, nr 5, s.15-21, rys.6, tab.1, bibliogr.poz.19.

Charakterystyka Zintegrowanego Centrum Komuikacyjnego (ZCK) w Poznaniu, obejmującego dworzec kolejowy i autobusowy. Analiza zastosowanych rozwiązań; propozycja nowych w celu poprawy warunków obsługi pasażerów korzystających z transportu zbiorowego.

Spławińska Malwina: Analiza natężenia ruchu autobusowego na drogach zamiejskich. Przegląd Komunikacyjny 2018, nr 7, s.7-13, tab.9,

Wyniki analiz dotyczących zmienności dobowych natężeń autobusów w ciągu roku. Typowe grupy zmienności sezonowej i tygodniowej autobusów wraz ze sposobem podporządkowania do nich danego odcinka drogi klasy A lub S; szacowanie SDR (Średni Dobowy Ruch) autobusów. Wykorzystanie wyników do lepszego projektowania infrastruktury drogowej.

Stoeck Tomasz: Analiza rozwoju i bezpieczeństwa komunikacji rowerowej na terenie Szczecina. Przegląd Komunikacyjny 2018, nr 5, s.27-31, fot.6, tab.2, bibliogr.poz.21.

Uwarunkowania rozwoju komunikacji rowerowej w Szczecinie. Problem bezpieczeństwa ruchu rowerowego. Charakterystyka projektu obywatelskiego Szczeciński Rower Miejski „Bike S”.

Wontorski Paweł: Koncepcja zintegrowanego systemu transportu szynowego w Radomiu z tramwajami dwusystemowymi. Przegląd Komunikacyjny 2018, nr 7, s.23-31, rys.5, bibliogr.poz.28.

Koncepcja zintegrowanego transportu szynowego w Radomiu, opartego na tramwajach klasycznych i dwusystemowych z uwzględnieniem roli kolei regionalnej w obsłudze przewozów miejskich i aglomeracyjnych. Rozwój koncepcji sieci tramwajowej w Radomiu. Analiza uwarunkowań rozwoju miejskiego transportu szynowego.

Zajfert Michał: Wpływ czynników jakościowych komunikacji miejskiej w Polsce na substytucję środka transportu. Przegląd Komunikacyjny 2018, nr 8, s.2-9, tab.1, bibliogr.poz.18.

Charakterystyka transportu publicznego w aglomeracjach na obszarze Polski. Wpływ czynników popytowych i podażowych na przewozy komunikacją miejską w latach 2001-2016. Analiza czynników jakościowych opisujących usługi komunikacji miejskiej oraz ich wpływ na kreowanie preferencji komunikacyjnych mieszkańców. Wnioski.

Świątecki Piotr: Ustawa o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Przegląd Komunikacyjny 2018, nr 5, s.32-34,

Charakterystyka przepisów ustawy z 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (CPK); proces legislacyjny, pełnomocnik rządu ds. CPK, pojęcie obszaru specjalnego.

RYNEK KOLEJOWY

Jasiński Rafał: Lubelska integracja transportu publicznego. Rynek Kolejowy 2018, nr 7, s.62-64, fot.3,

Inwestycje realizowane w ramach Programu Inwestycji Dworcowych dla województwa lubelskiego. Projekt budowy zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy dworcach kolejowych.

Litwin Michał: Czego uczy nas RASTATT?. Rynek Kolejowy 2018, nr 7, s.52-54, fot.1,

Szkody transportowe i skutki ekonomiczne zamknięcia w 2017 r. odcinka linii kolejowej w dolinie Rastatt pod Karlsruhe (Niemcy), wchodzącego w skład korytarza towarowego Ren – Alpy. Utrudnienia w realizacji przewozów towarowych oraz oszacowanie strat poniesionych przez przewoźników i klientów kolei.

Malinowski Łukasz: Polska ciągle czeka na sprawny system transportowy. Rynek Kolejowy 2018, nr 7, s.76-77, fot.1,

Wpływ inwestycji infrastrukturalnych na rozwój systemu transportowego w Polsce. Modernizacja infrastruktury i efektywność funkcjonowania transportu kolejowego.

Rydzyński Paweł: Finansowanie kolei – kukułcze jajo?. Rynek Kolejowy 2018, nr 7, s.72-74, fot.1,

Podstawy prawne i praktyka funkcjonowania pasażerskiego transportu kolejowego w województwach. Organizacja i finansowanie kolejowej komunikacji publicznej przez samorządy.

Szymajda Michał: Koleje regionalne w ofensywie. Ale nie wszędzie. Rynek Kolejowy 2018, nr 7, s.32-41, rys.2; fot.4, tab.1,

Rozwój kolei regionalnych w Polsce w latach 2010 – 2017. Oferta przewozowa i udział w rynku transportowym przewoźników regionalnych. Wielkość i struktura kolejowych przewozów pasażerskich w poszczególnych województwach w Polsce w 2017 r.

Urbanowicz Witold: Odolany: czy da się pogodzić przemysł z zabudową mieszkalną. Rynek Kolejowy 2018, nr 7, s.56-58, fot.1,

Organizacja obsługi transportowej osiedli mieszkaniowych i obiektów przemysłowych na terenach administrowanych przez PKP S.A., na Odolanach w Warszawie. Problemy związane uciążliwością ruchu ciężarowego na obszarze zabudowy mieszkaniowej oraz propozycje przebudowy układu drogowego.

Urbanowicz Witold: Warszawska układanka PKP PLK. Rynek Kolejowy 2018, nr 7, s.48-51, fot.2,

Plan modernizacji linii średnicowej podmiejskiej i dalekobieżnej w Warszawie. Inwestycje infrastrukturalne dotyczące przebudowy stacji Warszawa Główna, Warszawa Gdańska i Warszawa Zachodnia.

WPROST

Lubin Andrzej: Na niebie i na ziemi. Wprost 2018, nr 37, s.60-61, fot.1, tab.1,

Zadania i funkcje transportowe Centralnego Portu Komunikacyjnego. Przewidywany wpływ lotniska na rozwój miast i przedsiębiorczości w regionie. Statystyka ruchu pasażerskiego w największych portach lotniczych w Polsce w 2017 r. (Lotnisko Chopina w Warszawie, Warszawa-Modlin, Kraków, Gdańsk, Katowice-Pyrzowice, Wrocław, Poznań).

Lubin Andrzej: Zielone światło dla kolei. Wprost 2018, nr 37, s.62-63, rys.2; fot.1,

Stan i perspektywy realizacji Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r. Planowane inwestycje kolejowe związane z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego. Statystyka kolejowych przewozów pasażerskich i towarowych w latach 2015 – 2017.

Wachowski Miłosz: Porty na fali. Wprost 2018, nr 37, s.s.66-67, fot.2,

Warunki zwiększenia potencjału przewozowego polskiej żeglugi. Ocena zdolności przeładunkowej portów morskich. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju żeglugi śródlądowej oraz portów rzecznych.

Wasilewski Karol: Drogi do nowoczesnej Polski. Wprost 2018, nr 37, s.64-65,

Opinie i wnioski dotyczące problemów rozwoju budownictwa drogowego w Polsce. Ocena sytuacji na rynku budowlanym oraz poziom rentowności przedsiębiorstw budowlanych.

Nowy Przegląd Prasy Technicznej (8/2017)

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

SIERPIEŃ 2017

 

 

AUTOBUSY

DROGOWNICTWO

KURIER KOLEJOWY

LOGISTYKA

LOGISTYKA A JAKOŚĆ

MAGAZYN AUTOSTRADY

MORZE, STATKI I OKRĘTY

NAMIARY NA MORZE I HANDEL

NOWY PRZEMYSŁ

RYNEK KOLEJOWY

SAMOCHODY SPECJALNE

SKRZYDLATA POLSKA

STOLICA

ŚWIAT KOLEI

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO. TTS

 

 

AUTOBUSY

Brożyna Ewa: System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej w komunikacji miejskiej – analiza użyteczności i zadowolenia pasażerów na przykładzie KZK GOP. Autobusy 2017, nr 6, s.16-21, fot. 1; rys.3, bibliogr.poz.10.

