UWAGA: KATALOGI ON-LINE DOSTĘPNE DO 2015 ROKU. OD 2015 R. W WERSJI PAPIEROWEJ NA MIEJSCU!

Przegląd Prasy Technicznej

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

Comiesięczne opracowania artykułów z polskiej prasy fachowej poświęcone problematyce transportu, budownictwa i dziedzin pokrewnych.
Redaktor: mgr Wojciech Styczeń
tel.: 22 630 10 58

Rocznik 2016

PPT 01/2016
PPT 02/2016
PPT 03/2016
PPT 04/2016
PPT 05/2016
PPT 06/2016
PPT 07/2016

Rocznik 2015

PPT 01/2015
PPT 02/2015
PPT 03/2015
PPT 04/2015
PPT 05/2015
PPT 06/2015
PPT 07/2015
PPT 08/2015
PPT 09/2015
PPT 10/2015
PPT 11/2015
PPT 12/2015

Rocznik 2014

PPT 01/2014
PPT 02/2014
PPT 03/2014
PPT 04/2014
PPT 05/2014
PPT 06/2014
PPT 07/2014
PPT 08/2014
PPT 09/2014
PPT 10/2014
PPT 11/2014
PPT 12/2014

Rocznik 2013

PPT 01/2013
PPT 02/2013
PPT 03/2013
PPT 04/2013
PPT 05/2013
PPT 06/2013
PPT 07/2013
PPT 08/2013
PPT 09/2013
PPT 10/2013
PPT 11/2013
PPT 12/2013

Comiesięczne opracowania artykułów z polskiej prasy fachowej poświęcone problematyce transportu, budownictwa i dziedzin pokrewnych.
Redaktor: mgr Wojciech Styczeń
tel.: 22 630 10 58