Prenumerata

Wykaz Czasopism Krajowych i Zagranicznych GBK
prenumerowanych i otrzymywanych bezpłatnie przez GBK w ciągu roku.

Redaktor: mgr Bronisława Frątczak 
tel.: 22 630 1058