Charakterystyka Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP) obsługującego komunikację miejską na terenie Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (KZK GOP). Analiza użyteczności i zadowolenia pasażerów z tego rodzaju systemów.

Kozłowska Małgorzata: Konkurencja na rynku międzynarodowych przewozów pasażerskich. Przewozy pasażerskie pomiędzy Warszawą a stolicami krajów Europy Zachodniej. Autobusy 2017, nr 5, s.13-19, fot. 3, tab.9, bibliogr.poz.13.

Wyniki analizy przewozów pasażerskich z Warszawy do stolic państw Europy Zachodniej. Porównanie przewozów realizowanych indywidualnymi środkami transportu oraz transportem zbiorowym pod względem dostępności danego środka transportu, czasu podróży oraz ceny.

Kozłowska Małgorzata: Konkurencja na rynku międzynarodowych przewozów pasażerskich. Przewozy pasażerskie pomiędzy Warszawą a stolicami krajów Europy Centralnej. Autobusy 2017, nr 6, s.12-15, tab.5, bibliogr.poz.12.

Wyniki analizy przewozów pasażerskich z Warszawy do stolic państw Europy Centralnej. Porównanie przewozów realizowanych indywidualnymi środkami transportu oraz transportem zbiorowym pod względem dostępności danego środka transportu, czasu podróży oraz ceny.

Molecki Adam: Wykorzystanie systemu DIP do ułatwienia orientacji turystów w mieście. Autobusy 2017, nr 6, s.22-24, fot.4; rys.1, bibliogr.poz.3.

Przyszłość Tablic Dynamicznej Informacji Przystankowej (DIP) w świetle rozwoju technologii mobilnych. Inne funkcje DIP.

Pająk Anna, Orzeł Artur, Stepaniuk Róża: Strategia zrównoważonego systemu transportu miejskiego Rzeszowa w perspektywie Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Autobusy 2017, nr 6, s.32-35, fot.3, tab.4, bibliogr.poz.16.

Charakterystyka Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (PO PW) 2014-2020. Realizacja działań w ramach PO PW 2014-2020. Rzeszów w PO PW 2007-2013 i PO PW 2014-2020.

Płachecka Magdalena: Bezpieczeństwo dzieci w podróżach turystycznych autokarami. Autobusy 2017, nr 5, s.28-32, fot.3; rys.1, tab.4, bibliogr.poz.10.

Prezentacja i ocena działań podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem publicznego transportu autobusowego. Działania i inicjatywy podejmowane na szczeblu krajowym, przyczyniające się do poprawy bezpieczeństwa drogowego; Akcja „Bezpieczny Autokar”.

Wolański Michał, Pieróg Mateusz: Rozwój komunikacji miejskiej w Polsce w latach 2009-2015. Autobusy 2017, nr 6, s.25-29, fot.1, bibliogr.poz.5.

Zmiany w polskiej komunikacji miejskiej w latach 2009-2015 w sferze produktowej oraz oddziaływania. Charakterystyka intensywnych inwestycji odtworzeniowych i rozwojowych, których duża część była znacząco wsparta funduszami Unii Europejskiej.

 

DROGOWNICTWO

Doboszyński Witold: Przykrycie Trasy Armii Krajowej/Toruńskiej w Warszawie. (Cover of Armii Krajowej and Toruńskiej route in Warsaw.) Drogownictwo 2017, nr 4, s.122-127, rys.5; fot.5, bibliogr.poz.4.

Rodzaje konstrukcji przykryć arterii komunikacyjnych. Rozwiązania konstrukcyjne i parametry przykrycia drogi S 8 w Warszawie (Trasa Toruńska).

Karkut Dominika Gabriela: Bezpieczna droga do szkoły. (Safe way to school.) Drogownictwo 2017, nr 6, s.206-216, rys.8; fot.7, bibliogr.poz.6.

Analiza bezpieczeństwa ruchu pieszego i drogowego w rejonie szkoły podstawowej w Gdańsku. Sposoby podróżowania dzieci w drodze do szkoły na podstawie wyników badań ankietowych. Proponowane zmiany w organizacji ruchu oraz metody poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych.

Radzikowski Maciej: Stan techniczny nawierzchni dróg krajowych na koniec 2016 roku. (Pavement condition of national roads at the end of 2016.) Drogownictwo 2017, nr 5, s.162-173, rys.13, tab.12, bibliogr.poz.10.

Ocena stanu technicznego dróg krajowych w Polsce w 2016 r. Zakres i rodzaje potrzeb remontowych nawierzchni dróg krajowych, zarządzanych przez GDDKiA i koncecjonariuszy autostrad. Zmiany parametrów techniczno-eksploatacyjne dróg krajowych w latach 2011 – 2016. Plan działań związanych z utrzymaniem i poprawą stanu technicznego dróg w 2017 r.

Suchocka Marzena, Siedlecka Marta: Powierzchniowe systemy infiltracyjne z możliwością retencji wody jako metoda odwadniania nawierzchni dróg i ulic. (Surface infiltration tools with the possibility of water retention as a part of roads and streets drainag.) Drogownictwo 2017, nr 4, s.128-136, rys.3; fot.12, bibliogr.poz.40.

Budowa i przykłady systemów odwodnienia powierzchniowego dróg i ulic z wykorzystaniem roślinności w Europie i w USA: rowy chłonne żwirowe i wegetacyjne, powierzchnie bioretencyjne, niecki infiltracyjno-retencyjne, wyspy środkowe, wypustki uliczne, boks roślinny, zadrzewione muldy, suche zbiorniki.

 

KURIER KOLEJOWY

Golik Mariusz: Kolej odbudowana po wojnie. Kurier Kolejowy 2017, nr 6, s.50-53, fot.4,

Historia odbudowy polskich kolei po II wojnie światowej. Zniszczenia i odbudowa infrastruktury kolejowej w Warszawie. Rozwój i elektryfikacja sieci kolejowej.

Jezierski Przemysław B.: Sezon na Kysucko- Orawskiej Kolei Leśnej. Kurier Kolejowy 2017, nr 6, s.56-57, fot.4,

Usługi przewozowe i tabor Kysucko- Orawskiej Kolei Leśnej na Słowacji.

Jezierski Przemysław B.: Upadek kolei w Paragwaju. Kurier Kolejowy 2017, nr 6, s.54-55, fot.3,

Historia kolei w Paragwaju. Przyczyny stopniowej likwidacji połączeń kolejowych. Plany i perspektywy reaktywacji transportu kolejowego.

Kuś Łukasz: Chronić zwierzęta i pociągi. Kurier Kolejowy 2017, nr 6, s.36-39, rys.2,

Analiza ryzyka kolizji pociągów ze zwierzętami na podstawie mapy przebiegu korytarzy ekologicznych w Polsce. Metody ochrony i zapobiegania wypadkom z udziałem zwierząt stosowane przez PKP PLK.

Pokrzycka-Walczak Magdalena: ETCS – inteligentny system bezpieczeństwa. Kurier Kolejowy 2017, nr 6, s.34-35, fot.1,

Zadania i funkcje Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem ERTMS/ETCS. Przebieg procesu wdrożenia ETCS w Polsce i jego wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego.

Wilgusiak Rafał, Pokrzycka-Walczak Magdalena: [Szkolenie i zatrudnienie maszynistów w Polsce]. Kurier Kolejowy 2017, nr 6, s.22-32, rys.1; fot.4, tab.2,

Poziom kwalifikacji i zatrudnienia maszynistów w Polsce; liczba i struktura wiekowa prowadzących pojazdy kolejowe w największych spółkach w 2016 r. Warunki szkolenia i pracy maszynisty.

Zemła Jacek: Najmłodsza kolej wąskotorowa w Polsce. Kurier Kolejowy 2017, nr 6, s.58-59, fot.3,

Historia budowy i zabytkowy tabor Krośnickiej Kolei Wąskotorowej, oddanej do eksploatacji w 2013 r.

 

LOGISTYKA

Fajczak- Kowalska Anita, Kowalska Magdalena: Rower miejski jako alternatywny środek transportu dla komunikacji miejskiej. (Urban bicycle as an alternative means of transport for public transport.) Logistyka 2017, nr 3, s.20-22, tab.2, bibliogr.poz.8.

