UWAGA: KATALOGI ON-LINE DOSTĘPNE DO 2015 ROKU. OD 2015 R. W WERSJI PAPIEROWEJ NA MIEJSCU!

Udostępnianie zbiorów

Czytelnia – ogólnie dostępna 

 • czasopisma bieżące polskie i zagraniczne
 • zbiory podręczne

Wypożyczalnia 

 • wypożyczenia indywidualne – dla pracowników ministerstwa;
 • wypożyczenia międzybiblioteczne – dla instytucji i bibliotek;

Informatorium 

 • informacja biblioteczna
 • informacja bibliograficzna bieżąca i retrospektywna
 • udostępnianie na miejscu bazy danych KOM
 • wykonywanie zestawień bibliograficznych i dokumentacyjnych na zamówienie

Dział udziela informacji katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych na podstawie katalogów głównych księgozbioru własnego Biblioteki, kartotek oraz dostępnych na miejscu baz danych. Informacje udzielane są bezpośrednio, telefonicznie (22 630 1062) i pisemnie oraz pocztą elektroniczną.


Pracownia kserograficzna 

Odbitki z własnych materiałów bibliotecznych w ograniczonym zakresie!


Obsługa użytkowników

poniedziałek – piątek w godzinach 9:00 – 15:00


Regulamin wypożyczalni 

 • Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres miesiąca.
 • Czasopisma udostępniane są wyłącznie w czytelni.
 • Wydawnictwa do 1945 r. nie są wypożyczane; udostępniane są wyłącznie na miejscu w czytelni.