UWAGA: SKANY KART KATALOGOWYCH DO 2015 R. DOSTĘPNE NA STRONIE. OD 2016 R. W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NA MIEJSCU.

ATLAS KOLEJOWY

PPT 01/2014

Opublikował(a): ibiernat, 2014-02-17


AUTOBUSY,

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO,

DROGOWNICTWO,

MAGAZYN AUTOSTRADY,

NAMIARY NA MORZE I HANDEL,

NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE,

POLSKIE DROGI,

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY,

RYNEK KOLEJOWY,

SKRZYDLATA POLSKA

AUTOBUSY

Dyr Tadeusz: Infrastruktura transportu w koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju. Autobusy 2013, nr 11, s.22-30, rys.8, bibliogr.poz.14.

Założenia „Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030” (KPZK 2030) w zakresie rozwoju przestrzennego infrastruktury drogowej, kolejowej i lotniczej w Polsce. Uwarunkowania i czynniki determinujące politykę gospodarki przestrzennej oraz priorytety KPZK 2030 w kontekście strategii rozwoju zrównoważonego i polityki regionalnej. Układ powiązań funkcjonalnych sieci transportowej i teleinformatycznej pomiędzy największymi miastami; przewidywany rozwój sieci drogowej, kolejowej i lotnisk do 2030 r. Plan działań w ramach KPZK 2030, obejmujący: poprawę dostępności polskich miast i regionów w przestrzeni europejskiej; zmniejszenie zewnętrznych kosztów transportu; inwestycje w zakresie modernizacji i rozbudowy infrastruktury transportowej.

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

Hitczenko Dorota: Wypadki samochodowe w Krakowie w ciągu dziesięciolecia 1924 – 1934. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego 2013, nr 3, s.3-8, fot.2, tab.7, bibliogr.poz.1.

Analiza wypadkowości w ruchu drogowym w Krakowie w latach 1924 – 1934. Statystyki liczby wypadków i ich ofiar wg: czasu wystąpienia, płci i wieku uczestników zdarzenia, ciężkości wypadków i obrażeń ich ofiar. Najczęstsze przyczyny wypadków; zapobieganie wypadkom powstałym z winy kierowców i z przyczyn technicznych. Propozycja utworzenia systemu rejestracji danych o wypadkach drogowych.

Krystek Ryszard: Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych – 2013. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego 2013, nr 3, s.9-16, rys.1; fot.5, bibliogr.poz.18.

Działania organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych na rzecz pomocy ofiarom wypadków drogowych w Polsce. Program obchodów Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych w dn. 15-17.11.2013 r. Problemy związane z organizacją systemu pomocy medycznej udzielanej ofiarom wypadków. Kształtowanie świadomości społecznej i poprawa sytuacji osób poszkodowanych w wypadkach jako elementy programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd) w UE i w Polsce (Program GAMBIT); przykłady różnych form pomocy ofiarom wypadków przez organizacje pozarządowe. Zastosowanie symulatorów dachowania i zderzeń w ramach edukacji z zakresu brd. Statystyki dotyczące stosowania pasów bezpieczeństwa przez podróżujących samochodem w zależności od miejsca zajmowanego w pojeździe i rodzaju terenu.

Leśnikowska- Matusiak Ida: Podstawy edukacji dla Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego 2013, nr 3, s.17-21, fot.1, tab.1,

Historia, cele i zadania edukacji w ujęciu teoretycznym; zestawienie głównych nurtów filozofii i pedagogiki w Europie w XX w. Współczesne teorie i działania w dziedzinie wychowania w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w UE.

Zysińska Małgorzata: Innowacyjne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa transportu intermodalnego. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego 2013, nr 3, s.26-29, fot.9,

Główne problemy i warunki rozwoju transportu intermodalnego w Europie i w Polsce; wymagania w zakresie bezpieczeństwa przewozów intermodalnych wynikające z wytycznych UE. Charakterystyka zautomatyzowanych technologii przeładunku naczep i kontenerów, zwiększających efektywność i bezpieczeństwo łańcucha dostaw: Modalohr, Cargobeamer, Flexiwaggon, Commutor. Innowacje związane z bezpiecznym zarządzaniem informacją w intermodalu: system Galileo, Chinos (Container Handling in Intermodal Nodes-Opitimal and Secure), projekty realizowane w Polsce przez Instytut Logistyki i Magazynowania oraz w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

DROGOWNICTWO

Kornalewski Leszek, Malasek Jacek, Szczepaniak Zenon: Kategoryzacja pionowych znaków drogowych. Drogownictwo 2013, nr 12, s.361-366, rys.2; fot.16, bibliogr.poz.7.