Charakterystyka systemu miejskiej komunikacji zbiorowej w Łodzi oraz podsystemu Łódzkiego Roweru Publicznego. Ocena jakości usług komunikacji miejskiej i rowerowej na podstawie wyników badania ankietowego, przeprowadzonego w Łodzi w 2017 r. Liczba użytkowników, liczba wypożyczeń oraz przychody uzyskane z systemu Łódzki Rower Publiczny w 2016 r.

Zielaskiewicz Henryk: Przewozy intermodalne w Polsce na tle przewozów w Unii Europejskiej. Logistyka 2017, nr 3, s.5-10, rys.rys.14, tab.2, bibliogr.poz.7.

Uwarunkowania i czynniki ekonomiczne rozwoju transportu intermodalnego w Europie. Charakterystyka rynku przewozów intermodalnych w Polsce i UE w latach 2010 – 2016. Udział transportu kolejowego w przewozach intermodalnych; wykorzystanie zdolności przeładunkowej terminali kontenerowych w latach: 2009 i 2015 – 2016.

 

LOGISTYKA A JAKOŚĆ

Madeja Klaudiusz: W kierunku maksymalnego uproszczenia opłat. Logistyka a Jakość 2017, nr 4, s.66-67, rys.1,

Plan realizacji Krajowego Systemu Poboru Opłat viaTOLL w Polsce. Zadania i funkcje Europejskiej Usługi Poboru Opłat (EETS).

Nowicka Katarzyna: Transport multimodalny – nowy obszar konkurowania?. Logistyka a Jakość 2017, nr 4, s.58-61, rys.3,

Projekt upowszechnienia transportu intermodalnego produktów chemicznych – ChemMultimodal, realizowany w latach 2016 – 2019 w ramach Programu Interreg Central Europe. Ocena aktualnego stanu wykorzystania transportu multimodalnego w Polsce; udział wykorzystania poszczególnych gałęzi transportu w krajach UE w 2010 i 2015 r. Proponowane instrumenty wsparcia rozwoju przewozów intermodalnych w łańcuchach dostaw w branży chemicznej.

 

MAGAZYN AUTOSTRADY

Baczyńska Marzena, Bukowska Anna: Finansowanie samorządowej infrastruktury drogowej w perspektywie unijnej 2014 – 2020. (Self-government road infrastructure financing methods in the years 2014 – 2020.) Magazyn Autostrady 2017, nr 7, s.66-68, rys.1, bibliogr.poz.9.

Charakterystyka sieci drogowej w województwie kujawsko-pomorskim. Ocena stanu infrastruktury i potrzeb inwestycyjnych w zakresie dróg krajowych i wojewódzkich na podstawie analizy ex- ante. Plan inwestycji drogowych, realizowanych w ramach Kujawsko-Pomorskiego Planu Spójności Komunikacji Drogowej i Kolejowej 2014 – 2020, współfinansowanych z funduszy UE.

Boczkowski Arkadiusz: Analiza możliwości redukcji hałasu w środowisku miejskim. (Analysis of the noise reduction potential in the urban environment.) Magazyn Autostrady 2017, nr 7, s.69-73, rys.3, bibliogr.poz.6.

Źródła emisji i ocena uciążliwości hałasu drogowego w środowisku miejskim. Metody redukcji hałasu drogowego w miastach oraz rodzaje zabezpieczeń przed hałasem: drogowe ekrany akustyczne, cichobieżne nawierzchnie, ograniczenia prędkości jazdy, ograniczenia w ruchu pojazdów ciężarowych, ekranowanie przez zieleń.

 

MORZE, STATKI I OKRĘTY

Kolański Grzegorz: Lotniskowce. Morze, Statki i Okręty 2017, nr 7-8, s.42-53, fot.15,

Historia i rozwój konstrukcji lotniskowców na świecie. Budowa i stan floty lotniskowców marynarki wojennej wybranych państw (USA, Rosja, Chiny, Indie, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Hiszpania).

 

NAMIARY NA MORZE I HANDEL

Bąbczyńska- Jelonek Zofia: Dwugłos o Odrze. Namiary na Morze i Handel 2017, nr 14-15,fot.2,

Kierunki rozwoju współpracy polsko-niemieckiej w zakresie zagospodarowania przygranicznych obszarów Odry. Projekty i perspektywy poprawy żeglowności Odry oraz zwiększenia ochrony przeciwpowodziowej.

Gajlewicz Piotr, Nawrot Justyna, Marciniak Radosław: [Prawo i ubezpieczenia w transporcie morskim]. Namiary na Morze i Handel 2017, nr 12, s.9-15, fot.2,

Projekt zmian prawa unijnego dotyczącego pomocy publicznej w finansowaniu inwestycji infrastrukturalnych w portach morskich (projekt aktu zmieniającego rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i art.108 TFUE). Regulacje prawne i polityka UE w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa na morzu i w portach morskich. Przedmiot i zakres ubezpieczenia OC czarterującego (Charterer’s Liability).

[Nauka i doskonalenie kadr morskich]. Namiary na Morze i Handel 2017, nr 14-15, s.9-13, fot.2,

Zagadnienia doskonalenia zawodowego kadr morskich w Polsce. Wymagania i postulaty dotyczące kwalifikacji zawodowych pracowników branży morskiej. Projekty innowacyjne i szkoleniowe realizowane przez polskie uczelnie morskie; budowa i funkcje laboratorium systemów wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości Akademii Morskiej w Szczecinie.

 

NOWY PRZEMYSŁ

Elżbieciak Tomasz: Wschodnia flanka drogowa. Nowy Przemysł 2017, nr 3, s.46-47, rys.1,

Plan realizacji i finansowanie budowy polskiego odcinka Via Carpatia.

Stefaniak Piotr: Centralny i wielki. Potrzebny?. Nowy Przemysł 2017, nr 3, s.48-50, fot.1, tab.2,

Cele i założenia planu budowy Centralnego Portu Lotniczego; uwarunkowania i perspektywy realizacji inwestycji. Statystyka ruchu pasażerskiego w największych portach lotniczych na świecie i w Polsce w latach 2008 – 2016.

 

RYNEK KOLEJOWY

Kolej coraz bardziej dostępna dla wszystkich grup pasażerów. Rynek Kolejowy 2017, nr 7, s.62-63, fot.2,

Wpływ modernizacji infrastruktury na poprawę dostępności kolei dla niepełnosprawnych podróżnych. Oferta PKP SA w zakresie informacji pasażerskiej i obsługi transportowej osób niepełnosprawnych.

Madrjas Jakub: Modernizacja E20 w ogniu pytań. Rynek Kolejowy 2017, nr 7, s.66-69, fot.2,

Koszty i efekty realizacji modernizacji linii kolejowej E20; organizacja robót torowych i ich wpływ na przepustowość linii.

Rydzyński Paweł: PKP IC potrzebują ‚małych’ EZT. Rynek Kolejowy 2017, nr 7, s.57-59, fot.1,

Plany PKP Intercity dotyczące modernizacji taboru kolejowego. Koszty i efektywność zakupu nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych.

[Integracja transportu publicznego, miejskiego i regionalnego]. Rynek Kolejowy 2017, nr 7, s.26-45, tab.1,

Projekt wspólnego biletu dla polskich kolei, opracowywany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Porównanie cen biletów komunikacji miejskiej w Polsce na tle średnich miesięcznych wynagrodzeń brutto w województwach. Organizacja przewozów pasażerskich w Krakowie w czasie Światowych Dni Młodzieży. Ocena polityki parkingowej w polskich miastach; koncepcja lokalizacji parkingów park

ride przy stacjach kolejowych. Plany rozwoju działalności przewozowej przedsiębiorstw PKS oraz możliwości integracji usług transportu samochodowego i kolejowego. Integracja taryfowa i efektywność funkcjonowania kolejowego systemu biletowego w Szwajcarii. Projekt linii metra regionalnego Elizabeth (Crossrail) w Londynie.

 

SAMOCHODY SPECJALNE

Piernikarski Dariusz: Ewolucja na rynku dostaw. Samochody Specjalne 2017, nr 6, s.14-18, rys.1; fot.7, bibliogr.poz.2.

