UWAGA: SKANY KART KATALOGOWYCH DO 2015 R. DOSTĘPNE NA STRONIE. OD 2016 R. W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NA MIEJSCU.

ATLAS KOLEJOWY

Działalność informacyjna

GBK…

 • opracowuje do bazy danych artykuły z czasopism fachowych z zakresu transportu, budownictwa i dziedzin pokrewnych,
 • wykonuje zestawienia tematyczne na użytek pracowników resortu i instytucji z zewnątrz,
 • opracowuje i wydaje materiały informacyjne,
 • organizuje wystawy tematyczne,
 • prowadzi prace badawczo-rozwojowe w zakresie języków informacyjno-wyszukiwawczych z dziedziny transportu,
 • prowadzi prace bibliograficzne,
 • współpracuje w zakresie opracowywania i wymiany informacji naukowej z ośrodkami INTE w organizacji OSŻD

Wszystkie publikacje GBK mogą być bezpłatnie kopiowane i powielane we fragmentach, także w celach komercyjnych; warunek jest jeden: powołanie się na źródło i podanie naszej strony internetowej.

____________________________________________

Bazy danych

 • Prowadzenie i utrzymanie własnych baz danych – Zautomatyzowany System Informacyjny oparty na oprogramowaniu Micro/ISIS
 • Opracowanie formalne wydawnictw zwartych, prowadzenie katalogów i wspomaganie udostępniania zbiorów – Komputerowy System Biblioteczny LIBRA.
 • Do indeksowania dokumentów i wyszukiwania materiałów informacyjnych wykorzystywany jest język informacyjno-wyszukiwawczy – deskryptorowy oparty na systemie tezaurusów z zakresu transportu.

Własne bazy danych:

 • Bibliograficzna Baza Danych Transportu – KOM 1988-
 • Zbiory Historyczne GBK (wybrane pozycje) – BIB 1847-1945
 • Katalogowa Baza Danych o Czasopism Transportowych gromadzonych w GBK – CZAS 1988-
 • Tezaurus Transportu – TEZ

Obce:

TRANSPORT CD – międzynarodowa bibliograficzna baza danych na dyskach optycznych, obejmująca piśmiennictwo z zakresu wszystkich działów transportu w okresie 1968- 2000. Baza, zawierająca łącznie 600.000 jedn. w jęz. ang., franc., niem., obejmuje serwisy:

 • TRB – Serwis Informacyjny Badań Transportowych amerykańskiej Bazy Danych TRIS
 • OECD Baza danych IRRD (Międzynarodowa Dokumentacja Badań Drogowych)
 • ECMT Baza danych TRANSDOC (ekonomiczna informacja transportowa);

Bazy są dostępne wyłącznie w Bibliotece