UWAGA: SKANY KART KATALOGOWYCH DO 2015 R. DOSTĘPNE NA STRONIE. OD 2016 R. W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NA MIEJSCU.

ATLAS KOLEJOWY

Katalogi

KATALOGI KARTKOWE

 • wydawnictw zwartych GBK
 • wydawnictw ciągłych GBK – alfabetyczny
 • wydawnictw zwartych byłego Urzędu Gospodarki Morskiej- alfabetyczny.


KATALOGI ON-LINE 

są od 15. 11.2005 r. dostępne w Internecie w tej witrynie, obejmują nabytki GBK od 1988 r. w układzie alfabetycznym, oraz zasoby specjalne, a także zasoby b. Urzędu Gospodarki Morskiej.


KARTOTEKI INFORMACYJNE

 • dokumentacyjna zawartości czasopism polskich i zagranicznych o profilu transportowym za lata 1954 -1994
 • zbiorów specjalnych:
  • kartografia;
  • tłumaczenia;
  • literatura techniczno-handlowa;
  • sprawozdania;
  • normy;
 • fiszki UIC do 2001 r.
 • kartoteka opracowań dotyczących rozwoju kolejnictwa, zawartych w wydawnictwie Problemy Kolejnictwa;
 • indeks opisów słownych haseł UKD;