Zagadnienia optymalizacji kosztów i poprawy efektywności samochodowego transportu towarowego. Zarządzanie łańcuchem dostaw w przedsiębiorstwie przewozowym. Rozwój rynku przesyłek kurierskich w Polsce. Innowacje w taborze samochodowym – projekt konstrukcji samochodu elektrycznego z wykorzystaniem dronów do dostarczania przesyłek.

Powszechna informatyzacja. Samochody Specjalne 2017, nr 6, s.40-43, fot.4, bibliogr.poz.1.

Przykłady wykorzystania technologii informatycznych w transporcie samochodowym; narzędzia teleinformatyczne do zarządzania flotą samochodową i monitorowania dostaw.

 

SKRZYDLATA POLSKA

Sobczak Grzegorz: Norwegów walka o Atlantyk. Skrzydlata Polska 2017, nr 8, s.26-33, fot.11,

Oferta norweskiego przewoźnika niskokosztowego Norwegian Air Shuttle w zakresie przewozów dalekodystansowych do USA. Strategia konkurencyjna, rozwój floty i sieci połączeń lotniczych linii Norwegian.

 

STOLICA

Zieliński Tadeusz: Spacer ze wspomnieniami. Część trzecia. Stolica 2017, nr 6-7, s.16-21, fot.4,

Historia i współczesny stan zabytków architektury przy ulicy Krakowskie Przedmieście w Warszawie.

 

ŚWIAT KOLEI

Jerczyński Michał: Problemy ruchu towarowego w Warszawskim Węźle Kolejowym na przełomie XIX i XX wieku. Świat Kolei 2017, nr 7, s.22-24, rys.2,

Charakterystyka infrastruktury Warszawskiego Węzła Kolejowego wg stanu w 1898 r. Organizacja ruchu towarowego; praca stacji handlowych i posterunków ruchu. Schemat sieci kolejowej Rosji ze średnią liczbą par pociągów towarowych na dobę w styczniu 1893 r.

Modrzejewski Jacek: Metro w Kopenhadze. Świat Kolei 2017, nr 7, s.42-45, rys.1; fot.10, tab.3, bibliogr.poz.5.

Historia i plany rozwoju metra w Kopenhadze; schemat sieci metra; dane techniczne taboru i ceny biletów.

Pokropiński Bogdan: Kolejki gruzowe w Warszawie (3). Świat Kolei 2017, nr 7, s.34-37, rys.1; fot.11,

Historia wąskotorowej kolei gruzowej i budowlanej działającej w Warszawie w latach 1945 – 1948. Schemat układu torowego Warszawskiego Węzła Kolejowego i linia kolei gruzowej na Szczęśliwicach.

Skucha Piotr, Kozak Bartosz: Tartak w Barczy- ostatni żywy odcinek zagnańskich kolejek wąskotorowych. Świat Kolei 2017, nr 7, s.32-33, fot.4,

Historia i stan techniczny wąskotorowej kolei tartacznej w Barczy; bocznica kolejowa na planie z 1949 r.

Tomasik Piotr: Pocztówka z Izraela. Świat Kolei 2017, nr 7, s.46-49, fot.11,

Organizacja i funkcjonowanie transportu publicznego w Izraelu; organizacja komunikacji kolejowej i tramwajowej w Jerozolimie, Hajfie i aglomeracji Tel Aviv- Jaffa.

Wielecki Bogumił: Kiedy koniec likwidacji kolei w Polsce?. Świat Kolei 2017, nr 7, s.40-41, fot.4,

Wykaz linii kolejowych z decyzjami MIiB o likwidacji wg stanu na dzień 5.05.2017 r.

 

 

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO. TTS

Dyr Tadeusz, Ziółkowska Karolina: Efektywność budowy linii kolejowych dużych prędkości w Polsce. Technika Transportu Szynowego. TTS 2017, nr 6, s.38-44, rys.3, tab.4, bibliogr.poz.27.

Wyniki oceny finansowej i ekonomicznej budowy pierwszej linii kolejowej dużych prędkości, tj. Warszawa-Łódź- Poznań/Wrocław. Metodyka oceny efektywności budowy linii kolejowych dużych prędkości. Korzyści z KDL.

Graff Marek: Komunikacja kolejowa na wschodnim pograniczu (1). Uwarunkowania historyczne. Technika Transportu Szynowego. TTS 2017, nr 5, s.38-45, fot.4, tab.2, bibliogr.poz.11.

Charakterystyka powiązań pomiędzy systemami kolejowymi 1435 mm i 1520/1524 mm na wschodniej granicy Polski przed I Wojną Światową. Restrukturyzacja sieci kolejowej po I i II wojnie oraz stan po 1989 r.

Graff Marek: Komunikacja kolejowa pomiędzy Polską i Litwą. Technika Transportu Szynowego. TTS 2017, nr 6, s.45-56, fot. 17; rys. 1, tab.3, bibliogr.poz.14.

Charakterystyka przewozów pasażerskich i przewozów towarowych pomiędzy Polską i Litwą; historia i stan obecny. Modernizacja infrastruktury LG oraz PKP PLK w ramach Rail Baltica.

Kozłowska Małgorzata: Konkurencja na rynku międzynarodowych przewozów pasażerskich. Przewozy pasażerskie pomiędzy Warszawą a stolicami krajów Europy Wschodniej. Technika Transportu Szynowego. TTS 2017, nr 5, s.12-15, tab.6, bibliogr.poz.15.

Wyniki analizy przewozów pasażerskich z Warszawy do stolic państw Europy Wschodniej. Porównanie przewozów realizowanych indywidualnymi środkami transportu oraz transportem zbiorowym pod względem dostępności danego środka transportu, czasu podróży oraz ceny.

Massel Andrzej, Pomykała Dorota, Raczyński Jan: Perspektywy rozwoju kolejowych międzynarodowych przewozów pasażerskich w Europie Środkowo-Wschodniej w aspekcie budowy linii dużych prędkości. Technika Transportu Szynowego. TTS 2017, nr 6, s.22-31, fot.3, tab.1, bibliogr.poz.21.

Międzynarodowe połączenia kolejowe w Europie Środkowo-Wschodniej – uwarunkowania historyczne, rozwój i stan obecny. Sieć pasażerska TEN- T dla Europy Środkowo-Wschodniej. Planowane linie dużej prędkości w Europie Centralnej. Możliwości utworzenia sieci międzynarodowych połączeń w oparciu o planowane linie dużej prędkości.

Pomykała Agata: Realizacja programu przygotowania i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości. Technika Transportu Szynowego. TTS 2017, nr 6, s.12-16, tab.1, bibliogr.poz.25.

Geneza projektu budowy linii dużych prędkości w Polsce. Podstawy prawne realizacji tej inwestycji w ramach sieci TEN- T. Zakres rzeczowy programu zakładającego budowę nowej linii z Warszawy do Poznania i Gdańska, jej międzynarodowe połączenie z Pragą i Berlinem; zestaw działań komplementarnych.

Pomykała Agata: Rola UIC w rozwoju kolei dużych prędkości. Technika Transportu Szynowego. TTS 2017, nr 5, s.46-51, fot.5, tab.5, bibliogr.poz.5.

Historia kongresów kolei dużych prędkości. IX Światowy Kongres Kolei Dużych Prędkości w Tokio w 2015r.; prace przygotowawcze, debaty plenarne, polski udział w kongresie, wizyty techniczne, wystawy.

Raczyńska-Buława Ewa: Osoby niepełnosprawne w systemie transportu publicznego. Technika Transportu Szynowego. TTS 2017, nr 5, s.16-26, fot.6, tab.2, bibliogr.poz.27.

Charakterystyka osoby niepełnosprawnej. Dostępność systemu transportu publicznego dla osób niepełnosprawnych – planowanie i organizacja w odniesieniu do infrastruktury, taboru i usługi przewozowej. Ulgi dla niepełnosprawnych.

Szarata Andrzej, Raczyński Jan: Analiza symulacyjna wielkości przewozów dla kolei dużych prędkości w Polsce. Technika Transportu Szynowego. TTS 2017, nr 6, s.32-36, rys.7, tab.1, bibliogr.poz.9.