Kategorie i funkcje drogowych znaków o zmiennej treści oraz ich rola w zarządzaniu ruchem. Warunki techniczne, zasady projektowania i praktyka stosowania znaków w formie piktogramu, tablic tekstowych i zintegrowanych, realizowanych w technologii predefiniowanej lub swobodnie programowanej.

Stańczyk Andrzej: Mosty przez Garonnę w Bordeaux. Drogownictwo 2013, nr 12, s.385-390(okł.), rys.2; fot.5,

Historia mostów przez Garonnę w Bordeaux od początku XIX w. do chwili obecnej. Konstrukcja, parametry i przepustowość siedmiu drogowych i kolejowych mostów: dwutorowego (Pasarelle Eiffel) i czterotorowego; kamiennego (Pont de Pierre); belkowego (Pont Saint Jean); wiszącego (Pont d’Aquitaine); autostradowego (Pont Francois Mitterand); ruchomego z podnoszonym przęsłem (Pont Jacques Chaban Delmas).

MAGAZYN AUTOSTRADY

Kluba Anna: Nowy, szerszy plan na drogi. Magazyn Autostrady 2013, nr 11, s.40-44, fot.1,

Priorytety i główne kierunki działań w zakresie transportu drogowego przewidziane w Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. Budowa i modernizacja dróg ekspresowych i autostrad w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 – 2015; stan realizacji i postępowanie przetargowe na budowę odcinków dróg: S3, S5, S7, S8, S17, S19.

Zelek Ewelina, Badura Dawid: Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 – 2020. Magazyn Autostrady 2013, nr 11, s.45-47, rys.1,

Cele i zadania Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 – 2020, przedstawione w projekcie z 8.01.2013 r. Ocena propozycji działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd) dotyczących m.in.: oznakowania dróg, bezpieczeństwa pieszych i ograniczenia prędkości jazdy. Zintegrowane podejście do zarządzania brd w ramach Programu, w dziedzinach: inżynierii, nadzoru, ratownictwa i opieki medycznej, edukacji. Statystyka wypadkowości i ofiar wypadków w Polsce i w UE-27 w 2011 r.

NAMIARY NA MORZE I HANDEL

Borkowski Maciej: Prawie 2 mln. Namiary na Morze i Handel 2013, nr 24, s.16, tab.1,

Statystyka przeładunków w terminalach kontenerowych w polskich portach morskich w latach 2012 – 2013: Bałtycki Terminal Kontenerowy Gdynia, Bałtycki Terminal Drobnicowy Gdynia, DB Port Szczecin, Deepwater Container Terminal Gdańsk, Gdynia Container Terminal, Gdański Terminal Kontenerowy, Port Handlowy Świnoujście.

Borkowski Maciej, Bąbczyńska- Jelonek Zofia: Przeładunki masowe w polskich portach morskich – raport. Namiary na Morze i Handel 2013, nr 24, s.9-15, rys.8; fot.3, tab.1,

Statystyka przeładunków towarów masowych w polskich portach morskich w okresie I-X 2013 r. w porównaniu do 2012 r. (Gdynia, Gdańsk, Szczecin-Świnoujście, Police); obecny i prognozowany udział poszczególnych grup ładunków masowych w obrocie towarowym. Analiza trendów i uwarunkowań wzrostu przeładunków węgla i rudy w portach województwa zachodniopomorskiego. Inwestycje w zakresie rozbudowy portowej infrastruktury przeładunkowej.

NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE

Flaga Kazimierz: XIX Europejska Wyprawa Mostowa. Węgry, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra I, cz.1. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2013, nr 6, s.70-79, fot.34,

Konstrukcja i architektura zabytkowych i współczesnych mostów i wiaduktów zwiedzonych przez uczestników XIX Europejskiej Wyprawy Mostowej w lipcu 2013 r.; charakterystyka obiektów mostowych i zabytków kultury: na Węgrzech, w Bośni i Hercegowinie, Czarnogórze.

Ryż Karol: Wybitne dzieła inżynierii i architektury w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2013, nr 6, s.64-69, fot.15,

Konstrukcja i architektura niekonwencjonalnych budowli na wyspie Saadiyat w Abu Dhabi: Muzeum Narodowe Szejka Zayeda; Muzeum Sztuki Współczesnej – Guggenheim Abu Dhabi; Cetrum Teatru, Tańca i Muzyki (Performing Arts Centre); Muzeum Morskie; Muzeum Klasyczne – Classical Museum Louvre Abu Dhabi. Plan zagospodarowania i wizualizacja zabudowy wyspy Saadiyat.

POLSKIE DROGI

Powszechne przyzwolenie dla przekraczania prędkości. Polskie Drogi 2013, nr 10, s.42-43, rys.1,

Dane dotyczące poziomu społecznej akceptacji dla przekraczania prędkości jazdy w ruchu drogowym, na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego na zlecenie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

Dostępność transportowa, czyli jak ocenić za pomocą modelu potencjału, które inwestycje są najważniejsze?. Przegląd Komunikacyjny 2013, nr 12, s.18-22, tab.1, bibliogr.poz.19.

