UWAGA: KATALOGI ON-LINE DOSTĘPNE DO 2015 ROKU. OD 2015 R. W WERSJI PAPIEROWEJ NA MIEJSCU!

Wydawnictwa GBK

W sprawie każdego tytułu (chodzi o uwagi, propozycje, ale także możliwość zaabonowania itp.) prosimy kontaktować się z odpowiednim redaktorem.

Każde z tych wydawnictw ma swój odpowiednik internetowy w menu nawigacji głównej.


Wykaz Ważniejszych Nabytków Głównej Biblioteki Komunikacyjnej
informator kwartalny o nowych wydawnictwach wpływających do zbiorów bibliotecznych.

Redaktor: mgr Wojciech Styczeń 
tel.: 22 630-10-58


Wykaz Czasopism Krajowych i Zagranicznych GBK
prenumerowanych i otrzymywanych bezpłatnie przez GBK w ciągu roku.

Redaktor: mgr Bronisława Frątczak 
tel.: 22 630-10-58


 


Przegląd polskiej prasy technicznej
zawiera krótkie streszczenia artykułów polskiej prasy, poświęconych problematyce, związanej z działalnością resortu transportu i budownictwa.  Ukazuje się raz w miesiącu.

Redaktor: mgr Wojciech Styczeń
tel. 22 630-10-58