Metodyka prognozowania przewozów pasażerskich dla systemu kolei dużych prędkości w Polsce i w relacjach międzynarodowych do Berlina i Pragi.

Wesołowski Jacek: Integracja lotnisk z kolejami dużych prędkości. Technika Transportu Szynowego. TTS 2017, nr 5, s.27-37, fot.11;rys.4, tab.5, bibliogr.poz.25.

Charakterystyka integracji lotnisk z kolejami dużych prędkości na przykładzie lotnisk wielkich i kilku mniejszych, obsługiwanych przez pociągi KDP w Niemczech, Francji i Chinach.

Śleszyński Przemysław: Wpływ budowy systemu kolei dużych prędkości w Polsce na wzajemną dostępność czasowo-przestrzenną ważniejszych ośrodków miejskich. Technika Transportu Szynowego. TTS 2017, nr 6, s.18-21, tab.1, bibliogr.poz.13.

Analiza dostępności czasowej i przestrzennej planowanej sieci Kolei Dużych Prędkości (KDP) w Polsce.

 

 

Nowy Przegląd Prasy Technicznej (7/2017)

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

LIPIEC 2017

 

AUTOBUSY

DROGI GMINNE I POWIATOWE

EUROLOGISTICS

KURIER KOLEJOWY

MOSTY

POLSKIE DROGI

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

RYNEK KOLEJOWY

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO TTS

TSL BIZNES

WSPÓLNOTA

 

AUTOBUSY

Abramek Karol F., Regulski Paweł: Ocena funkcjonowania wybranych węzłów przesiadkowych komunikacji miejskiej w Szczecinie. Autobusy 2017, nr 3, s.24-27, fot.1, bibliogr.poz.10.

Wyniki dotyczące obliczeń średniego planowanego czasu oczekiwania na połączenie, który został wyznaczony na podstawie rozkładu jazdy oraz średniego rzeczywistego czasu oczekiwania na połączenie, wyznaczonego na podstawie badań faktycznych danych przyjazdów i odjazdów pojazdów komunikacji miejskiej w Szczecinie.

Abramowicz Andrzej: Efekty pomocy publicznej na restrukturyzację Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Busku Zdroju S.A.. Autobusy 2017, nr 1-2, s.23-25, bibliogr.poz.11.

Sytuacja finansowo-ekonomiczna PKS w Busku Zdroju w latach 2007-2011. Przyczyny nieudanej restrukturyzacji spółki przy użyciu środków pomocy publicznej państwa w 2010 r.

Hawlena Joanna, Osuch Paulina: Organizacja turystycznej komunikacji autobusowej w Kapsztadzie. Autobusy 2017, nr 1-2, s.14-22, fot.19, bibliogr.poz.24.

Geneza komunikacji autobusowej. Charakterystyka transportu autobusowego w Kapsztadzie. Sieć połączeń turystycznych w Kapsztadzie.

Kobos Witold, Chudzik Piotr: Dostarczanie energii do autobusu elektrycznego. Autobusy 2017, nr 1-2, s.48-52, rys.5; fot.3, bibliogr.poz.8.

Metody dostarczania energii do autobusu elektrycznego z ogniwami elektrochemicznymi. Charakterystyka dwóch rodzajów ładowarek – szybkich i wolnych wraz z ich uproszczonymi schematami, pozwalającymi na wskazanie zasad ich działania. Opis systemu fotowoltaicznego, umożliwiającego wykorzystanie energii promieniowania słonecznego.

Kozłowska Małgorzata: Konkurencja na rynku międzynarodowych przewozów pasażerskich. Przewozy pasażerskie pomiędzy Warszawą a stolicami krajów Europy Północnej. Autobusy 2017, nr 3, s.16-22, tab.10, bibliogr.poz.15.

Wyniki analizy przewozów pasażerskich z Warszawy do stolic państw Europy Północnej. Porównanie przewozów realizowanych indywidualnymi środkami transportu oraz transportem zbiorowym pod względem dostępności danego środka transportu, czasu podróży oraz ceny.

Kozłowska Małgorzata: Popyt na rynku autobusowych przewozów pasażerskich w Unii Europejskiej. Autobusy 2017, nr 1-2, s.40-46, fot.4, tab.1, bibliogr.poz.16.

Analiza wielkości popytu efektywnego na rynku przewozów pasażerskich w Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem przewozów realizowanych autobusami i autokarami.

Orzeł Artur, Stepaniuk Róża: Zrównoważony transport miejski w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Autobusy 2017, nr 1-2, s.37-39, fot.1, tab.3, bibliogr.poz.12.

Najważniejsze założenia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Plan działań w procesie kreowania nowoczesnej infrastruktury transportowej ośrodków metropolitarnych Polski Wschodniej. Plan finansowania Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Raczyńska-Buława Ewa: Osoby starsze a miejski transport publiczny. Problemy i bariery mobilności. Autobusy 2017, nr 1-2, s.26-36, fot.4, tab.1, bibliogr.poz.17.

Charakterystyka problemu zapewnienia dostępności transportu publicznego dla osób starszych. Charakterystyka wiekowa grupy. Zachowania komunikacyjne osób starszych. Stan zdrowia i inne bariery w dostępie do komunikacji publicznej; działania na rzecz zwiększenia dostępności.

Rusak Zbigniew: Solaris podsumowuje jubileuszowy rok 2016. Autobusy 2017, nr 3, s.10-15, fot. wiele, bibliogr.poz.8.

Wyniki rynkowe firmy Solaris w 2016 r. Statystyki. Nowości produktowe firmy Solaris.

Selwon Adam, Roman Kamil: Wpływ Inteligentnych Systemów Transportowych na redukcję kongestii w miastach. Autobusy 2017, nr 3, s.28-32, rys.1; fot.2, tab.3, bibliogr.poz.16.

Istota funkcjonowania Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS). ITS w komunikacji miejskiej w Polsce. Metodyka badań ankietowych funkcjonowania ITS w Polsce.

 

DROGI GMINNE I POWIATOWE

Innowacyjne połączenie ekranów akustycznych z fotowoltaiką. Projekt Neuötting. Drogi Gminne i Powiatowe 2017, nr 2, s.42-43, fot.3,

Efektywność zastosowania instalacji fotowoltaicznych na drogowych ekranach akustycznych na przykładzie doświadczeń niemieckich.

Kopta Tadeusz: Planowanie infrastruktury rowerowej – praktyczne porady. Drogi Gminne i Powiatowe 2017, nr 2, s.32-41, rys.1; fot.5, tab.1, bibliogr.poz.10.

Zasady i wytyczne projektowania dróg rowerowych w miastach. Planowanie przebiegu tras rowerowych. Wymagania dotyczące gęstości sieci i parametrów dróg rowerowych. Wskaźniki charakteryzujące bezpieczeństwo, funkcjonalność i atrakcyjność systemu rowerowego.

 

EUROLOGISTICS

Wiśniewska Kinga: Modernizacja głównych polskich portów morskich. Eurologistics 2017, nr 3, s.56-59, fot.3,

Inwestycje infrastrukturalne w polskich portach morskich w Gdyni, Gdańsku, Szczecinie i Świnoujściu, planowane do realizacji w latach 2017 – 2020. Zakres i koszty inwestycji obejmujących m.in.: modernizację infrastruktury przeładunkowej i nabrzeży, dostęp drogowy i kolejowy do portów, pogłębienie kanałów portowych.

 

KURIER KOLEJOWY

Gładyga Maciej: ‚Ustawa ocenowa’ – przepisy obowiązują od dawna, ale czy przyjęły się w praktyce?. Kurier Kolejowy 2017, nr 4, s.22-24, fot.1,

Udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji o realizacji kolejowych projektów infrastrukturalnych w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; podsumowanie dotychczasowych efektów obowiązywania regulacji ustawowych oraz ich wpływu na efektywność ekonomiczną i ekologiczną inwestycji kolejowych

Gładyga Maciej: Jak obniżyć koszty intermodalu na stałe?. Kurier Kolejowy 2017, nr 3, s.50-52, fot.1,

Instrumenty finansowe wsparcia rozwoju transportu intermodalnego w polityce transportowej państwa. Kształtowanie stawek opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej dla przewoźników intermodalnych oraz warunki uzyskania przez nich ulgi w opłacie podstawowej.