Modele ewaluacji inwestycji transportowych. Dostępność potencjałowa jako metoda badań efektywności inwestycji drogowych. Zmiany dostępności potencjałowej w latach 2010-2015 dla wszystkich inwestycji na autostradach i drogach ekspresowych w Polsce. Symulacje efektów poszczególnych inwestycji drogowych dla stanu sieci w 2011 r.

Lewandowski Krzysztof: Turystyka kolejowa na Dolnym Śląsku. Przegląd Komunikacyjny 2013, nr 12, s.23-29, rys.2, bibliogr.poz.45.

Analiza rozwiązań stosowanych do promocji turystyki na kolei, po kolei i z koleją na terenie Dolnego Śląska. Inicjatywy turystyki kolejowej w Polsce: turystyczny szlak kolejowy przez Karpaty, turystyka kolejowa w Wielkopolsce, plany turystyki kolejowej w woj. kujawsko-pomorskim, łódzkim i śląskim. Integracja kolejowej oferty turystycznej. Wykorzystanie lokomotyw parowych do obsługi ruchu turystycznego.

Mackiewicz Piotr, Szydło Antoni, Wardęga Robert: Kolej linowa – system transportu publicznego przez rzekę Odrę. Przegląd Komunikacyjny 2013, nr 12, s.5-9, fot.10, bibliogr.poz.7.

Przegląd alternatywnych rozwiązań transportowych w postaci kolei linowych stosowanych na świecie. Charakterystyka kolei linowej funkcjonującej w kampusie Politechniki Wrocławskiej jako przykład możliwości rozwoju transportu publicznego w dużych miastach nad rzekami; parametry techniczne oraz etapy powstawania kolejki.

Świątecki Piotr: Dokąd leci żuraw?. Przegląd Komunikacyjny 2013, nr 12, s.36-37, bibliogr.poz.17.

Formalno-prawne aspekty historii Polskich Linii Lotniczych od utworzenia PLL LOT do chwili rezygnacji z kontroli kapitałowej spółki przez Państwo. Prawne efekty zmian poglądów władz państwowych na status flagowego przewoźnika.

RYNEK KOLEJOWY

Rydzyński Paweł: Analiza nowego rozkładu jazdy. Rynek Kolejowy 2014, nr 1-2, s.44-46, fot.1,

Porównanie i ocena połączeń pasażerskich oferowanych przez polskich przewoźników, na podstawie rozkładów jazdy na 2014 r.: PKP Intercity, Przewozy Regionalne, Koleje Mazowieckie, Koleje Śląskie, Koleje Dolnośląskie.

Urbaniak Justyna: Koleją na każde lotnisko. Rynek Kolejowy 2014, nr 1-2, s.20-22, fot.1,

Ocena i perspektywy skomunikowania portów lotniczych z siecią szybkich kolei w Polsce, planowanej w ramach Transeuropejskiej Sieci Transportowej. Przesłanki budowy szybkich połączeń kolejowych oraz ich wpływ na rozwój działalności i konkurencyjność lotnisk.

Wrzosek Michał: Jak przewoźnicy pasażerscy radzą sobie z pasażerami w Internecie?. Rynek Kolejowy 2014, nr 1-2, s.48-49, fot.1, tab.1,

Ocena aktywności polskich przewoźników kolejowych w mediach społecznościowych w Internecie. Możliwości wymiany informacji i dialogu z klientami kolei oferowane przez portale społecznościowe; dane dotyczące aktywnej obecności przewoźników w najpopularniejszych kanałach social media (Facebook, Youtube, Twitter).

Wyszyński Robert: 293 km/h na CMK – testy Pendolino (cz.I). Rynek Kolejowy 2014, nr 1-2, s.40-43, fot.4,

Parametry i przystosowanie CMK do szybkiego ruchu kolejowego (V=250 km/h). Podsumowanie i ocena wyników jazdy testowej pociągiem Pendolino na odcinku CMK: Góra Włodowska- Psary/Knapówka.

SKRZYDLATA POLSKA

Geise Piotr: Pełzająca restrukturyzacja. Skrzydlata Polska 2013, nr 12, s.30-35, fot.6,

Realizacja i efekty procesu restrukturyzacji linii lotniczych Lufthansa, m.in. w zakresie: optymalizacji kosztów działalności i zatrudnienia, modernizacji floty. Strategia rynkowa niskokosztowego przewoźnika Germanwings w ramach Lufthansa Group. Konkurencyjność na rynku międzynarodowym i kierunki zmian oferty przewozowej Lufthansy.