UWAGA: KATALOGI ON-LINE DOSTĘPNE DO 2015 ROKU. OD 2015 R. W WERSJI PAPIEROWEJ NA MIEJSCU!

Działalność informacyjna

GBK…

  • opracowuje na bieżąco informacje o zawartości czasopism polskich i zagranicznych z zakresu tematycznego działalności Biblioteki,
  • wykonuje zestawienia tematyczne na użytek pracowników resortu i instytucji z zewnątrz,
  • opracowuje wydawnictwa informacyjne,
  • organizuje wystawy tematyczne,
  • opracowuje analizy dokumentacyjne prasy fachowej do bazy danych,
  • prowadzi prace badawczo-rozwojowe w zakresie języków informacyjno-wyszukiwawczych z dziedziny transportu,
  • prowadzi prace bibliograficzne,
  • współpracuje w zakresie opracowywania i wymiany informacji naukowej w dziedzinie transportu z ośrodkami informacji naukowej OSŻDUIC 

W szczególności Biblioteka rekomenduje wydawany co miesiąc Biuletyn Informacyjny Infrastruktury, stanowiący przegląd światowych publikacji z tej dziedziny. Ostatni rocznik BII jest zawsze dostępny on-line z menu. Wszystkie numery są także dostępne do pobrania.

Wszystkie publikacje GBK mogą być bezpłatnie dowolnie kopiowane i powielane w całości lub w części, także w celach komercyjnych; warunek jest jeden: powołanie się na źródło i podanie naszego adresu WWW.

czytanie red

____________________________________________

Bazy danych

  • Prowadzenie i utrzymanie własnych baz danych – Zautomatyzowany System Informacyjny oparty na oprogramowaniu Micro/ISIS
  • Opracowanie formalne wydawnictw zwartych, prowadzenie katalogów i wspomaganie udostępniania zbiorów – Komputerowy System Biblioteczny LIBRA.
  • Do indeksowania dokumentów i wyszukiwania materiałów informacyjnych wykorzystywany jest język informacyjno-wyszukiwawczy – deskryptorowy oparty na systemie tezaurusów z zakresu transportu.

Własne bazy danych:

  • Bibliograficzna Baza Danych Transportu – KOM 1988-
  • Zbiory Historyczne GBK (wybrane pozycje) – BIB 1847-1945
  • Katalogowa Baza Danych o Czasopism Transportowych gromadzonych w GBK – CZAS 1988-
  • Tezaurus Transportu – TEZ

Obce:

TRANSPORT CD – międzynarodowa bibliograficzna baza danych na dyskach optycznych, obejmująca piśmiennictwo z zakresu wszystkich działów transportu w okresie 1968- 2000. Baza, zawierająca łącznie 600.000 jedn. w jęz. ang., franc., niem., obejmuje serwisy:

  • TRB – Serwis Informacyjny Badań Transportowych amerykańskiej Bazy Danych TRIS
  • OECD Baza danych IRRD (Międzynarodowa Dokumentacja Badań Drogowych)
  • ECMT Baza danych TRANSDOC (ekonomiczna informacja transportowa);

Bazy są dostępne wyłącznie w Bibliotece