Gójski Ireneusz: Transport kontenerów koleją rośnie, ale wciąż za wolno. Kurier Kolejowy 2017, nr 3, s.34-40, rys.2; fot.4, tab.3,

Wskaźniki rozwoju transportu intermodalnego w Polsce w latach 2010 – 2016. Plany i realizacja inwestycji w zakresie infrastruktury transportu intermodalnego oraz kolejowej; mapa terminali kontenerowych w Polsce. Założenia Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju dotyczące transportu intermodalnego. Rola i znaczenie transportu kolejowego w łańcuchu logistycznym dla przewozu kontenerów do portów morskich; porównanie odległości i czasów przewozu towarów transportem samochodowym i kolejowym do portu w Gdyni.

Jezierski Przemysław B.: Klaustrofobiczne metro w Glasgow. Kurier Kolejowy 2017, nr 5, s.58-59, fot.3,

Charakterystyka sieci metra w Glasgow: rys historyczny, infrastruktura techniczna, organizacja i praktyka funkcjonowania metra.

Jezierski Przemysław B.: Kolej parkowa ‚Sztandar Pokoju’. Kurier Kolejowy 2017, nr 3, s.71, fot.1,

Historia i oferta przewozowa wąskotorowej kolei parkowej „Sztandar Pokoju” w mieście Płowdiw w Bułgarii.

Jezierski Przemysław B.: Przez Szkocję z biletem FIP. Kurier Kolejowy 2017, nr 3, s.68-70, fot.5,

Oferta przewozowa szkockich kolei pasażerskich oraz możliwości wykorzystania bezpłatnych biletów FIP na terenie Szkocji i Wielkiej Brytanii.

Kuś Łukasz: Aglomeracje z miliardami na kolej. Kurier Kolejowy 2017, nr 5, s.30-35, rys.1; fot.3,

Plany i realizacja inwestycji kolejowych w polskich aglomeracjach: Warszawa, Łódź, Kraków, Trójmiasto, Wrocław, Poznań, Górnośląski Okręg Przemysłowy, Szczecin, Rzeszów.

Kuś Łukasz: Budownictwo pasywne wkracza do kolejnictwa. Kurier Kolejowy 2017, nr 4, s.26-27, fot.1,

Przesłanki i korzyści z zastosowania technologii energooszczędnego budownictwa pasywnego na dworcach kolejowych; przykłady innowacyjnych rozwiązań dotyczących m.in. systemów oświetlenia i klimatyzacji dworców w Polsce i na świecie.

Kuś Łukasz: Kolej wchodzi w erę gospodarki bezemisyjnej. Kurier Kolejowy 2017, nr 4, s.16-19, fot.3,

Kierunki rozwoju ekologicznych technologii napędowych i trakcyjnych w transporcie kolejowym na świecie. Plany i perspektywy wdrożenia innowacyjnych, przyjaznych środowisku technologii kolejowych w Polsce.

Kuś Łukasz: Polskie porty morskie potrzebują spójnej sieci intermodalnej. Kurier Kolejowy 2017, nr 4, s.28-29, rys.2; fot.1,

Uwarunkowania infrastrukturalne i dynamika wzrostu transportu intermodalnego w Polsce. Statystyka kolejowych przewozów intermodalnych w latach 2007 – 2016. Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury transportu intermodalnego z funduszy europejskich.

Litwin Michał: Nikt nie zawalczył o kolej. Kurier Kolejowy 2017, nr 3, s.12-14, fot.1,

Priorytety polityki kolejowej państwa przedstawione w ramach Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) do 2020 r.; wnioski dotyczące strategii inwestowania w zakresie infrastruktury kolejowej.

Pieriegud Jana: Czy kolej w Polsce sprosta wyzwaniom rewolucji cyfrowej?. Kurier Kolejowy 2017, nr 3, s.56-58, rys.1; fot.1,

Uwarunkowania i perspektywy rozwoju technologii cyfrowych w transporcie kolejowym w Polsce. Strategia cyfryzacji kolei europejskich opracowana przez organizacje branżowe (CER, CIT, EIM, UIC) i przedstawiona w dokumencie pt.: „A Roadmap for Digital Railways”. Praktyka wdrażania technologii cyfrowych w różnych obszarach działalności przedsiębiorstwa kolejowego na przykładzie DB Cargo. Wnioski dla Polski.

Wilgusiak Rafał: Bezpieczeństwo to cel wykluczający półśrodki. Kurier Kolejowy 2017, nr 5, s.45-47, rys.3; fot.2,

Cele i zasady szkolenia maszynistów na symulatorach pojazdów kolejowych. Projektowanie baz danych i konfiguracja wirtualnych tras na potrzeby szkolenia.

Wilgusiak Rafał: Intermodal musi wjechać na wyższy poziom. Kurier Kolejowy 2017, nr 4, s.34-38, rys.4; fot.2,

Rola i zadania państwa w strategii rozwoju transportu intermodalnego w Polsce. Planowane i realizowane inwestycje dotyczące dostosowania kolejowej infrastruktury do potrzeb przewozów intermodalnych. Porównanie opłat infrastrukturalnych w transporcie kolejowym do portów morskich w latach 2014 – 2017.

Wilgusiak Rafał: Na drodze do wspólnotowej kolei. Kurier Kolejowy 2017, nr 5, s.62-63, fot.1,

Perspektywy i proces realizacji zmian w funkcjonowaniu kolei europejskich, wprowadzonych przez regulacje prawne czwartego pakietu kolejowego.

Wilgusiak Rafał: Niewykorzystany potencjał eksportowy. Kurier Kolejowy 2017, nr 5, s.18-21, rys.1; fot.3,

Kierunki rozwoju produkcji taboru kolejowego w Polsce. Możliwości zwiększenia konkurencyjności polskich producentów taboru na rynku europejskim.

Wilgusiak Rafał: Polska musi wykorzystać strategiczne położenie. Kurier Kolejowy 2017, nr 4, s.46-48,

Rola i znaczenie transportowe Polski wynikające z jej położenia geostrategicznego w Europie. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju transgranicznych przewozów intermodalnych przez Polskę. Analiza przebiegu międzynarodowych korytarzy transportowych i możliwości rozwoju intermodalnej sieci transportowej.

 

MOSTY

Furtak Kazimierz: Beton w budownictwie mostowym – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. (Concrete in bridge engineering – the past, present and future.) Mosty 2017, nr 3-4, s.33-36, fot.2, bibliogr.poz.28.

Historia i współczesne zastosowanie betonu w budownictwie mostowym. Parametry i właściwości betonów zwykłych i wysokowartościowych: fibrobeton, betony ze zbrojeniem niemetalicznym, betony geopolimerowe, beton lekki kruszywowy, beton samozagęszczony, betony architektoniczne, betony samoobsługowe.

Stankiewicz Beata: Bariery ochronne mostu drogowego w Tczewie zrealizowane w I etapie remontu. (Crash barriers for the Tczew Bridge constructed during the first stage of its rehabilitation.) Mosty 2017, nr 3-4, s.84-86, fot.5, bibliogr.poz.7.

Historia i charakterystyka techniczna mostu drogowego w Tczewie. Projekt i realizacja odnowy konstrukcji mostu. Funkcje i parametry drogowych barier ochronnych zamontowanych na moście.

 

POLSKIE DROGI

Czy czeka nas zwiększenie ilości CO2 w atmosferze?. Polskie Drogi 2017, nr 3, s.42-47, rys.3; fot.2,

Schemat naturalnego obiegu węgla w przyrodzie. Naturalne i antropogeniczne źródła emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Porównanie wielkości dwutlenku węgla emitowanych podczas ruchu pieszego oraz podczas transportu: rowerowego, samochodowego, lotniczego.

[Transport rowerowy]. Polskie Drogi 2017, nr 3, s.24-28, fot.7,

Rola i zadania Polski w realizacji europejskiej sieci dróg rowerowych – EuroVelo; przebieg tras Eurovelo

w Europie (EV1 – EV15). Relacja z turystycznej wyprawy polskich rowerzystów do Danii w 2000 r.

 

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

Dąbrowski Józef: Systemy ochrony przed prądami błądzącymi i ich monitoringu oraz ochrona przeciwporażeniowa na II linii metra w Warszawie. (Systems of protection against stray currents and their monitoring and protection against shock on the II line of the metro in Warsaw.) Przegląd Komunikacyjny 2017, nr 6, s.28-35, rys.5, bibliogr.poz.17.

Zagadnienia bezpieczeństwa elektrycznego systemu trakcyjnego metra. Identyfikacja zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym i środki ochrony przeciwporażeniowej stosowane na II linii metra w Warszawie. Charakterystyka systemu ochrony przed prądami błądzącymi – Monitoring Prądów Błądzących.

Gisterek Igor: Dopasowanie krawędzi peronowych do taboru w istniejących systemach tramwajowych na przykładzie Wrocławia. (Matching the platform edge placement to rolling stock in existing tram systems on the example of Wrocław.) Przegląd Komunikacyjny 2017, nr 7, s.10-16, rys.1; fot.5, tab.1, bibliogr.poz.18.

Zalety komunikacji tramwajowej jako środka transportu publicznego. Efektywność poprawy parametrów jakościowych komunikacji tramwajowej na przykładzie Drezna. Propozycje rozwiązań technicznych nowego taboru tramwajowego dla Wrocławia, mających na celu dopasowanie progu tramwaju do krawędzi peronu.

Makuch Jacek: Propozycja miejskiej linii tramwaju dwusystemowego dla Wrocławia. (Proposal of city tram-train line for Wrocław.) Przegląd Komunikacyjny 2017, nr 7, s.2-9, rys.1; fot.2, bibliogr.poz.8.

Rozwiązania techniczne i doświadczenia z eksploatacji tramwajów dwusystemowych na świecie. Projekt nowej trasy tramwaju dwusystemowego dla Wrocławia, łączącej istniejące pętle tramwajowe z wykorzystaniem linii kolejowej nr 292.

 

RYNEK KOLEJOWY

Adamczyk Andrzej: Przewozy Regionalne wychodzą na prostą. Rynek Kolejowy 2017, nr 3, s.10-11,

Rozmowa z ministrem Infrastruktury i Budownictwa, Andrzejem Adamczykiem, na temat perspektyw rozwoju kolei regionalnych i kolei dużych prędkości. Poprawa wyników działalności przedsiębiorstwa Przewozy Regionalne. Warunki realizacji projektu kolei dużych prędkości.

Antonowicz Mirosław: O żegludze śródlądowej. Rynek Kolejowy 2017, nr 1-2, s.75-77, fot.1, bibliogr.poz.2.

Rola i znaczenie żeglugi śródlądowej w systemie transportowym Polski. Założenia rządowej strategii rozwoju transportu śródlądowego z kwietnia 2016 r. Perspektywy i uwarunkowania integracji przewozów towarowych realizowanych transportem kolejowym i żeglugą śródlądową.

Dolecki Leonard: Rekordowy rok w polskiej gospodarce morskiej. Rynek Kolejowy 2017, nr 4, s.35-37, fot.2,

Wielkość i struktura przeładunków w polskich portach morskich w 2016 r. Zdolność przeładunkowa polskich terminali kontenerowych na rynku przewozów bałtyckich. Stan i perspektywy rozwoju połączeń komunikacyjnych portów z zapleczem lądowym.

Dybalski Jakub: Unia funduje tramwaje. Rynek Kolejowy 2017, nr 3, s.32-35, fot.1,

Inwestycje dotyczące transportu tramwajowego w polskich miastach, współfinansowane w ramach funduszy unijnych w latach 2014 – 2020.

Janduła Martyn: Jak Polska wydaje unijne pieniądze z obecnej perspektywy?. Rynek Kolejowy 2017, nr 3, s.24-26, fot.1,

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych z funduszy UE w Polsce w 2016 r. Projekty i wydatkowane środki w ramach realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz regionalnych programów operacyjnych w województwach.

Jasiński Rafał: Magistrala Wschodnia. Rynek Kolejowy 2017, nr 1-2, s.54-57, fot.2, tab.2,

Projekt utworzenia na modernizowanych liniach kolejowych ciągu komunikacyjnego – Magistrali Wschodniej, łączącej miasta wojewódzkie makroregionu Polski Wschodniej. Inwestycje infrastrukturalne na Magistrali Wschodniej planowane do realizacji do 2023 r. Odcinki sieci kolejowej wchodzące w skład Magistrali Wschodniej oraz ich podstawowe parametry.

Lebda Dominik: Co czeka małopolską kolej?. Rynek Kolejowy 2017, nr 4, s.46-48, fot.1,

Plany inwestycji kolejowych w woj. małopolskim: budowa i modernizacja linii kolejowych na trasie Kraków – Katowice i Kraków – Zakopane; remonty linii pomiędzy Skawiną i Suchą Beskidzką oraz połączenia Tarnów – Krynica; przebudowa linii średnicowej w Krakowie.

Madrjas Jakub, Janduła Martyn: Grupa PKP podsumowała rok. Rynek Kolejowy 2017, nr 3, s.12-14, fot.1,

Cele i założenia nowej strategii Grupy PKP. Proponowane zmiany w strukturze zarządzania, polityce inwestycyjnej i taborowej spółek: PLK, PKP Cargo, PKP Intercity.

Polaczek Jerzy: Szerokim torem aż do śląskich portów. Rynek Kolejowy 2017, nr 4, s.38-39, rys.1; fot.1,

Projekt przedłużenia szerokotorowej linii kolejowej LHS do portów śródlądowych w Gliwicach i Kędzierzynie-Koźlu. Przewidywane korzyści i znaczenie transportowe proponowanej inwestycji.

Rydzyński Paweł: Piekielnie trudny temat. Rynek Kolejowy 2017, nr 3, s.43-45, rys.1; fot.1,

Założenia projektu budowy linii kolejowej ‚Podłęże – Piekiełko’ w woj. małopolskim; planowane inwestycje infrastrukturalne oraz ich wpływ na poprawę przepustowości i optymalizację prędkości na sieci kolejowej w Małopolsce.

Rydzyński Paweł: Polskie wąskotorówki u progu likwidacji?. Rynek Kolejowy 2017, nr 3, s.46-47,

Warunki funkcjonowania i przesłanki ekonomiczne likwidacji wybranych linii kolei wąskotorowych w Polsce.

Sawicki Jerzy: Inwestycje kolejowe w projekcie Kodeksu urbanistyczno-budowlanego (KUB). Rynek Kolejowy 2017, nr 1-2, s.88-90, fot.1,

Projekt regulacji Kodeksu urbanistyczno-budowlanego (KUB) w zakresie budownictwa kolejowego. Aktualny stan prawa dotyczącego realizacji inwestycji kolejowych oraz proponowane przez KUB przepisy zastępujące dotychczas obowiązującą specustawę kolejową: inwestycje kolejowe jako rodzaj inwestycji strategicznych, lokalizacja inwestycji strategicznych, inwestycje celu publicznego, decyzja środowiskowo- lokalizacyjna jako nowy rodzaj decyzji administracyjnej.

Szymajda Michał: Jak pieniądze z CEF zmienią polską kolej?. Rynek Kolejowy 2017, nr 3, s.30-31, fot.1,

Plany i realizacja projektów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury kolejowej, współfinansowanych z funduszu CEF.

Szymajda Michał: NIK krytycznie o inwestycjach kolejowych w ubiegłych latach. Rynek Kolejowy 2017, nr 3, s.27-29, fot.2,

Ocena realizacji Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych w latach 2011 – 2015 na podstawie wyników kontroli przeprowadzonej przez NIK: efektywność wydatkowania środków finansowych oraz dodatkowe koszty inwestycji.

Urbanowicz Witold: Polski rynek tramwajowy. W tym roku zakup 393 wozów. Rynek Kolejowy 2017, nr 4, s.57-60, fot.4, tab.1,

Zamówienia na tabor tramwajowy dla polskich miast w perspektywie finansowej do 2023 r.

Urbanowicz Witold: Velostrada obok mostu. Ciekawe warianty przebudowy linii średnicowej. Rynek Kolejowy 2017, nr 4, s.54-56, fot.1,

Koncepcja przebudowy kolejowej linii średnicowej w Warszawie. Proponowane warianty przebudowy infrastruktury przystankowej i układu torowego. Modernizacja dworców kolejowych Warszawa Śródmieście, Warszawa Powiśle i Warszawa Wschodnia. Plan realizacji drogi rowerowej przebiegającej w ciągu linii kolejowej (velostrady).

Wołek Marcin: Mnogość operatorów regionalnych – atut czy wada?. Rynek Kolejowy 2017, nr 1-2, s.84-87, rys.3, tab.1,

Analiza procesu usamorządowienia kolei regionalnych w Polsce. Rola i zadania samorządu województwa w organizacji kolejowych przewozów pasażerskich od 2001 r. do chwili obecnej. Etapy procesu tworzenia kolejowych operatorów samorządowych. Istota i znaczenie relacji właścicielskich pomiędzy samorządem i przedsiębiorstwem kolejowym.

[Kolej przyszłości]. Rynek Kolejowy 2017, nr 1-2, s.28-53, rys.14; fot.16,

Kierunki rozwoju techniki kolejowej na świecie. Historia i ewolucja technologii pasażerskich przewozów dużych prędkości: Maglev, Shinkansen, Hyperloop. Charakterystyka projektowanego systemu kolei pneumatycznej Hyperloop w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Innowacje w polskim przemyśle taboru kolejowego (PESA, Newag).

[Przewozy kolejowe w 2016 r.]. Rynek Kolejowy 2017, nr 4, s.20-34, rys.2; fot.4, tab.2,

Charakterystyka polskiego rynku kolejowego w 2016 r.: wielkość i struktura przewozów pasażerskich i towarowych, udział w rynku i konkurencyjność przewoźników kolejowych, podsumowanie działalności przewozowej kolei aglomeracyjnych na Mazowszu. Udział przedsiębiorstwa Bombardier w realizacji projektu kolei dużych prędkości.

 

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO TTS

Giedryś Alina: Dworzec Łódź Fabryczna jako multimodalny dworzec centralny. Technika Transportu Szynowego TTS 2017, nr 1-2, s.63-77, fot.11; rys.9, bibliogr.poz.34.

Założenia projektowe oraz rozwiązania funkcjonalne multimodalnego dworca centralnego w Łodzi; historia planowania, układ funkcjonalny. Strategia integracji transportu pasażerskiego w mieście, aglomeracji i województwie. Integracja taryfowa w aglomeracji łódzkiej. Kalendarium głównych etapów budowy dworca Łódź Fabryczna.

Graff Marek: Komunikacja kolejowa na pograniczu polsko-czeskim i polsko-słowackim. Technika Transportu Szynowego TTS 2017, nr 4, s.16-26, fot. wiele; rys.4, bibliogr.poz.7.

Charakterystyka sieci kolejowej na pograniczu polsko-czeskim i polsko-słowackim; rys historyczny i stan obecny.

Hondius Harry: Coraz mniej zamówień na zatłoczonym rynku. Technika Transportu Szynowego TTS 2017, nr 1-2, s.35-45, fot. wiele; rys.4, tab.8,

Analiza rynku tramwajowego Unii Europejskiej w latach 2015-2016; nowości w branży, technologia, niezależne koła, innowacje Avenio, wagony wieloprzegubowe, bez trakcji w Doha, polskie i czeskie produkty eksportowe. Perspektywy rynkowe.

Kozłowska Małgorzata: Konkurencja na rynku międzynarodowych przewozów pasażerskich. Przewozy pasażerskie pomiędzy Warszawą a stolicami krajów Europy Centralnej. Technika Transportu Szynowego TTS 2017, nr 4, s.10-13, tab.6, bibliogr.poz.12.

Analiza ofert przewozów pasażerskich z Warszawy do stolic państw Europy Centralnej. Porównanie przewozów realizowanych indywidualnymi środkami transportu oraz transportem zbiorowym pod względem dostępności danego środka transportu, czasu podróży oraz ceny.

Kozłowska Małgorzata: Popyt na rynku kolejowych przewozów pasażerskich w Unii Europejskiej. Technika Transportu Szynowego TTS 2017, nr 1-2, s.18-23, tab.4, bibliogr.poz.11.

Analiza wielkości popytu efektywnego na rynku kolejowych przewozów pasażerskich w Unii Europejskiej. Analiza rozwoju przewozów pociągami dużej prędkości; poprawa konkurencyjności kolei na rynku transportowym.

Raczyńska-Buława Ewa: Mobilność osób starszych. Dlaczego nie transport publiczny?. Technika Transportu Szynowego TTS 2017, nr 1-2, s.24-34, fot.4, tab.1, bibliogr.poz.21.

Struktura populacji wg grup wiekowych w Unii Europejskiej w latach 2015-2080. Zachowania komunikacyjne osób starszych. Bariery w dostępie do komunikacji publicznej. Działania na rzecz zwiększenia dostępności transportu publicznego dla osób starszych.

Raczyński Jan, Bużałek Tomasz: Kierunki rozwoju Łódzkiego Węzła Kolejowego. Technika Transportu Szynowego TTS 2017, nr 1-2, s.46-61, rys.18, bibliogr.poz.33.

Charakterystyka koncepcji w zakresie kierunków rozwoju węzła łódzkiego, także w skali województwa łódzkiego oraz plany dotyczące jego lepszego włączenia w system kolejowy Polski w dalszej perspektywie.

Regulski Paweł, Abramek Karol F.: Analiza potoków pasażerskich komunikacji miejskiej na trasie przebiegającej wzdłuż linii kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin Główny – Police. Technika Transportu Szynowego TTS 2017, nr 4, s.14-15, fot.1, tab.2, bibliogr.poz.7.

Analiza potoków pasażerskich komunikacji miejskiej na trasie Szczecin Główny – Police. Metodyka i analiza badań. Wnioski.

 

TSL BIZNES

Dziewicka Katarzyna: W 12 godzin Los Angeles. TSL Biznes 2017, nr 6, s.60-62, fot.4,

Kierunki rozwoju współpracy gospodarczej i transportowej między Polską i USA. Rozwój i dywersyfikacja oferty przewozowej PLL LOT SA; usługi połączeń lotniczych z lotniska Chopina w Warszawie do Los Angeles. Inwestycje taborowe PLL LOT w ramach współpracy z amerykańską firmą leasingową Air Lease Corporation.

Nietz Franciszek: Przetargowy ‚wysyp’. TSL Biznes 2017, nr 6, s.63-65, fot.4,

Stan i perspektywy realizacji wydatków z funduszy unijnych na inwestycje kolejowe w ramach Krajowego Programu Kolejowego. Modernizacja infrastruktury kolejowej w latach 2016 – 2017. Założenia planu wydatkowania środków unijnych do 2023 r.

 

WSPÓLNOTA

Koszty i korzyści smart city. Wspólnota 2017, nr 12, s.52-53, fot.1,

Koncepcja wykorzystania przez samorządy innowacji technologicznych do tworzenia ‚inteligentnego miasta’ – smart city. Przykłady rozwiązań dotyczących interakcji przestrzeni miejskiej i systemów informacji opartych telefonii mobilnej.

Krzysztofowicz Dominik: Elektrobusy z polskim rodowodem. Wspólnota 2017, nr 13, s.20-23, fot.2, tab.1,

Cele i założenia programu rozwoju elektromobilności, opracowanego przez Ministerstwo Rozwoju; założenia i perspektywy uruchomienia produkcji autobusów elektrycznych w Polsce (e-Bus). Charakterystyka techniczna i doświadczenia z eksploatacji autobusu elektrycznego Solaris Urbino 12 Electric.

 

Nowy Wykaz Nabytków (1 i 2/2017)

Wykaz Ważniejszych Nabytków Głównej Biblioteki Komunikacyjnej

informator kwartalny o nowych wydawnictwach wpływających do zbiorów bibliotecznych.

Redaktor: mgr Wojciech Styczeń
tel.: 22 630 10 58


Poniżej bezpośredni wgląd w ostatni wykaz, pod nim dostęp do wszystkich wykazów z roku 2012 i 2013. Starsze są dostępne w dawnej witrynie GBK.

 

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012